UUSIMMAT KIRJOITUKSET YRITYKSEMME BLOGISSA

Lue uutuuksista ensimmäisten joukossa!Tulevaisuuden johtaja organisaatiossa nimeltä Suomi

(28.2.2021)


Tarvitseeko Suomi tulevaisuudessa johtajaa? Tulisiko meillä olla neuvosto, joka päättää meidän asioistamme, eikä annetakaan "valtaa" yhdelle johtajalle? Aika helppo vastata näihin, ainakin omasta mielestä. Meillähän on jo neuvosto "liitto" eli hallitus, joka päättää asioistamme. Meillähän on myös johtajamme, presidentti. Onko meillä sellainen neuvosto tai johtaja, joka oikeasti vie kansaamme oikeaan suuntaan?

Meillä kansalaisilla ja Suomella tulee olla johtaja, joka vie tätä maata eteenpäin, kuin susilaumaa. Susilauman johtaja on lauman viimeisenä, joka varmistaa, että kaikki ovat mukana, heikoimmista lähtien. Susilauman johtaja organisoi lauman siten, että heikot menevät edellä, määrittäen tahdin ja vauhdin. Voimakkaimmat yksilöt ovat keskellä, jotka varmistavat heikoimmat sekä koko lauman. Johtaja on siis viimeisenä, aivan kuten laivan kapteeni, jonka pitäisi jättää uppoava laiva viimeisenä, kriisin keskellä. Johtaja ei siis ole henkilö, joka sanelee, määrää tai tavoittelee omaa etuaan. Tulevaisuuden johtaja organisaatiossa nimeltä Suomi on johtaja, joka varmistaa tämän kansakunnan hyvinvoinnin juuri niin, kuin kansa haluaa. Johtaja on esimerkillinen, peloton, rakkautta täynnä kansaa kohtaan sekä oikeudenmukainen kaikkea ja kaikkia kohtaan. Johtaja siis luo avoimuuden sekä luottamuksen ilmapiirin kansan keskuuteen. Johtajalla on kyky ymmärtää empaattisesti toisia ihmisiä. Johtajan on sukellettava toisten ihmisten tunteiden vietäväksi, jolloin hän kykenee ymmärtämään muita paremmin. Johtamista ei tulisikaan ohjata sellaiset kielteiset seikat kuin ahneus ja pyrkimys saada valtaa. Tällaisen johtamisen seurauksena on sekä työntekijöiden, että asiakkaiden huonovointisuus.

Minkälainen johtaja meillä tällä hetkellä on? Sauli, joka istuu norsunluutornissaan hiljaa, kun erimielisyydet kaikuvat kansan keskuudessa sekä Arkadianmäen käytävillä. Ei todellakaan ole, eikä sellaista koskaan ole ollutkaan, joka Suomen kulta-aikaan vie ja johtaa. Tarvitaan täysin uudenlaista johtajuutta. Eduskunnan sekä hallituksen tulisi edustaa sellaisia arvoja, kuten totuus, rakkaus ja ilo. Totuutta pimitetään, kansaa ei rakasteta. Ainakaan näillä toimilla mitä olemme tällä hetkellä kokemassa.

Mitä johtajuus on? On kaikenlaisia teoreettisia malleja johtamisjärjestelmistä. Löytyy laatujohtamista, strategista johtamista, tulosjohtamista, tavoitejohtamista jne. Mikä malli olisi sopivin? Johtaminen yksinkertaisuudessaan on vuorovaikutusta sekä työntekijöiden, asiakkaiden, mutta myös omistajien kanssa. Tässä pelissä kansa edustaa kaikkia näitä. Taas kerran, ei tämä rakettitiedettä ole.

Ensinnäkin johtajaksi ei synnytä, vaan johtamistavat opitaan. Tietyillä ihmisillä on tosin enemmän taipumuksia johtajaksi, mutta taidot opitaan. Suomi nimisessä organisaatiossa tärkein taito on kuunnella kansaa ja tehdä kansan hyvinvointia edistäviä päätöksiä. Ei sen mukaan, mitä Euroopassa tai muualla sanotaan tai käsketään. Tässä ne taidot punnitaankin. Suurin osa johtajista kuvittelevat olevansa hyviä johtajia ja nyt mennäänkin pahasti metsään. Johtajana oleminen on paljon muutakin, kuin johtamista. Nyt on nimittäin kyse ihmisten johtamisesta ja tässä tarvitaankin sydäntä, rakkautta sekä tunneälyä. Vanhaan malliin johtajat todella istuvat norsunluutornissaan ja luulevat tekevänsä hyviä päätöksiä yksinään. Johtaminen ei tarkoita johtamista, valvonnan, tarkkojen ohjeiden ja kriittisten palautteiden kautta. Nämä ilmiöt ainoastaan tuhoavat johtajuuden, sen merkityksen ja saavat aikaan kaaoksen ja lopulta konkurssin. Välillä tuntuu, että se onkin tarkoituksellista Oy Suomi Ab:ssä tänä päivänä.

Suomi organisaatiossa on jokaiselle työntekijälle määritetty omat tehtäväalueensa ja niitä suurimmaksi osaksi mitataan tulostavoitteiden ja omien tehtävien suorittamisen perusteella. Ihmiset tekevät suuria työmääriä, joita mitataan numeerisesti. Pitkällä jänteellä tällaisessa organisaatiokulttuurissa käy niin, että ajaudutaan jäykkään, tehtävärajoja vaalivaan ja asiakkaita henkilöltä toiselle pallottelevaan organisaatiokulttuuriin, jonka tie on lyhyt. Suomi organisaatiossa työntekijät ovat samalla asiakkaita, mutta myös omistajia. Ihmiset yksinkertaisesti ajetaan loppuun tällä pallottamisella. Jos johtaminen perustuu pelkästään taloudellisiin lukuihin, niin työt loppuvat ennen aikojaan. Talousluvut ovat historiaa, miten organisaatio on pärjännyt viime kuukauden tai kvartaalin. Organisaatiota tulisikin johtaa tulevaisuuden näkymillä, katsoa eteenpäin ja viedä kansa sitä kohti. Toki historia kertoo paljon, mitä on tehty, mutta siihen ei kannata pelinappuloita sen enempää panostaa. Se, että johtajamme puhuu toisella tavoin, kuin käyttäytyy, luo ympärilleen kaikille epävarmuutta. Tekemisillään johtaja joutuu muokkaamaan organisaation rakennetta, tarkoitusta sekä "ilmapiiriä". Johtajuus merkitsee siis myös muiden todellisuuden muokkaamista.

Miten uusi johtajuus saadaan organisaatioomme?

Me olemme kovaa vauhtia menossa kohti uutta johtajuutta. Toki suurin osa työntekijöistämme ei sitä huomaa, eikä näe sitä. Vuonna 2012 alkoi vesimiehen aika, joka jatkuu vielä pitkään. Maaplaneettaa viedään uuteen aikaan sekä "uuteen maahan". Vanhat johtamismallit alkavat karistua pois ja uudelle tehdään tilaa. Miten se näkyy vuonna 2020-2025? Oikea vastaus on kriisi. Kriisissä vanhat ajattelumallit menettävät merkityksensä, selitysvoimansa ja tarvitaan uusia malleja. Perinteisesti vallassa olevat henkilöt eivät tällaisia uusia malleja kehitä. Uudet ajattelumallit syntyvät sellaisten ihmisryhmien keskuudessa, jotka kokevat vanhan toimintatavan tai käsillä olevan kriisin aiheuttavan heille kärsimyksiä ja epäoikeudenmukaista kohtelua muiden taholta. Näin syntyy perinteisistä ajattelumalleista poikkeavia näkemyksiä, jotka haastavat perinteisen valtarakenteen. Uuden ajattelumallin puolustajat joutuvat kuitenkin taistelutilanteeseen perinteisen ajattelumallin kannattajien kanssa. Valtataistelu vaatii ihmisiä ottamaan kantaa sekä ihmisiä tekemään dramaattisia tekoja. Erityisen dramaattisia tekoja tehneet henkilöt saattavat nousta uuden ajattelutavan ja ajan kannattajien johtajiksi. Kuulostaako nyt tutulle? Tämähän on suoraan tästä ajasta, mitä elämme - Kriisi, uusi aika, uudet ajattelumallit. Jännää tässä yllä olevassa tekstissä on se, että se on suoraan Pauli Juutin kirjasta Jaetun johtajuuden taito. Voisimmekin kysyä nyt, miksi elämme keskellä kriisejä, niin poliittisia, taloudellisia kuin terveydellisiä? Universumi on järjestänyt asiat niin, että planeettaa kohtaa isoja askelmerkkejä, jonka jälkeen laskeudumme kulta-aikaan, jota johtaa todelliset kansan johtajat. Siis ottakaamme kaikki kriisit tai Universumin askelmerkit avosylin vastaan ja hurratkaamme, koska se on tie oikeudenmukaisuuteen ja kulta-aikaan.

Kulta-ajan johtajamme keskittyy muiden kuuntelemiseen. Häneltä löytyy empatiaa ja hän pyrkii ymmärtämään, hyväksymään ja arvostamaan muita. Johtaja pyrkii ratkomaan erimielisyydet sekä vaikeat tilanteet kansan keskuudessa. Johtaja lisää koko ajan tietoisuuttaan eettisyydestä ja siihen liittyvistä arvoista. Hän ei koskaan pakota ketään mihinkään, vaan pyrkii vakuuttamaan toiset omien näkemystensä hyvyydestä. Johtaja kykenee näkemään arkisten tapahtumien ylitse ja katsoo tulevaisuuteen menneisyyden ja nykyhetken kautta. Hän hoitaa muiden asioita, kuin omiaan, arvostaen ihmisarvoja. Hän haluaa edistää ihmisten henkistä kasvua. Johtaja pyrkii rakentamaan yhteisöllisyyttä organisaation jäsenten keskuudessa ja pyrkii palvelemaan toiminnallaan koko maapalloa.

Mikä muuttuu?

Johtamisen seurauksena organisaatiosta tulee innostuksen ja inspiraation tyyssijoja. Organisaatioista tulee paikkoja, joissa halutaan työskennellä. Työstä tulee harrastus, eikä rasite tai pelkästään keino ansaita rahaa. Me elämme elämää, emmekä ole enää pakkopaidassa olevia orjia, jotka pakolla joutuvat tekemään asioita elääkseen.

Ihmiset haluavat kuulua yhteisöön, joka pyrkii parantamaan oloja. Yhteisöstä tulee liike, kun ihmiset puhuvat toistensa kanssa ja alkavat toteuttaa yhteistä unelmaansa. Ihmisten johtajat luovat liikkeitä kannustamalla ihmisiä keskustelemaan keskenään ja jakamaan unelmiaan keskenään. Yhteinen usko ajettavan asian merkitykseen luo toivoa ja toivo voittaa pelon sekä ahdistuksen. Ihmisten johtamisen luoma kannustavuus kumpuaa siitä, että kaikki ovat vastuussa ja johtaminen on jaettua.

Keskeisin asia on joukkuehenki. Työyhteisön jäsenet pyrkivät innokkaasti samoihin päämääriin ja käyttävät toinen toistensa vahvuuksia oivalla tavalla hyväkseen. Tiedonkulku on avointa ja työyhteisön jäsenten välillä vallitsee luottamus korkealla tasolla. Hyvänä esimerkkinä pidän tästä Suomen jääkiekon maailmanmestaruuksia. Suomi on ollut monessa kisassa mukana, jossa muilla mailla on ollut vaikka kuinka kovatasoinen joukkue. Maailmanmestaruudet on voitettu joukkueena, ei yksilösuorituksina. Lainatakseni päävalmentaja Jukka Jalosen sanoja; tärkein asia on joukkuehenki sekä luottamus. Kun luottamusta antaa, niin sitä myös saa. Sehän on Universumin lainalaisuuksista tuttua.

Tietoinen läsnäolo ja johtajuus

Tietoinen läsnäolo voidaan saavuttaa mielen hiljentymisen avulla. Näin voidaan olla täydellisesti läsnä siinä, mitä on tapahtumassa. Kun ihminen on tietoinen omista ajatuskuvioistaan hän osaa arvostaa muita eikä ole kärkäs arvostelemaan heitä. Tietoisesti läsnä oleva ihminen tietää, että myös hänen mielensä sisältää noita samoja piirteitä, jotka tuntuvat ärsyttäviltä. Tietoisen läsnäolon avulla ihminen kykenee ymmärtämään, että kaikki mitä hän tekee, vaikuttaa sekä häneen itseensä että koko maailmaan. Kun ihminen on aidosti läsnä itselleen, pystyy hän olemaan paremmin läsnä myös toisille. Tie hyvään vuorovaikutukseen kulkeekin oman itsen ja oman tietoisen läsnäolon kehittämisen kautta. Ensiksi pitää tuntea itsensä ja sitten muut.

Tähän on oiva ratkaisu meditaatio.

Kuka johtaa Suomen 2030-luvulla? Mistä minä sen tietäisin. Tuskin sitä tietää kukaan mukaan. Itse uskon vahvasti, että koko poliittinen kenttä tulee kokemaan suuren ja järisyttävän muutoksen. Se näky, mitä nyt nähdään, ei ole sama 10 vuoden kuluttua. Uusi sukupolvi, "kristallisukupolvi" nousee ja kyllä tietää miten johdetaan. Toki, sitä ennen nähdään vielä paljon muitakin johtajia, keitä, minkälaisia, millaisin ominaisuuksin, niin jää nähtäväksi. Joka tapatauksessa ihmisiä tullaan johtamaan rakkaudella, totuudella sekä ilolla. Tulevaisuuden johtaja rakastaa itseään, omaa maataan, kansalaisiaan sekä muita sydämen pohjalta.

Kristallipuolueen arvot ovat Rakkaus, Totuus ja Ilo.

Käy antamassa kannatusääni kristallipuolueelle oikeusministeriön ylläpitämällä sivustolla:

Puoluerekisteri.fi

Lisätietoja kristallipuolue.fi

Tekstin johtajuus osiot on Pauli Juutin kirjasta Jaetun johtajuuden taito.Uhrin tarina

(24.2.21)


Maailmalla on viimeisten vuosien aikana puhuttu paljon lasten suojeluksesta, lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta väkivallasta sekä pedofiliasta. Maailmassa ilmoitetaan vuosittain kadonneeksi kaikkiaan 8milj. lasta. Toki osa heistä löydetään terveinä, osa menehtyneenä. Osa katoaa jäljettömiin. Mihin lapset katoavat? Pelkästään Yhdysvalloissa ilmoitetaan kadonneeksi vuosittain n. 500 000 lasta. Pahimpina vuosina jopa 800 000. Se on suuri luku. Yksikin kadonnut lapsi on liikaa.

Maailmalla on puhuttu viime vuosien aikana myös paljon pedofiliasta ja sen ongelmista. Moni ihminen ei ymmärrä ongelman laajuutta, eikä vakavuutta. Useat Hollywood näyttelijät ovat jo kauan puhuneet pedofilian ongelmasta elokuva- ja musiikkialalla. Tuntuu, kuin asioita ei otettaisi vakavasti missään yhteiskunnassa. Miksei suuria tähtiä kuunnella asioista, jotka tapahtuvat heidän työympäristössään? Vai tapahtuuko, mutta me emme vaan tiedä niistä.

Väitän, että luku 8 miljoonaa, mitä ilmoitetaan lapsia kadonneeksi, on maailmalla vielä suurempi. En usko, että maailman maista, kuten Kiina, Intia, Pakista sekä Pohjois-Korea pystyy pitämään kirjaa näistä. Eihän heillä ole olemassa edes järjestelmiä siihen. Vuosien saatossa vähän väliä on julkaistu pedofiliatapauksia, niin eri hallinnon, politiikan, kuin kirkonkin toimesta. Suurimmaksi osaksi tapaukset ovat olleet järkyttäviä. Uhreja on ollut kymmeniä- tai jopa satoja tuhansia. Viimeksi julkaistu lasten hyväksikäyttö tapaus oli Uudessa Seelannissa, jossa kirkon ja valtion laitoksissa hyväksikäytettiin n. 250 000 lasta vuosikymmenien aikana. Suurin osa uhreista oli 5-17 vuotiaita.

Saksassa, tehtiin viime syksynä pidätys, jossa tutkinnassa oli 30 000 epäiltyä, jotka ovat jollain tavalla osallistuneet joko laittoman materiaalin levittämiseen tai itse suoranaiseen pedofiliaan.

Saksan poliisi epäili lapsipornoon ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön keskittyvää rikollisliigaa. Samoin monesta lähteestä on tullut julki, että ihmiskauppa tänä päivänä on todellinen maailmanlaajuinen ongelma.

Onneksi meillä Suomessa asiat ovat hieman paremmalla mallilla, eikä ongelma ole yhtä laajaa kuin maailmalla. Toki, onhan meitä paljon vähemmänkin täällä kuin muualla. Maailmanlaajuiseen ongelmaan tulisikin puuttua kaikilla tavoin, eikä väheksyä sitä. Ongelmien juuret kansainvälisesti ylettyvät myöskin Suomeen, sekä internetin välityksellä, että kautta kulku maana. Suomessakin on ongelma, missä laajuudessa, emme tiedä?

Huomasin sosiaalisessa mediassa yhden tarinan, koskien juuri Suomessa tapahtuvaa lasten- ja nuorten hyväksikäyttöongelmaa. Nuori herra Ilja oli kirjoittanut oman tarinansa hyväksikäytöstä Somessa. Luettuani tarinan, otin Iljaan yhteyttä ja kysyin saanko julkaista hänen tarinansa blogissani. Miksi? Tarina kertoo suuresta sydämestä, suuresta rohkeudesta toisten lasten ja nuorten hyväksi. Sydämeni pomppasi luettuani tarinan. Iljan tarina oli samalla kertaa sydämessäni jossain määrin suuri, rohkea, ja surullinen. Toivonkin kaikkien lukevan seuraavan tarinan samalla miettien omia ajatuksia sekä tunteita ko. asiaan kohtaan.

Iljan tarina,

Hei. Olen tosiaan elänyt sadistisen pedofiilin vallan alla ensimmäiset 28 vuotta elämästäni kunnes yhtäkkiä pitkän, synkän ja epätoivoisen talven jälkeen havahduin siihen mitä ympärilläni tapahtuu ja sehän olikin aikamoinen shokki. Pari viikkoa meni kunnes paniikkitila laantui. Kahden viikon aikana tein isästäni rikosilmoituksen ja totesin, että on olemassa suurempi järjestelmällinen ongelma kyseessä, jota jopa suojellaan. Oikeustapaus ei ole edennyt lainkaan ja voi mennä vuosia ennen kuin mitään konkreettista tapahtuu ja parhaimmassa tapauksessa isäni joutuu istumaan sen 5-10 vuotta, jonka jälkeen hänet päästetään vapaaksi. Olen täysin luovuttanut sen suhteen, että saisin nykyisen oikeusjärjestelmän kautta todellista oikeutta ja tajunnut että minun / meidän tarvitsee itse löytää ja kehittää omat keinot käsitellä näitä erittäin vaikeita henkilöitä, joita on keskuudessamme enemmän, kuin monet uskaltavat kuvitellakaan ja jotka selkeästi myös ohjaavat tätä meidän nykyistä järjestelmää. Sen myötä, että olen paneutunut asiaan syvästi, olen alkanut ymmärtää, että kyse on traumoista ja siitä, miten ne muokkaavat ihmisistä kyvyttömiä kokemaan empatiaa ja toimimaan rakkaudellisesti. Kun traumat ovat tarpeeksi vakavat, tekevät ne henkilöstä tuhoisan. Ihmiset hakevat ikään kuin huomiota, rakkautta ja apua satuttamalla muita. Nämä henkilöt oppivat toimimaan meidän (empaattisten) parissa, meitä manipuloiden ja heidän tunnistaminen vaatiikin monesti syvän ihmistuntemuksen, koska he ovat usein mestarimanipuloijia sekä soluttautujia. Tähän vaikuttavat myös omat lapsuuteen liitttyvä alistus ja sen luoma syvä alitajuinen luottamus auktoritäärisiin henkilöihin (traumasumu), joka tekee meidät sokeaksi näille ilmiöille. Monet tuntevatkin turvaa ja jopa hakeutuvat tällaisten vaikeiden ihmisten luo, jos ja kun se on heille lapsuudesta tuttua. Olen myös tajunnut, että pedofilia perustuu sadismiin ja että pedofilia on yksinkertaisesti sadismin ääripäämuoto. Olen itse paininut sadistisen seksuaalisuuden kanssa useampia vuosia isäni vallan alla. Alistuksen paine ikään kuin muovasi minusta sadistisen. Näen, että tämä olisi hyvin voinut johtaa pedofiliaan ja puhun mieluisasti enemmän tästä, sillä koen, että tämä on oleellinen asia, jos haluaa ymmärtää mitä pedofilia on.

Pedofiilit ovat minun silmissä hyväksikäytettyjä lapsia ketkä eivät ole saaneet tukea ja hoitoa sairautensa käsittelyyn ja päätyy siten lopuksi epätoivossaan toistamaan samaa kuviota. Pahuuden kierre, joka katkeaa vasta, kun joku kykenee purkamaan traumat itsestään. Sadismi ja pedofilia on siis minun mielestäni sama sairaus mutta eri vakavuusaste. Sadismi perustuu siihen, että on joskus kokenut suunnatonta pelkoa suhteessa toiseen ihmiseen ja sen takia päätyy toistamaan tilanteen vastakkaisella asetelmalla, saadakseen hetkellistä helpotusta omaan kipuun ja ahdistukseen. Sen ymmärryksen kautta, että kaikki perustuu traumoihin, on myös helpompi nähdä miten ongelmaa voisi lähteä ratkomaan. Traumojen käsittely ei loppupeleissä ole kovin monimutkaista, vaan siinä on ratkaisevaa turvan tunteen luominen sekä läsnäolo. Nämä ovat asioita joita voimme ensisijaisesti kokea ja saada toisista ihmisistä. Kokemukseni ja ymmärrykseni mukaan myös luonnosta ja luonnonlääkkeistä on hyötyä tähän sairauteen. Vaikeimissa tapauksissa tämä vaatii hieman enemmän, sillä turvan tarve on niin suuri. Heillä voi olla vaikeaa löytää ja tuntea tarpeeksi turvaa yhdestä ihmisestä vaan tarvitsevat useamman tukevan ihmisen ympärilleen ja sekään ei välttämättä riitä jolloin luonnonlääkkeet kuten psilocybiini tai dmt voi olla avuksi. Tällainen joukkoparannus onkin yllättäen yleisesti harjoitettu menetelmä alkuperäiskansoissa ja selkeästi jäänyt meiltä pois maataloudellistumisen myötä, kun kulttuurimme kääntyi rakenteeltaan ydinperhemallimaiseksi ja yhteisöllisyys hälveni. Tiede tukee tätä teoriaa siten, että traumat ovat staattisia biosähköenergialatauksia hermostoissamme ja kun olemme toistemme energiakentissä, niin kannamme näitä ikään kuin yhdessä Tämän takia toiset ihmiset tuntuvat raskailta ja energiaa syöviltä, kun taas toiset lataavat meitä energioilla. Kun latausta on paljon, niin tarvitaan useampi kannattelija, jotta hoidettava saisi tarpeeksi helpotusta ja voi rauhassa käsitellä traumojaan. Tämä onkin jonkinlaista ihmisalkemiaa ja kiinnostaa minua hyvin paljon sillä uskon, että kun opimme parantamaan omien yhteisömme vaikeimmat henkilöt niin voimme jakaa tätä tietotaitoa ja sen myötä muutkin voivat ryhtyä parannustoimiin. Jos jokainen yhteisö lähtisi toteuttamaan tällaista voisi maailmanlaajuinen parannus tapahtua hyvinkin nopeasti. Tämä tuntuu minulle suorimmalta ja fiksuimmalta tavalta lähteä ratkomaan ihmisyyden ongelmia, jotka kaikki kuitenkin kumpuavat meistä ihmisistä. Olen ollut tilanteessa, jossa ryhmä suhteellisen tasapainosia ihmisiä kannatteli yhtä sosiopaattia ja tulokset olivat hämmästyttävän vaikuttavia, ja tämä siis tapahtui vahingossa eli tilannetta ei tietoisesti suunniteltu. Olisikin kiinnostavaa kuulla muiden ajatuksia, tunteita, sekä näkökulmia näihin asioihin ja lähteä toteuttamaan tällaista projektia käytännön tasolla ihmisten kanssa, keitä tämä kiinnostaa.                                                                     (Kuva: Medium.com)

Suuri Herääminen

(21.2.2021)


Maailmalla tapahtuu paljon asioita, joista me ihmiset olemme huolissamme. Meitä pelottaa tulevaisuus. Ihmisiä pelottaa rokotteet, maskittomuus, tottelemattomuus viranomaisten ohjeita vastaan ja moni muu asia. Toisia ihmisiä pelottaa se, ettei joku pidä maskia, toisia taas se, mihin sillä "maskipakolla" tai "rokotepakolla" pyritään. Osa ihmisistä näkee asiat yksinkertaisesti eri tavalla kuin toiset. Se onkin kaiken tarkoitus tässä ajassa. Mikä sitten on tämän kaiken tarkoitus?

Moni ihminen ajattelee, että miksi joku ei herää tai tajua, että maskipakolla tai rokotepakolla on jokin suurempi tarkoitus, kuin virus. Eikö ihmiset herää siihen ja tähän? Ensinnäkin ihmiskunnan Suuri Herääminen ei koske fyysisiä asioita lainkaan. Maallisilla asioilla ei ole mitään tekemistä heräämisen kanssa. Ne ovat vain heräämisen välineitä, millä ihmisiä saadaan heräteltyä. Siinä piileekin se suuri "salaisuus". Suurella heräämisellä tarkoitetaan henkisyyteen heräämistä. Maalliset ja materiaaliset asiat ovat vain tämän dualistisen elämän välineitä, koska elämme dualistisessa maailmassa. Tällä yritetään kertoa ihmiskunnalle, että Universumissa piilee paljon muitakin asioita, kuin materiaalinen maailma. Toiseksi tarkoitus on tuoda ihmiset yhteen - ykseyteen. Nythän on käynyt niin, että tapahtumat ovat saaneet ihmiset erilleen, vihaamaan toisiaan, sättimään toisiaan ja todella kahtiajako tapahtunut. Jotta voi kokea yhteenkuuluvuutta ja ykseyttä, tulee kokea erillisyyttä. Täysin sama asia, kuin jotta voi kokea "hyvää" on koettava "pahaa". Ei siis ole hyvää tai pahaa. Ei ole myöskään erillisyyttä. Olen käsitellyt tätä aihetta jo monessa yhteydessä ja kirjoituksessa. On vain ykseys, on vain yksi, ei ole kahta tai erillisyyttä. Niin kauan, kun tunnemme erillisyyttä, asiat ovat niin kuin ovat. Niin kauan asiat "pahenee" kun tajuamme ykseyden merkityksen. Ei tule olemaan mitään hokkus pokkus taikajuttua, että asiat vain paranisivat. Tai on, mutta se on meidän kaikkien sisällämme ja se olisi ratkaistavissa miljardisosa sekunnissa, jos haluamme. Kirjoitin tästä aiemmin blogitekstin Suuri Taikashow sekä Suuren Taikatempun salaisuus.

Erillisyydellä tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä koemme fyysisesti toisistaan erillä olevina. Ei ole erikseen minua tai sinua. Ei ole erikseen Suomea tai Ruotsia. Ei ole erikseen maapalloa tai Marsia. Ei ole erikseen ihmistä tai eläintä. Ei ole erikseen meidän aurinkokuntaamme, tai teidän aurinkokuntaanne. Ei ole erikseen tätä maailmankaikkeutta tai toista maailmankaikkeutta. Ei ole erikseen virusta tai rokotetta. Ei ole erikseen maskia tai ei maskia. Kaikki on sitä samaa. Niin kauan, kun ajattelemme erillisyyttä kaikessa, niin herääminen on käynnissä. Kun maailmaa katsoo, niin herääminen on vasta todella alkamassa. Vuosi 2021 numerologian merkeissä tarkoittaa heräämistä ja uuden alkamista (Luku 21). Viime vuonna 2020 laitettiin vasta siemenet itämään heräämisen suhteen - koronavirus aiheutti sen erillisyyden, ahneuden ja oman edun tavoittelun esille tulon. Numerologisesti luku 20 tarkoittaa kaaosta. Viime vuosihan oli 2x20. Väitän, että nyt vasta alkaa sellaiset tapahtumasarjat, joka pistää mietityttämään ykseyden merkitystä. Muistamme aina 911-tapahtumat ja suuren tsunamin Thaimaassa 2000-luvun alussa. Ne olivat tapahtumia, jossa ihmiset kokoontuivat yhteen auttamaan toisiaan. Ihmiskuntaa on viimeiset 100 vuotta yritetty herätellä esim. sotien kautta. Emme ole oppineet juurikaan mitään. Tulemme kyllä oppimaan ykseyden merkityksen, näin olemme itse sen suunnitelleet ja se suunnitelma menee eteenpäin täydessä harmoniassaan sekä aikataulussaan. Mikään ei sitä voi estää eikä hidastaa.

Vaikka välillä tuntuu siltä, että heräämistä ei juurikaan ihmisten keskuudessa tapahdu, niin kaikki tapahtuu silti nopeutetulla aikataululla. Meidän ihmisten lineaarisessa ajanlaskussa 2000 vuottakin on pitkä aika, mutta ei Universumin ajanlaskussa, koska aikaa ei ole olemassa. Kaikki on ikuista.

Moni ihminen on jo alkanut ajattelemaan henkisyyttä ja kaikkea mitä tämä kaikki on. Se on jo alku, hyvä niin. Aiemmin vastaavanlainen henkinen herääminen tapahtui Jeesuksen aikana eli n. 2000 vuotta sitten. Se oli alkua kaikelle tälle, mitä nyt koemme. Kaikki lähtee ihmistä. Ennen kuin "ihmismassa" herää, tulee heidän kokea fyysisyydessään jotain sellaista, joka "mullistaa" heidän elämäänsä. Tarpeeksi tiukkaa tai vaikeutta me emme ole vielä kohdanneet. Siksi aikakausi onkin sellainen, että asiat tulevat mutkistumaan sekä tiukkenemaan entisestään. Ihmiset kyllä heräävät.

Mitä henkisessä heräämisessä tapahtuu?

Meillä kaikilla on oma polkumme kuljettavana. Se polku on kuin metsäpolku, jossa tulee vastaan kiviä, kantoja, eläimiä, puita sekä metsän henkiä. Ne ovat meidän "tehtäviämme" ja "kokemuksiamme" omalla polullamme. Voidaan sanoa, että ihmiset ovat kyllä osaksi tuolla henkisellä polulla, kunnes heräävät. Tuleeko matkasta rauhallinen, täyttä tyyneyttä, rakkautta ja hyväksyntää? Voin sano, että ei tule. Matkasta tulee pomppuinen, tunteiden sekamelskaa, jatkuvan vihan ja katkeruuden huutoa. Kaikki kohdentuu itseemme, jotta kokisimme sen ykseyden. Ilman pomppuja emme sitä koe. Johan se on nähty.

Ihmisiä ajaa tällä hetkellä hyvin voimakas egon ohjaus. Henkisessä heräämisessä sielu ottaa vallan egosta, jolloin ymmärrämme olevamme ennen kaikkea henkinen olento. Tässä tilanteessa ego ei enää kykene ohjaamaan, vaan sielu on ottanut vallan egosta. Ego on lähestulkoon riisuttu kokonaan tässä vaiheessa. Ego on pelkkää mielenharhan kuvitelmaa, jonka teidän kokemuksenne, uskomuksenne ja ajatuksenne ovat luoneet. Egon muokkaaminen tapahtuu aika helposti. Ei tarvita kuin yksi kova tuulen puhallus yhdestä asiasta, niin egomme muuttuu. Tarkoitan tällä jotain käsitystä jostain asiasta ja kun joku näyttää toteen jonkun asian toisella tavoin, niin muutatte egoanne hetkessä. Toisin sanoen ego on rakentunut harhan päällä ja luotatte siihen. Te itse olette luoneet egonne, eli oman harhanne.

Kun lähdette kulkemaan polkuanne, annan hyvän vinkin - Kulkekaa omaa polkuanne pitkin. Älkää kopioiko muilta polkua, älkää uskoko ketään muita, kuinka se polku pitää kulkea. Kuunnelkaa itseänne ja luottakaa siihen. Valitkaa oma, uusi polku. Vanhat polut on kävelty ja siellä tulee vastaa vain ne vanhat ja samat kokemukset. Jos elämänne on mennyt tiettyyn suuntaan ja haluatte muutosta, vaihtakaa polkua, koska muuten ne samat vanhat samat asiat toistuvat vain uudestaan ja uudestaan. Hakkaatte päätänne seinään ja päähän sattuu.

Henkisessä heräämisessä tulee ahaa-ilmiö. Silloin ihminen voi löytää lopuksi totuuden. Totuutta on vaikea määritellä, koska ensin tulisi tietää mikä on ei totuus. Ei totuus, on se mikä ei ole totuus. Sen joudutte itse löytämään ja määrittämään, koska kukaan ei sitä voi tulla teille kertomaan. Totuus asuu kuitenkin sisällämme, eikä sitä tarvitse etsiä. Heräämisessä herätään tästä unesta, jossa vaellamme metsäpolulla. Metsäpolun aikana kohtaamamme tehtävät riisuvat egoamme joka kerta kerros kerrokselta. Me kuvittelemme asioita ja luulemme niitä todeksi. Tällöin meillä on vielä käytössämme valheellinen totuus - EGO. Kun ego riisutaan täysin, jäljelle jää vain totuus ja heräämme tähän kaikkeen epätodelliseen. Kun totuus on paljastunut, valaistumme. Valaistuneena näemme unen, missä olemme olleet. Pystymme erottamaan tällöin totuuden unesta. Tässä vaiheessa rakkaudella ei ole mitään merkitystä vaan kyse on totuudesta. Valaistuminen on totuuden tajuamista, ei sen vaikeammasta. Totuuden heräämistä itsessään. Tällöin myöskin ymmärtää ykseyden ja sen merkityksen. Ykseyden merkityksen ymmärtäminen on hyvin yksinkertaista, ainakin siinä vaiheessa, kun sen tajuaa. Tämän polun kuljettuamme, olemme tulleet päätepysäkille. Polku loppuu tähän ja lopun ajan voitte tehdä mitä haluatte tai olla tekemättä mitä haluatte, sillä millään ei ole enää merkitystä. Olette siis päässeet elämän päätepysäkille. Onneksi olkoon! Muistakaa aina, että te itse olette aikananne kirjoittaneet oman polkunne ja sen ohjeet löytyvät itsestänne.

Loppusanoiksi sanon meille suomalaisille:

Me tulemme vielä kokemaan perusoikeuksien sekä itsemääräämisoikeuksiemme tiukentamista. Emme ole nähneet todellakaan vielä kaikkea. Suomella ja Sanna Marinilla tulee olemaan merkittävä rooli jatkossa. Sanna ja Suomi on nostettu jalustalle monet kerrat viime vuoden aikana. Onhan Sanna esiintynyt useassa lehtiartikkelissa sekä Voguen ja Time lehden kannessa. Miksi? Suomen historia on merkityksellinen. Suomalaiset näkevät vain ja ainoastaan ulkoisen uhan. Emme voisi koskaan uskoa "sisäisiä" uhkia. Meillä on tietyt uskomukset erilaisia kuin muualla Euroopassa. Heidän historiansa on täysin erilainen Suomesta. Suomen energiat ovat täysin poikkeukselliset muista maista. Olemme rauhaa rakastava kansa, kaikesta. Kun muualla Euroopassa osoitetaan mieltä perusoikeuksiin kajoamisesta, niin me suomalaiset kävelemme laput silmillä, emmekä usko, että voisi sellaisia asioita, mitä "salaliittoteoriat" kertovat tapahtua. Muualla kansat nousevat barrikadeille hallituksia vastaan.

Keskittykää omaan tilaan, olkaa mahdollisimman läsnä omassa ajassanne ja kehossanne. Paremmat ajat ovat tulossa.....3-5 vuoden päästä.Terveyttä vai pakkohoitoa Suomessa?

(17.2.2021)


Syksyllä 2020 hallitus antoi esityksen tartuntatautilain muuttamisesta. Lakiehdotus on esitelty eduskunnalle ja eduskunnan tulisi äänestää siitä kiireellisenä helmikuussa 2021. Valmisteltu uusi tartuntatautilakiesitys, joka mahdollistaisi toteutuessaan puuttumisen elinkeinoelämään dramaattisin ottein, lasten erottamiseen vanhemmistaan, henkilöiden eristämisen, sekä mittavan perus- ja ihmisoikeuksiin kajoamisen yksittäisten viranomaisten päätöksellä. Mikä tällainen lakialoite on ja miksi sitä on valmisteltu?

Esityksen pääasiallinen sisältö

Tavoitteena on vahvistaa viranomaisten mahdollisuuksia tehdä ennakoivia ja nopeita toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Hallitus on antanut esityksen tartuntatautilain muuttamisesta. Esityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut voisi järjestää nykyisestä poikkeavalla tavalla koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Jo nyt kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat järjestää ja tarvittaessa muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tämä olisi jatkossakin ensisijainen toimintatapa.

Jos koronaepidemia olennaisesti vaarantaisi sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimintakykyä, aluehallintovirasto tai sosiaali- ja terveysministeriö voisi antaa päätöksen kunnallisten palvelujen järjestämisestä nykyisestä poikkeavasti. Esimerkiksi potilaiden hoitoa voitaisiin keskittää tiettyyn sairaalaan.

Eristää voitaisiin omaan kotiin

Pysyvämpiä muutoksia esitetään muun muassa eristämistä koskevaan sääntelyyn. Eristäminen olisi jatkossa mahdollista myös muualle kuin terveydenhuollon toimintayksikköön, esimerkiksi ihmisen omaan kotiin.

Esityksen mukaan viranomainen voisi myös asettaa alueellisia rajoituksia elinkeino- ja harrastustoimintaan, kun se on välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi. Velvoitteet ja rajoitukset perustuisivat ihmisten välisten fyysisten kontaktien välttämiseen.

Suurin osa muutoksista olisi voimassa vain väliaikaisesti. Keinot on porrastettu niin, että velvoitteita ja rajoituksia voitaisiin tarvittaessa tiukentaa. Väliaikaisuudessakaan ei olla varmoja siitä, kuinka monta väliaikaista muutosta voitaisiin tehdä peräkkäin.

Epidemian perustasolla esimerkiksi yleiset hygieniatoimet olisivat lain perusteella velvoittavia kaikissa asiakas- ja osallistujatiloissa. Asiakkailla pitäisi olla mahdollisuus puhdistaa kädet, ja siivouksesta pitäisi huolehtia tehostetusti.

Epidemian kiihtymisvaiheessa viranomainen voisi tehdä alueellisen päätöksen toiminnan järjestämisestä niin, ettei lähikontakteja synny. Toimet voisivat liittyä tilajärjestelyihin, aikataulujen porrastamiseen tai asiakasmäärien rajoittamiseen. Elinkeinonharjoittaja voisi itse valita parhaan toimintatavan.

Matkustajamääriä voitaisiin rajoittaa Liikenne- ja viestintäviraston päätöksellä enintään puoleen normaalista.

Leviämisvaiheessa voitaisiin sulkea tiloja

Leviämisvaiheessa kunta tai aluehallintovirasto voisi sulkea asiakkaiden ja osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- tai muun toiminnan tilat kahdeksi viikoksi.

Näin voitaisiin sulkea vain tiloja, joissa olisi erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. Tällaisia tiloja olisivat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat, yleiset saunat ja uimahallit, tanssipaikat, huvipuistot, sisäleikkipuistot ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

(lähde: https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/hallitus-antoi-esityksen-tartuntatautilain-muuttamisesta/)

https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/5098909/Tartuntatautilain+muutos+voisi+sulkea+laajasti+vapaaajanpaikkoja+ja+rajoituksia+ja+tilajarjestelyita+tulisi+lisaa

Mistä tässä on siis kyse

Kyse on meidän kaikkien, lastemme, lastenlastemme, läheistemme oikeuksista ja vapaudesta. Viranomaisilla olisi suurempi sekä vaivattomampi tapa päättää ihmisten asioista. Tarkkaan kun lakia lukee, niin asioita voidaan tehdä pelkästään epäilyksen varjolla ja lääkäreiden yksipuolisilla päätöksillä. Eli yksittäiset lääkärit voivat mm. määrätä karanteeniin ilman henkilön suostumusta. Karanteeni voidaan määrätä "suoritettavaksi" omaan kotiin tai muuhun osoitettuun paikkaan.

Onko laki tarkoitettu olemaan vain väliaikainen? Sitä meistä kukaan ei tiedä, mutta oletettavasti, kun laki muutos saadaan tehtyä, niin laki tulee jäämään voimaan. Tällöin lakia voitaisiin käyttää väärin perustein oleviin tarkoituksiin, mikäli niin haluttaisiin.

Tartuntatautilakiesityksen nojalla on mahdollista eristää henkilö tahdonvastaisesti kodin ulkopuolelle "muuhun osoitettuun paikkaan". Eristämispäätös voi koskea myös lapsen eristämistä erilleen perheestään, ja kriteeriksi riittää pelkkä epäily tautiin sairastumisesta. Eristyksen aikana voidaan toteuttaa paitsi tahdonvastaista lääkitystä, myös tahdonvastaista terveydentilan seurantaa, mikä käytännössä tarkoittaa kajoavaa koronaviruksen pakkotestaamista.

Suomessa Potilaslain mukaan jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla henkilöllä on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, terveydenhuollon resurssien puitteissa. Lääkärillä on velvollisuus hoitaa potilasta soveltaen hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään.

Potilaan hoidosta on päätettävä yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaalla on oikeus kieltäytyä hoidosta, hoitotoimenpiteestä ja tutkimuksista, ja tällöin häntä on hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Potilaan itsemääräämisoikeus merkitsee siten viime kädessä suostumista hoitoon tai kieltäytymistä siitä. Lääkärin velvollisuus on noudattaa tätä potilaan tahtoa.

Tähän samaan lakiin liittyy myöskin salassapitovelvollisuus, joka tarkoittaa potilastietojen luovuttamista kolmannelle osapuolelle (vrt. koronarokotteen kirjaamista ja tiedon luovuttamista ulkopuoliselle taholle).

https://www.laakariliitto.fi/laakarinetiikka/potilas-laakarisuhde/potilaan-juridiset-oikeudet-ja-laakarin-velvollisuudet/

Keskustelu ihmisoikeuksista on ollut keskeisenä eettisenä lähtökohtana kansainvälisille sopimuksille, joissa edellytetään potilaan oikeuksien huomioon ottamista potilastyössä ja tutkimuksessa. Suomi oli ensimmäinen valtio Euroopassa, jossa säädettiin laki potilaan oikeuksista.

Uuden tartuntalakiesityksen myötä voidaan sulkea elinkeinonharjoittajien tiloja, mikäli alueella on yli 50 koronatartuntaa 100 000 asukasta kohden. Tänä päivänä noin puolella sairaanhoitopiireistä ylittää tämän tartuntaluvun, joten vaaravyöhykkeellä on jo nykyisellä tartuntatilanteella suurin osa Suomen yrityksistä. Laki mahdollistaisi myös kuljetuspalvelujen matkustajamäärän puolittamisen, mikäli tartuntojen ilmaantuvuus on yli 25/100 000. Tämä täyttyy jo nykyisin liki kaikkien sairaanhoitopiirien alueella.

Mielenkiintoista kaikesta tästä aiheesta tekee myös sen, että keskustelu on käynyt hyvinkin "kuumana" niin mediassa, sosiaalisessa mediassa ja jopa eduskunnassa. Eduskunnassakin on puhuttu äärioikeistolaisesta terrorismista, jossa puheensorinaa esittävät tulisi "hiljentää" eri keinoin. Varsin kummallista keskustelua, koska perustuslakimmekin jo antaa keskustelulle aiheen sekä oikeuden:

12§ Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Mitä sanoo kansainväliset ihmisoikeuslait ja YK:n ihmisoikeusjulistus?

Yhdistyneiden Kansakuntien kansat ovat peruskirjassa vahvistaneet uskonsa ihmisten perusoikeuksiin, ihmisyksilön arvoon ja merkitykseen sekä miesten ja naisten yhtäläisiin oikeuksiin. Julistukseen kuuluu kaikkiaan 30 artiklaa, joista muutama tässä:

9. artikla. Ketään ei saa mielivaltaisesti pidättää, vangita tai ajaa maanpakoon.

12. artikla. Älköön mielivaltaisesti puututtako kenenkään yksityiselämään, perheeseen, kotiin tai kirjeenvaihtoon älköönkä loukattako kenenkään kunniaa ja mainetta. Jokaisella on oikeus lain suojaan sellaista puuttumista tai loukkausta vastaan.

13. artikla. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa.

YK:n ihmisjulistus on täysin ristiriidassa siitä, mitä uusi tartuntatautilaki tulee olemaan. On väärin tehdä lakeja, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisten lakien tai julistusten kanssa.

Ihmisiä sekä terveyttä Suomessa tulee suojella mahdollisuuksien mukaan. Nyt nähty Covid-19 pandemia Suomessa on aiheuttanut mittavia tuhoja eri elinkeinoelämän rintamalla mm. matkustamisessa sekä ravintoloille. Elinkeinoelämän merkitys Suomen taloudelle on korvaamaton, niin työpaikkojen kuin verotulojen kannalta. Vaikka lakiehdotuksessa mainitaan valtion avustuksista kunnille ja kaupungeille eri pandemioiden varalta, elinkeinoelämää tultaisiin vaikeuttaa entisestään merkittävästi. Työttömyys kasvaa, yritysten konkurssit lisääntyvät ja valtiomme on valmis ottamaan lisää velkaa. Muistakaamme, että Suomen valtionvelka on kolminkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana.

Lakiuudistus toteutuessaan alistaisi meidät, itsenäisen valtion vapaat kansalaiset toisten armoille. Suomen kansalaisilta riistettäisiin yhä enemmän oikeus niin vapauteen, koskemattomuuteen kuin perheeseen. Suomen tärkeimpinä arvoina olemmekin pitäneet itsenäisyyttä, vapautta sekä itsemääräämisoikeutta, joka on myös mainittu perustuslaissamme. Ollaanko sitä viemässä muualle? Onko niin, että uudella tartuntatautilailla ollaan kumoamassa niin YK:n ihmisoikeusjulistuksen artiklat 9, 12 ja 13 sekä Suomessa annettu laki potilaan asemasta ja oikeuksista?

Tässähän vedotaan Covid-19 aiheuttamaan pandemiaan, joka kaikin luvuin näyttää normaalilta influenssavirukselta. Kirjoitin aiemmin blogitekstin todelliset Pandemiat. Kirjoituksessa käsittelin niin maailmalla kuin Suomessakin vallinneita erilaisia pandemioita, mutta myöskin sairauksia, johon kuolee huomattavasti enemmän ihmisiä, kuin Covid-19:sta. Samoin erilaiset sairaudet aiheuttavat huomattavan paljon suurempia haittavaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, kuin Covid-19. Minkä ihmeen takia sitten Covid-19 saa niin paljon enemmän huomiota ja miksi juuri tässä ajassa Covid-19 takia tulee tartuntatautilakia muuttaa näin radikaalisti? Eihän alkoholin tai tupakan myyntiäkään juuri ole vaikeutettu, vaikka vaikutukset ovat huomattavan paljon suuremmat. Nyt olemme eläneet n. vuoden "pandemian" kourissa, eikä rajoitusten vähentämisestä ole tietoakaan, päinvastoin. Ulkonaliikkumiskieltoakin ollaan väläytelty viime aikoina. Mitä ihmisten tulee kokea, jotta ymmärrämme sen, mitä meillä on aiemmin ollut - sananvapaus, itsemääräämisoikeus sekä oikeus elää. Vai onko niitä koskaan edes ollut?

Mikäli olet sitä mieltä, että lakiehdotusta ei tulisi hyväksyä, osoita äänesi antamalla kannatusäänesi Kristallipuolueelle, Puoluerekisteri.fi sivulla, joka on oikeusministeriön ylläpitämä palvelu:

https://puoluerekisteri.fi/#/puolue/23                                                                  (Kuva: Hanna Puttonen)    


Henkisyys ja politiikka

(14.2.2021)

Mitä henkisyys on? Onko se jotain huru-ukkojen tekemää palvontaa munkkien kanssa vuorilla vai mitä se on? On monenlaisia määritelmiä henkisyyteen. Suurin osa ihmisistä ymmärtää sanan politiikka sekä sen merkityksen, vai ymmärtääkö? Se, että tietää mitä sana politiikka tarkoittaa, niin ymmärtääkö kaikki sen todellisen merkityksen?

Sana politiikka juontuu antiikin kreikan kielen sanasta politikos, "kansalaisia koskevaa". Alkuperältään politiikka on käytännön tai teorian vaikuttamista toisiin ihmisiin globaalilla, kansallisella tai yksilöllisellä tasolla. Nykyisessä yleiskielessä sanalla politiikka tarkoitetaan usein johonkin tiettyyn kokonaisnäkemykseen tai aatteeseen pohjautuvaa toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai jolla hoidetaan niitä. Kyllähän kaikki nyt tämän tietävät ja taitavat...vai? Odottakaapa hetkinen..

(wikipedia)

Olen kirjoittanut usean kirjoituksen eri nimikkeillä. Kaikki kirjoitukset liittyvät henkisyyteen jollain lailla. Henkisyyttä on vaikea määritellä lyhyesti, eikä siihen ole tarvekaan, koska sille löytyykin useita eri merkityksiä, riippuen ihmisestä, ihmisen elämäntilanteesta ja henkisyyden perimmäisestä tarkoituksesta. Henkisyydessä ei ole olemassa vain yhtä totuutta. Kaikilla asioilla on puolensa, näkemyksensä sekä totuutensa, aivan kuten aiemmin kirjoitin pahuuden polariteetti kirjoituksessa (polariteetissa asioilla on erilaiset katsantokannat). Meillä kaikilla on oma totuutemme, jotka todellisuudessa ovat loppupeleissä vain ja ainoastaan mielipiteitämme. Voimme vapautuneesti olla omassa totuudessamme, eikä meidän tarvitse eikä pidä todistella mielipiteitämme muille. Ainut totuus - tietoisuus, mitä on olemassa, on rakkaus. Totuus onkin yksi rakkauden korkeimmista värähtelyistä, joka sisimmästämme kumpuaa. Tässäkin rakkaudessa yksi suurimmista totuuden arvoista on hyväksyä se totuus mitä muilla on - muiden mielipiteet. Kukaan ei ole toistensa yläpuolella, kaikki ovat yhtä erityisiä ja rakkaita. Onko politiikassa näin ollut koskaan? Tuntuu, että politiikka on enemmänkin määritelty riitelynä kansan asioista.

Kaikilla aineilla, atomeilla sekä jopa ajatuksilla on oma värähtelytaajuutensa. Tätä voimme kuvata energialla. Kaikki ovat tunteneet rakastumisen. Kaikki ovat tunteneet tunteen, kun jokin asia onnistuu. Se tuntuu kehossamme tunteiden kautta, jopa niin voimakkaasti, että sydän pomppii lähes rinnasta ulos. Me kaikki olemme tunteneet pettymyksen tunteet, epäonnistumisen tunteet, taikka läheisen omaisen poismenemisen tunteen. Se tunne värähtelee kehossamme eri lailla kuin rakkaus. Ihmiset tuntevat jo tietyn latauksen, kun astumme huoneeseen, jossa on hyvä tai huono fiilis. Sen vain tuntee. Kaikki tunteet huokuvat läpi värähtelynä ja energiana. Puhutaankin korkeavärähtelytaajuisesta ja matalavärähtelytaajuisesta energiasta.

Kuten kaikki tietävät, että energiat vetävät puoleensa energiaa. Vastaantuleva koira saattaa vaistoa ihmisen pelon ja silloin eläin käyttäytyykin eri lailla kuin rakkautta tunteva ihminen. Sama asia on ihmisten kohdalla. Elit vedät puoleensa juuri sitä energiaa mitä itse levität, on se sitten rakkautta tai pelkoa. Rakkaus vetää puoleensa rakkautta ja pelko, pelkoa.

Kun meissä on energiaa ja värähtelyä niin, miten henkisyys liittyy tähän? Henkisyys liittyy tähän, siten, että ymmärrämme kaiken tämän, hyväksymme tämän ja otamme huomioon nämä asiat elämässämme. Ymmärtämällä energioita ja tunteita paremmin, kykenemme kontrolloimaan omia tunteitamme sekä käyttäytymistämme. Tällöin pystymme hyväksikäyttämään omia tunteita muiden hyväksi. Kykenemme myöskin hyväksymään muut sekä heidän tunteensa ja mielipiteensä. Tämähän kuulostaa oikealle vaikuttamiselle...politiikalle tulevaisuudessa.

Henkisyys voi siis olla mitä vain ja kaikkea. Henkisyys on anteeksiantoa, rakkautta, välittämistä, kiitollisuutta, kyseenalaistamista, myötätuntoa, empaattisuutta ja erimielisyyttäkin muita kohtaan, mutta myös itseämme kohtaan. Henkisyys on tunteita ja niiden hyväksymistä. Voimme olla kiitollisia kaikesta ja kaikille, jopa negatiivisista asioista, koska asiat vain ovat. Erilaisuus sekä eriävät mielipiteetkin ovat rakkautta, kunnioitusta sekä arvostamista. Tätä on juuri dualismi, mitä koemme. Henkisyydessä kykenemme katsomaan asioita eri näkökulmasta, kyse on polariteetista. Voimme asettua toisen "saappaisiin" ja katsoa hänen "silmin" asioita ja arvostaa hänen mielipiteitään, koska kaikilla on oma totuutensa, eli mielipiteensä. Henkisyys on elämistä ja läsnäoloa tässä hetkessä. Loppujen lopuksi henkisyys on täysin normaalia, mitä meidän pitäisi luonnostaan olla ja kokea. Henkisyys ei ole mitään sellaista, että meidän tulisi olla jonkinlainen, tai yrittää olla jotain. Henkisyydessä ei tarvitse olla minkäänlainen.

Henkisyydessä on kyse valinnasta rakkaudesta tai pelosta. Me itse voimme valita millaisen elämän valitsemme niissä puitteissa, mitä meille on annettu. Meillä on vapaus valita ollako onnellisia tai onnettomia. Voimme rakastaa toista tai olla rakastamatta. Voimme rakastaa itseämme tai olla rakastamasta. Voimme valita terveellisen tai epäterveellisen elämän. Voimme hyväksyä toisten mielipiteet tai olla hyväksymättä. Vihassa tai negatiivisessa energiakentässä eläminen on kuitenkin äärimmäisen raskasta itselleen (Kirjoitin aiheesta aiemmin blogitekstin Energiaa rakkaudella vai pelolla).

Henkisyys on siis hyvin moninainen näkemys tai määritelmä. Ei ole vain yhtä sanaa tai lausetta millä sillä tarkoitetaan ja kaikilla on merkityksensä. Se mitä henkisyys ei ole, on uskonto tai uskonnollisuus. Henkisyys on vapautta, kaikesta.

Henkisyys ja politiikka

Henkisyyden ja politiikan (asioihin vaikuttaminen) tulisikin "kulkea" yhdessä . Tarkoittihan sana politiikka "kansalaisia koskevaa", joka kuvastaa ihmisten elämää ja siihen vaikuttamista. Henkisyys taas on elämää ja elämä on henkisyyttä, koska olemme myös henkisiä olentoja. Nykypolitiikka on mennyt siihen, että on puolueita, joilla on omat aatteensa. He ajavat tiettyjä aatteita omilla toimillaan. Ovatko aatteet kansalaisia koskevia? Aatteet ovat tietyn osan kansaa koskevaa, tai tiettyä ryhmää koskettava, ei koko kansaa koskevaa. Kun henkisyyden tarkoitus on rakkaus, totuus, toisten välittäminen, kunnioittaminen ja arvostaminen, niin politiikka ja henkisyys pitäisi olla täysin normaalia, liittyen toisiinsa. Tällaista kysymystä ei pitäisi edes esittää.

Henkisyyttä tulisikin katsoa arvojen pohjalta politiikassa. Arvoja tulisikin katsoa ykseyden, rakkauden, yhteenkuuluvuuden, vapauden, läheisyyden, hyväksynnän, totuuden ja ilon kautta. Nämä mainitut asiat ovat juuri niitä positiivisesti värähtelevää energiaa, jotka vetävät puoleensa samankaltaista. Ne ovat arvoja, joilla saadaan yhteenkuuluvuutta, positiivisuutta sekä luottamusta kansalaisten keskuudessa.

Miten Politiikka sekä henkisyys voidaan yhdistää?

Kaikki lähtee ihmisistä. Kaikki lähtee niin poliitikoista, äänestäjistä ja kansalaisista. Äänestämmekö juuri sellaisia henkilöitä, jotka ajavat todellisesti yhteistä hyvää, vaikka se saattaisikin poiketa hieman omasta näkemyksestä? Emme, koska olemme koko ajan äänestäneet sitä aatetta, mitä puolueet ajavat. Sitten, kun aatetta ajavat ihmiset ovat päättävään asemaan päässeet, niin se oikea sana tai jopa aate "hukkuu" kaiken joukkoon. On huomattu viime aikoina, kuinka poliitikot ovat ajautuneet riitoihin ja erimielisyyksiin monestakin asiasta keskenään. Se on aiheuttanut sen, että ihmisten uskottavuus politiikkaan sekä poliitikkoihin on hävinnyt. Yhden tutkimuksen mukaan poliitikkoihin uskoo enää 23% suomalaisista. Aiemmin se oli n. 50%. Niin kuin aiemmin mainitsin, totuus on yksi suurimmista rakkauden muodoista. Politiikoilla on valtavat lupaukset ennen vaaleja, ja vaalien jälkeen ketään ei juurikaan kiinnosta "kansalaisia koskevaa" olevat asiat. Unohtuuko todellinen vaikuttaminen ja tilalle astuu itsekkyys, ahneus ja oman edun tavoittelu? Vai onko kyse ainoastaan jo alunperin rikottaviksi tarkoitetuista tyhjistä vaalilupauksista?

Mitä tarvitaan, että henkisyys tulisi osaksi politiikkaa?

Täysin samalla tavoin kuin yrityksetkin, niin politiikkakin toimii. Poliitikot ovat yrityksen "vetäjiä" tai "edustajia" ja suomalaiset työntekijöitä, asiakkaita, mutta myös omistajia. Hyvä johtajuus vaatii tunneälyä. Tunneäly on kyky tunnistaa tunteiden merkitystä ja käyttää näitä tietoja hyväksi ongelmaratkaisuissa ja johtamisessa. Tunneälyssä onkin siis kyse tunteista, niiden tiedostamisesta itsessään ja muissa, tunteiden ilmaisussa, ymmärtämisessä, säätelyssä ja hallinnassa. Lyhyesti sanottuna rakkaudesta, hyväksymisestä, ymmärtämisestä, kunnioittamisesta sekä arvostamisesta.  Näiden tunteiden tunnistaminen on useassa yrityksessä sekä politiikassa todella harvinaista. Kaikki ajavat vain "aatteitaan" tai tulostavoitteitaan, välittämättä "kansalaisia koskevasta" asiasta. Tunteiden tunnistaminen ja käytäntöön ottaminen vaatiikin harjoittelua. Suomi on hyvin korkeakoulutettu maa. Löytyy matematiikan, tieteen, tekniikan, lääketieteen ja taloustieteen huippuja. Missä ovat tunneälyn huiput? Uskon vahvasti, ettei siihen voikaan kouluja käydä, vaan harjoittelemalla ja tietoisella valinnalla. Osalla sitä on luonnostaan enemmän kuin toisilla, mutta sitä voidaan harjoitella ja harjoittaa.

Tietoinen läsnäolo

Tietoinen läsnäolo voidaan saavuttaa mielen hiljentymisen avulla. Näin voidaan olla täydellisesti läsnä siinä, mitä on tapahtumassa. Kun ihminen on tietoinen omista ajatuskuvioistaan hän osaa arvostaa muita, eikä ole kärkäs arvostelemaan heitä. Tietoisesti läsnä oleva ihminen tietää, että myös hänen mielensä sisältää samoja piirteitä, jotka tuntuvat ärsyttäviltä. Tietoisen läsnäolon avulla ihminen kykenee ymmärtämään, että kaikki mitä hän tekee, vaikuttaa sekä häneen itseensä että koko maailmaan. Kun ihminen on aidosti läsnä itselleen, pystyy hän olemaan paremmin läsnä myös toisille. Tie hyvään vuorovaikutukseen kulkeekin oman itsensä ja oman tietoisen läsnäolon kehittämisen kautta. Ensiksi pitää tuntea itsensä ja sitten muut.

Tietoisella läsnäololla vapaudumme vastustamisesta ja kokemustemme torjumisesta. Pystymme muuttamaan omia ajatuksiamme enemmän empaattiseksi itseämme ja muita kohtaan. Tietoinen läsnäolo on tapa olla antautumatta ajatusten tai tunteiden vietäväksi.

Tietoiseen läsnäoloon kuuluu olennaisesti hyväksyvä, arvostava ja kunnioittava asenne. Tietoisen läsnäololla ei ole tarkoituskaan poistaa ahdistavia ajatuksia tai negatiivisia tunteita. Tietoinen läsnäolo auttaa meitä kohtaamaan ahdistavat ja negatiiviset tunteet toisella tavalla. Jatkossa on mahdollista hyväksyä ko. tunteet, koska ne vain ovat, vaikuttamatta meihin sen kummemmin. Mitä enemmin vastustamme negatiivia tunteita, sen enemmän ne vaikuttavat elämäämme. Tietoisella läsnäololla vapaudumme näistä tunteista hyväksymällä ne.

(Jaetun johtajuuden taito 2017 P. Juuti)

Kun poliitikot ja politiikka alkaa hyväksymään tietoista läsnäoloa sekä henkisyyttä toimissaan, kansalaisetkin alkavat huomaamaan politiikan todellista antiikin kreikan sanontaa politikos, "kansalaisia koskevaa" käytännön vaikuttamista.

Kristallipuolue tulee tuomaan omalla tavallaan tätä henkisyyttä, sekä tietoista läsnäoloa asioiden vaikuttamiseen. Kristallipuolueen mielestä kaikella elämällä on myös henkinen ulottuvuus. Kristallipuolue ei näe sanaa politiikka, vaan asioihin vaikuttamisen. Me vaikutamme kansalaisten asioihin, heidän mielipiteidensä kautta. Arvomme pohjautuvatkin rakkauteen, iloon sekä totuuteen. Teesiemme kautta arvostamme kaikkia ihmisiä, eläimiä ja kasveja, emme tiettyä aatetta.

Käy antamassa kannatusäänesi Kristallipuolueelle oikeusministeriön hallinnoimalla sivulla puoluerekisteri.fi

Lisätietoja Kristallipuolue.fi


                                                               (Kuva: Tilastokeskus)                                           

Kuulostaako tutulle?

(10.2.2021)


Hiki valui, Discossa pauhasi Madonna ja Michael Jackson. Suomi pärjäsi mäkihypyssä, mutta euroviisuissa olimme melkein aina viimeisenä. Kuntosalit, vyölaukut ja solariumit tulivat muotiin. Purjehduskengät jalkaan ja farkut piti vetää "kohtuullisen" ylös. Paidat olivat räikeän värikkäitä. Discossa sai bissen muutamalla markalla. Kyllä, elettiin 1980-luvun loppua. Oli heinäkuinen sunnuntai alkuilta n. 20.45 ja oli pakko päästä KY:lle (silloinen nuorisodisco Helsingissä). Kiire oli bussilla kaupunkiin, nimittäin, klo. 21 jälkeen jono KY:lle oli sietämätön, joskus lähes 100m. Niin siis sunnuntai iltana. Kyllä ja maanantaina oli koulua 08. Tosin kuppilat menivät silloin jo aiemmin kiinni kuin nykyään. Elettiin todella discon kultaista aikaa, kuppilat olivat täynnä ma-su, eli joka päivä. Ihmisillä oli rahaa mitä käyttää ja sitä käytettiin.

Itse aloitin 3,5 vuoden opiskelut vuonna 1989. Ei ollut vielä harmainta aavistustakaan mitä tuleman pitäisi opiskeluiden jälkeen. Kaikki oli vielä hyvin, kun opiskelut alkoivat. Pikku hiljaa siirryttäessä 1990 luvulle, alkoi näyttämään hieman pahemmalla taloustilanteet. Kun sitten lama todella iski päälle, oli vielä epäselvempää, mitä aikuisena tekisi. Oli oikeastaan pakko tehdä, mitä vaan sai tehdä. Kaikki näytti todella pahalta 90-luvun alun.

Ei mennä syihin, miksi lama 1990-luvun alussa tuli, vaan mitkä olivat vaikutukset. Ensinnäkin työttömyysaste oli pahimmillaan 17%. Se tuntui jokaisella alalla. 1980-luku oli siis huimaa nousukautta, jolloin pankista sai lainaa, kun kävi tapaamassa pankinjohtajaa, joka rahaa oikein tuputti. Pankista ulos lähtiessä, oli käytännössä rahat taskussa tai salkussa. Siitä sitten suoraan asunnon ostoille. Ihmiset ketkä asunnon hankkivat juuri 1980-luvun lopussa lainalla, eivät mitenkään pystyneet kuvittelemaan aikaa, mitä oli tuleman. Samaan aikaan moni perusti yrityksen, koska aikakausi innoitti rikastumiseen. Velkoja taattiin toisten puolesta, rikastumisen varjolla. Mitä kävi? Tuli se kammottava 1990 luku, jonka tänä päivänäkin hieman vanhemmat ihmiset muistavat.

Vuosina 1991−1995 tehtiin lähes 190 000 konkurssia, kun valtava rahoituskriisi iski Suomeen. Velat moninkertaistuivat ja korot nousivat pilviin. Korkotasot huippivat siellä 15% tienoilla ja kun työttömyysaste oli pahimmillaan 17% luokkaa, niin moni ei kestänyt konkursseistasyntynyttä taakkaa ja häpeää, ja elämä päättyi oman käden kautta. Itsemurhatilastot olivat kaksinkertaiset nykypäivään verrattuna. Vuosina 91-95 tehtiin melkein 200 000 konkurssia.

Se oli sitä kultaista 1980-lukua ja synkkää 1990-luvun alkua. Vastaavanlaisia aikoja ei sittemmin ole nähty ja toivottavasti ei nähdäkään. Ennen vuotta 2010 elettiin taantuma aikaa. Tosin se taantuma ei ollut mitään verrattuna 1990-lukuun. Sen jälkeen olemmekin eläneet jonkinmoista nousukautta, kunnes tuli vuosi 2020. Toki on tässä muitakin tapahtumia 2010-luvulla, jotka ovat vaikuttaneet Suomen talouteen. Vuonna 2019 asuntovelallisilla oli velkaa keskimäärin n. 100 000€. Viime vuosina on nähty asuntovelallisia, joiden velka hipoo 300 000€:a. 400 000 suomalaisella on maksukykyhäiriöitä. Noin miljoonalla asuntokunnalla on velkaa. Noin 200 000 tuhannella asuntokunnalla on velkaa 200 000€. Nämä tiedot ovat siis ennen vuotta 2020.

Nyt eletään alkuvuotta 2021. Nousukausi on ollut 2010-2020. Kaikki tietävät mitä vuonna 2020 tapahtui. Suomi, Eurooppa sekä koko maapallo ajettiin käytännöllisesti alas. Mitä tapahtuu vuonna 2021? Kuinka moni jää työttömäksi ja tuleeko konkurssiaalto? Sitä me emme tässä vaiheessa vielä tiedä. Riski on kuitenkin suuri. Jos nämä ei toivotut tapahtumat tulevat ja jostain syystä korot nousevat, tuleeko 1990-luvun tapahtumat toistumaan? Onhan sanontakin olemassa historia toistaa itseään. Osa ihmisistä on ollut valppaina korkojen suhteen ja hankkinutkin lainoihinsa ns. korkokaton. Jos jotain tapahtuisi, niin selviäisi. Vai? Ajatellaanpa asiaa tarkemmin. Ostat 300 000 euron asunnon. Otat lainaa 240 000€. Asunnon kulut lainanlyhennyksineen on karkeasti arvioiden 1200€/kk. Tähän kun lasketaan muut elinkustannukset niin kuukausikulut ovat ehkä 1700-2000€/kk. Entäs jos tulee työttömyys? Entäs jos käy 1990-luvun historian toisto, jossa pahimmillaan asuntojen hinnat jopa puolittuivat. Maksat siis 300 000€ asuntolainaa, jossa itselläsi on 150 000€:n omistus. No nämä ovat tietysti kauhuskenaarioita, mutta.

Vuosi 2020 osoitti sen, että kaikkea voi tapahtua. Kerrataan vielä tapahtumia historiasta. 1980-luvulla oli voimakas nousukausi, jolloin lainaa "tuputettiin" ja sitähän otettiin. Tuli suurtyöttömyys ja lama 1990-luvun alussa. Lainaa oli, asuntojen hinnat sukelsivat. Tehtiin yritys konkursseja sekä henkilökohtaisia konkursseja. Kaikki tietää, mitä v. 1994 tapahtui. Suomessa oli äänestys EU:sta. Yksi ratkaiseva tekijä oli, että sanottiin ja luvattiin taloudellinen tuki juuri asioille, mitä 1990-luvulla tapahtui. Euroopan talous- ja rahaliitosta ei enää äänestettykään, vaan Suomi sinne vietiin hallituksen toimesta. Entäs nyt sitten? Kuten olen tekstissä kirjoittanut mitä voi tapahtua vuosina 2021-2022, jota en pidä siis lainkaan mahdottomana. Jos nämä kauhuskenaariot tapahtuvat, niin kuka tulee ehdottamaan seuraavaa ratkaisua? Onko se Klaus Schwab ja uusi maailmanhallitus, Great reset, vai mikä, niin kuin 1990-luvulla oli EU? Tällä hetkellä merkit ovat vain liian samankaltaiset kuin silloin aikoinaan 1990-luvulla.

Itse en asiaa pelkää, olen huolissani muiden ihmisten puolesta. En tiedä mitä tapahtuu, taloudelle tapahtuu varmasti jotain. Toivon hartaasti teidän puolesta, että kirjoitukseni on täysin väärässä enkä manaile "piruja" seinälle. Mutta jos tapahtuu, niin ne pirut hyppivät teidän seinällä.

Äänestäkää kuntavaaleissa oikeita henkilöitä.

Anna kannatusäänesi Kristallipuolueelle oikeusministeriön ylläpitämällä sivustolla:

Puoluerekisteri.fi
Todelliset Pandemiat

(7.2.2021)

Olemassa oleva Covid-19 pandemia jyllää maailmalla. Virus on tehnyt tuhojaan ympäri maailmaa eri tavoin. Kaikkiaan n. 100 milj. tartuntaa ja n. 2,3 milj. kuollutta ko. tautiin. Suomessa on kuollut nyt yli 600 ihmistä ko. tautiin (ilmoitettu). Tartunnat ja kuolemat ovat arvioituja, koska laskentatavat eivät kyllä pidä täysin paikkaansa (kuolinluvuissa on todistetusti mukana myös muiden tautien aiheuttamia kuolemia esim. parantumaton syöpä). Covid-19 on todellinen pandemia, hätätila. Se vaan nyt ei oletettavasti ole pandemia sellaisessa merkityksessä, kuin annetaan ymmärtää. On väläytelty Suomessakin matkustuksen eväämistä henkilöiltä, jotka eivät ota rokotetta. Espanja alkaa ensimmäisenä keräämään tietoja henkilöistä, jotka eivät suostu rokotteeseen ja välittävät tiedon muille maille. Anteeksi mitä? Eikö oikeusvaltiossa ole käytäntö, ettei terveystietoja saa antaa ulkopuoliselle ilman lupaa? Tanskassa ja Ruotsissa aletaan ottamaan käyttöön digitaalinen rokotepassi, johon tulisi Covid-19 rokotteen saanti. Mikäli rokotetta ei ota, niin voitaisiin evätä matkustaminen, ravintoloissa ja konserteissa käynti. Mitä Ruotsi edellä, Suomi perässä, yleensä. Mitäs jos HIV potilaiden tietoja aletaan jakamaan muille, niin kuinka suuri haloo siitä tulisi? Kuulkaas, eihän tämä nyt näin käy. Kyllä, tämä on pahimmasta päästä oleva pandemia, poliittinen sellainen. Nyt aletaan liikkumaan vaarallisilla alueilla, jossa ihmisoikeudet, yksityisyys sekä kansalaisten perusoikeudet aiotaan evätä, rokotteen vuoksi.

Alkoholiin kuolee kaikkiaan n. 2000 henkilöä vuosittain Suomessa ja maailmalla kuolee kaikkiaan n. 3 milj. henkilöä. THL:n arvion mukaan vuosittaiset kustannukset Suomelle alkoholista ovat lähes 2 mrd.€ (välittömät kustannukset). Tästä eläkkeet ja sairauspäivärahat kustantavat n. 250 milj.€, sosiaalipalvelut n. 250 milj.€, turvallisuustoimet 250 milj.€, vankeinhoito n. 160 milj. € ja erilaiset rikokset n. 400 milj.€.

Suomessa tapahtuu erilaisia tapaturmia vuosittain n. 1 000000 kpl., joissa kuolee kaikkiaan n. 2400 henkilöä. Työtapaturmia tästä on n. 140 000. Erittäin vakavien yli 180 päivän työkyvyttömyyteen tai eläkkeeseen johtavien työpaikkatapaturmien osuus on vuositasolla noin 1 % eli 1 400.

Liikenteessä kuolee vuosittain Suomessa n. 200 henkilöä. 5500 onnettomuutta, joista n. 400 on vakavasti loukkaantuneita. Tutkimuksen mukaan yksi liikennekuolema maksaa yhteiskunnalle noin 2,77 miljoona euroa. Vakavan loukkaantumisen kustannukset ovat tutkimuksen mukaan noin 790 000 euroa ja lievä loukkaantuminen maksaa noin 34 000 euroa.

Hengityselinsairauksien aiheuttama taakka on maailmanlaajuisesti valtava. On arvioitu, että 65 miljoonaa ihmistä kärsii vähintään keskivaikeasta keuhkoahtaumataudista. Sairauteen kuolee vuosittain kolme miljoonaa ihmistä, ja se on kolmanneksi suurin kuolinsyy maailmassa. Astma on lasten yleisin ja lisääntyvä pitkäaikaissairaus (14 % maailman lapsista). Maailmanlaajuisesti tuberkuloosiin sairastui vuonna 2015 yli kymmenen miljoonaa ja kuoli yli miljoona ihmistä.

Suomessa kuolee vuosittain hengityselinsairauksiin n. 2 200 henkilöä. Maltillinen ja säännöllinen kestävyys- ja lihaskuntotyyppinen liikunta vähentää astman ja keuhkoahtauman kaltaisten hengityselinsairauksien kohdalla rasituksen aiheuttamia hengitysoireita ja lisää rasituksen sietokykyä ja voi vähentää lääkityksen tarvetta. Lisäksi se helpottaa astmaatikoille tärkeää painonhallintaa. Liikkuvuuden lisääntyminen ylävartalossa helpottaa hengittämistä.

Vuosittain lähes 800 suomalaista kuolee itsemurhan kautta. Koko maailmassa tehdään tilastojen mukaan yli 800 000 itsemurhaa joka vuosi. Se on toiseksi yleisin kuolinsyy 15-29-vuotiaiden keskuudessa liikenneonnettomuuksien jälkeen. Arvioidaan, että jokaista aikuisen tekemää itsemurhaa kohti, tapahtuu yli 20 itsemurhayritystä. Itsemurhayrityksiä on Suomessa vuosittain arviolta 10 000-30 000. Tarkkaa määrää on vaikea arvioida, sillä kaikkia yrityksiä ei ilmoiteta terveydenhuoltoon tai muille viranomaisille. Suomessa lähes 500 000 ihmistä syö masennuslääkkeitä. Tästä lasten osuus (alle 19 v.) on 16 000.

Suomessa todetaan vuosittain yli 30 000 uutta syöpätapausta, joihin kuolee n. 7 000 henkilöä. WHO:n mukaan syöpädiagnoosin sai maailmassa 19,6 miljoonaa ihmistä vuonna 2020 ja syöpään kuoli kymmenen miljoonaa ihmistä. Määrän arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Eniten syöpäkuolemia (70 prosenttia) aiheutuu alhaisen ja keskitulotason maissa.

Vuosittain arviolta lähes 5 000 suomalaista kuolee tupakan aiheuttamiin sairauksiin. Joka kolmas syöpäkuolema on tupakan aiheuttama, ja joka viides sydän- ja verenkiertoelinten sairaus aiheutuu tupakoinnista. Keskimäärin tupakointi lyhentää elämää kahdeksan vuotta. THL laski tupakoinnin maksavan yhteiskunnalle 1,5 miljardia euroa. Tupa­kointi kuormittaa vuosittain terveydenhoitoa ar­violta noin 340 000 vuodeo­sas­to­hoi­to­päivällä ja noin 187 000 hoito­käynnillä. Maailmalla kuolee vuosittain n. 5-6 miljoonaa ihmistä tupakointiin.

Sydän- ja verenkiertoelinten sairaus on yleisin kuolinsyy sekä Suomessa että maailmalla. Suomessa kuolee vuosittain n. 9 000-10 000 henkilöä sepelvaltimotautiin. Kaikkiaan sydän- ja verenkiertoelinten sairauksiin kuolee Suomessa vuosittain n. 15 000-20 000 henkilöä.

Journal of the American College of Cardiology - lehdessä julkaistun selvityksen perusteella vuonna 2015 sydän- ja verisuonitauteja sairasti yli 400 miljoonaa ihmistä ja 18 miljoonaa menehtyi niihin.

Vuonna 2018 kaikista verenkiertoelinten sairauksista johtuvia sairauspäivärahakausia alkoi Suomessa yhteensä 11 200, noin 4 prosenttia kaikista sairauspäivärahakausista. Korvattuja päiviä oli yhteensä 725 000 eli noin 5 prosenttia kaikista Kelan korvaamista sairauspäivistä. Verenkiertoelinten sairauksista johtuvia päivärahoja Kela maksoi vuonna 2018 noin 41 miljoonaa euroa. Verenpainesairauksiin liittyviä sairauspäivärahakausia alkoi noin 900, iskeemisistä sydänsairauksista (sepelvaltimotaudin tai muun syyn aiheuttama sydänlihaskudoksen pitkäaikainen hapenpuute, joka voi ilmetä mm. rasitusrintakipuna tai sydäninfarktina) johtuvia 2 300 ja muista sydänsairauksista noin 2 700. Vuoden 2018 lopussa noin 4 600 suomalaista oli työkyvyttömyyseläkkeellä verenkiertoelinten sairauksien vuoksi. Euroopan Unionin alueella sydän- ja verisuonisairauksien arvioidaan aiheuttavan vuosittain 169 miljardin euron kulut.

Vuonna 2019 sydän- ja verisuonitauteihin liittyvistä lääkkeistä maksettiin korvauksia 1,5 miljoonalle suomalaiselle. Sydän- ja verisuonisairauksiin liittyviä lääkekuluja kertyi kaikkiaan 191 miljoonan euron verran. Vuonna 2019 Kansaneläkelaitos maksoi sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeistä korvauksia 102 miljoonaa euroa. Epäterveelliset elintavat, ylipaino, liikkumattomuus, tupakointi ja diabetes kuormittavat verenkiertoelimistöä ja edesauttavat sydän- ja verisuonitauteja.

Jopa lämpö ja helle aiheuttaa vuosittain 180-900 ylimääräistä kuolemaa Suomessa. Huumeisiin Suomessa kuolee vuosittain n. 300 ihmistä.

Mihin maassamme siis kannattaisikaan keskittyä? Ihmisten hyvinvointiin, niin fyysiseen-, kuin psyykkiseen hyvinvointiin. Liikunnalla, terveellä ruokavaliolla ja terveillä elintavoilla on suuri merkitys ihmisten kuolintilastoihin. Mielestäni lähes 500 000 suomalaisen masennuslääkkeen käyttö on kohtuutonta. Jos tilastoja katsotaan niin, alkoholi tulisi kieltää kokonaan, tupakka kokonaan, harrastukset lopettaa kaikilta ja ehdottomasti kieltää autoilu. Nämähän eivät ole pandemioita, mutta näihin ehkä kannattaisi kiinnittää huomiota.

Mitä oikeita "pandemioita" maailmalla on ollut kautta historian?

Maailmalla on kautta aikojen ollut erilaisia tauteja. Influenssavirus jyllää kesimäärin 2 x vuodessa ja tautiin kuolee maailmalla satojatuhansia ihmisiä vuosittain. Muutamien vuosien välein "ilmenee" ihmeen kaupalla, jokin erikoisempi viruspohjainen tauti, jonka väitetään tappavan enemmän, esim. Covid-19. Espanjantauti on pahin historian tuntema influenssaepidemia. Siihen kuoli varovaisenkin arvion mukaan yli 20 miljoonaa ihmistä. Pandemia käynnistyi keväällä 1918 ja tauti tappoi poikkeuksellisesti etenkin nuoria aikuisia. 2010-luvulla oli sikainfluessa ja kuka muistaa, että nykyistä pahempi epidemia riehui Euroopassa vain muutama vuosi sitten ja tappoi yli 200 000 ihmistä enemmän kuin normaali kausi-influenssa. Muutama vuosi sitten ollut "pandemia" tappoi Suomessakin kaikkiaan n. 2 000 ihmistä, eli n. 3-4 kertaa saman kuin nyt Covid-19 (THL:n arvion mukaan).

Muita tauteja, mitä vuosien saatossa on ollut: HI-virus, joka "löydettiin" 1980-luvulla. HI-viruksen aiheuttamaan aidsiin kuolee vuosittain 1,6-1,9 miljoonaa ihmistä, eli saman verran kuin Covid-19:sta. Kolmen viime vuosikymmenen aikana tauti on vaatinut yli 25 miljoonan ihmisen hengen. Hepatiitti on viruksen aiheuttama maksatulehdus, johon kuolee maailmassa vuosittain arviolta miljoona ihmistä. Papilloomavirus, HPV aiheuttavat vuosittain noin 275 000 kuolemaa, siis joka vuosi. Rabies eli raivotauti tai vesikauhuun kuolee joka vuosi yli 55 000 ihmistä. Denguekuume surmaa joka vuosi 12 500-25 000 ihmistä.

Rotavirus surmaa vuosittain noin puoli miljoonaa lasta. Muita tauteja ebola, lyssavirukset, isorokko (Huom. nykyisin isorokkovirusta säilytetään kahdessa turvalaboratoriossa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä). Isorokkoon on kuollut satoja miljoonia ihmisiä. Tuhkarokkoon kuoli vuonna 2012 kaikkiaan 122 000 ihmistä. Varmasti löytyy muitakin, mutta tässä osa. Mikä näistä on luonnollisesti kehittynyt ja mikä on laboratoriossa valmistettu, niin sitä ei tiedetä. Näitä kun verrataan nyt jylläävään Covid-19 virukseen, niin mikä näistä nyt sitten on varsinainen pandemia? Osaisiko joku vastata?

Korona toimilla on kuitenkin paljon muitakin vaikutuksia, joita emme tässä vaiheessa onneksemme osaa tai uskalla edes aavistaa tai kuvitellakkaan. Mitä se tulee vaikuttamaan maailman talouteen? Mitä se tulee vaikuttamaan Suomen talouteen? Kuinka paljon tulee konkursseja v. 2021 ja miten työttömien määrä tulee nousemaan? Näilläkään ei loppujen lopuksi ole merkitystä. Kyllä se talous lähtee nousemaan, jollakin aikavälillä. Mutta mitkä ovatkaan näiden sivuvaikutukset? Tietääkö kukaan sitä? Nyt on jo Suomessa itsemurhatilastot nousseet 15 % ja olemme vasta alkuvaiheessa konkurssien ja työttömyyden osalta. 1990-luvun alussa itsemurhien piikki näkyi selvästi. Siitä lähtien lukumäärä on tippunut n. puoleen. Kuinka paljon masennuslääkkeitä tullaan käyttämään enemmän tulevaisuudessa ja mikä niiden vaikutus on? Tällä hetkellä Suomessa on lähes 500 000 masennuslääkkeen saajaa. Mitä Covid-19 saa aikaan? Näin meillä Suomessa. Nämä ovat vielä "pikku juttuja", mitä meitä saattaa kohdata. Entä maailmalla, mitä Covid-19 sulkutoimet tekevät maailmalla ihmisille?

YK varoittaa "raamatullisesta" nälänhädästä - 300 000 ihmistä voi kuolla nälkään joka ikinen päivä. Jännää, että YK käyttää sanontaa "raamatullinen" nälänhätä. Kirjoitin blogissani Ilmestyskirja Johanneksen näyistä ja siinä todella oli maininta massiivisista nälänhädistä. Onko se sittenkin toteutumassa? Koronakriisin aiheuttama talouslama voi sysätä heikoimmin toimeentulevat maat nälänhätään, jossa ihmiset joutuvat myymään viimeisen omaisuutensa hengissä pysyäkseen. Tällä hetkellä maailmassa kärsii nälänhädässä kaikkiaan n. 1mrd. ihmistä. Joka päivä kuolee 25 000 ihmistä nälänhätään. Joka viides sekunti kuolee lapsi maailmassa ja suurin osa heistä nälänhätään. Lisäksi 130 milj. ovat akuutissa riskissä ajautua ruokapulaan koronakriisin seurauksena.

Seuraavaa pandemiaa odotellessa, me vain ihmettelemme saako olla maskitta tai ilman rokotetta. Ihmiset selittävät, että välitetään kun käytetään maskia tai välitetään kun otetaan rokote. Paskat, se on juuri totaalista, ei välittämistä. Jos oikeasti välittäisimme, tekisimme sulkutoimille, niin ettei maailmassa kuole satoja miljoonia ihmisiä lisää nälänhätään. Yksi suurimmista ongelmista tässä on se, ettei se kosketa meitä. Ihan sama mitä muualla tapahtuu, kun vaan toi käyttää maskia, kun vaan toi sitä ja tätä. Sinä päivänä, kun kaupoistamme ei saa ruokaa, sähköt ja lämmitys katkeaa, ei saada yhteyttä sosiaaliseen mediaan jne., niin sitten ihmettelemme, vaikka vaarassa emme olisikaan. Jos me oikeasti välittäisimme, emme antaisi satoja miljoonia ihmisiä kuolla sen takia, että jokin kuka (WHO) laittaa maapallon sulkuun. Kuka tästä vastaa loppupeleissä? Kuka ottaa vastuun tästä? Samaan aikaan johtajat myyvät aseita kapinallisille. Maailmassa on vääryys. Pallo todella on sairas, niin kuin siitäkin kirjoitin (maapallo Universumin ylilääkärin vastaanotolla). Todella sairas. Se mitä tässä kaikessa on "hyvää" on se, että kaikki muuttuu. Muutos on alkanut ja voimistuu entisestään 21.12.20 lähtien, jolloin 2000-vuotinen tähti syttyy. Kyllä, elämme ylösnousemuksen aikaa, jolloin Kristus energia todella aktivoituu ja alamme kiinnostumaan myös muista kuin omasta navastamme. Se, kuka haluaa laittaa Universumille kapuloita rattaaseen, niin olkaa hyvä. Universumin pyörä pyörähtää, ja mätä lentää kovaa ja korkealle. Maailmankaikkeuden energia saapuu kuin usvapilvi maaplaneetalle ja sille ei kukaan voi mitään, eikä kukaan halua voida mitään, koska se vaan tulee ja tekee tehtävänsä ahneudelle, itsekkyydelle, ja "pahuudelle".

https://tekniikanmaailma.fi/nalanhadasta-uhkaa-tulla-koronavirusta-pahempi-tappaja-emme-ole-nahneet-aiemmin-mitaan-tallaista-varoittaa-raamatullista-nalanhataa-ennustavan-ykn-johtaja/

Lapsia ilmoitetaan kadonneeksi vuosittain 8 milj. Pelkästään USA:ssa ilmoitetaan vuosittain jopa 800 000 lasta kadonneeksi. Miten se on mahdollista? Yhtään lasta ei saisi hävitä, yksikin on liikaa. Tästä kun kirjoittaa, nousee aina haloo, että salaliittoteoriaa...Se vaan ei ole teoriaa valitettavasti. Taas tuli julki v. 2020 lopulla Uudessa-Seelannissa, että vuosikymmenien aikana oli 250 000 lasta "orjuutettu" väkivallalla sekä seksuaalisesti. Mielestäni tämäkin on pahempi "pandemia" kuin Covid-19. Täysin sama asia, ketään ei vaan kiinnosta, koska ei kosketa itseään. No, ajat muuttuvat!

https://www.icmec.org/press/activities-in-more-than-22-countries-around-the-globe-will-remember-missing-children-on-may-25/

Nyt eletään alkuvuotta 2021. Koronavirusrokotteet ovat tulleet päivänvaloon ja rokotukset ovat alkaneet lähestulkoon kaikkialla. Suomessa aloitettiin rokotukset joulukuun viimeisellä viikolla. Ennakoksi on ilmoitettu, että n. 3% rokotetuista saa jonkinlaisia haittavaikutuksia elimistöönsä (esim. korkean kuumeen). Jos suomalaisista rokotteen ottaa 4,5 miljoonaa, niin n. 140 000 ihmistä tulee kärsimään haittavaikutuksia. Haittavaikutukset on ilmoitettu olevan lyhytkestoisia. Pitkänaikavälin haittavaikutuksia ei ole pystytty testaamaankaan, koska rokotteet eivät ole ollut markkinoilla niin pitkään ja ne kehitettiin nopealla aikataululla. Tällä hetkellä Suomessa todettuja tartuntoja on kaikkiaan n. 46 000 ja niistä parantuneita yli 30 000. Eli hieman yli 10 000 henkilöllä on joitakin oireita, joista suurin osa parantuu. Muutamalla saattaa olla pahempia, kuin lievät oireet. Tätä lukua, kun verrataan 140 000:een, niin tuntuu hieman järjettömältä koko asia. Toivon mukaan haittavaikutuksista ei tule kovinkaan pahoja. Kaikki saavat tehdä omat johtopäätöksensä, siitä ottavatko rokotteen, vai ei.

Kuka sitten alkaa auttamaan koko planeettaa? Se lähtee meistä kaikista, sinusta ja minusta. Tehkää mitä haluatte tehtävän. Tehkää mikä teistä tuntuu oikealta tehdä. Suomella tulee olemaan jatkossa hyvinkin suuri rooli koko pallon auttamisessa. Suomesta tulee tietotaito aika moneen asiaan. Suomesta tulee vielä jonain päivänä johtaja, joka vie maaplaneetan uusille ulottuvuuksille, niin sananvapaudessa, itsemääräämisoikeudessa sekä toisten ihmisten auttamisessa. Se, me suomalaiset osataan, jos halutaan. Tällä hetkellä ei ole halua. Poliitikkojamme kiinnostaa ainoastaan oman edun tavoittelu sekä ahneus valtaan. Tämä ahneus tulee saamaan loppunsa, kun ihmiset heräävät lopullisesti tähän todellisuuteen. Syntyy ns. poliittinen inkarnaatio, jossa henkisyys valtaa politiikan. Politiikan sanan merkitys muuttuu ja puhutaan enemmänkin vaikuttamisesta. Siihen ei ahneus, itsekkyys ja toisten ihmisten vähättely enää sovi. Silloin alamme ottamaan huomiota ja välittämään toisistamme todellisesti, emmekä ajattele aatteellisesti samalla tavoin kuin nykyiset päättäjät tekevät.

Hyvää Kuntavaali kevättä kaikille, muistakaa äänestää, valitkaa oma ehdokkaanne oikein.

Käy antamassa kannatusääni Kristallipuolueelle oikeusministeriön ylläpitämässä palvelussa puoluerekisteri.fi, jotta olemme mukana kuntavaaleissa 2021.

Lisätietoja kristallipuolue.fi


Diktaattori

(3.2.2021)

Itse en tunne tai tiedä muita diktaattoreita kuin kenraaliamiraali Aladeeniä, joka on Pohjois-Afrikassa sijaitsevan Wadiyan tasavallan diktaattori. Paikka ja hahmohan ovat täysin kuvitteellisia, jossa Sacha Baron näyttelee tätä diktaattoria. Viimeisten viikkojen ja viimeisen 4 vuoden aikana, USA:n 45. Presidenttiä Trumpia on maalattu "tällaiseksi", ainakin jossain määrin. Etenkin, mitä Capitol Hill:llä tapahtui 6.1.2021. Niin siis tarkoitan mielenosoitusta hallintoa ja tulevaa johtoa kohtaan. Vallankaappauksesta tuskin oli kyse, sillä porukalla. Mielenosoittajat ottivat selfie- kuvia poliisien kanssa, ovet avattiin turvallisuusjoukkojen taholta jne. Mielenkiintoiseksi tekee vielä se, että media on saanut niinkin hyviä kuvia rakennuksen sisältä mielenosoittajista. Eikö se mennytkään niin, että kaikille tuli kova kiire päästä rakennuksesta turvaan? No media sinne ainakin näytti jäävän ja saavan loistavia mediakuvia. Mielenkiintoista.

D.Trump on nyt sitten ristiinnaulittu kaikkien toimesta, etenkin median. Tässäkin on kiva huomata, että kansa jakaantuu vielä enemmän kahteen leiriin, ellei jopa kolmeen. Jos aiheesta edes mainitsee oman kantansa, niin ihmiset lähestulkoon hyökkäävät päälle lankoja pitkin. Miksi? Se koskettaa, se menee syvälle sisimpään. Henry Kissinger aikoinaan lausui sanat; Totuudella ei ole mitään merkitystä, vaan sillä mitä pidetään totuutena. Juuri näin - tätä pidettävää totuutta manipuloi media, koska ihmiset luottavat 100% ja sinisilmäisesi mitä lehdet kirjoittavat tai kuvat osoittavat. Omaa mahdollista ajatuskuvaa ei uskalleta luoda, vaan luotetaan kirjoitettuun sanaan. Se tietysti on jokaisen oma asia mihin uskoo tai ei usko. Länsimaissa ihmiset uskovat kirkon sanaan ja on heimoja, jotka eivät ole koskaan kirkkoa edes nähneet.

Tosiaan viime viikkoina D.Trump on nyt sitten lynkattu ja ristiinnaulittu kaikesta 4 vuodesta, mitä hän on sanonut tai tehnyt. Alkuvuoden Capitol Hillin "ryntäys" oli suurimmalle osalle se viimeinen pisara. Se mikä tässä kaikessa on huvittavaa, niin sekä Suomen- , että EU:n suuret poliittiset johtajat ilmensivät asian niin, että nyt ollaan tuhottu todellinen Demokratia tai häväisty Demokraattisen peruspilarin jäännevaltio. USA:ssa haluttiin poliitikkojen toimesta välitöntä Trumpin eroa tai maanpetossyytteet hänelle. Nancy Pelosi oli huolissaan ydinasekoodeista ja siitä, että Trump ampuu ydinohjuksen ja aloittaa sodan. Jos ajatukset ja keskustelut ovat tällä tasolla, niin kummastuttaa ihmisten ajatukset ja poliitikkojen virsut suusta ruskeaa nestettä valuen. D. Trump on ollut presidenttinä viimeiset 4 vuotta. Kuinka monta sotaa hän on aloittanut? Ei yhtään. Mitenköhän näin omasta mielestänne voisi olla mahdollista, että yksi ihminen painaa vaan nappia ja ydinaseet pompsahtaa taivaalle? En tiedä asiasta mitään, en ole koskaan ydinohjusta nähnyt, en punaisia nappeja enkä koodejakaan. Tällä maalaispojan järjellä yhtä nappia painamalla tämä varmaankaan ei ihan toimi. Jos joku tietää asiasta enemmän, niin kertokoon minulle ja samalla Nancy Pelosille sekä muille USA:n hallinnon poliitikoille.

No nyt on järkytetty Demokratiaa suurvallassa, kaikui median sivut. Demokratian perusajatuksena on, että hallintovallan edustajat nousevat kansan joukosta ja, että hallintovalta toteuttaa kansan tahtoa. Tällä määrityksellä Yhdysvallat ei ole koskaan ollutkaan demokraattinen valtio, korjaan on ollut, mutta noudattaako valtio tätä? Voi olla, että noudattaa, mutta mietitäänpä asiaa hetken. Siis Yhdysvallat on aina valinnut presidentin, joka haluaa sotia ja tappaa muun maan kansalaisia. Mikäs määritelmä se on? Niin, katsaus USA:n presidentteihin, niin lähes tulkoon kaikki presidentit ovat sotineet maailmalla ties mistä syistä. Tässä listauksessa on vaan yksi poikkeus - Donald Trump. Trump ei ole aloittanut yhtäkään sotaa. Kaiketi muistaakseni Trump on moneen kertaan sanonut, että haluaa vetää joukkonsa pois maailmalta ja lopettaa nykyisetkin taistelut. Olenkohan ymmärätänyt jotain väärin, hänkö on demokratian tuho? Toinen asia on, että käsittääkseni Trump on taistellut pedofiliaa vastaan. Varmaan siksi, että maailmassa ilmoitetaan vuosittain kadonneeksi kaikkiaan 8milj. lasta. Toki osa löydetään. Pelkästään USA:ssa katoaa vuosittain 400 000-800 000 lasta. Hän olisi halunut sen loppuvan. No demoratian tuhoamista sekin varmaan on? Onko se demokrtatiaa, että aloitetaan sota Irakia vastaan, syyttäen siellä olevia joukkotuhoaseita? Ensin tuhotaan muutama satatuhatta ihmistä ja eipäs löydykään joukkotuhoaseita. Ulottuuko demokratia ainoastaan tietyn maan sisärajoille, eikä sen ulkopuolelle? Onko se demokratiaa, että valloitetaan Afganistan? Onko se demokratiaa, että soditaan Vietnamissa ja Koreassa, lisänä poltetaan napalmilla sademetsät? Onko se demokratiaa, että pommitetaan Bosniaa tai Syyriaa? Itselläni on sellaiset arvot mm. kuin rauha, rakkaus, totuus. En todellakaan näe USA:n entisten presidenttien arvoissa samaa, en lähellekkään. Ne asiat mitä USA:n 45. presidentti teki ja ajoi takaa, niin ne olivat minun arvojeni mukaiset asiat. Se mitä ihminen tekee tai sanoo median edessä, ei minua kiinnosta. Jos te ihmiset nyt lynkkaatte Trumpin mielipuoliseksi hulluksi, niin kysyn, onko teidän arvoissanne sotaa tai vihaa?

Näin se vaan menee, että USA on sotinut aina. Ei ole aikakautta, milloin sotaa ei olisi käyty, mutta on aikakausia, milloin niitä ei ole aloitettu. Yksi aikakausi päättyi nyt, 45. presidentin kausi v. 2021. Pelkään pahoin, että USA:n 46. presidentti Bidenillä ei mene kauaakaan aikaa, kun sotilaallinen selkkaus on valmis ja veikkaukseni kohdistuu Lähi-Itään. Trumpilta haluttiin sotaa Irania sekä Pohjois-Koreaa vastaan, vaan mitä teki? Tapasi P-Korean johtajan ja yritti diplomatiaa. Iranin kanssa ei saanut aikaan kovinkaan suurta selkkausta. No demokraattisen valtion johtaja Biden varmaan korjaa tilanteen. Tietysti nämä kaikki ovat "pieniä" asioita. Wikipedia tiesi kertoa, että maailmalla on 1900-luvun aikana käyty kaikkiaan n.250 erilaista sotaa (mainittua).

Milloin ja kenen entisten presidenttien sodat on sitten käyty. Ohessa listattuna presidentit ja omistetut sodat. Olivatko ne oikeutetut? Mielestäni mikään sota ei ole oikeutettu, poislukien sellainen, jossa jokin muu maa hyökkää toisen maaperälle. Tällöin puhutaan puolustamisesta. Lähes kaikissa näissä sodissa on Yhdysvallat hyökännyt.

Kaikki Yhdysvaltain presidentit viimeisen sadan kahdenkymmenen (120) vuoden ajalta ovat harjoittaneet sotimista. Tänä aikana, siis vuodesta 1897 tähän vuoteen 2021, Yhdysvalloilla on ollut 21 presidenttiä. Näistä 21:stä presidentistä 20 on aloittanut tai jatkanut edeltäjänsä aloittamaa/aloittamia sotia. Nämä 20 presidenttiä ovat olleet mukana yhteensä (ainakin) seitsemässäkymmenessä (70) sodassa, selkkauksessa tai iskussa etc. - Tähän lukuun ei ole kaikkein vähäisimpiä kähinöitä edes laskettu mukaan. Osa heistä on saanut mm. Nobelin rauhan palkinnon mm. B. Obama, T. Roosevelt ja W.Wilson. Vain yksi presidentti tekee poikkeuksen sotiin - Donald John Trump.

Presidentit (n:ot 1 - 45), heidän elinaikansa, virkakautensa ja SOTANSA ja muut aseelliset selkkauksensa:

Presidentit, heidän elinaikansa, virkakautensa ja sotansa

1. WASHINGTON, George (1732-1799), virassa 1789-1797;

Vallankumoussota 1775-1783

2. ADAMS, John (1735-1826), virassa 1797-1801;

Ei sotaa

3. JEFFERSON, Thomas (1743-1826), virassa 1801-1809;

Tripolitan sota 1801-1805

4. MADISON, James (1751-1836), virassa 1809-1817;

sota 1812 Iso-Britanniaa vastaan (Mr. Madison´s War),

Sota 1813-1814 edelleen Iso-Britanniaa vastaan (britit polttivat Valkoisen talon ja Kongressin kirjaston)

5. MONROE, James (1758-1831), virassa 1817-1825;

Intiaanisodat 1817-1821;

Ensimmäinen Seminolen sota 1817-1818,

6. ADAMS, John Quincy (1767-1848), virassa 1825-1829;

Ei sotaa

7. JACKSON, Andrew -"Old Hickory" (1767-1845), virassa 1829-1837;

Black Hawk War 1832,

Toinen Seminolen sota 1835-1842.

8. Van BUREN, Martin (1782-1862), virassa 1837-1841;

jatkoi Toista Seminolen sotaa...

9. HARRISON, William Henry (1773-1841), virassa 1841.. kuoli kesken kautensa

jatkoi Toista Seminolen sotaa...

10. TYLER, John (1790-1862), virassa 1841-1845; tuli virkaan Harrisonin kuoltua.

jatkoi Toista Seminolen sotaa vuoteen 1842.

11. POLK, James Knox (1795-1849), virassa 1845-1849;

Meksikon sota 1846-1848.

12. TAYLOR, Zachary "Old Rough and Ready" (1784-1850), virassa 1849-1850 kesken.

13. FILLMORE, Millard (1800-1874), virassa 1850-1853

14. PIERCE, Franklin (1804-1869), virassa 1853-1857;

Kolmas Seminole sota 1855-1858.

15. BUCHANAN, James (1791-1868), virassa 1857-1861;

jatkoi Kolmatta Seminolen sotaa vuoteen 1858.

16. LINCOLN, Abraham (1809-0865), virassa 1861-1865, kuoli virassa

Yhdysvaltain sisällissota 1861-1865.

17. JOHNSON, Andrew (1808-1875), virassa 1865-1869, nousi varapresidentin paikalta virkaan

18. GRANT, Ulysses Simson (Hiram Ylysses) (1822-1877), virassa 1869-1877;

Little Big Hornin taistelu 1876

19. HAYES, Rutherford Birchard (1822-1893), virassa 1877-1881.

20. GARFIELD, James Abram (1831-1881), virassa 1881, kuoli kesken kauden

21.ARTHUR, Chester Alan (1829-1886), virassa 1881-1885

22.CLEVELAND, (Stephen) Grover (1837-1908), virassa 1885-1889;

Apashi-sodat Geronimoa vastaan 1876-1886

23. HARRISON 2, Benjamin (1833-1901), virassa 1889-1893;

Ensimmäinen yleiseurooppalainen konferenssi 1889

24. CLEVELAND, (Stephen) Grover (1837-1908), virassa 1893-1897

25. MCKINLEY, William (1843-1901), virassa 1897-1901, kuoli virassa ollessaan. Espanjan-Amerikan sota 1898,

Filippiiniläis- Amerikkalainen sota 1899-1902

26. ROOSEVELT, Theodore (1843-1919), virassa 1901-1908;

Filipiiniläis-Amerikkalainen sota (Filippiinien itsenäisyystaistelu), joka alkoi edeltäjän aikana, jatkui vielä vuoteen 1902.

Sotilaallinen interventio Hondurasissa 1903 ja 1907,

Sotilaallinen interventio Panamassa 1903,

Sotilaallinen interventio Kuubassa 1906-1909 ja

Sotilaallinen interventio Dominikaanisessa Tasavallassa 1907.

Palkittiin 1906 Nobelin rauhanpalkinnolla hänen soviteltuaan Venäjän-Japanin sodassa.

27. TAFT, William Howard (1857-1930), virassa 1909-1913.

Sotilaallinen interventio jatkui vielä Kuubassa 1906-1909 asti,

Sotilaallinen interventio Hondurasissa ja Nicaraguassa 1909 ja 1912-1925.

28. WILSON, (Thomas) Woodrow (1856-1924), virassa 1913-1921;

Edeltäjän aikana käynnistyneiden sotilaallisten interventioiden jatkaminen Hondurasissa ja Nicaraguassa.

Interventio Meksikoon 1914-1915 ja 1916-1917.

Haitin miehitys 1915-1934 sekä Dominikaanisen tasavallan miehitys 1916-1924.

Ensimmäinen maailmansota 1914-1918 (USA mukaan 1917-1918),

Sotilaallinen interventio Kuubassa 1917-1919.

Yhdysvaltain valtion sotilaallinen tuki Venäjän sisällissodan (valkoisille) 1918-1922.

Kansainliitto.

Palkittiin Nobelin rauhanpalkinnolla 1919

29. HARDING, Warren Camaliel (1865-1923), virassa 1921-1923, kuoli kesken kauden.

Sotilaallisen intervention jatkaminen Nicaraguassa ja Hondurasissa sekä

Haitin ja Dominikaanisen tasavallan miehityksen jatkaminen.

30. COOLIDGE, (John) Calvin (1872-1933), virassa 1923-1929, astui edeltäjänsä sijalle virkaan.

Interventiot Hondurasissa 1924 ja 1925 sekä Kiinassa 1924 ja 1925.

Miehitti Haitia, Dominikaanista tasavaltaa vuoteen 1924, sekä Nigaraguaa 1926-1933.

31. HOOVER, Herbert Clark (1874-1964), virassa 1929-1933.

Jatkoi edeltäjänsä miehityksiä Haitissa vuoteen 1934 ja Nicaraguassa vuoteen 1933.

32. ROOSEVELT, Franklin Delano (1882-1945), virassa 1933-1945, kuoli virassa ollessaan.

Haitin miehitys jatkui vuoteen 1934 saakka.

Toinen maailmansota, Yhdysvallat mukaan 7.12.1941 alkaen - 1945.

33. TRUMAN, Harry S. (1884-1972), virassa 1945-1953;

Toinen maailmansota 1941-1945,

Atomipommin pudotus Japaniin; 6.8 Hiroshimaan ja 9.8.1945 Nagasakiin,

Tuki Kreikan konservatiivihallitusta maan sisällissodan aikana1947-1949.

Kylmä sota Neuvostoliittoa vastaan alkoi 1946,

Yhdistynet Kansakunnat YK,

Marshall Plan 1948,

NATO 1949,

Korean sota 1951-1953

34. EISENHOWER, Dwight David "Ike" (1890-1961), virassa 1953-1961,

Kylmä sota Neuvostoliittoa vastaan jatkui..

Interventio Libanonin kriisissä 1958,

Tuki Taiwania sen taistelussa Kiinan kansanvaltaa vastaan 1958.

35. KENNEDY, John Fizgerald (1917-1963), virassa 1961-1963, kuoli virassa ollessaan

Kylmä sota jatkui..

Perusti YK:n alaiset Rauhanturvajoukot 1961,

Sikojenlahden maihinnousu Kuubassa 1961,

Ydinasesodan uhka Kuuban kriisin aikana 1961.

Sotilaallisen sitoutumisen vahvistaminen Vietnamissa.

Salaiset paramilitaariset operaatiot Etelä- ja Keski-Amerikassa.

36. JOHNSON; Lyndon Baines (1908-1973), virassa 1963-1969;,

Kylmä sota jatkui...

Sotilaalliset toimet Laosissa 1964-1970 ja Dominikaanisessa tasavallassa 1965,

Eskaloi (1964:stä alkaen) Yhdysvaltojen osallistumisen Vietnamin sotaan 1954-1975

37. NIXON, Richard Millahouse (1913-1994), virassa 1969-1974, jätti viranhoidon kesken II kauden.

Kylmä sota jatkui..

Jatkoi edeltäjänsä aloittamaa sotilaallista interventiota Vietnamissa ja kiihdytti sitä rajuin pommituksin ym.

"War on Drugs"/Huumesota 1971,

Nixon Kiinassa 1972,

Détente with U.S.S.R. (Liennytys Neuvostoliiton kanssa),

Yhdysvaltojen joukkojen vetäytyminen Kaakkois-Aasiasta.

38. FORD, Gerald Rudolph (1913-2006), virassa 1974-1977, varapresidentin paikalta Nixonin erottua.

Kylmä sota jatkui,

Tuki Unitan kapinallisia Angolan sisällissodassa.

Vietnamin sodan jatkaminen vuoteen 1975 saakka.

ETYK huippukokous Helsingissä 1975

39. CARTER, James Earl Jr. "Jimmy" (1924- ), virassa 1977-1981,

Sotilaallinen tuki El Salvadorin hallitukselle sen taistelussa kommunistien tukemia sissijoukkoja vastaan maan sisällissodassa 1977-1992.

Sotilaallinen operaatio yhdysvaltalaisten panttivankien vapauttamiseksi Iranissa 1980.

Camp Davidin sopimus Egyptin ja Israelin välillä 1979

40. REAGAN, Ronald Wilson (1911-2004), virassa 1981-1989;

Sotilaallinen apu Nicaraguan hallitukselle vasemmistolaisten sandinistien torjunnassa vuodesta 1981 alkaen.

Tuki mujahidien taistelutoimia Afganistanissa vuodesta 1983 alkaen.

Sotilaallinen maihinnousu Grenada, Keski-Amerikka, 1983.

Sotilaalliset operaatiot Libanonissa 1983,

Sotilaalliset operaatiot (ilmaiskut) Libyaa vastaan Berliiniläiseen diskoon tehdyn hyökkäyksen jälkeen 1986.

Kylmän sodan loppu 1989 (Neuvostoliiton perestroika ja glasnost),

Tähtien sota -hanke ja kilpavarustelu näännytti Neuvostoliiton hapertuneen kansantalouden.

41. BUSH, George H(erbert) Walker (1924- ), virassa 1989-1993,

Gulf War I (Persianlahden sota) Irakia vastaan 1990

Interventio Liberiassa 1990.

Gulf War II Persianlahden sota, Kuwaitin vapautus 1991.

Jugoslavian interventio NATOn kanssa vuodesta 1992.

Interventio Somaliassa Yhdistyneiden Kansakuntien pyynnöstä vuodesta 1992.

42. CLINTON, William Jefferson "Bill" (1946- ), virassa 1993-2001,

Edeltäjänsä aloittaman Somalian operation jatkaminen maaliskuuhun 1994 saakka.

Bushin vieraillessa Kuwaitissa huhtikuussa 1993 juhlistamassa Persianlahden sodan voittoa Kuwaitin viranomaiset pidättivät 17 henkilöä syytettynä yrityksestä murhata Bush autopommilla. Tämä johti siihen, että presidentti Clinton määräsi 26. kesäkuuta 1993 Tomahawk-ohjusiskusta Irakin tiedustelupalvelun päämajaan (Operation Southern Watch).

Ilmahyökkäykset Sudanissa ja Afganistanissa Yhdysvaltojen suurlähetystöihin Keniassa ja Tansaniassa kohdistuneiden terrori-iskujen johdosta 1998.

Sotilaallinen operaatio Desert Fox; ilmahyökkäykset Irakiin 1998.

Persian Gulf War II Irakia vastaan 1999,

Serbian vs. Bosnian sota,

Sotilaallinen väliintulo (ilma-iskut) NATOn kanssa Kosovon sodan aikana 1999.

NATOn laajeneminen.

43. BUSH, George W. "Dubya" (1946- ), virassa 2001-2009,

Afganistanin sota, Talibania vastaan ja Al Qaedaa vastaan Yhdistyneiden Kansakuntien mandaatilla vuodesta 2001-..

Irakin sota; invaasio ja miehitys 2003...

"War on Terror"/sota Terroria vastaan.

Suunniteltuja kohdennettuja tuhoiskuja Pakistanissa (noin 50 tapausta).

44. OBAMA, Barack Hussein II, (1961- ), virassa 2009-2017,

Edeltäjänsä aloittaman Irakin sodan jatkaminen vuoteen 2011 saakka.

Edeltäjänsä aloittaman Afganistanin sodan jatkaminen vuoteen 2014 saakka.

"Pastuhishtanin-Waziristanin sota tai (kuten myös halutaan kutsua) "Durandin sota" (The War Across the Durand Line", https://en.wikipedia.org/wiki/Durand_Line

Jatkoi kaikkia edeltäjänsä Georg W. Bushin hallinnon aloittamia sotia.

Ilmaiskut ja laivasto-operaatiot Libyassa Mohammar Gaddafin hallintoa vastaan 2011.

Drones War/Miehittämättömillä ilma-aluksilla tehtyjen tuhoiskujen laajentaminen (yli 500 iskua).

Terrorismin vastaisen sodan jatkaminen ja kiihdyttäminen (vuodesta 2014).

Palkittiin Nobelin rauhanpalkinolla vuonna 2009.

45. TRUMP, Donald John (1946- ), virassa 2017- ..

Ei sotaa

Lähde: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/veikkohuuska/244953-yhdysvaltain-presidentit-haukkoina-ja-sotapaallikkoina-1897-2017/


Mitä tapahtuukaan J.Bidenin aikana, jää nähtäväksi. Tosin sekin jää nähtäväksi kauan J.Biden toimii "USA":n presidenttinä. Mitä muuta on tapahtuman hänen aikakautensa aikana? Toki toivomme jatkossakin, että rauha maailmassa säilyy ja demokratia säilyy niin suurvalloissa kuin maailmallakin. Tietysti, se kaikkein tärkein asia on, ettei media järkyty demokratian tuhoamisesta ja todellista demokratiaa ei häväistä.Halutaanko muutosta vai ei?

Suomi on elänyt viimeisen vuoden ajan sekalaisissa tunnelmissa. Osa ihmisistä pelkää kuollakseen viruksia, osa taas ei välitä viruksista pätkääkään. Osa toivoo saavansa rokotteen mahdollisimman pian osa ei tule sitä koskaan ottamaan. Osa ihmisistä suojaa itsensä maskin taakse, toivoen, ettei pöpöt pääse läpi, osa taas ei laita suunsa eteen mitään.

Suomalaisten sananvapautta on rajoitettu samaan tahtiin, kuin virusepidemia on laajentunut pandemiaksi. Omaa mielipidettään kun ei saa sanoa, eikä julkaista missään. Itsemääräämisoikeutta ollaan "uhkailtu" rajoitettavan erilaisilla keinoilla. On puhuttu ulkonaliikkumiskiellosta, matkustamisen rajoittamisesta, ellei rokotetta oteta. Nyt ollaan suunnittelemassa uutta tartuntatautilakia, jossa viranomaisella on aika paljon suuremmat mahdollisuudet laittaa paikkoja kiinni ja ihmisiä karanteeniin jopa kodin ulkopuolelle.

Mitä tämä on saanut aikaan? Tämä on saanut aikaan sen, että ihmiset alkavat vastustamaan tätä kaikkea, kun pakolla ei saada oikein mitään aikaan. Sama on, että ei ihmisiä voida alkaa "laittamaan karsinoihin" sen mukaan, mitä haluamme itsellemme tai mitä joku toinen haluaa itselleen. Kukin pitäköön maskia, ottakoon rokotteen tai tehköön mitä haluaa. Siis ihmiset ovat alkaneet vastustamaan tätä kaikkea. On järjestetty mielenilmaisuja, jonka poliisi sitten on käynyt hajottamassa, koska yli 10 henkilön tapaamiset ovat kiellettyjä.

Kaikki me haluamme jotain. Joku haluaa nyt sitten muutosta tähän kaikkeen. Saadaanko muutos sille, että 50 ihmistä kokoontuu ilmaisemaan mielipiteensä torille? Päättäjiä ei kiinnosta lainkaan se, onko torilla 20 tai 50 ihmistä kokoontumassa sananvapaudesta. Olen aiemminkin kirjoittanut asiasta, että ainut vaihtoehto on saada päättäjiin muutosta. Olemme huomanneet, että päättäjät eivät muuta kantaansa, vaan asiat kiristyvät. Mitä tehdä? Vaihtaa päättäjät. Vaikka kuntavaalit ovatkin vaalit, jossa otetaan kuntiin liittyviä kannanottoja ovat vaalit "esivaalit" eduskuntavaaleille. Jos me tai te haluatte oikeasti ottaa kantaa, vaihtaa päättäjiä ja puolustaa omaa kantaanne, niin äänestäkää. Antakaa nyt sitten edes kannatusääni sellaiselle puolueelle, joka haluaa puolustaa teidän kantaanne. Jos te ette nyt sitä tee, niin asiat ovat tulevaisuudessakin niin, kuin, ette halua. Osa aina sanoo, ettei äänestys kannata. Silloin tyydytte olemassa olevaan ja hyvä siten niin, mutta lopettakaa valittaminen.

Eniten ihmettelen sosiaalisenmedian vaikuttajia, joilla on suuria kannatuslukuja. Te olette eniten äänessä, haluatte muutosta. Puhaltakaa nyt sitten yhteen hiileen ja antakaa julkisesti kannatus puolueelle, joka ajaisi teidän ja ajattelunne etuja. Vai haluatteko te muutosta todellisuudessa? Onko kyse vain omasta egostanne ja haluatte tuoda sitä julki? Osa sanoo, ettei voi ottaa kantaa poliittisiin asioihin, samalla ottaen kantaa kyllä USA:n ja maailman poliittisiin asioihin. Ei voi ottaa siis kantaa oman maan politiikkaan, jolla vaikuttaa omiin asioihin? En ymmärrä. Lähtekää itse mukaan politiikkaan tekemään muutosta. Jos ette lähde, niin antakaa kuuluva äänenne taholle, joka puolustaa teitä ja kuulijoitanne.

Pahoin pelkään vaan, että ihmiset eivät ole tarpeeksi heränneitä tähän kaikkeen. Ei ole tarpeeksi tapahtunut asioita, jotta kiinnostus olisi tarpeeksi suuri. Tähän kerron teille epäilijöille; tulee aika, jolloin toteatte, että olisi pitänyt antaa kannatus taholle, joka asioitanne olisi vienyt eteenpäin. Asiat tulevat muuttumaan, eikä helpommaksi.

Siksi kysynkin, haluammeko muutosta vai emme? Se on teidän ja kaikkien meidän päätettävissä. Kaikki haluaa jotain, mutta......kuuluu liian usein ja se tarkoittaa, että emme halua. Mitä vielä tarvitsee tapahtuvan, että haluatte lopullisesti muutosta? Kertokaa se!

Mene osoitteeseen https://puoluerekisteri.fi/#/puolue/23 ja anna kannatuksesi Kristallipuolueelle. 


On aika

(29.1.2021)


Henkimaailmasta vastataan yleensä, kun kysyy aikaa, milloin joku asia tapahtuu tai ei tapahdu, niin, kun aika on. Henkimaailma kertoo nyt ajan olevan.

Tämä viikko on ollut hyvinkin vilkas näkymättömän maailman kanssa. Kotonamme on käynyt yksi sun toinen hahmo, tai olento kertomassa milloin mitäkin. Alkuviikosta ilmestyi paikalle, sekä "valmentajani" treeniasioissa, että auttajasieluni "Aino" työasioissa. "Valmentajahan" ilmoitti, että nyt kannattaa vaan tehdä ihan satujumppailua, ettei paikat rikkoonnu ja varoitti samalla minua uudelleen aloitetusta treenistä. Janne on kuulemma liian vanha, kovaan treeniin. No tottahan se on, ei voi olla samalla tasolla kuin muutama vuosi sitten, eikä tarvitsekaan.

Aino kävi myöskin alkuviikosta, ilmoittamassa 555, aivan kuin KGB koodikielellä, että on aika. Niin, siis Aino hoitelee työasioitani sekä blogikirjoituksiani, ainakin aiheet, joskus tekstitkin. On siis aika siirtyä seuraavaan sieluntehtävän tasoon ja alkaa oikeasti vaikuttamaan asioihin. Onhan sitä tässä harjoiteltukin kirjoituksen merkeissä. On aika, aikuisten oikeasti alkaa vaikuttamaan ihmisten fyysisiin elämiin ja siihen, että kansa saisi, mitä kansa haluaa. Kansahan haluaa hyvää oloa, itsemääräämisoikeuden päättää omista asioistaan, sekä puhua totuuttaan, eli sananvapauden.

Millä sitä sitten vaikuttaa? Suomessa me suomalaiset emme lähde kadulle osoittamaan mieltään. Emme sitten millään. Mielenosoitusten järjestäminen ja niihin osallistuminen on vaan meille liian noloa ja vaikeeta. Niin, tässähän on kysymys meidän ja teidän omista elämistänne. Kuka siihen vaikuttaa, ellette itse?

Nyt on siis aika vaikuttaa. Me kaikki "valitamme", että hallitus sitä ja eduskunta tätä. Me itse olemme heidät äänestäneet. Sanon kaikille; ÄÄNESTÄKÄÄ, äänestäkää puoluetta ja henkilöä, joka resonoi teille. Äänestäkää puoluetta, joka ajaa kansan etua, eikä tiettyä aatetta. Sana politiikkahan jo itsessään tarkoittaa "kansalaisia koskevaa". Jos me suomalaiset valitamme, niin eihän se ole silloin "kansalaisia koskevaa", tai on mutta sanan negatiivisessa merkityksessä.

On siis aika tehdä jotain. On aika tuoda vaikuttamiseen ihmisiä, joilla on sydän paikallaan ja tekevät tätä "kansalaisia koskevaa" asiaa. Kristallipuolue ei halua lähteä politiikkaan mukaan, Kristallipuolue haluaa lähteä mukaan vaikuttamaan kansalaisten asemaa sekä hyvinvointia. Kristallipuolue haluaa vaikuttaa juuri "kansalaisia koskevaa" asioihin.

Kirjoituksen lopussa on linkki puoluerekisteriin. Ylhäällä on Juho Lyytikäisen video, jossa Juho kertoo mitä tarkoittaa antamalla kannattajatuen Kristallipuolueelle. Sen, että kannatatte puoluetta, ei tarkoita, että liitytte puolueeseen, se ei sido teitä mihinkään, ette saa Kristallipuolueelta sähköpostia. Kannatus tarkoittaa sitä, että kannatatte Kristallipuoluetta, jotta pääsemme edustamaan kansaa kunnallisvaaleissa 2021. Puoluerekisteri on oikeusministeriön ylläpitämä ja hallitsema sivusto. Eli kannattamalla Kristallipuoluetta tässä vaiheessa tarkoittaa, että kansa saa mahdollisuuden äänestää puoluetta, joka ensisijaisesti ajaa "kansalaisia koskevia" asioita. Te päätätte ne asiat.

Kristallipuolueen arvot: Rakkaus, totuus, ilo

Kristallipuolue.fi

Linkki oikeusministeriön puoluerekisterisivulle:

https://puoluerekisteri.fi/#/puolue/23 


Soitto kotiin

(27.1.2021)


Mites sinne kotiin nyt sitten soitetaan? Sehän on helppoa kuin heinän teko. Sen kun painelee kännykän numeroita ja odottaa puhelimen soivan toisessa päässä ja puhuu. Ennen vanhaan joutui sentään pyörittämään numeroita ja niiden valinnassa kesti, vaikka kuinka kauan ja raksutusääni oli mielenkiintoinen. Vähän niin kuin internet ajan alkuvaiheessa, jolloin nettiyhteyden luominen kesti, kun puhelinlangat täytyi ensin laulaa.

Kyllä se aika helppoa on, jos on halua. Niin nyt tarkoitankin soittoa ihan oikeaan kotiin, siis sinne kotiin, oikeaan kotiin. Kotimmehan ei sijaitse missään tietyssä kaupungissa, maassa eikä planeetallakaan. Kotimme sijaitsee Lähteellä, siellä olemme syntyneet, sinne aikanaan palaamme takaisin yhteen. Tällä välin käydään erilaisissa paikoissa nukkumassa ja herätään rakkaiden läheistemme kanssa henkimaailmassa jne. Miten sinne kotiin, niin lähteelle tai henkimaailmaan voi soittaa? Edellisessä kirjoituksessa kerroinkin jo kanavoinnista. Se on juuri sitä soittamista.

Me itseasiassa teemme sitä koko ajan tietämättämme. Tosin yöaikaan käymme siellä koko ajan, joka yö. Emme vaan muista kaikkea mitä olemme "nähneet", "kuulleet" tai "tavanneet". Siellä me käydään hakemassa joka päivän neuvoja "tulevaan". Se tapahtuu siis unitilassa. Päivisin me nukumme ruususen unta ja kuvittelemme, ettei sellaista paikkaa edes ole olemassa. Joskus taas toiset haikailevat edesmenneiden omaistensa perään ja ikävöivät heitä. Saattaa tulla tulle, että voisiko sinne soittaa? Ensinnäkin omaisille ei tarvitse soittaa, he ovat tässä ja nyt, kun vain haluamme. He kuulevat, näkevät ja ymmärtävät kaiken, ajatuksetkin meidän sisällämme. Sen kuin kommunikoitte. Soittamisella tarkoitan tässä tilaa, jossa voimme käydä katsomassa kotimme, paikkamme, enne kuin heräämme unesta kokonaan - siis kuolemme. Soittamisella tarkoitan myöskin yhteyttä omaisiimme, jotka henkimaailmaan ovat jo siirtyneet. Mitä se vaatii meiltä? Mitä meidän tulisi tehdä?

Olen useaan kirjoitukseen ottanut tähän kantaa, monelta eri näkökannalta. Meillä kaikissa tämä puhelin on olemassa, sen kuin kytkette laitteen päällä ja alatte piristellä sitä pyhää puhelinta. Joillakin saattaa olla erilainen vempele kuin toisilla. Toisilla on jo näköpuhelin, toisilla on se malli, jossa kuulee kaiken. On olemassa vielä tuntopuhelimia. Joillain on kaikki ominaisuudet käytössä. Toiset eivät tarvitse puhelinta lainkaan, koska linja on auki 24/7. Mutta miten saisi tällaisen universaalin puhelimen käyttöön, niin että voisimme nähdä, kuulla tai tuntea? Harjoittelemalla! Lähteen ja henkimaailman värähtelytaajuus on korkeampaa kuin meidän fyysisen kehomme värähtelytaajuus. Henkimaailmaan otettaessa yhteyttä on omaistemme laskettava värähtelytaajuutta ja meidän nostettava sitä. Jotta pääsisimme Lähteen tasolle tai korkeampiin "tiloihin" on meidän päästävä vielä korkeammille värähtelytasoille (näin itse ymmärrän asian). Korkeammilla tasoilla pääsemme ns. luomistilaan, jossa voimme jo katsella ja luoda aivan omia versioitaan omasta elämästämme. Palaan tähän myöhemmin esimerkkien kautta.

Siis harjoittelemalla pääsee soittelemaan ympäri universumia. Yhteys on katkeamaton pyhä yhteys tietoisuuteen. Tähän ei yllä mitkään G-verkot eivätkä muutkaan. Toki paljon muitakin ominaisuuksia yhteyksistä on mm. Universumin suuri kirjasto - Akaasiset kirjastot tai kansiot. Silloin onkin pääsy kaikkien ihmisten, olentojen, kasvien, eläinten ja kaikkien planeettojen jne. sielunsuunnitelmaan, tunteisiin, ajatuksiin, toiveisiin ja kaikkeen mitä Universumissa on. Tämä on juuri se suuri kollektiivisen tietoisuuden "pankki". Se onkin aikamoinen kirjasto se. Paras tapa harjoitella soittamista on keskittyminen ja ajatusten kytkeminen pois päältä. Puhutaan siis meditaatiosta. Kun me saamme ajatuksemme pois, niin "tietoisuudenputki" sisällämme tyhjenee ja samalla sielustamme pääsee kaikki se tieto aivoihimme, mitä Universumissa on. Tällöin puhumme syvämeditaatiosta. Silloin puhelin on päällä, pirisee ja joku vastaa. Aina me vaan emme tiedä kuka siellä vastaa, mutta vastaaja tietää, että hän on sillä hetkellä se oikea vastaaja sinulle. Samoin kun se "putki" tyhjenee, niin kolmas silmämme aktivoituu ja näkee sielunsilmin asioita. Sielummehan on jo kokenut yhtä sun toista ja sielumme on koko ajan yhteydessä Akaasisiin kansioihin. Joten kaikki on avoinna ja parhaaksemme näemme asioita.

Niin kuin Albert Einstein sanoi: "Se, mitä kutsumme aineeksi on värähtelyä niin matalilla taajuuksilla, joita kykenemme aisteillamme havaitsemaan."

Syvämeditaatiossa on tavoitteena luoda yhteys alitajunnan ja tietoisuuden välille sekä oppia kytkemään tunteet pois päältä joko merkittävissä määrin tai kokonaan, erottaa monia yksittäisiä tietoja informaatiokimpuista, jarruttaa ympäröivästä maailmasta ja kehon tilasta tietoisuuteen tulevaa tietotulvaa sekä kasvattaa tämän hetken kestoa. Syvämeditaatiossa on myös mahdollisuus katsoa menneeseen- ja tulevaan aikaan, harmonisoida kehon värähtelytaajuutta. Niin kuin kirjoituksessa Paluu Tulevaisuuteen kuvasin, aikaa todellisuudessa ei ole. On vain aikaikkunoita ja rinnakkaistodellisuuksia eri ajassa. Älkää huoliko, ei aivot voikaan ymmärtää näitä, eikä ole tarkoituskaan.

Minkälaisia kokemuksia syvämeditaatiossa voi sitten kokea? Tässä lyhykäisyydessään esimerkkejä minulta ja muilta asiakkailtani meditaatioiden aikana olevista kokemuksia:

23.12.18 Meditaatio:

Saavuin suuren luolaston kiviportaiden alatasanteelle. Hieman kiertyvät portaat ylöspäin olivat vanhat ja kiviset. Porrasaskelmia oli kaikkiaan kymmenkunta. Uskaltauduin kapuamaan portaiden puoliväliin saakka. Näin portaiden puolivälistä suureen luolastoon sisälle, se oli valtava. Luolasto oli todella korkea ja avonainen, kattoa ei siis ollut. Luolaston keskellä oli vanha kivinen vesilähdettä muistuttava lähde ja kivirakennelma. Lähde oli energialähde, josta nousi ylös loputtomiin n. 2-3m leveä energiasäie. Energiasäie ei näyttänyt loppuvan lainkaan.

Muutama kuukausi tämän jälkeen luin henkisen kirjan, jossa oli mainittu meditaatioharjoitus nimeltä alkulähde. Tässä kirjassa oli kuvaus alkulähteestä - se oli juuri se minkä olin kokenut. Oli hyvin rauhoittava tunne tuntea alkulähde ja se, että oli nähnyt sen juuri sellaisenaan. Alkulähdettä on kuvattu, jossa kaikki sielut saavat alkunsa.

30.12.18 Meditaatio:

Olimme ystävämme kanssa meditoimassa meditaatioryhmän kanssa. Yhden henkilön ystävä oli kuollut muutama viikko ennen ko. meditaatiota. Meditoinnin tarkoituksena oli saattaa tuon kuolleen henkilön sielu valon toiselle puolelle, koska oli tullut ilmi, että hänen sielunsa oli jäänyt ns. "völitilaan" maan päälle.

Meditaatiossa pääsin hyvin nopeasti meditatiiviseen tilaan, jossa ajatuksia ei ole lainkaan. Nopeasti meditoinnin alussa ilmestyi eteeni pyörivä kaleidoskooppi. Itse aloin huojua tuon kaleidoskoopin tahtiin. Tuli kova tunne huutaa kovaa ääneen APUA. Tajusin etten voinut, koska muut meditoimassa olijat olisivat häiriintyneet huudosta. Päätin vain avata silmät ja keskeyttää meditaation. Avasin silmät....ja meditoimassahan minä olin. Laitoin silmät kiinni uudelleen ja jatkoin meditointia. Samantien vajosin uudelleen meditatiiviseen tilaan ja sama juttu. Kaleidoskooppi ilmestyi eteeni pyörien ja taas tuli tunne huutaa APUA. Avasin silmät ja huomasin taas olevani meditoimassa. Tästä menikin hetki niin meditaatio loppui. Kerroin kokemukseni meditaation vetäjälle. Hän kertoi, että ko. talossa oleskelee joidenkin kuolleiden ihmisten sieluja, jotka ovat jääneet "välitilaan" maan päälle eikä ole päässyt valon tuolle puolen. Meditoinnin vetäjä kertoi, sielut tulivat pyytämään apua "toiselle puolelle" eli valoon/henkimaailmaan pääsyä. APUA huuto oli sielujen huuto sinulle, että näyttäisit tien toiselle puolelle. Sielut huomasivat, että oma sieluni tila oli päässyt hyvinkin syvälle ja osaisin auttaa heitä valon maailmaan. Näin siis autoin sieluja pääsemään verhon toiselle puolelle. Olo oli todella huikea tämän jälkeen.

Huhtikuu 2019 Meditaatio:

Keväällä 2019 alkoivat kovat ylänselän sekä niska hartia seudun kivut. Ei auttanut mikään hoito näihin. Kävin hieronnassa, osteopaatilla ja naprapaatilla. Yhtenä iltana Keskustelin enkeleiden kanssa pyytäen apua ja neuvoa kipuihin. Kysyin myöskin että tulisiko minun lopettaa kovan laatuinen treeni..

Viikko tästä syvässä meditatiivisessa tilassa eteeni tuli tummaihoinen, treenattu rastatukkainen mies, päällään keltainen adidaksen verryttely asu. Mies seisoi kädet puuskassa rintaansa vastaan, katsoen minua silmiin pää hieman vinossa. Hän hymyili kevyesti ja nyökkäsi päätään ja sanoi että: Janne kannattaa lopettaa kova treenaaminen. Lopetin kovan treenaamisen ja kivut hävisivät hyvinkin nopeasti. Tämä sama kaveri kävi olohuoneessamme 25.1.2021 ja kertoi saman uudelleen - turha alkaa treenailemaan kovaa, satujumppaa vaan....

26.5.19 Meditaatio:

Meditaatio alkoi su klo. 18.00. Olin ollut astrologian koulutuksessa tätä ennen. Meditaatio oli hyvinkin voimakas heti alusta lähtien. Yht´äkkiä eteeni ilmestyi tv-ruutu. Tv-ruudusta alkoi tulla jääkiekko-ottelu Suomi-Kanada. Ihmettelin että mikä ottelu tämä oikein oli? Jääkiekon MM-loppuottelu 2019 Suomi-Kanada alkoi vasta 21.15 samana iltana. Kauhistukseni huomasin, että tämähän on se ottelu. Ihmetelin ääneen, että miten se nyt jo näkyy, koska sen pitäisi alkaa vasta 3h:n päästä. Niinhän siinä kävi että katsoin sitä 3h etuajassa.....vaikka tulos jäi näkemättä. Ei voinut, kun kummastella näkemääni.

Tässä oli muutama esimerkki näköpuhelimella soitettaessa kotiin. Näyt eivät ole harvinaisia. Osa ihmisistä näkee unien kautta, osa välähdysten kautta täysin valveilla. Osa pääsee meditaation aikana syvällisiin teatteri esityksiin.

Kaikki nyt vaan veivaamaan sitä kotinumeroa ja katselemaan parhaita elämän pätkiä mitä vaan voi olla. Tähän kun pääsee, voi unohtaa TV:n, mahdollisesti kohta internetin ja sosiaalisen median. Toki jos kavereista haluaa kuulla, niin kait sitä puhelinta vielä tarvitsee, kun kaikilla ei vielä ole käytössä uusinta mielen teknologiaa. 


Mystinen kanavointi

(24.1.2021)


Mitä ihmettä kanavointi tarkoittaa? Onko se jotain mystistä yhteydenottoa tuonpuoleiseen savun ja erilaisten kilkuttimien kanssa? Yleensä kun sanotaan ääneen sana kanavointi, osa ihmisistä on, että vau ja osa lähtee pelosta "karkuun". Kanavointi ei ole mitään mystistä, se ei ole pelottavaa, eikä se todellakaan ole mitään ihmeellistä. Toki tieteelle se on ihmeellistä sekä höpö höpöä. Kanavointi on joka päiväistä meille kaikille. Osa sen tuntee ja tietää, osa ei ole edes koskaan ajatellut sitä. Meillä jokaisella on siis henkiopas, joka ohjaa meitä lähes kaikessa. Henkiopas näyttäytyy meille kaikille, ajatuksina ja tunteina. Joskus ihmiset ihmettelevät, mistä moiset ajatukset tai tunteet tiettyihin asioihin tulevat, niin sieltähän ne. Me kaikki siis kanavoimme ja joka päivä ja koko ajan.

Tietyt ihmiset kykenevät hiljentymään ja saamaan juuri tiettyä tietoa, tietyllä hetkellä. Siinäkään ei ole mitään ihmeellistä. Senkin me kaikki voimme tehdä koska vain. Tässä kysytäänkin taitoa poissulkea ego ajatuksistamme ja keskittyä vain "tulevaan" tietoon. Jotkut tekevät sen istuen hiljaa, toiset tekevät musiikkia, toiset kirjoittavat ja jotkut saavat tietoonsa, vaikka kaavan E=mc2. Itselläni se tulee kirjoituksen muodossa. Joskus tulee mieleen tietty aihe, mistä pitää kirjoittaa, joskus taas ja tulee koko kirjoitus päähäni, minkä sitten vain näpytän koneelle. Mielenkiintoiseksi asiasta tekee sen, että kaikilla teksteillä on tarkoituksensa, joka on juuri oikeaan aikaan kirjoitettu ja julkaistu oikeassa paikassa ja foorumissa. Kun kaikki tekstit sitten laitetaan yhteen läjään ja ihmettelen miksi olen ko. aiheista kirjoittanut syntyykin tarkkaa tarkempi sointu tiettyihin asioihin. Kuten olen huomannut omista teksteistäni, niin kaikilla aiheilla on ollut hyvinkin aikansa ja paikkansa lukijoille. Tämän paljastan myöhemmässä kirjoituksessa, mistä on kyse.

Moni aina kysyy, kuinka puhdas kanavoitu tieto on tai kuinka varmistaa sen aitouden. Ei ole muuta kuin puhdasta tai aitoa tietoa. Ei ole väärää tai likaista tietoa. Kyse on egosta. Kuinka paljon annamme egon tulla väliin ja keksiä omia asioita kanavointiin. Silloinhan onkin kyse satutuokiosta, jossa ego keksii tarinoita. Tieto mikä "toiselta puolelta" tulee, on täysin puhdasta, rakkaudellista, aitoa ja täyttä tavaraa, aina. Ei sieltä välillä tule joulupukki kertomaan tarinoita, vaan henkimaailman tavoitteena on auttaa ihmisiä ja asia mitä kerrotaan, on just eikä melkein. On toki paljon kanavointeja, jossa tietoa lappaa ulos ja eihän niitä tapahdukaan. Se onkin eri juttu se. Katsotaanpa hieman "teoreettisemmin" mitä se kanavointi tarkoittaa.

Kanavoinnin tarkoituksena on auttaa ihmisiä maallisessa elämässä. Henkimaailma onkin varsin "innokas" antamaan meille neuvoja ajattelemaan sekä toimimaan meidän parhaaksemme erilaisissa tilanteissa. Henkimaailman ja henkilön välissä on vain ego, joka saattaa muuttaa kanavoinnin tietoa. Egoon taas vaikuttaa ihmisen omat käsityksensä elämästä ja asioista. Jos tämä ego saadaan kytkettyä mahdollisimman paljon pois pelistä, on kanavoitu tieto "puhtaampaa". Egoa ei kuitenkaan voida, eikä ole tarkoituskaan kytkeä pois päältä kokonaan, koska ihmiselämän "suola" onkin egossa. Tällä tarkoitan, että ego on juuri se mikä pitää meidät hengissä ihmisruumiissa.

Kaikissa uskonnollisissa kirjoissa on kanavoitua tietoa. Kautta aikojen on ollut erilaisia ennustajia eri nimikkeillä. On ollut profeettoja ja shamaaneja ja vaikka mitä. Raamatussakin on mainittu näitä ennustajia tai profeettoja, tunnetuimman ehkä olleen Johannes ennustaja, josta on kirjoitettu ilmestyskirja (kirjoitin aiheesta blogitekstin Nyt puhuu Johannes). Kaikissa kirjoituksissa on sama teema - Jumalten viestejä ihmisille.

Se mikä itseäni hämmästyttää kanavoinnissa on, että me tiedämme jo kaikki ne samat asiat, mitä kanavoija meille kertoo, koska se sama tieto löytyy sisältämme. Kyse on kollektiivisesta tiedosta, joka kaikilla on, ei vain tietyillä. Henkimaailman tieto on siis jo meillä täällä maanpäällä, miksi siis kysyä jostain muualta? Tietysti kanavoijat antavat meille vahvistuksia asioista. Kanavoinnin suurin mysteeri onkin varmaan tulevaisuuden ennustaminen. Jotkut ovat puhuneet, että itse Kristus kävi antamassa tällaisen tai tollaisen tiedon, että ensi viikolla tapahtuu sitä tai tätä. Sitä ei voi tehdä kukaan, ei edes itse Universumin päällikkö. Meillä ihmisillä on elämässämme vapaa tahto tiettyihin asioihin ja me valitsemme tietyltä osin polkumme. Kun kanavoinnissa "näkyy" tulevaisuus, niin se tarkoittaa ainoastaan ja vain yhtä aikaikkunaa, joka on mahdollista toteutua tietyin tarkoituksin. Mikäli valitsemme toisen tien, niin se ei välttämättä tapahdukaan. Siksi onkin vaarallista alkaa ennustamaan kanavoinnissa tulevia tapahtumia. Vaikka meillä on vapaa tahto, niin tietyt asiat vain tapahtuvat, vaikka mikä olisi. Se kuuluu taas omaamme sielunsuunnitelmaan, joko saadaksemme tietyn kokemuksen, opin tai sitten herra karma puuttuu peliin. Muistakaa, että karma ei tarkoita aina negatiivisia asioita elämässämme, vaan se saattaa tuntua hyvinkin positiiviselta. Eli tietyt asiat ovat tapahtumia, jotka joka tapauksessa toteutuu. Näitä asioita voidaankin kanavoinnin kautta tuoda julki ihmisille, koska ne vaan ovat ja tapahtuvat. Itselläni tuntuu olevan aika moni asia, jotka vaan tapahtuvat, ihan ilman vapaata tahtoa. No olenkin täällä suorittamassa karmallisia tehtäviä, auttaen ihmiskuntaa. Muutama esimerkki kanavoidusta tiedosta ja tapahtumista:

Suuri Taikashow (blogikirjoituksessa) toin julki asian, jossa minun ei annettu käydä mediaalista peruskurssia loppuun. Mummoni oli jo 9 kk:tta ennen sen loppuhuipentumaa sanonut, ettet tule kurssia loppuun käymään. Itsepintaisesti yritin sitä loppuun saakka todistaa vääräksi, kunnes henkimaailma hoiti sen asian niin, ettei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin uskoa mummoa. Kannattaa lukea koko tarina siis kirjoituksessa Suuri taikashow. Tässä ei ollut kyse karmallisista asioista vaan olin itse kirjoittanut sen menevän niin kuin se meni ja henkimaailma piti huolen siitä, etten ala sooloilemaan tarinaa uusiksi.

Toinen oma esimerkki on tammikuun alkuun sijoittuva asia. Olin saanut taas jälleen kerran mummoltani viestejä jo viime syksynä, että vuodenvaihteessa 2020/2021 otetaan minuun yhteyttä ja ehdotetaan jonkinlaista yhteistyökuviota työn merkeissä. Itselläni ei siis ollut harmainta aavistusta mitä se mahtoi tarkoittaa. Samoihin aikoihin lopetin siis kaikki maksavat asiakkaat henkimaailman "toiveesta", jotta uusi ovi aukeaisi. Henkimaailman sanoin, tein työtä käskettyä. Lopetin siis lokakuussa yritykseni maksavat asiakkaat, kun kerta käskettiin. Odotin siis kuin kuuta nousevaa vuodenvaihdetta ja ihmettelin mitä tuleman pitäisi. Kuten kirjoituksessa Kohtaloa vai karmaa kirjoitin astrologiasta, niin tammikuun 11. päivää osui mielenkiintoinen Jupiterin ohitus. Sen tarkoituksena oli palkkionmaksun aika. Itse päättelin loppuvuodesta 2020, että varmaankin tammikuun 11. päivän tienoilla voisi jotain tapahtua. Tai olinkin varma, että näin kävisi, olihan mummo käynyt jo kuukausia aiemmin kertomassa. Aika kului ja päivä läheni. Tuli su 10.1.21 ja sain viestin sosiaalisenmedian kautta. Siinä kysyttiin numeroani, tietyllä henkilöllä olisi asiaa. Annoin ja hetki meni ja puhelin pärisi. No niin, siis 11.1 oli se päivä ja 10.1 se puhelu tuli ja ns. palkkionmaksun aika. Tapasimme henkilön kanssa 15.1 ja nyt suunnittelu käy kuumana yhteistyökuviota henkisten valmennusten merkeissä. Siis tieto ja tiedot osuivat täydellisesti oikein ja oikeaan aikaan. Kaikella on tarkoituksensa!

Kolmas esimerkki kanavoinnista onkin mielenkiintoinen. Maaliskuussa 2020 kävi kanavoinnissamme Kaisa. Hänellä oli ollut kaikenlaisia haasteita työelämässä ja yksityiselämässä, etenkin miehensä Jaakon kanssa. Hän kyselikin asioita, eritoten mieheensä liittyen. Kanavoinnissa selvisi, että Kaisa ja Jaakko olivat aiemmin eläneet yhdessä muutama tuhat vuotta sitten Marokossa, molemmat miehinä. He olivat omistaneet yhdessä jonkinlaisen "basaarikaupan", sen aikaisen kaupan. Jaakko oli sitten huijannut toista miestä (Kaisaa) jollain tavoin ja heidän tiensä erosivat silloin tuhansia vuosia sitten. Näin Jaakolle oli kertynyt karmanvelkaa tuhansia vuosi sitten elätystä elämästä. Kanavoinnissa selvisi myös, että nykyinen mies Jaakko, oli sitten valinnut tähän elämään karmanvelan maksun takaisin. Tässä vaiheessa Kaisa kysyi, että mitä kanavoija näkee hänen miehestään nyt? Kanavoijalle kerrottiin tämä karman velka ja ennenkuin se on maksettu loppuun, mitään erikoista ei ole tapahtuvan. Tähän Kaisa sanoi, että he olivat eronneet juuri edellisenä päivänä. Kaisa siis yritti "testata" skeptisenä kanavointia, jättämällä kertomatta juuri tapahtuneen eron. Sehän on vain hyvä, että testataan. Itse sanoin tässä vaiheessa, että kun kyse on karman velasta, niin vaikka eroaisi ja muuttaisi ties mihin, niin karman velka on aika karman velka. Niin kauan, kun se on maksamatta, niin asiat vain ovat. Kun velka on maksettu, niin kuvioon astuu vapaa tahto. Sen jälkeen on oma valintansa mitä tehdä. No tietysti Kaisa oli skeptinen asioihin, mutta juttu menikin mutkikkaammaksi. Meni viikkoja ja Kaisa palasi asiaan ja kysyi, siitä velan maksusta. Saimme tietää, että velanmaksu olisi sellainen, että hänen (Jaakon) tuli muuttaa pois, jotta Kaisa saisi henkisen herätyksen itselleen ja alkaisi miettiä enemmän asioitaan. (tähän väliin sanottakoon, että Kaisa halusi eroa, vastoin tahtoaan, mutta tietyt asiat eivät vaan onnistuneet enää). Kaisa alkoi miettimään asioita ja henkisyys pilkahtikin omassa mielessään. Silti Kaisa oli pettynyt, että suhde Jaakon kanssa meni, niin kuin meni. Meni kuukausia ja Kaisa soitti silloin tällöin, kysyäkseen asioita eikä ollut tyytyväinen oloonsa. Yhtenä joulukuisena päivä Kaisa soitti ja oli kummissaan kaikesta. Jaakko, kenen kanssa oli tullut ero, sairastui vakavasti ja Kaisa oli kuullut tästä. Empaattisena ihmisenä Kaisa ei tietenkään voinut olla täysin välittämättä Jaakon sairaudesta, vaan otti yhteyttä ja antoi tukensa täysin Jaakolle. No mepä kysyimme henkimaailmalta asiaa ja vastaus olikin selkeä - karman velka on nyt sitten maksettu tästä asiasta ja nyt on vapaa tahto. Meni ehkä kaksi viikkoa ja soitin Kaisalle kysyäkseni kuulumisia, vaikka jo tiesinkin etukäteen mitä hän minulle kertoisi. Kyllä, Kaisa ja Jaakko olivat palanneet yhteen ja kaikki näytti erinomaisen hyvälle, kun elää päivä kerrallaan. Kanavoinnista oli siis kulunut nyt 8kk:tta, jossa Kaisalle kerrottiin karmanvelallisista asioista ja niistä ei voi ihan noin vaan päästä eroon, ennenkuin ne on kulutettu. sanotaanko nyt näin, että Kaisa ei ole skeptinen kanavointiin enää, eikä oikeastaan muuhunkaan Universumin asioihin liittyvään.

Kuunnelkaa itseänne. Kanavoinnissa ei tule julki mitään asiaa, mitä te ette jo tietäisi. Universumin kaikki tiedot ovat sisimmässänne ja jokaisessa solussanne. Kanavoitsija ei voi mitenkään tietää enempää teidän asioista, kuin te itse. Ei henkimaailmassakaan ole ketään kukaan osaa sanoa enempää teistä kuin te. Me kuvittelemme tiedon olevan kanavoinnissa joltakin "ulkopuoliselta hahmolta" tai Jumalalta. Muistettakoon, taas jälleen kerran päädymme siihen samaan asiaan ja legendaariseen lauseeseen. Ei ole kuin yksi, ykseys. Kanavoinnissakin me keskustelemme vain ja ainoastaan itsemme kanssa, joten kuunnelkaa sisimpäänne.

Rakkautta kaikillePahuuden polariteetti

(20.1.2021)


Onko pahuutta tai pimeitä voimia olemassa? Ensin tulee määritellä pahuus ja pimeys, mitä ne ovat tai tarkoittavat? Käytetään tässä tapauksessa pahuudesta ja pimeydestä yhtä nimikettä, pahuus. Ennen kuin pahuus voidaan määritellä, tulee määrittää hyvyys, mitä se on? Me ihmiset määritämme pahuuden liian musta-valkoisesti. On vain "hyvyyttä" tai "pahuutta".

Mietitäänpä asiaa ensin näin ihmisyydestä katsoen. Jako "hyvän" ja "pahan" välille on meille selkeää, joidenkin mielestä. Esim. ihminen, joka tappaa tai varastaa on "paha". Kysynkin, että onko ihminen, joka ei tapa tai varasta sitten "hyvä"? Tuskin kukaan teistä osaa vastata tähän kyllä tai ei. Tässä vaiheessa aletaan selittämään ja sepittämään; mutta, jos, vaikka, kunnes teesejä.

Maapallolla on valtioita, jossa on kuolemanrangaistus voimassa. Eli "paha" ihminen tappaa "hyvän" ihmisen ja sen jälkeen valtio tappaa "pahan" ihmisen. No jos tappaminen on "pahaa", niin onko valtio nyt sitten "hyvä" kun se poistaa "pahan" tappamalla? Vai onko valtio myös "paha", koska hoitaa "pahan" pois yhteiskunnasta? Jos valtio on "paha", koska tekee näin, niin seuraava kysymys on, kuka valtion edustajat määrittää? Käsittääkseni suurimassa osissa maissa se tapahtuu demokratialla äänestämällä henkilöt valtion johtoihin. Toki vilppiä määrittämisessä tapahtuu, mutta ei sen enempää tästä tässä kirjoituksessa. Tällöinhän määritelmän mukaan, jossa tappo on "paha", niin kaikki ovat yhtä "pahoja"? Koko kansakunta on tällöin "paha". Entäpä tapauksissa, jossa joku tappaa toisen pelosta, kuvitellen, että vielä pahempaa tapahtuisi, ellei tappaisi toista? Nyt joku ajattelee, että tämähän on täysin hypoteettista ja täysin oikeutettu teko. Hyvät ihmiset, tämä ei ole lainkaan hypoteettista, vaan lähes tulkoon kaikki sodat alkavat juuri näin. Silloin kyseessä ei ole tappo, vaan massamurha. Oletetaan, että jokin kansa tai kansakunta aikoo tehdä jotain..Sitäpaitsi, tätä on myös käytetty oikeutena tuhota kansakuntia, vaikka mitään näyttöjä mm. massa- tai joukkotuhoaseista ole koskaan ollutkaan. Tällaista on siis tapahtunut pallollamme useita kertoja ja viimeksi ihan todistetusti 2000-luvun alkupuolella.

Näitähän on nähty jo vuosituhansia. Mistä sitten kaikki se "pahuus" johtuu mitä koemme elämissämme? Oma vastaukseni on pelko - Itsettömyyden ja näkymättömyyden pelko. Nämä ovat pelkotiloja, joissa ihmiset tai kansakunnat kokevat itsensä arvottomaksi tai näkymättömäksi. Tällöin "tehdään" niin kuin tuhansia vuosia sitten ristiretkiä muiden kansakuntien alueille. Onko tämä oikeutettua? Pelko aiheuttaa mm. suuttumusta ja kateutta. Kun nämä tunteet tukahdutetaan, niin ne aiheuttavat pakokauhua, mustasukkaisuutta ja raivoa. Ihmisiä on tapettu pakokauhun, mustasukkaisuuden ja raivon takia, sotia syttynyt ja kokonaisia kansakuntia tuhoutunut näiden takia. Siis pelko aiheuttaa tällaista, jota loppujen lopuksi kutsumme "pahaksi". Jos ihmiskunnasta loppuisi pelko, niin voisiko asiat olla paremmin? Suuressa polariteetissa sekä tässä dualistisessa elämässä se tuskin on mahdollista ja tuskin tarpeellistakaan. Polariteettia on aina ollut ja aina tulee olemaan.

Me siis määritämme omissa mielessämme "hyvän" ja "pahan". Katsotaanpa polariteettia ja "pahuutta" henkimaailman ja ykseyden kannalta. Niin kuin aiemmin olen kirjoittanut ykseydestä, niin ei ole kuin yksi, ykseys. Ykseydessä ei voi olla "pahaa" ja "rakkautta" samaan aikaan. Voi siis olla vain "hyvää". Kun ykseydessä ei ole kuin yksi, se kuuluisa Jumala tai Universumi, niin mitäpä luulette, onko kyseessä pyyteetön rakkaus vai "helvetinmoinen pahuus"? Tuskin tarvitsee vastata tähän sen kummemmin, kuin pyyteetön rakkaus. Koska ei ole kuin yksi, niin se yksi on myös me. Joten me olemme vain ja ainoastaan pyyteetön rakkaus, emme se "helvetinmoinen pahuus". Taas kysyn, miksi sitten "pahuutta" on, jos sitä ei ole. Se on taas se pelko, joka on ainoastaan ja vain meidän omissa päissämme. Maailmankaikkeudessa ei satu vaan olemaan pahaa, joka hyppää ihmisten päälle. Pelko ei piileksi pusikossa, se ei tipu taivaasta tai sukella merestä valtaakseen meidät. Olemme egollinen, fyysinen, henkinen kokonaisuus, jossa ego on vallannut meidät. Egossa löytyy pelko ja sisässämme on se sielullinen ykseys - pyyteetön rakkaus. Kaikki mitä tapahtuu, on rakkautta itseämme kohtaan, jotta saisimme kokea jotain toista. Tosin sitä se ei taas meidän egon mielestä ole. Se johtuu taas siitä, ettemme muista keitä me olemme ja mistä tulemme. Sehän tämän koko leikin idea onkin - muistaa siis keitä olemme ja mistä tulemme.

Jos pystyisimme ajattelemaan "pahuutta" ykseyden katsantokannasta, niin kaikki tapahtumat vain ovat. Me itse teemme niistä positiivisia tai negatiivisia riippuen siitä, mitä näemme ja ajattelemme tilanteesta kullakin hetkellä. Kun asioita katsotaan yhdestä näkökannasta, niin asia saattaa näyttää negatiiviselta elämässämme. Toisesta suunnasta katsoen se voikin olla positiivinen. Yleensä aika tekee näkökantoihin ihmeitä. Jos jotain "pahaa" tapahtuu elämässämme, niin toisaalta katsoen siinä on myös "hyvääkin". Kaikessa on polariteettinsa. Meidän tulee muistaa toinenkin asia tässä kaikkeudessa. Meillä kaikilla on oma sielunsuunnitelmamme. Se suunnitelma on laadittu tuhansia vuosia kestäneen matkan varrelta olevista kokemuksista. Edellisessä elämässä olemme kokeneet yhtä ja tässä elämässä toista. Älkää vaan kuvitelko, että olemme aina olleet "hyviä". Kyseessä ei ole karman kosto, eikä mikään muukaan tuomitseminen, vaan yksinkertaisesti meidän sielunsuunnitelma. Me kaikki olemme olleet kaikkea. Minä, sinä, me ja te olette kaikki olleet sotureita, hyväntekijöitä, tappajia, raiskaajia, pappeja jne. Kerta kaikkiaan olemme siis myös olleet "pahoja". Tekeekö se meistä nyt sitten "pahoja" vai "hyviä"? Jos edellisessä elämässä olemme tehneet todella "pahaa" ja nyt "hyvää", niin määritelkää itse itsenne, mitä olette. Joku ajattelee, että olen seonnut, kun kirjoitan tällaista. Luulin itsekin aiemmin, että karman laki on jotain sellaista, että siitä joutuu henkimaailman oikeudenkäyntiin, jos tietyssä elämässä on tehnyt "pahoja". Ei, karman laki sitä tarkoitta. Karman laki tarkoittaa yksinkertaisuudessaan, että kaikki tulemme kokemaan kaikkea, jotta osaamme arvostaa toisia asioita. Toki karmalla on tilinsä. Tälle tilille joko kartuttaa positiivista tai negatiivista. Täytyy muistaa, että meillä on vielä vapaa tahtomme tehdä asioita, joka määrittää myöskin osansa.

Koemme siis kaikki kaikkea. Tiedän mistä puhun. Tiedän kuka olin edellisessä elämässä, siis henkilön nimen ja statuksen mitä on tehnyt, tarkalleen. Tunnen sen sisälläni, henkimaailma on sen vahvistanut ja teot löytyvät wikipediasta. Ei ole kaunista luettavaa. Olen ollut kunnioitettu saamaan tämän tiedon ja käymään sen helvetin läpi päässäni. Olo on hyvinkin helpottunut kaikesta siitä. Henkimaailman määrityksen mukaan olen tarvinut "rajujakin" kokemuksia, jotta tässä ajassa, kultasiseen aikaan mentäessä, minulta löytyy kokemuksia siitä, miltä rakkaus, pahuuden polariteetti tuntuu. Itselläni ei ole muita vaihtoehtoja, kuin ihmisten auttaminen pyyteettömästi. Kun nyt kerran maksan karmanvelkoja pois, niin tuntuu omituiselta, että sellaisilla teoilla saa näinkin hyvän elämän, parhaan mahdollisen. On siis syytä olla tuomitsematta ketään, koska sillä tuomitsemme ainoastaan ja vain itsemme.

Meidän ongelmamme on vain se ego, joka määrittää katsantosuunnan tietyn tapahtuman sattuessa. Katsomme asioita yleensä vain yhdestä suunnasta, jonka suurin harha ja illuusio ego määrittää. Emme pysty tai halua katsoa asioita toisesta suunnasta. Kyllä me osaamme, jos haluaisimme, koska kaikki tajuavat asiat teoriassa, mutta ei käytännössä. Unohdamme, keitä me olemme. Tässä onkin kyse kuuluisasta heräämisestä. Nyt en tarkoita heräämisestä mitä täällä tapahtuu, vaan heräämisestä siihen, että muistamme olevamme henkimaailman olentoja ykseydessä. Olemme syntyneet Lähteellä ja sinne paluu aikanaan tapahtuu. Kun tämän kaiken ymmärtää, on ihminen valaistunut. Valaistunut ihminen kykenee ymmärtämään polariteetin katsantokannan sekä egon luoman suuren harhan ja illuusion. Silloin todella kykenemme ymmärtämään, ettei "pahuutta" ole olemassa, ainoastaan yksittäisten ihmisten egossa. Tällöin pystymme myös ymmärtämään tätä elämän kaikkeutta ja hyväksymään tosiasiat, että "pahuus" kuuluu dualismiin, jotta ymmärrämme ja koemme sen kaikkeuden ympärillämme pyyteettömänä rakkautena. Koska muuta ei ole, ei ole ollut, eikä tule olemaankaan.

Jos joku pahoittaa mielensä tällaisesta kirjoituksesta, niin kerron hyviä uutisia - Nämä ovat omia kokemuksiani, mietteitäni sekä mielipiteitäni. Onko tämä totuutta, sen päätätte te.Formula-elämää

(17.1.2021)


Nyt ollaan hevosvoimien maailmassa, vaikka oikeita heppoja tässä tarinassa ei olekaan. Nyt on kyse kovasta kamasta, ihan suomalaisten lempparikisoista, formula 1 sirkuksesta. Niin sirkustahan tämä elämäkin on. Siitä voi käydä lukemassa Cirque du Monde - maailmansirkus, blogissani. Se toden totta oli todellinen sirkustarina. Nyt ollaan siis tallielämässä ja onhan elämä kuin Formula 1 tallin touhua kaikkiaan.

Pelkästään formula 1 kisaviikonloppu on jo huipennus. Ensin hieman harjoitellaan, sitten aika-ajellaan ja lopuksi kisaillaan. Lapsena harjoitellaan, nuorena varsinaiset aika-ajot ja vanhempana kisaillaan. No hieman eri asioista kylläkin kisaillaan ja harjoitellaan, mutta silti. Formula 1 ja meidän elämä muistuttavat hyvinkin toisiaan. Kisoissa sitten pörhälletään kaiketi 70-80 kierosta ympyrää, niin kuin maapallokin aurinkoa. Yksien kisojen jälkeen levätään ja siirrytään seuraavaan paikkaan ja sama rumba uudestaan. Niinhän meillekin käy. Täällä se 80 aurinkokierrosta, lepoa ja seuraava kisapaikka, ei mitään eroa formuloihin.

Formulat huipentuvat aina yleensä kisaviikonlopun varsinaiseen kisaan, joka pidetään sunnuntaisin. Ennen sitä tosiaan ovat harjoitukset ja aika-ajot. Kisahan lähtee käyntiin siis lähtöruuduista, jotka ovat määritetty aika-ajojen perusteella. No elämämme on määräytynyt edellisen elämän/edellisten elämien kokemusten perusteella ja siitä onkin sitten jaettu lähtöruudut kaikille. Meillä se tarkoittaa maata/maanosaa ja muuta "etua" erilaisiin asioihin. Formulakisoissa kaikki siis ampaisee vauhtiin samaan aikaan, ihmisillä on lentävä lähtö ja kisoja käydään tiheämpään tahtiin. Osa kisaajista jää lähtöruutuun mm. erilaisten teknisten vikojen vuoksi. Osa talleista ja autoista ei pääse edes koko kisaviikonloppuun. No niinhän se meilläkin on. Valitettavasti osa ei pääse kisaan mukaan lainkaan, vaan jää tehtaalle ja osa valitettavasti jää lähtöruutuun. Kuskien ilmeistä näkyy selvästikin erittäin tuskastunut sekä pettynyt ilme. Itkuhan siinä pääsee. Kun valot vaihtuvat ja moottorit kuumenevat ja pärisevät, niin tietää, että kohta tulee vauhtia ja vaarallisia tilanteita, aivan kuten meilläkin. Toki ihmisillä se kestää muutaman kierroksen kauemmin, kun niitä saadaan odottaa, mutta tulee silti. Osa kuskeista kolaroi heti ensimmäisessä mutkassa, osa ottaa hieman rauhallisemmin tietäen, että kyse ei ole sprintistä. Eihän se meilläkään ole sprintistä kyse. Kyllä siinä 80 kierroksen aikana saa painaa sitä kaasusormea aika pitkään. Välillä tuntuu, että moottori hyytyy, mutta yleensä se kestää. Toki osa keskeyttää matkanteon mitä kummallisimmista syistä. Toki saattaahan se moottori hyytyä niin kuin meilläkin. Joskus pamahtaa rengas, öljyt valuvat ulos, erilaiset tasapainottajat rikkoutuvat ja hallittavuus loppuu jne. Aivan samasta syystä me ihmisetkin joudumme keskeyttämään oman kisamme välillä, vaikka ensiaputiimi yrittäisikin kaikkensa. Formulakisoissa on useasti aika pahoja mutkia "shikaaneja" laitettu radan varteen. Ihmisillä elämässä vasta mutkia matkaan tuleekin ja ne on syytä ohittaa huolella. Siinä kun painaa vaan kaasua, niin turvaseinähän siinä vastaan voi tulla. Toisaalta, kun formuloissa kaikki kisaavat keskenään, niin sitten saattaa tulla sellaisiakin tilanteita, joissa kuskit ahneuksissaan kolaroivat keskenään, joskus jopa tahallisesti, yrittäen tuhota toisen kisan. Joskus onnistuen, mutta yleensä pilaten omansakin samalla. No kysymys kuuluukin, miten meillä? Tätähän tapahtuu ihan jatkuvasti, aina palkintopallille ja varikolle saakka. Elämässä vasta itsekkäitä ollaankin, yrittäen kammeta kaikin tavoin muut kisaajat.

Sitten kaikilla kuskeilla on omat tiiminsä ja tallinsa, jossa todelliset ammattilaiset antavat ohjeitaan koko kisan ajan. Meilläkin on henkimaailma ja sieltä oma tiimimme viestittää meille koko ajan mitä tehdä. Kysymys kuuluu vaan, ajammeko sillä kisa-autolla liian kovaa, emmekä kuuntele tiimin ohjeita? Tallilta tulee koko ajan neuvoja, miten sitä autoa tulisi parhaiten käsitellä, että saisi maksimi tehot irti. Kuskit kuuntelevat, kuuntelevatko ihmiset? Nähkääs, kun siellä tallilla meillä on todellinen expertti, joka tietää meistä ja kisa-autosta kaiken. Siis kaiken, enemmän kuin sinä itse. Tallipäällikön paikalla oleva henkiopas on kulkenut mukanamme kaikki kisat alusta lähtien. Hän on nähnyt yhtä sun toista ja antanut mitä kummallisempia neuvoja kaikessa. Olemmeko kuulleet tai kuunnelleet häntä?

Tallipäällikölläkin on omat esimiehensä. Formulatallissa on tehdaspäällikkö ja tehtaan johtoryhmä. Henkimaailmassa tehdaspäällikkönä toimii todennäköisesti joku entinen mestaritason opas. Näitähän on vuosituhansien aikana nähtykin ihan itse kisaamassa ties missä. Tunnetuin henkimaailman "formulakisaaja" varmaan onkin itse Kristus. On niitä muitakin. Tehtaalla on ihan oma johtoryhmänsäkin, henkimaailmassa se on korkein neuvosto, jolla onkin sitten päätäntävaltaa aika moneen asiaan, eikä siinä tallipäälliköillä ole paljon sanottavaa.

Kesken kisaa, joudumme muutamaan otteeseen käymään varikolla. Yleensä talli määrittää varikkokäynnit. Meillä se menee ehkä hieman eri tavalla. Talli kyllä huutelee meille telepaattisesti, että nyt äkkiä varikolle, mutta emme me tajua tai kuule. Pitäisikin enemmän tuntea se varikkopyyntö. Varikkokäynneillä kun saisimme apua ja hoitoa lähes kaikkeen. Onhan siellä alan ammattilaiset eri tehtäviin. Osa tankkaa, osa vaihtaa renkaat, osa täyttää juomapullon. Sitten vielä on se "turvajoukko", jos sattuu tapahtumaan ongelmia, esim. syttyy tulipalo, niin he kyllä auttavat. Täysin samalla tavoin se menee henkimaailmassakin. Meillä on erilaisia auttajia henkioppaan lisäksi. Henkiopas ohjaakin meidät koko "kisan" läpi, muiden auttajien lisäksi. Auttajasielumme toimivat eri elämän tehtävissä eri aikakausina. On auttajasieluja perhe-elämään, joka yleensä onkin jokin tuttu henkilö tästä elämästä. Itselläni se on ollut mummoni ja mummoni sisko. Sitten kun työelämässä tulee tärkeitä vaiheita, niin kuvioon tulee eri auttajia hoitamaan bisneksiämme. Itselläni vaihtui n. ½ vuotta sitten auttajasielu työasioissa, koska oli aika alkaa kirjoittaa. Hän onkin varsin innokas näihin antamaan aiheita tekstituotoksiin. Nytkin nukkumaan mennessä juttelin hänen kanssaan ja kiitin kaikesta kirjoituksista. Samalla alkoi tulemaan uusia aiheita ja tekstejä päähän. Pakkohan se oli paperille ne vääntää, kun vielä muistia riitti.

Yleensä ne auttajasielut vaihtuvat, kun elämänvaiheemme muuttuvat. Voin sanoa, että henkimaailmassa riittää asiantuntijoita kaikkeen, epäilemättä.

Keitäs muita meidän varikoltamme löytyy? Joukko enkeleitä, jotka pyrkivät vain tsemppaamaan meitä kaikessa, vaikka olisimmekin kisan viimeisenä. He rohkaisevat ja auttavat meitä kaikessa, kunhan vaan otamme avun vastaan.

Niin ja ne varikon erikoismiehet, jotka ilmestyvät kuvioon, jos meinaa tapahtua onnettomuuksia. Juu, ne suojelusenkelit. Kaikilla meillä sellainen on ja he turvaavat meitä kaikessa. Meillä on siis henkivartija mukanamme koko ajan varmistaessa, että hommat menevät just eikä melkein, niin kuin olemme heidän kanssaan sopineet. He varmasti pitävät huolta kaikista. Itselläni suojelusenkeleitä on kaksi. Olen ihmetellyt miksi? Siihenkin on syynsä, jonka joskus tulen avaamaan. Silloin kaikki ymmärtävät hyvin, että kaksi niitä tarvitaankin. Itselläni on elämässä ollut todella muutaman kerran tilanne, että näytti jo sellaiselta, että joutuisin jättämään tämän kisan kesken. Mutta ei - kyllä ne suojelusenkelit ovat hommansa hoitaneet jo varmalta tapaukselta poistua täältä.

Varikolle saattaa joskus eksyä vierailevia tähtiä, joista ei oikein ota selvää keitä he ovat. He tuntuvat hyvinkin tutuilta, eikä ihme sillä hehän ovat edesmenneitä sukulaisiamme ja tuttaviamme tästä elämästä. Saattaa olla, että ulkoasut joskus hämäävät, sillä he voivatkin tulla paikalle naamiaisasuissa, esimerkiksi toisen kiteymän edustajina. Niin, tarkoitan tällä todella "alien" merkkisiä naamiaisasuja. Katsokaas kun universumissa on muuallakin niitä formulakisoja, jossa heillä nyt sattuu olemaan toisen teholuokan vempeleet. Niillähän voi käydä katselemassa muittenkin paikkojen kisoja, joten älkääpä ihmetelkö tai pelästykö.

On siis kaikennäköistä häärääjää, auttajaa ja päättäjää. Kukas se onkaan sitten se itse sirkustirehtööri? Bernie Ecclestone luulee olevansa tirehtööri, muttei näissä kisoissa. Kyllä siellä on paljon suuremmat voimat kyseessä. Kukaan tätä voimaa ei ole koskaan nähnyt, vaikka huhutaan, että se on kaikkialla ja koko ajan. Kaikki sanovat vain aina, että se on kaikkialla. Toki kuulostaa kyllä Bernieltäkin, mutta ei sittenkään.

Tämäkin teksti siis tuli jostain kumman mutkan takaa päähäni la/su välisenä yönä. Olin käynyt jo nukkumaan, kun vaan tuli tekstiviesti aivoihini, että kirjoittamaan. Sen jälkeen kirjoitin tällaisen aiheen. Eihän aiheessa ole sinäänsä mitään järkeä, mutta joku teistä lukijoista tämänlaisen kaiketi tilasi, koska oli vaan pakko kirjoittaa. Toki onhan se kiva välillä kirjoittaa ja lukeakin hieman kevyempää tekstiä. Sehän on vähän kuin ensin lukisi tietokirjallisuutta ja välillä nappaisi eteensä Aku Ankan, jossa seikkailee Hessu Hopo ja Pluto.

Mukavia kisoja ja etenkin varikko hetkiä kaikille!Totuus

(15.1.2021)


Kirjoituksessa otan siis kantaa, mitä totuus tarkoittaa ja mikä sen merkitys tässä elämässä "unessa" on. Pyrin myöskin selventämään mistä totuuden löytää. En ota kantaa siihen, mikä omasta mielestäni on totuus, tai ei ole totuus, kirjoituksessa mainitsemiini asioihin.

Vielä kerran aiheesta. Miksi? Mediassa ja sosiaalisessa mediassa on viime aikoina ollut taas useanlaisia kirjoituksia aiheesta kuin aiheesta. Lähes kaikki ovat kirjoittaneet samasta aiheesta täysin erilaisia näkemyksiä. "Oikeaoppisella" valtamedialla on oma näkemyksensä asioita ja taas vaihtoehtoisilla mediasivustoilla omansa. Mikä näistä on totuus vai onko niistä mikään?

Totuus voidaan nähdä tällä hetkellä usealta eri kantilta. Niin kuin edellisessä kirjoituksessa kirjoitinkin, kysymys onkin, että mitä pidetään totuutena? Henry Kissinger sanoi aikanaan, että sillä ei ole mitään merkitystä mikä on totuus, vaan sillä mitä pidetään totuutena. Tätä kutsutaan myöskin ihmisten manipulointina. Kysynkin, tätäkö media haluaa? Vastaan saman tien; sitä se näyttä haluavan. Sillä lietsotaan pelkoa, jolla ei välttämättä ole mitään totuuden kanssa. Nyt tarkoitan valtamedian julkaisuja.

Niin kuin Jukka Viertomantereen astrologisessa näkemyksessä mainitaan, olemme eläneet aikakautta, jossa vallankäyttäjillä on ollut tahto manipuloida sekä hallita ihmisiä. Tähän aikakauteen on liittynyt myös vahvasti tiedonsaanti sekä media. Toden totta on ollut huomattava, että totuudellista tietoa ei juurikaan saa tai sitä on vaikea saada. Samoin sitä on ollut vaikea löytää. Oikea tieto on ollut vaihtoehtoisen median piilossa, missä taas osassa on seassa disinformaatiota. Mitä sitten uskoa? Onko uskottavaa tietoa missään? On, se löytyy itsestämme. Kysykää itseltänne, mikä on totta, te sen tiedätte parhaiten.

Mikä tässä kaikessa on totta ja mikä ei? Vastaus on kyllä ja ei. En vastaa tahallisesti hankalasti, mutta näin se vaan on. Miettikäämme taas kaikkea tätä hulluutta, mitä me koemme jo odotetun kauhun vuoden 2020 jälkeen. Onhan tätä vuotta mennyt jo viikko. Niin, se totuus. Se on samalla helppo ja vaikea ymmärtää. Oikea vastaus on YKSEYS=TIETOISUUS. Ykseys on ainut asia mikä on totta tässä hulluudessa. Kaikki muu on täyttä hölyn pölyä, harhaa tai illuusiota. Jos ymmärtäisimme tämän ykseyden merkityksen sekä totuudellisuuden, ongelmia ei juurikaan olisi. Miten se sitten niin on ja miten se vaikuttaa meihin? Aikaisemmin olen jo kirjoittanutkin asiasta, mutta vielä kerran.

Ykseys, me olemme yhtä, ei ole kuin yksi. Ei ole muita, ei sinua, minua, meitä, teitä tai heitä. On vain yksi. On vain yksi suunnitelma, itsellemme. Kun on vain yksi suuri suunnitelma, niin missä on se "pahuus" tai "pimeys" on? Jos "pahuus" tai "pimeys" on olemassa, niin silloin te olette se "pahuus" tai "pimeys". Näin se kuitenkaan ei ole. Minä, sinä, me, te ja he ovat pyyteetön rakkaus ja valo, joten "pahuutta" ja "pimeyttä" ei ole missään. Tai löytyvät ne meidän ja teidän omasta egosta, mutta muistakaa, ego on harhaa, sitä ei todellisuudessa ole olemassa. Tämä taas liittyy siihen, mitä me julkaisemme omissa medioissamme ns. "pahuutena", jota siis ei todellisuudessa ole olemassakaan. Miksi täällä sitten on sitä ns. kutsutta "pahuutta"? Itse kutsuisin sitä ennemmin julmuutena. Emme voi kokea sitä rakkautta, ellei meillä ole vastakohtaa tai mittaria. Mittarina käytämme vastakohtaa.

Nyt sitten asiaan. Taas maailmalla on ollut tapahtumia, on mellakoitu ja vallattu hallintorakennuksia. Kaikki syyttävät toisiaan. Milloin jonkun kannattajat ovat kaiken takana, milloin joku on "palkannut" jotkut tahot tekemään valloitusta. Ensinnäkin kukaan ei tiedä totuutta tästä asiasta, tässä illuusiossa. Onko joku ollut paikalla katsomassa kaikkea sitä? Vaikka olisitte, ette tuntisi kaikkia niitä ihmisiä ja tarkoituksia, keitä paikan päällä oli. Tämän unen totuus on jossain välimaastossa, mitä DC:ssä tapahtui, eikä siitä kannata sen kummemmin analysoida, koska se ei välttämättä tule koskaan selviämään. Se miksi näin tapahtui, on täysin se ja sama. Koska olemme yhtä ja ykseys, niin olemme itse laatineet, että näin tapahtuu. Siis ketä voisimme syyttää, jos tarvis olisi? Itseämme. Kaikki tapahtuu ainoastaan ja vain siksi, että ihmiset heräisivät juuri tähän ykseyteen. Ei se sen kummempaa ole. Voimme toki pitää jotakin asiaa totuutena tässä elämässä, mutta sekin on jonkun tai joidenkin mielipide. Tuomioistuimet tuomitsevat, päätökset ovat silloin tuomioistuimien mielipiteitä, joina me pidämme totuutena.

Kotimaan politiikassa poliitikot jatkavat "riitelyään" erinäisistä asioista. Hyvänä esimerkkinä pidän EU-jäsenyyttä. Tässäkin asiassa kansa jakaantuu suurin piirtein kahtia. Toinen puoli kannattaa EU:ta ja toinen ei. Kaikilla osapuolilla on omat mielipiteensä asiasta ja osaavat perustella sen. Kertovatko he kansalle totuutta vai omaa mielipidettään, joka on tosiasiassa harhaa? Näinhän kävi 1990-luvulla EU äänestyksessä, jossa meitä vedätettiin euron suhteen. Kuka ajaa kenenkin asiaa?

Korona ja koronarokotteet jakavat mielipiteitä. Toiset sanovat, että virus on hyvinkin vaarallinen ja toiset sanovat, että tavallinen flunssa. Varmaan on vaarallinen vanhuksille ja perussairauksia omaaville henkilöille, mutta onko se terveille kansalaiselle? Rokotteista toiset uskovat sen voimaan, kun samaan aikaan toiset sanovat, että se on vaarallinen ihmiselle. Varmasti joitain se auttaa ja joillekin siitä tulee kohtalon omaava matka henkimaailmaan. Kaikkien meidän pitäisi ja tulisikin tehdä omat ratkaisumme oman sisimmän mukaan. Sama koskee maskeja, pidätkö vai et. Tutkimuksia saadaan näyttämään sellaisilta, että tulokset kertovat maskien hyödyistä. Toisissa tutkimustuloksissa taas kerrotaan, ettei niistä ole mitään hyötyä. Mielenkiintoisin asia on se, että valtioneuvoston kanslian teettämän tutkimuksen mukaan maskit ovat lähes hyödyttömiä. Samaan aikaan pääministerimme kehottaa kaikkia käyttämään maskeja. Valtioneuvosto edustaa pääministeriä. Tietääkö tästäkään kukaan totuutta? Kenen asiaa tässä ajetaan?

Urheilumaailmassa kiehui taas muutama viikko sitten doping-asiat. Doping onkin mielenkiintoinen asia. Kansa kun luulee, että jos testi on negatiivinen, niin urheilija ei käytä kiellettyjä aineita. Eihän se niin ole. Dopingtesti ilmoittaa testaajalle, että mitä testitulos näyttää. Ei se kerro, onko joku käyttänyt tai ei. Sitä paitsi testissä testataan tiettyä tai tiettyjä aineita, ei kaikkia. Onhan tässä hyviä esimerkkejä mm. 2014 Sotshin olympialaiset, jossa koko testausjärjestelmä huijattiin FSB:n toimesta. Venäjä suljettiin sen jälkeen kansainvälisistä kisoista doping-ohjelman mukaan. Muut maat ilmoittivat, että he eivät käytä kiellettyjä aineita. Tämä siis totuutena muilta. Voisin sanoa, 100 %, että höpö höpö. Mikä on totuus? Tässäkin asiassa uskotaan mediaa, että tietty tai tietyt maat ovat "pahiksia".

No, tässä unessa ja illuusiossa joudumme nyt sitten "elämään" tämän kaiken tiedon keskellä, josta joudumme vetämään johtopäätökset tämän unen totuudesta. Ykseyden kautta se totuus löytyy itsestänne sisimmästänne, ei mistään muualta. Kysykää itseltänne, voisiko joku asia olla näin tai noin. Kuunnelkaa sisimpäänne, tunnustelkaa miltä kehossanne tuntuu. Muistakaa poistaa egon tuomat tunteet välistä. Ohittakaa egonne ja se mitä tässä unessa mahdollisesti haluaisitte, että toteutuisi. Miettikääpä seuraavaa esimerkkiä. Erilaiset lähteet spekuloivat, että Yhdysvalloissa alkaisi ns. "massapidätykset" eliitin tekemiä rikoksia vastaan. Henkilöitä olisi

kaikkiaan satoja tuhansia. Olisiko se mahdollista? Jonkun teorian mukaan eliitin "pahat sielut"

viedään "vankila planeetalle" ikuisiksi ajoiksi, eivätkä sielut pääsisi koskaan pois sieltä. Teorioiden mukaan, nämä tapahtumat olisivat pitäneet tapahtua jo muutama vuosi sitten. En ole nähnyt, enkä ole kuullut, että näin olisi käynyt. Yhdessä vaiheessa väitettiin, että Biden olisi klooni. Onko sillä väliä? Biden, tai kuka hän nyt sitten onkaan, voitti vaalit. Silläkään ei ole väliä, voittiko vilpillä vai ei, koska voitti. Mikä siinä on totuus? Toki totuuden on hyvä tulla esille, jos sen todellisen totuuden vain pystyisi julkisuuteen tuomaan. Tässäkin tapauksessa osa sanoisi toista ja osa toista. Kumpi totuus olisi todellinen? Suuressa kuvassa näillä asioilla ei ole loppujen lopuksi merkitystä. Kukaan ei tule viemään ketään yhtään mihinkään, koska olemme yhtä. Silloinhan he veisivät itsemme "vankila planeetalle" ja miksi kukaan tekisi niin? Mutta meillä kaikilla on oma totuutemme näistäkin asioista. Ei ole väärin myöskään uskoa näihin. Totuus tässäkin löytyy sisimmästämme. On asia erikseen, tapahtuuko ko. asiat esim. pidätykset tässä unessa vai ei. Se, että ne eivät tapahdu nyt tai ole tapahtunut aiemmin, ei tarkoita, että eivät tapahdu huomenna tai 20.1.2021. Tietysti mielenkiintoista tässäkin asiassa on, että Italian korkeimman oikeuden tuomari on ilmoittanut todistusaineista vaalivilppiä kohtaan. On tullut julki valaehtoinen todiste, että näin olisi tapahtunut Italian armeijan sekä USA:n suurlähetystön toimesta. Mikä tässä asiassa on totuus? Itse toivon totuuden esilletuloon enemmän kuin mitään. Tällä hetkellä joudumme elämään toisenlaista totuutta, kunnes toisin todistetaan.

Itse en ole asiasta mitään mieltä, koska en yksinkertaisesti voi vaikuttaa fyysisesti asioiden kulkuun. Toiseksi oma totuuteni ei ole toisen totuus. Tässä kirjoituksessa en ota kantaa siihen, mitä itse ajattelen asioista. Olen kyllä kirjoittanut näistä asioista aiemmissa blogikirjoituksissa. Sanoisinkin tähän, että kaikkein suurin totuus on rakkaus. Itse uskon rakkauteen, samalla totuuden paljastumiseen.

Pitää muistaa vielä sellainen asia, että voimme vaikuttaa ainoastaan omaan elämäämme. Tämä tarkoittaa henkilökohtaisella tasolla, mutta myös oman maamme tasolla. Emme voi vaikuttaa asioihin, jotka tapahtuvat jossain muualla, tuhansien kilometrien päässä. Sen takia kehotankin ihmisiä keskittymään itseensä ja sellaisiin asioihin, jotka ovat muutettavissa, kuten Suomen poliittinen hallinto. Tähän voimme vaikuttaa äänestämällä. Tästä tulen kirjoittamaan oman blogikirjoituksensa.

Kaikilla tapahtumilla on siis tarkoituksensa ja merkityksensä. Me kaikki olemme "valotyöläisiä", ei pelkästään joku tai jotkut. Me ihmiset jaamme ihmiset ryhmiin, "hyviin" ja "pahoihin". Ei ole "hyviä" tai "pahoja". Ne, joita pidämme "pahoina" uhraavat oman sielunsa tässä elämässä sille, että muut heräävät. Minusta se on suurta valotyötä se. Niin kuin Jukka Viertomantereen tekstissä kirjoitin, olemme eläneet n. 350 000 vuotta tietynlaista vallankäytön manipuloinnin aikaa. Silläkin on oma tarkoituksensa - herättää ihmiskunta historiallisessa ajassa ajattelemaan asioista toisin. Kaiken tarkoitus tässäkin on siis ykseys. Ihmiskunnan suurin kysymys ei ole se, mikä on totuus, vaan miksi me olemme täällä ja mikä kaiken tarkoitus on. Yksinkertaisuudessaan se on ykseys ja rakkaus itseemme kohtaan, jotta muistaisimme, keitä me oikeasti olemme. Ykseys ja rakkaus ovat ainoat totuudet mitä on. Tiede tuskin pystyy sitä koskaan todistamaan, mutta taide pystyy ja se taide olette te ja teidän sisimpänne.

Rakkautta ja iloa kaikille, valo voittaa, koska valo on totuus.Astrologisia- ja muita ajatelmia vuodelle 2021 ja pitemmällekin

(12.1.2021)

Uuden vuoden päivän kanavoinnin yhteydessä astrologi Jukka Viertomanner teki astrologisen tulkinnan ilmiöistä ja tapahtumista menneisyydestä sekä tulevaisuudesta.

Taustaa

Elämme ja olemme eläneet poikkeuksellista aikaa jo pitkään. On ollut monenlaista muutosta meneillään samaan aikaan. Pitkiä aikakausia on päättymässä sekä uusia alkamassa. Puhutaan Vesimiehen ajasta, yksi merkittävistä ilmiöistä, joka on alkanut v. 2011 tienoilla. Tarkkaa aikaa on vaikea määrittää. Maapallon lähes kaikki astrologiset ajat, niin kuin Vesimiehen aikakin ovat saaneet alkunsa Lähi-Idästä. Lähi-Idässä on sodittu jo vuodesta 2010-2011 alkaen. Tähän samaan liittyy myös voimakkaita sääilmiöitä ja luonnonilmiöitä, mm. Japanin tsunami v. 2011, Yhdysvaltojen useat voimakkaat tornadot keväällä 2011. Pakolaisvirta alkoi voimistumaan v. 2011 alkaen. Viime vuosi 2020 oli monessa suhteessa uuden voimakkaan vaiheen alku.

Samalla on meneillään hieman vanhempi aikakausi 1800-luvun lopulla alkanut kultainen aikakausi eli Kulta-Aika, joka ei vielä ole päässyt edes kunnolla vauhtiin. Tähän aikaan liittyy ihmiskunnan sivistyminen, jolloin on mahdollista saavuttaa korkeampia "tuloksia" Kulta-ajan puitteissa. Nämä ovat n. 5000 vuoden aikakausia kokonaisuudessaan. Ne perustuvat hindulaisuuden edustamiin neljään aikakauteen eli yugaan: Kulta-, Hopea, Pronssi- ja Rauta-aika, yhteensä 10 000v. Rauta-aika eli Kali Yuga päättyi n. v. 1888 ja Kulta-aika alkoi.

On pitempiä aikakausia, joista harvat tietävät, esim. noin 350 000 vuotta kestänyt Luciferin aikakausi. Se on mainittu URANTIA-kirjassa. Tämä aikakausi on pikkuhiljaa päättymässä ja oletetaan loppuvan 2000- luvun alkupuolella, luultavasti 2030-luvun alussa. Tähän vaikuttaa tietysti ihmiskunnan omat asenteet ja toimenpiteet. Luciferin aikakausi liittyy käsitteeseen Luciferin kapina, jossa on kyseessä mm. maapallon vallankäytön ongelma. Kyseessä on niin pitkä aikakausi, että meillä ei ole tavanomaisen historiakäsityksen ja maailmankuvan puitteissa mitään mahdollisuuksia hahmottaa sitä. Lyhyesti voidaan sanoa nykyisen ihmiskunnan kehittyneen tämän aikakauden puitteissa. Sen ongelmana ovat olleet monenlaiset vääristymät paitsi vallankäytön suhteen, myös ihmis- ja maailmankuvan sekä tieteen alueilla, puhumattakaan sodista ja väkivallasta. Luciferin tullessa valtaan, maapallo eristettiin kosmisista yhteyksistään. Olemme eläneet täällä tietynlaisessa vankilassa. Nyt, aikakauden vihdoin päättyessä, nuo yhteydet tullaan palauttamaan entiselleen. Samalla ihmiskunta tulee vapautumaan useimmista rasitteistaan, liittyen mm. sairauksiin ja muinaisen geneettisen manipuloinnin seurauksiin sekä henkisen- ja kulttuurialueen epäterveisiin ilmiöihin. Muutos vie tietysti oman aikansa, mutta voi silti tapahtua historiallisessa mittakaavassa nopeastikin. Ihmiskunta joutuu yksilötasolla tekemään valinnan olla mukana muutoksessa tai jäädä vanhan vallankäytön piiriin. Voidaan sanoa, että maa tavallaan jakautuu silloin kahteen piiriin tai tasoon vastaten näitä kahta vaihtoehtoa.

Vesimiehen aikakausi tarkoittaa ihmiskunnan aikuistumisikää. Ihmiset alkavat tulla tietoiseksi siitä, että olemme "samassa veneessä" täällä, eli ihmiskunnan ykseyttä tullaan pitämään lähtökohtana. Ihmiset voivat yhdistyä monella tavoin tekemään yhteistyötä keskenään. Vesimiehen merkki tarkoittaa siis yhteistä tietoisuutta. Samalla siihen liittyy kaiken tiedon vapautuminen. Elämme internet- ja media-aikakautta, mutta kaikki tieto ei ole vapaata eikä kaikkien saatavilla, vaikka sen pitäisikin olla. Samanaikaisesti tähän liittyy yksilönvapausteema, vapautuminen, henkinen kehitys ja myös paljon puhuttu maapallon ylösnousemusprosessi (oletettu tapahtuvaksi 2030-luvulla, joidenkin mielestä jo aikaisemminkin). Maapallon ylösnousemusprosessilla tarkoitetaankin tietoisuuden tason nousua, joka tulee henkisen kasvun myötä. Kaikki tähtää siis yhteen ja samaan - ihmisten tietoisuuden tason nousuun. Esimerkkinä voidaan ottaa maapallon värähtelytason nousu ns. Jalkasen asteikolla n. 55 - 270 (v. 2020 aikana, "epävirallinen tieto"). Esko Jalkanen eläessään määritti silloisen Suomen keskimääräiseksi värähtelytasoksi luvun 10! Hyvinä päivinä saatetaan värähtelytaajuuden nousu tuntea jo fyysisestikin. Henkimaailman eri tahot ovat olleet mukana voimakkaasti tässä värähtelytaajuuden nousussa. Värähtelytaajuuden nousu saattaa aiheuttaa stressiä, lyhytaikaisia oireita ja muita tuntemuksia. Erilaiset tuntemukset johtuvatkin siitä, että elimistömme on tottunut matalaan värähtelytaajuuteen ja kun taajuutta nostetaan niin elimistö reagoi tähän. Ennen pitkää tulemmekin tottumaan korkeampaan värähtelytasoon.

Mennyt vuosi

Vuosi 2020 oli erittäin merkittävä vuosi, jonka tapahtumien kehitys alkoi jo vuoden 2019 puolella. Tähän liittyi astrologisesti poikkeuksellisen voimakkaita kuvioita. Vastaavanlaisia kuvioita on aiemmin ollut 1960-luvulla. Tämä tarkoittaa muutosvoimaa, joka vaikuttaa monella eri alalla, ei pelkästään koronapandemiaa. Muutosvoiman saattaa tuntea monella eri tavalla. Koronakaan ei ole luonnollinen ilmiö, vaan siinä on paljon tiettyjen tahojen vaikutusta, joka liittyy taas vallankäyttöongelmaan. Koronavirus on työkalu, jolla ihmisiä pyritään ohjailemaan ja hallitsemaan. Covid-19 on lähes tavallinen flunssa, niin kuin monet muutkin, kuten Sars, Mers ja sikainfluenssa. Näissä viruksissa voidaankin nähdä tietty yhdenmukaisuuden jatkumo. On hyvin selvää, että näitä viruksia tehtaillaan jossain päin maapalloa olevissa laboratorioissa. Odotettavissa ehkä onkin erilaisia mutaatioita tai "virusaaltoja" lisää. Voi olla, että kehitetään kokonaan uusi virus Covid-19:n pohjalta.

Vesimiehen ajan kannalta kyseessä on tiedon- välityksestä, -vapautumisesta sekä mediasta. On tärkeää huomata, miten voimakkaasti media meihin vaikuttaa. Tällä hetkellä voimme havaita tiedonvälitystä kahdenlaisena. Meillä on ns. "oikeaoppinen" tieto, valmiiksi pureskeltu, joka tulee virallisista kanavista ja medioista. Toisaalta meillä on vaihtoehtoinen tieto, joka on hyvin sekalaista ja tulee lukemattomista pienemmistä kanavista. Ihmiset ovatkin paljolti jo kyseenalaistaneet luotettavan median ja tiedon lähteet. Aiemmin olemme luottaneet niihin turvallisiin uutisiin, mitä olemme seuranneet. Pienemmät kanavat ovatkin alkaneet etsimään totuuden siementä omista lähteistään. On vaikeata tunnistaa "eri totuuksissa", myös näissä vaihtoehtoisissa näkemyksissä, piilevää disinformaatiota. Tuleva onkin aikaa, jolloin ihmiset itse tulevat selvittämään syvemmin asioita "penkomalla" ja opiskelemalla eri aiheita.

Viime vuosi on ollut myös myrskyn ja kaaoksen vuosi. Numerologisesti se ilmenee selvästi lukuna 20, joka on kaaoksen luku. Siihen liittyy myöskin ajoittainen sekä totaalinen pysähtyminen. Tämä on koettu vuonna 2020. Samaiseen lukuun 20 liittyy myöskin pelon käsite, ihmisiä on pyritty ja pyritään ohjailemaan pelon kautta, jonka mediasta selvästi huomaa. Vuodessa 2020 löytyy siis 2x20 luku, joka on todella voimallinen.

Ilmastomuutos

Kaiken lisäksi myös ilmastomuutos on asia, josta puhuttiin paljon ennen koronailmiötä. Ilmastomuutosilmiö on jäänyt täysin koronan varjoon. Sitä on käytetty myös samoin ihmiskunnan ohjailuun. Ilmastonmuutoksestakin on annettu aiemmin valheellista tietoa. Toki ilmastomuutoksiin liittyvät myös erilaiset kosmiset muutokset, esim. auringon aktiivisuus. Hiilidioksidipitoisuuden nousua ilmakehässä käytetään tekosyynä erilaisten normaalielämää haittaavien rajoitusten ja verojen määräämiseen. On hyvä kysyä, että mikä ilmiö tai mitkä ilmiöt todellisuudessa nostavat maapallon keskilämpötilaa. On havaittu lämpötilan nousua myös Mars-planeetalla. Ihmisen osuus lämpenemiseen jää monen tiedemiehen sekä tutkimuksenkin mukaan käytännössä olemattomaksi. Todellisempi syy olisi siten tietty muutos Auringon säteilyssä.

Tuleva

Tarkasteltaessa valtiolliselta kannalta mennyttä aikakautta, viimeiset 100 vuotta, niin nousee esiin Kiinan, Venäjän ja USA:n vaiheet. Tähän liittyy astrologiselta kannalta planeetta nimeltä Vulkanus, toiselta nimeltään Nemesis. Vulkanus löydettiin vuonna 1983 ja on auringon sisartähti, ns. Ruskea kääpiö. Vulkanuksen olemassa olo on julkisesti tabu tai salaisuus. Sen rata sijoittuu kauas aurinkokunnan laitamille, kiertoajan ollessa yli 5000v. Tämä onkin luultavasti tekemisissä hindujen 5000-vuotiskausien kanssa. Planeetta liittyy astrologisesti ja aikakautisesti jonkun tai joidenkin maiden huippukausiin, romahduksiin ja laskuihin. Planeetta liittyy myös koston jumalattareen. Viimeisen 100 vuoden aikana se on vaikuttanut etenkin Venäjän ja Kiinan vaiheisiin. 2020-luvulla planeetta Vulkanuksen vaikutus tulee muuttumaan yhä kriittisemmäksi näiden maiden osalta. Kyse on siis kollektiivisista, karmallisista asioista. Tulemme näkemään paljon tapahtumia vuosina 2020-2030, liittyen juuri Venäjään, Kiinaan. Edellisten vuosisatojen aikana Vulkanuksen vaikutukset ovat olleet nähtävissä myös Euroopan maissa. Mm. Espanjan, Ranskan, Britannian ja Saksan vaiheissa.

Vuosi 2021 tulee tuomaan uusia piirteitä tähän kaaoksen aikaan (luvut 20+21). Kaaos jatkuu, mutta ei ehkä näin voimakkaana. Luku 21 taas viittaa kurinpalautukseen tai palauttaa ihmiset tietynlaiseen ruotuun. Tästä esimerkkinä rokotevelvollisuus kaikelle toiminnalle. Ihmisiä ohjataan median kautta erittäin voimakkaasti. Virallisiin mediakanaviin ei tule kuitenkaan uskoa sinisilmäisesti. Virallisten kanavien kautta julkistetaan vain osatotuutta. Sensuuri ja oikeaoppisuus voimistuu. Luku 21 sisältää opettamisen ja tiedonvälityksen periaatteen, mutta ongelmana siinä on oikeaoppisuuden ja indoktrinaation taipumus. Vuosi 2021 tuleekin kärjistämään tiedonjaon kahtiajakoa, virallisen median ja vaihtoehtomedian välillä. Vuosi 2021 onkin monelle silmiä avaava vuosi, ymmärtäen taustalla olevia mekanismeja, jotka pyrkivät ohjailemaan ja hallitsemaan ihmisiä. Tähänkin liittyy oma astrologinen aikakautensa, joka on noin 250 vuotta. Sen alkupiste on vuodessa 1776 ja siihen liittyy planeetta Pluto, joka edustaa vallankäytön puolta. Tämän aikakauden päättyminen tapahtuukin noin vuonna 2024/2025. Aikakauden päättyminen on samalla jonkinasteinen kriittisyyden piste. Aikakaudessa on siis kysymyksessä tiettyjen (salaisten) hallinnollisten tahojen vaikutuksesta maapallon ja ihmiskunnan kehityksessä. On huomioitavaa, että vuosi 1776 on merkittävä muiltakin osilta. Amerikan Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus on samalta vuodelta 4. heinäkuuta. Samana vuonna on perustettu myös salaseura Illuminati (valaistuneet) Adam Weishauptin toimesta. Maailmantalouden ja politiikan taustalla onkin voimia, jotka pyrkivät pysymään piilossa sekä hallinnoimaan yksilövapauksia.

Alkava vuosi 2021 tuo siis tullessaan ohjasten kiristymistä otteen kovenemista. Positiivisina asioina pidettäköön ihmisten havahtumista vastarintaan, mikä tarkoittaa toisinajattelua - oman tahdon, ja oman totuuden ilmentämistä. Vuoteen liittyy myös kärsivällisyysteema, jossa asiat eivät tapahdukaan niin nopeasti, kuin ajatellaan. Monet tahot, jotka seuraavat internetissä tiettyjä avainhenkilöitä ja tahoja, ovat lupailleet salaisen vallan- ja väärinkäytön pikaista loppumista laajamittaisten pidätysten oikeudenkäyntien muodossa. Tässä asiassa on suuri vaara luisua disinformaation levittäjäksi.

Vuodessa 2021 on myös eräs tärkeä piirre: Henkiset tai hengelliset ihmiset alkavat hakeutua yhteen ja pyrkivät luomaan yhteistyötä erilaisten asioiden tiimoilla. On nähtävissä selkeästi, että syntyy ryhmittymiä, jossa henkisyyttä tullaan harjoittamaan. Tässä taas on mahdollista, että henkinen kehitys menee yksilötasolla ja heidän omilla poluillaan eteenpäin. Näitä taitoja todella tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Härän vuosi alkaa helmikuussa 2021, joka painottaa toimeentuloa, taloutta, turvallisuutta ja työtä. Ihmiset tulevatkin enemmän tietoiseksi omassa elämässään näistä asioista. Vuosi on myös astrologisesti tulielementin vuosi, joka takaa toiminnallisuutta, kärjistämistä ja yksilöiden vaikutusta asioihin, maailmantalouden näytellessä voimakkaasti taustalla. Huolena onkin, miten oma talous tulee selviytymään pakotteista ja rajoitteista tulevina vuosina. Tähän liittyy myös maailmanvaltojen keskinäinen selvittely, kuka on määräävässä asemassa maailmantaloudessa. Tässä tarkoitetaan Kiinaa, Yhdysvaltoja sekä EU:ta. Maailmantalouteen ennustetaankin kokonaan uutta "järjestelmää". Tätä ajavat eteenpäin monikansalliset suuryhtiöt sekä pankit, joiden hallussa maailmantalous on tälläkin hetkellä. Vuosi 2021 enteilee mielenosoituksia ja jopa mellakoita myös Suomessa.

Yhdysvalloissa tapahtuu mahdollinen vallanvaihto alkuvuodesta 2021. Trump ehkä luopuu vallasta, toivon mukaan mitään radikaalia ei tapahdu. Maassa mahdollinen poikkeustila saattaa aiheuttaa lisävaikutuksia maan politiikkaan. Kaikissa vaaleissa, kaikissa maissa tapahtuu ja on tapahtunutkin mittavaakin vaalivilppiä, Suomessakin. Jos Trump:a ei valita uudelleen presidentiksi, niin hänestä saattaa tulla toisinajattelijoiden keulakuva. Mahdollisuus vaikuttaa virkaanastujaisiin on vielä olemassa, joskin vähäinen.

Kyseessähän tavallaan nykymaailmassa on käynnissä oleva kolmas maailmansota, jota käydään informaation eli totuuden esille tuomisen ehdoilla. Totuutta nähdään tällä hetkellä vain monelta eri kantilta. Kysymys onkin siitä, että, mitä pidetään totuutena? Henry Kissinger sanoi aikanaan, että sillä ei ole mitään merkitystä mikä on totuus, vaan sillä mitä pidetään totuutena. Tätä näkemystä voisi kutsua mielipiteiden manipuloinnin perusideaksi. Median omistaa aina joku. Jollain taholla on aina monopoliasema tiedonvälityksessä ja sen totuudesta. Se voi olla valtio tai jokin muu taho. G. Orwell kirjoitti aikoinaan kirjan nimeltä vuonna 1984, joka kertoo juuri tästä informaatiosodasta. Vuosi 2021 ja siitä eteenpäin tulevatkin olemaan informaatiosodankäynnin merkittävät vuodet.

Jukka Viertomanner on laatinut erilaisia maailmankarttoja tulevalle. Yhdessä versiossa lähi-idässä kärjistyy ensi vuonna tilanne ja jännitys on tiivistymässä, mikä luo alueelle epävarmuutta sekä epävakaisuutta. Saattaa tulla aseellinen konfliktikin. Samalla näyttää tulevan toimeentulo-ongelmia. Huhtikuussa näyttäisi olevan ajankohta, jolloin pakolaisongelma kärjistyisi uudelleen.

Koronarajoitukset tulevat jatkumaan ja ajoittain kiristymäänkin. Epävakaisuutta näyttää sijoittuvan myös kaukoitään sekä Euroopassa Ranskan, Espanjan ja Pohjois-italian alueille. Luonnonmullistuksia tulee tapahtumaan, jotka tulevat vaikuttamaan ihmisten asuinsijoihin. Tähän vaikuttavat mm. aurinko ja planetaariset ilmiöt. Ensimmäinen luonnonmullistustapahtuma oli Norjan maanvyöry alkuvuonna 2021. Tosin tämä luonnonmullistus oli melko pieni. Tulevaisuudessa onkin tapahtumassa erilaisia maanjäristyksiä sekä tsunameja tai vedenpaisumuksia. Koska ne alkavat, niin siitä ei ole täysin tarkkaa tietoa. On puhuttu myös asteroidista, joka on lähestymässä maapalloa. Tästä on tarkempaakin tietoa olemassa. Laskettu aika maapallon kohtaamiselle tai ohitukselle on tosin vasta vuonna 2029, huhtikuun 29. päivä. Osuessaan maapalloomme se voi aiheuttaa isommankin tsunamin tai maanjäristyksen.

Ensi vuosi mennään paljolti ulkoisen ohjauksen varassa ja paljonkin tapahtumia näyttäisi olevan. Positiivisemmalta kannalta katsoen ruohonjuuritasolla olevat ihmiset tulevat menemään omassa kehityksessään eteenpäin. Astrologisesti sitä edustaa planeetta Uranus, jonka asema voimistuu seuraavan 5 vuoden aikana. Tärkeä ajankohta on v. 2025, jolloin ilmeisesti olemme valmiit suurempaan hyppäykseen kehityksessämme.

Tarvitaan kärsivällisyyttä tilanteiden ymmärtämiseen sekä oikeiden päätösten tekemiseen. Ensi vuoden teema onkin herääminen. Emme voi olla enää välinpitämättömiä sen suhteen, mitä maailmalla tapahtuu. Tulee aika, jolloin tulee uskoa omiin havaintoihinsa sekä ajatteluunsa. Vuoteen 2022 liittyy se teema, että moni uskaltaa lähteä omille teillensä toteuttamaan itseänsä ja löytämään omaa polkuaan. Vuoden 2021 sekä 2022 aikana ja siitä eteenpäin tuleekin monelle työuran vaihto. Se tarkoittaa, että työn merkitys ja tarkoitus muuttuu yhä enemmän sydämen asiaksi.

Meneillään on maailmanhistoriassa ollut 2000 vuotta, myös 33,3 vuotinen esoteerinen sykli. Viimeisin sykli alkoi vuonna 2000 ja seuraava vuonna 2033. Tällöin asiat tulevat jo olemaan paremmalla kannalla. Maalliset muutokset tapahtuvat hitaasti, sielulliset asiat sen sijaan usein nopeammin. Suomen osalta kriittinen vuosi on 2026, jolloin henkisyys saattaa vihdoin ulottua politiikkaan saakka. Tapahtuu uusi ns. poliittinen inkarnaatio. Näen Suomen aseman positiivisessa valossa, toisin kuin muualla Euroopassa. Suomen varsinainen henkinen tehtävä avautuukin tuolloin nimeltään "Pohjolan valo".

Yleisö kysymyksiä

K: Miltä Suomen politiikka näyttää astrologisesti ajatellen?

V: Suomen tulee ottaa huomioon EU:n politiikka. Suomella ei juurikaan ole itsenäistä politiikkaa. Se tarkoittaa, että laahaudumme muiden mukana. Todennäköisesti määräykset tiukentuvat.

K: Mitä muita medioita tulisi seurata kuin valtamedioita?

V: Itseään kuunnellen. Toisinajattelijoita youtube-kanavista sekä muut lähteet. Mutta tietoon kannattaa suhtautua kriittisesti. Kukaan ei täysin tiedä mitä täällä on tapahtumassa pl. henkimaailma. Kannattaa valita medialähteet oman tunteen mukaisesti.

K: Mitä on tapahtumassa kryptovaluutassa?

V: Kryptovaluuttoja on monia ja niistä saattaa tulla sekamelska. Digitaaliseen rahayksikköön todennäköisesti olemme menossa. Onko se kryptovaluutta vai jokin muu?

K: Milloin päättyy Luciferin aikajakso ja mitä se tarkoittaa?

V: Se on niin pitkä aikajakso, ettei meillä ole mitään käsitystä siitä. Tämä ajanjakso on Urantia kirjassa mainittu asia. Ajanjakso mainitaan 350 000 vuotta pitkäksi. Se vastaa n. 12:tta suurta vuotta. Yksi suuri vuosi on n. 26 000 vuotta. Sen pitäisi tulla täyteen vuonna 2033. Luciferin kapinan jälkivaikutukset pitäisi päättyä silloin. Ihmiset itse saavat päättää kummalle puolelle sijoittuvat (negatiivinen energia vai positiivinen energia).


Kohtaloa vai karmaa?

(7.1.2021)

Kautta historian ovat filosofit, teologit ja astrologit pohtineet onko ihmisten elämä ennalta määrätty, vaikuttaako siihen aiemmat teot ja ajatukset. Vai onko kaikki vain sattumaa, niin kuin osa tieteestä tuppaa määrittämään. Monissa eri uskonnoissa ajatellaan, että tulevaisuus on jumalan käsissä ja se on ennalta määrätty. Toisaalta on olemassa myös erilaisia suuntauksia, joissa ajatellaan, että ihminen on vapaa tekemään omat päätöksensä sekä hänellä on vastuu myös tekemistään päätöksistä. Näiden lisäksi on näkökulma, jossa ajatellaan molempien yllä olevien lähtökohtien olevan oikeita: toisaalta jumala on määrännyt ennalta jokaisen olennon elämän, ja toisaalta jokaisella on tästä huolimatta vapaus tehdä päätöksiä oman tahtonsa mukaan.

Astrologiassa astrologit pyrkivät osoittamaan, että ihmisen elämä on tähtien ja taivaankappaleiden määrittämää, osana maailmankaikkeuden eli Universumin energiaa. Astrologian historiahan juontaa juurensa muinaisiin sivilisaatioihin, joissa papit seurasivat tähtien liikettä. Myös ennustaminen kiinnosti silloin ihmisiä ja kuului heidän arkeensa. Astrologia määritteli mm. sodat, rakennukset ja kaiken. Astrologiassa syntymäkartan avulla pystytään määrittämään ihmisen perusluonne. Samoin väitetään pystyvän ennustamaan ihmisen tulevaisuutta sekä kohtaloa. Ennustukset perustuvat aurinkokunnan taivaankappaleiden liikkeisiin määrättynä aikana ja joiden sijainti sekä suhde muihin planeettoihin suhteutetaan syntymähetkeen. Tätä kutsutaan aspektiksi.

Onko mahdollista ennustaa eri taivaankappaleiden liikkeistä ihmisen kohtaloa tai tarinaa? Kuulostaa hyvin monimutkaiselle sekä epäuskottavalle. Täytyy aina muistaa, että kaikki maailmankaikkeudessa on energiaa, niin ihminen kuin planeetatkin. Meissä kaikissa on samaa energiaa. Kaikki aurinkokuntamme planeetat ja muut isoimmat asteroidit vaikuttavat maa planeetan toimintaan sekä sijaintiin, koska kaikki vetävät puoleensa toisiaan. Kaikki tuntevat kuun vaikutukset - täyden kuun aikana joku ei saa unta kunnolla. Toisaalla kuu taas nostattaa meriveden pintaa useilla metreillä jne. On se myönnettävä, että taivaankappaleilla on vaikutusta meihin kaikkiin täällä maa planeetalla. Jos kuulla on suuria vaikutuksia elämiimme, niin miksei muilla planeetoilla olisi?

Voiko taivaankappaleista ennustaa asioita, joita se koskee, mutta joissa ihminen ei ole osallisena? Tällaisia voivat olla esim. sairaudet, kuolemat, onnettomuudet ja erilaiset menestymiset satunnaisesti, kuten lottovoitto.

Horoskooppien syntymäkarttahan on tarkka, koska syntymässä ihmisen perusrakenne on määritelty. Elämänsä aikana ihmiseen vaikuttaa toki moni muukin asia, joka muokkaa persoonaa laajalti. Ihminen saa perinnöllisyyden suvultaan, ulkoiset vaikutukset ympäristöstään, vuorovaikutukset ihmisiltä jne. Jos ihminen syntymän jälkeen tyytyy siihen mitä on saanut eikä kehitä itseään eteenpäin, on hän tyytynyt kohtaloonsa. Jos nämä tekijät taas vaikuttavat ihmiseen negatiivisesti, on ihmisen tie negatiivisempi kuin se voisi olla.

Mutta meillä kaikilla on kuitenkin se vapaa tahto. Olimme syntyneet mihin tahansa, minkälaisiin olosuhteisiin tahansa, me pystymme mihin vain tahdon voimalla. Tätä voidaan myös kutsua positiivikseksi energiaksi. Täytyy aina muistaa, mitä enemmän meillä on positiivista energiaa, sen vähemmän negatiivinen energia meihin vaikuttaa.

Onko sitä kohtaloa vai ei? Onko se meidän ihmisten kehittelemä valitus, vai onko se jumalien meille määräämä tie? Uskonnoissa jumalat määräävät meidän elämämme. Onko se ollut kautta aikojen väline erilaisille oikeutuksille mm. sotiin ja muihin vääryyksiin?

Vaiko Karma? Onko kohtalolla ja karmalla eroa?

Karma ei merkitse kohtaloa, sillä jokainen voi vaikuttaa omaan käytökseensä ja elämäänsä. Karmalla tarkoitetaankin syyn ja seurauksen lakia. Hyvällä saadaan hyvää ja paha saa palkkansa. Tämä koskee ikuisuutta, sillä karman mukaan kannamme tekomme läpi kaikkien elämien kunnes "karman velat" on maksettu pois. Todellisuudessa karma ei ole negatiivista. Se vain yksinkertaisesti tarkoittaa antamiamme kokemuksia muille ja taas vastaavasti saamiemme kokemuksia takaisin. Voi olla, että, jos olet ollut toiselle ilkeä, niin seuraavassa elämässä sama sielu onkin lapsesi, äitisi tai voit olla ko. henkilön omaishoitaja koko elämän aikana. Tällöin saatat "maksaa" karmaa pois positiivisilla tekemisillä.

Miten meditointi liittyy sitten tähän kaikkeen? Tahto voi vapauttaa meidät kohtalon määräämistä tekijöistä. Paremmin kuin "normaalilla" tahdolla, tämän voi saavuttaa "paranormaalilla" tahdolla, mm. meditoimalla. Tässä pystytäänkin lopullisesti vapautua kohtalon vallasta ja päättää täysin vapaasti ja itsenäisesti elämästäsi ja tulevaisuudestasi. Meillä on aina se vapaa tahto asioihin.

Meditoinnin avulla pystymme siis pääsemään eroon kokonaan kohtalosta. Emme ole enää kohtalon pelinappuloita, ei ole negatiivisuutta, tunteet ovat omissa ohjaksissamme, kestämme enemmän erilaisia paineita, saamme enemmän tietoisesti maailmankaikkeudelta energiaa, jota voimme hyödyntää jokapäiväisessä olemisessa. Meditointi auttaa siis ymmärtämään kaikkea mitä koemme. Meditoinnilla pääsemme "käsiksi" asioihin, joita normaalilla "päivätietoisuuden tilalla" emme huomaa, emmekä ymmärrä. Meditointi yksinkertaisesti helpottaa elämäämme.

Kohtalo on hävitetty ja karma jäänyt jäljelle. Tällöin elämämme on täysin omissa käsissämme. Emme tarvitse arvuutella tulevaisuuden ihmeitä.

Elämme aina vaan omien toiveiden, halujemme ja päämäärien mukaisesti. Jos haluamme elämältämme hyvää, tehdään muille hyvää. Kaikki on sinun omissa käsissäsi tästä eteenpäin, ei ole kohtaloa. Ollaan onnellisia ja tyytyväisiä joka päivä.

Vuonna 2019 maaliskuussa itse kävin ensimmäisen kerran astrologin luona, koska olin kuullut kovin ihmeellisiä tarinoita, siitä kuinka he voivat "nähdä" tulevia tapahtumia sekä menneitä, niin tarkkaan. Menin Tapiolassa sijaitsevalle astrologille Jukka Viertomantereen luentaan. Jukka kertoi niitä, näitä, noita sekä tulevaisuudesta että menneisyydestä. Kysyin Jukalta, miten karttaa osaisi itse lukea. Jukka totesi, että ei sitä pystykään ellei tutustu astrologiaan paremmin. Luennan jälkeen menin kotiin ja tarkastelin päivämääriä mitä hän kertoi menneestä. Hämmästykseni oli valtava. Niitä, näitä ja noita osuivat kuin laivan upotuspelissä konsanaan. Myöhemmin tulevat tapahtumat vaan alkoivat tapahtua ja totesin, että vau, heittipä se Jukka tikat täys kymppiin silmät sidottuina, selkä tikkatauluun päin.

Kiinnostukseni astrologiaan heräsi Jukan tapaamisen jälkeen. Näin Seppo Tanhuan mainoksen astrologian peruskurssista Helsingissä ja ilmoittauduin välittömästi. Kuvittelin ennen kurssi, että mihinkös olenkaan nyt itseni laittanut, enhän tajunnut astrologiasta yhtään mitään, enkä edes horoskoopeistakaan. Muistettakoon, että horoskoopit ja astrologia ovat aivan eri asia. Kurssille menin ja totesin taas, että vau. Eihän se nyt niin kauhean vaikeaa ollutkaan. Innostuin asiasta sen verran, että ilmoittauduin Sepon jatkokurssille. Kurssit osoittautuivatkin todella hyödyllisiksi, että nyt itse kykenee seuraamaan astrologisia kuvioita jonkin verran ja osaa odottaa mitä ensi viikolla tai seuraavassa kuukaudessa voisi tapahtua. Kurssin jälkeen aloin seurata astro.fi sivuilla astrokalenteria, joka on todella hyvä työkalu siihen mitä itse tarvitsen. Kannattaa kokeilla! Tässä vaiheessa mainitsisin yhden kuvion astrologiasta. Joka kerta, kun flunssa iskee, kova väsymys ja herpes ilmaantuu huuleen, löytyy astrologiselta kartaltani Saturnuksen avautuva neliö nousumerkki. Tiedän jo aina etukäteen, koska väsymys sekä flunssa helpottuu....lähes päivälleen.

Toinen otteeni koskee tulevaa astrologista kuviota Jupiterin sulkeutuva sekstiili aurinko. Kuvio on alkanut 11.12.20 ja loppuu 25.1.21. Voimakkaimmillaan se on 11.1.21. Voimakkuudeltaan 5/6. Mitä se sitten tarkoittaa:

Palkkion maksun aika

Tarkoituksen löytäminen omalle elämällesi ja olemassaolollesi on kiinni kyvystäsi keskittää energiasi sellaisiin asioihin, joita pidät tärkeinä ja joista jaksat olla päivittäin innostunut. Maailmankaikkeuden jatkuva kehittyminen ja laajentuminen kuuluu Jupiterin alaisuuteen ja tämän jakson aikana saat palkkion jokaisesta itsenäisesti ottamastasi kehitysaskeleesta viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Koska juuri nuo sinun kannaltasi merkitykselliset ratkaisut kuuluvat yleiseen kehitykseen, niin tulet nyt saamaan jokaiselle omalle ideallesi sitä suurempaa tukea mitä enemmän olet siihen tähän mennessä panostanut. Oman tarkoituksesi toteuttaminen ei totisesti ole ollut helppoa, sillä se on vaatinut sinulta jatkuvaa ymmärrystä mielensä pahoittaneille ihmisille lähipiirissäsi.

Tämä aika kuitenkin hyvittää sekä sinun että läheistesi kärsimät pelon ja menetyksen tunteet niin ruhtinaallisesti, että jatkossa sinun on paljon helpompi luottaa omiin tuntemuksiisi ja ideoihisi sekä tehdä niiden vaatimia vaikeita päätöksiä. Nyt voit olla siis aivan varma omien projektiesi menestyksellisestä etenemisestä siksi, että niillä on selvä sosiaalinen tilaus, joka hakkaa mennen tullen tehokkaimmatkin mainoskampanjat.

Ellet ole vielä kunnolla rohjennut toteuttaa itseäsi tähän mennessä, niin tämä aika avaa siihen kaikki mahdollisuudet, mutta edellyttää sinulta paljon tähänastista itsenäisempää ja rohkeampaa suhtautumista omiin ideoihisi ja esille putkahtaviin yllättäviin mahdollisuuksiin. Portit menestykseen ovat auki.

Palaan tähän tulevaan kuvioon myöhemmin, kertoen mitä se tarkoitti ja mitä tuleman piti. Itsekkään en siis tiedä muuta kuin, jotain on tapahtumassa. Muistettakoon, että lopetin työt kokonaan lokakuussa henkimaailman neuvosta, jotta uudelle asialle tulisi tilaa.

Seuraava kirjoitukseni koskeekin astrologiaa ja mitä sieltä todella voi nähdä ja ennustaa. Jukka Viertomantereen astrologinen tulkinta vuodelle 2021 ja siitä tulevaisuuteen on erittäin mielenkiintoinen. Minkälaisissa ajassa olemme eläneet ja mitä ihmiskunnalle on odotettavissa lähitulevaisuudessa. Koska tällä hetkellä olevat asiat ja huolet voisivat helpottua? Joillekin se on selvää selvempää, kun pallojen liikettä osaa tulkita oikein!


Uudenvuoden kanavointi 2021

(4.1.2021)

Susan Hedman kanavoi uudenvuodenpäivänä valo-/henkimaailmaa. Tässä hänen kanavointinsa:

Susan, meitä on paljon läsnäolijoina tällä hetkellä, aivan niin kuin teitäkin siellä kuuntelemassa meitä. Me olemme tulleet sankoin joukoin tähän tilaisuuteen, kertomaan, että olemme läsnä maaplaneetan ja ihmiskunnan energioissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin teidän elinaikananne.

On tapahtumassa suuri murroskausi, jossa ihmiskunta tullaan jakamaan ikään kuin kahtia. Voidaan puhua hyvin negatiivisesta, raskaasta, ahneesta ja vallanhimoisesta energiasta, jota ihmiskunnassa tällä hetkellä on. Samanaikaisesti voidaan puhua niistä ihmisistä, sieluista, jotka ovat puhtaassa valossa, joiden pyrkimyksensä on rakkauteen ja tietoisuuteen. Tuo vallanhimoinen joukko haluaa kaikin tavoin pysäyttää nämä tietoiset ihmiset, sielut. Täältä valontaajuudesta katsottuna, ihmiskunta on suuren muutoksen hetkessä, joka tapahtuu itseasiassa nopeasti ja samanaikaisesti hitaasti. On monta eri ulottuvuutta, ikään kuin kerrostumaa, jossa tämä kaikki tapahtuu. Ihminen ei pysty hahmottamaan tätä kaikkea yhtäaikaisesti, mutta voitte olla tietoisia siitä, te, jotka valitsette valon ja rakkauden, teitä autetaan täältä valon taajuudesta, monella eri tavalla. Tuo tahto, halu siirtyä rakkauden energiaan, meidän tarvitsee nähdä ja kuulla se, jotta me voimme auttaa teitä täältä valomaailmasta. Mikään ei muutu, mikäli ihminen ei tee tässä hetkessä valintoja ja osoita näitä valintoja ja olevansa näiden valintojen takana. Tässä ajassa tarvitaan tekoja. Te kaikki olette jo suunnattoman viisaita, ymmärrätte kaiken, mutta nyt tarvitaan tuota sydämen tietoisuuden käytäntöä, siten että toimitte sydämestä lähtöisesti jokaisessa päivässä, niin itseään kuin muita kohtaan.

Tuo raskas, melkeinpä pimeä taajuus, joka ihmiskunnassa tällä hetkellä vallitsee, on kuin imu, joka voi vie mennessään täysin huomaamatta. Me olemme siitä erittäin huolestuneita. Me pyydämme teitä nyt hyvin vakavasti tiedostamaan, että on kyse suurista, merkityksellisistä vaiheista, aikakaudesta, jota ihmiskunta juuri tällä hetkellä elää. Te olette juuri niitä, jotka olette valinneet elää juuri tässä aikakaudessa. Suurimman osaa teidän sielunsuunnitelmassanne on tietoisuus siitä, mitä tämä tuleva aika tulee pitämään sisällään. Te ette pelkää, te tiedätte, miten tulee toimia tällä hetkellä. Te olette valmiita kohtaamaan tuon vahvan voimakkaan negatiivisen energian. Te olette ikään kuin Jumalan valon sotureita, jotka taistelette tuota pimeyttä vastaan. Tuo pimeys ei ole mitään sellaista, mitä ihminen ehkä kuvittelee sen olevan. Se on yksinkertaisesti ihmisen negatiivista käyttäytymistä, ahneutta, oman edun tavoittelua, itsekeskeisyyttä, itsekkyyttä ja välinpitämättömyyttä muista. Se on kaikkea sellaista, joka tuo tullessaan melkoisen raskasta negatiivisuutta. Sitä on tietysti montaa eri tasoista. Ne, jotka pitävät valtaa maailmassanne, omaavat myös paljon tuota negatiivisuutta. Heidän vaikutuksensa on vahvempaa. Olkaa äärettömän tarkkoina siinä, mihin uskotte. Media vaikuttaa teihin voimakkaasti ja saa teidät tekemään asioita, joita ette ikinä tekisi, jos pystyisitte katsomaan hieman etäämmältä tätä kaikkea, jossa olette ja elätte. Voisimme verrata tätä menneiden sotien kauhuihin, jota ihmiset ovat tehneet, ikään kuin ymmärtämättä tehneensä niitä. Kyseenalaistakaa kaikki tieto, hyvin korkealtakin taholta tuleva tieto. Miettikää, mitä se tarkoittaa teille, miten se resonoi teidän sydämenne kanssa. Toteuttakaa omaa sydämenne toimintaa, taajuutta, välittämättä tuosta ulkoisesta niin paljon. On tahoja, jotka haluavat, että ihmiset riitaantuvat ja taistelevat keskenään. Nyt on juuri se aika, jolloin ihmisten tulisi yhdistyä, yhdistää voimansa ja toimia toinen toistensa vuoksi ja parhaaksi. Nyt on aika auttaa niitä, jotka ovat vaikeissa tilanteissa ja nostattaa tuota rakkauden värähdettä, tukemaan myös niitä, jotka eivät siihen yksin kykene. Nyt on se aika, jolloin teidän tulisi yhdistyä, kerätä jokainen ympärillänne joukkoja ja olla toinen toisianne varten. Ette tarvitse siihen mitään ammattitaitoa, tarvitsette siihen vain suuren sydämen ja kyvyn olla ihminen toiselle ihmiselle. Kyvyn olla rakkaus, sielu ja valo toiselle ihmiselle. Kun teette sitä yhdessä, kasvatatte sellaista energiaa, jota tuo pimeys ei voi millään rikkomaan eikä hajottamaan. On tärkeää ymmärtää, kuinka voimallinen tämä aika on, jota tällä hetkellä elätte. Kaikki ne teot, joita tällä hetkellä teette puhtaasta sydämestä, tuosta omasta sielun lähtökohdasta, niitä kannustetaan, tuetaan ja voimistetaan kaikella mahdollisella tavalla.

Me olemme täältä valon taajuudesta pyrkineet lisäämään valon auttajien määrää jokaisen sielun kohdalla, jotka tekevät tätä valon taajuuden työtä. On se sitten sitä, että olet auttamassa toista ihmistä tai kenties hoidat ihmisiä tai millä muulla tavalla tahansa ilmennät tuota sydämesi taajuutta. Edelleen nämä suuret valolohkareet ovat olemassa ympäri maaplaneettaa tällaisina valon taajuuden lähettiminä, jotka värähtelevät tuota korkeinta puhtainta mahdollista valoa, jotta ihmiskunnan energia kohoaisi ja muuntuisi tuolle rakkauden taajuudelle. Samanaikaisesti myös hyvin korkeasta avaruudellisesta energiasta olemme sijoittaneet ihmiskunnan keskuuteen paljon olentoja, jotka omalla olemuksellaan nostattavat värähtelytaajuutta. Tämä kaikki on oikeastaan sellaista, joista on hyvä olla tietoinen, mutta ei tarvitse tietää. Enemmän tulisi keskittää oma huomionsa jokapäiväiseen elämään, siihen, että sinä värähtelet puhdasta valoa ja rakkautta kaikissa tilanteissa, kaikille ihmisille.

On täysin inhimillistä olla väsynyt, vihainen ja ärtynyt. Kaikki tilat täytyy vain purkaa itsestään ja taas pystyä toiminaan hyvyydestä käsin, muita ihmisiä kohtaan. Joka ikisellä ajatuksella on merkitys, joka ikinen tunne, sana ja teko lähtee liikkeelle ajatuksesta. Ole tietoinen siitä, millä tavalla toimit, mikä on se millä lailla sinä voit hyvin ja voit levittää hyvää. Olkaa kriittisiä median kanssa, olkaa kriittisiä jokaisen salaliittoteorian kanssa. Tämä on aika, jolloin yksilöt voivat nousta egossaan suuriksi, pelottelemalla ja kertomalla ihmisille, miten asiat tulevat olemaan. Loppujen lopuksi yksikään ihminen ei tiedä, miten asiat oikeasti maaplaneetalla ovat. On tärkeää huolehtia ainoastaan ja vain omasta itsestään, läheisistä ja lähipiiristä. Voitte lähettää yhdessä rakkautta jokainen päivä, koko ihmiskunnalle. Yksi ajatus riittää ja kun teette sitä yhdessä, niin se on voimallista ja vahvaa.

Valitettavasti tämä tuleva vuosi ei tuo teille helpotusta, päinvastoin asiat kiristyvät ja vahvistuvat negatiivisuudessaan alkuunsa. Tähän me tarvitsemme teidän ihmisten apuanne. Me tarvitsemme teidän tietoisuuttanne avaamaan tätä raskasta, kiristyvää vallankäyttäjien energialla ihmistä kontrolloivaa voimaa. Älkää suostuko kaikkeen. Muistatte varmasti, kuinka näkyvästi ihmiset ovat olleet orjia aikaisemmin. Valitettavasti te olette orjia edelleen. Kun katsotte etäämmältä yhteiskuntaanne, näette, kuinka teitä pyritään hallitsemaan ja hallinta on tiukentumassa hyvin voimakkaasti. Kun yhdessä tiedostatte, että teillä jokaisella on itsemääräämisoikeus ja oikeus olla vapaa ihminen toimimaan omalla tavallaan, pystytte väistämään näitä pahoja rajoituksia, joita ihmisille ollaan asettamassa. Maailmamme supistuu tulevaisuudessa, vaikeudet lisääntyvät, ihmisten hätä lisääntyy. Siksi teidän tietoistenne täytyy nousta yhä enemmän tietoisemmiksi. Valitettavasti emme voi luvata helpotusta tähän tilanteeseen, mutta tiedostakaa, että mitä parempaa elämää, mitä paremmin sinun sisälläsi asiat ovat, mitä enemmän tasapainossa sinä olet, sen paremmin kykenet auttamaan ympärilläsi olevaa ja olevia.

Maa Äiti on kauniisti muuttanut kaiken raskaan ja negatiivisen puhtaaksi valoksi ja rakkaudeksi vuosituhansien ajan. Maa Äiti on hyvin kuormittunut ja sen takia tapahtuu mannerlaattojen liikkumista ja kun ne törmäävät tapahtuu maanpinnalla maanjäristyksiä ja vedenpaisumuksia. Tätä on myös ensi vuosi tuomassa tullessaan.

Kuunnelkaa itseänne, kuunnelkaa omaa totuuttanne. Toimikaa sydämestänne käsin. Kuunnelkaa miten rakkaus toimisi jokaisessa hetkessä. Silloin teillä ei ole mitään hätää. Tällä hetkellä me pyydämme teitä jokaista toimimaan toinen toistenne hyväksi, auttamaan niitä, jotka todella tarvitsevat apua. On se sitten läsnäoloa, kuuntelua, keskustelua tai aivan konkreettistakin apua. Se on juuri se, mitä tällä hetkellä tarvitaan.

Kysymyksiä yleisöltä:

K: Onko meillä turvallista olla täällä Suomessa?

V: Suomi on varmasti yksi parhaimpia ja turvallisempia paikkoja olla. Täällä meillä on myös mahdollisuus auttaa koko ihmiskuntaa ja maaplaneettaa. Täällä vain hallinta, valta-asetelmista saattaa olla liiankin rajua tai voimallista ja siihen tulisi löytyä ymmärrys puuttua ajoissa. Muutoin Suomessa on verrattain helpot oltavat, verrattuna monen muun maaplaneetan paikkaan.

K: Mihin paikkoihin mahdollinen vedenpaisumus on tulossa?

V: Maaplaneetalla on kaikkialla tulossa tulvia sekä vedenpaisumuksia erilaisina ajankohtina. Jos ajattelemme tästä vaikka 10 vuotta eteenpäin, se tulee olemaan hyvin yleistä. Myös maaplaneetan pinta-ala tulee pienenemään oleellisesti ja se tapahtuu tietyllä tavoin asteittain, mutta välillä hyvinkin nopeasti. Maaplaneetan napojen siirtymistä tulee myös tapahtumaan, joka tulee vaikuttamaan myös vesimassojen siirtymiseen voimakkaasti.

K: Kuinka ihmiskunnan kahtiajako näkyy käytännön elämässä?

V: Kahtiajakautumisella tarkoitamme sitä, että osa ihmisisitä tulee tietoiseksi hallinnasta ja siitä, miten heitä yritetään hallita. He pystyvät valitsemaan itse ja he yhdistyvät myös korkeampaan tietoisuutensa osaan ja löytävät sekä virittäytyvät toistensa taajuudelle ja muodostavat yhteisöjä, eläen yhdessä. Sitten ovat he, jotka eivät oikein täysin ymmärrä, vaan kulkevat kuin sopulilauma juuri sen mukaan, kuinka heitä ohjataan ja hallitaan. He myöskään eivät pysty katsomaan tulevaisuuteen vaan kokevat vaikeuksia, kärsimystä ja raskautta elämässään hyvin paljon. Heidät valtaa negatiivisuus sekä hyvinkin raskas olemus ja olotila. Tästä kaikesta tietysti löytyy välimuotojakin. Sanoisimme, että ei ole aikaa kuin muutama vuosi valita mihin suuntaan haluaa lähteä. Tämä valinnan mahdollisuus annetaan jokaiselle. Se on jokaisella yhtäläisesti. Kaikilla on mahdollisuus, ketään ei ole päätetty hyljätä. Kaikki valitsevat itse. Muistakaa, että jokaisella sielulla on oma sielunsuunnitelmansa ja jokaisella sielulla, jotka elävät tässä ajassa on täysin yhtäläiset mahdollisuudet valita, vaikka elinolosuhteet ovatkin hyvin erilaiset monessa paikassa. Maaplaneetalla on paljon energioita tällä hetkellä, jotka lietsovat ihmisiä sotaan. Tätä kuvaa pyörremyrsky, jonka keskuudessa ei kykene havainnoimaan, jossa tietoisuus katoaa.

K: Mikä koronarokote on?

V: Me täältä valon taajuudesta voimme sanoa, että tuo rokote on yksi vaihe, jossa ihminen ikään kuin valjastetaan tietoisuudeltaan. Tutkikaa tarkoin tuon rokotteen tarkoitusta ja merkitystä itsellenne, jos sen ottamista harkitsette.

K: Onko meillä Covid-19 virusta niin kuin meille kerrotaan?

V: Voisimme sanoa, että on ja ei ole. Tuo virus on olemassa, mutta ihmiset myös omilla uskomuksillaan kehittävät sitä. Ihmiset omilla peloillaan sairastuttavat itsensä ja sairastuneet ovat hyvin pitkälle niitä, joilla on jo jokin sairaus olemassa. Kyllä tällainen virus on levitetty ihmisten toimesta ja se myös toimii. Tässä on kuitenkin hyvin paljon valtaa pitäviltä pelottelua, jossa on informaatiota, joka ei lainkaan pidä paikkansa. Jos te lähdette elämään tuon mukaan, mitä media tai yhteiskunta teille kertoo, te joudutte supistamaan omaa elämäänne hyvin paljon. Silloin olette menettäneet tuo itsemääräämisoikeutenne. Sitä teidän kenenkään ei pitäisi antaa kenellekään ulkopuoliselle koskaan. Se on ikään kuin oman voiman menettäminen. Kun luotatte omaan tietoisuuteenne, luotatte omaan kykyyn parantaa kehonne täydellisesti, niin silloin kukaan ei pysty hallitsemaan teitä. On ollut vaikeita tapauksia, jossa ihmiset kuolevat tämän viruksen myötä, mutta melkein kaikilla on joko, iän tuoma ongelma tai muu sairaus pohjalla. Asiassa on hyvin paljon ristiriitaista tietoa ihmisten keskuudessa, jota halutaan tietyn taholta levittää. Muistakaa, että yksikään ihminen ei ole oikeassa tässä asiassa. Tämä on vain tilanne, joka vie ihmiset siihen ajankohtaan ja aikakauteen, jossa tämä valinta on tehtävä. Tämäkin on maaplaneetan sielunsuunnitelmaa täydellisesti. Tällöin voidaan ajatellakin, ettei mitään väärää ole tapahtumassa.

K: Mitä salaliittoteorioita on, joihin tulisi suhtautua kriittisesti?

V: Salaliittoteoriat ovat ihmisten kehittämiä. Ihminen kehittää niitä oman tietoisuuden perusteella, mutta niihin liittyy hyvin paljon tarve tuoda minä edellä esille, eli ego. Totuudessa kuitenkin koko ihmiskunnan tietoisuudessa on niin suunnattomasti erilaisia tietoisuuden ja olemuksen puolia, jota ihminen ei täysin ymmärrä. On lukemattomia kerrostumia ja ulottuvuuksia ja ihminen pystyy hyvin suppeasti näitä ymmärtämään. Jos olette jonkun tällaisen teorian pauloissa tai uskotte johonkin, niin uskaltakaa kyseenalaistaa se, ja katsokaa miten se toteutuu teidän jokapäiväisessä elämässänne. Kysykää, onko se aina totta? Silloin te pääsette kiinni omaan totuuteen. Yhdenkään ihmisen ei tulisi uskoa ketään muuta kuin itseään. Aivan niin kuin mekin puhumme nyt, tulisi teidän kyseenalaistaa, kaikki se, mitä tämän naisen kautta tulee. Jokainen ihminen ottaa vastaan tietoisuutta oman kokemusperänsä ja persoonansa kautta. Yhtäkään täydellisen puhdasta kanavaa maan päällä ei ole. Luottakaa ainoastaan ja vain täydellisesti itseenne. Kaikkea voi kuunnella ja keskustella sekä pohtia, mutta loppukädessä on tärkeää pitää oma voima itsellään ja tehdä omia valintojaan.

Susan Hedman

Olemus.fi

Suuri kiitos kanavoijalle Susan Hedmanille sekä valo-/henkimaailmalle tästä kanavoinnista.Tavoitteet treenaamisessa


30.12 aamu, viimeisiä päiviä viedään vuodesta 2020. Ulkona on syksyinen sää, vettä sataa, talvea odotellessa. Uuden vuoden lupaukset alkavat olemaan käsillä ja mietitään jo ensi kesää. Kesäkunnossa 2021! Juurihan kesä saatiin päätöksiin ja nyt jo odotellaan tuota mahdollista tulevaisuuden lämpöä, joka tulee tai tulee tulematta. Ensi kesänä aioin olla kesäkunnossa, lupaillaan uuden vuoden aattona. Harva vaan muistaa tämän tammikuun lopulla. Jos meinaatte tehdä jotain muutoksia elämäntavoissanne, niin aloittakaa se nyt, ei huomenna, vaan nyt. Muutoin sitä päivää ei tule. Tehkää pieniä muutoksia, ei sellaisia, että pitää treenata joka päivä, ei saa syödä mitään, eikä mitään muutakaan saa tehdä. Kaikki lähtee ruokavaliosta ja järkevästä liikunnasta. Kenenkään ei tarvitse himoita olympiapaikkaa ensi vuoden kisoissa.

Uudenvuoden jälkeen alkaa taas kaikki vuoden 2021 kesäkuntoon kampanjat. Sosiaalinen media täyttyy kaikesta mahdollisesta laihduttamisesta sekä treenaamisesta. Tee näin ja tee noin, maksaa vain sen ja sen verran. Hyvä neuvo - tehkää se itse. Kukaan muu ei voi tehdä sitä puolestanne. Treenaaminen ja laihduttaminen eivät ole rakettitiedettä. Annan teille tässä perusohjeet, mitä ehkä kannattaa tehdä. Neuvoa toki kannattaa kysyä, jos ei ole varma asioista.

Mitä tässä ajassa ehtii tekemään? Mitä tässä ajassa kannattaa tehdä, jottei kaikki treenaaminen tunnu vastenmieliseltä ja aivan kauhealta? Treenaaminen ei ala 1.1.21 ja lopu juhannukseen, vaan se jatkuu toivon mukaan kesän jälkeenkin, seuraavan vuodenkin. Kannattaa siis tehdä itselle pitkän aika välin tavoitteet. Tehkää siitä elämäntapa. Tehkää siten, että tuntuu hyvälle. Juhannukseen on aikaa 6 kk:tta. Siinä ehtii ties mitä. Ei kannata treenata itseään läkähdyksiin, vaan aloittaa se kevyemmin ja lisätä kertoja viikossa, jos siltä tuntuu. Aloita siis maltillisesti. Tee se, oman vointisi ja halusi mukaisesti. Kuuntele itseäsi sekä kroppaasi.

Itselläni on 34 v. kokemus treenaamisesta ja välillä on ollut aikoja, jolloin olen treenannut enemmän ja toisinaan vähemmän. Viime ajat treenaaminen on jäänyt lähes kokonaan. Nyt päätin, että aloitan taas, mutta todella kevyesti ja oman tunnon mukaan. En pakota itseäni mihinkään. Teen sen niin, että on hyvä olo kaikessa.

Kun teette itsellenne suunnitelman, älkää tehkö sellaista, jonka tiedätte jo etukäteen, ettei se tule onnistumaan. Kun on järkevä suunnitelma ja siitä pitää kiinni n. 80%:a, niin tuloksiakin tulee ja kohtuullisen helpolla.

Älkää missään nimessä tehkö suunnitelmaa missä on 7 päivää viikossa aktiviteettia. Tässä on myös hyvä muistaa myös työ ja työn kuormittavuus. Treenimäärät viikossa kaikkiaan maksimissaan 4-5. Tämä pitää sisällään jo kaikki treenit, myöskin kevyet kävelylenkit. Hyvä perusohjeistus on, että kuntosaliharjoituksia tulee tehtyä 2x viikossa. Tämän lisäksi 1 kävelylenkki ja 1 juoksulenkki viikossa. Tällöin saadaan elimistölle monipuolista liikuntaa. Kuntosaliharjoituksilla vahvistetaan lihaksia, kävely on yksi parhaimmista peruskestävyysharjoituksia ja juoksulla saadaan vahvistettua keuhkoja, sydäntä sekä verisuonia.

Kuntosaliharjoituksen osalta älkää kikkailko liikkeillä tai treenimetodeilla -mahdollisimman yksinkertaisesti ja moninivelliikkeitä (Isojen lihasryhmien liikkeitä). Näissä kannattaa kysyä ammattilaisen apua, mikäli liikkeet tai liiketekniikat eivät ole tuttuja.

Tärkeimmät tekijät tässä kaikessa on Itse harjoittelu, ruokavalio ja lepo. Kävelylenkin yhteydessä on hyvä muistaa myös lihashuolto (venyttely, hieronta, sanominen jne.). Näillä saadaan palautumista nopeutettua ja ehkäistyä erilaisia loukkaantumisia.

Ne ketkä nyt sitten haluavat kesäkuntoon 2021 (tarkoittaa suurimmalle osalle ihmisistä rasvanpolttoa), niin muistakaa ruokavalio. Ruokavalio on 75-80% rasvanpoltosta. Treenaamalla sitä rasvaa ei saada merkittävästi pois. Kun alkaa treenaamaan niin suurin osa ihmisistä alkaa myös syömään enemmän. Siis ruokavalio, ruokavalio ja ruokavalio. Kuntosaliharjoituksen merkitys onkin lihasten voimistuminen sekä kiinteytyminen. Ruokavaliolla tuetaan kuntosaliharjoituksen rasittamia lihaksia, jotka toden totta tarvitsevat oikeita ravintoaineita kehittyäkseen.

Mitä ruokavaliossa pitää ottaa huomioon. Syökää kunnolla oikeita, puhtaita ruoka-aineita. Tasaisesti proteiinia päivässä, hiilihydraatteja hiukan kaikilla aterioilla ja riittävä määrä rasvaa.

Paljonko näitä ruoka-aineita voi sitten päivässä syödä?

Esimerkkinä nainen n. 40v. n.70kg. Yllämainituilla treenimäärillä ja haluaa polttaa rasvaa kehosta seuraavan 5kk:n aikana 10kg. Tämä tarkoittaa rasvanpolttoa n.2kg/kk (0,5kg/vko).

 • Kalorimäärät pidetään n. 1600-1800 Kcal/päivä
 • Rasvoja n. 70g/päivä
 • Proteiinit n.120g/päivä
 • Loput tuleekin hiilihydraateista

Normaaliruokaa ja ruoka-aineita:

 • Puuroa
 • Kananmunia
 • Riisiä
 • Kalaa, kanaa, kasvisproteiineja (punaista lihaa silloin tällöin)
 • Vihanneksia
 • Tuoreita kasviksia
 • Öljyä

Esimerkki ruokavaliosta (mitat ovat kuivapainoja, ennen paistamista tai keittämistä):

Aamiainen:

40g. kaurahiutale (1dl.)

80g. Raejuusto (n.1dl.)

100g. Marjoja

Loraus rasvaa esim. pellavasiemenöljyä


Lounas:

80g. Kanan rintafile

40g. Riisi/pasta (n1dl.)

Salaattia, kurkkua, tomaattia (syö, niin paljon kun jaksat)

1 Rkl. Öljyä

(Voidaan nauttia esim. runsas kanasalaatti ja lisänä siihen moniviljasämpylä tms.)


Välipala:

1 Banaani

20g. Cashew pähkinöitä (n.15 kpl.)


Päivällinen:

100g. Tonnikalaa

150g. Tomaattikastiketta

3 Keskikokoista perunaa

250g. Parsakaalia/Broccoli

½ Avokado


Iltapala:

2 kananmunaa

1 viipale ruisleipää

1 viipale juustoa 5%

1 Omena

Oman ruokavalion suunnittelussa kannattaa huomioida kasvisten ja marjojen määrä. Näitä tulee nauttia n. 500g. päivä. Myöskin kannattaa osa vihreistä syödä kypsentämättöminä. Syö salaattia, kurkkua ja tomaattia paljon. Käytä mausteita oman mielesi mukaan. Nauti vettä jokaisella aterialla.

Tällä ruokavaliolla ja treenillä saadaan 5 kk:n (n. 20 vko) tulokset aikaan kohtuullisen helposti. Ruokavalio on "tiukka" mutta runsas. Tulokset saadaan aikaan, vaikka herkkupäivä olisi kerran viikossa, kun se käytetään maltilla. "tiukkuudella" tarkoitan sitä, että iltapäivän kahvitunnilla ei ole keksejä, pullia eikä viinereitä. Iltapalaksi ei ole suklaata tai jäätelöä, vaan kunnon ruokaa. Kerran viikossa voi antaa itselleen mahdollisuuteen nauttia, jotain "herkkua" esim. korvapuustin tms.

Vaikka kyseessä olisikin rasvanpolttoa, niin suosittelen aina lisänä kuntosaliharjoituksia, koska siellä saadaan lihakset liikkumaan, voimistumaan sekä kasvamaan. Lihakset taas polttavat rasvaa enemmän kehostasi.

Tässä "hullussa" maailmassa, liikunta auttaa teitä jaksamaan kaikessa paremmin. Liikunta antaa teille paremman immuniteettisuojan erilaisia tauteja vastaan. Liikunnan ansiosta, jaksatte paljon paremmin erilaisia elämäntilanteita. Itsetuntonne paranee, ettekä kiinnitä niin paljoa toisten ihmisten negatiivisiin mielipiteisiin. Kaikkein tärkein asia on maadoittuminen. Liikunta on paras keino maadoittaa kehonsa. Nimenomaan liikkuminen ulkona ja luonnossa. Tehkää siis kävelylenkit ja juoksu ulkona, eikä sisällä juoksumatolla. Maadoittumisen ansiosta saatte huomattavasti paremman ja voimakkaamman yhteyden Universumiin (tunnette sen voimakkaammin).

 Oikein hyvää uutta vuotta 2021. Voimia ja jaksamisia teille kaikille.


 

Uuden vuoden lupaukset

(28.12.2020)

Kohta on taas aika kilistellä laseja uuden vuoden kunniaksi. Vuosi 2020 on loppumaisillaan ja viimeisiä viedään, joidenkin mielestä vihdoinkin. Vuodelta 2021 kaikki odottavat todellakin parempaa, kaiken suhteen. "Joulutähti" saattaa tuoda sen ihmeen. Moni meistäkin, tapansa mukaan tekee taas sen kuuluisan uuden vuoden lupauksen. Minkä itse teet, vai teetkö? Aika moni meistä lupaa vuodesta toiseen alkaa liikkumaan enemmän tai keskittyä ruokavalioon paremmin. Vihreitä aineksia tarvitsisi enemmän ja kenties laihtua muutaman kilon. Itselläni on treenitaustaa vuosikaudet ja nyt treeni on jäänyt lähes kokonaan monista syistä. Tärkeimpänä ehkä, että elämässä muut asiat ja arvot ovat nousseet treenaamisen ohi. Itse lupasin itselleni ottaa taas liikunnan mukaan jokapäiväiseen elämään- siis tein sen "perus" uuden vuoden lupauksen. Toki olen luvannut itselleni paljon muutakin, tosin jo kauan aikaa sitten, joten en lue niitä uuden vuoden lupaukseksi. Miksi lupasin treenaamisen? Siihen on oikeastaan kaksi syytä. Ensinnäkin siitä tulee fyysisesti sekä henkisesti hyvä olo. Toiseksi kaikenlainen maadoittuminen auttaa taas henkisissä asioissa ja treenaaminen luonnossa on yksi parhaista keinoista tähän.

Mitä muuta uuden vuoden lupaus voisi olla? Vuosi 2020 elettiin aikamoisessa hyrrässä ja jokseenkin sumussa, kokien kaikennäköistä ja kaikenmoista. Vuosi alkoi melkein alusta lähtien koronalla, jatkui koronalla ja loppui koronaan. Välissä käytiin valtameren toisella puolella vaalit ja vieläkään ei ole kaikki asiat täysin selvillä. Se mitä seuraavaksi tapahtuu, niin se nähdään vuoden sisällä.

Se, mitä itse sain vuoden aikana huomata oli, että mediakeskustelu oli kahden kauppa - korona sekä vaalit. Ihmiset käyttäytyivät välillä kuin villieläimet asioiden suhteen. Milloin sai pelätä, kuka kommentoi mistäkin asiasta ja jos satuit olemaan eri mieltä, niin hyvä, ettei joku tullut internetlankoja pitkin päälle. Voisiko vuosi 2021 olla toisten ihmisten kunnioittamisen ja suvaitsevaisuuden vuosi? Voisiko asioista ajatella, että asiat ovat eri mieltä, eikä loppujen lopuksi ihmiset? Jos joku on jostain mieltä, niin mitä sitten? Asiat riitelevät, eikä ihmiset. Sitä paitsi antaa kaikkien kukkien kukkia. Sehän tässä on hienoa, että meitä on moneksi. Olisihan se tylsää, että kaikki olisivat samanlaisia ja samaa mieltä kaikista asioista. Eikö me ihmiset voitaisi yksinkertaisesti suvaita toisiamme kaikilla tavoin? Toki on monia asioita, että ne saattavat vaikuttaa omaan elämään, mutta siinä vaiheessa kannattaa miettiä sellaista asemaa tai työtä, jossa saa olla mukana päättämässä näistä kaikista asioista.

Voisiko vuosi 2021 olla rakkauden ja rakastamisen vuosi, vihan tai riitelemisen sijasta? Voidaanko me ihmiset ajatella positiivisia asioita toisista? Iltapäivälehdet ovat täynnä vihaa ja riitelemistä. Toisinaan tuntuu, että kaikki vihaavat toisiaan, vaikka niinhän se todellakaan ei ole. Aihettakaan tähän ei ole. Tässäkin annetaan tunteille liikaa tilaa. Voisiko ottaa mukaan kaveriksi suvaitsevaisuuden ja kunnioituksen? Vastuu täytyy antaa myös medialle, joka välillä syöttää oikein ongelmaksi saakka, niin vihaa kuin erimielisyyttäkin. Syksyllä oli uutisissa, että Helsingissä pyörii jengiväkivaltaa, jossa suurin osa koostuu maahanmuuttajataustaisista nuorista. No ensinnäkin he ovat nuoria. Nuorille tulisi olla tekemistä, jossa he saisivat purkaa nuorten energiaa testosteronisesta kropastaan. Uskoisin suurella sydämellä, että tällaisetkin "ongelmat" saataisiin minimoitua ihan pelkillä järkevillä ratkaisuilla. Se, että koostuuko ongelma maahanmuuttaja taustaisista nuorista, niin onkohan kyseessä median luoma illuusio. Tuskin asia on ihan niin mustavalkoinen. Väitän, että taustalla löytyy nuoria, sekä muualta, että ihan täältä kotisuomestakin. Tässäkin "luotiin" siis vihapuhetta muihin. Toki, voi olla, että maahanmuuttaja taustaiset nuoret eivät välttämättä sopeudu maahamme samalla tavoin, kuin meidän omat jälkikasvumme. Tällöin olisikin varmaan järkevää pohtia, mitä asialle tulisi tehdä, eikä luoda sitä "vihailluusiota" kansalaisiin.

Mielenkiintoista oli havaita viime vuonna politiikka ja siihen liittyvät keskustelut. Oli jännä huomata, että korona sai myös aikaan sen, että politiikassa meidän aikuiset ihmiset, joiden näpeissä on maamme asioiden päättäminen eivät tehneet juurikaan muuta, kuin riidelleet. Milloin maskeista, milloin mistäkin. Oma käsitykseni on, että poliittiset päättäjät edustavat Suomea ja suomen kansaa. Sitäkö me olemme ja haluamme - riitelyä? Ei varmasti. Tässäkin maassa on ongelmia ja erilaisia asioiden ratkaisutehtäviä, jotka pitäisi ratkaista. Se on selvää, että monipuoluejärjestelmässä ollaan eri mieltä. Kansa on heidät valinneet ja he edustavat tiettyä osaa kansasta. Ymmärrän, että puolueet ovat asioista eri mieltä, mutta kompromisseja ja toisten sekä toisten asioiden kunnioittaminen kuuluu myös politiikkaan. Riitelyllä valitettavasti ei saada aikaan yhtään mitään, ei edes huonoja päätöksiä. Suomessa on jo pitkään ollut käytäntö, että oppositiossa olevat puolueet "huutelevat" hallitukselle erimielisyyksiä asioista. Kysymys kuuluukin, miksei oppositiossa olevat (tässä tapauksessa oleva puolue) mene hallitukseen tekemään asioita parantaakseen Suomen oloja?

Voisiko uuden vuoden lupaus liittyä pelkoon? Kirjoitin aikaisemmin energioista sekä tunteista-rakkaudesta. Pelko on yksi energianmuodoista, jolla saadaan mm. immuniteettisuojaa vahingoitettua. Kun muistetaan vielä, että energiat vetävät puoleensa, niin pelko vetää puoleensa siis niitä "vahingollisempia" tapahtumia. Me voisimme luvata itsellemme lopettaa pelkäämisen kaikkeen. Pelkäämme maskipakkoa, pakkorokotusta, vaalien tulosta, ties mitä. Asioista pitää keskustella, asioihin pitää ottaa kantaa, mutta pitääkö se tapahtua pelkoenergian kautta? Se nimittäin vahvistaa sitä, että niin tapahtuu. Voisimmeko ajatella asiat vain positiivisen kautta? Voisimme kuvitella, että asiat menevät parhain päin. Aina ne eivät mene, mutta sille emme sitten voi mitään. Eikä siinäkään mitään pahaa ole, nehän ovat tilanteita, joissa opimme parhaiten. Meidän elämämme koostuu erilaisista asioista ja tapahtumista. Olen oppinut tähän ikään mennessä, että mitä positiivisemmin ajattelemme, sen paremmin asiat menevät ja loppujen lopuksi elämme parempaa elämää. Sitähän me haluamme vai kuinka? Joten jätetään se pelko pois vuonna 2021 ja otetaan kuvioon rakkaus ja positiivisuus.

Jos kaverilla menee hyvin, niin voimmeko olla onnellisia hänen puolestaan? Onko pakko olla kateellinen kaikelle ja kaikesta? Voisimme tehdä uuden vuoden lupauksen, että olemme onnellisia siitä, että kaverillamme menee hyvin. Se tuskin on pois meiltä millään lailla. Kateus on samanlainen kuin pelko, joka alentaa omia energiatasoja. Taas saamme maistaa omaa lääkettämme, mikäli näihin energioihin lähdemme mukaan. Sitä paitsi on kivaa katsella, että joku on onnellinen ja he onnistuvat. Itse ainakin haluan hyvää kaikille, on se sitten mitä tahansa. Aikoinaan kun olin yksin (sinkku, sana josta en pidä), saatoin vain kävellä kaupungilla ja katsella onnellisia pariskuntia. Tuli valtavan hyvä mieli siitä, että ihmiset olivat löytäneet toisensa ja nauttivat toistensa seurasta. Itsellekin tuli hyvä mieli!

Itselläni tulee vuodesta 2021 hyvin mielenkiintoinen vuosi kaiken kaikkiaan. Viimeiset vuodet olen keskittynyt toisten ihmisten auttamiseen ja hyvinvointiin. Auttaminen on ollut enemmänkin yksilötasolla erilaisissa tilanteissa. Vuosi 2021 tulee laajentumaan auttamisen merkitystä isommille ryhmille. Omat tavoitteeni liittyvät henkisiin valmennuksiin sekä poliittisiin asioihin. Haluaisin alkaa opastamaan ihmisiä elämään paremmin itselleen. Haluaisin antaa kaiken sen tiedon ja taidon, mitä vaan kykenen. Miksi? Koska saan valtavaa mielihyvää siitä, että ihmiset kukoistavat ja parantavat omaa elämänlaatuaan. Olen manifestoinut itselleni tilat, missä erilaisia koulutuksia pystyisin tekemään. Olen antanut Universumille asian ratkaistavaksi ja hoidettavaksi.

Toiseksi haluaisin alkaa vaikuttamaan poliittisiin kysymyksiin. Maailmassa on paljon parannettavia asioita ja sydäntä lähellä ovat lapset, nuoret, vanhukset, itsemäärämisoikeus, sananvapaus sekä ihmiset, jotka haluavat parantaa omaa elämänlaatuaan. Ihmiset, jotka haluavat laajentaa omaa tietoisuuttaan siitä, että meillä on itsellämme mahdollisuus valita oma elämänlaatumme sekä tapa millä elää elämämme. Joten omat uudenvuoden lupaukset liittyvät oman liikunnan lisäämiseen, ihmisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseen ja kenties poliittisten asioiden kantaan ottamiseen. Se miten asiat onnistuvat on täysin toinen juttu. Näihin asioihin olen lupautunut panostaa ajattelematta niiden onnistumista.

Uuden vuoden lupauksia voi siis olla monenlaisia. Kaikkien ei tarvitse olla aina täysin fyysisiä. Mitä itse olet luvannut vuodella 2021? Voisiko ne liittyä näihin asioihin ja enemmän tunnepohjaisiin, kuin fyysisiin asioihin?


Henkisen kehityksen harjoitteita

(21.12.2020)


Itse olen nyt miettinyt seuraavanlaisia asioita ja kysymyksiä vuodesta 2011 lähtien. Nyt on asioita alkanut aukenemaan. Toki matka jatkuu, eikä se lopu koskaan. Aina tulee uusia asioita ja uusia mietittäviä näkökantoja. Olen tähän kerännyt muutamia asioita ja aiheita, mitkä itse olen todennut hyväksi oman henkisen polun kehittämiseksi. Kun asiat alkavat aueta, olo on kuin liitelisi kaikkialla ja samaan aikaan ei missään. Juuri mikään asia ei häiritse, samalla haluan vaikuttaa asioihin. Painotan sanaa HALUAN vaikuttaa, tarvetta siihen ei ole. Tällöin saan siis olla juuri se mikä, tai kuka haluan. 

Lähes kaikkiin kysymyksiin tai aiheisiin löytyy apuja blogistani. Kaikkiin asioihin olen kirjoittanut jotakin. Asioihin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Niihin ei ole yhtä "konstia", jolla vastaukset löytyvät. Sinulla saattaa olla oma tapa toimia, millä saat vastaukset. Kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä saa vastauksia. Tällöin aika ei ole vielä oikea. Jossain vaiheessa ehkä haluat näitä asioita miettiä. On hyvä aloittaa nyt, koska vastaukset eivät tule päivässä tai kahdessa. Kaikkiin kysymyksiin ei edes ole tarvis saada vastauksia.

4D Meditation & Wellness haluaa toivottaa kaikille oikein rauhaisaa Joulua. Rentoutukaa ja nauttikaa niistä asioista mitä todella haluatte.


 • Kuka oikeasti olet?
 • Esittele itsesi tuntemattomalle ihmiselle sieluntasolla

Katso itseäsi peiliin, kuka olet? Kysy asiaa sisimmältäsi, sielultasi, kuka oikeasti olet? Yritä poistaa egon tuottamat ajatukset siitä kuka olet. Kun olet tehnyt harjoituksen, voit miettiä esim. meditaation tai mietiskelyn aikana asiaa uudelleen. Tee harjoitus uudestaan ja uudestaan. Kun meditoit, kuuntele sisimpääsi, mitä se yrittää viestittää sinulle. Asioita tulee pintaan tunteiden kautta. Kun ajattelet jotain asiaa, kroppasi kertoo, onko se totta vai ei. Miten kroppasi reagoi tunteisiin? Voit kirjoittaa kaikki tunnetilat päiväkirjaan tms. Voit jatkaa harjoitusta, vaikka kuukausien päästä ja vertailla tunnetiloja.

Oma esittelyni menisi seuraavasti; Olen vanha sielu, tähtien takaa. Kotoisin olen lähteeltä, jonne aikanani palaan. Olen ollut maapallolla usean tuhannen vuoden koulutuksessa. Olen käynyt läpi sodat ja raakuudet. Minua on koulutettu juuri tähän hetkeen ja tällä kertaa olen auttamassa ihmiskuntaa eteenpäin. • Mikä on todellista ja mikä on totuus?

Mikä tässä maailmassa on todellista? mikä on totuus? Onko sellaista lainkaan? Miettimällä asioita ykseyden kautta huomaamme, että mikä on totuus ja mikä ei. Mieti asiaa itsesi kautta, oletko sinä totta tai onko ystäväsi totta. Mikä on todellinen ja todellisuutta sielullesi? Meditoi tai mietiskele ja kysy asiaa sisimmältäsi. Kroppa jälleen kerran reagoi ja kertoo totuuden sisimmästäsi. Tee harjoitus uudelleen ja uudelleen. • Mikä on itsellesi merkityksellistä? Mitä haluat olla?
 • Mitä haluat elämältäsi?
 • Mikä on sinun elämäntehtäväsi/sielunsuunnitelmasi?

Mitä haluat elämältäsi? Yritä poissulkea gon tuottamat ajatukset. Ego haluaa sitä sun tätä. Pyri ohittamaan egon halut, sillä ne eivät ole todellisia tarpeitasi elämässäsi. Mitä pohjimmiltasi haluat, että olisit onnellinen omassa elämässäsi? Kun tiedät vastaukset tähän, manifestoi se itsellesi. Universumi toteuttaa sen varmasti. Ole kärsivällinen asian suhteen. Pyydä ennen meditaatiota nähdä oma sielunsuunnitelmasi. Yleensä näytetään suoraan tai symbolein asioita, mitä sinun kuuluu tässä elämässä kokea. Kaikki ei ole sielunsuunnitelmaan merkitty mitä koet. Meillä on vapaa tahto ja meillä on mahdollisuus manifestoida asioita elämäämme. • Määrittele henkisyys itsellesi, mitä henkisyys tarkoittaa juuri sinulle?

Mitä henkisyys itsellesi tarkoittaa? Ensiksi sinun täytyy määrittää mitä tarkoittaa henkisyys ja sen jälkeen oma tarkoituksensa. Mitä haluat henkisyydeltä? Haluatko hyvää oloa, rakkautta jne.? Miten voin saavuttaa henkisyyden, mitä minun tulee tehdä? • Mitä rakkaus on? Määrittele sisälläsi oleva rakkaus. Miten se ilmenee sinussa? Miten ilmennät sitä muille?

Sanonta mitä rakkaus tekisi tässä tilanteessa vastaa kysymykseen. Kysymys on helppo, vastaus onkin vaikea, ainakin joillekin. Olen kysynyt tätä kysymystä muutamilta ihmisiltä, kukaan ei ole vielä osannut vastata tähän. Ei ole oikeaa tai väärää vastausta. On vain vastauksia ja ei ole vastauksia. Se rakkaus mikä sisälläsi on vastaa moneen elämääsi olevaan kysymykseen. Myöskin omaan sielunsuunnitelmaasi. Se on pyyteetön rakkaus, jotain kohtaan, oli se sitten mitä tahansa. Kysy taas sielultasi asiaa, tunnustele, mitä tulee pintaan ja kuunetele kroppaasi miten se reagoi. • Miten suhteutat itsesi muihin? Meillä on useampi persoona. Käyttäydymme eri tavalla kaveripiirissä, työpaikoilla, oman perheen keskuudessa sekä täysin tuntemattomien kanssa.

Tunnistatko itsesi näistä ominaisuuksista? On hyvä kirjoittaa asioita ensin paperille ja miettiä millainen olen näissä yhteisöissä. Tämän jälkeen voit käydä vaikka astro.fi sivulla täyttämässä syntymäajat ja saat astrologisen karttasi. Kartanluku kertoo sinulle planeettojen kautta samat asiat astrologisesti. Yhdytkö omiin mielipiteisiin? Näistä löydät omat vahvat puolesi, mutta myös kehitettävät puolesi. • Mitä kiitollisuus merkitsee sinulle? Mistä olet kiitollinen?

Tee kiitollisuusharjoitus illalla ennen nukkamaan menoa, tai aamulla heti herättyäsi (paras aika on tehdä aamulla heti herättyäsi. Tällöin päiväsi alkaa kiitollisesti. Huomaat ajan saatossa, että negatiiviset ajatukset eivät enää vaikuta itseesi).
Mistä asioista olet kiitollinen ja miksi?  Kenelle olet kiitollinen ja mitä tunnet siitä?
Kykenetkö olemaan kiitollinen ihmisille, jotka eivät ole olleet niin mukavia itseäsi kohtaan?


Joulun jälkeen julkaisen blogissani vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä kanavoinnin vuodelle 2021. Kysymme asioita henkimaailmasta, mitä 2021 tuleman pitää, miltä maailma tulee näyttämään, jotta saatte oikeanlaiset työkalut omiin tunnepakkeihinne tulevalle vuodelle. Samoin osaatte suhteuttaa asiat niin, ettei teidän tarvitsisi huolestua kaikesta mitä tuleman pitää.

Rakkaudellista ja rauhallista Joulua 2020 kaikille.

Janne ja Minna
Kiitollisuus

(17.12.20)

Kiitollisuus on jotakin sellaista, että ymmärtää olla kiitollinen kaikesta mitä elämässä on. Universumin energian toimiminen perustuu kiitollisuuteen. Kaikki mitä meidän elämässämme tapahtuu, on meidän itsemme suunnittelemaa ja meidän sielunsuunnitelmaamme. Jos emme ole kiitollisia, emme ole kiitollisia itsellemme - "inhoamme" itseämme. Miksi? Miksi emme olisi kiitollisia itsestämme?

Me kaikki olemme suunnitelleet itsellemme juuri sellaisen elämän kuin tarvitsemme ja haluamme. On myös tärkeää ymmärtää sielunsuunnitelman tärkeys ja sen noudattaminen. Sielunsuunnitelma pitää sisällään oppiläksyjä, tehtäviä sekä kokemuksia. Meille kaikille on avattu ovet ja mahdollisuudet kaikkeen. Me emme vain osaa tai halua avata niitä ovia, mitkä meidän kuuluisi. Se vaatiikin rohkeutta ja uskallusta sekä kykyä kuunnella sisintään. Kun oivallus sisimmän kuuntelusta ja rohkeus ovien avaamiseen tapahtuu, niin mikään ei ole rajana vastassa. Olkaamme siis kiitollisia kaikesta mitä meillä on. Kaikki on meistä itsestämme kiinni.

Mistä kaikesta meidän tulisi olla kiitollisia? Jos katsomme omaa elämäämme, mitä meillä on ja mitä tunnemme, niin kiitollisuus löytyy juuri teistä itsestänne. Kiitollisuutta ei voi löytää ulkopuolelta. Se ei ole seteleissä, autoissa, asunnoissa eikä matkoissakaan. Se on sisällämme oleva, suuren Universumin energiaa, josta meidätkin on kokonaisuudessaan tehty. Meidät kaikki on samalla energialla täytetty. Voimme olla kiitollisia siis kaikkeen mitä meissä ja meillä on. Kun kiitollisuus tulee todeksi elämässämme, alamme yksinkertaisesti elämään parempaa elämää. Kun alamme elämään parempaa elämää, niin meille avautuu aivan uusi minä ja sitä kautta täysin uusi elämä. Ovet alkavat vain sattumoisin avautua, ilman, että avaamme niitä. Tällöin voimme sanoa, että olemme tietoisesti täydessä ohjauksessa. Kaikki tietävät sen, että negatiiviinen vetää negatiivisuutta ja positiivinen vetää positiivisuutta puoleen. Kyse on vain ja ainoastaan energiasta. Hyvällä saa aikaan hyvää.

Kaikki tietävät, että eläimet vaistoavat energiaa. Jos olet kävelyllä ja vastaan tulee koira, jota pelkäät, niin ne vaistoavat sen energian ja koirakin alkaa käyttäytymään kummasti. Koira vaistoaa pelon ja alkaa itsekin pelkäämään ja käyttäytymään uhmakkaasti. Eläimet vaistoavat surua, iloa ja kaikkea - kyse on energiasta. Sanonta kuuluukin, että kyllä koira koiran tuntee. Kun ihminen on kiitollinen siitä mitä hänellä on, mitä on kokenut, miltä itsestään tuntuu, niin hän on kuin magneetti, joka alkaa vetämään yhä enemmän puoleensa positiivisia asioita. Jos ette usko, niin kokeilkaa. Herääminen "väärällä jalalla" eli ei kiitollisena aamuisin on hyvä esimerkki. Näin kun käy, päivä vaan ei voi mennä hyvin. Me itse heräämme väärällä jalalla.

Voimme olla kiitollisia kaikelle mitä koemme, koska mitkään kokemukset eivät ole negatiivisia. Ei ole "pahaa" tai "hyvää", on vain. On kokemuksia, jotka me ihmiset tunnistamme tässä ja nyt, eri tavalla ja reagoimme niihin tunteilla. "Negatiivisten" kokemusten kautta me itse haluamme saada kokemuksia, jotka opettavat meitä tietyissä asioissa, tai olemme halunneet saada "oppiläksyn" tiettyyn elämän asiaan. Kun tämän asian ymmärtää niin silloin se kokemus on saatu ja se on myös sisimmässämme ymmärretty. Kokemuksen tarve häviää ja alamme saamaan erilaisia kokemuksia, omasta mielestämme "positiivisia" kokemuksia. Negatiivisuutta ja positiivisuutta ei siis ole olemassa lainkaan. Kaikki on vain kokemusta. Parhaat kokemukset tunnemme "negatiivisina", koska ne koskettavat kaikkein eniten. Me opimme niiden kautta kaikkein eniten. Lapsikin voi laittaa käden kuumalle levylle ja se sattuu. Tuskin laittaa montaa kertaa uudelleen, koska hän oppii asiasta jotain. Tässäkin tapauksessa voidaan olla kiitollisia, sillä pahemminkin voisi käydä. Tämä on täysin omakohtainen kokemus oman poikani kautta.

Kiitollisuus on jotain sellaista, mitä ei löydy mistään. Se on, aina ollut ja tulee olemaan. Sen käyttöönotto on vain joskus haastavaa. Me emme näe sitä jokapäiväisessä elämässä, vaikka siinä se juuri pitäisikin näkyä parhaiten. Tämä taas johtuu siitä, että elämämme koostuu liian kiireellisestä tavasta elää. Emme ehdi pysähtymään ja syventymään siihen mitä meillä on, kunnes tapahtuu asioita, jotka todella laittavat meidät pysähtymään ja miettimään. Ihmisten olisikin syytä pysähtyä ja miettiä omaa sisintään, mitä meillä on ja mitä haluamme. Jos me emme sitä tee, niin universumin energia tekee sen. Silloin kokemukset saattavat olla hieman haasteellisempia tai ainakin tuntuvat sille. Kaikkien ihmisten tulisi käydä vierailulla Terhokodissa ja kysyä sen jälkeen mitä itsellään on, mistä on kiitollinen ja miten siihen suhtautua. Osa ihmisistä suhtautuu töihinsä, että on ihan "VMP" ja on pakkotyötä. Tehkää siis töitä, mitä haluatte, ei rahankiilto silmissä. Odottakaa kun työttömyys iskee, mitä sitten? Osa ihmisistä ajattelee, että onpa ikävää, että on joku pikku sairaus. Olkaa kiitollisia sille, että universumi kehottaa teitä kenties pysähtymään, ettei tarvitse piipahtaa Terhokodin kautta. Se voikin olla viimeinen pysäkki. Kaikella on tarkoituksensa, mikään asia ei jää Universumilta huomioimatta tai tekemättä teidän vuoksenne. Olkaa kiitollisia, että olette syntyneet Suomeen. Käykää muualla katsomassa mitä siellä tapahtuu etenkin näinä päivinä. Mielenkiintoisia havaintoja on juuri nyt mm. Espanjan aurinkorannikolta. Aiemmin suomalaiset halusivat sinne, nyt halutaan kiljuen takaisin kotimaahan. Olkaa kiitollisia ystävistänne, koska voi tulla päivä, ettei heitä ole. Olkaa kiitollisia eläimistä, sillä ne tuovat iloa elämäänne, koska eläimet osaavat olla kiitollisia teille lähes kaikesta. Olkaa kiitollisia ystävillenne, jotka ovat eri miltä kanssanne, he avaavat teidän silmiänne maailmalle. Juuri keskustelin yhden vanhan ystäväni kanssa puhelimessa. Hän kyllä pitää minua hulluna liittyen asioihin, joista puhun ja mitä mieltä olen. Sanoin hänelle, että eikös asiat ole eri mieltä, emme me? Selostin muutamaa kannanottoani ja kerroin miksi olen jotain mieltä tietystä asiasta. Hän vastasi, ettei olekaan miettinyt asiaa tältä kantilta. No ei hän sitten lopuksi pitänytkään minua niin hulluna. Jos olisin alkanut riitelemään ja taistelemaan asiasta, niin olisin ollut se hullu. Ei ole asiaa, mistä teidän ei tulisi olla kiitollisia. Kaiken voi parantaa, kaiken. On puhuttu, ettei AIDS:a voi parantaa. On tapauksia maailmalla, jossa potilaat ovat parantuneet AIDS:sta. Miten se on mahdollista? Voisin kysyä tätä lääkäreiltä ja he eivät osaisi vastata muuta kuin, että ihmeitä tapahtuu. Kysymys kuuluu mikä on se ihme? Ei ole ihmeitä tai sattumia, on asioita, jotka yksinkertaisesti vain ovat. Olkaamme kiitollisia tästäkin.

Olkaa kiitollisia joka päivä, eikä vaan silloin kun tapahtuu jotain kivaa. Jos ihminen on epäkiitollinen suurimmaksi osaksi aikaa, niin siitä tulee tunne, joka valtaa teidät. Silloin ihminen tuntee olevansa epäkiitollinen joka hetki. Siitä tulee todellista elämässä ja elämänne perusluonne, joka vetää taas uudelleen epäkiitollisuutta lisää puoleensa. Kun ihminen opettelee olemaan kiitollinen, tulee hänestä kiitollinen ihminen, joka taas vetää puoleensa positiivisuuta. Taas jälleen kerran puhun kokemuksen äänellä. Muistan joskus varhaisemmasta iästäni sanonnan; heräsitkö tänään väärällä jalalla, kun on äksy? Voiko väärällä jalalla herätä? Jos sängystä nousee, niin voiko nousta molemmilla jaloilla ja kumpi niistä on väärä? Eiköhän se riipu siitä kummalla puolella sänkyä nukkuu. Se on siis tunne. Tunteisiin voimme vaikuttaa ajatusmalleilla. Ajatusmalleihin voimme vaikuttaa muuttamalla ajatuksia. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä, kyse on halusta ja siitä, miten haluamme viettää elämämme. Voidaan toki tämä elämä elää juuri niin kuin miltä tuntuu. Teillä on vielä monta elämää elettävänä, ehkä sitten seuraavassa elämässä tulee se kiitollisuus. Peli jatkuu, jatkuu ja jatkuu, eikä lopu koskaan. Itselläni on menossa elämä nro. 468 maapallolla. Nyt olen oppinut jotain ja jaan sitä teille rakkaat ystävät. Kiitollisuuden tunne on yksi näistä. Itselläni yksi suurin kiitollisuuden tunne tulee siitä, että saan kirjoittaa teille ja antaa ainakin omasta mielestäni viisaita ohjeita ja neuvoja. Ken ottaa vastaan, niin olen kiitollinen siitä. Se kuka tuomitsee mitä kirjoitan, niin olen siitäkin kiitollinen, koska olette lukeneet sen. Joskus teillekin avautuu silmät ja sielu näihin asioihin. Muistakaa, olen kokeillut tätä 467 kertaa ennen tätä. Sekään ei ole sattumaa.

Itse teen kiitollisuusharjoituksen 1-2 kertaa päivässä. Aamulla, kun herää on paras ajankohta, koska silloin ei koskaan voi herätä väärällä jalalla, vaan jokainen päivä alkaa aina uudestaan. Tuntuu kuin elämä alkaa ja alkaa aina vaan uudestaan. Jos teette sen illalla ennen nukkumaan menoa, niin aivot kyllä työskentelevät yöllä ja voitte saada ahaa elämyksen. Tästä voisikin kirjoittaa ihan oman blogitekstinsä, mitä öisin tapahtuu. Joo, kyllä, ahaa elämys...mutta hieman toisenlaisista syistä kuin vain, että aivot hyrräävät. Iltaisin tehtynä kiitollisuusharjoite laittaa teidät positiivisen tunteineen nukkumaan ja todennäköisesti heräätte oikealla jalalla, tai siis ehkä vasemmalla, mutta hyvillä mielin.

Kiitollisuusharjoitteessa voitte olla kiitollisia kaikelle, mitä ikinä keksitte. Olkaa kiitollisia juuri niistä asioista, joista haluatte. Kaikki on teistä itsestänne kiinni. Kun tarpeeksi kauan tätä harjoitetta tulee tehtyä, niin ei ole käsitettä "huono päivä" tai "paha ihminen" tai muutakaan "huonoa" tai "pahaa". Taas puhun kokemuksella. Kaikki päivät ovat parhaita päiviä. Päivät muuttuvat vain yhä huikeimmiksi ja huikeimmiksi. Huominen päivä voi olla aina vaan elämän paras päivä. Kuulostaako mahtavalle? Ei kuulosta, vaan on. Sekin on hienoa, että huomaa, ettei "pahoja" ihmisiä ole olemassa. On vain erilaisia ihmisiä, joille toiset asiat ovat tärkeimpiä kuin toiset. Se vaan on näin.

Meditoin joka päivä. Meditaation yhteydessä teen oman kiitollisuusharjoitteen. Tässä kiitän äiti maata, Universumia yhteydestä, puhdistan oman energiani, kiitän oman energian palaamisesta menneestä ja tulevasta, sekä kiitän valon suojauksesta.

Teen erillisen kiitollisuusharjoitteen joka ilta nukkumaan mennessä. Kirjoitan sen tähän juuri sellaisenaan kuin teen sen. Joka aamu herään kiitollisena kaikesta. Olo on myös näiden mukainen - Huikeeta!

"The pain will leave once it has finished teaching you"

Tässä siis oma kiitollisuusharjoitteeni, voitte tehdä oman versionne juuri sellaisena kuin haluatte:

"Kiitos Jumala siitä, että saan kommunikoida Universumin energian kanssa. Kiitos siitä, että minua kuunnellaan.

Kiitos Jumala siitä, että kaikki kokemukset mitä tällä hetkellä koen, ovat huikeita, joista olen saanut kokemukseni. Kiitos kaikista niistä kokemuksista, joita aiemmin olen kokenut "pahoina", tuntuvat nyt suurilta ja sellaisilta, joista olen oppinut. Ne ovat parhaita kokemuksiani, joista olen kiitollinen.

Kiitos Jumala siitä, mitä kaikkea minulle on annettu; asunto, minulla on katto pään päällä, lämmintä vettä, lämpöä, tuulen suojaa, ruokaa, terveys, hyvän olon tunne kaikesta, koko elämäni.

Kiitos lähimmäisistäni kenen kanssa saan jakaa elämäni.

Kiitos avovaimolleni sekä Sisu koiralle, että olette elämässäni. Enempää en enää haluaisi. Kiitos.

Kiitos Jumala siitä, että saan auttaa ihmisiä ymmärtämään Universumia sekä henkimaailmaa. Kiitos, että saan auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Kiitos Jumala siitä, että saan tulevaisuudessa sellaisen tehtävän, missä voin auttaa suuresti koko ihmiskuntaa, niin, että maailmasta loppuu sodat, nälänhätä sekä erilaiset sairaudet. Kiitos Jumala siitä, että saan puitteet järjestää koulutuksia ihmisille. Kiitos

Kiitos Jumala siitä, että ohjaat ja suojelet poikaani sekä lapsenlastani.

Kiitos Jumala siitä, että saan lähettää universaalia rakkautta, valo ja energiaa isälläni ja äidilleni.

Kiitos Jumala siitä, että pidät huolta, ohjaat ja annat oikeat kokemukset kaikille ystävilleni ja tutuilleni. Kiitos että (nimeän tietyt ihmiset, joille pyydän tiettyjä asioita).

Kiitos Jumala, että annat rauhaa ja rakkautta koko ihmiskunnalle maapallolla.

Kiitos henkimaailmalle, että olette paikalla sekä kuuntelette minua.

Kiitos enkeleille rakkaudesta ja suojelusenkeleille suojelusta.

Kiitos henkioppaalle sekä auttajasieluille, että olette ohjanneet minut tähän hetkeen ja elämäntilanteeseen. Olen suurkiitollinen kaikesta mitä olette tehneet hyväkseni.

Kiitos mestareille mitä olette tehneet hyväkseni ja tulette tekemään. Kiitos ystävälleni Kristukselle kaikesta, koska tunnen läsnäolosi.

Kiitos korkeimmalle neuvostolle, että olen saanut syntyä Suomeen ja olette lähettäneet minut tekemään tätä suurta tärkeää tehtävää, tässä hetkessä.

Kiitos Mummolle, Vaarille, Ukille, Mummille että olette auttaneet minua maanpäällisissä asioissa sekä henkimaailmasta käsin. Kiitos, että olette läsnä.

Kiitos Essu tädille, rakkaalle, auttamisesta, kiitos että kohta näemme todellisesti.

Kiitos muille henkimaailmassa oleville tutuille mm. (nimi, nimi) mitä olette tehneet minulle auttaen ja arvostaen minua.

Kiitos ihanalle Petra koiralle kaikesta. Kiitos Iines koiralle, että olet saattanut minut ja rakkaan Sisun yhteen. Toivottavasti täytän suuret saappaasi rakkaudesta Sisuun.

Kiitos, kiitos, kiitos"

                                                             (Kuva: Elina Temmes)


Kosmisia kohtaamisia II - yhteydenottoja

(13.12.2020)

Elämme todella suurien muutosten aikaa, niin kuin osassa I Kalevi Riikonen kirjoitti. Maaplaneetta ja sen ihmiset kokevat juuri tällä hetkellä suuria energeettisiä muutoksia. Nämä muutokset ovat tärkeitä, sekä maapallon, että ihmisten iänkaikkisessa vaelluksessa läpi Universumin. Ihmiset ovat alkaneet kokemaan mitä kummallisempia tapahtumia itsessään ja itsensä ulkopuolella. Toiset ihmiset tuntevat ruumiissaan mitä ihmeellisimpiä tuntemuksia, toiset saattavat kokea paranormaaleja ilmiöitä enemmän, kuin koskaan ennen. Osa ihmisistä kokevat kosmisia kohtaamisia. Mitä kosmiset kohtaamiset tai tapaamiset ovat? Tässä kirjoituksessa tarkoitan tällä kohtaamisia maapallon ulkopuolisesta elämästä. Kosmiset kohtaamiset ja tapaamiset voivatkin tapahtua koska ja missä tahansa. Yleensä et osaa odottaa sitä tai niitä. Niinhän se sanontakin menee: Silloin tapahtuu, kun vähiten sitä osaat odottaa.

Itse olen pienestä pojasta lähtien ollut kiinnostunut tähdistä, avaruudesta ja lentämisestä. Kaikki Scifi-elokuvat ovat olleet sydämessäni jo pienestä pojasta lähtien. Muistan kuin eilisen päivän, jolloin menin elokuvateatteriin, katsotaan elokuvaa Tähtien sota. Olin täysin lumoissani kaikesta mitä näin ja niin oli kaikki muutkin. Miksi? Suora vastaus suoraan kysymykseen - Emme ole kotoisin maaplaneetalta vaan jostain kaukaa tähtien takaa. Olemme varmasti kokeneet vastaavanlaisia tapahtumia mitä Tähtien sodassa tai Star Trekissä näytetään. Emme vaan muista niitä. Tapahtumat vain iskostuvat sisimpäämme.

Nuoruudessani teini-ikäisenä itselläni oli haave päästä ilmavoimien taistelulentäjäksi. Tavoitteeni oli hyvinkin selvä, tulla astronautiksi, päästä avaruuteen ja muille planeetoille. Koin kauhean pettymyksen, kun pisteet eivät riittäneetkään ilmavoimiin ja haave astronautiksi kaatui silmänräpäyksessä. Näin vanhempana tiedän syynkin tähän kaikkeen, koska henkimaailman kommunikointi on vahvaa. Siteeratakseni heitä, "Janne sodat on nyt käyty, on muita tehtäviä". Eli armeija ja sotahistoriaa on vuosituhansia takana erilaisista taisteluista. Toden totta vihaan sotaa ja väkivaltaa. Kaikki olikin nuoruudessani egosta lähtöisin, ei todellisesta itsestäni, eli hyvä näin. Silti avaruus ja Universumin muut planeetat ja pallot kiehtovat edelleen.

Miksi avaruus ja "ufo" leffat sitten koskettavat? Meillä kaikilla on tausta muista tähdistä. Joillekin on tarkoitus tässä elämässä avata tätä historiaa, koska sielunsuunnitelma ajautuu tiettyyn tehtävään. Osa on tullut tänne muista tähtijärjestelmistä, pelkästään auttamaan muita. Tulen avaamaan tässä kirjoituksessa näitä asioita.

Kohtaaminen

Pikkupoikana minulla oli hoitajana "Essu täti", joka oli mummoni ohella yksi tärkeimmistä ihmisistä maan päällä. Essu täti oli mummoni sisko. Essu täti hoiti minua 11- vuotiaaksi saakka, kunnes hän jätti tämän maallisen elämän taakseen äkillisesti. Muistan tuon kuin eilisen päivän. Tuntui kuin elämäni olisi loppunut. Nyt yli 40 vuotta myöhemmin ymmärrän kaiken, koska kaikelle on tarkoituksensa. Olen ihmetellyt monesti, etten ollut koskaan nähnyt hänestä unta lainkaan, toisin kuin mummostani. Äitinikään, eikä kukaan mukaan ollut koskaan nähnyt unta hänestä. Tätä ihmettelin pitkään. Asia selvisi itselleni vasta vuonna 2019 miksi näin oli. Avovaimoni alkoi nähdä edesmenneitä henkilöitä ja kykeni kommunikoimaan heidän kanssaan tuolloin. Syy selvisi mummoni kautta, että Essu täti oli inkarnoitunut uudelleen, toiseen tähtijärjestelmään, toiseen maailmankaikkeuteen. Hän yksinkertaisesti ei ole saanut olla yhteydessä maaplaneetan ihmisiin, koska tilanteemme täällä on mikä on. Itse tietysti kummastelin aluksi koko asiaa, että inkarnoitunut ja ei saa olla yhteydessä ja mitä vielä. Tässä kohtaa pitää muistaa Universumin yksi tärkeimmistä laeista - Vapaan tahdon laki. Vapaa tahto tarkoittaa tässäkin, että meidän itsemme on muistettava, keitä olemme ja mistä tulemme, kenenkään puuttumatta tähän asiaan. Yhtenä yönä alkuvuodesta 2020 Essu täti tuli uniini ja muisto oli kuin 40 vuoden takaa, jolloin kävimme Stockmannin tavaratalossa syömässä jäätelöä ja Essu osti aina leluja minulle. Olin aamulla kuin halolla päähän lyöty. Illalla kun avovaimo tuli kotiin, kerroin unen hänelle ja sanoin, että nyt otetaan yhteys henkimaailmaan ja kysytään asiaa, että miksi hän näin yhtä äkkiä tuli uniin. Ei mennyt kauaakaan, kun mummoni pärähti paikalle ja alkoi selittää koko juttua; "Janne, olemme kovin pahoillamme, että olet joutunut odottamaan näin kauan Essun tulemista. Essulle on nyt annettu lupa ilmestyä sinulle ja kommunikoida kanssasi". Tässä vaiheessa purskahdin kyyneliin, olihan viime "tapaamisesta" kulunut jo yli 40 vuotta. Mummoni kertoi asioita, jotka todella saivat sydämeni pomppimaan tuhatta ja sataa. Huikein juttu oli se, että tulen tämän elämäni aikana tapaamaan Essu tädin täysin fyysisesti. Tietysti molempien ulkomuoto on hieman muuttunut, Essun hieman enemmän, koska ihmisruumista hänellä ei enää ole. Hänellä on toiseen tähtijärjestelmään sopivampi "muoto". Jaa, että tapaaminen alienin kanssa. Tässä vaiheessa ajattelin, että nyt viimeistään alkaa asiat muuttumaan scifi leffaksi, aivan kuten Star Trekissä tai Tähtien Sodassa.

Sittemmin olemme "jutelleet", paremmin sanottuna kommunikoineet Essu tädin kanssa muutamia kertoja. Fyysisesti hän ei ole täällä vielä käynyt, mutta kykenee siirtämään oman energiansa maaplaneetalle, jolloin avovaimoni näkee hänen olomuotonsa ja kommunikoi hänen kanssaan. Kyllä, on kuulemma tulossa maaplaneetalle ja mm. viemään maaplaneettaa uuteen aikaan. Minä ja Essu taas yhdessä, auttamassa tätä ihanaa planeettaa uuteen aikaan. Tuntuu samalla täysin absurdilta, mutta rehellisesti sanoen ei paljon ilmavoimat enää ole kiinnostanut.

Kaiken näiden juttujen jälkeen on kaksi mielenkiintoista tapahtumaa tapahtunut. 22.7.2020 meditoidessa (pääsen siis todella syvälle, korkeisiin värähtelytaajuuksiin) ilmestyi eteeni erikoinen olento. Olento oli n. 130 cm. Pitkä, jalat ja kädet kuin ihmisellä. Hänen kasvonsa tulivat n. 5cm. Päähän omista kasvoistani. Silmät olivat kohtuullisen kaukana toisistaan. Väriltään hahmo oli vihreän harmaa. Mikä tuo oli? En todellakaan tiennyt tai osannut arvatakaan. Oli pakko taas kysyä henkimaailmasta asiaa. Kukapas muukaan kuin mummoni vastasi taas kysymykseeni; "Janne, nyt se tapahtui, näit Essu tädin. Hän halusi tulla näyttäytymään sinulle, miltä näyttää, ettet pelästy, kun fyysisesti tapaatte. Tapaaminen tulee tapahtumaan seuraavien vuosien aikana. Kaikki riippuu ihmiskunnasta, koska kollektiivisesti olette valmiita ottamaan vastaan ja hyväksymään maan ulkopuolisen elämän". No mitäs tähän kaikkeen voi sanoa? Se tunne, että yksi rakkaimmista ihmisistä nukkui pois yli 40 vuotta sitten palaakin takaisin - Olin jokseenkin sanaton, kyynelten vallatessa kasvojani. Tänne vaan ja pajat pojat vankilaan vai? Meitähän he tulevat auttamaan. Mielenkiintoista tekee se, että tähtijärjestelmä mistä Essu täti tulee, niin sitä ei maaplaneetalla tunneta. Matkaa on sen verran, ettei meidän mittajärjestelmämme kykene ymmärtämään etäisyyttä, saatikka sijaintia Universumissa. Heillä toki on hieman erilaiset vempeleet kuin meillä ja matka taittuu kuulemma ihmisajassa 7 minuutissa, toki erilaisten portaalien kautta. Aina kun kanavoinnissa kuulee tällaista ja kirjoittaa vielä, niin suurin osa ihmisistä on skeptikkoja ja lataa, että kaikki on kuvitelmaa, harhaa, hulluutta ja höpö höpö juttua. Eihän näitä tarinoita tietysti kaikille voikaan puhua, lukkojen taakse saattaisi joutua. No ihmiset, odottakaapa hieman, juttu muuttuu absurdimmaksi.

Näytös

Olimme avovaimon kanssa kylässä 21.11.2020 ystävämme luona, joka on myös kiinnostunut kaikesta näistä. Yhtä äkkiä ystävämme sanoi avovaimolleni, että hei, silmistäsi näkee, että joku yrittää tulla läpi kertomaan jotain. No avovaimoni otti yhteyttä henkimaailmaan ja niinhän se menikin, asiaa oli. Kumma kyllä paikalla oli Samurai sotilas, Japanin keisarin henkivartija, suunnilleen 1000-1200 -luvulta. Me kaikki olimme; "että mitä, kuka olet ja miksi olet täällä? Samurai sotilas oli meidän ystävämme, kauan aikaa sitten elätystä elämästä. Minä ja ystävämme oltiin samaan aikaan Japanin keisarin henkivartijoita, Samurai sotilaita. No huh huh. Asia, mikä hänellä oli, ei liittynyt miekkailuun, japaniin eikä sotiin, vaan viesti oli hyvin selkeä; "teillä on tehtävä, josta hyvinkin piakkoin saatte näyttöä. Kaikki on todellista, tehtävä on todellinen, älkääkä pelätkö". Herra Samurai ei halunnut avata asiaa sen enempään, muuta kuin, että se liittyy maan ulkopuoliseen elämään, josta saatte "näytön". Eli henkimaailma ilmoitti, että jotain on tapahtumassa, mahdollisesti näette jotain. No illan päätteeksi lähdettiin kotiin, ajattelematta asiaa sen enempää.

Viime ajat olen saanut nukuttua kohtuullisen kehnosti, samoin tuolloin la-su välisenä yönä. Heräsin ihan itsekseni 03.30 ja en millään saanut unta. Menin olohuoneeseen lukemaan uutisia ja "pläräämään" sosiaalista mediaa jne. jossain vaiheessa katsoin ikkunasta ulos ja oli täydellisen kirkas sää, ei pilven pilveä. Tähdet tuikkivat ja näkyivät kauniisti kirkkaalta taivaalta. Sanoin ääneen itselleni; "Essu, jos nyt kuulet tämän, niin näyttäydy taivaalle aluksellasi tai lähetä kaverisi näyttäytymään". Siinä hetkessä ei tietenkään mitään näkynyt tai tapahtunut. Kävin sohvatuoliin makaamaan, josta on puistonäkymä matalalle taivaalle. En jaksanut enää lukea uutisiakaan, koska siellä aina ne samat horinat koronasta, maskeista ja vaaleista. Yhtä äkkiä ikkunasta näkyi kirkas, voimakas valoilmiö, joka kiiti tuhatta ja sataa olohuoneen ikkunan ohitse "päätien yläpuolella". Valo oli todella voimakas, lensi matalalle, ehkä n. 50-100 metrin korkeudessa. Vauhtia oli melkoisesti. Alus lensi etelästä meren päältä pohjoiseen päin. Hyppäsin ylös sohvatuolilta ja menin ikkunan luo ja sanoin ääneen; "mikä helv. Tuo oli?". Ainut vaihtoehto olisi ollut tähdenlento, mutta se ei olisi ollut ilmakehässämme niin matalalla, vaan korkeammalla. Lentokone se ei ollut, koska mitään ääntä ei tullut. Totesin, että toiveeni oli toteutunut ja näytös oli annettu, täydessä valaistuksessa. Kohde muistutti "lautasta" tai "ympyrää". Kropassani tuntui kuin sähköisku olisi mennyt läpi ja kyyneleet valuivat poskiltani. Essu täti oli kuullut ja lähettänyt kaverinsa näyttäytymään.

Seuraavana päivä laitoin ko. asiasta viestiä eteenpäin ja oli sen nähnyt muitakin ihmisiä. Illalla avovaimoni kanavoi ja saimme vahvistuksen asiaan; "Kyllä, todellakin kyseessä oli alus, joka kuului Galaktisen federaation laivueeseen. He olivat tekemässä näytöslentoa tietyille henkilöille, joiden tulee tietää ja nähdä heitä tässä ajassa". Kysyin, miksi valaistus oli mitä oli; "tarkoituksella aluksen ympärille, oli energeettisesti luotu täysi valaistus, koska muuten sitä ei olisi huomattu". Siinä vaiheessa naureskelin, että just joo. Olipahan näytös, olin sanaton. Sen verran asiasta sanottiin vielä, "että teidän maaplaneetan kalustolla ei näitä kiinni saada, eikä niitä myöskään kykene tuhoamaan". Ei varmasti, sen minkä itse näin. Täytyy sanoa, että johan oli viikonloppu.

Osa ihmisitä kyseli minulta jälkeenpäin, sainko kuvaa tai videota. Harmi, etten saanut, kaikki tapahtui vain niin äkillisesti. Koska Universumissa ei ole sattumia, niin ylhäällä oleva kuva on otettu marraskuun lopulla Pohjois-Suomessa. Kiitos kuvan ottajalla Elinalle, että sain käyttää sitä. Väitän, että kuvassa näkyvä alus on täysin sama, minkä itse näin. Vähintään täysin samanlainen. Valaistus sekä aluksen muoto on täysin samanlainen. Eli toden totta muutkin ovat nähneet saman kuin minä. Skeptikoille voin sanoa, etten ole hullu eikä kyseessä ole mielikuvitus. Niille ihmisille, jotka uskovat, näytetään. Muistetaan taas tuo Universumin vapaan tahdon laki. He eivät halua eikä väkisin tuoda mitään julki. Onhan se nyt selvää selvempää, ettemme ole yksin tässä kaikessa. Onhan näitä todisteita, vaikka kuinka paljon ympäri planeettaamme. Me vaan uskomme itse vasta, kun koemme niitä.

Tulevaisuus

Miksi kirjoitan tästä aiheesta? Me ihmiset olemme kovin huolissamme tietyistä asioista, mitä täällä tapahtuu ja mitä maaplaneetallemme tapahtuu. Saako "paha" vallan ja olemme kaikki orjia loppuelämämme jne. Taas jälleen kerran sanon, että älkää huoliko mistään asiasta. Itse olen täysin rauhaa ja rakkautta sisälläni ja luottavainen kaikkeen. Se on aivan sama mitä kukin tekee tai ei tee. Meidän takanamme on sellainen "armeija", että te ette edes osaa arvata tai kuvitella. On aivan sama, kuka on Presidentti tai pääministeri täällä tai tuolla. On aivan sama mitä joku tekee rokotteilla tai muillakaan. Luottakaa nyt hyvät ihmiset meidän näkyvään fyysiseen "armeijaan" sekä näkymättömään henkimaailmaan. He ovat meidän kanssaan koko ajan, kaikkialla. He rakastavat meitä kaikin tavoin, eikä anna tämän pallon tuhoutua. He ovat auttamassa ja ovat meidän apunamme tulevaisuudessa. Jos te ette luota ja usko minuun, niin luottakaa ja uskokaa edes itseenne ja sisimpäänne. Pitäkää silmänne ja sydämenne auki. Kun avaa omaa tietoisuuttaan, he ilmestyvät myös teillekin. He tulevat vain ja ainoastaan rakkaudella, eikä valloittamaan tai tuhoamaan, niin kuin Hollywood asiat esittää. Maailma on hieman ihmeellisempi paikka mitä koskaan voitte kuvitellakaan! Universumi on täynnä elämää, joka on laajentunut meidänkin planeetallemme. Universumissa valitsee täydellinen harmonia, rakkaus ja ykseys kaikkien olentojen keskuudessa. Ei ole muita olentoja, on vain me.

Kiitos ystävillemme ilmakehän yläpuolelle luottamuksen annosta. Seuraavaa "esitystä" odotellen, joka kuulemma tulevaisuudessa on vielä huikeampi.
Kosmisia Kohtaamisia

(10.12.20)

Aikain Salaisuus

Aurinkokuntamme muutosten tuulet puhaltavat aikaisempaa voimakkaammin. Voit milloin hyvänsä tietämättäsi, tai jopa tietoisesti kohdata aivan kenet tahansa ja missä hyvänsä. Yleensä useammat merkittävät tapahtumat tulevat kuin "salama kirkkaalta taivaalta" ilman ennakkovaroitusta. Tässä eräs yksilötason elämäntehtävääni vaikuttanut "Aikain Viisaan" kohtaaminen fyysisellä ulottuvuudella.

Oli vuosi 1998 syksy ja Hengen ja Tiedon - messuilla tuotiin suurelle yleisölle ensimmäisen kerran virallisesti esille Grander - veden elävöittämislaitteet. Silloin pöytämme sijaitsi Juhlasalin vieressä ja siellä oli menossa jokin luento, mikä vei pois yleisön käytäviltä. Päivystimme yhdessä avustajani Karin kanssa myyntipöydän takana.

Vasemmalle puolen pöydän päähän (olimme viimeinen pöytä siinä rivissä) oli tullut mieshenkilö. Henkilön kansalaisuutta on mahdoton kuvata, koska hänessä oli kaikkien tuntemieni ihmisrotujen piirteitä. Ennen kuin ehdin sanoa mitään, Hän kysyi: "Teilläkö on näitä veden laadun korjaamiseen tarkoitettuja laitteita?" Vastasin, kyllä ja kerroin kaiken niistä minkä tiesin.

Tiedostin jotenkin, että vaikka Hän muodollisesti kysyikin ko. asiaa tietäen kaiken mahdollisen tarvittavan kaikesta Elämästä, niin yleisen ihmistavan mukaisesti kuuluisi toimia näin. Hän, Aikain Salaisuus, tarkkaili tajuntaani, tietoisuuttani ja ymmärrystäni kuinka sisäistin, tai oivalsin veden rakenteen laadullisen tärkeyden kaikelle elolliselle sielullisen tietoisuuden fyysistymisessä.

Sitten keskustelumme siirtyi mm. kirjoihin pöydällämme. Ilmaisin kirjoittaneeni kaksi kirjaa. Tämä salaperäinen henkilö sanoi: "Tiedän niiden sisällön." Se viestinnän tapa, millä Hän ilmaisi asiasisältöjä, oli äärimmäisen huolellisesti toteutettu. Määrittelemättömän laaja Henkinen Valo, joka läsnäolon tiheänä voimana oli ainutkertaisella ylevyydellä paikalla, jäi pysyvästi osaksi sieluni valoa.

Fyysinen kuuloaistini on melusaasteen vuoksi työelämässä alentunut, joten taustamelu häiritsee hiljaisen puheen kuulemista tosi paljon. Vaikka Hän puhui verrattain hiljaisella äänenvoimakkuudella, jokaisen ilmaistun sanan kuuleminen oli erittäin helppoa. Niissä oli ihmeellistä sisäistä magneettista voimaa. Hän puhui suomea rauhallisesti, tiiviisti ja jokainen sana merkitsi asiaa.

Todellisuuden tulkintaa

Kiinnostaakseen oikealla tavalla tutkimisen tiedon janoani ja erottelukykyäni ilmentyvien Elämän Totuuksien suhteen, Hän kysyi mikä on käsitykseni Urantia - kirjan ja Salaisen Opin - kirjasarjan (HBL) tietosisällöstä ja kerrotuista kokonaistotuuksista? Vastasin, että koen niiden asiatietojen sisällön joissakin kohden epävakautta energioiden suhteen ja omakohtaisen käsitykseni eroavan niissä kerrotuista olevaisuuden totuuksista.

Hän vastasi: "Tietyissä kohden kirjojen sisällössä on ihmistä itseään." Ymmärsin tämän asiatarkennuksen niin, että jos yksilöllä on anti- tai sympatioita jotakin väittämää, näkemystä ja/tai uskomusta kohtaan, hän usein tiedostamattaan (kehittymättömyyttään) alkaa sävyttää tiedon virtaa alemman persoonansa ehdollistamien arvokäsitteiden suuntaan.

Mitä enemmän erilaisista elämän asioista keskustelimme, sitä suuremmaksi ihmetykseni kävi. Hän tiesi kaikesta kaiken mahdollisen ja keskustelussamme ilmaisi sen vilpittömän nöyrällä tavallaan. Esim. Hän kysyi: "Tiedänkö, että Urantia - kirjassa kerrottu Makiventa Melkisedek ja hindulaisten kutsuma Sanat Kumara ovat yksi ja sama `henkilö`." Tässä tilanteessa hämmästelin asian sisällön korkeinta ydintä.

Aikain Viisaus

Tästä kaikesta voisi päätellä, että planetaarisen Henkisen Hätäapuhallinnon suuressa tehtäväkokonaisuudessa on meneillään koko aurinkokuntaamme koskevan, uudistuvan Suuren Suunnitelman edellyttämän tilanteen mukainen tehopäivitys. Jopa kokonaisten uusien olentoluokkien ilmaantuminen Solaariseen Systeemiin vaikuttaa välittömästi myös kaikessa mahdollisessa Maan planetaarisessa paikallisjärjestelmässä ulottuvuuksien välisessä uudistumisessa, Suunnitelman Ohjauksen toteuttavaan sisältörakenteisiin saakka.

Keskustelumme jatkui ja vasta tässä vaiheessa huomasin että Hänen ihon rajansa ero oli epätarkka. Kehon sisäinen voima väreili energiavirtauksena ulospäin. Kehon ulkopuolen raja jotenkin väreili ja liukui kiinteästä energiavaloksi kaiken aikaa. Tässä vaiheessa uteliaisuuteni kävi vastustamattomaksi.

Hän ei ollut selvästikään avaruusolento, eikä tavanomainen enkeliolentokaan, eikä myöskään ylipäätään mikään aikaisemmin tietoisesti tuntemani kaikkeuden olentotyyppi. Eikä edes aikamatkaaja (ovat todella erikoisia olentoja). Vajavainen kokemukseni sielullisella kaikkeuden matkallani on täydentynyt hyvinkin erikoisista vierailijoiden kohtaamisista ja vaikeasti sanamuodossa kerrottavista kokemuksista. Hän, Aikain Viisaus, läsnä oleva olemuksensa oli tietoisessa ymmärryksessäni määrittelemätön.

Tietoisuuden Sähköinen Magnetismi

Virittäydyin katsomaan miltä Hänen auransa näyttää: olin lentää selälleni. Onneksi Hän esti energian tasapainotuksellaan tällaisen tahattoman tapahtuman. Se mitä sieluuni avautui, jätti pysyvän vaikutuksen. Niin Täydellisen Puhdasta Rauhan, Harmonian ja Tasapainon häikäisevän kirkasta, valtavaa läsnäolon VOIMAA ja samalla äärimmäistä YMMÄRRYKSEN lempeyttä, ylimaallista ihmiskunnan huolehtivaista MYÖTÄTUNTOA on mahdoton ilmaista vajavaisilla sanoilla.

Vajavainen ihmistason ymmärrykseni selkiintyi käsittämään rajallisuuteni, mutta jollakin erikoisella Läsnäolon Tajunnan Tietoisuuden Voimalla Hän siinä samalla vuodatti Ikiaikaista Elämän Valoa osaksi sieluani. Virittäydyin, kuinka pitkälle Hänen Valoauransa mahtaa ulottua, siinä tilanteessa ei rajoja tullut vastaan; vaikka menin kuinka pitkälle tahansa, Häikäisevä Tietoinen Valovoima jatkui ja jatkui...

Kaiken aikaa tämä salaperäinen Vierailija oli täysin tietoinen kaikesta mitä ajattelin, koin ja ymmärsin. Tässä vaiheessa koin oloni häpeällisen kiusallisena, sillä olinhan "omin lupineni" mennyt tutkimaan Hänen auraansa. Hän hymyili lempeästi, ymmärtäen vilpittömän tiedontarpeeni selvittää tilannetta, mistä oli kysymys.

Ennen pöydän vierestä poistumistaan Hän kehotti minua viemään Oikeaa Tietoa, kertomaan puhtaan veden merkityksestä tietoiselle terveydelle ja kannustaa vastaanottavaisia ihmisiä kulkemaan rohkeasti omaa totuuden vahvistamaa sisäistä tietään. Olen siitä tilanteesta lähtien maallisen elämän vaikeimpina ja haasteellisina hetkinä palauttanut tietoisesti sieluni Elämän Virtaan, kannustavan Läsnäolon Olemisen Aktiivisen Voiman. Se tietoisuuden Ikiaikainen Harmonian, Rauhan, Elämän Valon virta, joka läpäisee muuttuvien muotojen rakenteet, on vain pieni heijastus todellisesta itsestämme.

Kalevi Riikonen

www.tahtitieto.fiEnergiaa rakkaudella vai pelolla?

(9.12.20)

Mitä energia on? Missä sitä on ja missä muodossa? Yksinkertainen vastaus on, että kaikkialla, mutta mitä se sitten loppujen lopuksi onkaan?

Jouduin kaivamaan kouluaikojen kirjoja esille itsekin ymmärtääkseni energiaa ja miten se esiintyy.

Ylhäällä kuvassa on atomi. Atomin ytimessä on neutroneita sekä protoneita. Ytimen ympärillä on elektronikehät, jossa elektronit vipeltävät. 99,99% atomin massasta sijaitsee sen ytimessä, mutta ytimen halkaisija on vain noin 1/10000 koko atomin halkaisijasta. Eli suurin osa atomista on "ei mitään".

Kaikki muistavat kouluajoiltaan kuuluisan alkuainetaulukon. Kaikki alkuaineet koostuvat atomeista. Kaikki aineet koostuvat alkuaineista. Näin ollen kaikki koostuvat samoista aineista eli atomeista- maapallo, Ihmisen solut, ilma ja erilaiset kaasut, kaikki.

Tarkemmin tarkasteltuna kun katsoo atomin koostumusta, sen ydin on kiinteää ainetta ja sen ympärillä on vain energiaa. Ytimen osuus koko atomista on siis vain n. 0,00001%. Näin ollen atomi on 99,9999% energiaa. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että atomi on pääsääntöisesti vain energiaa, niin kuin myös kaikki alkuaineet. Kun alkuaine on energiaa, niin kaikki mitä maapallolla on, on myös vain energiaa, mukaan lukien ihminen!

Ihminen kuvittelee, että energia on pelkästään jotain mystistä ainetta, mitä ei pysty havaitsemaan tai koskemaan. Me teemme sitä joka päivä ja koko ajan. Kaikki on energiaa, jopa ajatukset. Jos kaikki on energiaa, miten me ihmiset sen itsessämme hyödynnämme. Ensimmäisenä meille tulee mieleen energiasta ruoka tai sähkö. Energiaa löytyy meistä itsestämme. Kysymys kuuluukin, miten voisimme hyödyntää sitä omassa elämässämme, muokkaamalla tätä kyseenomaista energiaa mistä me olemme tehty? Tehdäänpä pieni ajatusleikki:

Mistä tulee tieto, joka ohjaa sydämen lyöntejä? Se on osa autonomista hermojärjestelmää.

Missä hermojärjestelmä sijaitsee? Aivoissa. Aivojen limbinenjärjestelmä on osa autonomista hermojärjestelmää.

Onko aivoissa tiettyjä kudoksia, jotka ovat vastuussa sydämen lyönneistä? On.

Mistä kudokset on tehty? Soluista.

Mistä solut on tehty? Molekyyleistä.

Mistä molekyylit on tehty? Atomeista.

Mistä atomit on tehty? Sub-atomisista hiukkasista.

Mistä sub-atomiset hiukkaset koostuvat. Energiasta.

(J. Dispenza, 2011 Luo itsesi uudelleen)

Tätä energiaa on kaikkialla ja kaikki. Tällä energialla ihminen siis pysyy hengissä - "ei millään", mutta kaikella (99,9999%).

Jos ihminen koostuu 99,9999% energiasta, niin tällöin ihminen kykenee muuntautumaan juuri sellaiseksi kuin haluaa. Ajatellaanpa vaikka sairauksia. Ajankohtaisena aiheena on esimerkiksi virus. Virus tarvitsee ihmisessä isäntäsolua, johon se "tunkeutuu" ja alkaa tekemään tuhojaan. Mistä ne solut on nyt sitten tehtykään? Atomeista, joissa on 99,9999% energiaa ja joka loppujen lopuksi säätelee aivoja ja kaikkea muutakin. Maalaisjärjen mukaan pelkällä ajattelumallilla meillä ihmisillä on mahdollisuus torjua erilaisia viruksia tällä energialla, koska tätä energiaa me pystymme muuttamaan hetkessä, jos todella haluamme. Kyse on tunnetilasta, mitä itse luomme itsellemme joko rakkaudella tai pelolla.

Teetkö asioita rakkaudesta vai pelosta? Kumpi hallitsee sinua? Kaikkien ihmisten tekojen takana on joko rakkaus tai pelko. Me tunnemme pelon ja rakkauden usealla eri kielellä. Monet saattavat tuntea surua, vihaa ja kateutta. Kaikki nämä ovat juonnettavissa pelon tilasta. Rakkautta voidaan tuntea mm. ilolla ja hyväksynnällä.

Pelko on energiaa, joka supistuu, sulkeutuu, vetäytyy, pakenee, kätkeytyy, kasautuu tai vahingoittaa. Rakkaus on energiaa, joka laajenee, avautuu, levittäytyy, pysyy, jakaa ja parantaa.

Pelko kietoo ruumiin vaatteisiin, rakkaus sallii alastomuuden. Pelko takertuu tavaraan, rakkaus antaa. Pelko kuristaa, rakkaus pitää hyvänä. Pelko tarttuu kiinni, rakkaus päästää irti. Pelko hermostuttaa, rakkaus rauhoittaa. Pelko hyökkää, rakkaus hyvittää.

(Neale Donald Walsch 1999 Keskusteluja Jumalan kanssa)

Kun tunnetilat ovat energiaa, niin tällöin rakkaus ja pelkokin ovat energiaa. Energiat käyttäytyvät vain eri tavoilla. Mitä sitten erilaiset tunnetilat saavat aikaan kehossamme?

Kaikilla meillä on erilaisia kokemuksia elämästä ja hetken tuomista tunnetiloista. Me kaikki olemme kokeneet pelon- ja kauhunhetkiä elämässämme. Tunnemme kuinka aivot antavat käskyn kehollemme tuottaa adrenaliinia vereen. Tästä aiheutuu sydämelle hyvin kiihkeä ja voimakas sydämen pumppauksen tunne. Tunnemme kuinka ihomme ja koko kroppamme valmistautuu selviämistilanteeseen. Jos tilanne on ollut hankala, niin saatamme jäädä ko. tilaan vielä useaksi tunniksi emmekä pysty käsittelemään asioita järkevällä tasolla. Vielä päivien päästä saatamme manata pelkotilaa tai tapahtunutta ystävillemme ja läheisillemme. Jälleen tuo sama tila virittäytyy osaksi valtaamme, vaikka tapahtuma olisi kuinka historiaa jo. Miksi teemme näin? Sehän on mennyttä. Samanlainen kokemus saattaa tulla tulevaisuudesta. Alamme jo etukäteen pelätä tulevaa tapahtumaa, jota vielä ei ole tapahtunut, eikä välttämättä tapahdukaan. Tai tapahtumasta voi seurata pitkällä aikavälillä jotain mahtavaa tai suurta, juuri tuota mitä pelkäsimme jo aikoja etukäteen pelkällä ajatuksella.

Me kaikki olemme kokeneet myöskin suuria hyvän olon tunteita elämässämme kuten rakastumista tai onnistumisia. Nämä hyvät ja positiiviset kokemukset aiheuttavat elimistössämme lähes tulkoon samanlaisia tunteita kuin pelkotila. Rakastumisessa "onnellisuushormoneja" erittyy elimistöön, joka saa koko kropan kihelmöimään sekä melkein sydämen pomppaamaan ulos rinnasta. Ero rakkauden tilan ja pelkotilan välillä on vain se, että ihmiset tuntevat sen kehossaan, kummasta tilasta on kyse. Rakkauden tilasta emme osaa kuvitella etukäteen tai valmistautua siihen. Ne vain tulevat, kun ne tulevat. Miksi emme voisi valmistautua siihen tai ajaa omaa energeettistä tilaa tapahtumaan niitä asioita? Pystymmehän jo etukäteen luomaan sen pelkotilankin ja kun se tapahtuu, niin sanomme ääneen, että arvasinhan tämän. Onko kyse siitä, että elämme pelon kautta ja emme uskalla luottaa itseemme niin paljoa että hyvääkin voisi tapahtua. Hyvänä esimerkkinä pidän urheilusuoritusta, missä ruotsalainen seiväshyppääjä Armand Duplantis yrittää maailmanennätystä. VÄÄRIN. Duplantis ei yritä sitä. Duplantis sanoo jo viikkoja ennen yritystä, että hän hyppää uuden maailmanennätyksen ja helposti. Suorituksen aikana voi nähdä ja tuntea Armandin virittäytyneen tuohon kuuluisaan flow-tilaan, jossa mielessä ennen suoritusta hypätään se maailmanennätys. Näin hän tekikin. Voisitteko kuvitella, että seiväshyppääjä pystyy ylittämään yli 6m, jos sanoisi itselleen ennen hyppyä, että yritän, muttei se kuitenkaan onnistu? Kaikki on energiaa. Emmekö me ihmiset voisi virittäytyä samaan flow tilaan oman elämämme kanssa? Emmekö voisi tehdä omaa maailmanennätystä omassa elämässämme?

Ihmisen aivot ovat monimutkainen järjestelmä. Kun ihminen tuntee joko rakkautta tai pelkoa, niin erilaiset kemialliset yhdisteet valtaavat kehon ja tuntemaan sen kuten aivot haluavat.

Kun me ihmiset haluamme muuttaa tuntemuksia kehossa, niin ydinasiana on muuttaa ajatusmallejamme. Esim. ajattelemme, ettemme sairastu tai näemme itsemme terveenä eikä sairaana. Tämä on se 99,9999% asiasta, ettemme sairastu. Osana on tietysti liikunta sekä terveellinen ruokavalio, koska näiden avulla tunnemme itsemme enemmän terveeksi. Sama asia pätee kaikissa muissakin asioissa. Me ihmiset näemme kaiken kiinteänä aineena - pöydät, tuolit, autot, menestymisen aivan kaiken. Kuten yllä on todettu kaikki...99,9999% on se mitä me itse voimme muuttaa. Jos näemme itsemme menestyvänä - menestymme. Jos näemme itsemme sairaana, sairastumme. Jos näemme itsellämme tietyn talon- energia kenttä alkaa muuntumaan ja jollain konstilla tulemme sen talon saamaan. Kuten tiedekin on todennut, tuo sama energia löytyy joka paikasta, jopa maapallomme ulkopuolelta, avaruudesta. Yli sata vuotta sitten saksalainen lääkäri Robert Von Meyer löysi energian ominaisuuden: energia ei voi kadota eikä syntyä uudelleen. Hän keksi siis energian säilymisen lain. Luonnossa olevista prosesseista, mitä havaitsemme, energia muuttuu muodosta toiseen, mutta ei siis häviä tai lisäänny lainkaan. Tämä vastaa aineen häviämättömyyden lakia-massa ei häviä, mutta voi vaihtaa muotoaan. Myöhemmin kuuluisa Albert Einstein yhdisti nämä kaksi lakia. Hänen suhteellisuusteoriansa tärkeänä tuloksena oli päätelmä, että massa ja energia ovat perustaltaan samoja ja tietyissä olosuhteissa voivat muuntua toisikseen. Massasta voi tulla energiaa ja energiasta voi siis tulla massaa, eli fyysistä ainetta. Energianlainalaisuuden mukaan energiaa ei siis voi luoda lisää eikä sitä voi hävittää. Ajatukset ovat energiaa ja jos keskittyy tiettyyn asiaan, se ei häviä. Energian muotoa voi kylläkin muovata- aineellistaa!

Skeptikot tietysti ajattelevat, että teorian kautta varmaan mahdollista kaikki tämä, mutta eihän se näin voi olla. Kuinka monella teistä on tapahtunut jokin asia, mitä olette oikein miettinyt tai halunut? Varmasti kaikilla.

Kerronpa teille loppuun pienen tarinan siitä mitä itselleni tapahtui kesällä 2018:

Elämäni oli tietynlaisessa käännekohdassa, jossa tapahtumia oli, jos jonkin moista. Kaikki tapahtumat eivät olleet niin mieluisia sillä hetkellä, josta olin aika "huonona". Oli kesäloma ja tapahtuneet tapahtumat olivat mielessäni koko loman ajan. Koko kesäloman aikana kävin Helsingin rantakallioilla miettimässä omia asioitani ja totesinkin useana päivänä, että en kyllä kykene loman jälkeen tekemään työtäni, niin kuin itse olisin halunut. Toivoin hartaasti tälle kesälomalle 4 viikon "jatkoa", jotta saisin mieleni jälleen kuntoon. Loma loppui ja jouduin palaamaan töihin (silloin toimin personal trainerina kuntosalilla). Viikko meni ja ajatukset olivat edelleen aivan jossain muualla. Tuli seuraava viikko ja se ikuinen tiistai, jonka muista aina. Töihini mentäessä klo. 18 tuli päivän ensimmäinen asiakkaani. Asiakkaan tehtyä alkulämmittelyn, aloitimme jalkaprässillä. Nostin 25kg:n painon telineestä ja hupsista suoraan isovarpaan päälle. Kipu oli viiltävä. Taksilla suoraan sairaalaan ja kuvaukseen. Lääkäri onneksi sanoi, että isovarvas oli murtunut pitkittäin eikä poikittain, koska se olisi muuten mennyt poikki kokonaan. Sain viikon sairaslomaa. Ihmeen kaupalla varvas ei haitannut lainkaan elämääni tuon viikon aikana, pystyin jopa treenaamaan normaalisti. Toki hieman ihmettelin asiaa. Viikon päästä samaan sairaalaan ja uuteen kuvaukseen, varmistamaan, miten varvas oli alkanut luutua. Kuvauksen jälkeen lääkäri pyysi huoneeseensa ja kummastuksekseni hän raapi päätään huoneessa katsoessaan kuvaa varpaastani. Hän ihmetteli sitä, miten varpaani oli tuon viikon aikana luutunut jo lähes täysin. Hän vaan totesi "no, onhan tässä hieman ihmettä" johon itse vastasin "sitä en ihmettele lainkaan". No lääkäri siinä ihmetteli jonkin aikaa ja kysyi mitä teen työkseni ja kerroin. Sitten saapui se todellinen ihme - Hän sanoi, että voisit mennä töihin, mutta kun olet personal trainer, niin varmuuden vuoksi joudun antamaan lisää sairaslomaa 3 viikkoa - eli yhteensä 4 viikkoa sairaslomaa. Kotiin mentyä itsekin hieman häkellyin - toivoin 4 viikon "lisälepolomaa" ja se tuli. Tästä muutamia kuukausia myöhemmin kävin itse kanavoinnissa ja kysyin tätä asiaa. Vastaus oli hyvinkin selvä; itse loit ajatuksillasi tapahtuman energiakenttääsi ja loit etukäteen tapahtuman, joka aineellistui. Näin me voimme ajatuksilla muuttaa energiaa aineeksi.

Haluatko sinä elää rakkauden energiaa, jossa sinulla on kaikki hyvin? Vai haluatko elää pelon tunteella, jossa sairastuttaa itsensä ja saa juuri sellaisen "huonon" elämän, kuin omissa ajatuksissaan muodostaa?

Tehkää asioita mitä rakastatte. Tehkää se rakkaudella. Älkää murehtiko mennyttä ja pelätkö tulevaisuutta. Aikaa ei ole olemassa, on vain nykyhetki jossa me elämme.

Rakkautta kaikilleKeitä haluamme olla?

(7.12.20)


Eilen oli itsenäisyyspäivä, jolloin kirjoitin taistelusta vapaudesta 80 vuotta sitten. Silloin tosiaan Suomi soti itsenäisyyden puolesta aivan erilaista vaaraa vastaan kuin mitä vuonna 2020 kohtaamme. Nyt kansakunnaltamme sekä suomalaisilta uhataan viedä vapaus aivan eri tavalla. Meitä todella ollaan kuljettamassa pois omasta maastamme, tai paremmin sanottuna olemme itse "luovuttamassa" itsenäisyyttämme muille tahoille. Kukapa tätä kaikkea olisikaan uskonut, kun äänestimme itsemme EU:n ja euroon? F. E. Sillanpään marssilaulussa on kiteytetty kaikki, mitä meidän tulisi ajatella isänmaastamme, omistamme sekä itsestämme.

Väitteeni vapauden menettämisestä perustuu 2000- luvulla oleviin tapahtumiin, jotka toden totta alkavat "manifestoitua" näinä aikoina. Jokin aika sitten lööpeissä oli seuraavat uutisotsakkeet:

 • Pääministeri Marin: Määräaikaisille koronatoimille tulee jatkoa ensi vuonna, talvi ei tule olemaan helppo.
 • Euroopan parlamentti ja jäsenmaat pääsivät tiistaina sopuun EU:n pitkän aikavälin budjetista ja 750 miljardin euron elvytyspaketista.

Mitä nämä uutiset kertovat meille? Salaisuus taitaa piillä rivien välissä. Ensin luodaan uhkakuvia tulevista korona-aalloista 3. tai 4., tai kuinka mones onkaan. Sen jälkeen puhutaan taas elvytyspaketeista. Kuka maksaa, kysyy taas suomalainen? Mihin tätä maata ollaan ajamassa, minkä takia ja kenen toimesta? Eikö kellään välähdä lamppu päässä? Nimittäin nyt paistaa jo sellainen loistelamppu tai valonheitin, että jos ette näe, niin menkää silmälääkäriin.

Rahaa kylläkin "annetaan" yrityksille ja työttömyysturvaa vahvistetaan koronan varjolla. Sehän on hieno homma, eikös joo? Raha ei vaan tule arkadianmäen keskusholvista vaan lainalla. Lainalla yksityisiltä eliittipankkiireilta niin kuin Lipposen Paavo tokaisi..."ollaan valehdeltu Suomen kansalle Niinistön kanssa eliittipankkiirien käskystä"...Anteeksi mitä? Juuri niin, tämä tapahtui v. 1994 aikaa siis, kun alettiin äänestämään EU:n liittymisestä. Suomalaisille siis valehdeltiin EU:n liittymisestä ja ennen kaikkea euroon liittymisestä.

Päästään taas lempiaiheeseeni mistä raha tulee? Se ei tule mistään, koska sitä ei ole olemassakaan. Keskuspankit painavat "tyhjää rahaa". Velkaa "otetaan" ilmasta ja maksetaan korot veroilla - teidän ja meidän selkänahoistamme seuraavan elämän ajan. Tätäkö haluatte? Katsokaas kun kaikki tämä koronalisät ja koronatuet sekä elpymisrahat maksetaan velkarahoilla. Keskuspankit eivät lainaa mitään, vaan ne yksityiset eliittipankkiirit, jotka ovat tehneet tätä samaa leikkiä jo 1700-luvulta lähtien. Muistetaan Rothschildin pankki-imperiumi, joka rahoitti lähes kaikkia vallankumouksia ja sotia, mitä historian aikana on nähty. Muistakaa nyt se, että he rahoittivat kaikkia sodan osapuolia kalliilla koroilla. Lainaehtoina olivat aina, että sodan voittaja maksaa häviäjän velat. Aika hyvä liiketoimi - aina voittaa. Nyt on täysin samanlainen operaatio käynnissä. Raha tulee täysin samasta osoitteesta.

Samaan aikaan Politici-lehti julkaisi Marinin viisaudet, että koronaviruksen leviäminen ja tautitilanne hallitaan ja nujerretaan yhteisellä eurooppalaisella strategialla. Ja mikähän se strategia mahtaa olla? Testaamalla... Testaamalla ihmiset ja luomalla yhtenäisen digitaalisen rokotetodistus. Eli suomeksi sanottuna; Ensin testataan niin paljon, että voidaan osoittaa, että sairauspiikki on noussut exponentiaalisesti. Tällä hetkellä pelkästään testaaminen Suomessa on maksanut n. 500 milj. €. Euroopassa miljardeja, väittäisin. Tämän jälkeen kehitetään strategia rajoittamiseen, niin ihmisten itsemääräämiseen sekä liikkumiseen, eli vapauteen. Strategia on ovela - ns. pakkorokote. Jos et ota rokotetta, niin et matkusta. Eikö kyse ole rajoittamisesta? Kyllähän muutkin viruspotilaat saavat matkustaa. Kuulostaa enemmänkin lahjonnalta tuo matkustaminen. Seuraavaksi kiristys ja lopuksi uhkaus. Millä aletaan kiristämään - ai ettei kauppaan saa mennä ilman rokotetta? Mikä voisikaan olla uhkaus - keskitysleiri Natsi-Saksan tyyliin? Ollaan taas kuin 4-vuotiaat hiekkalaatikolla, joilla ei ole mitään omia oikeuksia eikä sananvaltaa mihinkään. Tämähän ei olekaan enää uutinen, vaan täysin odotettavissa oleva asia. WHO on jo väläytellyt kv. koronarokote "pankkia", josta nähtäisiin kaikki rokotetut henkilöt. He, jotka eivät sitä ota, joutuvat tyytymään erilaisiin vapauksiin kuin ne, jotka rokotteen ottavat. Lisänä varmaan tulee hihamerkki, niin kuin keskitysleireillä aikoinaan.

Samassa Marin selittää, että elpymisvarat on ohjattava ilmaston ja ympäristön tilaa ja digitalisaatiota edistävillä tavoilla. Mitähän se mahtaa tarkoittaa? Sitä kun kukaan ei tiedä, niin rahat menevät mihin vaan ja kukaan ei koskaan kykene sitä edes selvittämään. Kysymys kuuluukin, kusetetaanko meitä vai onko asiat vaan liian hienoja meidän normaalikansamme tajuttavaksi? Niin kuin pääministeri Marin on sanonut useaan otteeseen, elpymisraha on kertaluoteinen maksu. Tänään, itsenäisyyspäivän jälkeen EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde ehdottaa elpymisrahastosta pysyvää työkalua. Eli ei sen tarkoituskaan ole olla kertaluoteinen. Valehteleeko pääministeri Marin kansalle, vai viedäänkö häntä kuin pässiä narussa? Mitä sanoo Suomen presidentti Niinistö?

Euroopan parlamentti ja jäsenmaat pääsivät sopuun EU:n pitkän aikavälin budjetista. Osapuolet sopivat siis 1074 miljardin euron EU-budjetista vuosille 2021-27. Tämän lisäksi sovittiin 750 miljardin euron elvytyspaketista. EU-budjetti rahoittaa EU:n yhteisiä hankkeita seuraavan seitsemän vuoden ajan ja elvytyspaketilla rahoitetaan ennen kaikkea jäsenmaiden uudistuksia ja investointeja talouksien auttamiseksi kasvuun koronakriisin jälkeen. Vuonna 2030 maailman onkin sitten valmis - mailla on niin suuri velka, että maat omistavat eliittipankit. Sillä aikaa poliittinen päätäntävalta on jo viety muualle. Suomen tapauksessa Brysseliin. MINULLE SE EI MUUTEN KÄY.

Taas esitän kysymyksen; Paljonko lisää Suomelle maksettavaksi? Ettekö ole oppineet jo tätä peliä?

Paketti on keskeisessä roolissa, kun EU-maiden talouksia elvytetään ja tuetaan vihreän, digitaalisen ja kestävän Euroopan rakentamisesta koronaviruksen jälkeen. Kyllä, YK:n agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet. Mielenkiintoista tässä kestävässä kehityksessä on se, että tämän taakse piilotetaan monet asiat. Tästä kirjoita erillisen blogitekstin vuoden 2021 alussa.

Katsokaa mitä Euroopan suurissa kaupungeissa tapahtuu. Miljoonat ihmiset protestoivat tätä vastaan ja poliisit hakkaavat ja pidättävät. Onko tämä sitä kestävää kehitystä? Eikö kansakunnilla ja sen ihmisillä ole oikeus päättää miten elää?

Mutta eipä tuolla kysymyksellä ole mitään merkitystä. Merkitystä on vain, kuinka kauan aikaa sitten, minkä takia ja kuka näiden asioiden takana oikein on tai oli? Oliko alun perin Suomen liittäminen EU:n ja tulevaisuudessa Natoon täysi bluffi?

Varatuomari Sauli Niinistö harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspäätöksiä vuonna 1994. Hän kertoi, että markasta ei vielä näillä päätöksillä luovuta, eikä näillä päätöksillä vielä eurojäsenyyttä päätetä - vaan siitä päätetään myöhemmin ja siitä tehdään erikseen oma lakialoite.

Nämä Niinistön tekemät harhautukset kirjattiin ja liitettiin virallisiin eduskunnan asiakirjoihin (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994), sekä myös äänestäjille lähetettyyn tiedotteeseen. Osa eduskuntaa ja useimmat suomalaiset äänestäjät uskoivat tämän väitteen.

Kun kansa ja sen jälkeen eduskunta oli harhautettuna äänestänyt EU-jäsenyyden hyväksymisen puolesta, niin näiden äänestyksien jälkeen Sauli Niinistö - tällä kertaa oikeusministerin ominaisuudessa - sanoikin, että eurosta päätettiin jo EU-jäsenyysäänestyksessä, eikä siitä tarvitse tehdä erikseen lakialoitetta.

Tämän Niinistön tekemän järkyttävän teon vahingot nousevat Suomen kansalle tässä vaiheessa mahdollisesti jopa kymmeniin miljardeihin euroihin, tulevaisuudessa jopa satoihin miljardeihin euroihin.

(Lähde: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/.../147807-sauli-niinisto.../)

Keitä me todella olemme ja miksi me haluamme tulla? Mitä haluaa Suomen kansa? Se mitä minä tai sinä haluat, on aivan sama. Mitä tämä maa ja kansa haluaa?

Liittyminen EU:n oli ilmeisesti taloudellinen ja turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Haluttiin, että Suomi ei enää joutuisi olemaan yksin muuttuvassa maailmantilanteessa, kuten aikoinaan talvisodassa. Näin tämä asia meille myytiin. Myytiinkö meille "globalisaatiota" vahingossa vai tahallisesti? Kaikki tietävät mitä tarkoittaa globalisti ja mikä heidän aikeensa on. Kaikki viittaa täysin tahalliseen itsenäisyyden ja vapauden riistoon suomalaisilta, eikä turvallisuuteen. Se EU mihin me liityimme aikoinaan sattumoisin suuren laman aikana, ei ole se mihin kenties haluamme tai halusimme alun perinkään. Nyt taas joku sanoo, että salaliittoteoriaa. Kuulkaas, tällä ei ole mitään tekemistä teorioiden kanssa. Suomessa alkoi todellinen lama vuonna 1990 ja "loppui" vuoden 1993 loppupuolella. Laman seurauksena kulutus ja investoinnit putosivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yritysten konkurssien määrä nousi voimakkaasti, ja kaatuminen sekä heikko taloustilanne aiheuttivat suurtyöttömyyden. Työttömyys oli vuosina 1992-1997 yli 12 prosenttia, pahimpana vuonna 1994 kaikesta työvoimasta 17 prosenttia ja rakennusteollisuudessa lähes 37 prosenttia. Pankit joutuivat suuriin vaikeuksiin muun muassa riskialttiiden operaatioiden ja yritysten kannattavuusvaikeuksien takia, ja seurauksena oli pankkikriisi.

Eli ensin ajettiin talous ahdingolle ja sen jälkeen tuotiin ratkaisu - EU. Hyvät ystävät, mitäs nyt on käynnissä - täysin sama operaatio. Ajetaan kaikki alas sekä talous ahdingolle ja kohta tulee ratkaisu - yksi maailmahallinto. Se vasta onkin suurin ongelma mitä tulemme kohtaamaan. Mistä 90-luvun lama tuli? Tippui puusta vai hyökkäsi pensaasta? Ei, vaan kaikki lamat syntyvät jostain mitä maailmalla tehdään. Se ei synny aaltojen mukana tai lepakosta niin kuin oletettu "virus". Lamat tehdään, keikautetaan kansakuntien taloutta, jotta voidaan saavuttaa jotain suurempaan hienoilla ratkaisuilla.

Nyt on aika tehdä jotain, ettei löröt tule housuun. Tai ne on jo housussa, mutta nyt vielä voi pyyhkiä. Aika käy vähiin ja sitten tarvitaankin jo isompia voimia siivoamiseen.

Miettikää itse, selvittäkää, tutkailkaa mitä täällä tapahtuu. Se, että jostain lukee jotain, niin ei auta. Avatkaa omat silmänne ja tuntekaa totuus itsessänne. Mitä on totuus itsellenne? Talonpoikaisjärki, tunteet sekä halu auttaa ystävät hyvät. Toivon sydämestäni, että olen väärässä, mutta pelkään pahoin. Liian paljon on tapahtunut maassamme. Näihin juttuihin ei tarvita salaliittoteorioita nähdäkseen totuus. Jos itse haluatte pelata oman pelinne loppuun näin kuin olemme menneet, niin hyvä. Muistakaa vaan, että olen tuonut varoituksen sanan, kun itse EU herra ilmestyy Suomeen ja kertoo mitä tapahtuu. Kuka tätä orkesteria loppujen lopuksi johtaa? Väitän, että aika näyttää ja alta tulee paljastumaan biljonääri- globalistit, jotka omasta mielestään kykenevät mihin vain. Ainut minkä he ovat unohtaneet - suomalaiset, joilla on tuo kirkas Pohjolan valo apunaan, jota onkin huono haastaa, koska sitä ei näe, pysty koskettamaan eikä kukaan tiedä missä se on tai mikä se on. Se vaan on. Se on myös osa suomalaisuutta.

VAIKUTTAKAA JA ÄÄNESTÄKÄÄ HYVÄT IHMISETVapaus

(6.12.20)

Musiikki saa aikaan tunteita isänmaasta, vapaudesta sekä omista vanhemmistamme sekä isovanhemmistamme. Vapaudella oli täysin eri merkitys 80 vuotta sitten, kuin nyt vuonna 2020. Yhteistä näille ajoille on se, että vapaudella on edelleen merkityksensä. 80 vuotta sitten isovanhempamme taistelivat sen vuoksi, että saisimme vielä vuonna 2020 kokea samaa isänmaallisuutta sekä vapautta mitä he halusivat kokea. He taistelivat viimeiseen saakka siitä, keitä me suomalaiset halusimme olla. Tuo taistelun ääni kuuluu läpi yllä olevan laulun.

Kuunneltuani tuon laulun ja laulun sanat, tulee samalla haikea, mutta hyvin isänmaallinen tunnelma. Laulu alkaa maisemakuvauksella, joka on lavea vetäisy Suomen kartan eteläkärjestä maan pohjoisimpaan kolkkaan ja joka rakentaa hieman mystisen kollektiivisen yhteistunteen. Toinen säkeistö kuvaa ajankohdan henkeä, mutta sukupolvien ketjun korostaminen palauttaa sanonnan levolliseen poljentoon. Kolmannen säkeistön loppunousu kokoaa yhteen sukupolvet, perheen tukipilarit äidit ja morsiamet sekä nostaa isänmaata puolustavan miehen myyttiseen voimaan ja itsetuntoon. Sotamarssien joukossa Sillanpään marssilaulu on rauhanomaisimpia, sanonnaltaan kokonaan puolustuksellinen ja sävyltään miltei kotirintaman marssi.

(Wikipedia)

Sillanpään marssilaulu on isänmaallinen sota-aikana 1940 syntynyt laulu, joka kertoo juuri tuosta isänmaallisuudesta, vapaudesta, perheestä, yhteisöllisyydestä, taistelusta oikeuden puolesta ja siitä kaikesta suurimmasta - meistä suomalaisista.

Ken olisi uskonut kymmenen vuotta sitten, saatikka viime vuonna, minkälaiseen taisteluun me suomalaiset vielä joudumme. Taistelu on täysin erilainen kuin 80 vuotta sitten. Taistelemme kuitenkin täysin samoista asioista. Joudumme jälleen kysymään itseltämme keitä me haluamme olla? Haluammeko taistella vapautemme puolesta? Haluammeko, että jälkipolvemme kuuntelevat samaa F.E Sillanpään marssilaulua 100 vuoden päästä ja katsovat ylpeinä eteenpäin ja sanovat, että isovanhempamme ja heidän isovanhemmat tekivät jotain suurta, jotta heillä on isänmaa sekä vapaus mitä he saavat vaalia ja säilyttää?

Kaikki tämä kuulostaa utopistiselta kirjoittaa vuonna 2020, koska samanlaista vaaraa ei ole, kuin F.E Sillanpään poika tuli kokemaan rintamalla aikoinaan. Meillä se vaara piilee aivan jossain muussa. Olemme silti tulleet saman asian ja kysymyksen äärelle, kuin isovanhempamme silloin 80 vuotta sitten. Olen varma siitä, että me suomalaiset ajattelemme tänä päivänäkin täysin samoin, kuin silloinkin - haluamme säilyttää isänmaamme sekä vapauden.

Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille F.E Sillanpään sanoin;


Kotikontujen tienoita tervehtien

Tämä laulumme kaikukoon,
Yli peltojen, vetten ja tunturien
Aina Hangosta Petsamoon.

Sama kaiku on askelten,
Kyllä vaistomme tuntee sen,
Kuinka kumpujen kätköistä, mullasta maan
Isät katsovat poikiaan.

Sinä tiedäthän veikko mun vierelläin,
Mikä retkemme tänne toi.
Ilomielin me riensimme sinnepäin,
Missä yhteinen kutsu soi.

Tapa tuttu jo taattojen
Nyt on hoidossa poikasten:
Kun on vaaralle alttiina syntymämaa,
Kotiaskaret jäädä saa.

Mitä lieneekin aarteita Suomessa,
Toki kallehin on vapaus.
Tääll' on suorana seistä ja kaatua
Joka miehellä oikeus.

Siis te lapset ja vanhukset,
Ja te äidit ja morsiamet,
Niin kauan teillä on suojattu lies
Kun on pystyssä yksikin mies.

Polariteetti

(4.12.20)

Voiko rakkaus olla? Rakkaus ei voi olla olemassa ilman tämän täydellistä vastakohtaa, ei rakkautta. Täydellistä rakkautta ei voi kokea ilman pelkoa. Kun pelko on olemassa, rakkaus on olemassa ja koettavissa. Rakkautta kutsumme Jumalaksi ja pelkoa paholaiseksi. Ihmiset ovat vain keksineet aikojen saatossa monimutkaisia mytologeja ja tarinoita kaiken tämän ympärille - valon ja pimeyden voiman (Neale Donald Walsch). Tämä kaikki siis on ihmisten keksimää illuusiota, koska ei ole kuin yksi. On vain ykseys ja pyyteetön rakkaus.

Koska elämme kokemuksien aikoja, unohdamme rakkauden ja keskitymme pimeyteen. Miksi? Koska sitä todellisuudessa ei ole. Kaikki on vain ja ainoastaan näytelmää, jotta saamme kokea täydellisen rakkauden.

Jotta kokisimme rakkauden, tapahtuu tämä kaikki ympärillämme. Taas me keskitymme pahuuteen, pimeyteen ja siihen mitä emme huomaa, rakkautta sisällämme. Unohdamme tässä kaikessa sen olennaisen ja kaikkein tärkeimmän - ykseyden ja pyyteettömän rakkauden. Heittäkäämme pelko pois, koska sitä meissä ei ole. Koemme pelon vain egomme kautta. Kun egomme murtuu, jäljelle jää rakkaus.

Me olemme keiden pitäisi luoda rakkautta niille, jolle pelko luo vallan, he jotka nukkuvat, eivätkä huomaa tätä kaikkea universumin hienoutta, tässä kaikessa dualismissa ja polariteetissa.
Maapallo Universumin ylilääkärin vastaanotolla

(2.12.20)


Maaplaneetta elää erikoista aikaansa. Eikä pelkästään maaplaneetta, vaan koko aurinkokuntamme, galaximme ja koko universumi. Tuskinpa ainoastaan tällä pallolla tapahtuu energiamuutoksia, vaan kaikkialla. Planeettamme sekä sen olennot voivat pahoin. Mitä on tapahtunut?

Meidän kotoinen planeettamme on sairastunut. Planeettamme on ollut sairas jo jonkin aikaa, ihmiskunnan iässä tuhansia vuosia. Vaikka ikää on karttunut yli 13mrd. vuotta niin maapallon pitäisi viettää nuoruusiän ihannevuosia. Onhan tuo ikä vasta kovin nuori, kun ajatellaan ikuisuutta. Valitettavasti planeetta käyttäytyy kuin eläkeiässä oleva vanhus - sairas ja rahnainen. Maapallolla saattaa tosin olla myös puberteetti-iän kriisi. Kuka tietää paremmin, kuin itse Universumin ylilääkäri. Hän saapuikin kotikäynnille planeetallemme:

Mitä on tapahtunut? Mihin sattuu?

Mitä sanoo Universumin ylilääkäri?

"Tulehdusarvot ovat korkeat", toteaa universumin ylilääkäri pilvenhattaralta. Kaikki sen tietää, jopa kaveritkin Mars ja Venus, mutta kukaan ei osaa sanoa mikä palloa vaivaa. Kyllä heilläkin on ollut omia vaivojaan, ei pallo yksin sairasta. Itseasiassa kukaan ei halua sanoa mikä palloa vaivaa, vaikka kaikki sen tietävätkin. Ylilääkäri tutkailee hieman etäältä palloa omilla vempaimillaan. Sairauden kyllä näkee ja kuulee ilman mitään sen kummempaa tutkimusta. Ylilääkäri hymähtää, että "olette joutunut ei niin vakavan viruksen hyökkäykselle". "Hmm" sanoo ylilääkäri ja pyyhkii hikeä otsaltaan ja tokaisee "näitä on ollut ennenkin, miljardeja vuosia sitten, tosin ihan muualla".

Kyseessä on ikivanha virus, joka ilmentyi maapalollakin jo kauan aikaa sitten. Maapallo eli hyvin vilkasta vauvaelämää ja yksinkertaisesti sai viruksen sisäisten hiekkalaatikkoleikkien johdosta. Leluja oli liian vähän hiekkalaatikossa ja nuhjailun yhteydessä hiekkaa lensi ympäri ämpäri. Planeetalla oli siis liian vähän tilaa ja tuli törmäyksiä. Hiekan joukosta sattumalta tuli virus, jota kukaan ei oikein tunnista mikä se on. "Tai kyllä mä sen tunnistan" huokaisi ylilääkäri ja lisäsi "te ette vaan halua nähdä sitä". Ylilääkäri tuumasi "Nyt vaan on hieman kuumetta, joka näkyy ylikuumentumisena erilaisissa toiminnoissa". "Tosin havaittavissa on myös oksennustautiakin sekä ripulia, jotka taas näkyvät erilaisina purkauksina. Samoin saattaa näkyä paikallista hikoilua" Onhan pallolla kuivia- sekä erittäin kosteita alueita. Ylilääkäri kirjoitti muistiinpanoja "Katsokaas kun tullaan tiettyyn ikään, niin pallon tietyt solut alkavat käyttäytyä sillä lailla, että haluavat ottaa vallan koko pallosta ja eihän se nyt niin käy". "Tää on sinänsä ihan tuttu juttu, on tätä tapahtunut muissakin maailmankaikkeuksissa aina silloin tällöin", sanoi Ylilääkäri.

Ylilääkäri alkoi pohtia mitä tehdä asialle:

"No annahan, kun Ylilääkäri katsoo ja tutkii. Mulla on aikamoinen kokemus tällaisista ongelmista. En mä turhaan Universumin ylilääkäri ole. Kyllähän tämä on sellainen juttu, että tämä täytyy hoitaa kuntoon. Katsokaas kun ongelma saattaa tarttua muihin. Teillähän on vieressä Kuu, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus ja Pluto. Jos Kuu sattuu sairastumaan, niin sitten voi alkaa heittää nestetasapaino ja se menee tunteisiin. Merkurius kun sairastuu, niin siitä vasta sanomista syntyy, eikä sitä viitsi kuunnella. Venushan on taas siskosi ja mietipä sitä, kun siskosi sairastuu. Kyllähän sä noi naiset tiedät. Mars sairastuttuaan hermostuu täysin ja sitten on isompi ongelma. Siitä voi tulla jopa sotaisa. Jupiterilla ongelma on laajentuminen. Siinä voi käydä sillä lailla, että tulee paskempi tauti. Saturnus, kun sairastuu, niin sitten täytyykin rajoittaa kaikkea kulkua ja laittaa koko kunta totaaliseen sulkuun. Se vasta lockdown olisi. No siinä vaiheessa, kun Pluto saa viruksen, niin mitään ei olekaan enää tehtävissä. Se onkin sitten täysin uusi muodonmuutos ja sitähän me emme halua. Joulukin on tulossa, niin tässä alkaa käymään sillä lailla, että muut pallot alkavat miettimään mitä tehdä estääkseen viruksen leviämisen. Jupiter ja Saturnus meinaa lyöttäytyä yhteen ja kukaan ei oikein tiedä mitä ne meinaa. Auringon sairastuttua se onkin sitten siinä, tulee vilu ja valot sammuu lopullisesti. Ongelmaksi muodostuukin koko aurinkokunta. Jos koko kunta sairastuu, niin Linnunradassa onkin vasta planeettoja ja palloja, jotka hermostuu totaalisesti. Ne, kun ei nyt vaan voi hermostua, sillä niillä on paljon tärkeämpiä tehtäviä meneillään täällä työyhteisössä. Toinen juttu on, että ne alkaa heittelemään isompia kiviä - osoittavat mieltään kun hermostuvat. Katsokaas planeetta, te ette ole ainut täällä. Täällä on aika paljon muitakin planeettoja, joiden tulee olla terveitä. Onhan tuolla vielä yksi maailmankaikkeuden mustalammaskin, jota ei pidä missään nimessä suututtaa. Se on aika oikukas välillä, mutta siitä on kyllä hyötyä kaikille, jopa teillekin. Toi lähin mustalammas, niin siis paremmin tunnettu musta-aukko teidän galaxin keskellä on kyllä aika kiivas. Se kun sairastuu, niin se ei enää tiedä mitä syödä. Silloin se alkaa syömään ihan mitä vaan, mutta sitä kun ei tiedä mikä pysyy sisällä ja mitä tulee toisesta päästä ulos. No, oon puhunut sille, ettei silleen saa tehdä, mutta kun se nyt on tollanen ja onhan siitä kyl enemmän hyötyä, kuin haittaa. Katsokaas kun se musta-aukko auttaa teitä saamaan nopeammin lääkettä. Saadaan lääke toiselta puolelta maailmankaikkeutta hyvinkin nopeasti, kun sillä on niitä oikoteitä, mitä missään muualla ei olekaan. Sitä paitsi sieltä tulee ne parhaimmat lääkkeet".

"Mutta joo, tutkitaas nyt vielä mitä pitäis tehdä. Tosiaan tää on selkeesti virustauti, kun nostaa kuumettakin, nenä vuotaa aika lailla ja yskittääkin aika pahasti. Herra planeetta on ollut liian itsekeskeinen viimeiset tuhannet vuodet eikä lepoa ole ollut tarpeeksi. Olet ollut liian ahne kerätäkseen kaikkea roskaa itseensä. Tähän yleensä auttaa lepo, mutta nyt on kestänyt kyllä liian kauan toi homma. Ensinnäkin nyt täytyy rauhoittua täysin. Täyslepo päälle ja järkeä toimintaan. Sitten teille on muodostunut sisäisesti sairaita soluja. Virus on yksinkertaisesti ottanut vallan soluista ja sairastuttanut ne. Niitähän on joka puolella. Teillähän on turvotustakin lähes joka puolella. Näyttäisi olevan suurin vika päättäjäsoluissa, ei niinkään työsoluissa. Ongelma ei kuitenkaan näytä olevan kaikkialla. On näköjään paikkoja, missä tilanne on hieman pahempi. Täällä keskellä on aika paha ongelma ja samoin tuolla läntisellä alueella. Noi muut alueet hoituu lääkkeillä. Pään alueella pohjoisessa on vain pikkaisen turvotustu. Pään alue hoidetaan ensin kuntoon ja sitten muut, että saadaan järkeä koko touhuun. Kun pään alue saadaan kuntoon, niin silloin saadaan kuriin muutkin paikat- Järkeä, järkeä. Pään alue lähtee ihan levolla ja mietiskelyllä. Pieni määrä kipulääkettä, että saadaan selkeämmäksi ajatukset. Hieman joudutaan muuttamaan ajatuksia toiminnassa, mut se on aika helppo homma. Keskialue onkin vaikeampi. Siellä joudutaan tekemään enemmän asioista. Siihen me saamme lääkkeen sieltä musta-aukon kautta. Lääke saapuu tehtaaltamme toisesta universumista. Se on aika vahva lääke, nopeatehoinen, saattaa aiheuttaa kouristuksia, väsymystä ja huippausta. Se lääke tuhoaa ne kaikki sairaat solut kylläkin vauhdilla. Toki se voidaan ottaa vasta kun päänalue saadaan kuntoon. Ongelmana keskialueen hoidossa on kyllä karanteeni. Lääke on sen verran vahva, että alue joudutaan eristämään hetkeksi. Mutta se on pikku hetki se. Läntinen alue on sitten se seuraava. Siihen me tarvitaankin hieman eri keinoja, koska siellä se solujen sairastuminen on mennyt vähän pidemmälle ja syvemmälle. Siis enemmän soluja sairastunut. Siellä on työsolutkin jo sairaita. Pitääpä miettiä hetkinen, miten se tehdään. Hmm...jos nyt sittenkin aloitetaan hieman vahvemmalla lääkkeellä. Katsos, kun solut uudistuvat kyllä ja niitä tulee uusiakin, niin jos vaikka tuhottaisiin ne sairaat solut ja odotetaan, että uudet solut syntyvät. Siihen meillä löytyy ihan paikallista lääkettä, eikä tarvitse odotella mustanaukon kautta tulevaa lääkettä. Juu toki, onhan meillä totisesti varalla lääkintäyksiköitä ympäri omaa linnunrataakin. Meillä on näitä lentäviä tuhoajasoluja täälläkin jo valmiina, jotka odottavat vain käskyjä, minne mennä. Ne saapuvat kyllä valonnopeudella paikalle, mikäli tarvis. Ne on muuten aika mielenkiintoisia, kun sairaat solut eivät edes huomaa kun ne saapuu. Ne kykenee piilottamaan itsensä näkyvistä ja niillä on hieman erilaisia konsteja tuhota ne sairaat yksilöt. Yleensä sairaat solut lähtevät karkuun niitä, kun ne on "aika" tehokkaita".

"Tää on aika selkee homma. Jaa, muutama asia vielä. Kun saadaan toi sun pahin olotila pois, niin kyllä pitäisi ottaa se rokote tätä virusta vastaan. Yleensä en suosittele rokotteita, mutta tää universumirokote on kyllä hyvä. On se toiminut muuallakin viimeiset ziljoona vuotta. Sitä on testailtu aika monessa paikkaa, siis muissakin universumeissa. Siinä on vaan se, ettei siellä hiekkalaatikolla saa tunkea enää niitä leluja suuhun ja pitäkää omat lelut ominaan. Jos lainaatte niitä, niin putsaatte ne ennen palautusta. Sit pitää muistaa lepo, lopettaa se ahneus kaikkeen sekä semmonen toisten kiusaaminen. Nyt sitä rokotetta ei voi ottaa vielä. Ensiksi ylikuumentuminen pois ja sitten vasta kunnon pistos. Sun ei tarvi tehdä sille rokotusasialle mitään, vaan lähetän aurinkokunnan apulaisylilääkärin antamaan sen sulle. Itseasiassa toi mun poika on tehnyt niitä pitkään, viimeksi 2000 vuotta sitten. Silloin vaan lääke ei ollut niin kehittynyt kuin nyt. Mut nyt täytyy lähettää mun kaikki pojat paikalle, että ne muutkin oppii, miten se tehdään. Kyllähän sä Tsiisuksen muistat - hän tän homman hoitaa. Muutkin pojat saattavat ottaa yhteyttä, muttei niistä kannata välittää. Yksi pojistani Micromaailmasta on innokas rokottaja, mutta se on parempi noissa ohjelmistohommissa. Nää mun kaikki pojat on kyllä tosi kivoja, mutta niiden täytyy hieman saada enemmän kokemusta kaikennäköisistä hommista, ennen kuin voi hoitaa tällaisia juttuja.

"Tässä tää nyt suunnilleen olis. Saat ensilääkkeet hoitaja Teresalta ja Tsiisus ottaa yhteyttä rokoteasiassa. Voit toki laittaa jonkun maskin päälle, ettei kaikki nesteet roisku kaikkien päälle. Jaa sullahan on toi likanen vanha kestomaski mukana, joka on aika saasteinen. Se täytyy vaihtaa, mutta sekin hoituu tässä samassa rytäkässä. Toi vanha maski on kyl ihan hölyn pölyä. Laitetaan uusi tilalle, joka hengittää paljon paremmin. Kato se saaste menee kohta noille kavereille; Marssille, Jupiterille ja muille. Ei se maski niitä auta, mutta ehkä ne tuntee vaan hieman turvallisemmalta olonsa, kun ne ei oo sairastanut kertaakaan miljardeihin vuosiin. Niin, onhan niilläkin ollut kaikennäköistä.

Eipä tässä muuta, kassan kautta vaan ja lepäämään. Älä pelästy sitä laskua, se on aika suuri, kun siinä on mukana nyt sitten kaikki noi lääkkeet, kotihoito ja se rokotekin. Se rokote on aika kallis tässä, kun parannettavia soluja on aika paljon. Niin ja siinä on siis tuplarokote, kun se yksi rokote vaikuttaa vaan jonkin aikaa. Sit kun olo helpottuu niin se varmaan suojaa seuraavat tuhannet vuodet ja sit vasta uusi pistos.

Kyllä se tästä iloksi muuttuu. Kohta oot taas kunnossa ja kaikki pelittää. Hieman kärsivällisyyttä vaan niin saadaan ne sairaat solut terveiksi. Morjens ja mukavaa viikon jatkoa".
Suuren taikatempun salaisuus

(29.11.20)


Hoblaa, huudahtaa maailmankaikkeus. Samalla heilahtaa taikatikku ja alkaa tapahtumaan. Asiat tuntuvat menevän kuin itsestään eteenpäin, ilman, että tarvitsee ihmetellä yhtään mitään. Kaikki menee juuri niin kuin halutaan menevän ja oikeaan aikaan. Ei ole väliä kuka johtaa tai ei johda. Tällä kertaa Senor Granadan ja Lady Manhattanin kannattaa pysyä kaukana tästä leikistä vaikka hauskoja ovatkin.

Ihmisyydessä emme yksinkertaisesti kykene havainnoimaan asioita näin. Me tunnemme ja koemme asioita. Tietyistä asioista saamme mielihyvää ja toisista saamme mielipahaa. Me emme näe kovin syvälle ja pitkälle asioita. Tarvitseeko kaikkien nähdäkään kaikkea? Ei tietenkään kaikkien tarvitse nähdä kaikkea. Jotta ymmärtäisimme elämän tarkoituksen sekä miksi joku asia tapahtuu tai miksi asiat ovat niin tai näin, on ykseyttä ymmärrettävä edes hitusen. Maailmassa on yksi kysymys mihin haluaisimme saada vastauksen - mikä on tämän kaiken tarkoitus, elämän siis. Kysymystä on pohdittu tieteessä ja taiteessa kautta aikojen. Olemme etsineet vastauksia maasta, kuusta ja aurinkokunnastamme. Olemme lähettäneet aluksen toiseen aurinkokuntaan mukanaan kuvia ihmisestä, eläimistä sekä erilaisia äänitallenteita maapalloltamme. Miksi? Kuvitteleeko joku, että kun lähetämme "neulan" avaruuteen niin "joku" olento törmää siihen? Kyllä korkeamman värähtelyn omaavat olennot löytävät meidät, ovat siis löytäneet jo. Toinen asia on, että vastaukset kaikkiin kysymyksiin ovat lähempänä kuin osaatte arvatakaan. Vastaukset ovat meissä itsessämme, ei sen lähempänä, eikä sen kauempana. Me ihmiset emme yksinkertaisesti muista sitä, emmekä vastauksia miksi olemme olemassa. Juuri tämän takia maapallomme asiat ovat niin kuin ne ovat.

Niin, se kysymys mikä on tämän kaiken tarkoitus? Siihen tietysti liittyy sivujuonia ja monia muita kysymyksiä. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Onko muilla planeetoilla elämää? Mitä meidän oikeasti pitäisi täällä maapallolla tehdä, että olisimme onnellisia? On jopa ihan naurettavaa alkaa vastaamaankaan näihin. Kyllä te ja me kaikki tiedämme vastaukset näihin, ovathan ne vastaukset kaikki meidän sisällämme. Jos ihmiset oikeasti tajuaisivat vastaukset näihin, niin maapallolla loppuisi sodat, nälänhätä, kilpailu, masennus, työnteko sellaisenaan, rahatalous jne. jne. Miettikää, kuinka pienestä on koko homma kiinni. Pelkästään siitä, että me muistaisimme tämän, miksi olemme täällä ja mikä sen tarkoitus on? Kuoleman jälkeen on ikuisuus, eikä kuolemaa ole. Itse näen toisinaan kuolleita ihmisiä ja tietyin ajoin kykenen kommunikoimaan heidän kanssaan. Avovaimo kykenee samoin, vielä vahvemmin ja koko ajan. On tuhansia ihmisiä, jotka tähän kykenevät. Onko siis kuoleman jälkeistä elämää? Vieläkö kysytte?

Onko toisilla planeetoilla asutusta? Olemmeko yksin...heh heh, aika tyhmä kysymys. Pallomme sijaitsee galaksissa, jossa on 600 miljoonaa muuta tähteä. Galakseja on ääretön määrä Universumissa. Universumeita on ääretön määrä. Vieläkö kysytte? Vastaus on kyllä ja sanon tämän käsi sydämellä. Olen itse kokenut maan ulkopuolista elämää, oikeaa elävää organismia, joka ei ollut kotoisin tältä planeetalta. Tulen julkaisemaan ko. aiheesta kaksi erillistä kirjoitusta blogissani; Kosmisia kohtaamisia. Kirjoitan aiheessa myöskin miksi he ovat jo pallollamme.

Yllä olevat asiat ovat juuri niitä, jotka määrittävät meidän taikatempun teon edellytykset. Kysymme koko ajan, miten tämä temppu tulisi tehdä? Miten tämä temppu tehdään? Taikatemppu onkin yksinkertaisempi mitä luulette, koska ei ole mitään taikatemppua. Me kuvittelemme, että on olemassa jokin temppu. Se temppu olemme me itse. Siis olemme se temppu sekä taikuri. Me teemme elämämme ja päätämme miten elämme sen. Ei ole mitään "kohtaloa", joka vain tapahtuisi. Sitä voidaan kyllä syyttää, mutta muistakaa nyt - kaikki on illuusiota, egon tekemää hulluutta. Mutta kuvitellaan nyt sitten, että olisi taikatemppu, mikä pitäisi tehdä. Jannen taikakoulussa tempun tekemiseen ei tarvita mitään, muuta kuin muistamista. Muistakaa, kuka olette ja mistä tulette niin silloin se taikatikku heilahtaa ja kaikki muuttuu hetkessä. Puretaanpa se temppu pieniksi palasiksi.

Maailma on täynnä erilaisia eksperttejä, talousneroja, lääkäreitä, professoreja, säveltäjiä jne. Osa tietää kaikesta tekniikasta kaiken, osa osaa leikata aivoja, osa osaa säveltää hienoja sinfonioita.

Mutta kuka osaa sen, mikä on? Sen kykenee ainoastaan taikurit, elämän taikurit.

Ihmeellistä näissä kaikissa experteissä on se, että he eivät ole kyenneet ratkomaan maailman talousongelmia, nälänhätää, lopettamaan sotia vaan ovat saaneet maapallon yhä syvempään kaaokseen. Näiden ratkomiseen tarvitaan siis taikureita - teitä, hyvät ihmiset.

Taikatempun tekeminen:

Useimmilla ihmisillä on takaperoinen käsitys olemisesta ja tekemisestä ja omistamisesta.

Normaali käsitys on, että jos heillä on jotakin enemmän esim. aikaa, rahaa, rakkautta tms. he voivat tehdä jotakin - lähteä lomalle, ostaa auton, antautua ihmissuhteeseen jne. jonka ansiosta he ovat voivat olla jotakin; onnellisia, tyytyväisiä, rakastuneita tms.

Todellisuudessa he kääntävät olemisen, tekemisen ja omistamisen paradigman väärinpäin. Maailmankaikkeudessa sellaisena kuin se todellisuudessa on, omistaminen ei tuota olemista vaan päinvastoin. Tästä tuleekin sanonta, että raha ei tuo onnea tai rakkautta.

Ensin täytyy olla onnellinen, tietoinen tai viisas, vasta sitten aletaan tehdä asioita olemisen pohjalta ja pian saa huomata, että se mitä tekee tuottaa tulokseksi sen mitä on aina halunnut olla tai "omistaa". Tätä kutsutaan maailmankaikkeuden luomisprosessiksi, jota me koko ajan teemme. Hyvät taikurit - Te teette tätä koko ajan. Jotta luomisprosessi saadaan liikkeelle, on päätettävä, mitä haluaa "omistaa", kysyttävä itseltään mitä, jos omistaisi sen ja aloitettava suoraan olemisesta. Suomeksi sanottuna tee se mielessäsi jo ennen kuin se muuttuu näkyväksi fyysisessä todellisuudessa.

Elämässä ei tarvitse tehdä mitään. Emme ole etsimässä mitään, vaan luomassa. Tämä on suuri luomisprosessi mitä teemme. Kaikki keskittyy olemiseen. Maailmankaikkeuden luomisprosessi voidaankin kiteyttää: Ajatus - sana - teko!

Luomisprosessi alkaa ajatuksesta, ideasta, käsityksestä tai visiosta. Kaikki alkaa aina ajatuksesta, ei voi olla mitään ilman ajatusta. Ajatus onkin luomisen ensimmäinen taso. Seuraavaksi tulee sana, ajatusten ilmaisua. Se lähettää luovaa energiaa maailmankaikkeuteen. Sanat ovat voimakkaampia kuin ajatukset. Sanat ovat luomisprosessin toinen taso. Viimeisenä tulee teko. Teot ovat liikkeessä olevia sanoja. Sanat ovat ilmaistuja ajatuksia. Ajatukset ovat muotoiltuja ideoita. Ideat ovat yhteen kerääntynyttä energiaa. Energiat ovat vapautettuja voimia. Mitä luomme? Luomme itsemme uudelleen sellaisiksi kuin haluamme. Me olemme "unessa", unohtaneet Jumalan ja luomme itsemme uudelleen muistamalla, että Jumala on meissä eikä erillisyyttä ole. Me saamme olla juuri sellaisia, kuin olemme tai olla olematta. Ihminen, joka haluaa rahaa, saa rahaa. Ihminen, joka haluaa rakkautta, saa rakkautta. Mutta haluta ei saa, luo se. Ajatelkaa seuraavaa lausetta: Minä haluan maallista menestystä. Jumala toimittaa teille kaiken minkä pyydätte. Te saatte juuri sen minkä sanoitte: Saatte haluta maallista menestystä. Pikemmin kiittäkää Jumalaa maallisesta menestyksestä, saatte sen. Kaikki on energiaa. Luomisessa tulee muistaa yksi sääntö. Jos luomme itsellemme tilanteen, jossa on rahaa tai valtaa, on aina olemassa "kolikon toinen puoli". Tällä tarkoitan sitä, että paljolla rahaa ei voi ostaa onnea tai rakkautta eikä terveyttä. Elämän tarkoitus on luoda se mitä ja kuka olet ja sitten kokea se.

Tietäminen on Jumalallinen olotila, mutta suurin ilo on kuitenkin olemisessa. Oleminen tulee mahdolliseksi vain kokemisen kautta, pyhän kolminaisuuden kautta.

(Neale Donald Walsch)

Suuren taikatempun tekeminen voidaan naamioida yhteen sanaan - Manifestointi. Ette loppujen lopuksi tarvitse taikasauvaakaan tähän kaikkeen, ainoastaan ajatuksen. Antakaa ajatuksen lentää, antakaa huulenne liikkua ja nauttikaa, mitä olette luoneet. Varokaa kaikkea mitä "toivotte", saatte sen hyvinkin todennäköisesti. Ei tämän taikatempun tekeminen vaikeampaa ole. Te teette sen itse Vaikeaksi. Jos egonne haluaa jotain, niin se ei tarkoita, että te todella haluatte sitä. Ego on valheellisuuden perikuva. Kysykää sisältänne mitä haluatte. Sielunne tietää kaikesta kaiken.

Yle Areenassa on Roman Schatzin audio-ohjelma, nimeltään Maamme kirja. Roman mainostaa sitä seuraavin sanoin;

"Arvoisat kanssakulkijat. Kukaan meistä ei tiedä, mistä tulemme, miksi olemme täällä, miten päin tässä pitäisi olla ja mihin kaikki vielä päättyy".

Lähetän Roman Schatzille terveisiä: Olet syvässä unessa, aika herätä. Me tulemme lähteeltä, olemme hakemassa kokemuksia, saa olla miten päin vaan ja kaikki päättyy lähteelle, mistä olemme tulleet!

Mukavaa Joulun odotusta kaikille

Illuusio osa II - Päätepysäkki


Ollakko vaiko ei olla? Onko millään asialla merkitystä? On aika kova väite, että millään ei ole mitään väliä. Katsokaa itseänne peilistä. Mitä näette? Saatatte nähdä Maijan, Liisan tai Pekan. Keitä he ovat? Eivät yhtään ketään. Kun tajuatte, että teillä ei ole hajuakaan siitä kuka olette, niin olette oikealla tiellä. Olette päässeet elämän todelliseen lähtöruutuun. Ainoa odotus on, koska starttipyssy pamahtaa, että pääsisitte aloittamaan pitkän, mutkaisen ja pomppuisen polun. Jos väitätte tietävänne, kuka olette tai paremmin tiedätte olevanne "ei-itseellisiä", olette päässeet maaliin. Olette päässeet elämän päätepysäkille ja voitte poistua suuresta näytelmästä vähin äänin, koska kaikki on illuusiota ja millään ei ole enää mitään merkitystä.

Te olette inkarnoituneet maapallolle näyttelemään todella kovan luokan draama-, action-, komedia- tai ihan mitä vaan elokuvaa, jonka päänäyttelijän näette peilistä. Muistakaa, ettei stunttimiehiä ole käytössä missään tempussa. Te teette omat stunttinne. Saatte itse päättää elokuvan aihealueen. Peilistä nähdyllä Maijalla, Liisalla tai Pekalla ei ole mitään tekemistä minkään kanssa. Onko sitten millään muullakaan mitään merkitystä? Miettikää asiaa seuraavasti; On olemassa vain ykseys, Jumala, Universumi tai maailmankaikkeuden energia. Siis on vain yksi ja sama, ei ole mitään muuta. Se sama energia on kaikkialla, ihmisissä, hississä, peilissä, hiekassa, kasveissa, kaikkialla. On vain yksi ja kaikki muu on harhaa tai illuusiota näytelmän muodossa. Kuulostaa kovin monimutkaiselta ajatukselta, mutta näin se vaan menee.....

Henkisyydessä puhutaan yleensä, että pitää olla jonkinlainen - ei, ei pidä olla minkäänlainen. Te olette juuri sellaisia kuin te olette, koska sillä ei ole merkitystä oletteko jotain muuta. Meditoitte tai pelaatte monopolia, syötte lihaa tai voikukkia, inhoatte tai rakastatte. Jos te rakastatte, rakastatte vain itseänne. Jos inhoatte tai vihaatte jotain muuta ihmistä, inhoatte ja vihaatte vain itseänne, koska ei ole muuta, on vai yksi, ykseys. Onko merkitystä, haluatteko pelastaa maapallon kaikki eläimet ja saada rauhaa maapallolle? Ei, silläkään ei ole mitään merkitystä. Kyse on ainoastaan hereillä olemisesta. Toki heräämisessä tapahtuu itsessään sellaista, että haluaa pelastaa eläimet ja saada rauha aikaan maailmassa. En minäkään kirjoita sen takia, että olisin hereillä. Kirjoitan, koska haluan kirjoittaa. Haluan kirjoittaa itselleni, siis teille, meille kaikille.

Miksi olemme täällä

Nyt päästään asian ytimeen eli ykseyteen. Me ihmiset olemme hakemassa kokemuksia täällä, jonka jälkeen kierto alkaa uudelleen toisessa paikassa, missä niin meillä on vapaa tahto siihen. On syntymistä sekä kuolemista joka jatkuu ikuisuuden, kunnes....Miettikää ikuisuuden. Voiko sitä edes ymmärtää, ettei peli koskaan lopu? Tässä tapauksessa syntyminen on nukkumista ja kuoleminen on heräämistä. Me synnymme, jolloin olemme unessa, jossa meidän tulee ainoastaan muistaa, keitä me olemme ja mistä tulemme. Kuolemassa pääsemme todelliseen kotiimme henkimaailmaan. Kuolemassa siis synnymme takaisin kotiimme, lähteelle, josta taas aikanaan lähdemme kiertolaismatkalle muualle hakemaan niitä kokemuksia erilaisista asioista. Eipä näytä olevan sen vaikeampaa. Ainut asia maailmassa mitä teiltä ei voida ottaa pois on kuolema. Pitäkää kuolema mukananne koko ajan, koska se on tehnyt elämästänne mahdollisen. Viimeistään silloin kun kuolema saapuu, heräätte tästä kaikesta, suuresta unesta.

Tällä kierrolla meillä kaikilla on oma henkinen polkumme. Kuljemme sitä eteenpäin juuri omalla tavallamme ja tahdillamme. Kukaan ei ole sen parempi kuin toinenkaan, koska toista ei ole. Se, että onko ihmiset henkisesti heränneet, niin sillä ei ole väliä. Kaikki heräävät omalla ajallaan joka tapauksessa. Kaikilla on oma tarkka aikataulu ja suunnitelma. Se aikataulu on yhtä tarkka kuin sveitsiläisten valmistajien kellot. Suunnitelma menee eteenpäin juuri niin kuin itse olette suunnitelleet, mikäli haluatte.

Mitä henkinen herääminen ylipäätänsä tarkoittaa? Niin kuin mainitsin yllä, meillä kaikilla on oma polkumme kuljettavana. Se polku on kuin metsäpolku, jossa tulee vastaan kiviä, kantoja, eläimiä, puita sekä metsän henkiä. Ne ovat meidän "tehtäviämme" ja "kokemuksiamme" omalla polullamme. Voidaan sanoa, että ihmiset ovat kyllä osaksi tuolla henkisellä polulla, kunnes heräävät. Tuleeko matkasta rauhallinen, täyttä tyyneyttä ja rakkautta ja hyväksyntää? Voin sano, että ei tule. Matkasta tulee pomppuinen, tunteiden sekamelskaa, jatkuvan vihan ja katkeruuden huutoa. Kaikki kohdentuu itseemme. Henkimaailma ilmoitti itselleni asian seuraavanaisesti; "Jos olisimme antaneet ennakkovaroituksen henkisestä heräämisestä ja millainen matka siitä tulisi, niin et koskaan olisi alkanutkaan siihen". En olisikaan, koska ego olisi sanonut, että pitäkää tunkkinne. Nyt ego ei enää kykene, sielu ottanut vallan egosta. Ego on lähes tulkoon riisuttu kokonaan. Kun lähdette kulkemaan polkuanne, annan hyvän vinkin - Kulkekaa omaa polkuanne pitkin. Älkää kopioiko muilta polkua, älkää kuunnelko ketään muita, kuinka se polku pitää kulkea. Kuunnelkaa itseänne ja luottakaa siihen. Valitkaa oma, uusi polku. Vanhat polut on kävelty ja siellä tulee vastaa vain ne vanhat ja samat kokemukset. Jos elämänne on mennyt tiettyyn suuntaan ja haluatte muutosta, vaihtakaa polkua, koska muuten ne samat vanhat samat asiat toistuvat vain uudestaan ja uudestaan. Hakkaatte päätänne seinään ja päähän sattuu..

Henkisessä heräämisessä tulee ahaa-ilmiö. Silloin ihminen voi löytää lopuksi totuuden. Totuutta on vaikea määritellä, koska ensin tulisi tietää mikä on ei totuus. Ei totuus, on se mikä ei ole totuus. Sen joudutte itse löytämään ja määrittämään, koska kukaan ei sitä voi tulla teille kertomaan. Totuus asuu kuitenkin sisällämme, eikä sitä tarvitse etsiä. Heräämisessä herätään tästä unesta, jossa vaellamme metsäpolulla. Metsäpolun aikana kohtaamamme tehtävät riisuvat egoamme joka kerta kerros kerrokselta. Me kuvittelemme asioita ja luulemme niitä todeksi. Tällöin meillä on vielä käytössämme valheellinen totuus - EGO. Kun ego riisutaan täysin, jäljelle jää vain totuus ja heräämme tähän kaikkeen epätodelliseen. Kun totuus on paljastunut, valaistumme. Valaistuneena näemme unen missä olemme olleet. Pystymme erottamaan tällöin totuuden unesta. Tässä vaiheessa rakkaudella tai tietoisuudella ei ole mitään merkitystä vaan kyse on totuudesta. Valaistuminen on totuuden tajuamista, ei sen vaikeammasta. Totuuden heräämistä itsessään. Tällöin myöskin ymmärtää ykseyden ja sen merkityksen. Ykseyden merkityksen ymmärtäminen on hyvin yksinkertaista, ainakin siinä vaiheessa, kun sen tajuaa. Tämän polun kuljettuamme, olemme tulleet päätepysäkille. Polku loppuu tähän ja lopun ajan voitte tehdä mitä haluatte tai olla tekemättä mitä haluatte, sillä millään ei ole enää merkitystä. Olette siis päässeet elämän päätepysäkille. Onneksi olkoon!

Miettikääpä tarkoin egoa, mitä se loppujen lopuksi on? Ego on pelkkää harhan kuvitelmaa, jonka teidän kokemuksenne, uskomuksenne ja ajatuksenne ovat luoneet. Egon muokkaaminen tapahtuu aika helposti. Ei tarvita kuin yksi kova tuulen puhallus yhdestä asiasta, niin egomme muuttuu. Tarkoitan tällä jotain käsitystä jostain asiasta ja kun joku näyttää toteen jonkun asian toisella tavoin, niin muutatte egoanne hetkessä. Toisin sanoen ego on rakentunut harhan päällä ja luotatte siihen. Kuka egonne on rakentanut? TE ITSE! Syyttäkää itseänne.

Miksi Kokemuksia

Siksi, ettei meitä ole kuin yksi, se kuuluisa ykseys. Ei ole kuin Jumala. Jotta Jumala kokee asioista, niin se on jaettava itsensä osiin, hyvin moneen osaan. Ajatelkaa, jos ei olisi muuta kuin sinä. Ei siis mitään, ei maata, ilmaa, ei kerta kaikkiaan mitään niin et voisi myöskään kokea yhtään mitään. Kuvittele olevasi yksin tällä planeetalla. Voisiko silloin olla "hyvyyttä" tai "pahuutta"? Kysy itseltäsi, voitko olla paha itsellesi. Tylsää ainakin olisi. Jumala on siis jakautunut universumiin kaikkialle, myöskin maapallolle. Tällöin kaikki mitä täällä on, on lähtöisin yhdestä ainoasta lähteestä, Jumalasta. Jotta Jumala kokisi erilaisia asioita mm. "hyvää" ja "pahaa", on hän järjestänyt itselleen suunnitelman, miten hän ne kokee. Hän lähettää maapallolle biljoonia omia solujaan ihmisiksi, eläimiksi, kasveiksi ja kaikeksi. He itse saavat päättää oman tehtävänsä. Osa haluaa kokea "hyvää" ja osa haluaa kokea "pahaa". Tai ei kokea "pahaa" tai "hyvää", vaan näytellä "pahaa" ja "hyvää", jotta toinen saisi tietyn kokemuksen. Kun näytelmä on ohi ja palaamme kotiin, alamme suunnitella seuraavaa näytelmää täällä tai jossain muualla. Viimeksi kun minä näyttelin "pahaa" niin nyt on sinun vuorosi ja päinvastoin. Täysin selkeätä, ymmärrettävää ja yksinkertaista.

Kun tällainen näytelmä on menossa nyt tällä kertaa, niin miksi ajattelisimme, että joku toinen ihminen olisi "paha" ihminen? Hänhän näyttelee, jotta sinä saat kokemuksen mitä halusit. Seuraavalla kerralla saat itse olla se "pahis" ja miettiä miltä tuntuu. Nyt sitten kun maailmassa meidän ihmisten mielestä on niitä pahiksia vaikka kuinka paljon, niin pääsette itse olemaan seuraavan kerran heitä. Toisin sanoen, me kaikki olemme olleet kaikkea. Me kaikki olemme kuolleet sodissa ja tappaneet sodissa. Me kaikki olemme olleet rikoksen uhreja sekä me kaikki olemme olleet rikollisia. Me kaikki olemme olleet kuuluisia ja me kaikki olemme olleet taviksia. Me kaikki olemme menettäneet läheisiä ja me kaikki olemme saaneet pitää läheisiämme. Eli, jos me tuomitsemme jonkun henkilön jostain asiasta, niin me tuomitsemme itsemme. Siinähän ei ole järkeä lainkaan. Silloin meidän tulisikin lähestyä asiaa rakkauden kautta, koska "pahis" tekee asiat rakkaudesta meitä kohtaan ja saattaa suostua näyttelemään suurinta "pahista" kaikista. Toki sellaiselle ihmiselle tulee tehdä selväksi, ettei se enää toistu ja mahdollisesti laittaa henkilö sellaiseen paikkaan, josta hän ei kykene vastaavanlaisia tekoja enää tekemään. Mutta se, että lynkkaamme ihmiset tämän asian takia, niin lynkkaamme itsemme. Tässä tulee kyseeseen anteeksianto, joka on ehkä universumin hienoin kokemus, minkä voimme tehdä toiselle. Anteeksiannossa meidän tarvitsee ainoastaan muistaa, keitä me olemme, mistä tulemme - olemme yksi ja sama. Sama asia koskee eläimiä, kasveja ja kaikkea mitä täällä on. Viime aikoina olen ottanut kantaa siihen, että on aivan sama kuka voittaa vaalit.

Havainnollistan asiaa seuraavasti: Ensinnäkin me emme tiedä huomisesta, mitä tapahtuu. Meillä on ennakkokäsitys tietystä asiasta esim. että joku on sitä tai tätä. Se on juuri sitä egon tuottamaa illuusiota. Ihmiset, se on "tulevaisuutta", emme me tiedä mitä hän tekee tai jättää tekemättä. Jos me valmistamme itsemme siihen totuuteen, että "pahaa" tapahtuu, niin varmasti näin käy (Energiaa rakkaudella vai pelolla blogiteksti). Me emme tiedä sitä. Emmekö voisi vaan jättää asiaa Jumalan suunnitelman mukaiseksi? Antaa universumin energian päättää mitä käy ja odottaa tulevaa positiivisesti, luottaa vain lopputulokseen. Pelolla ja ikävillä asioilla sairastutamme vain itsemme. Antakaa Jumalan hoitaa suunnittelu ja menkää virran mukana. Pääsemme täysin samaan lopputulemaan kaikissa vaihtoehdoissa. Sitä paitsi peli on jo loppu.

Tästä annan esimerkin. Ajetaan autolla Helsingistä Tampereelle, Hämeenlinnan kautta. Matkaa tulee n. 187 km ja kestää n. 2h ja avot, ollaan Tampereella. Kenellä on kiire? Entäs, jos käydään moikkaamassa ennen Tamperetta mummoa Lahdessa, koska en olekaan nähnyt vähään aikaan. Hyvä, ajetaan Tampereelle Lahden kautta. Matkaa tulee n. 250 km ja se kestää n. 4,5 h tunnin pysähdyksellä Lahdessa. Avot, päästiin perille Tampereelle, ei ongelmia ja nähtiin vielä mummo. Matka oli eri, mutta päätepiste sama. Sama asia on elämässä, pääsemme varmasti samaan paikkaan perille, erilaisilla kokemuksilla. Kauhealla stressillä ja ahdistuksella emme jouduta yhtään matkaamme perille, valitimmepa sitä tai tätä. Miksi? Miksi ihmeessä?

Ei ole olemassa kuin yksi. Emme voi satuttaa ketään muuta kuin itseämme. Kaiken lisäksi kaikki on totaalista harhaa ja näytelmää. Sitten se suurin juttu tässä kaikessa. Kun Jumala on kaiken luonut itsestään. Kun Jumala on kaiken sen suuren suunnitelman laatinut kokeakseen tämän kaiken, niin kysyn hyvät ystävät teiltä miksi Jumala olisi laatinut suuren suunnitelman sellaiseksi, että se satuttaisi itseään kaikkein eniten? Miksi? Me emme näe kaikkea, me emme tiedä mitä oven toisella puolen odottaa, me emme voi kuvitella kaikkea, me emme voi elää pelossa koko aikaa. Eläkää onnellisesti, nauttikaa kaikesta, etenkin tästä suuresta näytelmästä, joka on käynnissä, tapahtuu sitten mitä vaan. Taas jälleen kerran pyhällä rintaäänellä kerron, että henkimaailma nauraa meille siitä, miten ja mitä spekuloimme päivittäin. Se on kuulemma huvittavinta showta heille mitä on tarjolla. Hyvät ystävät, pääsette itse vielä kokemaan vastaavan.

Ihmisten luoma harhakäsitys on, että elämän lopputulos on epävarma. Tästä on syntynyt meidän suurin vihollisemme - pelko. Jos epäilemme lopputulosta, epäilemme Luojaa, itseämme, Jumalaa. Jos epäilee itseämme, Jumalaa, joutuu elämään koko ikänsä pelon ja syyllisyyden vallassa. Me olemme siis päättäneet epäillä itseämme, Jumalaa. Miksi? Aiemmin kirjoitin blogissani suuresta taikashowsta. Tämä on juuri se taikashow ja te olette juuri näitä taikureita. Te itse saatte päättää tempun laadusta, ajasta ja vaikeudesta. Te teette myös sen taikatempun. Näin me itse olemme sen halunneet - Jumala on halunnut. Mikä teidän tehtävänne on? Ei teillä ole mitään tehtävää, ette ole tulleet tänne tekemään töitä, lukemaan insinööriksi, juoksemaan satoja kilometrejä. Teillä ei ole kuin yksi asia mitä pitää muistaa; keitä te olette, mistä olette tulleet. Me kaikki olemme Jumalan osia, kotoisin lähteeltä. Ei sen enempää eikä vähempää. Olemme henkisiä olentoja ihmisruumissa. Henkisinä olentoina meillä kaikilla on iankaikkinen elämä, se ei lopu koskaan, siis ei koskaan. Se on aina ollut ja tulee aina olemaan. Minkä ihmeen takia stressaamme vaaleista saatikka paperilapuista naamallamme? Kun tämän kaiken ymmärtää, niin teidän oma olonne huojentuu, koska millään ei ole mitään merkitystä, loppupeleissä. Jos kaikki ihmiset ymmärtäisivät ykseyden täydellisyyden, kenelläkään ei olisi "paha" olla. Ei olisi sotia, ei olisi nälänhätää, emme tuhoaisi luontoa, emme tappaisi eläimiä. Ihmettelen suuresti, kuinka pienestä asiasta on kyse ja kuinka suuri vaikutus sillä olisi. Mutta siteeratakseni itseäni, ei silläkään ole merkitystä, koska kaikki menee suuren suunnitelman mukaan - "trust the plan". Jed McKennan kirjassa oli oiva kuvaelma tästä suunnitelmasta ja miten kaikki palaset voivatkaan sopia yhteen täydellisesti: Tiputtakaa suuri lasinen vaasi parvekkeelta alas asfaltille. Mitä tapahtuu? Kaikki sirpaleet lentävät ties minne ja niitä ei vaan löydä mistään. Jos olisitte kuvanneet videonauhalle ko. tapahtuman, niin takaperin pyöritettynä vaasi näyttää loppujen lopuksi täydellisen täydeltä. Kaikki palaset palaavat kohdalleen täsmällisesti, juuri oikeaan aikaan. Mikään palanen ei vaan voi mennä väärään paikkaan väärään aikaan. Näin on myös maailmankaikkeuden kanssa, kaikki loksahtaa paikoilleen oikeaan aikaan täydellisesti ja harmonisesti.

Juttelin muutama hetki sitten henkimaailmaan läheisin edesmenneen sukulaisen kanssa. Kerroin kyyneleet valuen kuinka ikävä minulla häntä on. Hän kertoi, että "Janne, älä itke. Kohta näemme taas ja kaikki on aivan kuin ennenkin, mikään ei ole muuttunut eikä muutu". Tietysti itse sanoin, että siihen menee niin kauan aikaa. Hän vastasi "Janne muista, ei ole aikaa. Kaikki on ikuista, voimme viettää ikuisuuden yhdessä, aina. Sitä paitsi teidän ihmisajassanne, vaikka joku asia kestäisi vuoden, kymmenen tai sata, niin vertaapa sitä ikuisuuteen". Todella ajattelin asiaa, että eihän se olekaan mitään, jälleen kerran. Kaikki asiat ovat järkeen käypiä, millään todellakaan ei ole merkitystä, ajallakaan.

Me ihmiset joudumme kuitenkin "elämään" täällä maallista elämää. Oleminen ja tekeminen ovat oleellisia päivittäisiä asioita mitä kohtaamme. Onko niilläkään mitään merkitystä? No eipä ole, paitsi siinä mielessä, miten me ajan täällä vietämme ja miten me kokemuksiin suhtaudumme. Voimme tehdä sen hieman helpommin tai hieman vaikeammin. Kaikki on meistä itsestämme kiinni, miten metsäpolun kuljemme. Me olemme se taikuri, me päätämme on temppu helppo vai vaikea.

Paradoksi:

Sinä et saavuta koskaan henkistä valaistumista.

Se sinä, joka kuvittelet olevasi, ei ole sinä.

Se sinä, joka ajattelee sinua sinuna, ei ole sinä.

Ei ole mitään sinää, joten kuka toivoo valaistuvansa?

Kuka ei ole valaistunut?

Kuka muuttuu valaistuneeksi?

Kuka tulee valaistumaan?

Valaistuminen on kohtalosi-auringon nousuakin varmempi.

Et voi epäonnistua valaistumisessa.

Onko sinulle sanottu jotain muuta?

Vastustamattomat voimat ajavat sinua. Maailmankaikkeus vaatii.

Ei ole sinun valittavissasi epäonnistua.

Valaistumiseen ei ole tietä.

Se on joka suunnalla kaikkina hetkinä.

Matkalla valaistumiseen luot ja tuhoat oman polkusi joka askeleella.

Kukaan ei voi seurata toisen tietä.

Kukaan ei voi astua pois polulta.

Kukaan ei voi johdattaa toista.

Kukaan ei voi kääntyä takaisin.

Kukaan ei voi pysähtyä.

Valaistuminen on ilkeämpi kuin ihosi,

Lähempänä kuin seuraava henkäyksesi,

Ja kuitenkin aina ulottumattomissasi.

Sitä ei voi etsiä, koska sitä ei voi löytää.

Sitä ei voi löytää, koska sitä ei voi kadottaa.

Sitä ei voi kadottaa, koska se ei ole jotakin

Muuta kuin se, joka etsii.

Paradoksi on se, ettei mitään paradoksia ole.

Eikös olekin hitonmoinen juttu?

"Jed McKenna"

                                                                   (Kuva: MTV)


Illuusio osa I - Illuusiot synnyttävät pettymyksen


Ihminen elää kaksijakoisessa maailmassa ja mieli/ego kuvittelee silti kaiken aikaa saavuttavansa jotain täydellistä. Sitten kun saavutan tämän, olen onnellinen. Unelmiesi kumppani on siellä jossain. Olen onnellinen kun....Egosi elää kuvitelmassa/valheessa ja luo kuvitelmaa/valhetta jatkuvasti.

Se, että saavutat haluamasi ja huomaat ettet olekaan tyytyväinen koet pettymystä, kiukkua ja turhautumista. Suurin osa ihmisistä elää näin ja siksi maailmassa on niin paljon kärsimystä.

Voit silti elää hyvää elämää, mutta kumppanisi ja elämäsi eivät välttämättä vastaa kuvitelmaasi. Todellisessa elämässä on kaiken aikaa ylämäkiä ja alamäkiä, iloja ja vaikeuksia, asioita, joista pidät ja asioita, joista et pidä oli elämäsi tai kumppanisi millainen tahansa. Tämä on kaksijakoisuutta.

Illuusio pitää sisällään vain yhden puolen totuudesta. Kun kuvittelet että joku tai jokin on tietynlainen ja huomaat että ei olekaan niin koet pettymystä ja kiukkua. "Eihän tämän näin pitänyt mennä!"

Totta kai tiedät tämän, tiedät, että elämä ei ole täydellistä. Mutta elätkö tuota tietoasi todeksi vai jatkatko illuusioiden luomista ja pettymyksien kokemista?

Tietoinen itsesi tietää totuuden elämästä, mutta tiedostamaton eli egosi ei halua nähdä totuutta ja teeskentelee, että asiat ovat eri tavalla kuin ovatkaan. Tiedostamaton on ääni pääsi sisällä, egosi. Jos olet tiedostamaton eli kuuntelet ja toimit egostasi lähtöisin, niin koet elämässäsi paljon pettymyksiä ja turhautumista. Suurin osa ihmisistä kokee pettymystä jatkuvasti.

Pettymys kertoo sen, että sinulla oli odotuksia jonkun tai jonkin suhteen, eivätkä odotuksesi täyttyneet. Jos sinulla ei olisi ollut odotuksia et olisi kokenut pettymystä vaan olisit ollut avoin sille mitä on. Illuusion tai uskomuksen, joka oikeasti on kuvitelmaa/valhetta, jonka egosi on luonut odottaa juuri sitä mitä on luonut ja silloin se mitä on jää kokematta ja huomaamatta ja seurauksena on pettymys. Hyvin harvoin elämä tai muut ihmiset toteuttavat egosi valhetta.

Suunnaton määrä surua, kiukkua, syytöksiä ja vastustusta siitä, että ihmiset odottavat, että elämä olisi tietynlainen. Ihminen todella uskoo omiin kuvitelmiinsa. Mutta kukaan ei kysy "Miksi se olisi näin?" "Kuka sanoo, että näin on?" Kysyessäsi huomaat, että egosi sanoo näin. Oikeasti elämä on mitä se on ja kukaan ei tiedä millainen se tulee olemaan, vaikka egosi kuinka haluaisi toisin. Elämä ja muut ihmiset eivät ole olemassa ja elämässä sinun kuvitelmia todeksi.

Ihmisen on vaikea kyseenalaistaa tunteitaan ja usein syytetään elämää ja elämän epäoikeudenmukaisuutta tai toisia ihmisiä. Onnettomat ihmiset yleensä syyttävät muita onnettomuudestaan ja toivovat, että muutkin olisivat onnettomia tai ovat kateellisia muille. Niin kauan, kun uskot valheeseesi tulet kokemaan surua, vihaa, syyttelyä ja vastustusta. Kun alat kyseenalaistamaan ajatuksesi, illuusiot, kuvitelmat ja uskomukset vapaudut tilaan, jossa voit vastaan ottaa ihmiset ja elämän sellaisena kuin ne ovat. Tärkeää on, että ymmärrät että koet omia tunteitasi, jotka olet itse luonut, kukaan muu ei niitä luo sinulle, etkä silloin voi syyttää ketään muuta tunteistasi tai ketään muuta tunteidesi aiheuttajaksi.

Tutki ajatuksiasi ja sitä millaisia tunteita ajatuksesi herättävät. Katso syvemmälle ja ymmärrä kuinka alitajuntasi toimii ohjelmointina ajatuksillesi, reaktioillesi ja tunteillesi. Kun tulet tietoiseksi ajatuksistasi ja tunteistasi voit valita olla toimimatta niiden vaatimalla tavalla.

Elikä:

 • Tule tietoiseksi ajatuksistasi.
 • Näe miten ajatuksesi saavat sinut uskomaan ja kuvittelemaan asioita itsestäsi, muista ja elämästä, jotka eivät ole totta.
 • Huomaa miten nämä kuvitelmasi saavat sinut tuntemaan kiukkua, pelkoa, surua, vihamielisyyttä, kun totuus onkin erilainen kuin kuvitelmasi.
 • Ymmärrä mitä nämä tunteet aiheuttavat elämässäsi. Katso myös laajemmin tätä ihmisyyden toimintoa, suurin osa ihmisistä kokee näin ja näistä tunteista aiheutuvat sodat, ristiriidat, kärsimys ja kipu.
 • Jos haluat lopettaa nämä niin tiedosta negatiivisten tunteiden takana olevat valheelliset ja kuvitellut ajatukset.
 • Opettele näkemään ja kokemaan elämä sellaisena kuin se on. Ennen kaikkea hyväksy muut sellaisina kuin he ovat.

Tämä on tie korkeampaan värähtelyyn. Jotta sodat ja viha maailmassa loppuisivat, jokaisen ihmisen tulee lopettaa oma kärsimyksensä olemalla totuudellinen itselleen ja näkemällä oma harha ajatuksissaan ja uskomuksissaan ja tämän kautta hallitsemaan tunteensa.

Tarvitset harjoitusta tullaksesi tietoiseksi ajatuksistasi. Suurin osa ihmisistä elää tiedostamatta mikä heitä ohjaa. Paras ja nopein tapa oppia kuulemaan omia ajatuksia on meditaatio. Kun olet oppinut kuulemaan ajatuksesi lähde kyseenalaistamaan niiden merkitys sinulle, mihin ne johdattavat sinua? Pelkästään seuraamalla ajatuksiasi et vielä ole siinä tilassa, että välttäisit tunteet joita ajatuksiasi seuraa.

Ellet näe, että ajatuksesi pohjautuvat väärille oletuksille elämästäsi, sitä kuinka ne johdattavat sinut harhaan, et pysty vapautumaan tunteista, joita nämä väärät uskomukset sinussa herättävät.

Tee testi: Kysy ajatuksestasi onko tämä AINA totta. Se mikä on aina totta, on totta läpi aikojen. Jos jokin ei ole aina totta, se on osittainen totuus eli melkoisella varmuudella valhe. Kaikkien ajatukset ovat täynnä näitä puolitotuuksia, mielipiteitä, oletuksia, yleistyksiä, kuvitelmia toisesta ja toisen haluista ja niitä pidetään totuuksina. Kun tutkit ajatuksiasi, huomaat että hyvin harva ajatuksistasi selviää tästä testistä. Näin alat ymmärtämään ja kokemaan kuinka valheelliset ajatukset johdattavat sinut elämään, jossa koet pettymystä jatkuvasti.

Kun tulet tietoiseksi, kuinka ajatukset johdattelevat sinua harhaan ja kuinka ne synnyttävät tunteita, joihin reagoit, ja näiden yllä olevien harjoitusten kautta saat vähitellen hallintaan omat ajatuksesi, huomaat että sinulla nousee tunteita edelleen, mutta tunteet eivät hallitse sinua vaan sinä hallitset tunteesi ja saat vapauden valita, miten toimit.

Silloin sinun korkeampi tietoisuutesi elää kauttasi ja hallitsee egoasi. Tämä tuo muutoksen, jossa vapautat itsesi elämää hyvää elämää, jossa voit kokea iloa, vapautta, hyvyyttä, rakkautta ja jakamista.

Susan Hedman 31.08.2020​​​

Olemus.fi


Meditaation voimaa ja taikaa

(18.11.20)

Moikka kaikille, minä olen Sisu 6v. Rescue koira Suomesta. Pääsin omaan perheeseen 1-vuotiaana ja nyt jaan aikani kahden kodin välillä. Perheeseeni liittyi Janne vuonna 2019. Aluksi oli pelko siitä, miten Jannen "koira-allergia" reagoisi minusta. Tosiasiassa, Ihmiset kun kuvittelevat, että tällainen söpö karvaturri aiheuttaa muka hengen ahdistusta, kutinaa, näppylöitä ja ties mitä oireita. Kyllä me kaikki karvaturrit tiedetään, että kyse on vain ihmisten mielestä....näin oli Jannellakin.

Olen kuullut usein tarinaa siitä, että Janne jo pienestä pitäen olisi halunut koiran. Lääkärit olivat useaan otteeseen sanonut, että koiraa ei voi ottaa kun olet niin allerginen. Testeissäkin piti käydä ja testata, että kuinka allerginen. No "allergiaahan" siellä näytettiin. Ennen kuin Janne päätyi samaan perheeseen kanssani, oli hän aloittanut Meditaation. Me koiratkin tiedetään, että mieltä pystyy hallita täysin ja meditaatio on siihen oiva keino. Mäkin meditoin aina kotona Minnan ja Jannen kanssa, toki aika usein nukahdan. Jannen aloitettua syvämeditaatiot vuonna 2018 merkitsi allergian häviämistä sekä flunssien poissaoloa, kun rokotteitakaan hän ei ole ottanut. Teillä ihmisillä lähes kaikki solut uusiutuvat n. vuoden välein. Onhan sitä meditaation vaikutustakin tutkittu UCLA:n yliopistossa vuosina 2009-2016 välisenä aikana ja terveysvaikutukset ovat huomattavat. Katsokaas, kun mielellä voidaan vaikuttaa solujen toimintaan. Tietäähän sen kaikki koiratkin. Itse sivusta katsoneeni tätä kaikkea touhua niin meditaatiolla on varmasti ollut vaikutuksia "allergiaan" ja sen paranemiseen. Ota rohkeasti yhteyttä Janneen, jos haluat itsellesi hyvää oloa, rentoutumista tai mahdollisesti käsitellä omia tunteitasi tai kokemuksiasi meditaation avulla. Toivotan teille ihmisille tosi hyvää ja mukavaa Joulun odotusta. Kaikki karvaturrit haluaa aina joululahjaksi luita sun muita, mutta mä haluan kaikille rakkautta ja hyvää mieltä. Takkiakaan mä en tarvi, kun mulla on tää takki päällä omasta takaa.

Miksi siis meditoida?

Arki ahdistaa, väsyttää, ihmissuhteet voivat huonosti, oma jaksaminen on koetuksella, mitä järkeä tässä kaikessa on... Kuulostaako tutulta?

Näihin edellä mainittuihin asioihin mekin haimme vastausta. Rauhoittumista ja balanssia elämäämme on tullut meditaation kautta. Meditaation avulla olemme keskittyneet ja hiljentyneet kiireisen arjen keskellä hetkeksi itseemme. Monelle on myös epäselvää keitä he oikein ovat ja mitä he elämältään haluavat? Tähän kaikkeen löytyy vastaus omasta itsestä, syvältä sisältä. Näitä vastauksia on vaikea kuulla nykymaailmassa arjen keskellä, sillä aistejamme kuormitetaan niin monesta suunnasta. Siksi hetken pysähtyminen ja rauhoittuminen antaa aikaa itselle ja lataa akkuja.

Ensinnäkin meditointi ei tarkoita mitään mystistä woodoo juttua. Eikä se ole tänä päivänä enää pelkästään munkkien tai Itämaisten tietäjien harrastusta. Sitä voi tehdä kuka vaan ja missä vaan. Se voi parhaimmillaan olla ihan vaan mietiskelyä, pysähtymistä elämästä tai rauhoittumista. Meditaation ei tarvitse olla harjoite, jossa pääsee johonkin tilaan. Meditaatiot kannattaa aloittaa pienin askelin, lyhyillä rauhoittumisilla. Aina kannattaa mennä sen mukaan miltä tuntuu - tekee harjoitteita silloin kun tuntuu siltä.

Meditaatiossa voidaan harjoittaa myös erilaisten tietoisuuden tilojen saavuttamista. Päämääränä voi olla saavuttaa jotain hyötyä, oppia tiedostamaan mielen sisältö ilman että samastuu siihen, tai pelkkä harjoitus itsessään voi olla jo päämäärä. Tavoite voi olla mielen tyhjentämistä ajatuksista, olemalla läsnä nykyhetkessä jonkin toiminnan tai menetelmän avulla sekä syvä rentoutuminen.

Syvämeditaatiossa (4D meditaatio) on tavoitteena luoda yhteys alitajunnan ja tietoisuuden välille sekä oppia kytkemään tunteet pois päältä joko merkittävissä määrin tai kokonaan, erottaa monia yksittäisiä tietoja informaatiokimpuista, jarruttaa ympäröivästä maailmasta ja kehon tilasta tietoisuuteen tulevaa tietotulvaa sekä kasvattaa tämän hetken kestoa. 4D meditaatiossa on mahdollisuus katsoa menneeseen- ja tulevaan aikaan, harmonisoida kehon värähtelytaajuutta.

Meditaation hyötyjä arkielämään ovat mm. rentoutuminen, mielen virkistys & ilo, stressin väheneminen ja keskittymiskyvyn paraneminen. Meditaatio vähentää masennusoireita, ahdistusta ja kipuja sekä vähentää myös ikääntymisen tuomia muutoksia. Meditaation harjoittaminen tuottaa myös positiivisemman suhtautumisen elämään ja sen tuomiin haasteisiin. Meditaatiota voi harjoittaa missä vain. Paras paikka meditoida on luonnossa, lähellä Äiti Maata. Luonnossa maakontakti on voimakkaimmillaan.

Jos joku ihmettelee mikä ihmeen 4D meditaatio, niin annoin sille oman nimen, koska omat kokemukseni meditaatiosta oli niin syvälliset. Aluksi en kyennyt määrittelemään mitä kaikkea meditaation aikana tapahtui ja missä. Olivatko kokemukseni omasta takaa vai olinko todellakin käynyt jossain muualla. Nimi 4D tulee siis toisesta ulottuvuudesta tai värähtelytaajuudesta. Tästä myös yrityksen nimi 4D Meditation & Wellness. 4D Meditation logossa ei kylläkään ole numeroa neljä vaan planeetta Jupiterin merkki. Jupiterhan tarkoittaa astrologiassa laajentumista. Meditaatiossakin laajennamme tietoisuudemme tasoja.

Mukavia rauhoittumis- sekä meditaatiohetkiä kaikille. Jos ette vielä ole kokeneet, niin kannattaa kokeilla.


                                                             (Kuva: gross-section)        

Johanneksen kertomaa

(15.11.20)

Johanneksen ilmestys eli Ilmestyskirja, tuo tuttu kirjoitus Raamatusta, jota kukaan ei oikein kuitenkaan tiedä, mistä se kertoo ja mitä se pitää sisällään. Ilmestyskirja on Uuden testamentin viimeinen kirja ja ainoa apokalypsi eli ilmestyskirja. Se kertoo lopun ajan tapahtumista, tulevista vitsauksista ja sodista, Jeesuksen paluusta maan päälle, maailman tuomitsemisesta, ihmisten jakamisesta Taivaaseen ja Helvettiin, sekä Uudesta Jerusalemista.

Ilmestyskirja on laadittu useiden ilmestysten sarjoista. Ilmestyskirjallisuudelle tyypilliseen tapaan sanoma on verhottu peitekielisiin näkyihin. Johannes-niminen kirjoittaja esiintyy teoksessa omalla nimellään. Perinteisesti kirjoittajana on pidetty apostoli Johannesta. Ilmestyskirjan ja Johanneksen evankeliumin kielelliset erot ovat kuitenkin niin suuret, että jo useat varhaiskristilliset kirkkoisät katsoivat ne eri kirjoittajien kädestä kirjoitetuiksi. Toiset kuitenkin hyväksyivät teoksen Johanneksen kirjoittamaksi. Myös historiallinen tosiasia on, että apostoli Johannes oli juuri tähän aikaan karkotettuna uskonsa tähden Patmoksen saarelle. Teos on todennäköisesti syntynyt 90-luvulla jaa. Vähässä-Aasiassa. Ehkä suurin ongelma tulkittaessa Johanneksen ilmestystä on, että ei ole käytössä Raamatun alkuperäistä tekstiä. Todellisuudessa emme voi tietää, mitä näyt pitivät sisällään ja mitä oikeasti on kirjoitettu.

Jotkut protestantit kutsuvat kirjaa nimellä Jeesuksen Kristuksen ilmestys (kuten kirjan ensimmäinen jae ilmaisee) sekä hyväksyvät, että Johannes on kirjoittanut ilmestyksen muistiin, mutta ei ole sen alkulähde.

Ilmestyskirja on Raamatun vaikeimmin ymmärrettävissä oleva kirja. Sen sisällöstä, kuten henkilöiden ja paikkojen nimistä ja tapahtumista, on olemassa lukuisia erilaisia tulkintoja. Kristinuskon perinteisen näkemyksen mukaan kirja kertoo juuri maailmanlopusta. Joidenkin näkemysten mukaan kirja kertoo myös oman aikansa kristittyjen vainoista, ja on tarkoitettu rohkaisemaan vainottuja seurakuntia.

(wikipedia)

Miksi kirjoittaa tekstiä tällaisesta asiasta? Ensinnäkin kuten aiemmin olen kirjoittanut blogitekstissäni Kirkko ja Uskonto - maailman suurin salaliitto ihmisyyttä kohtaan, niin itse en usko kaikkiin raamatun teksteihin. Onhan se kirjoitettu vuosisatojen ajan ihmiskynällä ja aina mukaan löytyy egon tuottamaa mielikuvitusta jopa historiasta. Mutta kyseessä on Johanneksen Ilmestys, eli Ilmestyskirja. Itseäni tässä kiinnostaa kovasti profetia ja ennustukset tulevaisuudesta. Joku on varmasti joskus nähnyt "tulevaisuuden" välähdyksen ja kertonut sen eteenpäin. Tämä ei ole epänormaalia lainkaan. Tai kukaan ei ole nähnyt tulevaisuuteen, vaan eri aikaikkunaan, joka sillä hetkellä näytti hänelle tulevaa tapahtumaa. Täytyy aina muistaa, että tulevaisuus on illuusiota, koska ei ole olemassa kuin nykyhetki. Miksi siis kirjoitan aiheesta? Aihe on sinänsä mielenkiintoinen. Kun katsoo uutisia, niin maailma näyttää siltä kuin "hyvän" ja "pahan" viimeinen taistelu olisi käynnissä. Muistetaan nyt vielä se tosiasia, ettei hyvää tai pahaa ole. Kaikki on siis ainoastaan Jumalan luomaa omaa näytelmää, jolla saadaan ihmiset muistamaan, keitä olemme ja mistä tulemme.

Tästä näytelmästähän Johanneksen ennustuksessakin on kyse. Tarkastellaan tarkemmin Johanneksen ennustuksia, mitä ne pitävät sisällä ja mihin niillä voitaisiin viitata. Sanon vielä, että en ole aiemmin perehtynyt asiaan kovin syvästi, koska olen hieman skeptinen Raamatun ennusteisiin. Halusin kuitenkin kirjoittaa tekstin lähinnä niille ihmisille, jotka Raamattuun ei juurikaan ole perehtynyt. Kaikki voivat tehdä omat johtopäätöksensä asioista mitä Johannes ennusti ja mitä nyt on käynnissä, onko niissä yhtäläisyyksiä.

Ensimmäisessä Johanneksen näkemässä näyssä hän astuu Taivaaseen ja näkee Jumalan valtaistuimen ja taivaallisen jumalanpalveluksen. Jumalan valtaistuin ja sillä istuja kuvataan loistavaksi kuin jaspis ja karneoli. Valtaistuinta ympäröi sateenkaaren kaltainen smaragdinvärinen hohde, ja siitä lähtee salamoita ja ukkosen jylinää. Valtaistuimen edessä on seitsemän soihtua ja lasinen, kristallin kaltainen meri. Jumalan valtaistuimen ympärillä on 24 muuta valtaistuinta, jolla istuvat 24 vanhinta valkoisissa vaatteissa.

Kirjoittaja näkee teurastetun karitsan, jolla on seitsemän sarvea ja seitsemän silmää. Se saa valtaistuimella istuvalta kirjakäärön, jossa on seitsemän sinettiä. Karitsa avaa sinetit yksi kerrallaan. Sinettien seuraukset ovat:

 • Valkealla hevosella ratsastava jousimies lähtee voittajana voittamaan.
 • Tulipunaisella hevosella ratsastava miekkamies tuo sotaa maan päälle.
 • Mustalla hevosella ratsastava mies, jolla on vaaka, tuo sodan seurauksena suuren nälänhädän ja inflaation, jolloin ihmisten rahat eivät riitä ruokaan.
 • Tuhkanharmaalla hevosella ratsastava Kuolema, jota seuraa Tuonela. He tappavat miekalla, nälällä, rutolla ja petojen kautta.
 • Kirjoittaja näkee alttarin alla Jumalan vuoksi surmattujen marttyyrien sielut, jotka janoavat kostoa. He saavat kukin pitkän valkean puvun ja heidän käsketään odottaa vielä hetken.
 • Suuri maanjäristys, aurinko pimenee, tähtiä putoaa maahan, taivas kääriytyy kokoon, ja vuoret ja saaret siirtyvät sijoiltansa. Kirjoittaja näkee neljä enkeliä valmiina vahingoittamaan maata, sekä 144 000 israelilaista kaikista Israelin sukukunnista ja lukemattoman suuren valkopukuisten joukon kaikista maan kansoista. He ovat uskovia, jotka on otettu taivaaseen maan päällä vallitsevasta ahdistuksesta.
 • Hiljaisuus taivaassa. Palava suitsutusastia heitetään taivaasta maan päälle, aiheuttaen ukkosia, salamoita ja maanjäristyksiä. Seuraa seitsemän enkeliä ja seitsemän pasuunaa.

Seitsemän pasuunaa

Kun karitsa avaa seitsemännen sinetin, kirjoittaja näkee seitsemän enkeliä, joilla on seitsemän pasuunaa. Enkelit puhaltavat pasuunoihin vuorotellen. Pasuunoiden seuraukset ovat:

 • Rakeita ja tulta heitetään maan päälle. Kolmannes maasta palaa.
 • Mereen heitetään palava vuori. Kolmannes merestä muuttuu vereksi ja kolmannes meren elävistä kuolee.
 • Taivaasta putoaa tulisoihtuna Koiruoho-niminen tähti makeisiin vesiin. Vedet käyvät karvaaksi ja paljon ihmisiä kuolee.
 • Kolmannes auringosta, kuusta ja tähdistä pimenee.
 • Taivaasta maan päälle pudonneelle tähdelle annetaan syvyyden kaivon avain. Kaivosta tulee heinäsirkkoja, kuninkaanaan syvyyden enkeli Abaddon, ja ne vaivaavat ihmisiä viisi kuukautta, mutta eivät tapa. Jumalan sinetillä varustetut ihmiset kuitenkin säästyvät.
 • Neljä enkeliä päästetään irti tappamaan kolmannes ihmisistä. Kirjoittaja näkee myös kaksi todistajaa, jotka saarnaavat ja profetoivat 1260 päivää. Tämän jälkeen peto surmaa heidät, ja heidän ruumiinsa ovat kaikkien nähtävinä kolme ja puoli päivää. Lopulta ne nousevat taivaaseen pilven kannattelemina.
 • Jumalan temppeli taivaassa aukenee. Peto saapuu.

Pedon seitsemän päätä

Seitsenpäinen meripeto, joka saa voimansa lohikäärmeeltä, on selvä viittaus Leviataniin tai Lotaniin, Vanhan testamentin ja myyttien seitsenpäisiin merikäärmeisiin.

Pedon seitsemän päätä on usein tulkittu kuvaavan seitsemää Rooman keisaria. Heistä viiden on ajateltu olevan kukistuneita: Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius ja Nero. Nero kuoli vuonna 68. Kirja sanoo kuudennen "olevan", mikä voisi tarkoittaa Vespasianusta (70-79). Seitsemäs ei ollut vielä tullut, mutta hänen aikansa olisi oleva lyhyt. Se voisi tarkoittaa Titusta, joka hallitsi kaksi vuotta (79-81). Kahdeksas keisari oli Domitianus (81-96). Hänen voi katsoa olevan peto itse.

Toinen tulkinta katsoo päiden viittaavan maailmanvaltoihin, joista viisi on ollut (näiksi on ehdotettu muun muassa seuraavia: Egypti, Assyria, Babylonia, Persia ja Kreikka/Makedonia), yksi on (kirja kirjoitettiin Rooman valtakunnan aikakaudella) ja yksi olisi tuleva myöhemmin.

Seitsemän enkelin vitsaukset

Kirjoittaja näkee seitsemän enkeliä, joilla on seitsemän vihan maljaa. Enkelit vuodattavat maljat maan päälle. Maljojen seuraukset ovat:

 • Pedon merkin omaaviin ja pedon kuvaa palvoviin ihmisiin tulee pahoja paiseita.
 • Meri muuttuu vereksi ja kaikki elävä kuolee meristä.
 • Joet ja vesilähteet muuttuvat vereksi.
 • Aurinko saa vallan paahtaa ihmisiä kovalla helteellä.
 • Pedon valtakunta pimenee. Tämä saattaa tarkoittaa joko koko maata, tai pedon kaupunkia (Uusi Babylon, Rooma tai Jerusalem). Pimeys on niin tuskastuttava, että ihmiset pureksivat kielensä rikki tuskissaan.
 • Eufrat-virta kuivuu ja valmistaa siten tien idästä kohti Israelia tuleville sotajoukoille. Joukot kerääntyvät Harmagedoniin.
 • Salamoita, ukkosenjylinää ja rakeita, sekä ankarin historiassa koettu maanjäristys, jonka seurauksena kaupungit kukistuvat sekä saaret ja vuoret häviävät muuttaen näin maapallon maantiedettä lopullisesti.

Viimeinen tuomio

Viimeisellä tuomiolla kaikki kuolleet ovat seisomassa Jumalan valtaistuimen edessä, ja avataan kaksi kirjaa: tekojen kirja ja elämän kirja. Kuolleet tuomitaan tekojensa mukaan, ja ne, joiden nimeä ei löydy elämän kirjasta, heitetään tuliseen järveen, joka on toinen kuolema. Monet kristityt ymmärtävät 'toisen kuoleman' merkitsevän 'ikuista kuolemaa' eli piinaa helvetissä tai 'ikuista eroa Jumalasta', mutta kreikankielisen alkutekstin sanat 'deuteros thanatos' merkitsevät kyllä sananmukaisesti 'toinen kuolema'.

Uusi taivas ja uusi maa

Ilmestyskirjan toiseksi viimeisessä luvussa, luvussa 21, ensimmäinen taivas, maa ja meri ovat hävinneet, ja kirjoittaja näkee uuden taivaan sekä uuden maan. Taivaasta laskeutuu uusi Jerusalem, jossa Jumalan on tarkoitus asua ihmisten keskellä. Kuolemaa ja murhetta ei enää tule olemaan, koskapa ensimmäiset hävisivät.

Kaupungissa oli korkea muuri, kaksitoista porttia symboloimassa Israelin kahtatoista sukukuntaa, ja porteilla kaksitoista enkeliä. Kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta symboloimassa kahtatoista apostolia. Kaupungin korkeus, pituus ja leveys olivat kaikki 12 000 vakomittaa eli 2 304 kilometriä. Kaupunki oli rakennettu kullasta, jalokivistä ja helmistä. Kaupungissa ei ollut yötä, ja sen valaisi Jumalan kirkkaus.

Jumalan ja karitsan valtaistuimesta virtaa elävän veden virta, ja sen varrella elämän puu. Ihmiskunnan syntiinlankeemuksesta alkanut kirous oli poistettu.

(Wikipedia)

Pohdintaa näyistä

Itse uskon täysin profetioihin ja näkyihin, joita monet ihmiset saavat eri tavoin. Tietysti näyt, jotka on nähty tuhansia vuosia sitten, ovat vaikea pukea nykyajan sanoiksi, koska ajat ovat muuttuneet ja se mitä on nähty ei välttämättä ole silloin ollut olemassa. Esim. heitetään tulimereen voi hyvinkin tarkoittaa jonkun sodan tapahtumia, mitä maapallollamme on käyty. Mitään petoa taivaasta ei saavu, eikä ketään tulla Jumalan toimesta tuomitsemaan. Pedolla voidaan tarkoittaa vaikka nykyajan sotilaslentokoneita tai vielä tulevaisuuden lentäviä esineitä. Kaikki tuo on kuvainnollista. Se mielestäni tuossa voi olla totta, että "pahan" aikakausi koittaa ja se "paha" tuhotaan. Ei tarvitse katsoa kuin ikkunasta ulos tai uutisia, niin se taistelu on todellisuudessa käynnissä kovaa vauhtia. Senpä takia jokainen saa tehdä omat johtopäätöksensä Johanneksen näyistä.

Itse kiinnitän muutamiin seikkoihin erityishuomiota. Jos tarkastelemme seitsemää sinettiä ja mitä niissä lukee. Mainitaan sotaa maan päällä, nälänhätää, inflaatiota, tappavia tauteja. 1900-luvulla on koettu maailmansodat, suuret inflaatiot sekä talouden romahtamiset sekä tappavat taudit ovat lisääntyneet huimasti. Tällä hetkellä maailmassa kärsii nälänhädästä kaikkiaan n. 1mrd. ihmistä. Joka päivä kuolee 25 000 ihmistä nälänhätään. Joka viides sekunti kuolee lapsi maailmassa ja suurin osa heistä nälänhätään. Tappavia tauteja on ollut koko vuosisadan ja sodat eivät näytä loppuvan. Sinetissä 6 puhutaan suuresta maanjäristyksestä. Kirjoitin kesällä blogitekstin keskikesän kanavointi 2020. Kanavoinnissa tuli selkeästi julki seikka, että koronavirus on suuren tapahtumasarjan alku, joka tulee jatkumaan. Tuli myös hyvin vahvasti viitteitä, siitä että Äiti maamme voi todella huonosti ja se tulee aiheuttamaan erilaisia luonnonmullistuksia mm. vedenpinnan nousua. Äiti maa haluaa puhdistautua sisältäpäin "yskien", mikä viittaa maanjäristyksiin sekä tulivuorenpurkauksiin. Toki näitä on ollut kautta aikojen, mutta nyt on odotettavissa hieman toisenlaista kenties.

Seitsemän sinetin jälkeen tulee enkelien seitsemän pasuunaa, joka aloittaa viimeiset tapahtumat. Tässä puhutaan voimakkaasti erilaisista luonnonmullistuksista. Puhutaan mm. mereen heitettävästä palavasta vuoresta. Itse tulkitsen nämä tulivuorena tai asteroidina.

Pedon seitsemän päätä tulkinnassa puhutaan keisareista sekä maailmanvalloista. Kuten kaikki tietävät Vatikaani on ottanut hyvin vahvan jalansijan hallitsemisissa. Kaikki tietävät myöskin, että suunnitteilla on yksi maailmanhallitus, joka olisi mahdollisesti ohjattavissa Eliitin toimesta. Johanneksen ilmestyksessä puhutaan pedosta. Viitataanko pedolla juuri Eliitin hallitsemaan "väärään" maailmanhallintoon?

Viimeinen tuomio - Uusi taivas ja maa

Tämä on ehkä kaikkein mielenkiitoisin teksti. Elämme tällä hetkellä vuotta 2020. Puhutaan Kulta-ajasta, jolloin kaikki on muuttumassa. Kulta-aika alkoi jo eri näkemysten mukaisesti 2012 ja loppu häämöttäisi 2030 luvun alkupuolella. On tullut monessa kanavoinnissa esille, että heränneet ihmiset tulevat viemään tätä vanhaa maailmaa kohti uutta, uuden maailman syntymiseen. Tällä tarkoitetaan ihmiskunnan auttamista. Tulee tapahtumaan ns. ylösnousemus energeettisellä tasolla. Ylösnousemus tarkoittaa Kristus energiaa tai tietoisuutta. Puhutaan myös Kristuksen toisesta tulemisesta. Nykyaikana Kristuksen paluu tapahtuu vain hieman eri tavalla kuin 2000 vuotta sitten. Osa ihmisistä ei tule hyväksymään uutta taivasta ja maata täällä, joten on luonnollista, että he poistuvat. Kukaan ei tule heitä tuomitsemaan, he eivät vain tule kestämään valon määrää, mitä Kristus energia tuo tullessaan. Mitä Kristus energia tai Jeesuksen toinen tuleminen tarkoittaa? Niin kuin aiemmin tässä kirjoituksessa ja muissa kirjoituksissa olen puhunut kulta-ajasta. Kulta-aika tarkoittaa, että maan päälle on jo Kristus laskeutunut. Jeesuksen tuleminen ei tapahdu kuin 2000 vuotta sitten. Jotta elämämme maan päällä voi jatkua rakkaudellisesti ja harmonisesti, ihmiskuntaa tulee ohjata uuteen maailmaan. Kristus energian omaavat ihmiset tulevat sen tekemään Jeesuksen nimissä. Heidät on "varustettu" Kristuksen energialla ja mielenlaadulla. Tällä vuosituhannella heitä on vain enemmän kuin 2000 vuotta sitten.

Teksteissä mainitaan myöskin laskeutuvista enkeleistä maan päälle. Oma tulkintani pohjautuu taas useaan eri kanavointiin siitä, että maanpäällä tulee vielä aika, jolloin eri kiteymän olennot saapuvat maan päälle auttamaan ihmiskuntaa. Eri kiteymällä tarkoitan tässä elävää organismia toisilta planeetoilta ja maailmankaikkeuksista. Suomeksi sanottuna "alieneja". Tästä on useat kanavoivat maininneet ja useat eri henkilöt ovat myöskin havainneet heitä jo täällä valmistelevassa asioita tulevaa varten. Toki näkymättömän maailman eli henkimaailman läsnäolo on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana roimasti. Yhä useampi herännyt henkilö kykenee kommunikoimaan henkimaailman kanssa, mikä auttaa heitä monessakin asiassa. Voidaan myös tulkita ko. asiaan todella Jumalan valtakunnan laskeutumisena.

Loppujen lopuksi Johanneksen näyt ovat hyvin realistisia mitä maailma on käymässä läpi tällä hetkellä. Seuraavat 1-3 vuotta näyttävät todelliset tapahtumasarjat, mitä tulee tapahtumaan. Aina täytyy muistaa, että näyt tulevaisuuteen pohjautuvat aikaikkunoihin ja aikaikkunat vaihtuvat sen mukaan, mitä ihmiskunta tekee asioiden suhteen. Kaikki ei välttämättä toteudu sen mukaan mitä vuosituhansia sitten joku on nähnyt. Mutta osa tulee varmasti toteutumaan, osa on jo toteutunutkin.

Toivottavasti kirjoitus ei aiheuttanut kenellekään mielipahaa tai lisännyt pelkoa. Kaikki tapahtumat tulevat täyttymään täydestä rakkaudesta, ketään tuomitsematta tai pelon kautta. Maailmaa viedään kohti uutta, Uutta maailmaa, jossa pahuutta ei ole näin paljoa kuin tällä hetkellä. Kirjoitin blogitekstin Cirque du monde, jossa loppujen lopuksi "taivaasta" laskeutui valo-olento, joka toi kirkkauden, rakkauden ja hyvyyden maan päälle. Tämän jälkeen "pahuus" poistui, eikä enää koskaan saapunut maailmaamme, Uusi maailma oli syntynyt. Kirjoitus tuli täytenä kanavointina ja uskon vahvasti siihen, että näin Uusi maailma tulee syntymään erinäisten sinettien ja pasuunoiden jälkeen.

Rakkautta kaikille.                                                                   (Kuva:Pikist)


Pienen sielun kokemuksia - Anteeksiantaminen

(13.11.20)

Jumala sanoi pikkuiselle sielulle: "Olet absoluuttinen jumaluus, joka kokee itsensä. Minkä puolen jumaluudesta haluat nyt kokea"?

"Tarkoitatko että saan valita"? Pikkuinen sielu kysyi, ja jumala vastasi: "Tarkoitan. Saat kokea minkä tahansa puolen jumaluudesta tahdot itsessäsi, itsenäsi ja kauttasi".

"Hyvä on, pikkuinen sielu sanoi. Siinä tapauksessa valitsen anteeksiantamisen. Haluan kokea itseni sinä puolena jumalasta, joka sanotaan täydelliseksi anteeksi antamiseksi".

No kuten voit kuvitella, se oli hienoinen haaste.

Ei ollut ketään kenelle olisi voinut antaa anteeksi. "En luonut muuta kuin täydellisyyttä ja rakkautta" sanoi Jumala.

"Eikö ole ketään, kenelle voisi antaa anteeksi" kysyi pieni sielu hieman epäuskoisesti.

"Ei ketään", jumala toisti. "Katso ympärillesi. Näetkö yhtään sielua, joka olisi vähemmän täydellinen tai ihmeellinen kuin sinä"?

Siinä vaiheessa pieni sielu kääntyi ympäri ja hämmästyi huomatessaan, että sitä ympäröivät kaikki taivaan sielut. Ne olivat tulleet kaukaa joka puolelta, koska ne olivat kuulleet, että pienellä sielulla oli meneillään aivan erityislaatuinen keskustelu jumalan kanssa.

"En näe ketään vähemmän täydellistä kuin itse olen", pieni sielu huudahti. "Kenelle minun sitten pitää antaa anteeksi"?

Silloin toinen sielu astui esiin sielujen joukosta. "Voit antaa anteeksi minulle, tämä ystävällinen sielu sanoi".

"Minkä takia", pieni sielu kysyi?

"Tulen seuraavaan fyysiseen elämääsi tekemään jotakin, minkä voit antaa anteeksi", ystävällinen sielu vastasi.

"Mutta mitä? Mitä sinä, täydellisen valaistunut olento, voisit tehdä sellaista, minkä minä voisin antaa anteeksi"? Pieni sielu tiukkasi.

No, ystävällinen sielu hymyili ja sanoin "kai me jotakin keksimme"

"Mutta miksi sinä haluat tehdä niin"? Pieni sielu ei käsittänyt, miksi niin täydellinen olento haluaisi hidastaa värähtelyjään niin paljon, että voisi tosiaan tehdä jotakin "pahaa".

"yksinkertainen juttu", ystävällinen sielu selitti. "Minä haluan tehdä niin, koska rakastan sinua. Sinähän haluat kokea itsesi anteeksiantavana, vai kuinka? Sitä paitsi sinä olet tehnyt saman minun hyväkseni".

"Olenko" pieni sielu kysyi.

"Totta kai olet, etkö muista"? Me olemme olleet kaikki, sinä ja minä. Olemme olleet yhtä myötä- ja vastamäessä, vasemmalla ja oikealla. Olemme olleet isoja ja pieniä, miehiä ja naisia, hyviä ja pahoja. Olemme kaikki olleet kaikki".

Jos ei koe kylmää ei voi kokea lämmintä. Jos ei ole surua ei voi olla onnellisuutta. Jos ei ole pahaa ei voi olla myöskään hyvän kokemusta.

Ystävällinen sielu selitti, että he ovat Jumalan erityisiä enkeleitä ja että nämä olosuhteet ovat jumalan lahjoja.

"Pyydän vastalahjaksi vain yhtä asiaa", ystävällinen sielu ilmoitti.

"Pyydä ihan mitä tahansa", pikkuinen sielu huudahti. Se oli kovin kiihtynyt, kun se tiesi, että saisi nyt kokea jumalan kaikki jumalalliset puolet. Nyt se ymmärsi suunnitelman.

"Sillä hetkellä, kun lyön sinua", ystävällinen sielu sanoi, "sillä hetkellä, kun teen pahimman mitä voit kuvitella", juuri sillä hetkellä..."muista kuka minä todella olen".

"Muistan toki", lupasi pieni sielu. "Näen sinut täydellisenä niin kuin nyt ja muistan, kuka olet".

Sielun peli jatkuu ikuisuuden, se ei lopu koskaan. Peli päättyy vasta kun kaikki-kaikessa tulee taas yhdeksi. Eikä se pääty silloinkaan, sillä jumalallisen yhteensulautumisen autuus on niin suunnaton, niin intensiivinen, että minä-me-te räjähdämme ilosta ja uusi kehä alkaa taas. Se ei pääty koskaan, peli ei pääty koskaan, sillä se on elämä itse ja elämä on sitä, mitä me olemme.

(Neale Donold Walsch 1999 Keskusteluja Jumalan kanssa)

Itselläni kävi nuoruudessa tapaus, jossa olin yhden pojan kaveri. Välillä minua alkoi ärsyttää hänen toimintansa ja mielipiteensä. Muistan kaksi kertaa nuoruudessani (n. 14-15vuotiaana) löin häntä. Syy oli silloin siis, että hän vain ärsytti minua. Näin vanhempana olen monesti miettinyt, että miksi ihmeessä tein näin. Etenkin muutaman viimeisen vuoden aikana olen alkanut pohtimaan ja katumaan näitä kahta kertaa syvällisesti. Yhtenä päivänä yksinkertaisesti päätin, että jos näen häntä milloinkaan, käyn pyytämässä anteeksi näitä tekoja. Tuli se päivä muutama viikko päätökseni jälkeen ja näin kaverin kaupassa ja tiesin mitä tehdä. Lähestyin häntä ja sanoin "Moi Timo, muistatko vielä". Timo tokaisi "en nyt oikein muista, kuka olet". Menin aivan solmuun, koska en oikein tiennyt miten kaiken sanoisi, koska hän ei edes oikein muista minua. No kerroin kuka olen ja mistä tunnemme jne. Tällöin Timo tokaisi " aijaa, joo nyt muistan". Laitoin käteni Timon olkapäälle ja Sanoin "Pyydän Timo kaikkea anteeksi, mitä joskus nuorena olen sinulle aiheuttanut". Timo oli hieman hämillään, eikä edes juuri oikein muistanutkaan niitä aikoja. Lähdin siitä sitten kotiin helpottuneena, aivan kuin painolasti olisi pudonnut sydämeltä. Pääsin kotiin ja hieman ihmettelin, miten kaikki menikään. Viikkoja myöhemmin selvisi, mikä oli homman nimi. Keskustelut henkimaailman kanssa osoitti jälleen kerran sen minkä kaipasinkin. Henkimaailma ilmoitti asian näin; "Janne, se anteeksi pyytäminen. Kyse ei ollut Timosta, vaan kyse oli sinusta. Sinun piti saada selville, ettei Timo muista edes asioita, vaan painolasti oli itselläsi, eikä Timolla". Asiaa mietittyäni tajusin, että todellakin näin. Kun itse luin tuon pienen sielun tarinan, niin miksi se itketytti minua? Se itketytti minua siksi, että se tarina oli minun ja Timon tarina, jossa minun tuli tuottaa Timolle sellainen kokemus, jossa hän voi antaa anteeksi tietämättään edes mihin. Minulle se kokemus oli anteeksipyytäminen, joka taas painoi usean vuoden ajan. Miksi? Koska sydämessäni ja sielussani en koskaan olisi halunut tehdä pahaa, mutta Timolle tuli antaa mahdollisuus tässä elämässä antaa anteeksi ja minulle mahdollisuus pyytää anteeksi.

Se mikä tässä tarinassa on jännää, on se, että tapahtumat minun ja Timon välillä sattui 40 vuotta sitten. Olen törmännyt Timoon tänä aika ehkä 3 kertaa. Näinä vuosina olen miettinyt tätä asiaa. Kerran pyysin Jumalaa, että saisin törmätä Timoon ja pyytää anteeksi. Näin tapahtui ehkä vuosi sitten. Sen jälkeen en ole Timoa enää nähnyt. Näin se henkimaailma jälleen kerran järjesti tapaamisen, jossa oli vapaa tahto tehdä se tai olla tekemättä. Kiitin taas jälleen kerran henkimaailmaa ja Universumia, että sain mahdollisuuden tähän. Sen jälkeen asia ei ole vaivannut minua lainkaan. Ihmeellinen on maailma.

Muistakaa kaikki, keitä olemme, muistakaa kaikki, keitä te olette, Muistakaa kaikki keitä he ovat, muistakaa kaikki anteeksiantamisen suuri taikuus, muistakaa kaikki rakkaus kaikkia kohtaan, ei ole kuin rakkaus, ei ole kuin ykseys.Pyyteettömyyden paradoksi

(11.11.20)

Meillä kaikilla on useanlaisia suhteita elämämme aikana. Jokaisessa suhteessa on omat haasteensa sen luonteen vuoksi. Monilla hieman varttuneimmilla on ollut muutamia parisuhteita, lapsivanhempi suhteita sekä työsuhteita. Kaikissa suhteissa on usein asetelma, jossa me annamme jotain ja saadaksemme vastineeksi jotain. Näin me ainakin ajattelemme. Voivatko suhteet elämässämme olla pyyteettömiä? Mitä sana pyyteettömyys edes tarkoittaa? Sanakirja kertoo seuraavaa; ei omaa etua, hyötyä tai muuta ei-itsekkäitä tarkoitusperiä tavoittelematon, epäitsekäs, puhdas, vilpitön.

Varmaankin kaikki ovat käyttäytyneet lapsivanhempi suhteessa niin, että olemme tarjonneet lapselle jotain, jotta hän tekisi asioita tietyllä tavoin. Lapsilta odotetaan jotain esim. harrastuksen suhteen, työn suhteen tai opiskelujen suhteen - pitäisi olla jotakin, ainakin vanhempien mielestä. Jos näin ei tapahdu, niin petytään. Tai on tapauksia, jossa "lapsi" ei ole ollut tietynlainen esim. seksuaaliselta suuntautumiseltaan, niin vanhemmat ovat saattaneet hylätä hänet. Tässä tapauksessa vanhemmat ovat siis rakastaneet lastaan ehdollisesti. Vanhemmat saattavat sanoa lapsilleen, että olet liikaa sitä tai liian vähän tätä. Yleensä nämä liittyvät juuri koulutukseen tai työhön. Lapsesta pitäen meille opetetaan jo ehdollistumista useissa eri asioissa. Miksi ei voi vain olla pyyteetöntä rakastamista ja välittämistä alusta lähtien? Vastaukset saattavat olla peräisin meidän omasta sielunsuunnitelmastamme. Vanhemmat eivät tiedä mikä lapsen oma "sielunsuunnitelma" on. Toiseksi yleensä näihin liittyy tietyn haasteen tai kokemuksen antaminen molemmin puolin. Jos vanhemmat esim. vaativat jotain tiettyä asiaa, niin voi olla, että lapsen sielunsuunnitelman yksi haaste tai kokemus on oppia tekemään omia päätöksi asioistaan. Tällöin tulisikin muistaa juuri tuo pyyteettömyys toisia kohtaan.

Työpaikoilla tehdään töitä ja siitä maksetaan palkkaa sopimuksen mukaisesti. Mielenkiintoista tässä on se, että meillä on ihan oikea sopimus, paperilla ja tuplana allekirjoitettuna. Nykypäivänä sopimuksia tehdään monenlaisia ja tuntuu siltä, että kun sopimuksia on tehty ihan kirjallisesti, niin niitä voidaan helpommin purkaa, kuin että tehtäisiin vain töitä. Jos ihmiset pettyvät kirjallisiin sopimuksiin, niin nehän voidaan purkaa vain sillä syyllä, että asiat eivät menneet niin kuin sopimuksessa lukee. Onko kyseessä pelolla ajateltu toimi? Pitää tehdä sopimus, kun pelkää jotakin...? Työntekijät pelkäävät rahan puolesta ja työnantajat taas, ettei joku kykene tekemään tiettyä työtä, kuin on tarkoitus. Kornia tässä koko ajattelumaailmassa on se, että joku haluaa tehdä jotain tiettyä työtä ja joku haluaa palkata tietyn henkilön. Jos tulee pettymys puolin ja toisin niin se on "tack och adjö". Jos työnantaja palkkaa jonkun henkilön töihin, niin eikö se ole hänen vastuullaan selvittää, kykeneekö hän tekemään ko. työtä? Kenen vika se sitten onkaan, jos joku ei kykenekään? Työntekijän vastuulla on miettiä jo ennen kuin edes hakee töitä, haluaako, kykeneekö ja jaksaako hän tehdä ko. työtä. Jos päästään yhteisymmärrykseen työnteosta, niin silloinhan kaikki on hyvin.

Itse huomasin työtä tehdessäni, että haluan todella tehdä sellaisia asioita, joita rakastan ja vielä sellaisten ihmisten kanssa, jotka siitä nauttivat. Toki näissäkin asioissa on sopimus, mutta se on tehty rakkaudella, ei pelolla niin että menettäisin jotain. Aikoinaan sain lähteä yt:n kautta, jonka syyn ymmärrän vasta nyt 6 v. jälkeen. Sielunsuunnitelmassa oli hakea tietty kokemus tietyltä alalta ja se täyttyi. Nyt on aika siirtyä "oikeaan" työhön, ihmisten auttamiseen tässä kaikessa kaaoksessa. Työhön, joka antaa sen kokemuksen ja tyydytyksen sielun sisimmälle, ei egolle.

Kaikkien suurin ongelma pyyteettömyydessä ovat siis ihmissuhteet. Miten pyyteettömyys liittyy ihmissuhteisiin? Ihmissuhteita voivat olla ns. kaverisuhteet tai parisuhteet (lapsisuhteet ovat erilaisia). Katsotaanpa asiaa hieman parisuhteen kannalta. Kaksi ihmistä rakastuu keskenään. He vannovat rakkauttaan toisilleen ensin sanoin ja teoin. Mitä tähän liittyy? Tähän liittyy suuri olettamus aina toiselta osapuolelta. Jos mies sanoo naiselle, minä rakastan sinua, eikä nainen sanokaan sitä takaisin, niin olettamus on, ettei nainen rakasta miestä ja mies pelkää menettävänsä naisen. Tällöin mies kokee, että rakkaussuhde on epäonnistunut. Onko se? Kuvitellaan ettei rakkaussuhde ole tuottanut sellaista tulosta kuin osapuolet ovat aiemmin "sopineet" sanattomasti. Tosiasiassa todennäköisesti suhteeseen on alettu jo alun perin vääristä syistä! Siis ryhdytään suhteisiin syistä, jotka eivät edistä niiden säilymistä. Monet ihmiset ovat ihmissuhteissa sen vuoksi, että niistä hyötyy enemmän kuin niihin voi antaa. Pyyteettömässä ihmissuhteessa suhteen tarkoitus voisi olla, että päätät, minkä osan itsestäsi haluat panna esille, ei se, minkä osan toisesta ihmisestä voit saada ja pitää. Älkää hankkiko toista ihmistä täydentämään itseänne, vaan jakamaan oman itsensä täydellisyys.

Pahin voi tapahtua siinä vaiheessa, kun parisuhteesta tehdään sopimus - AVIOLIITTOSOPIMUS. Kaikki on paperille merkitty, allekirjoitettu ja sen sinetöi pappi pyhänä sopimuksena. Tämän jälkeen se vielä arkistoidaan kassakaappiin. Taas on tultu pisteeseen, jos ja kun toisille tuotetaan pettymys ja molemmat yrittävät toimia niin kuin heiltä odotetaan, kunnes se ei enää onnistu. Ei pystytä enää noudattamaan toisen muodostamaa kuvaa itsestä eikä täyttämään niitä rooleja, joihin sopimuksellisesti ennalta määrättiin. Harmi ja kiukku heräävät ja sopimus puretaan yhdellä valkoisella ohuella paperilla! Avioliittosopimusta pidetään pyhänä. Mikään täällä ei ole sen pyhempää kuin toinenkaan. Parisuhde sellaisenaan on jo pyhä, siihen ei tarvita pappia, kirkon lupaa eikä todisteluja. Siinä mennään jo pöpelikköön.

Paradoksi onkin, ettei kukaan tarvitse toista ihmistä kokeakseen täydellisesti kuka on ja, ilman toista ihmistä kukaan ei ole mitään.

Onko sillä väliä mitä toinen sanoo, ajattelee, odottaa tai suunnittelee? Väliä on vain sillä mitä itse olet suhteessa tähän ja kaikkeen.

Voidaanko tätä oppia viedä kaikkiin suhteisiin? Suhteisiin lapsiin, vanhempiin ja työsuhteisiin?

Pyyteettömyyttä voidaan myös nähdä kaikissa suhteissa. Rakastakaa lapsianne ja vanhempianne ehdoitta, olivatpahan he millaisia vain.

Tehkää sellaisia töitä ja asioita elämässänne mitä rakastatte. Toki työstä saa ottaa palkkaa ja pitääkin. Jos palkkaa ottaa työstä mitä ei halua tehdä, loppuu sopimus varmasti jossain vaiheessa.

Itse olen käynyt läpi kaikki yllä mainitut suhteet ja voisin sanoa, että juuri kuvatuilla tavoilla asiat ovat menneet. Mitä näistä voisimme oppia?

Pyyteettömyydestä huima tarina jälleen oikeasta elävästä elämästä: Kirjoitin fb:n päivityksen 27.10 koskien elämänohjausta ja luottamusta henkimaailmaan. Kirjoituksessa kerroin, että luottakaa täysillä henkimaailman viesteihin, sillä ne ovat ainoastaan ja vain pyyteetöntä rakkautta ja apua. Ei ole pimeitä voimia tai pahoja asioita heidän takanaan. Henkimaailma ilmoitti minulle lokakuussa, että jätä kaikki maksavat asiakkaat pois. Minun kuuluisi vain kirjoittaa tätä blogitekstiä hyvät ystävät teille. Henkimaailma ilmoitti samalla, että älä huolehdi raha-asioista, he varmistavat, että saat tarpeeksi rahaa elämiseen. Kaikki tämä tuntui täysin järjettömältä järjellä ajatellen. Koska tiedän ja tunnen jo niin hyvin henkimaailman, niin kannatta luottaa mitä ohjeita sieltä tulee. Luovuin siis kaikista maksavista asiakkaistani lokakuussa. Tiesin, että lokakuu menee vielä rahallisesti hyvin, koska sain laskuttaa tietyt asiakkaat vielä. Marras-joulukuu olikin sitten arvoitus. Luotto henkimaailmaan silti on ja oli täysin 100%. 3.11 katsoin tiliotettani ja tilille oli entinen asiakkaani siirtänyt rahaa 1200€. Soitin hänelle, että mitä ihmettä. Asiakkaani totesi, että oli tullut "näppi virhe" eikä ollut pitänyt siirtää rahoja tililleni vaan toiselle henkilölle. Asiakas totesi tämän jälkeen "koska olit auttanut minua syyskuussa ja olin säästänyt 2000€ rahaa, niin sinulle kuuluu palkkioksi 1200€ eikä tarvitse palautta sitä". Olinpahan taas jälleen kerran haavi auki, että tä! Jälkeenpäin ajattelin tätä tekstiä - pyytettömyys ja luottamus henkimaailmaan mitä he sanovat. Tässä koko tapauksessa kaikki oli pyyteetöntä rakkautta kaikilla tavoin. Samoin luottamus henkimaailmaan ja siihen, mitä ohjeita he antavat. Itse en löydä tästäkään tapauksesta mitään pahuutta, pimeitä voimia enkä negatiivista energiaa. Luottakaa hyvät ihmiset, luottakaa. Ei ole kuin rakkaus, pyyteetön sellainen. Jos itse teette asioita sydämestä ja rakkaudesta, niin se tulee takaisin kuin bumerangi!

RAKASTA ITSEÄSI SELLAISENA KUIN OLET.

TEE SELLAISIA ASIOITA, JOITA RAKASTAT.

LUO SUHTEITA SELLAISIIN IHMISIIN, JOTKA OIKEASTI VIEVÄT SINUA HENKISESTI ETEENPÄIN.

ÄLÄ HALUA MITÄÄN - ANNA MITÄ SINULLA ON ANNETTAVAA.

Rakkaudella,


                                                                  (Kuva:Pinterest)

Cirque du monde 

(8.11.20)

Aiemmin kirjoitin blogissani Suuri Taikashow, jossa te itse olette "Taikashown" taikureita. Nyt tuntuu, että maailma kuin suuri maailman sirkus, "Cirque du monde". Ei enää tiedä missä mennään ja mikä on seuraavan näytöksen nimi, saatikka aihe.

Itselläni alkoi valjeta suuren sirkuksen käsikirjoitus vasta vuonna 2019. Tuolloin olin kuuntelemassa astrologi Seppo Tanhuan luentoa Kulta-ajasta. Seppo aukaisi aarrearkkunsa todella hyvin ja liitti siihen astrologian sekä astrologisesti merkittävät päivämäärät mukaan. Silloin olin jo yhtä hämilläni kuin nytkin, että noinko tämä menee. Noinhan se on mennyt...

Jälkikäteen ajateltuna Kulta-ajan luento oli kuin suuren maailmansirkuksen käsikirjoituksen esilletulo, jota totisesti on jo tehty useita vuosia aiemmin. Anteeksi, useita kymmeniä vuosia sitten. 2020 - on vain vuosi, jolloin kaikki todella tulisi julki. Mitä on tapahtunut? Katsokaa itse ympärillenne, uutisia, sosiaalista mediaa ja mitä vaan. Näin on ja ei voi kuin ihmetellä.

Sirkuksen ensimmäinen näytös alkoi paljastua jo heti vuoden 2020 vaihteen jälkeen, kun Wuhanista saatiin tietoa "superviruksesta". Tässä tuntematon taikuri taikoi lentävästä eläimestä jonkin sortin molekyyliltä näyttävän viruksen, jota kuitenkaan ei ole olemassa sellaisenaan. Se onkin varsinainen temppu. Hienoa tässä on, että tempun tekijä on ihan insinööri tietokonealalta ja nyt keksii erilaisia eläviä mikrobeja. No kaiketi mikrobi ja mikrobitti on aika lähellä toisiaan. Näytäntö kestikin koko kevään kaikkialla. Suomalaiset poliitikot ja "johtajat" uppoutuivat täysillä näytökseen popcornia syöden, lähes tukehtuen, samalla kertoen aivan omia tarinoitaan. Milloin THL:n edustajat, STM ja pääministeri olivat aivan kujalla ja eri mieltä kaikesta. Kukaan ei oikein tiennyt mitä oli tapahtumassa ja silti kotimaiset kassaluukut oli laitettava kiinni.

Toinen näytös alkoikin loppu keväästä, jonka aloitti liikemies Sarmaste sekä kauneusammattilainen Jylhä. Kauhea haloo maskeista huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Mikä oli lopputulema? Maskit eivät käy, koska eivät ole hyvää laatua. Yhtä-äkkiä poliittinen johtomme tajusi, ettei maskeja ollutkaan tarpeeksi. Valtiovarainministeriö teetti tutkimuksen verovaroilla ja lopputulema oli 29.5.20, että maskeista ei ole hyötyä. Sehän oli hyvä juttu, kun Sarmasteen ja Jylhän maskeja ei tarvittukaan niiden huonon laadun takia. Pääministeri Marin antoi kuitenkin kesällä lausunnon THL:n tuella, että maskit pelastavat kaiken elävän. Niistä on hyötyä...? Kysymys kuuluu, kuka on näytelmän taikuri ja kuka on pelle? Sirkuksen näytelmät ja osat ovat menneet sekaisin. Onko kyseessä taikashow vai pelleshow? Nyt käykin lähes wc-paperi, vaikka suuhun tungettuna. Pelastus on löytynyt. Samaan aikaan meidän oma tirehtöörimme vei kaikki kassatulot viereiseen telttaan, lähes 4 mrd. €. Kaikki olivat hämillään, että mitä!

Kesä meni, ihmiset iloitsivat auringosta ja "superviruskin" näytti olevan poissa. Kaikki olivat onnellisia. Saapui elokuu. Yhtä-äkkiä olikin "supervirus" takaisin ja kauhea ongelma. Taas oltiin laittamassa paikkoja kiinni ja nyt vasta maskeista onkin hyötyä, koko maailma selviää, emme kuolekaan. Ihmiset käyttävät maskia kaikkialla - autoa ajaessa yksin moottoritiellä, kävelyllä rannassa yksin. Huvittavaa on mennä metroon ja se sama ääni sanoo päivästä toiseen, että suositaan maskien käyttöä. Eikö se kuuluttaja jo kyllästy? Metrossa ihmiset pitävät maskia ja kun juna pysähtyy, niin maskit äkkiä pois. Taas voisin esittää kysymyksiä: Mistä virus pomppii autoon yksin ajettaessa - moottorista vai ikkunan läpi? Lenteleekö virus rannoilla tuulen mukana? Sukeltaako virus aallon läpi vai pomppaako puusta suoraan naamalle? Saako viruksen metron ollessa liikenteessä ja kun se pysähtyy, niin pysähtyykö viruskin? Tuntuu oudolle edes kysyä näitä. Taas voisi kysyä, mihin sirkuksen näytäntöön tämä sopii? Kaiketi kyseessä on näytös kaksi ja olemme siirtymässä taikuri osuudesta pelleihin.

Näytäntö kolme on käynnissä juuri nyt samaan aikaan näytännön kaksi kanssa. Kuvitellaanko, että sirkus loppuisi tähän näytökseen, siis kolmeen. Ehei ystävät, näytöksi on vielä monia. Niin kuin henkimaailma ilmoitti, ottakaa nyt popcornit ja Cola juomat esille, on näytöksen kolmas ja ehkä paras osa menossa. Kyllä juuri se, USA:n presidentinvaalit. Jos itselläni olisi telkkari, niin se varmasti vastaisi 1990- luvulla olevaa Pulttibois sarjaa, jossa Aake Kalliala ja PP Petelius esittäisi Duo Satsumasta. Taikuri señor Granada tekee "taikatemppuja" ja hänellä on avustajanaan Lady Manhattan. Tässä tempun nimi olisi vain "eine ballot trick" - äänestylippu temppu. Taikuri huutaa "hoblaa" ja äänestyslippuja ilmestyy kuin tyhjästä laatikollisen tai kahden verran. Avustaja Lady Manhattan levittelee käsiään. Tämän jälkeen heille tulee riitaa, jonka päätteeksi Manhattan mottaa taikuri Granadaa kasvoihin. Kuvaelma voisi hyvinkin olla valtameren takaa olevasta vaaleista.

Kun temppu on tehty, ihmiset kuvittelevat, että sirkus loppuu näytäntöön kolme. Ehei, kuulkaa ei todellakaan. Vaikka kyseessä onkin näytäntö kolme, niin olemme vasta alussa. Se tässä sirkuksessa onkin hauskaa, että loput numerot onkin pidetty hieman salassa. Näin kuvittelee sirkusväki itse. Jos ensimmäinen osa oli oikeat taikurit, toinen osa oli pellet ja kolmas oli koomiset taikurit, niin nyt täytyy tulla ammattilaiset kuvaan. Puuttuuhan meiltä vielä iloiset unkarilaiset hevoset hyppyineen, jota kaiketi johtaa oikeutetusti herra Soros sekä ainakin leijonat ja tiikerit johtajanaan etiopialainen Tedros Adhanom Ghebreyesus. Soros ja Ghebreyesus antaa tiukkoja käskyjä tuolle villieläinlaumalle nahkapiiskat kädessään, jolloin eläimet pomppivat ihmeissään ja kuvittelevat että heitä autetaan. Ei - heitä koulutetaan pomppimaan.

Eikä ne näytökset tähänkään lopu. Tulee väliaika ja tarvitaan lisää popcornia yleisölle.

Väliajalla selvitellään Granadan ja lady Manhattanin "eine ballot trick" laatikkoa, mitä sieltä löytyy. Kukaan ei oikein tiedä mistä ne ovat tulleet ja mitä ne pitävät sisällään. Tauon jälkeen esitys hieman myöhästyy, koska IBF viranomaiset tulevat tutkimaan laatikkoa kädessään vesipyssyt. Sillä he ruiskivat ympäriinsä ja tuskissaan ihmettelevät mitä tehdä. Sirkus tirehtööri Pelosi irvistää "onnessaan", että voisimmeko jatkaa. Yhtä-äkkiä verhojen takaa pulahtaa siperialaiset karhut vankoissa kahleissa, jota ohjeistaa itse karhu Bludimir Vatin. Hän näyttää olevan ainut esiintyjä, joka saa pidettyä kiinni omista eläimistään ja vetääkin niin suuren shown, että ihmiset hullaantuvat sekä ihmettelevät, miten hän kykenikin tuohon kaikkeen.

Karhujen jälkeen lavalle saapuu kiinalaiset trapetsitaiteilijat, jotka uhmaavat maan vetovoimaa taiteillen hyvin ohuella vaijerilla tehden temppuja. Onneksi allaan on turvaverkko, sillä temput ovat liian vaativia kiinalaispojille ja tytöille.

Toiseksi viimeinen näytös ihmistykinkuula, jonka vetäjinä toimivat AIC ryhmä, jotka ovat kymmeniä vuosia harjoittaneet ihmistykinkuula leikkejä ympäri maailmaa. Heille maailmankiertue on rutiinia usean esityksen verran etenkin Lähi-Idässä. He ovatkin saaneet huippuluokan koulutuksen israelilaisten sirkustaiteilijoiden DASSOM kanssa. Se onkin näyttävä suoritus, jossa ihmiset lentelevät ympäri sirkustelttaa.

Viimein tulee syvä hiljaisuus, valot sammuvat, on viimeisen näytöksen aika. Viimeisestä näytöksestä ei ole kenelläkään selvää kuvaa mitä tuleman pitää. Se on pidetty niin salassa, että tirehtöörikään, saatikka muut pellet ja taikurit siitä tietäisivät. On yllätysnumeron aika. Kaikki kuvittelevat, että lavalle saapuu vähintään Copper Davidfieldin tasoinen illuusiomestari tekemään ihmeitä, jossa ihmiset siirtyvät paratiisisaarille valon nopeudella ja ihmiset lentelisivät teltan sisällä. Yhtä-äkkiä tulee keskelle sirkustelttaa voimakas valo. Kukaan ei ota selvää, mistä valo tulee, mutta se tulee teltan ulkopuolelta suoraan "katon" läpi. Teltan katon läpi saapuu valomainen "lähettiläs", jota kukaan ei koskaan ole nähnyt aiemmin. Valolähettilään ei tarvitse sanoa sanaakaan, kun kaikki ymmärtävät sanoman. Valo patsas hehkuu hyvin voimakkaasti "kipinöiden" joka puolelle. Valopatsas tuo erittäin voimakkaan lämmön ja rakkauden koko telttaan. Tirehtöörit, taikurit, pellet sekä villieläimet jähmettyvät paikoilleen, eikä kukaan tiedä miten reagoida. Tuo valo ja rakkaus virtaa koko teltan ympärille, sisälle ja kaikkialle. Se leviää teltan ulkopuolella oleviin ihmisiin, rakennuksiin, eläimiin, kasveihin ja kaikkialle. Näytös on päättynyt.

Seuraavana aamuna aurinko alkaa sarastamaan aikaisin. Aurinko lämmitti koko planeetan ja ihmiset ihmettelevät mitä sirkusteltan sisällä oikein tapahtui. Kaikki tuntui kuin pahalle unelle eikä kukaan oikein muista mitään, yhdestäkään näytöksestä. Kaikki tunsi kuin kaukaisen kangastuksen taikashowsta, pelleistä tai senor Granadasta ihmeellisten laatikoiden seurassa. Ainut minkä he muistavat, on voimakas valopatsas, lämpö sekä rakkaus. Cirque du Monde sulkee ovensa eikä avaa niitä enää koskaan. Vastaavanlaisia sirkusnumeroita ei enää tule missään. Ihmiset ovat ihmeissään ja haltioissaan maasta, johon yhtä-äkkiä on saapunut rauha ja rakkaus. Sirkusnumerot ovat historiankirjojen mapissa tuleville sukupolville, kohdassa "pahuus". Sen saa ja pitää lukea, jottei se enää koskaan toistuisi.

Ps. Itselläni ei ollut mitään kuvaa mitä kirjoitin. Laitoin sormet näppäimistölle ja ne liikkuivat. En suunnitellut kirjoittavani tällaista tekstiä lainkaan. Kaikki asiat olivat täydessä ohjauksessa suuremmalta taholta. Vieressäni seisoi kirjoituksen ajan kaksi valohahmoa, jotka tekstin toivat. Itse niitä en nähnyt, mutta avovaimoni heidät näki. Toinen heistä oli Kristus ja toinen korkeammasta taajuudesta oleva olento. Tunne oli todella omituinen koko kirjoituksen ajan, jossa välillä kädet tärisivät ja ajatuksia ei juurikaan ollut. Olo oli samalla huikea, mutta samalla surullinen. Tunsin, kuinka kyyneleet valuivat lopputekstin ajan, enkä enää tiennyt mitä kirjoitan.

Rakkautta ja valoa kaikille!                                                                  (Kuva: Wikipedia)

Paluu Tulevaisuuteen

(6.11.20)

Meille kaikille kello on tuttu, me elämme sen mukaisesti. Käymme töissä, nukumme ja teemme ties mitä kellon mukaan. Mihin se perustuu? Vuosi perustuu maapallon pyörähtämiseen auringon ympäri. Kuukausi perustuu kuun liikkeisiin. Vuorokausi perustuu maapallon pyörimiseen oman akselinsa ympäri. Olemme kehittäneet tähän kaikkeen kalenterin, tunnit, minuutit ja sekunnit. Mikään näistä mitoista ei ole universumissa mitattavissa. Näitä ei vain ole olemassa. Tämänkin perusteella voidaan sanoa, että aikaa ei ole olemassa. Kuvitelkaa, että eteenne tulee planeetalta xcw73y olento ja alatte kysyä heiltä aikaa tai vuosia. Tuskin heillä on. Jos jostain planeetalta tänne saapuisi olento, siis saapuu, tai siis on saapunut jo, niin heille aika on ikuista, niin kuin universumissa se on. Aika ei lopu koskaan, energia ei häviä mihinkään, vaikka se muuttaa muotoaan.

100 vuotta sitten Albert Einstein loi suhteellisuusteorian ja ymmärsi asian. Mihin se ajattelu on kadonnut? Suhteellisuusteorian perusta on, että aika ja avaruus eivät ole kaksi erillistä asiaa, vaan ne muodostavat kokonaisuuden, aika-avaruuden. Tästä seuraa, että asioiden todellinen luonne ei ole kolmiulotteinen vaan neliulotteinen. Kun liikumme aika-avaruudessa, liikumme ajassa ja paikassa. Suhteellisuus-käsite viittaa etenkin siihen, että aika ja tapahtumien samanaikaisuus on suhteellista. Tulee mahdolliseksi, että yhden mielestä kaksi toisistaan kaukana tapahtuvaa asiaa tapahtuu yhtä aikaa, mutta toiselle ne tapahtuvatkin eriaikaisesti, koska hän liikkuu eri nopeudella.

(Dosentti Hannu Kurki-Suonio, Helsingin yliopiston fysiikan osasto)

Teoria ennusti, että aika kulkee nopeammin avaruusaluksessa kuin maan pinnalla. Einsteinin teorian mukaan avaruudessa oleva kappaleet, kuten Maa, taivuttavat avaruutta.

Amerikkalainen psykologi William James (1842 -1910) käytti termiä näennäinen nykyhetki, mikä on hänen käsityksensä mukaan avaruudessa ja ajassa oleva pieni osa, joka sisältää kaiken sen, mitä tarkkailija aistii tietoisesti yhdellä katseella. Tutkija H. F. Saltman käytti tätä teoriaa tutkiessaan ennalta aistimista ja yliluonnollisia voimia ja totesi, että tietoisuuden näennäinen nykyhetki on vähemmän kuin alitajunnan näennäinen nykyhetki. On siis mahdollista, että jokin tapahtuma, joka on tietoisuudelle tulevaisuudessa, on alitajunnalle jo näennäistä nykyhetkeä. Filosofi Henri Bergson olettaa, että aivojen tehtävä on lyhentää aika yhteen hetkeen. Amerikkalainen parapsykologi Lawrence Leshan puolestaan sanoo, että "alitajunnassa ajalla tai tilalla ei ole mitään merkitystä, eli meillä ei ole eilistä, ei tätä päivää, eikä huomista, vaan näyttää siltä, että aika vain pysyy paikallaan". Nykyiset kvanttimekaniikan tutkijat ovat asiasta samaa mieltä. Aikaa ei ole. Koko sen ajan, kun valo kulkee kohti sinua, elämä jatkuu ja kulkee eteenpäin.

Energia purkaus tavoittaa silmäsi, vastaanottimet, jotka lähettävät viestin aivoihisi ja aivot tulkitsevat tiedon ja kertovat mitä näet. Se ei ole kuitenkaan silmien edessä. Silmien edessä on se, minkä luulet näkevän. Toisin sanoen, ajatellaan sitä mitä on nähnyt, kerron itselle sen mitä se on ja päätän miksi sitä sanoa.

Mitä suuremman etäisyyden järjestän itseni ja jonkin tapahtuman fyysisen sijainnin välille, sitä kauemmas menneisyyteen tapahtuma kaikkoaa. Jos siirryt muutaman valovuoden päähän, näet jotakin sellaista, mikä on tapahtunut kauan aikaa sitten. Kuitenkaan se ei ole tapahtunut kauaa aikaa sitten. Ainoastaan fyysinen etäisyys on luonut illuusion ajasta ja tehnyt mahdolliseksi sen, että koen itsessäni sen tässä ja nyt, että tuolla ja silloin. Kaikki tapahtuu tässä ja nyt. Ajasta voidaankin sanoa, että se illuusiota parhaimmillaan.

Teoriat sikseen, koska aivomme ei kykene ymmärtämään tuota kaikkea, eikä tarvitsekaan. Toki on hyvä ymmärtää, että tiedekin hyväksyy, ettei aikaa oikeasti ole olemassa. Kirjoitin blogitekstissäni (yli)luonnolliset kyvyt omasta kyvystäni nähdä tulevaa meditaation aikana. Suuri kysymys onkin, että voiko tulevaa nähdä vai onko se tuleva tapahtuma tässä ja nyt ja näen sen reaaliajassa? Aivot eivät kykene "ennustamaan" sellaisia tapahtumia. Samoin ovat enneunet, mitä moni näkee. Te ette näe enneunia, vaan näette tapahtumia tietyssä aikajanan kohdassa juuri sillä hetkellä. Aivomme ei yksinkertaisesti vain kykene ymmärtämään sitä. Nykyhetki, tuleva ja menneisyys ovat tässä ja nyt, jotka voimme aistia eri tavoin, joko unessa tai meditaation aikana alitajunnan kautta, koska aivomme eivät tällaiseen kykene. Tästä kaikesta on esimerkkinä seuraavanlainen tapaus meditaatioiden aikana, josta on siis todistekin tietyillä ihmisillä. Tapahtuma on huikein minkä itse olen koskaan kokenut. Toivottavasti ei viimeinen:

3.12.19 Regressioterapia (matka menneisiin elämiin):

Helsingin töölössä sijaitsee regressioterapeutti, kenen luona pääsin entiseen elämään kokemaan seuraavan huiman seikkailun (regressioterapiassa "potilas" pääsee syvärentoutustilaan, jossa kuitenkin tiedostaa kehon olevan tietyssä paikassa ja sielun/hengen eri paikassa).

"Olin viikinkilaivassa, laivan päällikkönä. Päälläni oli hyvin painava haarniska ja kädessä oli iso sapelimiekka. Elimme n. vuotta 1000. Laskimme viikinkilaivallamme kuohuvaa koskea pitkin tuntematonta paikkaa. Joki tai koski se kuitenkin oli Pohjois-Amerikassa, tiesin sen vain. Kosken pauhu alkoi pikkuhiljaa loppumaan, joki tyyntyi ja saavuimme pieneen lahden poukamaan, jossa oli intiaanikylä. Samalla hetkellä tunsin hyvin voimakkaan tunteen, kuinka tämän elämän poikani seisoi vierelläni, me olimme siis "sotakavereita". Intiaanikylä vaikutti hyvin rauhalliselta, tunsin että tulimme tekemään kauppaa heidän kanssaan. Veimme laivasta heille tynnyreitä ja vastineeksi saimme turkiksia. Tiesin, että tynnyreissä oli maitoa tai muuta vastaavanlaista juomaa. Intiaanit vaikuttivat rauhallisilta. Kaupanteon jälkeen jatkoimme matkaa joella eteenpäin. Tunnelma oli hyvin jännittynyt - pelkäsimme että intiaanit hyökkäisivät kimppuumme joen varrella. Tunsin oloni hyvin rauhoittuneeksi tovin matkan jälkeen, kun tiesin, että olimme ohittaneet tietyn kohtaa joesta. Ohitimme joessa kohdan, joka oli kapea ja rannalla oli korkeat kalliot. Laivamme alkoi lipumaan kohti toista poukamaa, jossa näkyi olevan "satama" tai jonkinasteinen laituri. Paikka oli selvästi amerikkalainen pikkukylä, jossa lännenelokuvien tyyliin oli saluuna tai majatalo. Viikingit nousivat laivasta ja marssivat suoraan päätä majataloon - tunsin itseni, kuinka menin ensimmäisenä sisään tuo tappava sapeli kädessäni, jonka kumautin lattiaan sisään päästyäni. Jonkin aikaa katsoessani tätä näytelmää, kuinka satutin, vahingoitin ihmisiä saluunassa, tunsin omana itsenäni v. 2019 maatessani "pritsillä" suurta surua, mitä olin n. 1000 v aiemmin aiheuttanut. Suru oli todella voimakas. Tunsin, kuinka kyyneleet valuivat silmistäni v. 2019 nähdessäni v. 1000 tapahtumat.

Hyppäsin siis tästä ajasta vuoteen 1000 katsomaan itseäni. Tunsin itseni tekeväni tämän, kaiken tässä maailmassa, kaiken tämän kauhistuksen. Tunnetila oli sen verran liikuttava, että terapiaohjaaja keskeytti regressioterapian. Otettiin hieman happea ennen jatkamista. Ohjaaja pyysi Janne Laaksoa (itseäni) vuodesta 2019 hyppäämään vuoteen 1000 kertomaan itselleni ohjeet tulevaisuudesta. Mitä kertoisin itselleni? Seuraavaa tapahtui ja olo oli kuin elokuvasta, jota katselin, mutta samaan aikaan näyttelin sitä;

Yhtä-äkkiä hyppäsin v. 1000 ja kyseenomaiseen saluunaan ja sen parvelle. Katselin itseäni vuodessa 1000. Olin siis Janne Laakso vuodesta 2019 ja katselin kauhistellen alas parvelta itseäni ja tekojani. Kuulin kuinka saluunassa soi jonkinlainen musiikki. Näin tuon kaiken, kun viikingit söivät, joivat ja tappelivat. Näkymä oli kuin jostain raakalaiselokuvasta. Tunne oli todellinen suru sydämessäni. Yhtä-äkkiä musiikki, puhe sekä muu sekalainen meteli loppui, kaikki hiljeni, aivan kaikki. Ihmiset käänsivät päänsä ja katseensa parvelle. Kaikki tuijottivat ylös minua, Janne Laaksoa vuodesta 2019. En tiennyt mitä he näkivät? Olihan minun fyysinen ruumiini Töölössä ja henki Pohjois-Amerikassa saluunassa vuodessa 1000 samaan aikaan. Kun kaikki olivat hiljaa ja katsoivat minua, tajusin että nyt oli puheen aika. Katsoin "itseäni" silmiin ja kerroin että olen sinä tulevaisuudesta ja olen tuomassa tärkeää viestiä. Toisten ihmisten huono kohtelu, ryöstäminen, tappaminen ja muu on loputtava. On muuta tärkeää tekemistä ihmiskunnan hyväksi. Muille henkilöille, jotka olivat saluunassa paikalla, kerroin, että tulevaisuudessa vuonna 2020 tulen hyvittämään teille kaiken tuon hirvityksen mitä itse menneisyydessä (v.1000) aiheutin.

Kaikki tämä tapahtuma oli kuin oikeasta elämästä tunteineen, äänineen ja kaikkineen. Tunteet tulivat vahvempana kuin tässä ja nyt, oikeassa elämässä. Samaan aikaan kaikki tuntui kuitenkin elokuvalta, joka työntyy sydämeen asti.

Tämän jälkeen ohjaaja pyysi vielä minua kirjoittamaan kirjeen henkimaailmalle sekä omalle sydämelle. Henkimaailman oppaille kirjoitin "mielessäni" kaiken negatiivisen energian joka minussa on. Tunsin, kuinka näkymättömät energiat kävivät hakemaan minulta tuon energian pois, jonka he polttivat tulessa (samaan aikaan olkapäissä tuntui valtava viiltävä kipu, josta ikään kuin suihkusi energiaa tai ulos). Toisen kirjeen kirjoitin omalle sydämelleni, jossa kerroin miten haluan auttaa ihmiskuntaa sekä ihmisiä tulevaisuudessa. Henkioppaat ja muut olennot auttoivat sulattamaan kirjeen sydämeeni. Tunsin, kuinka sydämessäni tuntui ikuinen rauha ja rakkaus. Olo oli todella hämmentävä.

Seuraavana päivänä teimme avovaimoni kanssa kanavoinnin. Kysyin henkimaailmalta, mitä tuossa edellisessä tapahtumassa todella tapahtui?

Kyseessä todella oli astraalimatka 1000 luvulle. Kohtasin todellakin itseni menneisyydessä ja yksi entisistä elämistä on todellakin ollut viikinkipäällikkönä. Kysyin myös, millaisena minut nähtiin tuolla saluunan parvella? Olin ihmishahmo, jonka ruumista ei näkynyt, ainoastaan hohtava valo ympärilläni. 1000 luvun ihmiset kokivat minut siis "jumalhahmona".

Tämä matka oli yksi huikeimmista, mitä olen koskaan kokenut. Tunne oli todella vahva.

Monet kuvittelevat, että tarina on keksitty tai kuviteltu, mutta tarina jatkui myöhemmin seuraavanlaisesti vielä huikeampana:

16.6.2020 Meditaatio, jonka itse vedin ryhmälle:

Espoossa toimivan meditaatioryhmän tilaisuudessa oli paikalla 6 henkilöä. Teimme perusmeditaation ulkotilassa terassilla, luonnon keskellä. Perusmeditaatiossa tulee ns. vapaatila, jossa annetaan kaikkien ajatusten mennä ja pyritään tilaan, jossa ajatuksia ei ole. Meditaation jälkeen henkilöt kertoivat mahdollisia kokemuksia ja tunnetiloja meditaatiosta. Hämmästyttävää kyllä kolme henkilöä kokivat saman asian, jossa joku käveli kesken meditaatiota terassilla. Kaksi henkilöä näki myöskin hahmon, joka terassilla kävi. Paikalla "käveli" viikinkipäällikkö haarniskoineen ja sapelimiekkoineen menneisyydestä. Kaikki olivat varmoja, että kyseinen hahmo menneisyydestä olin minä, koska vedin ko. meditaatiota ja hahmo oli tullut katsomaan mitä täällä tehdään. He kuvailivat tuota viikinkipäällikköä ja se kuvaus oli täysin sama ja yhdenmukainen, jonka itse olin kokenut koin itse ½ vuotta aiemmin regressioterapiassa. Kanavoinnissa jokin aikaa tämän jälkeen tuli ilmi, että olen toden totta ollut viikinkipäällikkö menneisyydessä.

Kotiin tultuani kerroin avovaimolleni taas yhden huikean kokemuksen. Avovaimollani on siis kyky kanavoida sekä päästä käsiksi akaasisiin (universumin tietopankki) aikakirjoihin/kirjastoon. Päätimme katsoa asian aivan kuin wikipediasta katsoisi. Näinhän se sitten meni; hahmo, joka todella terassilla kävi, oli n. 1000 v. menneisyydestä oleva viikinkipäällikkö. Ja kumma kyllä, se oli minä menneisyydestä, joka teki ns. astraalimatkan tulevaisuuteen. Viikinkipäällikkö oli siis unessa menneisyydessä ja näki unta, että kävi jossain ihmeellisessä paikassa, jossa ihmisillä oli kummalliset vaatteet ja tekivät "mietiskelyä". Jostain kummallisesta syystä tämä viikinkipäällikkö saattoi jopa tuntea, että näki itsensä tulevaisuudessa. Kertomusten mukaan miltä viikinkipäällikkö näytti, oli täysin sama kenet itsekin olin aiemmin tavannut - siis olen itse tavannut itseni menneisyydessä, mutta minä itse menneisyydestä on myös tavannut minut eli hänet tulevaisuudessa. Tapaus muistuttaa Paluu tulevaisuus elokuvan trilogiaa.

Ihmiset tietysti ihmettelevät, että miten kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista, koska aikaa ei ole olemassa ja kaikki tapahtuu tässä ja nyt. Ei ole kuin nykyhetki. Minulle se on menneisyyttä ja viikinkipäällikölle tulevaisuutta. Tämä tapahtuma osoittaa, että aika ei ole lineaarista, niin kuin me kuvittelemme. Eli ajalla ei ole alkamispistettä ja loppupistettä. Aika on kehämainen tai kerrosmainen, joka ei ala, eikä lopu. Eri ulottuvuudet ovat koko ajan käynnissä ja eri aikajänteelle pystyy hyppäämään lähestulkoon koska vain. Sama koskee paikkaa - Henki kykenee liikkumaan siis ajasta ja paikasta riippumatta nopeammin kuin valo.

Tapaus sai siis tietynlaisen "päätöksen" tuolloin kesällä 2020, näin ainakin luulin. Tuli heinäkuu ja juttu jatkui. Kerran meditoidessa sanoin avovaimolle, että olohuoneessamme tuntuu erikoinen energia. Avovaimoni tietysti "katsoi" mitä tai ketä paikalla on. Paikalla oli Aino-täti. Aino-täti "oli" vanhahko nainen, jonka avovaimoni muisti lapsuudesta, kun he kävivät vanhempiensa kanssa hänen luonaan (avovaimoni vanhempien ystävätär). Kummakseni sanoin, että miksi minä tunnen hänen energiansa, tuntuu, että energia pyörii ympärilläni. No avovaimoni kysyi Aino-tädiltä, että miksi hän oli tullut käymään luonamme sekä miksi Janne tuntee hänen energiansa? Aino-täti on kuulemma minun (Jannen) auttajasielu, joka on tullut auttamaan minun elämänmuutostaan työasioissa. Olin todella kummissani. Kysyin miksi? No hän antaa kaikki nämä blogini kirjoitusaiheet ja on mukana kaikissa näissä kirjoituksissa. Olin vielä enemmän hämilläni. Kysyin miksi Aino-täti olisi minun auttajasieluni, enhän tunne koko Aino-tätiä enkä ole koskaan edes nähnyt häntä. Tähän Aino täti vastasi; Janne se viikinki, jonka itsekin olet tässä elämässä tavannut, menneisyydestä, niin olen hänen, siis sinun vaimosi, entisessä elämässä. No siinä vaiheessa voitte kaikki kuvitella mitä meditaatiosta tuli - Ei mitään, aivot hurisivat, mietteet lensivät ja en voinut kuin ihmetellä tätä kaikkea - Elämän suurta ihmettä sekä sitä suurta palapeliä, missä itse liikutamme näitä paloja samaan aikaan menneisyydessä, tulevaisuudessa ja etenkin nykyhetkessä. Tosin kaikkea on hieman vaikea välillä ymmärtää ja vielä vaikeampaa selittää.

Mukavaa viikonloppua kaikille, älkääkö miettikö liikaa aikaa, tapahtumia ja etenkään tulevaa. Järjellä näitä ei voi ajatella, koska aivomme eivät yksinkertaisesti näitä ymmärrä. Olen monta kertaa kysynyt itseltäni, miten minulle voikin tapahtua niin paljon "kummallisia" tapahtumia ja asioita. Vastaus on aika selkeä. Ei nämä olekaan kummallisia tapahtumia, vaan juuri sellaisia, mitä niiden kuuluu olla. Samoin olen lähellä henkimaailmaa kaiken aikaa, joten henkimaailma myöskin haluaa näyttää minulle tietyt asiat, miten ne toimivat. Sanoisinkin, että minulla ja henkimaailmalla on hyvin vahvat siteet ja luottamus keskenämme.

Henkimaailma lähettää teille kaikille terveisiä, olkaa kuulolla, heillä on asiaa rakkaudella.


                                                                 (Kuva: Facebook)


Voimmeko kuulla Annelia tai nähdä Esaa?

(3.11.20)

Kuva osuu kuin nappi silmään tähän aikaan monellakin tavalla. Yleisesti kuvaa on käytetty etäpalaverien meeminä näinä aikoina. Toisaalta kuva kertoo myöskin herännäisyydestä ja yhä useampi kykenee ottamaan todella yhteyttä henkimaailmaan ja edesmenneisiin sukulaisiin sekä ystäviin. Joten meemistä voidaankin sanoa, että kyllä se Anneli kuulee ja Esa näkyy. Kirjoitin aiemmin (yli)luonnollisista kyvyistä ja siitä, miten toiselle puolelle tai "yläkertaan" voidaan ottaa yhteyttä. Tapojahan on monia. Ensinnäkään "yläkertaa" ei ole olemassa, vaan "yläkerta" on itse asiassa "alakerta". Toinen puoli on olemassa, mutta se on tässä samassa paikassa, vaikka ei uskoisikaan. Viime kuukausina on kuultu puhuttavan erilaisista tiheyksistä, kuten 3D, 4D ja 5D. Me ihmiset elämme 3D maailmassa ja henkimaailma korkeimmissa tiheyksissä. Tiheydet ovat kaikki tässä ja nyt, ei yläkerrassa eikä muuallakaan.

Mitä yhteydenpidossa oikein tapahtuu? Kuten mainitsin, on erilaisia tiheyksiä. Henkimaailman korkeammat tiheydet "laskeutuvat" lähemmäksi meidän tiheyttämme ja me ihmiset joudumme nostattamaan omaa tiheyttämme saadaksemme pyhän yhteyden aikaan. Toinen asia on, että ihmismieli/ego sotkee tätä pyhää yhteyttä. Korkeammalle tiheydelle noustessamme ei enää 3D maailman aistit toimi samalla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että emme välttämättä kuulekaan fyysisillä korvilla, emme näe fyysisillä silmillä, emmekä pysty koskettamaan henkiolentoja samalla lailla kuin täällä fyysisessä maailmassa. Aivot toimivat 3D maailmassa ja yhteydenpidon aikana joudumme nostamaan omaa värähtelytaajuuttamme ainakin 5D tasolle, samalla aivomme ja kaiken muun fyysisen pysyessä edelleen 3D maailmassa. Kun viestit 5D tai korkeammista tiheyksistä saadaan, niin aivot eivät välttämättä kykene suodattamaan oikeaa tietoa, vaan mielemme alkaa tekemään työtä vastustaakseen kaikkea (yli)luonnollista. Joten nyt ne aivot narikkaan ja näkymättömät tekstiviestit peliin.

Kaikilla ihmisillä on kyky nähdä, kuulla sekä viestiä henkimaailman kanssa. Ei ole olemassa noita-akkoja tai huru-ukkoja, joilla se kyky ainoastaan on. Kyllä se meillä kaikilla on. Onhan meillä kaikilla lihaksetkin, jota voimme harjoitella ja tulla vaikka miksi. Harjoittelu vaatii aikaa, kärsivällisyyttä sekä itsensä tuntemista. Toisilla ihmisillä on luontaisempaa nähdä, toisilla kuulla ja toisilla tuntea. Mikään näistä ei ole parempi tai huonompi. Kaikkia näitä olisi hyvä harjoituttaa, jotta se viestien välitys olisi tehokkaampaa. Kaikki ei halua ottaa viestejä vastaan, eikä siinä mitään. Pitää vain muistaa, että me kaikki niitä viestejä saamme koko ajan, monella eri tavalla. Jos et ole lukenut blogistani Suurta Taikashowta, niin luepa. Siinä yksi tapa saada viesti - se voi tulla, vaikka auton ikkunan välityksellä. Sattumia ei ole lainkaan Universumissa, joten miettikää aina mitä jollakin tietyllä tapahtumalla halutaan teille kertoa tai viestittää.

Minkälaisia viestejä saadaan päivittäin?

Siis me kaikki saamme viestejä päivittäin henkimaailmasta. Kaikella on tarkoituksensa. Voi olla, että joku sairastuu flunssaan ja tarkoituksena onkin hidastaa elämää juuri sillä hetkellä. Kaikkien ihmisten poislähtö henkimaailmaan on suunniteltu täydellisesti ajoituksen suhteen. Monesti ihmiset ajattelevatkin jonkun kuolemasta, että miksi hänen täytyi lähteä, hän ei olisi ansainut lähteä niin nuorena. Tässäkin on oma tarkoituksensa. Joku ihminen, joka tänne jää kaipaamaan häntä saa tietyn kokemuksen, minkä hän itselleen on juuri tuohon ajankohtaan suunnitellut. Yleensä kokemus on kaipuu. Voi olla, että edellisissä elämissä on ottanut jonkun toisen ihmisen hengen ja aiheuttanut tuon saman kaipuun tunteen jollekin toiselle ja nyt saa kokea sen itse. Kyse ei ole kostosta eikä velan maksusta, vaan kokemuksesta.

Voi olla, että valokuvia tietystä ihmisestä tupsahtaa eteen mitä ihmeellisemmistä paikoista. Vinhoja sattumia... EI. Kyllä ne kaikki on tarkoitettu. Jos kuva mummosta tai vaarista tipahtaa vaikka valokuvakansion välistä, tarkoittaa että mummo tai vaari haluaa ilmoittaa olevansa vierelläsi, rakastaa sinua tai haluaa saada huomiosi - Hei, minä täällä, olisi hieman asiaa, kuuntele.

Tuleeko teille, joskus tunne, että tietty edesmennyt ihminen on vierelläsi tai muuten vaan tunnet kaipuuta tai muistoja häneen? Voit olla aivan 100% varma, että siinä vierelläsihän hän istuu, seisoo tai tanssii ilmoittaakseen, että kaikki on hyvin ja seuraan elämääsi.

Radiosta saattaa aamutuimaan kuulua tuttu kappale, jota mahdollisesti kuuntelit läheisesi kanssa aamupalapöydässä aamiaisen yhteydessä. Radiovehkeet ei henkimaailmalle tuota ongelmia, he valitsevat kappaleet soimaan juuri oikeaan aikaan, oikealla radiokanavalla. Samaa kappaletta toisin kuulevat tuhannet mutkin ihmiset, mutta jos jollekin on tärkeää havahtua juuri sillä hetkellä tiettyyn kappaleeseen, niin henkimaailma valitsee juuri oikean sävelen tietylle ihmiselle. Voin sanoa, että he kykenevät ihan mihin vaan. Puhun kokemuksen äänellä.

On monia tapauksia yliluonnollisista asioista, joita olen kuullut luotettavilta henkilöiltä. Yksi on ylitse muiden; Äiti oli kotona kahden lapsensa kanssa. Lapset olivat 4-8 vuotiaita ja leikkimässä eteisessä. Äiti oli toisessa huoneessa tekemässä arkiaskareitaan. Lapset leikkivät iloisesti ääntä pitäen, niin kuin normaalit lapset tekevät. Yhtä-äkkiä äiti huomasi, että tuli totaalinen hiljaisuus eteiseen ja lapset olivat hiiren hiljaa. Äiti meni katsomaan, että oliko kaikki ok, kun oli niin hiljaista. Lapset tuijottivat vessan ovea ja osoittivat sitä sormella. Äidin mentyä katsomaan eteiseen mitä oli tapahtunut, niin vessan ovi oli "nostettu" paikoiltaan ja se oli karmeissa "kiinni" poikittain keskellä oviaukkoa. Siinä vaiheessa olisi voinut kysyä jo mitä helv....ä? Äiti kysyi lapsilta, mitä ihmeessä ovi noin on mennyt? Lapset sanoivat, että ovi nousi ihan itsestään ilmaan ja jäi tuohon...Oven nostamiseen takaisin paikoilleen äiti tarvitsi isänsä apua, koska ovi oli sen verran painava. Miten kaikki tapahtui, en tiedä, eikä kukaan muukaan tiedä? Henkimaailman hommia varmasti. Ehkä oli yritetty jo aikaisemmin ottaa yhteyttä, mutta kun ei tätä ollut huomattu, niin olihan se pakko tehdä temppu, että varmasti huomataan.

Itselläni ensimmäiset kontaktit henkimaailman kanssa tulivat näön kautta. Näin aivan selvästi mummoni touhuten asioita ja kertoen mitä tulisi tapahtumaan ja seuraavana aamuna asiat vain tapahtuivat, eikä ne olleet minusta kiinni mitä tapahtui. Sen jälkeen alkoi tulemaan erilaisia tunnetiloja henkimaailmasta. Yhtenä aamuna partaa ajaessani, partakone yksinkertaisesti tippui kädestäni lattialle, kropan läpi meni kuin sähköisku ja tuli valtava kaipuu ja ikävä mummoani kohtaan. Tipuin polvilleni lattialle ja itkin varmaan 30 emin. ikävääni. No, mummohan se oli käynyt. Vastaavia tapauksia on sitten tapahtunut useaan kertaan ja olen tottunut jo tällaisiin. Enää ikävä mummoani kohtaan ei ole enää niin kova, koska saammehan jutella välillä useaan kertaan viikossa. Nyt jo nauretaan!

Mikä on se varmin tapa saada viestejä?

Henkimaailman henkioppaat ja enkelit jättävät sinulle usein viestejä näyttämällä sarjan numeroita. Voit esimerkiksi havahtua siihen, että aina kun katsot kelloa tai näet puhelinnumeron, siinä toistuvat samat numerot. Huomaat näkeväsi saman tai samat numerot yhä uudelleen ja uudelleen. Voi olla ajaessasi autoa huomat, että ohiajavan auton rekisterikilven numerot ovat jälleen nuo samat. Voit esimerkiksi nähdä usein numerot 111 tai aina kun katsot kelloa, se on 1:11 tai 11:11. Ihmiset yleensä ei kiinnitä tähän asiaan huomiota, koska miellämme ne sattumiksi tai mielikuvituksemme tuotteiksi Tarkkailkaapa erilaisia numeroyhdistelmiä, esiintyykö niitä useampaan otteeseen.

Itselläni tapahtui kesällä 2019 mielenkiintoinen numerosarjaherätys. Olin muutama viikko aiemmin laittanut starttirahahakemuksen ja jännitin kovasti meneekö se läpi. Oli kesä ja tietysti ajattelin, että voipi viedä aikaa, kunnes vastaus tulee. Yhtenä aamuna heräilin ennen kukonlaulua ja en millään olisi jaksanut nousta ylös. Käänsin kylkeäni ja sanoin ääneen; "en kyllä katso nyt kelloa" (ymmärsin numerologiaa ja arvelinkin, että henkimaailmalla olisi ollut asiaa). No kylkeä käännettyäni jostain kumman syystä käteeni tuli jonkinasteinen hermostollinen "oikku" ja käteni koukistui hyvin voimakkaasti ja nopeasti. Sormeni olivat kevyessä nyrkissä. "Sattumoisin" peukalosormessa oleva luu osui juuri suoraan vasempaan silmääni ja huusin "auts, joo joo katotaan, katotaan", siis kelloa. Se olikin 5:55. Numerosarja tarkoittaa; "Turvavyö kiinni! Suuri elämänmuutos on kohdallasi. Tätä muutosta ei pidä nähdä positiivisena tai negatiivisena, koska kaikki muutokset ovat vain osa elämän kulkua. Ehkä muutos on vastaus rukouksiisi, joten jatka edelleen itsesi näkemistä ja tuntemista rauhan tilassa."

Olin, että tä? No seuraavana aamuna tuli vastaus starttirahapäätöksestä, joka oli mennyt läpi. Ei siinä mitään, soitin työnantajalle, että lopetan työt ja alkoi valtava paperisota erilaisista asioista - piti tehdä ilmoitus sinne ja tänne sekä suunnitella kaikki. Ei ollut enää työpaikkaa mihin mennä. Numerosarja 555 tarkoitti todella jotain suurta ja sillä tiellä ollaan edelleen.

Vahvin numerologinen sarja on 0000. Tämä on muistutus siitä, että olet yhtä Jumalan kanssa ja että tuntisit Luojasi rakkauden läsnäolon. Se on myös merkki siitä, että joku tilanne on kiertänyt koko kehän ympäri. Tästä on myös hyvä esimerkki. Syksyllä 2019 yhtenä sunnuntaina teimme kotona ensimmäisiä kanavointeja ja asiat mitä henkimaailmasta tuli tuntuivat uskomattomilta. Sanoinkin ääneen, että jos nämä asiat mitä kerrotte ovat totta, niin antakaa fyysinen merkki tästä. Henkimaailma ilmoitti, että he antavat joka päivä merkkejä. Tähän tokaisin, että ehkä olen sen verran pöljä, etten huomaa niitä täysin. Henkioppaani ilmoitti, että hyvä, nyt saat merkin mitä et voi olla huomaamatta. Tuli sunnuntai-ilta ja meditaation aika. Kuvittelin, että merkki tulee meditaatiossa. Meditointi oli todella vaikeata enkä saanut mitenkään mieltäni rauhoittumaan. Meditaation jälkeen avasin tv:n ja totesin, että se siitä merkistä. Tv:stä tuli varmaan kaikkien aikojen surkein elokuva, jota kuitenkin katsoin, koska ei vaan nukuttanut. Aika kului ja kului. Yhtä-äkkiä tv-ruutuun tuli "No signal" teksti. Ihmetteli asiaa, koska mitään ihmeellistä ei ollut tapahtunut. Hain puhelimen keittiöstä ja kello näytti aikaa 00:00. Tajusin asian ja sanoin ääneen "no sillä lailla, kiitos". Menin takaisin olohuoneeseen ja tv:n kuva oli palanut. Merkillä haluttiin kertoa juuri tuo 0000 merkitys, että olet yhtä Jumalan kanssa ja tuntisin Jumalan rakkauden läsnäolon. Myöskin tuli vahvistus siihen, että niitä viestejä satelee päivittäin. Luottakaa vain siihen!

Enkelikirjailija Doreen Virtuen kertoo enkeleiden viestivän numeroiden kautta meidän kanssamme. Me emme usein kuitenkaan huomaa tai välitä niistä merkeistä, joita he meille antavat, vaan miellämme ne sattumiksi tai mielikuvituksemme tuotteiksi.Enkelit sanovat: "Emme me voi kirjoittaa viestejämme taivaalle. Teidän täytyy olla tarkkaavaisia ja uskoa kun näette toistuvia asioita muodostuvan elämäänne erityisesti vastauksena esittämiinne kysymyksiin tai rukouksiin. Kun kuulet saman laulun toistuvasti tai näet saman numerosarjan, kenen luulet olevan niiden takana? Enkelisi tietenkin!"Numerosarjat

He, jotka tietävät tämän ilmiön, kehittyvät lukemaan näiden numeroiden merkityksiä. Näin enkelit voivat lähettää sinulle tärkeitä viestejä.Myös sanat, jotka eivät sinänsä merkitse sinulle mitään erityistä, mutta jotka ilmestyvät jatkuvasti eteesi, saattavat sisältää enkelin viestin sinulle. Sinun täytyy vain ensin muuttaa sanojen viesti numeroiksi.Tässä seuraavana ovat eri numerosarjojen enkeliviesti-perusmerkitykset. Omat enkelisi kyllä kertovat, onko merkitys sinun tilanteessasi erilainen. Kysy enkeleiltäsi, "Mitä yritätte kertoa minulle?" ja he antavat mielellään lisää tietoa ja auttavat numeroiden tarkoituksen tulkitsemisessa.

111 Tarkkaile huolellisesti ajatuksiasi, varmista että ajattelet vain sitä mitä haluat, et sitä, mitä et halua. Tämä sarja on merkki siitä, että mahdollisuus on avautumassa ja ajatuksesi toteutuvat ennätysvauhtia. 111 on kuin salamavalon kirkas välähdys. Se tarkoittaa, että maailmankaikkeus on juuri ottanut kuvan ajatuksistasi ja alkaa toteuttaa niitä. Oletko tyytyväinen ajatuksiisi, jotka maailmankaikkeus on napannut? Jos et ole, korjaa ajatuksiasi (pyydä enkeleiltäsi apua, jos sinulla on vaikeuksia ajatuksiesi valvonnassa tai ohjauksessa).

222 Vastaistutetut ajatuksesi alkavat versoa todellisuuteen. Jatka niiden kastelua ja hoivaamista, ja pian ne puhkeavat maan pinnalle, jolloin näet todisteen ajatuksiesi toteutumisesta. Toisin sanoen, älä luovuta viittä minuuttia ennen ihmettä. Ajatustesi toteutuminen on sinulle pian päivänselvää, joten jatka hyvää työtä! Ajattele positiivisia ajatuksia, jatka vahvistavia ajatuksia ja mielikuva-ajattelua.

333 Ylösnousseet Mestarit ovat lähelläsi ja haluavat sinun tietävän, että heidän apunsa, rakkautensa ja toveruutensa ovat sinun. Kutsu Ylösnousseita Mestareita usein, varsinkin silloin kun näet numero 3 sarjoja ympärilläsi. Joitakin kuuluisia Ylösnousseita Mestareita ovat: Jeesus, Mooses, Maria, Quan Yin ja Jogananda.

444 Enkelit ovat ympärilläsi ja vakuuttavat rakkaudestaan ja avustaan. Älä murehdi, koska enkelten apu on lähellä.

555 Turvavyö kiinni! Suuri elämänmuutos on kohdallasi. Tätä muutosta ei pidä nähdä positiivisena tai negatiivisena, koska kaikki muutokset ovat vain osa elämän kulkua. Ehkä muutos on vastaus rukouksiisi, joten jatka edelleen itsesi näkemistä ja tuntemista rauhan tilassa.

666 Ajatuksesi ovat nyt pois tasapainosta, keskityt liikaa maalliseen maailmaan. Tämä numerosarja pyytää sinua tasapainottamaan ajatuksesi taivaan ja maan välillä. Kuten Vuorisaarnassa, enkelit pyytävät keskittymään henkeen ja palveluun, tiedä että maalliset ja tunteelliset tarpeesi tulevat täyttymään automaattisesti.

777 Enkelit antavat aplodit sinulle, onnittelut, onni ja menestys seuraavat sinua! Jatka hyvää työtä ja tiedä että toiveesi on toteutumassa. Tämä on hyvin positiivinen merkki ja tarkoittaa että voit odottaa ihmeitä tapahtuvan.

888 Vaihe elämässäsi on päättymässä, tämä on etukäteisilmoitus, että voit valmistautua. Tämä numerosarja voit tarkoittaa, että tunne-elämässäsi tai suhteissasi jokin vaihe loppuu. Se tarkoittaa myös, että tunnelin päässä näkyy valoa. Lisäksi se tarkoittaa "Sato on kypsä, korjaa se ja nauti siitä". Toisin sanoen älä vitkastele, vaan tee siirtosi ja nauti työsi hedelmistä.

999 Päätös. Suuri vaihe elämässä on päättynyt. Niille valotyöläisille, jotka ovat mukana Maan parantamisessa, se merkitsee "Töihin siitä, Äiti Maa tarvitsee sinua nyt!"

000 Muistutus siitä, että olet yhtä Jumalan kanssa ja että tuntisit Luojasi rakkauden läsnäolon. Se on myös merkki siitä, että joku tilanne on kiertänyt koko kehän ympäri.

(lähde Ikira.fi)

Lopuksi; Voimmeko kuulla Annelia tai nähdä Esa oikeasti?

Itse olen viimeisen vuoden aikana harjoitellut viestin välitystä henkimaailman kanssa. Kun teen viestinvälitystä ihmiselle, piirtyy aivoihini kuva tietystä henkimaailmaan siirtyneestä henkilöstä. Näen siis aivoillani kuvan, en silmilläni. Kuvasta kuvailen sitten henkilön olemuksen, iän, mahdollisen ammatin ja kaiken mitä siitä selviää. Sen jälkeen yksinkertaisesti viestin välitys on se, mikä itselläni ensimmäiseksi tulee mieleen, mitä pitää sanoa. Jos alan miettimään, ettei tuollaista voi sanoa, niin mieli on jo sotkenut kaiken. Se mitä mieleen tulee, on sanottava, vaikka se olisi kuinka hullua. Henkimaailma on niin vahvasti mukana viestin välityksessä, ettei he anna sanoa väärää asiaa, siihen on vain luetettava. Toki on myös harjoitettava ko. asiaa. Sain viikko sitten maanantaina puhelinsoiton, että tulisinko yhteen meediotilaisuuteen yhtenä aloittelevana meediona. No, hieman mietin, kun alkoi jännittää, mutta suostuin. Ennen tätä meediotilaisuutta "juttelin" yläkerran mummoni kanssa ja hän vakuutti minut, että ei ole mitään jännitettävää, koska henkimaailma olisi niin vahvasti mukana koko tilaisuuden aikana. Tilaisuus olikin sitten eilen 2.11 ja menihän se juuri niin kuin mummoni sanoi. Tein oman osuuteni, toin henkimaailmasta henkilöt ja viestit tietyille ihmisille, heikosti. Tässäkin tietysti harjoitus tekee mestarin. Mutta täytyy sanoa muista aloittelevista meedioista sen verran, että huh huh kuinka huimia suorituksia. Jos skeptikko eksyisi vastaavaan tilaisuuteen, niin sieltä saisi takuuvarman todisteen siitä, että kuolemaa ei ole. Huikeimmat meediot kykenevät kertomaan kaiken edesmenneistä, siis kaiken. Yksi oli omasta mielestä ylitse muiden; Naismeedio, oikeakätinen (kirjoittaa ja piirtää). Kun henkimaailmasta tulija saapui, otti hän eri värisiä liituja käteen ja alkoi piirtämään vasemmalla kädellä. Vasen käsi vapisi siihen tahtiin, että kuvittelin, että nyt tulee sotkua. Ei, ei, ei, vasenta kättä ohjasi hänen henkioppaansa, joka piirsi valokuvatarkan muotokuvan ihmisen kasvoista. Olin todella haavi auki tästä kyvystä. Voittaisi varmasti Talent Suomen. Kuvan piirrettyä hän kykeni kertomaan kaiken tuosta ihmisestä, siis aivan kaiken. Suosittelen lämpimästi käymään vastaavanlaisissa tilaisuuksissa, ette pety.

Toki kannattaa itsekin harjoittaa näitä kykyjä. Kyky olla yhteydessä henkimaailmaan meillä kaikilla, niin että taidot käyttöön. Muistakaa taas blogitekstini; Energiaa rakkaudella vai pelolla, jossa me kaikki voidaan luoda kaikki tapahtumat atomitasolla ja päästä omaan flow tilaamme. Sieltä ne meidän omat elämämme "maailmanennätykset" vaan jostain ihmeen kaupalla syntyvät.

Mukavaa marraskuun alkua kaikille!                                                                (kuva:Pinterest)

Tunteet osa V - Rakkaus

(28.10.20)

Miten määrittää rakkaus? Toinen ihminen rakastaa toista, mitä se tarkoittaa ja miten sen osoittaa? Toisinaan on hetkiä, jolloin meidän tulisi kysyä itseltämme mitä rakkaus tekisi nyt tai tässä tilanteessa? 

Rakkaudella ei ole mitään vaatimuksia. Se juuri tekee siitä rakkautta.

Jos rakkautesi toiseen ihmiseen sisältää vaatimuksia, se ei ole rakkautta lainkaan, vaan vain valheellinen versio rakkaudesta.

Avioliiton yhteydessä vaihdetaan esim. lupauksia, joita rakkaus ei edellytä. Me kuitenkin vaadimme lupauksia, koska emme tiedä mitä rakkaus on. Siksi panemme toisemme lupaamaan sellaista, mitä rakkaus ei ikinä pyytäisi.

Onko rakkaus antamista vai ottamista?

Kaiken minkä teemme, teemme itsellemme. Jos en tee toiselle, en tee itsellenikään. Se, mikä on hyväksi toiselle, on hyväksi minulle. Se, mikä on toiselle pahaksi, on pahaksi minulle.

Kun olemme suhteessa toiseen, suhteella on vain yksi tarkoitus. Se on väline, jonka avulla päätämme, tuomme julki, luomme, ilmaisemme, koemme ja täytämme korkeimman käsityksen mitä todella olemme.

Jos esim. haluamme olla yhtä toisten kanssa, huomaamme käyttäytyvämme aivan erityisellä tavalla, joka sallii kokea ja osoittaa ykseys.

Toiselle ei voi antaa, siitä syystä, ettei toista ole. Jos olemme kaikki yhtä, silloin on vain yksi sinä.

Avioliitossa tehdään kaupat. Se on liiketoiminnan kaltainen kauppa. Sinä annat minulle tämän ja minä annan sinulle tuon. Laaditaan sopimus, mikä allekirjoitetaan. Kuvittelemme sen olevan "pyhä sopimus" Jumalan kanssa. Ei ole "pyhää sopimusta" Jumalan kanssa, koska olemme vai yksi, täydellinen ykseys. On vain Pyhä sopimus itsemme kanssa.

Rakkaus on rajaton. Siinä ei ole alkua eikä loppua. Ei käsitteitä ennen ja jälkeen. Rakkaus on aina ollut. Rakkaus on ikuinen ja aina todellinen. Rakkaus on rajaton ja rakkaus on aina vapaa. Rakkaus on täydellisen vapaa. Rakkaus on ikuista, kohteet vain vaihtuvat.

TIETOISUUS ei tarkoita ymmärtämistä tai sisäistä näkemystä, vaan se pitää sisällään sisäisen näkemyksen, viisauden ja ymmärtämisen sekä se sisältää myös rakkauden, hyväksynnän ja myötätunnon, jotka ovat paranemisen ainekset.

Tietoisuus parantaa, koska tietoisuus on rakkautta. Rakkaus parantaa, koska se on osa sinun todellista olemustasi. Rakkaus ja kärsimys eivät voi ilmentyä yhtä aikaa. Kärsit koska syytät, tuomitset, tunnet syyllisyyttä, epäilet, pelkäät, haluat ja koet kaikkia ihmisyyden tunteita. Rakkauden tilassa näitä tuntemuksia ei ole olemassa.

Voit pitää negatiiviset tunteesi, kaipauksesi menneeseen, haaveet tulevaisuudesta, vastustuksesi tai voit kokea rakkautta ja hyväksyntää, mutta sinulla ei voi olla molempia. Sillä hetkellä, kun olet läsnä rakkaudessa, kaikki negatiivisuus poistuu, niin kauan kuin olet yhteydessä rakkauteen. Paraneminen on siirtymistä egoistisesta tilasta todelliseen itseesi.

Silloin kun sydämesi haluaa puhua, tunnet tarpeen puhua tai tunnistat että jotain halutaan sanoa kauttasi, mutta et oikein edes tiedä mitä olet sanomassa. Silloin voit olla varma, että puhut sydämestäsi. Saatat tietää ensimmäisen sanan mitä haluat sanoa, mutta loppu onkin sitten yllätystä sekä sinulle että muille. Sanat, jotka tulevat sydämestä vapauttaa ja tuo hyvän olon kaikille, silloin tiedät, että sydämesi on puhunut.Kun egosi haluaa puhua, tunnet tarvetta puhua ja valmistelet sanottavaasi jo ajatuksissasi. Ego haluaa puhua itsestään, se haluaa huomiota tai haluaa kertoa, että se tietää paremmin. Usein tunnet kärsimättömyyttä saada puheenvuoron, saada sanottua sanottavasi. Egon puhuessa tunnet kireyttä kehossasi ja omahyväisyyttä. Kun olet puhunut et tunne vapautumisen ihanaa tunnetta, vaan tarvetta sanoa enemmän, saada huomiota enemmän, tarvetta olla erityinen, tarvetta olla oikeassa. Ei ole oikeaa tai väärää, ei ole hyvää eikä pahaa, on vain.Sydän ei koskaan totuudellaan vahingoita ketään. Ego kertoo mielipiteitään omana totuutenaan ja silloin et ole sydämesi tilassa. Aina kun kuulet tai huomaat sanovasi minun mielestäni tai minusta tai minä ajattelen, muuta tilaa tiputtamalla itsesi sydämeen ja anna sydämesi puhua. Muista myös, että sydämellä ei ole ollenkaan niin paljon sanottavaa kuin egollasi. Sydämesi välittää vain rakkautta.Miten voit päästä pois negatiivisista ajatuksista ja vastustuksesta. Se tapahtuu yksinkertaisesti niin, että käännetään huomio pois negatiivisista ajatuksistasi. Huomioidaan miltä kätesi tuntuvat, miten sormesi koskettavat peukaloasi, miltä kynä tuntuu kädessäsi, tuulen vire kasvoillasi, tuoksut ympärilläsi, ääniä ympärilläsi, mitä näet juuri nyt, miltä vaatteet tuntuvat ihollasi, kaikkea sitä mitä voit aistia itsessäsi juuri tällä hetkellä. Kokeile ja huomaat, että olosi helpottuu ja avautuu kun lasket irti negatiivisuudesta, arvostelusta ja vastustuksesta. Irti päästäminen ei tapahdu ajattelemalla vaan kiinnittämällä huomio ei asioihin, jotka ovat nyt, jotka voit aistia nyt. Voit ajatella mielikuvan, että käännät selkäsi ajatuksillesi.

(Lähde: Susan Hedman Mentaalinen valmennus, olemus.fi)

Rakkaus on luonnollinen tunne. Kun lapsi saa ilmaista ja ottaa vastaan rakkautta luonnollisesti, rajoittamatta ja ehdoitta, ilman estoja ja häpeilyä, mitään muuta ei tarvita. Rakkaus muuttuu kuitenkin luonnottomaksi, jos sille asetetaan ehtoja ja sitä rajoitetaan, jos sitä vääristellään säännöillä, määräyksillä, rituaaleilla ja rajoituksilla tai jos sitä määrätään ja säännöstellään.

Jos lapsille opetetaan, ettei luonnollinen rakkaus ole sopivaa, että on väärin ilmaista sitä tai edes tuntea sitä, heidän on aikuisina vaikea suhtautua rakkauteen asiallisesti.

Jatkuvasti tukahdutettu rakkaus muuttuu omistushaluksi ja se on luonnoton tunne.

(Neale Donald Walsch: Keskusteluja Jumalan kanssa)

Valintana rakkaus

Ihminen tahtoo ymmärtää asioita perinteisten aistikanavien kautta. Tästä syntyy halu nimetä asioita, luoda mielikuvia ja tulkintaa, jotta muuten vaikeasti ymmärrettävät, määrittelemättömät asiat, voisi jotenkin helpommin käsittää ja niitä voisi käsitellä. Tämä johtaa helposti siihen, että eriytämme asioita joskus liikaakin toisistaan. Kaikenlainen ehdottomuus puhuu tästä. Sydän ei ole auki. Ajattelemme, että yksi on ylitse muiden, parempi kuin toinen, joku on oikeassa ja toinen väärässä. Syntyy kinaa, riitelyä ja sotaa, kun rajaamme mielipiteitä ja uskomuksia asioihin liittyen, sulkien muut vaihtoehdot pois.

Voit kokeilla miettiä miltä sinusta tuntuu, kun väittelet tai riitelet jonkun kanssa. Kuinka hyvä olo sinulla silloin on. Miten lämmin, mukava, kevyt ja rauhallinen olo?

Rakkaudessa pysyminen ei ole niin helppoa, varsinkaan, jos emme ole tietoisia siitä, miten voimme vaikuttaa omaan energiaamme, tai antaudumme itse helposti huonoon energiaan, tai lähellämme on energiaa, joka ei ole rakkaudessa. Myös ympäristöllä on siis suuri merkitys, silti oma vastuu säilyy aina.

Meidän ei tarvitse yhtyä koskaan toisten huonoon energiaan, vaikka helposti näin käy. Tämä vain haastaa meitä, pysymään omassa hyvässä energiassamme, joka on täysin meidän vastuullamme ja oma valintamme.

Tämän toisella puolella on siis valinta rakkaudesta, joka on itsessään täysin vapaa. Yhtä lailla rakkaus voisi olla uskonto. Silloin kuitenkin kokisimme, että sekin rajaisi. Rakkaus on meidän ydin, ja tämän ymmärtäminen on henkisyyttä. Rakkaudessa on hyväksyntä, ymmärrys, rauha, ilo, harmonia ja rohkeus. Henkisyys on tietoisuutta siitä, että meillä on aina mahdollisuus tehdä uusia valintoja. Meillä on aina mahdollisuus valita rakkaus tai jokin sen "alamuoto" - ja kuitenkin aina rakkaus. Voimme pysyä omassa kehossamme ja omassa hyvässä energiassamme aina.

"Mitä ikinä teetkään, valintana voi aina olla RAKKAUS."

(Lähde: Susan Hedman Mentaalinen valmennus, olemus.fi)

Käykää katsomassa olemus.fi
                                                            (Kuva: Iltalehti)

Kuka Tietää vai tietääkö kukaan?

(25.10.20)

Heräsin pe aamuna 04.57 kysymykseen kuinka paljon testejä on tehty? Mitä ihmeen testejä kysyin itseltäni. No Korona testejä tietysti. Ihmettelin, että kuinka.....miksi? Aluksi täytyy sanoa, että en ole terveydenhuollon ammattilainen, mutta olen Suomen kansalainen, jolla nyt jonkinnäköinen maalaisjärki on vielä tallella ja jotain tässä on kummaa.

Kaikki lähti taas menneellä viikolla, kun joku postaili someen iltalehden lööpin Hus-ylilääkärin lausunnosta: "Epidemiahuippua voidaan joutua odottamaan kesään asti - tulee kun hallinta pettää." Ajattelin, että varmaan vanha uutinen....EI vaan kesään 2021! Ajattelin, että hetkinen mikä on homman nimi? Miten joku voi alkaa puhumaan vuoden 2021 kesästä jonkun taudin suhteen, kun eletään lokakuutta 2020? Onko tässä maassa ihmisillä kaikki kotona? Tarkoitan lähinnä näitä THL:n, HUS:n, Hallituksen ja median ihmisiä, jotka tätä rallia vetävät.

No tämä lööppi sai alitajuntani viime viikolla töihin ja siksi heräsin uneen tai alitajunnan huomioon, mikä nyt sitten olikaan niin "testi kysymykseen". Mistä päästä tätä lähtisi selvittämään? Päätin kirjoittaa asian ilman salaliittoja, tuomitsemista, arvostelemista ja varoen, ettei vaan kukaan pahastu ja menetä yöunia.

Internetin syövereistä löytyy jos jonkinmoista tietoa. Tajusin jo aluksi siitä "testi" asiasta, että miten keväällä, kesällä ja nyt syksyllä testejä on ylipäätänsä tehty. Todennäköisesti testien määrät ovat nousseet ja siksi maa kiinni. Mitä selvisi (ensimmäinen luku testien määrä ja suluissa positiiviset näytteet koko Suomessa):

maaliskuu 20 911 (1536)

huhtikuu   90 403 (4040)

toukokuu   83 118 (1398)

kesäkuu     58 657 (254)

heinäkuu  139 069 (256)

elokuu      303 331 (585)

syyskuu   370 679 (1762)

lokakuu   258 516 (3987)

Kuten luvuista näkee, niin testien lukumäärät ovat kasvaneet huimasti. Maaliskuussa 20 911 ja syyskuussa 370 679. Lokakuun luvut ovat puoleenväliin. Positiiviset testitulokset ovat myös hieman nousseet verrattuna kesään. Tosin suhteutettuna testien määrään luku on pienentynyt. Taulukko kertoo jotain, eipä jäädä siihen sen kummemmin ihmettelemään. Seuraavaksi päätin keskittyä siihen, mitä testejä ja miten testit tehdään.

Kuten kaikki tietää se perustesti on, kun muovinen sukkapuikko työnnetään nenään ja sieltä tulee totuus. Toinen vaihtoehto on, että otetaan verikoe. Paras tapa on se, että otetaan röntgen näyte keuhkoista - MITÄ? Netissä oli juttu, jossa joku selitti kiven kovana, että oli kuolla koronaan. Joku kysyi, että miten se korona varmistettiin, niin vastaus oli röntgenkokeella. Just joo.....

Näillä siis testataan koronaa. No, mitä nämä testit itseasiassa ovat? Lähdin tutkimaan näiden kahden testausmenetelmän toteutusta sekä analysointia. Tästä muovipuikko testistä käytetään nimeä PCR-testaus. PCR-testimenetelmän kehittäjä Kary Mullis, joka sai työstään Nobel-palkinnon, on kertonut, että PCR-testimenetelmä on hyvin herkkä ja sillä saadaan löydös melkein mistä tahansa viruksesta. Periaatteessa löydökseen riittää yksi virus tai sen osa ja sitä monistetaan kunnes määrä ylittää havaintokynnyksen. Eli huom. Monistetaan. Tämä tarkoittaa, että tarpeeksi monta kertaa, kun monistaa, niin varmasti testitulos on positiivinen! Mullisin mielestä tulosten tulkinnassa pitää olla varovainen: "Väärän testimenetelmän käyttö ja testeistä tulevien väärien positiivisten löydösten osuus selittää mediassa jatkuvasti esillä olevat luvut lisääntyvistä tartunnoista. Mitä enemmän testausta, sitä enemmän vääriä löydöksiä. Sairaalahoitoon joutuu vain vähän ihmisiä ja kuolleita ei käytännössä enää tule".

Kuolleisuudessa on huomattava, että "koronaviruksen kanssa kuolleet" on huono mittari, sillä todellisia kuolinsyitä ei tiedetä THL:n harrastaman tiedon pimittämisen vuoksi. On katsottava kokonaiskuolleisuutta- siinä ei näy mitään poikkeuksellista, ei ole näkynyt koko vuonna. Niin kuin entinen Pfizerin tieteellinen johtaja on sanonut: "toinenaalto" on vääristetty, väärillä positiivisilla testituloksilla, Pandemia on ohi.

https://hubpages.com/politics/Pfizer-Chief-Science-Officer-Second-Wave-Based-on-Fake-Data-of-False-Positives-for-New-Cases-Pandemic-is-Over

Toinen testausmenetelmä on siis vasta-aine testi verestä. Mitä siihen tulee? Wikipedia sanoo: Vasta-ainetesti voi antaa väärän tuloksen -Luotettavuus riippuu siitä, kuinka moni on sairastanut taudin. Mitä harvemmalla on ollut koronaviruksen aiheuttama covid-19-sairaus, sitä enemmän vasta-aineita verestä seulova testi antaa virheellisiä positiivisia tuloksia - aika mielenkiintoista.

Koronan vasta-ainetestejä on kehitetty ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi. Muun muassa Yhdysvalloissa on hyväksytty ensimmäisen kaupallinen Cellex-nimisen yrityksen testi COVID-19 -virukseen. Testin herkkyydeksi on ilmoitettu 93,8 prosenttia ja tarkkuudeksi (spesifisyydeksi) 95,6 prosenttia. RayBiotech ilmoitti testinsä herkkyydeksi 95 prosenttia ja tarkkuudeksi 91 prosenttia.

Herkkyys tarkoittaa sitä kuinka suuren osan sairastuneista testi kykenee löytämään. Tarkkuus tarkoittaa sitä, kuinka moni oikeasti negatiivisista saa negatiivisen tuloksen

Lääketieteen tohtori, professori Juhani Knuutin kertookin blogissa testauksen ongelmista. Hänen mukaansa testien testien tarkkuus tällä hetkellä on todella vajavaista, joka tarkoittaa sitä, että todelliset testien tulokset eivät ole oikeita. Kannattaa käydä lukemassa professori Juhani Knuutin blogi, juuri tästä vasta-aine testauksesta. Kun tekstin lukee, niin itselleni jää sellainen mielikuva, että testeillä vedetään hatusta oikeita arvioita.

https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/vasta-ainetestit-eivat-kykene-poimimaan-vaestosta-niita-yksiloita-jotka-ovat-immuuneja-koronalle/

Kun tätä tekstiä taas teki ja luki dokumentteja niin kaksi suurta asiaa jäi mieleen. Miten media pystyy ennakoimaan korona-aalto kolmen? Aaltoa kaksikaan ei ole tullut eikä ollut asiantuntijoiden mukaan. Toinen on, että kun asiantuntijat sanovat, että pandemia on ohi ja testituloksiin ei voida käytännössä luottaa lainkaan, niin miten ja millä perusteella Suomen hallitus tekee päätökset, että maa laitetaan kiinni ja maksetaan EU:lla taas jälleen kerran suuret summat rahaa? Käsittääkseni hallituksessa ei ole yhtään terveydenhuollon ammattilaista ja välillä tuntuu, että sieltä puuttuu kokonaan se kuuluisa talonpoikaisjärki. Niin kauan tämä "ralli" jatkuu, kun ihmiset uskovat ja hyväksyvät median ja hallituksen sekoilun.                                                             (Kuva: Medium.com)

Suuri Taikashow

(21.10.20)

Tämä elämä on suuri taikashow. Teeskentelemme, että emme tiedä kuinka temput tehdään, vaikka itse olemme taikurin roolissa. Meillä elämässä on monta kohtaa, jossa joudumme näyttelemään. Tämä kaikki on näytelmää, jossa meillä kaikilla on oma pääosaa sekä monta sivuosaa. Mikään ei ole todellista totta, vaan suurta show:ta, vaikka toisin tuntuu. Nyt tulen kertomaan teille yhden sivuosanäytelmän elämästäni viime viikonlopulta (17-18.10.2020), jossa itse näyttelin Oscar-patsaan arvoisesti sivuosaa. Lukekaa se, miettikää omaa elämäänne, ketä voisitte kuunnella. Toimitteko järjen kautta vai sisäisen sielun suunnitelman kautta? Antakaa elämänne liukua eteenpäin, ottakaa vastaan kaikki mitä tulee, nauttikaa kaikesta, älkääkö huolestu mistään. Teitä ohjataan koko ajan juuri oikeaan paikkaan, oikealla hetkellä. Tämä viime viikonloppu todistaa taas jälleen kerran kaiken tämän sekä vahvan henkimaailman läsnäolon ja rakkauden. Itse asiaan:

Hain vuoden vaihteessa 2019/2020 mediaaliselle kurssille, jossa siis harjoitetaan yhteyksiä henkimaailmaan ja saamaan viestejä tuolta puolen. Kurssille yleensä hakee enemmän henkilöitä kuin sinne voidaan ottaa. Meillä kotona on erittäin voimakas energeettinen lataus ja avovaimoni kommunikoi henkimaailman kanssa täydestä. Hän siis näkee edesmenneet, tuntee heidät tunnetiloina ja kuulee heidän viestinsä. Päätin tammikuussa käyttää tätä pyhää yhteyttä kysyäkseni "pääsenkö kurssille"? Näin tapahtui yhtenä päivänä, jolloin otimme yhteyden ja kas kummaa, rakas mummoni saapui paikalle, niin kuin usein aiemminkin. Mummoni siis lähti henkimaailmaan jo 1990-luvun alussa. Kysyin asiaa ja mummo vastasi "kyllä sinut sinne hyväksytään, mutta et pääse käymään sitä kurssia". Itse olin äimän käkenä, että mitä? Mummo ei syytä kertonut, koska meidän tulee kokea tiettyjä asioita. Kurssi alkoi 1.2.20. Helmikuun se meni ihan niin kuin pitikin. Yhtenä maaliskuisena päivänä mummoni taas jälleen kerran tuli istuntoomme ja kertoi, että "kurssiin tulee nyt pieni katkos ja se jatkuu syksyllä". Taas olin, että WHAT? Se selvisikin maaliskuun puolessa välin, mikä syy oli - Korona. Keväällä ja kesällä odotin, miten koronan kanssa käy, milloin pääsisimme jatkamaan kurssia. Mummo kävi kymmenissä istunnoissamme ja tarina ei muuttunut lainkaan "Janne, et pääse käymään kurssia loppuun". Kurssi jatkui taas kesän jälkeen elokuussa ja syyskuussa. Takaraivossani kummastelin koko ajan, että mikä voi olla, etten pääsisi käymään kurssia loppuun. Se tuntui niin kaukaiselta mysteeriltä, jota todella ihmettelin. Syyskuu meni ja tuli lokakuu. Lokakuun alkupäivien kurssijakso meni hyvin. Kurssin päätösjakso olisi (17-18.10.2020) eli viime viikonloppu. Se on viikonloppu, jossa molemmat päivät, sekä la että su tulee olla paikalla, koska olisi ns. näyttö mediaalisesta työskentelystä. Tuo mysteeri, etten pääsisi käymään loppua kolkutteli päässäni koko ajan. To 15.10 pidimme avovaimon kanssa istunnon ja kyllähän se mummo taas saapui paikalle. Mummo sanoi edelleen, että "Janne, olen 9 kk:n ajan sanonut, ettet pääse käymään kurssia loppuun." Kysyin, että mitä hittoa tässä vielä voisi tapahtua, etten pääse - ei vastausta. Ajattelin, että katsotaan, menen jos pääsen. Tuli la aamu 17.10 ja naureskelin, että tässä sitä kurssille mennään, että tuskinpa mitään estettä tulee. Kävelin autolle, oli ollut kylmä yö ja ikkunat huurteessa. Istuin autoon sisälle ja sähköikkunat kun nykyään on, niin sillähän ne huurteet saa hyvin poispyyhittyä, että laskee ikkunan alas ja nostaa ylös. Molemmat sivuikkunat rullasivat alas ja ylös.... paitsi kuljettajan sivuikkuna jäi alas. Ikkuna ei liikkunut ylös lainkaan, eikä sen moottori inahtanutkaan. No aloin nauraa kovaan ääneen ja sanoin "niinpä tietysti rakas mummoni". Olisin voinut jättää auton pihalle ja lähteä julkisilla. En voinut jättää autoa mihinkään ikkuna auki. Aloin selaamaan autokorjaamoiden aukioloaikoja la päivänä. No nehän ovat suuremaksi osaksi kiinni. Mietin todella mitä teen. Ajoin keskustan läpi Herttoniemeen ikkuna auki, koska siellä tunnetusti on paljon autoliikkeitä ja -korjaamoita. Pakkohan se oli saada kuntoon. Seitsemän liikettä/korjaamoa kävin läpi ennekuin löysin auki olevan. Korjaamo korjasi ikkunan ja kytkimen (sähköikkunan kytkin oli rikki) ja pääsin jatkamaan matkaa. Kurssiltani oli ilmoitettu, että voisin mennä myöhässä paikalle, jotta saisin su suoritettua sen ns. näytön.

Kaahasin autolla kotiin, join kupin kahvia ja katsoin, että on aikaa vielä klo. 14 jolloin kurssi jatkuu. Sanoin avovaimolleni, että mikähän juttu tää ikkuna homma on? Kysytäänpä mummolta. Näin tehtiin ja mummo saapui paikalle ja sanoi "Janne et pääse käymään kurssia loppuun. Johan se on kerrottu moneen kertaan". Olin jälleen kerran jaahas...

No mulla on kova pää, en luovuta helposti. Ajattelin, että henkimaailma testaa mun halukkuutta osallistua kurssille. Lähdin ajamaan todella varovaisesti, ettei vaan mitään kävisi. Pääsin turvallisesti perille ja kurssipaikalle ja kaikki olivat onnellisia, että pääsin tulemaan. La meillä alkoi klo. 14 kenraaliharjoitus viestin välityksestä. Su olisi tulossa ulkopuolinen ryhmä saamaan viestejä. Oma vuoroni oli seitsemäntenä. Kuudennen kohdalla eteeni tuotiin valokuva henkimaailmasta olevasta herrasta. Se oli selkeä kuva, joka minun piti vain kuvailla. Yleensä se tuodaan vasta kun pääsee "estradille", mutta jostain syytä se tuotiin ennen ja taakse missä istuin. Ajattelin, että meneepä tämä helposti tällä kertaa. Tuli minun vuoroni, kävelin eteen ja housunlahkeeni oli hieman huonosti ja päätin korjata sitä. Kumarruin alas ja....... PIX, PAX JA POX sanoi alaselkä. Viiltävä kipu meni koko kropan läpi ja tuntui että kohta lähtee taju. Päätin, että vien tämän kunnialla loppuun. Kuvailin henkimaailman herran ja sain selkeän viestin häneltä tietylle henkilölle. Vedin tämän siis pikavauhtia, koska kipu oli valtava. Tämän jälkeen menin takaisin paikalleni, en pystynyt istumaan, enkä oikein seisomaankaan. Kärvistelin siinä tunnin verran ja sanoin, että on pakko lähteä aiemmin kotiin, koska selkään sattui. Ajattelin, että pääsisin lepäämään, koska su olisi se pääpäivä.

Menin kotiin ja kotiin saavuttuani kävin lattialle makaaman, enkä enää päässyt sieltä ylös - kipu oli niin kova. Siinä maassa makoiltuani otin vahvat kipulääkkeet, jotta saisin edes nukuttua. Olihan se pakko pyytää mummo vielä kerran paikalle tästä aiheesta. Niin se mummo saapui, tietysti tiesi etukäteen mistä aiheesta kysyisin. Ei minun tarvinnut enää kysyä mitään, viesti oli selkeää selvempi: "niin, koko ajan olen sanonut, ettet pääse käymään kurssia läpi. Et vaan uskonut ikkuna-asiasta tarpeeksi, joten oli keksittävä vielä muuta. Se ikkunankytkin, oli minun ideani, sanoi mummo. Olin kanssasi autossa, kun olit lähdössä kurssille ja vähän sotkin sähköjuttuja." Tässä vaiheessa itse olin haavi auki, ai että tällai.. Mummo jatkoi: "sinulla on vaan niin kova pää, ettet luovuta ja usko vähällä, ja emme olisi halunneet selkään kajota, mutta asia tehtiin niin kuin se oli suunniteltu". No minä en voinut enää muuta kuin nauraa, vaikka sattui sekin selkään. Oli pakko hieman härnätä henkimaailmaa ja kysyin mummolta, että mitäs jos lähdenkin huomenna kurssille. Mummo vastasi "Toki voit yrittää, mutta se ei onnistu mitenkään ja olisiko nyt hyvä uskoa, ettet mene. Selkäsi on su aamuna todella kipeä, mutta parannamme sen pikapuolin" Tähän totesin...kiitos mummo, uskon nyt ja kaiken tarkoitukseen. Mummo lisäsi tähän "Janne, itse olet kirjoittanut oman sielunsuunnitelmasi ja tämä kohtaus on täysin itsesi kirjoittama. Me pidimme vain huolen siitä, että se menee käsikirjoituksen mukaisesti. Tämän kaiken tarkoitus oli se, että tietyt ihmiset saavat tästä kokemuksen ja he tulevat huomaamaan tämän myöhemmin. Janne, sinä autoit tällä tiettyjä ihmisiä eteenpäin omassa elämässään uhrautumalla koko kurssin ajaksi. Toki sait itse myös paljon". En voinut enää mitään muuta kuin olla haavi auki ja ihmetellä tätä Universumia, sen suunnitelmaa ja kaiken loksahtamista paikoilleen omalla ajallaan.

No la ilta oli selän kanssa todella hankala. Sain onneksi nukuttua. Su aamuna kun heräsin, niin ei mitään toivoa lähteä kurssille, niin kuin mummo oli sanonut. Tuli su ilta, kipu alkoi hellittää. Nyt on maanantai 19.10.2020 klo. 13 ja täällä minä jo pystyn kävelemään, istumaan ja aika normaalisti olemaan. Näinhän se henkimaailma ilmoitti, että parantavat sen pikapuolin kuntoon, jotta pääsen taas vauhtiin. Eihän kyseessä ollut kuin tuo su päivä, mikä piti minut pois kurssilta.

Mitähän tähän kaikkeen nyt voi sanoa. Ei juurikaan mitään, muuta kuin olla haavi auki, nauraa ja lempeydellä sekä rakkaudella muistaa ihanaa mummoani, joka auttaa minua tilanteessa kuin tilanteessa. Meidän perheemme on etuoikeutettu saamaan henkimaailmasta kaikkea ja kaikenlaista tietoa 24/7. Henkimaailma on palvelemassa meitä ja me taas autamme henkimaailmaa. Se miksi kirjoitin tämän tarinan, niin haluaisinkin teidän kaikkien pysähtyvän hetkeksi, tunnustella omaa sisintä ja kuunnella mitä henkimaailmalla on asiaa. He ovat koko ajan läsnä ja antavat meille tietoa mitä ihmeellisemmästä asiasta. Meditaatio on yksi parhaimmista apuvälineistä. Kuunnelkaa omaa sisimmän ääntä, älkää järkeilkö asioita, se vie harhaan niin kuin tässäkin tapauksessa. Kaikki viestit ja tiedot mitä meille henkimaailmasta on viimeisen vuoden aikana tullut, on mennyt juuri niin kuin henkimaailma on sanonut - AIVAN KAIKKI. Samoin kaikki blogitekstini tulevat henkimaailmasta. Kuten kirjoitin aiemmin kirkosta ja suuresta salaliitosta ihmiskuntaa kohtaan, niin tieto, että paavi olisi ollut huhtikuussa pidätettynä tuli henkimaailmasta. Olen 100 % varma siitä, että se asia vielä varmistuu jossakin vaiheessa tulevaisuudessa. Luottakaa siihen mitä näissä blogikirjoituksissa kerrotaan. Kannattaa käydä lukemassa blogistani keskikesän kanavointi 2020, joka kertoo siitä mitä tuleman pitää. Toki siinä taas asiat ovat tulevaisuutta ja meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa mitä tapahtuu.

Aloitin tämänkertaisen blogitekstini lauseella ja lopetan sen samaan lauseeseen, joka kuvaa tätä meidän olemistamme täällä: "Tämä elämä on suuri taikashow. Teeskentelemme, että emme tiedä kuinka temput tehdään, vaikka itse olemme taikurin roolissa".

Kaikille rakkaudellista syksyä ja muistakaa, että henkimaailma on läsnä joka ikinen hetki. Teillä kaikilla on monta auttajaa ympärillänne, ottakaa se apu vastaan, tuntekaa heidän läsnäolonsa. He tuovat pyyteetöntä rakkautta jokaisessa henkäyksessä, vesipisarassa, tuulen viimassa sekä omissa ajatuksissanne.Hyvät, pahat ja Rumat osa III - Valon paluu

(19.10.20)

Mietin kauan aikaa kirjoitusten osien nimiä. Osa I olisi pitänyt olla pimeä uhka, osa II olisi pitänyt olla Illuminatin vastaisku ja tämä sitten onkin valon paluu. Mistä tai miksi nämä nimet olisivat pitäneet olla, niin avaan vielä joskus asiaa, miten maailmamme peilaa aika paljon samaa kuin Tähtien Sota elokuvat.

Osassa I kirjoitin juutalaisten eliitin salaisesta pöytäkirjasta, jossa oli suunnitelma maailman herruudesta. Suunnitelma oli tehty 1900-luvun alussa ja määrä saada valmiiksi seuraavien 100 vuoden aikana. Jos pöytäkirja on tehty 1900 alussa niin kun laskee 100 vuotta eteenpäin niin ollaan kaiketi aika lähellä aikaa, kun tapahtuu. Osassa II mainitsin taas ajasta "great reset" vuosi 2021. Trump on saatava ajettua pois tieltä, jotta voidaan suunnitelma viimeistellä. Oheisella listalla on tapahtumat ja teot mitä oli tarkoitus tehdä. Katsotaanpa hieman mitä viimeisen 100 vuoden aikana on tapahtunut ja peilataan sitä mahdolliseen tulevaisuuteen. En ole tulkinnut kaikkia asioita, koska niitä on liian paljon ja alue on taas hyvin laaja.

Katolisen kirkon tuhoaminen ja koko kristinuskon, samalla ateismin edistäminen:

Onko tavoitteena ollut, että koko kirkko ja uskontojärjestelmä tuhotaan ja vastuu siirretään NWO:lle, jossa on vain yksi valtio, joka päättää mihin saa uskoa ja mihin ei? Kirkon asema on heikentynyt viimeisten vuosien ajan roimasti. Itse en pidä sitä huonona ajatuksena, mutta onko se maailmanhallinto, joka ottaa vastuun asiasta? Se, että katolinen kirkko tuhotaan ei tarkoita Vatikaanin tuhoa. Halutaanko koko usko viedä ihmisiltä valtiolle ja näin ollen ihmiset eivät saisi enää itse tutkiskella omaa sisintään ja sitä kautta valtio saisi lisää valtaa ihmisistä?

Kuolettavia sairauksia ja tappavia tautien levittäminen:

Maailmalla on kautta aikojen ollut erilaisia tauteja. Influenssavirus jyllää kesimäärin 2 x vuodessa ja tautiin kuolee maailmalla satojatuhansia ihmisiä vuosittain. Muutamien vuosien välein "ilmenee" ihmeen kaupalla, jokin erikoisempi viruspohjainen tauti, jonka väitetään tappavan enemmän, esim. Covid-19. Espanjantauti on pahin historian tuntema influenssaepidemia. Siihen kuoli varovaisenkin arvion mukaan yli 20 miljoonaa ihmistä. Pandemia käynnistyi keväällä 1918 ja tauti tappoi poikkeuksellisesti etenkin nuoria aikuisia. 2010-luvulla oli sikainfluessaa ja kuka muistaa, että Nykyistä pahempi epidemia riehui Euroopassa vain muutama vuosi sitten ja tappoi yli 200 000 ihmistä enemmän kuin normaali kausi-influenssa. 

https://tekniikanmaailma.fi/kuka-muistaa-nykyista-pahempi-epidemia-riehui-euroopassa-vain-muutama-vuosi-sitten-ja-tappoi-yli-200-000-ihmista-enemman-kuin-normaali-kausi-influenssa/

Muita tauteja, mitä vuosien saatossa on ollut: HI-virus, joka "löydettiin" 1980-luvulla. HI-viruksen aiheuttamaan aidsiin kuolee vuosittain 1,6-1,9 miljoonaa ihmistä. Kolmen viime vuosikymmenen aikana tauti on vaatinut yli 25 miljoonan ihmisen hengen. Hepatiitti on viruksen aiheuttama maksatulehdus, johon kuolee maailmassa vuosittain arviolta miljoona ihmistä. Papilloomavirus, HPV aiheuttavat vuosittain noin 275 000 kuolemaa. Rabies eli raivotauti tai vesikauhuun kuolee joka vuosi yli 55 000 ihmistä. Denguekuume surmaa joka vuosi 12 500-25 000 ihmistä.

Rotavirus surmaa vuosittain noin puoli miljoonaa lasta. Muita tauteja Ebola, Lyssavirukset, Isorokko (Huom. nykyisin isorokkovirusta säilytetään kahdessa turvalaboratoriossa, Yhdysvalloissa ja Venäjällä). Isorokkoon on kuollut ihmisiä satoja miljoonia. Tuhkarokkoon kuoli vuonna 2012 122 000 ihmistä. Varmasti löytyy muitakin, mutta tässä osa. Mikä näistä on luonnollisesti kehittynyt ja mikä on laboratoriossa valmistettu, niin sitä ei tiedetä.

Venäjän Tsaarin syrjäyttäminen:

Venäjän viimeisen tsaariperheen murhaamisesta on kulunut 102 vuotta. Venäjää satojen vuosien ajan hallinnut Romanovien hallitsijasuku sammui, kun bolshevikit surmasivat tsaari Nikolai II:n, hänen vaimonsa Aleksandran ja heidän viisi lastansa Jekaterinburgissa 17. heinäkuuta 1918

Tarkoitus käyttää antisemitismiä jotta saataisiin pidettyä "pienemmät juutalaiset" yhtenäisenä:

Antisemitismi eli juutalaisvastaisuus tarkoittaa vihamielistä suhtautumista juutalaisiin joko heidän juutalaisen uskonsa tai kansallisuutensa vuoksi. Antisemitismi voi kohdistua juutalaisiin yksilöinä tai ryhmänä, ja se voi ilmetä esimerkiksi vihana, syrjintänä tai väkivaltana. Senhän me kaikki tiedämme, että arabit ja juutalaiset ovat taistelleet ikuisuuden. Kun maailmalla tapahtuu jotain juutalaisia kohtaan ovat arabit ja muslimit syyllisiä tapahtumiin. Kaikki liittyy aina Palestiinan alueeseen. Miksi Jumalan asuttamasta pyhästä maasta tarvitsee kiistellä? Kuten Osissa I ja II kirjoitin, niin lähestulkoon kaikki sodat ovat liittyneet ko. alueeseen ja juutalaisiin. Onko eliitillä tarkoitus yllä pitää antisemitismiä, jotta voidaan oikeutetusti hyökätä ja vallata muita maita? Holokaustin kieltäminen tai muun totuuden esittäminen on jopa kiellettyä joissain maissa. Tähänkin asiaan olisi hyvä perehtyä hieman enemmän mitä holokaustin aikana todellisuudessa tapahtui eikä vain uskoa tietyn ryhmän historian kirjoituksia. Se mitä natsit aikoinaan tekivät, eivät ole oikeutettua eikä hyväksyttävää.

Tarkoitus luoda taloudellisia taantumia ja inflaatioita:

Kun katsoo listaa, niin taantumia on koko ajan jossain puolella maapalloa tai maailmanlaajuisesti. Kuka näistä hyötyy? Yksityiset pankkiirisuvut-eliitti. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tuli maailman laajuinen taantuma -vakava hyperinflaatio Euroopassa ja ylituotantoa Yhdysvalloissa. Tätä seurasi suuri lama - 1929 - 1930-luvun loppu, pörssiromahdus, pankkikriisi, protektionismin lisääntyminen ja vääränlaiset investoinnit Yhdysvalloissa. Fasismin nousu Euroopassa sytyttI maailmanlaajuisen laskusuhdanteen ja Franklin Delano Rooseveltin politiikka toisen laskusuhdanteen 1937-1938. Vuonna 1973 oli öljykriisi (OPEC öljysaarto), ja vuonna 1979 energiakriisi. 1980-luvun alun taantuma johtui tiukasta Yhdysvaltain inflaation hallintaan tähdänneestä rahapolitiikan terävästä korjausliikkeestä edellisen vuosikymmenen inflaatioon. 1981-1982 oli Latinalaisen Amerikan velkakriisi. Musta maanantai 1987- Pelko Yhdysvaltain inflaatiosta saa japanilaiset sijoittajat vetämään pääomansa pois markkinoilta seurauksella, että dollari heikkenee voimakkaasti aiheuttaen japanilaisille sijoittajille suuria vaikeuksia. Saksa ja Japani nostavat korkojaan ja sijoittajat menevät paniikkiin alkaen myydä osakkeita samanaikaisesti. Maanantaina 19. lokakuuta 1987 New Yorkin pörssi romahtaa ja osakkeiden arvot laskevat noin kolmanneksen.

1990-luvun alun lama - löysä rahapolitiikka, investointien tehottomuus, pankkikriisi, valuuttakriisit, Neuvostoliiton hajoaminen ja verojen alentaminen aiheuttivat tämän Suomessa syvän laman, jonka vaikutukset näkyvät suurena työttömyytenä vielä nykyäänkin. Japanin taantuma oli 1991-2004.

Aasian talouskriisi - 1997 Thaimaan valuuttaromahdus tuotti vahinkoa monien Aasian maiden talouksille. Rahamarkkinoiden vapautumisen seurauksena Aasian maat velkaantuivat ulkomaille kiinteiden valuuttakurssien takia. Lisäksi maat ottivat runsaasti velkaa. Yhdysvallat kiristi rahapolitiikkaansa 1990-luvun puolivälissä, dollari vahvistui ja Aasian maiden vientiteollisuus joutui vaikeuksiin. Luottamus Aasian talouteen romahti ja IMF järjesti 40 miljardin dollarin hätärahoituksen. Etelä-Korean valuutta won romahtaa ja maa syöksyi syvään lamaan.

Venäjän kriisi vuonna 1998. Raakaöljyn kysyntä väheni voimakkaasti Aasian kriisin seurauksena mikä supisti Venäjän öljytuloja. Venäjä jätti lainansa maksamatta ja yli 700 pankkia joutui vararikon partaalle. Long Term Capital Management hedge-rahasto kärsi 4,6 miljardin tappiot, Yhdysvaltain keskuspankki järjesti pelastusoperaation estääkseen sijoittajien luottotappiot.

Argentiinan velkakriisi Brasilian valuutta real devalvoidaan vuonna 1999, joka johtaa vaikeuksiin Argentiinassa. Argentiinan peso sidotaan tiukasti Yhdysvaltojen dollariin ja samalla menetetään mahdollisuus itsenäiseen rahapolitiikkaan. Vuonna 2000 Argentiinassa 15 % kansasta on työttömänä ja Argentiinan valtio ajautuu voimakkaaseen suojaamattomaan lainanottoon. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF lainaa Argentiinalle 270 miljardin markan arvoisen apupaketin. Maassa on suuria poliittisia vaikeuksia ja sijoittavat vetävät rahojaan pois Argentiinasta.

IT-kuplan puhkeaminen vuonna 2000-2002 Internet-teknologian kaupallistaminen synnyttää voimakkaan osakespekulaation ja teknologiaosakkeiden arvot nousevat rajusti. Yhdysvallat kiristää rahapolitiikkaansa nostaen korkoaan ja Nasdaqin osakkeisiin syntyy nk. "hintakupla". Pari vuotta tämän jälkeen teknologiaosakkeiden arvot ovat enää viidesosa siitä, mitä ne olivat keväällä 2000. Yhdysvallat keventää voimakkaasti rahapolitiikkaa, mikä johtaa lainatarjonnan kasvuun ja kiinteistöjen voimakkaaseen kallistumiseen.

Subprime-kriisi Aasiasta ja Kiinasta sijoitetaan suuria määriä kertyneitä pääomia Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoille. Amerikkalaiset investointipankit vastaavat sijoituskohteiden kysyntään niputtamalla asuntolainoja arvopaperiksi. Asuntojen hinnat kallistuvat ja asuntoluottojen määrä kasvaa. Keväällä 2007 kiinteistöjen hinnat kääntyvät laskuun ja paniikki syntyy, koska kukaan ei tiedä paljonko sijoittajien salkussa eri puolilla maailmaa on epävarmoiksi muuttuneita arvopaperistettuja asuntolainoja. Investointipankki Lehman Brothers menee vararikkoon syyskuussa 2008 ja kriisi leviää kaikkialle maailmaan- taantuma (2008-2009). Maailmanlaajuinen finanssikriisi 2007-2009. Suomi ajautui vuonna 2008 taantumaan maailmanlaajuisen finanssikriisin seurauksena.

Kreikan velkakriisi 2010 -Maat, jotka ovat kasvattaneet talouttaan ulkomaisella velalla joutuvat vaikeuksiin. Euroopan keskuspankki EKP hyväksyy vakuudeksi euromaiden joukkovelkakirjat samanarvoisina seurauksella, että korkotasot pysyvät erittäin alhaisina. Kreikka otetaan mukaan eurovaluuttaan vuonna 2001 ja vähitellen paljastuu, että Kreikan valtio on vääristellyt tilastojaan saadakseen edullista lainaa. Amerikkalaiset investointipankit auttavat Kreikkaa kehittämään menetelmiä, joilla vääristellään kirjanpitoa seurauksella, että Kreikan alijäämä vuonna 2009 kasvaa yli 12,4 % (EU raja 3%). EKP päättää tukea Kreikan pankkeja noin sadan miljardin euron tukilainoin. Lisäksi Euroopan pankkivalvojien komitea tekee stressitestit 91 eurooppalaiselle pankille. Testataan, miten testin kohteena olevat pankit kestäisivät uuden taantuman. Jos pankin omien varojen suhde sen riskipitoisiin saamisiin putoaisi ensi vuoden loppuun mennessä alle kuuden prosentin, se ei läpäissyt testiä. Lisäksi tutkitaan pankkien hallussa olevat valtionlainat. Seitsemän pankkia - saksalainen pankki, kreikkalainen pankki ja viisi espanjalaista säästöpankkia - ei läpäise testejä. Perustetaan Euroopan rahoitusvakausväline, ERVV.

Irlannin velkakriisi 2010: Brittipankki Northern Rockin kaatuu vuonna 2008, mikä johtaa talletuspakoon myös Irlannissa. Irlannin valtio lupaa ainoana EU-maana täyden talletussuojan pankkien talletuksille (talletussuoja Suomessa 100 000 EUR), mikä johtaa 440 miljardin euron takausvastuuseen seurauksella, että Irlannin pankit velkaantuvat raskaasti. Suurimmaksi ongelmapankiksi paljastuu Anglo Irish Bank. Euroopan keskuspankki EKP päättää tukea Irlantia ERVV:n, ERVM ja IMF:n kautta noin 130 miljardin euron lainoilla.

Historiaa kun katsoo, niin maailmalla on ollut koko ajan taantuma jossain päin. Nykyään kun tiedetään enemmän, että rahaa "luodaan" tyhjästä, eli lainataan "ei oota", ihmettelen miten taantumat syntyvät. Omasta mielestäni taantumat eivät synny, vaan ne luodaan ja halutaan saada kriisejä aikaan sekä ahdinkoja ihmisille.

Luodaan "hallittua oppositiota" itselle:

Luomalla hallittua oppositiota itselleen on helppo "piilottaa" asioita toisten taakse. Voidaankin sanoa, että onhan vastustusta. Jos oppositiota ei olisi lainkaan, ihmiset ymmärtäisivät helpommin, että jollain taholla on ylivalta tietyistä asioista. Täysin sama asia on käynnissä taloudessa, mediassa jne. (vrt. EU rahoitus, Facebook, Amazon, Goolgle, Microsoft).

Käytetään valtioita velka-aseena maiden orjuuttamiseksi:

Kuten taantumissa huomaamme Kreikka ja Irlanti ovat joutuneet todella syvälle taloudessaan. Maille myönnetään miljardiluokan velkoja-tällöinhän maiden "omistus" siirtyy muualle. Suomella on tällä hetkellä velkaa n. 140 Mrd. €, joka tarkoittaa n. 20 000€/hlö. USA:n velka on 21 000Mrd.$. Lähes koko EU alue, Amerikka sekä Australia on ns. "punaista" vyöhykettä, jossa velan osuus on liian suuri BKT:n nähden.

Horjutetaan ja kontrolloidaan kaikkia olemassa olevia hallituksia:

Ei tarvitse mennä kovinkaan pitkälle eikä ajassakaan kauas taaksepäin, kun on tapahtunut hallitusten horjuntaa. Kaikki muistavat 1990 luvun taitteen ja Neuvostoliiton hajoamisen. Ukrainan miehitys tapahtui 2014. Mitä NATO tekee siihen kanssa kuuluville mailleen, on mielenkiintoinen kysymys. 1900-luvun puolessa välin alkoi kommunistimaiden horjuttaminen mm. Koreassa sekä Kuubassa. EU kontrolloi Euroopan maita tällä hetkellä täysin. Senhän me olemme itse nähneet ja kokeneet. Mitä Afrikan maissa tapahtuu, niin emme edes tiedä.

Junailla "mädäntyneet" poliitikot virkoihin, joita heitä voidaan kiristää:

Etenkin Yhdysvalloissa on tapahtunut koko vuosisadan erilaisia poliittisia "järjestelyitä". Osassa I ja II kuvasinkin erilaisia tapahtumia. Nykypäivän tapahtumista mainitsisin Jeffry Epsteinin. Mikä oli Epsteinin tarkoitus viedä korkealla olevia poliitikkoja "saarelleen" ja kuvata tapahtumat? Israelin ja Mossadin tapaan kiristää USA:n poliitikkoja toimimaan tietyllä tavoin. Tätä samaa tapahtuu joka puolella maailmaa, jopa Suomessakin. Kun asiat menevät eteenpäin, niin täälläkin alkaa kaivautua ylös korruptiotapauksia sekä "junailuja". Hyvä esimerkki Suomesta on Jari Aarnio. Mitä päämisteriimme Sanna Mariniin tulee, niin jääköön nähtäväksi. Puhtaat jauhot ei varmasti ole kyseessä. Onko presidentillämme Niinistölläkään?

Manipuloidaan korkeakouluopiskelijoita tekaistulla idealismilla:

Erilaiset opetusmetodit sekä teoriat ovat olleet vallallaan jo pitkään maailmalla. Mm. Darwinin evoluutioteoria yksi kuuluisimmista. Siinä ei anneta minkäänlaista mahdollisuutta, että ihmisrotu olisikin periytynyt aivan jostain muusta kuin kalasta ja apinasta. On viitteitä Egyptin ajoilta lähtien jo, että muinaiset "alienit" olisivat käyneet maapallolla jo kauan aikaa sitten. Onko mahdollista, että pallomme on asutettu toiselta planeetalta? Muistan elävästi kuinka koulussamme näytettiin yläasteella George Orwelin elokuva vuonna 1984.Elokuvasijoittuu dystopiaan, Oseania-nimiseen valtioon. Henkilöpalvonnan kohteena oleva diktaattori nimeltä Isoveli valvoo kansalaisten kaikkia liikkeitä. Päähenkilö Winston Smith on virkamies Totuusministeriössä, joka väärentää historiaa vallanpitäjien haluamaksi. Kirjan maailmasta on tullut totalitaristisen yhteiskunnan vertauskuva. Kirjassa kuvataan valtion tapaa valvoa kansalaisia heidän yksityisyydestään välittämättä ja kykyä muokata yleistä mielipidettä vallanpitäjien kulloistenkin etujen mukaan. Kansalaisten valvonta huipentuu uuskieleen, jota käyttäen on jopa mahdotonta ajatella väärin, koska kielestä puuttuvat Puolueelle vahingollisten ajatusten ilmaisuun tarvittavat sanat. Siis anteeksi mitä? Yhteiskunta on menossa liian kovaa vauhtia kuvattuun malliin? Oceania....Australia....Eikös siellä se kaikkien pahinta ole ollut Koronan aikana?

Samoin erilaiset teoriat energiaan liittyen on täysin vanhentuneita. Kaikki tietävät sen, että vapaa energia on kehitetty sekä gravitaation vastavoima antigravitaatio. Silti ne pidetään pimennossa.

Salamurhataan maailman johtajia:

Maailmassa on tehty 1900-luvulla n. 250 kuuluisaa poliittista salamurhaa. Salamurhia ties kuinka monta. Pääpaino on ollut arabimaiden johtajissa ja poliitikoissa. Viime vuosina myöskin erilaisia venäläisiä poliitikkoja sekä entisiä agentteja on murhattu tai yritetty murhata. Tunnetuimpia salamurhia maailmalla ovat: Nikolai II (Venäjän keisari), JFK, Martin Luther King, Anwar Sadat (Egyptin presidentti), Ulof Palme ja Muammar Gaddafi (Libya) ja monet muut.

Käytetään valtapolitiikan tasapainoa kansakuntien hallintaan:

Mitä tulevaisuudessa tarkoittaa Britannian, Ranskan ja Saksan erilaiset tavoitteet EU:n yhteisessä turvallisuuspolitiikassa? Hylkääkö Yhdysvallat Euroopan NATO maat? Mikä merkitys on NATO:n laajentumisella ja Venäjän valtapolitiikalla Euroopassa? Onko kaikki suunniteltua, että eripuraisuus maiden välillä jatkuisi? Me olemme kaikki havainneet viimeisten vuosien aikana jälleen "kylmentyvää" politiikkaa lännen ja idän välillä. Onko se todellista vai onko jälleen kerran kaiken takana "deep state" joka kylvää tätä siementä? Oletteko huomanneet kirjoituksia pakolaisista mediassa? Onko pakolaiset kadonneet kokonaan vai mistä on kysymys. Itse väitän, että media loi "propagandaa" aikoinaan pakolaisista. Miten he pääsevät Pohjois-Eurooppaan, koska se maksaa maltaita?

Tehdään terroritekoja:

Terroritekoja on tehty kautta aikain. Viimeisen sadan vuoden aikana näitä on tehty tuhansia erilaisia- niin pommi-iskuja, konekaappauksia, kouluammuntoja jne. Miksi ne on tehty? Aina on syytetty muslimeja ja arabeja lähes tulkoon kaikista. Onko se näin? Esimerkkinä tässä 2000-luvulla olleita tapauksia:

Syyskuun 11. päivän terrori-iskut tapahtuivat vuonna 2001 WTC:n ja Pentagoniin. 2 992 ihmistä kuoli. Moskovan teatterikaappaus tapahtu 2002 Duprovka-nimisessä teatterissa 170 ihmistä kuoli, 700 loukkaantui. Madridin pommi-iskut tapahtuivat 2004 Madridin rautatieasemalla ja junissa tappoi 191 ihmistä ja yli 1 800 loukkaantui. Beslanin koulukaappaus tapahtui 2004 Pohjois-Ossetiassa. Kaappauksessa kuoli 386 ja 700 loukkaantui. Lontoon pommi-iskut tapahtuivat 2005 Lontoon metrossa ja bussissa. Kuolleita 52 ja 700 loukkaantui. Moskovan metron pommi-iskut tapahtuivat 2010, jolloin kaksi itsemurhapommittajaa räjäyttivät itsensä tappaen 40 ihmistä kahdella eri metroasemalla. 77 ihmistä kuoli ja useita loukkaantui Oslon pommi-iskussa ja Utøyan saarella tapahtuneessa ammuskelussa. 3 ihmistä kuoli ja 183 haavoittui Bostonin maratonin pommi-isku v.2013.

12 ihmistä kuoli 7. tammikuuta 2015, kun ääri-islamistit hyökkäsivät Pariisissa Charlie Hebdo -lehden toimitukseen. Äärioikeistolainen valkoista ylivaltaa kannattanut ammuskelija surmasi 9 ihmistä Charlestonin kirkkoammuskelussa 2015. Egyptin Siinailla 2015 tapahtuneessa venäläisen matkustajakoneen räjähdyksessä kuolivat koneen kaikki 224 matkustajaa. 2015 äärivasemmistolaiset tekivät pommi-iskun Ateenan keskustassa - 132 siviiliä ja 7 terroristia kuoli. Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tapahtuneessa kolmen jihadistisolun terrori-iskujen sarjassa viiteen ravintolaan, Stade de France -stadionille ja Bataclan-konserttisaliin. Loukkaantuneita oli 349. Ainakin 35 ihmistä kuoli ja 340 loukkaantui pommi-iskujen sarjassa Brysselin lentokentälle ja metroon 22. maaliskuuta 2016. 85 ihmistä kuoli ja 308 loukkaantui, kun kuorma-auto ajoi väkijoukkoon Nizzassa, Ranskassa 14. heinäkuuta 2016. 3 ihmistä kuoli ja 1 haavoittui vakavasti hyökkäyksessä katolilaiskirkkoon Saint-Étienne-du-Rouvray'ssa, Ranskassa 2016. Kaksi terroristia hyökkäsi kesken messun surmaten papin ja ottaen kaksi nunnaa ja kaksi seurakuntalaista panttivangikseen. 4 sotilasta kuoli ja 17 loukkaantui, kun kuorma-auto ajoi bussista poistuneitten sotilaitten joukkoon 8. tammikuuta 2017 Jerusalemissa, Israelissa. 6 ihmistä kuoli ja 17 haavoittui 29. tammikuuta 2017, kun äärioikeistolainen maahanmuuttokriitikko hyökkäsi moskeijaan Kanadassa. 11 ihmistä kuoli ja 48 loukkaantui Lontoon terrori-iskussa Britanniassa 3. kesäkuuta 2017. 14 ihmistä kuoli ja 130 loukkaantui Barcelonan iskussa terroristin ajettua pakettiautolla ihmisjoukkoon Barcelonassa 17. elokuuta 2017.

Surullista luettavaa, vaikka tässä on ainoastaan promille tapahtuneista terroriteoista. Kuka tai ketkä näiden kaikkien takana ovat? 1900-luvun alussa kuitenkin joku suunnitteli, että seuraavan sadan vuoden aikana teot lisääntyvät olennaisesti.

Edistetään urheilua ja pelejä, jotta ihmiset ohjautuisivat pois politiikasta:

Ketkä tienaavat mittaamattomia summia rahaa tänä päivänä? Urheilijat. Voidaan selkeästi havaita, että vuoden 1970 jälkeen ammattimainen urheilu on lisääntynyt huomattavasti. Aiemmin heidän palkkionsa olivat vielä "säntillisiä", mutta voidaan kysyä, onko oikein, että pallon pompottamisella, potkimisella tai rattia kääntämällä saadaan 100 M €/vuosi - 300 000€/päivä Tähän tietysti voi vastata, että me ihmiset sen maksamme seuraamalla tätä. Samaan aikaan Joka kuudes maailman ihminen elää alle dollarilla päivässä. Köyhyys synnyttää lukuisia ongelmia, joita puolestaan ei voida ratkoa köyhyydestä johtuen. Joka päivä 25 000 ihmistä kuolee nälkään ja aliravitsemukseen. Ei mitään tolkkua.

Aloitetaan maailmansota, johon sisältyy Yhdysvallat:

Sekä I- ja II maailmasota käytiin, jossa Yhdysvallat oli mukana. Kumpaankaan sotaan Yhdysvaltojen ei pitänyt liittyä, mutta toisin kävi. Osassa I ja II kuten kirjoitin, niin Yhdysvaltojen presidentteinä toimi silloin täysin eliitin "nuket", jotka toimivat Eliitin toimesta. Yhdysvallat on käynyt aivan järjettömiä sotia ja kenen vuoksi? Trump kommentoi jossain välissä sotien hinnaksi - 8 vuotta ja 8 Triljoonaa $.

Perustetaan maailmanhallitus taloudellisen kaadon jälkeen:

Tällä hetkellä olemme kokemassa tätä. Covid-19 pandemia yrittää selvästikin kaataa maailmaa taloudellisesti. Eliitillä sekä illuminatilla löytyy varmasti ratkaisu kaiken jälkeen - Maailmanhallitus, jossa kaikilla olisi hyvä olla. Suurin pelko itselläni on, että pandemian jälkeen tulevat uudet maksut "elpymisrahoitukset" ja korot nousevat. Kun katsoo historiaa taaksepäin, niin erilaiset pandemioiden, sotien ja muiden kriisien jälkeen on alkanut todellinen taantuma. Taantumaa saadaan vietyä huima askel eteenpäin korkojen nousulla. Covid-19 sulkuihin ja eristämisiin ei ole mitään todellista perustetta, vaan talous yritetään kaataa eri maissa.

https://tekniikanmaailma.fi/kuka-muistaa-nykyista-pahempi-epidemia-riehui-euroopassa-vain-muutama-vuosi-sitten-ja-tappoi-yli-200-000-ihmista-enemman-kuin-normaali-kausi-influenssa/

Olen koonnut muutamia asioita, ilmiöitä ja tapahtumia viimeisen sadan vuoden varrelta. Niin kuin huomataan, asiat, joita 1900-luvun alussa ilmoitettiin mitä seuraavan 100 vuoden aikana tulisi tapahtuman, ovat tapahtuneet. Olemme tilanteessa, jossa aika alkaa olemaan loppu- viimeisiä minuutteja eletään todellisuutta, missä pitäisi täyskäännös tehdä. On enää muutama viikko aikaa USA:n presidentin vaaleihin. Ikävä sanoa, mutta sillä on suuri vaikutus, miten me elämme elämäämme v. 2030. Mitä eliitti tai illuminati ovat valmiita tekemään, että heidän NWO toteutuu?

Kirjailija M.S King ennusti kirjassaan v. 2015 mitä voisi tapahtua v.2015-2025 välisenä aikana: Hyperinflaatio, mellakat, keksitty massiivinen sotilaallinen isku, laajamittainen sota, kohtaaminen Venäjän tai Kiinan kanssa, maailmanlaajuinen pandemia, massahysteria ihmisten keskuudessa, Israelin laajamittainen hyökkäys Palestiinaan. Ennustus on aikamoinen; mellakat menossa, maailmanlaajuinen pandemia menossa, massahysteria ihmisillä menossa. Onkin jäljellä enää kaksi - hyperinflaatio/taantuma ja sotilaallinen isku. Niin kuin aiemmin olen kirjoittanut taantuman vaarallisuuksista ja koroista, niin se on todellinen. Sotilaallinen isku on lähempänä kuin koskaan. Tällä tarkoitan lähinnä Yhdysvalloissa olevaa sisällissodan mahdollisuutta. Jos Yhdysvalloissa syttyy sisällisota, miten Kiina tai Venäjä reagoi? Onko mahdollista, että se laajentuu maailmansodaksi. Historiasta voidaan taas katsoa, miten maailmansodat syttyivät. Tulen kirjoittamaan erillisen blogitekstin Johanneksen näyistä - Ilmestyskirjasta, joka kertoo lopun ajan tapahtumista, tulevista vitsauksista ja sodista. Siinä puhutaan mm. atomisodasta maanpäällä.

Onko maailmalla tilanne, että Putin ja Kiina ovat ainoat, jotka pyrkivät estämään kolmannen maailmansodan, jonka aloittajana olisivat israelilaiset sionistijuutalaiset USA:n johdolla? Aiemmin USA:n presidentit ovat toimineet täysin Eliitin narusta vedettävinä. Nyt kehään on astunut D. Trump, joka on samalla puolella Putinin kanssa. Ensiksi tulee raivata Trump, sitten Putin. Miten Kiina sijoittuu suhteessa eliittiin? Ongelma on, että USA valtiona ei voi aloittaa sotaa Venäjän eikä Kiinan kanssa. Tällöin he aloittaisivat maailmansodan.

Itä-Ukrainan kriisi alkoi 2014. Tässäkin olisi hyvä tietää todellisuus, minkä takia "Venäjän" miehet miehittävät alueen. Mitä piilee kaiken takana? Ukraina oli hyvin myötämielinen Yhdysvalloille. Bidenin perhe oli sotkeentunut Ukrainan poliittistaloudellisiin asioihin. Oliko kyseessä jälleen G. Soros, NWO sekä CIA? Halusiko eliitti Ukrainan liittyvän NATO:on, jotta saisi "poliittisen" selkkauksen Venäjän kanssa, koska Putin ei kuulu eliittiin eikä halua NWO:a.

2010 luvulla erilaiset terroristijärjestöt, kuten Isis, Boku Harem ja Al shaabab ovat kylväneet pelkoa maailmalla. Onko näiden takana CIA? Kaikki muistaa vielä kuka esim. Osama Bin Ladenia rahoitti - CIA. M.S King kirjoittikin kirjassaan, että esim. Al Gaida ja Isis ovat CIA:n järjestämiä terroristijärjestöjä. Siitäkin on epäilystä, että presidentti Obamalla olisi kytkökset Isis-järjestöön.

Samoin viimeisten vuosien aikana Euroopassa on ollut ongelmana pakolaiset. Kaikki syyttävät Putinia. NWO:n tarkoituksena on kylvää maailmalle epäjärjestystä - käyttää valtapolitiikan tasapainoa hallitakseen kansakuntia. Pakolaiset jakavat ympäri Eurooppaa kansaa kahtia. Toiset hyväksyvät pakolaiset, toiset vastustavat heitä. Kun asiasta lisäksi tiedetään, että pakolaisten tuloon liittyy ihmissalakuljetus, niin kuka sen on laajamittaisesti organisoinut? Kenellä on valtaa ja rahaa tehdä sitä? Onko CIA sotkeutunut tähän asiaan?

Eliitti luo ongelmia ja heillä näyttää olevan myös ratkaisu kaikkiin, mukaan lukien Covid-19:sta. Sehän on Bill Gatesin rokote - ei ole muita ratkaisuja. Mitä tapahtuu rahataloudelle? Yhdysvaltojen velka-aste on päätä huimaava - 22 000 Mrd $. Miten se vaikuttaa Euroopan talouteen? Koska kupla puhkeaa? Eipä se ole ihme - B. Obama kasvatti USA:n velan tähtitaivaisiin, onhan Obama NWO:n täydellinen "nukke". Eliitin pyrkimyksenä on saada yksi hallinto, yksi rahayksikkö ja Jerusalemista tehdään maailman pääkaupunki. Kaikki poliisivoimat olisivat "keskuksen" hallinnassa. Uusi globaali systeemi kontrolloi, hallinnoi ja uudelleen kouluttaa kaikki ihmiset mikrosirun avulla. Covid-19 rokotteen avulla saadaan mikrosirut asennettua ihmisiin, pakkorokotteen kautta. Massachusetts Institute of Technology (MIT) on kehittänyt rokotteen mukana annettavan "näkymätön muste" -identiteettitunnisteen (quantum dot tattoo), joka osoittaisi älypuhelimeen liitettävän sovelluksen avulla, onko lapsi rokotettu.

Onneksi maailmalla ollaan massaherätty nyt Covid-19:sta ja eri maiden lakimiehet aikovat haastaa WHO:n sekä Bill Gatesin oikeuteen ihmisyyttä vastaan. Saisiko vihdoin viimein järki voiton? WHO on alkanut pyörtämään omia sanontojaan keväältä, miksi? Onko pelkoa jostain? Mitä Hillary Clintonin "tuhotuista" sähköposteista löytyy, jotka on luvattu julkistaa lähiaikoina? Elämme historian mielenkiintoisia aikoja, samalla jokseenkin väsyttävää sekä turhauttavaa aikaa. Lohdullista on tietää, että peli on käsikirjoitettu, pelattu ja voitettu. Nyt vaan joudumme näyttelemään sen parhain päin. Välillä tuntuu, ettei missään ole mitään järkeä, eikä olekaan. Näytelmän toiseksi viimeinen osa on menossa ja lopuillaan. Viimeinen osa on sitten maailman uudelleen rakentaminen ja järjestäminen, jonka me aloitamme ja lapsemme ja lapsenlapsemme tulevat viimeistelemään tuleville sukupolville.

Toivon kaikille hyvää ja turvallista syksyä 2020.
Hyvät, Pahat ja Rumat OSA II: 1900 luku - Eliitin ja Illuminatin vahvistuminen

(15.10.20)

Ensimmäisessä osassa käsittelin Illuminatin sekä eliitin syntyä. Toisessa osassa käsittelen näiden vahvistumista 1900-luvulla. Mitkä asiat ja teot liittyvät mahdollisesti eliitin sekä illuminatin toimintaan. Olen käyttänyt lähteinä erilaisia lehtileikkeitä, Wikipediaa sekä M.S Kingin Planet Rothschild (Volume II): The Forbidden History of the New World Order. Maailmalla on tapahtunut 1900-luvulla lukematon määrä erilaisia tapahtumia, joihin kukaan ei ole saanut vastausta. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että eliittillä ja illuminatilla on lonkerot jokaiseen maahan ja paikkaan. Tähän kun yhdistää vielä CIA:n niin "soppa" on sekava. Olen ottanut muutamia esimerkkejä maailman tapahtumista, joissa on todella hämärää taustalla.

Ensimmäinen maailmansota lähti käyntiin ketjureaktiona, jonka pani alulle Itävallan kruununprinssin Frans Ferdinandin ja hänen vaimonsa Sophien poliittinen murha 28. kesäkuuta 1914 Sarajevossa. Näin uusi maailmanjärjestys sai ennalta suunnitellun maailmansodan. Väitetään, että NWO olisi ollut mukana järjestämässä ko. poliittista murhaa, käyttäen "Serbian nationalisteja", nuori Bosnia salaseuraa.

Sotaa käytiin pääasiassa Euroopan mantereella v. 1914-1918, eikä Yhdysvallat ollut mukana sodan alussa. Yhdistynyt Kuningaskunta halusi vetää USA:n mukaan sotaan. Amiraali Winston Churchillin lordi ja Wilsonin marxilainen neuvonantaja Edward Mandell House uskoi, että jos Saksa voidaan saada upottamaan brittialus, niin Yhdysvallat pakotetaan sotaan. Matkustajilleen tietämättä luksusalus Lusitania kuljetti Britanniaan tarkoitettuja aseita ja räjähteitä. Lusitanian uppotti saksalainen sukellusvene ja Yhdysvalloissa alkoi halu liittyä sotaan mukaan. Lehdistössä painettiin panettelevia uutisia Saksasta sekä saksalaisista. Lehdistössä käytettiin tuolloin jo propagandaa edistääkseen USA:ta liittymistä sotaan. Kansakunta oli saatava puoltamaan sotaan liittymistä.

V. 1916 Sionistit tekivät siirtonsa toteuttaakseen T. Herzlin (ensimmäisen sionistikonferensin järjestäjä) suunnitelman. Chaim Weizman ja Nathan Sokolow lähestyivät brittejä "likaisella" sopimuksella. Sionistit tarjoutuvat käyttämään kansainvälistä vaikutusvaltaansa tuodakseen Yhdysvallat sotaan Britannian puolella, samalla kun he heikensivät Saksaa sisältäpäin. Hinta, joka Britannian oli maksettava Yhdysvaltain mukaantulosta sotaan, oli varastaa Palestiina ottomaanien Turkista (Saksan liittolainen) ja antaa juutalaisten asettua Palestiinaan.

1917 Yhdysvaltain armeija oli hyvin pieni, mutta sen kyky varustaa kenttäarmeija oli suuri. Epäsuosittu luonnos oli laadittu vuonna 1917 sodan loppuun mennessä, idioottimaisen tekosyyn nojalla "tehdä maailmasta turvallinen demokratialle". Yli 2 miljoonaa pahaa aavistamatonta amerikkalaista miestä lähetettiin taistelemaan globalismin ja sionismin puolesta. (M.S King I s.183-197)

Sionistit olivat tehneet lopun likaisesta sopimuksesta brittien kanssa vuonna 1916. Amerikkalaisten pääsy sotaan toimitettiin luvatulla tavalla. Antamalla virallisesti ja julkisesti "Balfourin julistuksen" lordi Balfour vakuutti sionisteille, että Britannia täyttää oman osansa sopimuksesta sodan jälkeen - Palestiinan varkaudesta. Julistus toimitetaan paroni Walter Rothschildille. Siinä luki osittain seuraavasti: "Hänen majesteettinsa hallitus kannattaa kansallisen kodin perustamista Palestiinaan juutalaisille ja käyttää parhaita pyrkimyksiään helpottaakseen tämän tavoitteen saavuttamista."

Sionismi on 1800-luvulla syntynyt juutalaisten kansallinen liike, jonka tärkeimpänä tavoitteena oli luoda juutalaisille oma valtio. Israelin valtio perustettiin vuonna 1948, ja nykyisin sionismi tarkoittaa käytännössä Israelin taloudellista ja poliittista tukemista.

Balfourin julistus oli 2. marraskuuta 1917 päivätty Britannian ulkoministerin Arthur Balfourin Britannian juutalaisyhteisön johtajalle Walter Rothschildille kirjoittama kirje, joka toi julki kannan, jonka mukaan Britannian hallitus tuki sionistien aikeita perustaa juutalaisille oma valtio Palestiinaan. Julistukseen sisältyi kuitenkin ehto, ettei paikallisen väestön elinoloja loukkaaviin toimenpiteisiin saisi ryhtyä. Julistus oli kiitos juutalaisille heidän tuestaan Britannialle Turkille kuuluneen Palestiinan valtauksessa ensimmäisen maailmansodan aikana.

Balfourin lupaus oli ristiriidassa brittien aiemmin ensimmäisen maailmansodan aikana Palestiinan arabeille antaman itsenäisyyslupauksen kanssa. Osaltaan tästä julistuksesta juontuvat vielä nykyisinkin Israelin ja Palestiinan väliset jännitteet ja kiistat alueen hallinnasta.

David R. Francis, Yhdysvaltain Venäjän suurlähettiläs sanoi tammikuussa 1918:

"Bolševikkien johtajat täällä (Venäjällä), joista suurin osa on juutalaisia ja joista 90 prosenttia on palautettu maanpakolaisiksi, välittävät vähät Venäjästä tai mistään muusta maasta, mutta ovat kansainvälistyjiä ja yrittävät aloittaa maailman laajuisen sosiaalisen vallankumouksen."

Samoin on sanonut Venäläinen historioitsija ja kirjallisuushahmo Alexandr Solzhenitsyn: "Ymmärrätte varmaan, että Venäjän vallanneet johtavat bolsevikit eivät olleet venäläisiä. He (bolševikkijuutalaiset) vihasivat venäläisiä. He vihasivat kristittyjä. Etnisen vihan ajamana he kiduttivat ja teurastivat miljoonia venäläisiä ilman pienintäkään inhimillistä katumusta. Sitä ei voi liioitella. Bolševemi teki kaikkien aikojen suurimman ihmisteurastuksen. Se, että suurin osa maailmasta on tietämätöntä ja välittämättä tästä valtavasta rikoksesta, on todiste siitä, että maailmanlaajuinen media on tekijöiden käsissä."

Vuonna 1918 levisi maailmalle espanjalainen flunssa, joka tappoi kymmeniä miljoonia ihmisiä. Sitä epäiltiin jo silloin olleen bioase. Se lähti liikenteeseen Kansasista, Yhdysvaltain sotilastukikohdasta. Pandemia loppui 1.maailmansodan loputtua. Sitä ei ole koskaan pystytty selvittämään tieteellisesti, mistä tauti ilmeni. Yhteensattumana on tietysti se, että se levisi Armeijan tukikohdasta. Kuten kaikki muistaa osassa I oli maininta juutalaisten salaisesta kokouksesta, missä oli kohta - levittää kuolettavia tauteja.

1. Maailmansodan rauhan neuvottelu 1919: Konferenssi loi myös puitteet tulevalle Maailman hallitukselle, Kansainliitolle. Sionistinen lausunto vahvisti juutalaisten vaatimuksen Palestiinan palasta, jonka Kansainliitto oli taannut ja aivan kuten T. Herzl oli ennustanut vuonna 1897. Juutalaiset kaikkialta maailmasta saattoivat nyt muuttaa brittiläiseen Palestiinaan, mutta hallitusti. Palestiinan arabeja (95 prosentin enemmistö) ei kuultu tästä sopimuksesta. Saksan riisuessa uuden hallituksensa aseista, globalistit ja sionistit "raiskasivat" Saksan kansan. Kansakunta, joka ei halunnut sotaa, oli yrittänyt estää sodan ja tarjoutunut tekemään rauhan useaan otteeseen sodan sytyttyä. Muutama vuosi myöhemmin Hitlerin mukaan tämä juutalaisten pankkiirien ohjaama maailmanlaajuinen salaliitto maailman hallitukselle suunnitteli Saksan menetyksiä suuressa sodassa, Venäjän vallankumouksessa, Versaillesin sopimuksessa ja siitä seuranneessa hyperinflaatiossa, joka tuhosi Saksan. Hän syytti Saksan marxilaisia juutalaisia sanomalehtien ja pankkitoiminnan valvonnasta, sotien lietsomisesta ja Euroopan taiteen, kulttuurin ja moraalin turmelemisesta. (M.S King I s.213-221, 241)

Vuonna 1926 siionisti-juutalainen David Sarnof perusti NBC:n. William S. Paley (Paloff) oli juutalaisten maahanmuuttajien poika, joka tuli tsaarin Venäjän keisarikunnan Ukrainan alueelta. Vuonna 1928 27-vuotias liikemies varmisti CBS-radioverkon enemmistöomistuksen

CBS-radion kuninkaana (ja myöhemmin tv:nä). Paley on epäilemättä yksi 1900-luvun vaikutusvaltaisimmista hahmoista. Kun David Sarnoff hallitsi jo RCA-NBC:tä ja Paley hallitsi nyt CBS:ää, radion tärkeä "esi"-TV-väline oli nyt pääosin sionistisen valvonnanalainen.

1933 Washington Post oli yksi monista yrityksistä, jotka menivät konkurssiin suuren laman aikana. Omistaja Ned McLean purki Washington Postin konkurssihuutokaupassa. Ostaja oli sionistisen keskuspankin puheenjohtaja Eugene Meyer. Kansainvälisten juutalaisten ja saksalaisten välisten jännitteiden vuoksi on tärkeää huomata, että Amerikan neljä vaikutusvaltaisinta medialähdettä olivat nyt kaikki juutalaisten omistuksessa. CBS: Paley, NBC: Sarnoff, NY Times: Ochs-Sulzberger, Washington Post: Meyer. Lord Beaverbrook brittiläinen mediamoguli totesikin: "juutalaisilla on erittäin suuri asema lehdistössä jo Britanniassakin. Ainenkin minä vapisen, sillä juutalaiset saattavat ajaa meidät sotaan". (M.S King I s.265, 294)

Samana vuonna 1933 Juutalaisjohtajat virallisesti myönsivät "sodanjulistuksen" Saksaa vastaan. 23. maaliskuuta 1933 20 000 juutalaista protestoi New Yorkin kaupungintalolla. Mielenosoitukset ja boikotit kohdistuvat saksalaisiin tavaroihin. 24. maaliskuuta etusivulla on otsikko: "Juudea julistaa sodan Saksalle". Juutalaisjohtajien sanotaan vaatineen "pyhää sotaa" Saksan kansaa vastaan: "Juutalainen tukkukauppias jättää talonsa, pankkiiri pörssinsä, kauppias yrityksensä ja kerjäläisen nöyrän majansa liittyäkseen pyhään sotaan Hitlerin kansaa vastaan. .... Saksalla on nyt edessään kansainvälinen boikotti kauppaansa, talouttaan ja teollisuuttaan vastaan. (M.S King I s.262)

Saksalaisten juutalaisvainot alkoi keväällä 1933, kun Hitlerin hallitus nousi valtaan. Hitler aloitti pian Saksan juutalaisten aseman heikentämisen. Kansallissosialistisen politiikan päämääränä ei vielä sen ensimmäisten vuosien aikana ollut juutalaisten fyysinen tuhoaminen, vaan lähinnä heidän sosiaalinen ja taloudellinen eristämisensä saksalaisesta yhteiskunnasta sekä heidän karkottamisensa Saksan alueelta. Juutalaisvastaisia mellakoita ja juutalaisten omistamiin kauppoihin suuntautuneeseen ostoboikotti. Niitä seurasi pian juutalaisiin julkisen sektorin työntekijöihin ja tiettyihin ammatinharjoittajiin kohdistuneiden rotulakien voimaantulo. Juutalaisia alettiin nopeasti syrjäyttää virkamiehistöstä, koulutuslaitoksista, lehdistöstä, asepalvelusta ja muista ammateista. Viranomaiset kielsivät juutalaisilta maan omistamisen, ja heidät suljettiin sairasvakuutuksen ulkopuolelle. Myös juutalaisten liikkumista julkisilla paikoilla rajoitettiin monin tavoin. Marraskuussa 1938 tapahtui "Kristalliyö", joka äityi väkivaltaisuuksiin juutalaisia kohtaan. Useita juutalaisia tapettiin, heidän kauppojansa ryöstettiin sekä synagogiaan poltettiin. Tämän jälkeen saksalaiset tiukensivat otteitaan Juutalaisia kohtaan ja varsinainen holokausti laitettiin toimeen hieman myöhemmin.

Kreivi Jerzy Potocki Puolan Yhdysvaltain suurlähettiläs lähtee Valkoisesta talosta ja toteaa: "Ennen kaikkea propaganda Yhdysvalloissa on täysin juutalaisten käsissä. Kun otetaan huomioon yleinen tietämättömyys, heidän propagandansa on niin tehokasta, ettei ihmisillä ole todellista tietoa Euroopan todellisesta tilannetilasta. Presidentti Rooseveltille on annettu valta luoda valtavia reserviä aseisiin tulevaa sotaa varten, johon juutalaiset ovat tarkoituksella menossa."

Hitler ja Saksa halusi 1936 rauhaa maailmaan. Hitler yritti useaan kertaan saada aikaan rauhan neuvotteluita. Vuonna 1939 Hitler neuvotteli Britannian kanssa Vatikaanin avulla. Hitler halusi rauhaa, Britannia kieltäytyi. Britannialla oli omat intressinsä sodassa - Sionisti juutalaisten taholta. Pitää muistaa historiasta, että Rothschildeilla oli vankka jalansija Britanniassa jo aiemmin sekä se, että Rothschildit olivat hyvin vahvasti esillä ajaessaan juutalaisille tarkoitettua Pyhää maata. (M.S King I s.294)

Washington 1936 - Vetoomus, joka oli osoitettu pääministeri Stanley Baldwinille ja jossa ilmaistiin toive siitä, että Iso-Britannia ohjaisi kulkua, joka suosisi vapaan juutalaiskansakunnan perustamista Palestiinaan, joka tarjoaisi turvapaikan miljoonille vainotuille juutalaisille Itä-Euroopassa ja Saksassa, esiteltiin Yhdistyneen kuningaskunnan suurlähettiläälle Sir Ronald Lindsaylle, joka edusti Palestiinaa kannattavaa Amerikan federaatiota. Vetoomuksessa korostettiin miljoonien juutalaisten sietämättömiä kärsimyksiä "Eurooppalaisessa holokaustissa". Ongelmana oli se, että vetoomus esitettiin vuonna 1936, kun Holokausti alkoi 1941. Ilmoitus oli 5v. etuajassa.

Väitettiin myös vahvasti, että Hitlerin politiikka ei suosinut tummaihoisia sekä heillä olisi ollut sama kohtalo kuin juutalaisillakin. Berliinin olympialaiset järjestettiin v.1936, jossa yksi urheilukansan "kuninkaaksi" tuli Jesse Owens. Owens onkin kertonut seuraavaa:

Owens itse vahvistaa, että "äkäinen" tarina Hitleristä on huijausta. Owens kertookin: "Kun ohitin kanslerin, hän nousi, heilutti kättään minulle ja vilkutin takaisin. Mielestäni kirjoittajat osoittivat huonoa makua kritisoidessaan Hitleriä Saksassa." Vuosia myöhemmin Owens selventää jälleen omaelämäkerrassaan: "Hitler ei nujertanut minua - se oli F.D. Roosevelt, joka nujersi minut. Presidentti ei edes lähettänyt minulle edes sähkettä."

Ennen toisen maailmansodan syttymistä Euroopassa oli käynnissä sotakilpavarustelu. Saksa oli aiemmin ajettu taloudellisesti ahtaalle. Hitlerin toimet talouden parantamisesta saivat hänet suureen suosioon. Samalla Hitler aloitti armeijansa varustelun sekä rikkoi Versailles`n rauhansopimusta. Britannia hyväksyikin Saksan varustelun eikä uskonut Saksan aloittavan massiivista hyökkäystä. Samoin Britannia piti Saksan varustelua positiivisena Venäjän suhteen. Ranskaa Saksan asevarustelu huoletti. V. 1938 Britannia sekä Saksa allekirjoittavat Munchenin rauhansopimuksen. Saksalle annettiin Euroopan alueella tietyt alueet ja Britannia kuvitteli saavansa aikaan tilanteen, jossa vältytään sodalta. Vuonna 1939 Kun Eurooppa on vielä rauhassa, Einstein (vähemmän tunnettujen juutalaistutkijoiden kehotuksesta) kirjoittaa F.D. Rooseveltille kirjeen, jossa hän kuvailee mahdollisen atomipommin voimaa. Hän vihjaa virheellisesti, että Saksa työskentelee jo tällaisen aseen kanssa, ja kehottaa FDR:ää rahoittamaan atomipommien rakentamista. Vaikka Einsteinia ei mainitakaan niin suoraan kirjeessä, on selvää, että hän toivoo jonain päivänä murhaavansa miljoonia saksalaisia tällä pirullisen aseen kanssa. Manhattan-projekti kasvaa lopulta tästä ponnistuksesta. (Manhattan projekti - ydinaseen valmistaminen). Työn saattaa loppuun saksan-juutalainen Robert Oppenheimer apunaan 130 000 työntekijää.

Toinen maailmansota käytiin vuosina 1939-45. Historioitsijoiden mukaan toisen Maailmansodan siemen kylvettiin Versailles`n rauhansopimuksen solmimisessa. Rauhansopimuksen negatiivisena seurauksena olivat saksalaisten kokema epäreilu kohtelu ja Saksan ajautuminen talousahdinkoon. Saksasta tuli nopealla aikataululla sekä talousmahti että sotilasmahti. Eräät sotahistorian tutkijat ovat "kummastelleet" Hitlerin mahdollisuuksia aloittaa 2. maailmansota laajamittaisesti, koska esim. Hitlerin rautavarannot eivät millään olisi voineet riittää pitkäaikaiseen sotimiseen. Mistä Hitlerin varat ja taloudellinen apu tulivat? 1. Maailmansodassa Britannia lupasi Palestiinan alueeen juutalaisille, kun saivat Yhdysvaltain mukaan sotaan. Lokakuussa 1940 Lordi Greenwoodin julistus tarjosi heille "New World Orderin", mikäli saisivat USA:n mukaan 2. Maailmansotaan. Lordin julistus oli ymmärrettävissä, että saatte Euroopan hyvinvoinnin sodan jälkeen. Lokakuun 6. päivä 1940 Ny Times pääuutinen olikin: "New World Order luvattu juutalaisille". Samaan aikaan käytiin USA:n presidentinvaalit. Republikaanit olivat varoittaneet, että F. D Roosevelt juonittelisi USA:n mukaan II Maailmansotaan. Roosevelt rauhoittelikin kansaa, ettei missään nimessä veisi maata sotaan Eurooppaan. Vaalilauseena olikin: "I say to you mothers and fathers and i shall say it again and again and again. Your boys will not be sent into any foreign wars" USA liittyi toiseen maailmansotaan hieman myöhemmin.

F.D Rooseveltin valittua presidentiksi, julkaisi hän Lend-Lease ohjelman. Tällä ohjelmalla FDR sai sodan jatkumaan Euroopassa. Britannian sotavarustus oli käymässä niukaksi ja FDR antoi Winston Churchillille 31Mrd $ sota-apua. Samoin Neuvostoliitto sai huomattavan määrän erilaista sotakalustoa.

Kaikki tietävät, mitä kauheuksia natsi-saksalaiset tekivät juutalaisille sodan aikana. Holokaustin aikana 1941-45 murhattiin kaikkiaan n. 6 milj. juutalaista. Historiassa on erimielisyyksiä saksalaisten taholta holokaustin alkamisesta, syistä sekä kuolleiden lukumäärästä. Holokaustista kerrotaan erilaisia tarinoita. Pitää myös muistaa, että Hitlerin armeijassa taisteli 60 000 ½ juutalaista sekä 90 000 ¼ juutalaista. Hitlerin henkilökohtainen lääkäri oli myös juutalainen. (M.S King II s. 40-80)

Mitä olisi tapahtunut, jos Hitler olisi voittanut 2. Maailmansodan? Hitler lähestulkoon kukisti NWO:n. Siksikö Hitleristä pitää maalata ikuisiksi ajoiksi kaikkein pahin ja kurjin ihminen maan päällä, joka koskaan on elänyt? Globalismi voitti 2. Maailmansodan. (M.S King II s.107)

1940-luvulla 2. Maailmansodan aikana epäilykset olivat suuret, että Rothschildit ja muut pankkiirisuvut rahoittivat sodassa taistelleita hallituksia. Olivathan Rothschildit sanoneet jo kauan aikaa sitten, että sodat ovat tuottoisin liiketoiminta. Yhdysvalloissa huomattiin 1940-luvun alussa, että Union Banking Corporation rahoitti Hitlerin Natsi-Saksaa. Union Banking Corporation perustajana toimi George Herbert Walker. Prescott Bush oli naimisissa hänen tyttärensä Dorothy Walkerin kanssa. Prescott Bush toimi Union Bank Corporation johtajana v. 1942, kun Yhdysvaltain hallitus takavarikoi yrityksen. Sen jälkeen asiasta ei koskaan enää puhuttu, koska tuomioistuimet sensuroivat aineiston, myös muiden rahoittajien toimesta Natsi-Saksalle. Prescott Bush ja Dorothy Walker saivat viisi lasta, joista yksi oli George Herbert Walker Bush. Tämän poika oli G. W. Bush. Tästä voi jokainen vetää omat johtopäätökset sotien aloittamisen motivaatioista (kun muistetaan eliitin syyt aloitta sodat).

Toisen maailmansodan loputtua Eurooppaa alettiin jälleen rakentamaan. Tuolloin puhuttiin Marshall-avusta, joka oli siihen aikaan 15 Mrd $. Kuka mahtoi olla rahoittajana? Yksityiset pankit todennäköisesti. Rahaa virtasi erilaisiin hankkeisiin. Yhdysvaltain salaisen palvelun virasto CIA sai 5% myönnetyistä varoista. CIA käytti näitä varoja perustaakseen "rintamayrityksiä" useisiin Euroopan maihin, jotka suunniteltiin auttamaan USA:n etuja alueella.

Toisen maailmasodan jälkeen alkoivat mielenkiintoiset operaatiot nimeltään Paperclip ja Applepie. Operaatio Paperclip - koodinimi Yhdysvaltain sotilastiedustelun OSS:n salaiselle operaatiolle, jossa toisen maailmansodan loppuvaiheessa siirrettiin natsi-Saksan johtavia tiedemiehiä Yhdysvaltain aseprojekteihin. Toisessa saman kaltaisessa operaatiossa, nimeltään Operaatio Applepie, siirrettiin Saksan Pääturvallisuusvirasto RSHA:n jaosto AMT IV:n eli Gestapon Neuvostoliiton vastaiseen vakoiluun ja toimintaan erikoistunutta henkilöstöä Yhdysvaltoihin ja palkattiin myöhemmin CIA:n palvelukseen. Näistä ei ole juurikaan aineistoa olemassa, koska kaikki on määritetty salaisiksi. Kaikkiaan on arveltu, että Yhdysvaltoihin siirrettiin n. 10 000 Natsi-Saksan virkamiestä ja sotilasta. Kuinka paljon näitä siirrettiin Venäjälle, niin siitä ei ole tietoa.

Tunnettuja Natsi-Saksan palvelluita henkilöitä maailmalla olivat:

Wernher Von Braun oli saksalaissyntyinen raketti-insinööri. Hän oli toisessa maailmansodassa Natsi-Saksassa SS-majuri ja käytetyn V2-ohjuksen pääsuunnittelija Hitlerille ja sodan jälkeen Yhdysvaltain avaruusohjelman päähahmoja. Hän oli mukana Yhdysvaltain ensimmäisestä satelliitista Explorer 1:stä lähtien aina avaruussukkulaohjelmaan saakka. Erityisesti hän oli Apollo-ohjelman kuuraketti Saturn V:n pääsuunnittelija.

Walter Hallstein Saksan juutalainen, joka oli saksalainen poliitikko ja professori. Hän oli yksi Euroopan yhdentymisen avainhenkilöitä, ja hänestä tuli EEC:n ensimmäinen puheenjohtaja. Hallstein palveli Natsi-Saksaa, osallistui sotaan, jäi sotavangiksi ja vietti kaksi vuotta sotavankileirillä Mississippissä. Siellä hän työskenteli leirin yliopistossa. Vuonna 1946 hän palasi Franfurtin yliopistoon rehtoriksi. Vuosina 1958-1967 Walter Hallstein toimi EEC (European Economic Comission)eli EY:n presidenttinä, Walter Hallsteinia pidetään myös yhtenä EU:n perustaja isähahmona.

Adolf Heusinger oli saksalainen upseeri, joka selvisi Adolf Hitleriä vastaan tehdystä salamurhayrityksestä. Heusinger toimi Natsi-Saksan armeijassa sekä I Maailmansodan, että II Maailmansodan aikana. Heusinger oli sotilasarvoltaan korkeimmillaan kenraali. Toisen Maailmansodan alussa Heusinger oli mukana suunnittelemassa Puolan, Tanskan, Norjan ja Ranskan valloitusta. Heusinger toimi toisen Maailmansodan jälkeen Bundeswehrin (Saksan puolustusvoimat) johdossa ja vuodesta 1961 Naton yleisesikuntakomitean puheenjohtajana. Käytännössä tämä tarkoitti NATO:n henkilöstöjohtajuutta.

Kurt Waldheim liittyi kansallissosialistiseen opiskelijajärjestöön 19-vuotiaana ja SA:n jäseneksi marraskuussa 1938. Toisessa maailmansodassa Waldheim palveli luutnanttina armeijan tiedusteluyksikössä. Yksikkö oli osa Jugoslaviassa tuhansia partisaaneja ja siviilejä teloittanutta sekä tuhansia Kreikan juutalaisia kuolemanleireille vuosina 1942-1944 kuljettanutta joukko-osastoa.Balkanilla ollessaan hän sai kroatialaisen fasistijohtaja Ante Pavelićin johtamalta Itsenäiseltä Kroatian valtiolta urhoollisuusmitalin.

Vuonna 1945 Waldheim antautui Kärntenissä sotakarkurina brittijoukoille. Kuulusteluissa hän kertoi olevansa Wehrmachtin sotilas eikä SA- tai SS-upseeri. Waldheim vapautui syytteistä ja palasi siviiliin. Waldheim oli peitellyt osuuttaan kyseisessä toiminnassa Balkanilla väittäen, että hänen sotilasuransa olisi päättynyt jo vuonna 1942 itärintamalla tapahtuneeseen haavoittumiseen.

Vaikka Yhdistyneiden kansakuntien sotarikoskomissio oli liittänyt Waldheimin sotarikoksista epäiltyjen henkilöiden listalle vuonna 1948, hänen menneisyyttään ei kuitenkaan koskaan käsitelty oikeusistuimissa. Kurt Waldheim toimi myöhemmin YK:n pääsihteerinä v.1972-1981 ja Itävallan presidenttinä v.1986-1992.

1945 perustettu YK sai päämajansa New Yorkiin. Tontin lahjoitti YK:lle D. Rockefeller. CIA perustettiin OSS:n tilalle v.1947. CIA:n voima kasvoikin voimakkaasti maailmansodan jälkeen. Tehtävinä olivat mm. salamurhat, vaaleihin vaikuttamiset, valeuutisten levittäminen maksetun median kautta, ulkokansakuntien johtajien syrjäyttäminen, rauhanomaiset ja väkivaltaiset vallankaappaukset sekä huumekauppojen tukeminen. CIA:ssa työskentelee arvioiden mukaan 20 000 - 30 000 työntekijää. CIA työskenteleekin läheisesti Britannian (MI6) sekä Israelin (Mossad) tiedustelupalveluiden kanssa.

1953 sionisti-globalisti Leonard Goldenson osti ABC yhtiön, jonka Disney Corporation omistaa nyt. ABC, CBS, NBC, Reuters, Ny Times, Washington Post olivat kaikki sionistien hallinnassa sekä omistuksessa. Ensimmäinen salainen Bilderberg-kokous pidettiin 1954. Kokoukseen osallistui merkittäviä vaikuttajia politiikan, pankin, tiedustelu-, liike-elämän, sotilas- ja median alalta. Rothschildit ja Rockefellerit ovat osallistuneet Bilderberg-kokouksiin alusta lähtien. Bill Clinton osallistui kokoukseen ennen presidenttikauttaan.

Toisen Maailmansodan jälkeen alkoi kylmä sota, joka jatkui aina 1990 luvun taitteeseen saakka. Kylmä sota toi mukanaan sotavarustelun, talouden nousun sekä kauhun tasapainon idän ja lännen välille. Yhdysvallat kävi Korean sodan 50-luvulla sekä Vietnamin sodan 1955-75. 1950 Israel hyväksyi palaamislakinsa, joka takasi kaikille juutalaisille ympäri maailman oikeuden asua Israelissa. Palestiinalaisilta tämä kiellettiin, vaikka he olivat asustaneet tässä maassa jo 1300 vuotta. 1950-luvulla kiihtyi myös ydinaseiden kehittäminen sekä valmistus. Tuolloin ydinase oli tiettävästi Yhdysvalloilla sekä Neuvostoliitolla. Israel halusi liittyä myös ydinasekerhoon ja alkoi suunnitella ydinasetta salassa muilta. Israel saikin todistetusti apua Ranskalta tämän kehitykseen. Myöhemmässä vaiheessa Suezin kanavan kriisin jälkeen jäi yhdysvaltalaisia tiedemiehiä kiinni antaessaan salaisia ydinasetietoja Israelille. Mordechai Vanunu on israelilainen ydinteknikko ja rauhanaktivisti, joka paljasti Israelin ydinaseohjelman brittilehdistölle vuonna 1986. Israelin tiedustelupalvelu Mossadin agentit kaappasivat hänet Roomasta ja kuljettivat Israeliin, jossa hänet tuomittiin maanpetoksesta vankeuteen

John F. Kennedy tuli USA:n presidentiksi 1961. Hän saikin aikaan osittaisen ydinasekoekiellon Neuvostoliiton kanssa eikä hyväksynyt Israelille ydinasetta. Kennedyllä oli myös ongelmia rahalaitosten kanssa. Hän antoikin määräyksen, joka palautti Yhdysvaltain hallitukselle vallan painaa valuuttaa ilman, että sen pitäisi tapahtua Rothschildien ja muiden sionistien hallitseman keskuspankin kautta. 1961 USA kävi sikojen lahden skandaalin, kun CIA yritti tuhota Kuuban kommunismin. Se epäonnistui ja presidentti J. F. Kennedy suuttui asiasta niin paljon, että uhkasi hajottaa ja tuhota koko CIA:n. Samoin 1962 tuli julki operaatio Northwood, jossa CIA:n oli määrä tehdä kotimaisia terrori-iskuja USA:ssa, jotta voitaisiin aloittaa sota Kuubaa vastaa. Vuonna 1963 J. F. Kennedy salamurhattiin Dallasissa, josta alkoikin ehkä kaikkien aikojen suurin salaliittoteoria. Kuka murhan takana oli/on? Kennedyllä oli paljon vihollisia; Venäjä, globalistit, CIA ja mafia. Kautta aikain epäilys on ollut USA sisäisiin asioihin sotkeutunut Deep State. Deep Statella tarkoitetaan USA:n virallisen hallituksen sisällä olevaa hallitusta, joka käyttäisi CIA:ta toimeenpanemaan erilaisia hankkeita mm. salamurhia. Mielenkiintoiseksi tekee se, että Oswald, joka "murhasi" Kennedyn, kuoli Jack Rubyn luoteihin poliisilaitoksella. Ruby sai elinkautisen, joka lopulta murhattiin vankilassa kuukautta ennen oikeudenkäyntiä, jossa hänen piti antaa uutta tietoa Oswaldin murhaamisesta. J. F. Kennydyn poika JFK jr. Sanoi ennen epäilyttävää kuolemaansa v. 1998: "Hänen pitäisi laittaa "George" lehtensä piiloon 20v:ksi ja selvittää sekä tuoda julki hänen isänsä murhaajat, vaikka se repisi koko Yhdysvaltain hallituksen ja päättäjät alas". Tätä aikaa me nyt sitten koemme. Itselläni on vahva tunne siitä, että JFK jr nykyään JFK sr. Palaa vielä elävien kirjoihin ja julkisuuteen George lehtensä kanssa.

Tonkininlahden välikohtaus tapahtui vuonna 1964 Yhdysvaltain laivaston hävittäjien USS Maddox ja USS Turner Joy ollessa tiedustelutehtävissä Tonkininlahdella Pohjois-Vietnamin aluevesien läheisyydessä. Alukset raportoivat joutuneensa pohjois-vietnamilaisten hyökkäysten kohteeksi. Välikohtauksen seurauksena Yhdysvaltain kongressi antoi presidentti Lyndon B. Johnsonille valtuudet avustaa mitä tahansa Kaakkois-Aasian maata, jonka hallinto oli "kommunistisen aggression" uhkaama. NSA:n raportti v.2005 julkistettiin, ettei ollut vietnamilaisia torpedoveneitä lähelläkään USA:n aluksia ja koko tapahtuma oli keksitty. Tapahtuman johdosta Yhdysvallat liittyi täysinäisesti Vietnamin sotaan. Mediakin huijasi jo tuolloin kansaa sodankäynnistä väärillä ja tekaistuilla asioilla. (M.S King II s. 178)

6 päivän sota käytiin v. 1967. Sodassa oli kyse Israelin ja Egyptin välisestä selkkauksesta. Yhdysvalloilla oli kv. vesialueella oleva tiedustelulaiva USS Liberty. Israelilaiset hyökkäsivät USS Libertyä vastaan lentokoneilla ja torpedoveneillä. Laiva oli selvästi tunnistettavissa USA:n alukseksi eikä Egyptin. Epäillään, että tarkoituksena oli saada taas kerran USA sotilaalliseen selkkaukseen mukaan Israelin puolelle. Mielenkiintoiseksi tekee asiassa se, että USS Libertyn apuun saapuivat yhdysvaltalaiset hävittäjät. Presidentti Lyndon B. Johnsson kuitenkin antoi käskyn hävittäjille kääntyä takaisin, ennen kuin he ehtivät USS Libertyn apuun. Juutalaiset ovat aiemminkin halunneet saada sodan aikaan tiettyjen kansojen välille parantaakseen omia asemiaan Palestiinan alueella. Eikä se näihinkään loppunut...

Tummaihoinen ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King (MLK) murhattiin vuonna 1968. Murhasta epäiltiin James Earl Ray:tä. Hän kiisti murhanneensa MLK:n. Hänet tuomittiinkin vankilaan, jossa hän kuoli. MLK poika alkoi tutkia isänsä murhaa ja totesi myöhemmin, ettei James Earl Ray olisi murhaaja. Kingin murhan materiaali on julistettu salaiseksi v 2027 saakka. Martin Luther Kingin murhasta koitui valtavat mellakat valkoihoisia kohtaan USA:ssa (vrt. BLM). Samana vuonna -68 Robert Kennedy pyrkii presidenttiehdokkaaksi. Hänet ehditään murhata ennen varsinaisia presidentinvaaleja. Myöhemmässä vaiheessa videonauhoja sekä ääninauhoja tarkistettaessa, syytökset kohdistuvat voimakkaasti CIA:n. (M.S King II s.178)

1971 Nixon vetää USA:n pois kultakannasta. Tämä tarkoitti sitä, että globalistit pystyivät painattamaan rahaa keskuspankilla niin paljon kuin halusivat ja lainata tätä "tyhjää rahaa" muualle. Tämä aiheuttaa todellisen inflaation. Seuraavana vuonna Nixon tapaa Kiinan kommunistisen puoleen johtajan Maon. Nixon avoimesti puhuu Kiinan asteittaisesta liittymisestä New World Orderiin. (M.S King II s.196)

Trilateraalinen komissio on yksityinen järjestö, jossa on noin 300-350 jäsentä ympäri maailmaa. Järjestön julkilausuttu päämäärä on edistää lähempää poliittista ja taloudellista yhteistyötä jäsenten edustamien alueiden välillä. Järjestö perustettiin David Rockefellerin aloitteesta vuonna 1973. Tavoitteena kuitenkin oli vahvistaa maailman eliitin taloudellista ja poliittista valtaa. Logossa näyttää olevan 666 ylösalaisin ja vastakkain. (M.S King II, s.200)

YK:n tukema Lucis Trust alkuperäisnimeltään "Lucifer Publishing company" joka toimii yhteistyössä mm. Trilateraalisen komisson sekä Bilderbergin kanssa sanoo nimestään: "se on kunnioitus Luciferia kohtaan". Luciferia kuvataan saatanana monessa eri yhteydessä.

Vuonna 1979 Yhdysvallat alkoi rahoittamaan Afganistania ja saa sodan aikaan Neuvostoliiton sekä Afganistanin välille. CIA rahoittaa ja varustaa afgaanit Osama Bin Ladenin kautta. Kyse ei ollut anti-kommunismista, vaan globalistien mahdollisuuksista saada ulkoinen rikollinen ryhmä toimimaan sekä vahvempi ote yhden maailman hallitukseen.

Ronald Reagan tulee valituksi presidentiksi 1981 ja varapresidentiksi George W. Bush. Reaganista sanotaan, että hän oli kunnollinen mies, mutta menetti otteensa presidenttinä, koska globalistit ja sionistit olivat ympäröineet hänet täysin. Samana vuonna R. Reagan yritetään murhata. Epäilys oli, että Bushin CIA kytkökset olisivat tämän takana. Bush toimi CIA:n johtajana 1976-77. Olihan murhayrityksen takana jälleen kerran "psyykkisesti sairas" John Hinckley. (M.S King II s.211)

AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) kasvoi 1980-luvulla voimakkaasti. Järjestö on "lobbausjärjestö", joka on hyvin laaja ja vaikutusvaltainen. Järjestöön kuuluu yli 100 000 jäsentä. Järjestön yksi tarkoitus on painostaa palestiinalaishallintoa Israelin hyväksi. 75% USA:n kongressin ja senaatin edustajista ovat ottaneet osaa vuosittaisiin kokouksiin. Mukana ovat olleet myös nykyiset ja entiset presidentit. Poliitikko Paul Buchanan onkin sanonut: "Kongressi on Israelin miehittämä vyöhyke".

Vuosina 1980-88 käytiin Iranin-Irakin sota. USA rahoitti miljardeilla dollareilla Saddam Husseinia Irania vastaan. Irakia tuettiin rahallisesti, sotilaallisesti, koulutettiin erikoisjoukkoja jne. Epäilys on, että sodan tarkoituksena oli heikentää molempia puolia käymällä sota. Tiedämme mitä v. 1991 tapahtui Irakille- Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin.

80-luvulla Lontoossa ammutaan 25 ihmistä sekä Berliinissä räjähtää discossa pommi. Näistä syytettiin Libyaa. Todellista terrorintekijöitä ei koskaan saatu selville. Epäillään kuitenkin vahvasti, ettei Libya ollut näiden takana. Katseet kääntyvät jälleen Israeliin sekä Mossadiin. R. Reagan määrääsi ilmaiskut Libyan pääkaupunkiin Tripoliin. (M.S King II S.219)

Reagan ja Gorbatchov lopettavat kylmän sodan vuonna 1986. Gorba oli "globalisti". YK:n puheessaan hän sanoi mm; "Further world progress is now possible only through the search for a consensus of all mankind, in movement toward a new world order".

1985 Eustace Mullins julkaisee "Kuka omistaa TV-verkot", Who Owns the TV Networks. Tässä hän paljastaa, että Rothschildeilla oli osake-enemmistö kaikissa kolmessa pääverkostoissa USA:ssa, eli NBC, CBS ja ABC.

Edmund de Rothschild loi maailman suojelupankin v. 1987 (World Conservation Bank), jonka tarkoituksena on siirtää velkoja kolmannen maailman maista tällä pankille ja korvaukseksi saada maata tälle pankille. Tarkoituksena on Rothschildien saavuttaa kolmannen maailman kontrollin, onhan se 30 % maapallon pinta-alasta. (Andrew Hitchcock "The History of the money Changers 2006).

Berliinin muuri hajosi 1980-luvun lopulla. Juutalaissyntyinen G.Soros oli rahoittanut Puolassa, Tsekkoslovakiassa ja Neuvostolliitossa erilaisia järjestöjä. Hänen "open society institute" oli jo rahoittanut vuodesta 1979 oppositiota kommunismia vastaan yhdessä CIA:n kanssa. Näin Itä-Euroopan maat olisi helpompi saada yhtymään New World Orderiin. (M.S King II s.220-230)

Vuonna 1990 puhkesi Persianlahden kriisi. Liittouma hyökkäsi Irakiin 2.8.1990. Irak oli yksi maailman maista, jossa ei ollut globalistien hallitsemaa taloutta. Saddam Hussein vihasi globalisteja. USA:n presidenttinä toimi tuolloin George H. W. Bush. Irakissa tehtiin sotarikos, jota koskaan ei ole tuotu julki - tuhansia pakenevia irakilaissotilasta teurastettiin aavikolle. Heidät vain jätettiin aavikolle hiekan peittelemänä kuolemaan. Joissakin lehtiartikkeleissa on mainittu "elävältä haudatut irakilaissotilaat". Presidentti Bush lopetti sodan 28.2.1991. Israelissa vietettiin samana päivänä purim-juhlaa (juutalaisten kalenterin mukaan). Purim on juutalainen juhla, jossa muistellaan Persian juutalaisten pelastumista juonesta, jolla Kserkses-kuninkaan neuvonantaja Haman yritti tuhota heidät. Persia on juuri tuo Irakin alue. Sama perhe siis aiheutti irakilaisten teurastuksen ja natsien rahoittamisen toisen maailmansodan aikana.

(Lähteet: https://www.liberationnews.org/george-h-w-bushs-complicity-in-the-1991-highway-of-death-massacre/ (M.S King II s. 220-225))

Venäjällä Boris Jeltsin valittiin presidentiksi v. 1991. Boris turvautui IMF:ään, Maailman pankkiin sekä US Treasureen (Valtiovarainministeriö), jotta Venäjän talous saatiin nostettua. Venäjällä ostettiin koko maan teollisuus naurettavaan hintaan - pennillä ostettiin dollari. Näin New World Order sai jalansijaan venäjällä. Venäjän oligarkit ovat venäläisiä erittäin varakkaita liikemiehiä, joilla on taloudellisen vaikutusvallan lisäksi myös poliittista vaikutusvaltaa. Oligarkit keräsivät miljardiomaisuutensa Neuvostoliiton romahtamisen myötä 1990-luvulla, kun valtion omaisuutta yksityistettiin. Vasta Vladimir Putinin aikakautena oligarkit menettivät poliittsen vaikutusvaltansa, omaisuutensa saivat pitää. (M.S King II s.226 wikipedia)

Samoihin aikoihin David Rockefeller Bilderberg-kokouksessa Saksassa pitämässään puheessa:

"Me olemme kiitollisia Washington postille, Ny timesille, Time Magazinelle ja muille lehdille, joiden johtajat ovat olleet mukanamme kokouksissa ja kunnioittaneet lupauksiaan hienotunteisuudesta jo melkein 40 vuoden ajan. Olisi ollut mahdotonta meille kehittää suunnitelmaamme maailmalle, jos olisimme olleet parrasvaloissa noina aikoina. Mutta maailma on valmiimpi ja hienostuneempi marssimaan kohti maailman hallitusta. Ylikansallinen intellektuaalisen eliitin ja maailmanpankkiirien suvereniteetti on suotavampi kuin kansallinen itsehallinto, jota on harjoitettu viimeiset vuosisadat". Linkki puheeseen:

https://www.youtube.com/watch?v=8bdQwPyF2aE&app=desktop

1992 Rothschildit rakentavat korkeimman oikeuden rakennuksen Jerusalemiin. Katolla löytyy illuminatin pyramidi. Rakennusprojekti pidettiin äärimmäisen salassa, eikä siitä annettu juurikaan mitään tietoja ulkomaailmaan.

New Yorkissa v. 1993 tapahtui WTC pohjoisen tornin pommi-isku. Iskussa kuoli 6 ihmistä. Neljä "terroristia" pidätettiin. Emad Saleem entinen Egyptin armeijan upseeri toimi silloin FBI:n "tietoagenttina". Emad kertoi oikeudessa, että hän oli ilmoittanut FBI:lle iskusta ennen tapahtumaa. FBI ei tehnyt asialle mitään. Oikeudessa kuultiin Emad Saleem nauhoittanut soitot FBI:lle. Terroristit, jotka iskivät tuolloin WTC:n vaativat USA:ta lopettamaan tukensa Israelille.

Samana vuonna perustettiin EU, jota bilderbergeriläiset ohjaavat. EU on loistava tie New World Orderiin. Kuukautta myöhemmin Bill Clinton perustaa NAFTA Pohjois-Amerikan vapaakauppa liitto. Hillary Clinton johti 80-luvulla New World Foundation organisaatiota.

(Lähde: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/08/21/maailmanherrojen-salaseura-kasikirjoitus)

1990-luvulla koettiin Britanniassa punnan arvon romahtaminen. Tuolloin olivat keinottelijoina mm. George Soros. Yhtenä päivänä (musta keskiviikko) valtiovarainministeri Norman Lamont ilmoittaa, että korkoja nostetaan 5 %. Moni yrityksistä Britanniassa ajautui taantumaan moneksi vuodeksi ja moni yritys meni konkurssiin ja asuntokauppa romahti. Kaikki varmaan tietää tai muistaa mitä Suomessa tapahtui 1990-luvun alussa. Valtiovarainministeri Norman Lamont oli työskennellyt ennen tätä Rothschildin pankkidynastiassa. Muutama vuosi tämän jälkeen kun "työ" oli tehty jätti hän brittihallituksen ja palasi Rothschildeille töihin. (Musta keskiviikko, 16. syyskuuta 1992, jolloin punta pakotettiin pois Euroopan valuuttakurssimekanismista (ERM), ja joka tuli maksamaan Britannialle 3,3 miljardia puntaa).

1990 luvulla koettiin useita terroiskuja USA:a kohtaan mm. lähetystöihin tehtiin pommi-iskuja. Aina katseet kohdistettiin Osama Bin Ladeniin, jota USA oli aiemmin rahoittanut Neuvostoliittoa vastaan. Yhdysvaltalaiset sionistijuutalaispoliitikot toivat esiin mahdollisen uuden Pearl Harbour tapahtuman USA:ta kohtaan useaan kertaan 90-luvun lopulla. Vuotta ennen WTC iskuja annetaan raportti "rebuilding americas defense", jossa jälleen kerran varoitetaan "uudesta Pearl Harbourista" USA:ta kohtaan. Raportin tekee PNAC (Project for a New American Century). Tämän takana löytyvät mm. Donald Rummsfeld ja Dick Chenney. Kesällä 2001 ilmestyi sattumalta hollywood- elokuva nimeltään Pearl Harbour. On väitteitä, että Hollywood on ollut New World Orderin instrumentti jo vuosikymmeniä! (M.S. King II s.238-246)

Kaikki muistavatkin vuoden 2001 WTC iskut. Ennen sitä ja sen jälkeen tapahtui, jotain sellaista, jota koskaan ei ole taaskaan tuotu julkisuuteen. Muun muassa "kaappaaja" Mohammed Atta tapasi viikkoa ennen 9.11 tapahtumaa amerikan-juutalaisen "lobbaaja" Jack Abramoffin. USA:n hallinnon verkkoihin oli murtauduttu ja epäiltiin kahta yritystä -molemmat israelilaisia (AMDOCS ja Comverse). AMDOCS liittyy Yhdysvaltojen puhelinliikenteeseen ja Comverse salakuunteluun, joita USA:n hallitus käyttää nimenomaan puhelinkuunteluissa. Sattumaa tietysti on, että rahoitus Comverselle tulee Israelin hallitukselta. Eli oliko kyseessä juoni, jossa Israelin tiedustelupalvelu Mossad kuunteli USA hallitusta?

Samaan aikaan kun WTC tornit romahtavat NYC:ssä pidätetään 5 israelilaista miestä. Mukana passeja sekä rahaa. Osa heistä väitetysti toimi Mossadin agentteina. Tutkimukset miehiä kohtaan julistetaan salaisiksi. Keitä he olivat ja mitä he tekivät jäävät arvoitukseksi.

Päivää ennen iskuja Pentagonista häviää rahaa 2,3 triljoonaa dollaria. Pentagon tuhoutuu osittain iskussa. On eri väitteitä siitä, että osuiko Pentagoniin lentokone vai ohjus. CNN uutislähetyksessä samana aamuna, joka keskeytettiin, kun toimittaja ilmoitti, että "ei täällä näy tuhoutuneen lentokoneen osia" viittaisi ohjusiskuun. Samoin sortui WTC torni 7, johon ei osunut lentokonetta, vaan se räjähti ja romahti alas. WTC 1 ja 2 raunioista löytyi räjähdeainejäämiä, joiden tutkinta jäävättiin. Taas syytettiin Osama Bin Ladenia. Osama kielsi osuutensa iskuun, eikä tiennyt iskuista mitään. Bin Laden sanoi: "USA:n hallinnon sisällä on hallinto, joka on täysin israelilaisten hallinnassa". (M.S King Ii s.240-250)

Vuoden 2001 tapahtumat antoivatkin oikeuden G.W. Bushille perustaa DHS (Department of Homeland Security) organisaation, joka budjetti on 40 Mrd. $ ja 250 000 työntekijää. Näillä voidaan helposti vakoilla USA:n omaa kansaa.

(https://www.scoop.co.nz/stories/WO0902/S00499.htm)

(https://www.911-strike.com/fox2.htm)

(https://www.counterpunch.org/2008/09/27/an-israeli-trojan-horse/)

(https://www.israellobby.org/urbanmoving/)

(https://abcnews.go.com/2020/story?id=123885&page=1)

3.10.2001 Ariel Sharon (Israelin pääministeri) kertoo Shimon Perezille: "Älä huoli amerikkalaisten painostuksesta, me (Israel) kontrolloimme Amerikkaa". (Washington report)

Irakin sota alkoi maaliskuussa 2003. Presidentti Bush ilmoitti hyökkäyksestä 18.3.2003 Saddam Husseinille. Hyökkäys alkoi 20.3.2003. Tavoitteena oli löytää joukkotuhoaseita, mitään joukkotuhoaseita ei koskaan löydetty. Päivä, jolloin USA ilmoitti hyökkäyksestä Saddam Husseinille, oli jälleen purim-juhla, eli Israelin kansa juhli voittoaan Babyloniasta (nykyinen Irakin alue) (Juutalaisen kalenterin mukaan 18.3.2003). Saddam Hussein tuolloin oli jo halukas siirtymään kultakantaan. Mihin Irakin kulta on hävinnyt? Jännä sattuma, että liittouman sotien alkamiset tai loppumiset entiseen Babyloniaan onkin juuri tapahtunut juutalaisten purim-juhlan aikaan. Joku on varmaan ajoittanut ko. tapahtumat näille päiville. Voitte taas tehdä omat johtopäätöksenne siitä, onko asia näin vai onko kaikki vaan sattumaa. Lainatakseni Universumia, niin mikään ei ole sattumaa!

(https://www.elitereaders.com/united-states-steal-trillions-dollars-iraqi-gold-oil/)

2000-luvun alkupuolella oli useita pommi-iskuja ja -iskujen yrityksiä niin USA:ssa kuin muuallakin. Samoin New York lentokentältä lähteneitä koneita sabotoitiin. Tästä asiasta tulen kirjoittamaan enemmän kirjoituksen osassa III.

2006 Venäjän presidentti lahjoittaa USA:lle WTC muistomerkin. Muistomerkki ei saa arvostusta ja sitä koskaan ei viedä Manhattanille, vaan New Jerseyn puolelle, jota media ei tuo julki millään lailla. Samana vuonna Putin lausui: "The Uni-Polar World viittaa maailmaan, jossa on yksi mestari, yksi hallitsija, yksi auktoriteetin keskus, yksi voiman keskus, yksi päättävä elin. Tämä on vahingollista - tältä pohjalta ei voida luoda moraalisia perustuksia modernille sivilisaatiolle." The Uni-Polar Worldillä Putin tarkoittaa NWO:ta. Ei ole ihme, että maailman media halveksii Putinia ja pitää häntä Hitlerinä. Onhan koko media sionisti-juutalaisten (NWO) hallinnassa.

Dr. Webster Griffin Tarpey kirjoittaa vuonna 2008 ennen kuin Obama valitaan presidentiksi seuraavaa: "Seuraavan USA:n hallituksen tehtävänä on tuhota Kiina ja Venäjä, mikäli se on Obaman hallitus. Euroopan on syytä herätä ja olla varuillaan. Obaman ulkomaanpolitiikan tehtävänä on pitää "showndown" Venäjän ja Kiinan kanssa".

Vuonna 2009 G. Soros oli hyvin huolissaan siitä, että Kiina oli ominaan eikä mukana NWO:ssa. "I think you need a New World Order, that China has to be part of the process of creating it and they have to buy in to it." (M.S King II s.271)

Operaatio Valettu lyijy (Gazan verilöyly) oli Israelin maahyökkäys Gazan alueelle jatkuvan rakettitulen vuoksi tammikuussa 2009. Israelin armeijaa syytettiin operaatioon liittyvistä sotarikoksista mm. ihmiskilpien käytöstä hyökkäyksessä. YK:lla oli raportissaan todisteita siitä, että palestiinalaiset syyllistyivät sotarikoksiin ampuessaan raketteja eteläiseen Israeliin, jolloin tarkoitus ei ollut osua sotilaskohteisiin, vaan ohjukset ammuttiin siviiliväestön alueelle.

Arabeja kuoli 1400 ja israelilaisia 11. Israelilaiset lapset saivat kirjoittaa maansa pommeihin viestin, "from Israel with love" (M.S King II s.270)

USA:n keskuspankki järjesti v. 2010 ostolainoja 600Mrd. $ edestä. Tämä johti siihen, että amerikkalaisten tuotteet kallistuivat 5% vuosittain ja työttömyysprosentti kohosi 20 %:iin. Asian järjesti keskuspankin puheenjohtaja Benjamin Shalom Bernanke. Osa asiantuntijoista epäili, että halutaanko USA mahdollisesta kaataa taloudellisesti. (M.S King II s.272)

Samana vuonna pidetään Jekyll Island:lla 100-vuotis juhlakokous keskuspankille. Vuonna 1910 alkoi ensimmäinen salainen Jekyll-saaren kokous, johon osallistuivat Rockefeller-Morgan-Warburg-Schiff-Rothschild perheet.

2011 Mohammed Gaddafi tapetaan USA:n/CIA:n toimesta. Gaddafi oli NWO vastaan ja monta kertaa puheissan mainitsi NWO teot mm. JFK:n murhan. Libyan elintaso oli Afrikan korkeimpia, koska maalla ei ollut velkaa, heillä oli oma keskuspankkinsa, jossa Rothschildeilla ei ollut mitään tekemistä. Libyasta löytyy maakaasua ja öljyä. 2010 luvulla katseet ovat kääntyneet seuraavaksi Iraniin, maahan, jota vielä ei ole vallattu. Onko kyseessä jälleen kerran NWO:n halu pimittää hyökkäyksiä USA laivoja kohtaan esim. Israelin toimesta (on väitetty, että iranilaissotilaat ovat pyrkineet sabotoimaan USA:n sotalaivoja). Iranilla oli täysin sama kohtalo kuin Irakilla, että epäiltäisiin joukkotuhoaseiden olemassaoloa. Kansainväliset tutkijat ovat käyneet Iranissa ja todisteita joukkotuhoaseista ei ole löytynyt. Presidentti Trumppia on yritetty saada aloittamaan sota Irania vastaan, mutta näin ei ole käynyt. Paljonko Iranissa on kultaa tai öljyä?

Kaikki muistaakin Anders Behring Breivik:n, joka teki heinäkuussa 2011 terrori-iskut Oslossa ja Utøyan saarella, Oslon lähistöllä. Iskuissa kuoli 77 ihmistä. Iskut koostuivat oslolaisen virastotalon edessä räjäytetystä autopommista, johon kuoli kahdeksan, ja joukkomurhasta Utøyan saarella, jossa oli nuorisojärjestön kesäleiri, missä hän ampui 69 ihmistä. Breivik oli jälleen kerran "psykopaattisen" sairas, niin kuin lähestulkoon kaikki historian aiemmatkin yksittäiset murhaajat. Mikä oli Breivikin tarkoitus tehdä nämä teot? Media on jälleen kerran antanut oman lausuntonsa, mutta pengotaanpa hieman asiaa. Mielenkiintoiseksi tekee sen, että Breivik sanoi oikeudessa kuuluvansa kansainväliseen oikeistolaiseen verkkoon Temppeli herroihin (taas muistamme Temppeli herrojen perustuksen Illuminatiin, osasta I). Breivik väitti, että hän tapasi Liberiassa Serbian nationalisteja ennen iskuja ja hänellä oli kontaktihenkilö nimeltään "Richard the Lionheart". Alkaa kuulostamaan taas jälleen Globalistille.

(Lähde: https://www.thedailybeast.com/cheats/2012/04/18/breivik-claims-extremist-network)

Kun asiaa penkoo vielä enemmän, niin löytyy lisää - Muutama päivä ennen Breivikin iskuja, samalla paikalla oli tehty terrorismin vastainen harjoitus. Käytännössä räjäytettiin samankaltainen pommi, kuin "Breivik:n" autopommi. Harjoituksessa oli vain ristiriitaisia lausuntoja ja epäiltiinkin, että pommeja olisi oltu viritetty viemäreihin. Miten Breivik ehti Oslon pommi-iskusta niin nopeasti saarelle, missä hän ampui kymmeniä nuoria? Vahva epäilys kohdistuu taas globalisteihin. Wikileaks:n tietojen mukaan Norja olisi halunut pois Natosta erinäisistä syistä. Oliko isku näpäytys Norjalle? Kannattaa lukea oheinen blogiteksti koko asiasta (tekstissä lähteet erillisenä):

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/riikkasoyring/78704-norjan-pommi-iskun-oudot-piirteet/

Sandy Hook:n alakoulun joukkoammuskelu tapahtui USA:ssa 2012. Tästäkin on liikkeellä erilasia salaliittoja. Yksi on se, että mitään kouluammuskelua ei tapahtunut lainkaan, vaan kaikki oli näytelmää CIA:n toimesta. "Ampuja" oli autistinen poika. Sinänsä mielenkiintoinen asia, että kaikki ampujat ovat olleet yksittäisiä murhaajia, joilla on ollut joku "mielenvika". En ota millään lailla kantaa siihen, onko tapahtuma todellista vai ei. Katsoin kuitenkin 6-vuotiaan lapsen (joka kuoli ammuskelussa) isän haastattelun. Jotain outoa haastattelussa on, jos ajattelee että lapsensa menettänyt käyttäytyy näin niin kuin hän (nauraa ennen kuvausta ja aivan kuin alkaisi näytellä, kun mikrofoni tuodaan eteen). Ohessa video.

https://www.youtube.com/watch?v=gD_r3D6AU_4

2013 Venezuelan presidentti Hugo Chavez kuolee yllättäen syöpään. Ennen kuolemaansa hän arvosteli Israelia terroristi maana, eikä hänellä ole kytköksiä NWO:n. On muitakin Etelä-Amerikan presidenttejä, jotka ovat kuolleet syöpiin. On myös väitteitä, että CIA olisi kehittänyt salaisen "syöpäaseen". Tämä on kuitenkin salaliittoteoria.

Yllättäen paavi Benedictus eroaa vuonna 2013. Tilalle valitaan paavi Francis. Benedictus on ensimmäinen paavi 600 vuoteen, joka eroaa. Paavin ei kuuluisi erota. Väitetään, että NWO halusi tilalle uuden narusta vedettävän paavin ja sen he saivat. (M.S King II s.285)

Kuten osassa I ja II olemme huomanneet, eliitti ja illuminati on toiminut jo vuosisatoja pyrkimyksenä hallita maailmaa sekä maailmanjohtajia. Eliitti ei perustu yhdestä dynastiasta, vaan useasta, vaan puhutaan 13 perheen dynastiasta, jotka maailmaa haluaa hallita. Dynastioita saattaa olla enemmänkin. Dynastioiden ohella heillä on "pääarkkitehteja", jotka kykenevät järjestelemään "laillisesti" asioita ihmisten huomaamatta. Yksi tällainen "pääarkkitehdeista" on Askenasin juutalainen ja sijoittaja George Soros. V. 2018 World Economic Forumin kokouksessa Soros sanoi seuraavaa: "Pidän Trumpin hallintoa vaarana koko maailmalle, mutta se tulee häviämään v. 2020 mennessä". Mitä hän tällä tarkoitti? Itselläni on hyvin vahva tunne, että G. Soros tarkoitti Covid-19 pandemiaa ja siitä aiheutuvia seurauksia USA:n presidentin vaaleihin. Covid-19 on jo todistetusti laskettu laboratoriosta maailmaan. Tästä löytyy useita todisteita, kuten tekstin muistakin asioista. Covid-19 tapauksia on kaikkiaan maailmalla n. 40 milj. Kuolleita on kaikkiaan n. 1 milj. (väitetään-vääristelty luku). Sikainfluenssaan kuoli n. 500 000 ihmistä. Hong Kong flunssaan kuoli n. 1 milj. ihmistä. Kuka muistaa, kun tuolloin maailma laitettiin kiinni ja käytettiin maskeja? Ei kukaan, koska näin ei käynyt.

World Economic Forum on täynnä Rockefellereiden, Rothschildien ja muiden eliitin jäsenten kaltaisia sukuja, jotka ajavat NWO:ta. Tämä sama asia on YK:n listalla eri nimellä - kestävän kehityksen aika 2030. Kannattaa käydä lukemassa se.

Koronaviruksesta ja sen hoidosta annetaan jatkuvasti ristiriitaisia ohjeita, millä tai mikä siihen auttaa. Todellisia lääkäreitä tai virologeja ei kuunnella. Kuunnellaan valtioiden taholla korkeilla paikoilla olevia henkilöitä, joilla on oma "agenda" ajaa NWO:ta. Koronaa käytetään hyväksi poliittisiin tarkoituksiin. Todellisuudessa on ainut maa, joka on NWO:n tiellä ja se on USA ja sen presidentti D. Trump. Kaikki muut ovat jo taipuneet tai itse asiassa eivät taipuneet vaan mukana menemässä maailmanhallintoon. Donald Trumpin juuret ovat Saksassa. Alkujuuret menevät kuitenkin väitetysti skandinaviaan, etenkin Islannin ja Tanskan kuninkaallisiin.

(lähde:https://icelandmonitor.mbl.is/news/culture_and_living/2017/01/24/donald_trump_is_related_to_most_icelanders_and_dani/).

World Ecomic Forum johtajat puhuvatkin koko ajan "great reset" ajasta, vuodesta 2021. Miten ihmeessä se täsmää kaikkien näiden asioiden kanssa? Etenkin Yhdysvaltojen presidentin vaalien kanssa. Kesäkuussa 20. päivä 2020 Klaus Schwamp toimitusjohtaja World Economic F orum:ssa sanoikin: "Covid-19 pandemia tarjoaa harvinaisen, mutta kapean mahdollisuuden reflektoida, uudelleen ajatella sekä uudelleen asettaa meidän maailmamme. Tähän tarvitsemme myös Bill Gates:a". Linkki, jos joku haluaa käydä katsomassa videon n.25min.:

https://www.youtube.com/watch?v=sb9jRqgDOJ8

Suurin ongelma on Covid-19 ratkaisu, miten sen parantaa. Ei haluta muuta lääkettä kuin rokote. Ei haluta kuulla tai hyväksyä hydroksiklorokiiniä auttavana tekijänä. Hydroksiklorokiiniä on käytetty jo 60 v. lääkkeenä. Kuka tahansa kuka puhuu ko. aineesta, suljetaan pois kaikkialta, etenkin sosiaalisesta mediasta. Illuminatin perheet omistavat median - kaikki. Lääkärit ympäri maailmaa on käyttänyt hykroksiklorokiiniä koko ajan Covid-19 pandemian aikana. Covid-19 pandemiaa ei vaan haluta poistaa tai saada siihen ratkaisu. Me kaikki tiedämme rokotteiden vaarallisuudet ja vaikutukset, mitä se maailmalla on tehnyt myöskin Suomessa. Sikainfluenssan aikana tuli narkolepsiaa, joka hiljennettiin välillä äänillä eikä siitä kukaan vastuuseen joutunut.

Jos Covid -19 pandemia voitetaan, great reset ei toteudu ainakaan v.2021. Pääsisimme elämään normaalia elämää, ilman maailmanhallitusta ja NWO:a sekä maskeja ja erilaisia rajoitteita.

Eikö kukaan huomaa USA:n presidentin vaaleista, että Joe Biden on pelkkä eliitin "nukke", niin kuin monet muut Yhdysvaltain entisistä presidenteistä? Eikö kukaan huomaa, ettei miehestä ole ainesta presidentiksi. USA:han halutaan presidentti, joka toimii eliitin mukaisesti. Eikö se ole jo osoitettu näissäkin teksteissä, mitä olen kirjoittanut? Soros on demokraatti, globalisti sekä kuuluu "House of Rothschilds" dynastiaan. Soros tukee miljoonilla Bideniä ainoastaan siksi, että Trump häviää vaalit. Donald Trump on ainut USA:n presidentti sen historiassa, joka ei ole aloittanut sotaa yhdenkään maan kanssa. Haluttiin, että Trump aloittaisi sodan Pohjois-Korean ja Iranin kanssa, mutta ei. Trump on kapitalisti, ei globalisti. Trump vei USA:n pois WHO:sta ja miksi? Bill Gates ja eliitti omistaa käytännössä WHO:n. Kaikki puhuvat koko ajan uudesta normaalista. Mikä se on? Oletteko ajatelleet? NWO, uusi maailman järjestys on se uusi aika.

Kaikki alkoi jo vuonna 2016. Heti kun D. Trump astui virkaan, alkoi vyyhti Venäjä kytköksistä. Suurin takaa-ajaja oli Adam Schiff, Rothschildin sukuun kuuluva politiikko, niin kuin moni muukin.

Nyt on käynnissä Antifa ja mellakat. Soros rahoittaa sitä. Antifa on terroristijärjestö. Käykää katsomassa antifan logo ja lippu, muistuttaa hyvin paljon Natsi-Saksan lippua 1930-luvulla. Internetselaimelle kun kirjoittaa www.antifa.com, niin se ohjaa suoraan Joe Bidenin sivulle.

Kenenkään ei tarvitse uskoa näitä tekstejä. Lukekaa, kuunnelkaa, pitäkää silmät ja korvat auki ja tehkää omat johtopäätöksenne mihin tämä maailma on menossa. Tänään kirjoittaessani on 12.10.2020 ja taas on viime aikoina uhkailtu laittaa Suomi kiinni Covid-19 takia. Oletteko valmiit siihen, että tulee lisää työttömyyttä ja konkursseja? Kuka joutuu taas maksamaan Euroopalle elpymisrahaa. Viime kevät maksoi jo 3,6 mrd €. Tuleeko syksystä toinen erä? Viimeisempänä tietona on, että WHO on kääntänyt kelkkansa erilaisille rajoituksille. Mitä WHO on alkanut pelätä? Hillary Clintonin tuhotut sähköpostit aiotaan julkistaa. Mitä sieltä tulee esiin, koskien Covid-19:ta? Koko Venäjä-skandaali vuodelta 2016 oli kuin olikin Clinton-Obama-FBI-CIA kytkös. Mitä eliitti teki oikein Covid-19 pandemian suhteen? Niin kuin Universumi on kaikissa kanavoinneissa ilmoittanut, että kaikki menee suuren suunnitelman mukaan ja te ette "häviä". Hyvyys ja rakkaus voittaa, se on käsikirjoitettu eikä se muutoin tule menemään. Eliitti on tehnyt juuri tuon oman osansa ja saanut aikaan massaheräämisen maailmalla, josta Universumikin on koko ajan maininnut. Se tarvitaan, jotta "hyvä" voittaa. Näin on käynyt ja näin se tulee menemään. Muutaman viikon päästä on USA:n presidentinvaalit. Uskon, että sitä ennen tulemme vielä näkemään erilaisia käänteitä monessakin asiassa. Blogitekstin osassa III käsittelen enemmän tulevaa ja niitä ennustuksia, joita on tehty eliitin seuraavien liikkeiden suhteen.

Lopuksi katsokaa alla oleva video. Se on salaisen liiton lusiferinen verivalasopimus. Sopimus koskee illmuninatia sekä siihen liittyviä eliitin dynastioita. Sanoma on suhteellisen julmaa.

Kiitos kaikille, jotka olette lukeneet Hyvät, Pahat ja Rumat tekstiä. Vielä yhden osan verran kirjoitan tästä aiheesta ja tämän jälkeen palaan positiivisempiin aiheisiin. Toivon kaikille hyvää ja turvallista syksyä 2020.
Hyvät, pahat ja Rumat osa I - Eliitin ja Illuminatin synty sekä nousu

(11.10.20)

Kuka on kukin ja mikä on mikin? Kuka sen tietää? Maailman historia on täynnä asioita, tapahtumia, ilmiöitä sekä tekoja, joilla on ollut ja on edelleen vaikutus nykypäivään. Kuka niitä muistaa tai ken osaa yhdistää ne tähän päivään? Ei varmaankaan kukaan, koska kukaan meistä ei ole ollut näkemässä ja kokemassa niitä, ei ainakaan muista. Kaikki maailman tapahtumat ovat kuin keitto. Kukaan ei vaan osaa kertoa onko kyseessä kasviskeitto, lihakeitto vai kalakeitto. Mistä se johtuu? Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että maailman historia on muuttunut muutaman kerran vuosien saatossa (esim. ketkä ovat asuttaneet tietyn alueen ensimmäisenä). Mitä historia on ollut alun perin? Historiaa on kirjattu ja todennettu, mutta mistä löytyy totuus? Ei ainakaan valtamediasta. Tehdessäni tätä blogitekstiä oli äärettömän vaikeaa löytää sellaista kirjoitettua tekstiä, mihin voisi täysin luottaa, koska sellaista ei vain löytynyt. Jouduin kahlaamaan useita satoja sivuja materiaalia ja tehdä niistä jonkinasteisen tulkinnan ja yhteenvedon asioille. Wikipediasta löytyi hyviä vuosilukuja, mutta Wikipedia ei todellakaan kerro koko totuutta. Joissain löytämissäni lehtiartikkeleissa taas oli asioita, jotka koskaan eivät ole löytäneet valtaväestön käsiin. YouTube videot olivat hyviä, koska niissä oli eri ihmisten haastatteluita. Mikä niistäkään on sitten totta tai saatikka aitoja?

Löysin kirjailija M.S Kingin, joka on perehtynyt historian syvyyksiin hieman eri näkökannasta kuin normaalisti. King haluaakin tuoda asioita julki, joita ei ennen ole tuotu ihmisten tiettäväksi. M. S. King on yksityinen, tutkiva journalisti sekä tutkija, joka etsii kysymyksille vastauksia New Yorkissa. (M.S King Planet Rothschild, The forbidden history of the New World Order)

Itselläni olikin kysymys ennen tätä kirjoitusta, voiko Illuminaatti olla totta, onko olemassa Eliittiä tai eliittiperheitä, sekä kuinka paljon voisi löytyä faktaa ko. asiasta. Luettuani satoja sivuja kirjoja ja artikkeleita, niin vastaus kylläkin löytyi. Todella joskus satoja vuosia sitten joku tai jotkut tahot alkoivat jo tekemään suurta suunnitelmaa tulevaisuutta varten. Mikä se suunnitelma sitten on? Miten se piti toteuttaa ja ketkä sen takana ovat? Mitä kaikkea siihen liittyy? Suuri suunnitelma on ottaa maailma haltuun tiettynä ajankohtana tulevaisuudessa. Koska sellainen suunnitelma toteutuu? Hyvät ystävät - suunnitelma on lähes viimeisillään valmis, loppuhujausta sekä loppu huijausta vailla ja sitä viedään loppuun kovaa vauhtia. Miksi näin on vai onko näin? Tehkää omat johtopäätelmät seuraavista kappaleista, joita päätin kirjoittaa auki teille hyvät ystävät. Teksti sisältää historiaa, olettamuksia ja todellista faktaa.

Mihin kaikki pohjautuu ja ketkä tähän asiaan liittyvät? Tällä kirjoituksella pyrinkin nyt hyvät ystävät saamaan nuo sadat sivut tähän tiivistettyä, niin että teillä jää jonkin asteinen kuva kaikesta. Osa teistä on hyvinkin valveutunut asian suhteen, mutta on paljon ihmisiä, jotka tästä asiasta ei juurikaan tiedä mitään. Toivon, että yritettyäni parhaani, saisin jonkinmoisen tekstimuotoisen todellisuuden aikaan. Alue on laaja, joten olen joutunut tiivistämään aika monet asiat.

Aluksi; Ikävä kyllä vietettyäni aikaa n. 4 viikkoa, niin katse osoittaa kohti kansakuntaa ja maata nimeltään Israel ja Palestiina, tuo Jumalan kansan asuttama pyhä maa. Täältä kaikki saa alkunsa. Tästä maasta on taisteltu tuhansia vuosia ja 2000 vuoden takaiset tapahtumat yksinkertaisesti tekevät paikasta jollakin lailla erikoisen, suuren ja nimenomaan pyhän. Suurin osa ihmistä, jotka kutsuvat itseään juutalaisiksi, ovat todellisuudessa aivan muualta lähtöisin kuin Pyhästä maasta. Näitä ns. muita juutalaisia ovat mm. aškenasien juutalaiset, jotka ovat kotoisin Ranskasta, Saksasta ja nykyisen Georgian alueelta. Aškenasien osuus maailman juutalaisista on nykyään noin 80 %.

Nämä ihmiset tietoisesti väittävät, että Israelin maa on heidän perintöoikeutensa, vaikkei se sitä todellisuudessa ole. Ovathan muslimit asustaneet Palestiinan alueella jo ties kuinka kauan. Näin myöskin väittää yksi eliitti suvuista - Rothschildit. Rotchildin sukupuu on vain yksi usean mahtisuvun joukossa. Näitä on useampia mm. Rockefeller, Morgan, Astor, Windsor jne. (osa heistä ei ole juutalaista sukua). Tässä tekstissä en juurikaan käsittele valtaperheitä. Tässä kirjoituksessa Hyvät, pahat ja Rumat osa I käsittelen yhden perheen nousua valtaan - Rothschildin sukua ja siihen liittyviä ilmiöitä (v.1700-1913). Kirjoitelman osassa II käsittelen enemmän maailman tapahtumia (v.1914-2020) ja mitkä asiat liittyvät mihinkin. Kirjoitelma päättyy vuoteen 2020, jossa voidaan nähdä selkeä syy yhteys tähän päivään miksi esim. Covid-19 jyllää ja mikä on kaikkien "katastrofaalisten" tapahtumien syy ja seuraus. Trilogian viimeisessä osassa III käsittelen yhteenvetoa kaikista näistä ja liitän median mukaan. Mitään tapahtumaa ei voida todistaa mihin se liittyy, mutta tapahtumien punainen lanka on aika selkeä. Ottakaa itse selvää asioista, lukekaa, tutkikaa ja tehkää omat johtopäätöksenne tapahtumista sekä niiden kulusta.

Aloittakaamme katsomalla yllä oleva video. Kertoja on itse Nicolas Rockefeller, joka kertoo eliitin aikeista maailmassa. Nicolas kertoo videolla yhden mahtiperheen aikeista hyvin suoraan ja rehellisesti. Onko olemassa eliittiä, salaista järjestöä Illuminaattia tai New World Orderia jotka juonivat maailman kohtaloksi? Onko heillä pelkästään "hyvä" mielessä ihmisille? Vastaus löytyy osista I, II ja III.

Rothschild on kansainvälinen, saksanjuutalaista alkuperää oleva pankkiiri- ja liikemiessuku. Suvun perusti Mayer Amschel Rothschild (1744-1812), joka aloitti pankkitoimintansa Frankfurt am Mainissa 1700-luvun lopulla. Rothschildit keräsivät 1800-luvulla valtavan omaisuuden rahoittaessaan Euroopan hallituksia, kaivoksia ja rautateitä. Vaikka Rothschildien vaikutusvalta ja omaisuus ovatkin 1800-luvusta nykypäivään huomattavasti vähentyneet, heillä on yhä runsaasti varallisuutta sekä liiketoimintaa muun muassa pankki-, kaivos- ja viinialalla. Varhaisessa vaiheessa Mayer teki kauppaa eri ylhäisten sekä ruhtinaiden kanssa. Vuonna 1755 Mayer aloitti pankkiuransa Hanoverissa Saksassa, Oppeheimer perheen omistamassa pankissa.

Juutalais-Sionisti Rothschildin perheellä oli myös avainrooli Israelin valtion perustamisessa 1900 (sionismi) luvun alussa. Voidaankin olettaa, että Mayer Amschel Rothschil olikin alkuperäinen New World Orderin kummisetä. (M.S King s.11)

Rothschild pyrki myöhemmin pitämään suvun omaisuuden suvun hallussa ja määräsi siksi testamentissaan suvun ulkopuolelle naineet naiset perinnöttömiksi. Tämän seurauksena suvussa alettiin harjoittaa paljon serkusten välisiä avioliittoja. Vuoteen 1905 mennessä suvun 58 avioliitosta tasan puolet oli ollut serkusten välisiä. Rothschildien dynastian yhtenäisyys ja menestys perustui suurelta osin juuri Mayer Rothschildin patriarkaalisuuteen ja vaatimukseen siitä, että Rothschildien on aina naitava vain juutalaisia. Monesti puhutaan verijuuresta- "Bloodline". Tässä onkin hyvä huomata, että juutalaissuvut sekoittuivatkin keskenään.

Mayer Rothschild sai suojelijakseen Hessen-Kasselin kruununprinssi Vilhelmin, joka teki hänestä vuonna 1769 hovifaktorinsa. Vilhelmistä tuli myöhemmin Hessenin maakreivi ja vaaliruhtinas, ja hän antoi vähitellen raha-asiansa Rothschildin hoidettaviksi. Vuoteen 1796 mennessä Rothschildin omaisuus oli kasvanut nopeasti suureksi, kun hän oli ryhtynyt antamaan asiakkailleen luottoa, ja hänestä oli tullut yksi Frankfurtin rikkaimmista juutalaisista. Hän liittyi lainakonsortioihin ja hänestä tuli hovien rahoittaja. Ranskan vallankumouksen aikana Rothschild hankki tarvikkeita Itävallan armeijalle brittiläisillä kolikoilla ja toi maahan englantilaisia tekstiilejä. Rotthschild aloitti jo varhaisessa vaiheessa sotien rahoittamisen. (Wikipedia)

Samoihin aikoihin on perustettu Illuminati. Illuminaatti järjestön säännöt kirjoitettiin salassa viiden miehen toimesta 1.5.1776. Illuminatin perustajana toimi Adam Weishaupt (Jesuiitta oppinen). Adam Weishauptin rahoittajana ja määräysvaltaisena jäsenenä toimi Mayer Amschel Rothschild. Illuminati on latinaa ja tarkoittaa valaistuneet. Se oli jo v. 1776 salaseura. Sen tavoite oli korostaa järkeä ihmisten ajattelussa sekä vähentää kirkon ja valtion valtaa. Saavuttaakseen järjestönsä tavoitteet jäsenten piti tehdä havaintoja, koota tietoa ja toimittaa salaisia raportteja ylimmilleen. Tätä kautta järjestö tavoitteli mahdollisuutta valvoa yleistä mielipidettä, rajoittaa vallanpitäjien valtaa, rajoittaa kumouksellisten ja taantumuksellisten toimintaa sekä valaa pelkoa vihollisiinsa. Järjestön kerrottiin omaksuneen kuuliaisuuden jesuiittojen opeista, kokeet ja seremoniat vapaamuurareilta sekä maanalaiset mysteerit ja pelottomuuden temppeliherroilta. 1700-luvulla oli jo käytössä rahallinen ja seksuaalinen lahjonta. Tällöin käytettiin myös orjuutta poliittisilla kiristyksillä, konkurssiuhkilla, paljastamisilla jne.

Jesuiittajärjestö taas sai alkunsa 1500-luvulla ritareista ja sen perusti 7 jäsentä. Seuran jäsenistössä eli voimakkaana ajatus Pyhän maan (nykyinen Israelin ja Palestiinan alue. Maasta tulee pyhä, kun se liittyy Jumalan pelastussuunnitelmaan) vapauttamisesta muslimien käsistä.

Väitetään, että Adam Weishaupt suunnitteli alusta lähtien maailmanhallintasuunnitelman New World Orderin. Olihan Weishaupt jesuiitta oppinen. Illuminati kiellettiin Baijerissa vuonna 1787, eikä sen myöhemmästä toiminnasta ole tietoa. Osaltaan historia kertoo, että tuolloin jo salaseura jatkoi toimintaansa, maan alle siirtyen. (Wikipedia)

Illuminatin merkki on käytössä edelleen usean eri yrityksen logossa mm. mediayhtiö CBS:n logossa on nähtävillä Illuminatin evil "silmä". On paljon muitakin yhtiöitä, joissa näkyy Illuminatin logo tai vastaava mm. piilotettu luku 666. Dollarin setelissäkin löytyy pyramidi ja Illuminatin silmä.

Samana vuonna kuin Illuminati perustettiin, annettiin 4.7.1776 Yhdysvaltain itsenäisyysjulistus. Dollariinkin on jo kirjoitettu merkintä "Novus Ordo Seclorum" (New Order for the Ages) - New World Order! Vuonna 1781 kun USA:n perustuslakia ajettiin, oli jo suuri pelko, että jos Amerikan hallituksesta tulee keskitetty, voi ilmetä korruptiota ja vaaraa vapaalle kansalle. Tällöin oli kulta ja hopea ainut oikea valuutta. Tuolloin jo G. Washington luotti vahvasti puolalaissyntyiseen juutalaiseen rahanlainaajaan nimeltä Haym Salomon. (M.S King s.15-16)

Vuonna 1798 Illuminati oli jo yrittänyt värvätä tunnettua skotlantilaista fyysikkoa ja filosofian professoria John Robinsonia, joka kirjoitti "todisteet salaliitosta uskontoa ja Euroopan hallintoja vastaan. Kirjoituksessa hän paljastaa mm. salaisen järjestön Ranskan Vallankumouksen takana. Hän varoitti jyrkästi Eurooppaa: On perustettu järjestö, jonka tarkoituksena on vääristellä uskon asiat sekä saada aikaan kaaosta Euroopan hallituksissa toisiaan vastaan. Järjestön johtajat hallitsisivat maailmaa, hallitsemattomalla voimalla, kun muu maailma on palkattu heidän johtajien "työkaluiksi". Tähän USA:ssa George Washington vastasi: "Olen täysin samaa mieltä Illuminateista sekä Jacobiinien soluttautumisesta vapaamuurareihin". Jakobiinit olivat Ranskan suuren vallankumouksen ajan johtava vallankumouspuolue vuodesta 1789 lähtien, joilla on taipumus mielivaltaiseen ihmisten kohteluun. (M.S King s.29)

1800-luvun vaihteessa Mayer Rothschild laajensi pankkitoimintaansa ympäri Eurooppaa ja lähetti viisi poikaansa perustamaan pankit Frankfurtin lisäksi Napoliin, Wieniin, Pariisiin ja Lontooseen. Mayerin pojista Amschel johti Frankfurtin toimintoja, Carl (Kalman) lähti Napoliin, Salomon Wieniin, James (Jakob) Pariisiin ja myöhemmin menestynein kaikista, Nathan Lontooseen. Nathan oli aloittanut Manchesterissa vuonna 1806 ja siirtynyt lopulta Lontooseen, minne hän perusti N M Rothschild & Sons -yhtiön. Hän rikastui lainaamalla rahaa sotaa käyville hallituksille, sillä periaatteella, että sodan voittajalle lankesivat maksettavaksi häviäjän velat. Nathanin vaikutusvalta Englannissa kasvoivat suuremmaksi kuin toisen juutalaisdynastian (Montefiores, Goldsmids, Mocattas), jotka omistivat Englannin pankin. (M.S King s.30 ja Wikipedia)

Rothschildien pankkitoiminta kehittyi aikana, jolloin Euroopassa käytiin paljon sotia, joihin hallitukset tarvitsivat rahaa. Rothschildit rahoittivatkin useita Euroopan maita sodissaan, kaikkia osapuolia. Tavanomainen keino kerätä varat sotimiseen oli verotus, valtion omaisuuden myynti, tai inflaatio, sillä rahoitusmarkkinat olivat vielä kehittymättömiä ja lainat olivat kalliita. Nathanin ja muiden Rothschildien kehittämä pankkitoiminta salli brittiläisten kapitalistien sijoittaa suuria summia ostamalla kansainvälisesti vaihdettavia, kiinteäkorkoisia haltijavelkakirjoja. Tämä oli samalla Rothschildien menestyksen perusta, vaikka heidän pankkitoimintaansa kuului paljon muutakin. He ilmoittivatkin julkisesti, että sodat ovat kaikkein tuottoisin liiketoiminta.

Koska valtioiden maksukyky oli Rothschildeille tärkeä, he huolehtivat siitä, että he olivat vallan keskiössä ja tiesivät mitä tapahtuu. He kehittivät nopean ja laajan tiedonantajaverkoston, joka piti heidät muiden edellä talouden ja politiikan tapahtumista. Rothschildit solmivat läheisiä ja vaikutusvaltaisia suhteita Britannian ja Ranskan poliittiseen johtoon sekä Englannin Kuningas-huoneeseen.

Albert Pike oli yhdysvaltalainen asianajaja, sotilas, kirjailija ja vapaamuurari 1800-luvulla. Pike toimi Yhdysvaltain sisällissodan aikana kondefederaation prikaatin kenraalina. Pike liittyi vapaamuurarehin vuonna 1850. Albert Pike kirjoitti kirjeen Giuseppe Mazzinille vuonna 1871. Kirjeessä Pike kirjoittaa kuinka maailmansodat tulevat aikanaan alkamaan. Väitetään, että kirje olisi ollut British Museum:ssa ja kadonneen sieltä. On henkilöitä, jotka väittävät nähneensä ko. kirjeen. Kirjettä kuitenkin pidetään salaliittoteoriana. Kaikki voivat lukea maailmasotien ennustukset ja lähteet sekä tehdä omat johtopäätöksensä asiasta.

Lähteet:

https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/world-war-3-letter-albert-17240458

https://www.thesun.co.uk/archives/news/1075930/chilling-letter-written-almost-150-years-ago-predicted-both-world-wars-and-a-third-battle-against-islamic-leaders/

Napoleonin sodat

Jo ennen Napoleonin sotia (1803-1815) Rothschildeillä oli huomattava omaisuus ja suku oli saanut markkinajohtajan aseman arvometallikaupassa. Lontoosta käsin vuosina 1813−1815 Nathan Mayer Rothschild toimi keskeisenä brittien sotaponnistelujen rahoittajana. Hän järjesti jalometalliharkkoja Wellingtonin herttuan armeijalle ja brittien taloudelliset avustukset mannermaan liittolaisille. Yksinomaan vuonna 1815 Rothschildit käyttivät brittien Euroopan-liittolaisten lainoittamiseen 9,8 miljoonaa puntaa, joka nykyrahassa olisi 566 miljoonaa puntaa nykyajan jälleenmyyntihinnalla tai keskiansioihin suhteutettuna 6,58 miljardia puntaa. Napoleon ei koskaan suostunut lainaamaan rahaa Rothschildeilta, vaan Napoleon rahoitti sotansa myymällä USA:lle maata (USA:n keskilänsi). 1808 Napoleon kielsi pankki toiminnan juutalaisilta Ranskan alueella. Rothschildit eivät tästä pitäneet ja päättivät tuhota Napoleonin. (M.S King s.32 ja Wikipedia)

Rothschildin veljekset tekivät yhteistyötä Euroopan halki, ja suku onnistui kehittämään agenttien, laivureiden ja kuriirien Euroopan kattavan verkoston, joka kuljetti kultaa ympäri sotaa käyvää Eurooppaa. Suvun verkosto mahdollisti sen, että Nathan Rothschild sai poliittista ja taloudellista informaatiota ennen kilpailijoitaan, mikä antoi hänelle etulyöntiaseman markkinoilla ja teki Britannian hallituksen entistä riippuvaisemmaksi Rothschildien suvusta.

Usein toistetun väitteen mukaan Nathan Rothschild olisi saanut tiedon Britannia-Ranskan Waterloon taistelun ratkaisusta ennen kilpailijoitaan, mikä olisi mahdollistanut suuret voitot markkinoilla ennen tiedon leviämistä. Ranskalaisen vasemmistolaisen ja antisemitistisen journalistin Georges Dairnvaellin vuonna 1846 julkaiseman pamfletin mukaan voittoa olisi tullut jopa 135 miljoonaa puntaa eli nykyrahassa noin 5,6 triljoonaa puntaa.

Rothschildien tuottavin liiketoimi toteutettiin sen jälkeen, kun brittien voitto oli ilmoitettu julkisuudessa. Nathan Rothschild laskeskeli, että rauhan myötä tapahtuva hallituksen velanoton vähentäminen aiheuttaisi valtion joukkovelkakirjojen nopean nousun kahden vuoden stabiliteetin jälkeen, mikä viimeistelisi sodanjälkeisen talouden uudelleenjärjestelyn. Nathan Rothschild toteutti tämän jälkeen yhden taloushistorian rohkeimmista liikkeistä ja osti välittömästi valtion joukkovelkakirjoja, joita pidettiin silloin kalliina, odotti kaksi vuotta ja myi ne hintapiikin aikana vuonna 1817 saaden niistä 40 prosentin voiton. Rothschildien suvun sijoitusvolyymi huomioon ottaen summa oli valtava.

1815 Rothschildit käyttävät kuriirikyyhkyjä kommunikoidakseen nopeasti keskenään ja heidän agenttiensa kanssa. Verkosto tarjosi Nathan Rothschildille poliittista ja taloudellista tietoa ennen muita, mikä antoi hänelle etua rahoitusmarkkinoilla. Napoleonin viimeisen tappion jälkeen Waterloossa Rothschild sai tiedon taistelun tuloksesta ennen muita. Rothschild käytti Wellingtonin voiton "sisäpiiritietoa". Hän käski välittäjiään myymään osuutensa. Muut välittäjät olettivat, että Rothschild kuvittelee, että Britannia oli hävinnyt Waterloon taistelun. Paniikki myyminen ajoi markkinat alas historiallisen matalalle. Rothschild sitten ostikin markkinat edulliseen hintaan. Kun yleisö sai tietää Britannian voitosta Napoleonista, varastot nousivat uusiin korkeuksiin. Nathan Rothschild kertoikin tehneensä voiton 20-kertaisesti. (M.S King s.50)

Vuonna 1811 Rothschildien voima oli niin suuri, että he käytännössä omistivat Britannian. Vuosina 1812-1815 käytiin sota Yhdysvaltojen ja Ison-Britannianvälillä. Sodan taustalla olivat Napoleonin sotien aiheuttamat jännitteet maiden välillä esimerkiksi kauppaan liittyen. Rahoittajana sodassa oli Rothschildien dynastia.

Vuonna 1818 Nathan Rothschild järjesti 5 miljoonan punnan lainan Preussin hallitukselle. Keskeisin osa hänen liiketoimiaan oli joukkovelkakirjojen liikkeelle laskeminen. Lopulta hänellä oli niin paljon valtaa, että vuosina 1825-1826 Rothschild onnistui rahoituksellaan pelastamaan Englannin pankin likvideettikriisiltä. Vuonna 1828 Rothschildien omaisuus oli jo miljoonia puntia ja he hallitsivat kansainvälistä rahoitusmaailmaa täysin. Muutama Rothschildien sukuhaara Itävallassa ja Britanniassa sai 1800-luvulla aatelisarvon. Vuoden 1830 jälkeen James Rothschildistä tuli suvun näkyvin pankkiiri, kun suvun Pariisin-pankki nousi Ranskan talouselämän huipulle.

Rothschildit olivat 1830- ja 1840-luvuilla Euroopan rautateiden rakentamisen päärahoittajia. 1860-lukuun mennessä James de Rothschild oli rakennuttanut suuren osan Euroopan rautatieverkostosta Belgiasta ja Ranskasta Espanjaan, Saksaan ja Itävaltaan. Rothschildit ryhtyivät hankkimaan kaivostoimintaa 1830-luvulta alkaen Espanjan elohopeakaivoksista alkaen, ja he rahoittivat etenkin 1880- ja 1890-luvuilla lukuisia kulta-, kupari- timantti-, rubiinikaivoksia ja öljylähteitä eri puolilla maailmaa, kuten Afrikassa, Intiassa ja Kaukasuksella. Vuonna 1875 Lionel de Rothschild keräsi Britannialle rahat Suezin kanavaan sijoitettavaksi.

Rothschildien vaikutusvalta alkoi vähentyä 1800-luvun puolivälin jälkeen, kun muut pankkiirisuvut onnistuivat lisäämään vaikutusvaltaansa ja kilpailemaan Rothschildien kanssa suurista lainoista, usein jäljitellen Rothschildien perhekeskeistä liiketoimintatapaa. Rothschildit menettivät rahaa myös sijoituksissaan Yhdysvaltain sisällissodassa, mikä sai heidät pysymään ulkona Yhdysvaltain markkinoilta toistaiseksi.

Rotschildien pankkien johdosta, moni Euroopan hallituksista oli täysin velkaantunut perheelle. Venäjä oli yksi ainoita alueita, joihin Rotschildien lonkerot eivät yltäneet. Siitä tulikin maailmanvalloituksen este. Rothschildit eivät suostuneet koskaan lainaamaan rahaa Venäjän hallitukselle sen juutalaisvastaisen politiikan johdosta. Tuolloin Nathan Meyer Rotschild uhosi, että tulisi päivä, jolloin Venäjän Tsaari tuhottaisiin. Bolshevikit tekivät sen myöhemmin, väitetysti Rotschildien avulla sekä varoilla. Tuohon aikaan puhuttiin "Red Gang " tai "punaiset liikkeet" ryhmistä. Nykypäivänä tätä kutsuttaisiin terroristijärjestöksi, jotka tekivät tuhoaan ympäri Eurooppaa. Rothschildien tavoitteena olikin horjuttaa valtaa eri hallituksissa ja asentaa "demokraattisia" hallituksia, joita voidaan helposti valvoa "agenttien" toimesta, jotka työskentelivät NWO:lle (New World Order) - maailma perustuu suvereenien ja itsenäisten kansojen hallitsemiseen. (Tämähän kuulostaa EU:lle). (M.S King s.68)

Vaikka aluksi uskonnollisten Rothschildien uskonnollisuus vähenikin 1800-luvun myötä, he säilyivät lojaaleina juutalaisina ja tukivat huomattavasti juutalaista hyväntekeväisyyttä sekä juutalaisten vapautumista 1800-luvun Euroopassa. Pariisilainen paroni Edmond de Rothschild tuki rahallisesti 1800-luvun lopulla Palestiinan juutalaisasutusta ja englantilainen Walter Rothschild johti myöhemmin Britannian sionistista liikettä. Israelin perustamisen kannalta keskeinen Balfourin julistus oli osoitettu Walter Rotschildille.

Balfourin julistus oli 2. marraskuuta 1917 päivätty Britannian ulkoministerin Arthur Balfourin Britannian juutalaisyhteisön johtajalle Walter Rothschildille kirjoittama kirje, joka toi julki kannan, jonka mukaan Britannian hallitus tuki sionistien aikeita perustaa juutalaisille oma valtio Palestiinaan.

Rothschildeihin kohdistettu arvostelu kiihtyi 1800-luvun loppua kohti ja heistä kirjoitettiin paljon panettelevaa kirjallisuutta. Vastustajat näkivät Rothschildien kontrolloivan koko Eurooppaa ja masinoivan sotia hyötyäkseen niistä. Aluksi arvostelu oli tullut sosialisteilta, kunnes sen painopiste siirtyi enemmän antisemitismiin, etenkin Saksassa. Saksan kansallissosialistit hyökkäilivät Rothschildejä vastaan ahkerasti 1920-luvulta alkaen senkin jälkeen, kun suvun Frankfurtin-liiketoiminta oli jo päättynyt eikä muillakaan Rothschildien pankeilla enää ollut paljon merkitystä Saksan taloudessa. Toisen maailmansodan jälkeenkin perinteinen epäluulo Rothschildeja kohtaan on silloin tällöin nostanut päätään mediassa aina Britanniaa myöten. Monenlaiset Rothschild-salaliittoteoriat kukoistavat Internetissä.

Pankkimaailman uudistuttua etenkin osuuspankkien nousun myötä, Rothschildien asema oli heikentynyt 1900-luvun alkuun mennessä. Entisestä tunnollisesta pankkiirisuvusta oli tullut nautiskelijoita ja tuhlareita. Jotkut suvun miehistä kuitenkin yhä menestyivät: esimerkiksi Edmond teki omaisuuden lomahotelleilla ja muilla uudenaikaiseen elämäntyyliin kuuluvilla mukavuuksilla ja Henri (1872-1947) menestyi tehtailijana ja lääkärinä.

Itävallan Rothschildit menettivät omaisuutensa Saksan kansallissosialisteille ja joutuivat pakenemaan Yhdysvaltoihin. Aiemmin yhtenäisen Rothschildin suvun satojen jälkeläisten liiketoiminta oli toisen maailmansodan jälkeen hajautunut eri aloille ja useisiin eri yhtiöihin.

Yhdysvalloissa oli 1800 luvulla käynnissä pankkisota. Presidentti Andrew Jackson ilmoitti v.1833 lopettavansa Second Bank of the United Statesin. Tämä pankki oli Rotschildien käsissä. Vuonna 1835 Presidentti A. Jackson yritetään murhata ja epäilyt kohdistuivat Rotschildeihin.

Vasta 1800 luvun loppupuolella Rotschildit kykenevät perustamaan suuria pankkeja USA:han Jacob Schiff:n ansiosta. Jacob Schiff oli aiemmin toiminut Rotschildien agenttina rahoittaen mm. Tsaari Venäjän ja Japanin välistä sotaa. Jacob Schiff oli niin ikään ashkenasin juutalaisia. Jakob Schiff jälkeläisiin kuuluu myös Adam Schiff, USA:n kongressiedustaja, joka oli syyttämässä presidentti Trumpia ja Venäjää vaalivilpistä v. 2016. 1800-luvulla paavi lähestyi Rothschildeja lainatakseen rahaa. Rothschildit olivat erittäin läheisiä paavin kanssa. Toimittaja sanoikin: "Rothschild on suudellut paavin kättä, rauha on vihdoin taas maassa". (Derek Wilson, Rothschild: A story of wealth and power 1988.)

Vuonna 1865 USA:n presidentti Abraham Lincoln sanoi; Minulla on kaksi suurta vihollista, edessäni eteläinen armeija, ja takanani rahoituslaitokset. Näistä kahdesta, takanani oleva on suurin viholliseni. Tällä hän tarkoitti Rotschildien omistamia pankkeja. Muutamaa viikkoa myöhemmin Abraham Lincoln murhattiin.

Saksassa 1800 luvulla elänyt preussilainen filosofi Friedrich Nietzschen määritteli käsitteen yli-ihminen. Se onihannekuva, jossa henkisesti korkeatasoinen yksilö toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti kaikkia niitä moraalisia ja esteettisiä mahdollisuuksia, jotka silloinen kasvatusperinne ja arvomaailma tukahduttivat. Yli-ihmisen ihanne ei siis voinut toteutua täydellisenä tai toteutui vasta tulevaisuudessa. Nietzschen mukaan ihminen syntyy ihmisenä vasta kun pystyy luomaan itse omat arvonsa ja norminsa. Nietzschen oppi yli-ihmisestä voidaan tiivistää lausumaksi: hyvää on kaikki, mikä kohottaa vallantuntoa, ja onni on tunto siitä, että valta kasvaa. Oppia on yhdistetty kansallissosialismiin (natsismiin). On myös väitetty, että Rotschildit olisivat rahoittaneet myöskin Nietzcshen ajatuksia.

1800 luvun puolessa välissä lisääntyivät voimakkaasti eri monarkioiden salamurhat ja niiden yritykset. Napoleon (1821), Napoleon 3., Viktoria, Venäjän Tsaari Alexander 2., Otto Von Bismarc, USA:n presidentit Abraham Lincoln ja James Carfield. Vuonna 1835 Jacksonin murhayritys on ensimmäinen Yhdysvaltain presidenttiä vastaan, joka uhmasi julkisesti NWO -pankkiiria.

Karl Marxin v. 1848 kommunistinen manifesti on vain älyllinen naamio Rothschildin perheen globalistiseen suunnitelmaan orjuuttaa ihmiskuntaa uuden maailmanjärjestyksen mukaisesti. Olivathan Marxin isovanhemmat sukua Rothschildin perheelle avioliitonsa kautta. Kannattaakin lukea Karl Marxin manifesti osa 2 ja siitä löytyvät kymmenen kohtaa. Tämä saattaa muistuttaa jonkin verran YK:n agendaa 2030.

Sata vuotta myöhemmin Brittiläinen H.G Wells tulee tunnetuksi klassikko teoksillaan näkymätön mies, aikakone ja maailmojen sodat. Vuonna 1939 Fabian Societyn jäsenenä Wells julkaisee The New World Order, joka täydentää hänen aiempaa työtään samasta aiheesta, The Open Conspiracy. Toisin kuin useimmat globalistit, Wells puhuu avoimesti utopistisesta unelmastaan:

"Tämä uusi ja täydellinen vallankumous, jota harkitsemme, voidaan määritellä hyvin muutamalla sanalla. Se on suoranaista maailmansosiota; tieteellisesti suunniteltua ja ohjattua."

"Lukemattomat ihmiset tulevat vihaamaan uutta maailmanjärjestystä ja kuolevat protestoidessaan sitä vastaan. Kun yritämme arvioida sen lupausta, meidän on pidettävä mielessä noin sukupolven ajan kärsimys ja hätä. Termi Internationalism on viime vuosina suosittu kattamaan toisiinsa kietoutuvat rahoitus-, poliittiset- ja taloudelliset maailmanvoimat maailmanhallituksen perustamiseen." (M.S King s.300)

Krimin sota käytiin v.1853-56. Krimin sodan tulokset ennakoivat tulevia tapahtumia. Se oli ensimmäinen suora hyökkäys Venäjää vastaan uuden maailmanjärjestyksen joukkojen toimesta (punaiset liikkeet). Krimin sodassa oli jälleen kyse Palestiinan alueesta ja Jeesuksen syntymäkirkon hallinnasta. Rothschildeilla oli oiva tilaisuus rahoittaa jälleen sotaa, etenkin Venäjää vastaan. (M.S King s.71)

Vuonna 1859 englantilainen luonnontieteilijä Charles Darwinin julkaisee teoksensa evoluutioteoria. Evoluutioteorian tarkoituksena oli tuhota ihmisen usko luontaisiin uskomuksiin ja korkeampiin hyveisiin, jotka loogisesti virtaavat ihmisruumiissa. Lannistetut ja rappeutuneet ihmiset palvoisivat jumalan sijasta hallituksia. Perinteiset perheet ja rahapulassa olevat kirkot katoavat, ateistinen valtio ottaa hoitaakseen tehtävät, joita vahvat perheet ja kirkot käyttivät ennen. Globalistit sanoivatkin: Todella "evoluutio" on erittäin hyvä globalisteille. Se selittääkin akateemisen sekä media hypetyksen, eikä kukaan tule koskaan kyseenalaistamaan sitä.

(M.S King s.74)

Nykyään perinteiset kirkot ja perheet ovat vähenemässä. Evoluutioteoria on kouluissa opetuksen perusta. 

USA:n sisällisota pohjoisen ja eteläisen välillä käytiin vuosina 1861-65. Mukana oli myös monia juutalaisia voimakkaasti tukemassa pohjoista. August Belmont, tunnettu Rothschildin talousagentti, oli ennen kaikkea mukana rahoittajana. Belmont oli saksalais-juutalainen, joka oli vaihtanut nimensä Schönbergistä Belmontiin. Hän oli demokraattipuolueen sotaryhmittymän johtaja. Etelän rahoitus linkittyi myös vahvasti Rothschildeihin, jonka tänä päivänäkin NY Times vahvistaa. Jälleen Rothschildit ja muut pankkiirisuvut pääsivät rahoittamaan sotaa ja ennen kaikkea samalla USA:n markkinoille. (M.S King s.78-79)

Republikaani Henry Jarvis Raymondin perusti NY Timesin vuonna 1851. Siitä lähtien lehti on ollut suuri toimija yleisen mielipiteen muokkaamisessa. Vuonna 1896 Times kääntyy internationalistisen vasemmiston puoleen, kun sen osti saksalais-juutalainen nimeltä Adolph Ochs. Vuonna 1897 Ochs itse kehitti lehden itseään palvelevan iskulauseen: "All the News That's Fit to Print" Ochsin tytär nai Arthur Hays Sulzbergerin, josta tulee kustantaja Adolphin kuollessa. Sulzbergerin perheenjäsen on edelleen NY Timesin kustantaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Vuonna 1865 Paul Reuter, niittää mainetta Euroopassa, koska se on ensimmäinen, joka raportoi ulkomailta propaganda uutisia, kuten Abraham Lincolnin salamurhan. Tänä päivänäkin vielä Reuters uutisoi globalisti- ja siionisti propagandaa. Paul Reuter oli brittiläinen mediayrittäjä, alkuperältään hän syntyi saksanjuutalaiseen perheeseen. Väitetäänkin, että ko. lehdet edistäisivät mm. suurta hallitusta, globalismia, tekaistua ympäristönsuojelua, Israelia ja loputtomia sotia. (M.S King s.95-)

Ranska - Preussin sodan jälkeen v.1870 Rothschildin perheen ranskalainen haara astuu esiin massiivisilla takuilla lähes konkurssissa olevasta Ranskan hallituksesta. Uusi hallitus (3. tasavalta) on jälleen "demokratia", Rothschildien rahoilla. Näin Rothschildit saivat Ranskan hallituksen vaikutuksensa alaiseksi enemmän kuin aikaisemmin. 1870 luvulla Ottomaanien dynastian turkkilaiset hallitsevat edelleen Palestiinan aluetta (pyhää maata), mutta Britannia ja Rothschildit haluavat valtaa Palestiinaan. (M.S King s.97)

1873 Liittokansleri Bismarck (Saksan ruhtinas) neuvottelee Itävalta-Unkari (keisari Franz Joseph), Venäjän (Tsaari Aleksanteri II) ja Saksan (Keisari Wilhelm I) välillä. Liittoutumalla, joka tunnetaan kolmen keisarin liigana. Tällä oli kolme tarkoitusta:

1. Liiga toimii yhteisenä puolustuksena kasvavia punaisia liikkeitä vastaan, jotka ovat uhanneet Euroopassa väkivallalla vuodesta 1848.

2. Liiga välttää sodan keskenään, kun diplomatia voi ratkaista asiat.

3. Liiga vastustaa Ranskan ja Ison-Britannian vallan laajentumisia sekä alueita, jotka uhkaavat niiden maiden sisäistä järjestystä.

Näiden kolmen imperiumin sotilaallinen ja taloudellinen valta muodostaa Keski-Etelä-Euroopan voimatukikohdan, jota Rothschildit ja heidän brittiläiset sekä ranskalaiset "salamurhaajat" eivät voi hallita. Uutta maailmanjärjestystä ei voi olla, ennen kuin tämä mahtava imperiumin puolustuskoalitio on jotenkin hajonnut ja murskattu yksilöllisesti. (M.S King s.100-101)

V.1893 Demokraatteja ja presidentti Clevelandia syytetään paniikki lamasta USA:ssa, kun valtionkassaan varastoitujen kultavarantojen lasku laski vaarallisen alhaiselle tasolle. Tämä pakottaa Clevelandin lainaamaan 65 miljoonaa dollaria kultaa legendaariselta WallStreet-pankkiiri J.P. Morganilta ja Englannin Rothschild:lta. Näin pankkiirisuvut pääsevät yhä syvemmin kiinni USA:n hallintaan. Yhdysvaltain presidentti James A Carfield (Presidentti v.1881) sanoikin:

"Whoever controls the volume of money in our country is absolute master of all

industry and commerce...when you realize that the entire system is very easily
controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not
have to be told how periods of inflation and depression originate."

Ensimmäinen sionistinen kongressi pidetään Baselissa Sveitsissä vuonna 1897. Sen puheenjohtajana toimi sionisti liikkeen perustaja Theodore Herzl. Juutalaiset edustajat eri puolilta Eurooppaa ovat yhtä mieltä siitä, että Palestiina olisi annettava heille. Ajatus Juutalaisten vallankaappauksesta Palestiinassa oli leijunut ympäriinsä vuosikymmeniä. Aina kun Venäjä edisti etujaan alueella, Rothschildin Britannia pitäisi Venäjän poissa. Ongelmana oli, että Palestiina oli 90-95-prosenttisesti arabimaa ja kuului ottomaanien turkkilaisten suvereniteettiin. Elleivät turkkilaiset suostu antamaan Palestiinaa juutalaisille, sionistista unelmaa ei voida toteuttaa.

Herzl ennustikin, että maailma antaakin jonain päivänä Palestiinan juutalaisille ja että hän jää historiaan juutalaisvaltion isänä. Jotta Herzlin unelma toteutuisi, eurooppalaista sotilasmahtia on manipuloitava ottamaan Palestiina pois ottomaanien luota voimakeinoin. (M.S King s.128)

Sionismi on 1800-luvulla syntynyt juutalaisten kansallinen liike, jonka tärkeimpänä tavoitteena oli luoda juutalaisille oma valtio. Israelin valtio perustettiin vuonna 1948, ja nykyisin sionismi tarkoittaa käytännössä Israelin taloudellista ja poliittista tukemista.

1800-luvun lopulla käytiin Espanjan-USA.n sota. Tammikuussa 1898, kun sotapropaganda oli kuumimmillaan, apulaissihteeri T.Roosevelt määräsi omasta aloitteestaan panssaroidun risteilijän USS Mainen purjehtimaan provosoivasti Kuuban Havannan satamaan (Espanjan hallitsema). Hämmästyttävässä "yhteensattumassa" alus vain räjähti, mikä johti 266 miehen kuolemaan. New Yorkin sensaatiolehdistön sodanlämmittelijät, joita Rooseveltin väärä syytös Espanjaa kohtaan lietsoo, olivat vihdoin saaneet syyn sotaan. Espanjalaiset väittivät viimeiseen saakka, että he eivät olisi upottaneet USS Mainea. USA on siis aiemminkin historiassa käyttäneet vääristettyjä syitä sotimiseen. Sodan aikana presidenttinä toimi William McKinley ja vuonna 1901 McKinley murhattiin. Erittäin kunnianhimoisesta Theodore Rooseveltista tuli Yhdysvaltain historian nuorin presidentti. Punainen luoti oli laittanut "edistyksellisen" Valkoiseen taloon. Sanotaan, että T. Roosevelt olisi ollut ensimmäinen "nukke-presidentti" (narusta vedettävissä) valkoisessa talossa. (M.S King s.130)

1905 Venäläinen professori Sergei Nilus julkaisee täydellisen version Sionin oppineen vanhimman protokollista, kiistanalaisesta asiakirjasta, joka löydettiin muutama vuosi aiemmin. Pöytäkirjojen väitetään olevan pöytäkirja juutalaisten eliittien salaisesta kokouksesta, jossa oli maailman herruuden suunnitelma. Se on yksityiskohtaisesti suunniteltu ja määrä saada valmiiksi seuraavien 100 vuoden aikana. Tarkoituksena oli tehdä seuraavia asioita ja tekoja:

- Tuhota katolinen kirkko ja koko kristinusko

- Levittää kuolettavia sairauksia ja tappavia tauteja

- Edistää ateismia

- Palkkaluokka sodankäynti työntekijöiden ja johdon välillä

- Syrjäyttää Venäjän Tsaari

- Korruptoida kansan moraali

- Edistä järjetöntä "modernia taidetta" ja likaista kirjallisuutta

- Käyttää antisemitismiä pitääksesi "pienemmät juutalaiset" yhtenäisenä

- Manipuloida naisia ajatuksilla liberaalisuudesta

- Luoda taloudellisia taantumia ja inflaatioita

- Luoda "hallittua oppositiota" itselleen

- Käytä valtioita velka-aseena maiden orjuuttamiseksi

- Horjuttaa ja kontrolloida kaikkia olemassa olevia hallituksia

- Junailla "mädäntyneet" poliitikot virkoihin, joita voidaan kiristää

- Manipuloida korkeakouluopiskelijoita tekaistulla idealismilla

- Salamurhata maailman johtajia

- Käyttää valtapolitiikan tasapainoa hallitakseen kansakuntia

- Tehdä terroritekoja

- Edistää urheilua ja pelejä, jotta ihmiset ohjautuisivat pois politiikasta

- Aloittaa maailmansota, johon sisältyy YHDYSVALLAT

- Perustaa maailmanhallitus taloudellisen kaadon jälkeen

(M.S King s.147)

1900-luvun alussa varakkaat ei-juutalaiset, "anglo"-eliitit (JP Morgan, Rockefeller jne.) muodostivat liittoja juutalaisten dynastioiden, kuten Rothschildin, Warburgin ja Schiffin perheiden kanssa. Nämä perheet olivat "humalassa" vallastaan ja rikkaudestaan, uskoen, että heidän tarkoituksensa on hallita ihmiskuntaa uuden maailmanjärjestyksensä nojalla. Eliittiperheet pyrkivät saamaan aikaan USA:ssa keskuspankkiin. New Yorkin pankkiirit keinotekoisesti paisuttelivat osakemarkkinoita helpoilla lainoilla. Kun luotonantoa sitten kiristettiin, kupla poksahti. Osakkeet romahtivat lähes 50%. The New York Times ja Wall Streetin pankkiirit käyttivät vuoden 1907 paniikkia hyväkseen ja perustelivat eurooppalaistyylisen keskuspankin perustamista.

JP Morgan, John D Rockefeller, Jacob Schiff ja Paul Warburg julistivat, että suuren paniikin opetus on, että Yhdysvallat tarvitsee keskuspankin. Itse asiassa yhdeksän kuukautta ennen kriisiä Schiff varoitti kauppakamarille pitämässään puheessa: "Ellei meillä ole keskuspankkia, joka hallitsee luottovaroja, tämä maa joutuu käymään historiansa vakavimman ja kauaskantoisimman rahapaniikin läpi."

Vuosi vuoden 1907 paniikin jälkeen T. Roosevelt ja kongressi perustavat "kansallisen rahakomission" tutkimaan maahansyöksyä ja tekemään ehdotuksia. Räikeässä ristiriidassa Rooseveltin huolellisen kuvan kanssa "Wall Streetin rosvoparonien vitsauksena"; Puheenjohtajaksi nimettiin senaattori Nelson Aldrich, John D. Rockefellerin vävy. Myöhemmin ehdotettiin yksityisomistuksessa olevan Amerikan keskuspankin perustamista - joka lopulta tuli voimaan vuonna 1913 nimellä "Yhdysvaltain keskuspankki". (M.S King s. 152-154)

Rothschildien ympärillä oli muitakin sionisti pankkiireita, jotka nousivat jättiläisiksi. Nämä "amerikkalaiset" mogulit hallitsivat säälittävän sätkynukkensa Woody Wilsonin 8-vuotiasta presidenttikautta.

 • JACOB SCHIFF: Schiffin perhe asui Rothschildsien kanssa 1700-luvulla. Schiff auttoi Japania voittamaan Venäjän vuonna 1905. Hän auttoi myös perustamaan ja rahoittamaan NAACP: n (National Association for the Advancement of Colored People) ja ADL: n. (Anti-defamation League)
 • BERNARD BARUCH: Baruch esitteli Woodrow Wilsonin newyorkilaiselle juutalaisyhteisölle. Erään tiedon mukaan Baruch johti Wilsonia kuin puudelia narussa. Ensimmäisen maailmansodan aikana Baruch johti Wilsonin War Industries Boardia, mikä teki hänestä Yhdysvaltain teollisuuden vaikutusvaltaisimman hahmon.
 • THE WARBURG BROTHERS: Saksalais pankkiirista Paul Warburgista tuli "Yhdysvaltain keskuspankin isä" - yksityinen pankki- ja osakemanipulaatiosyndikaatti, joka keräsi korkoa etuoikeudesta painaa maan valuuttaa. Hänen poikansa James perusti Yhdysvaltain federalistit vuonna 1947 edistääkseen avoimesti maailmanhallintoa. Hänen veljensä Max oli saksassa hyvin vaikutusvaltainen pankkiiri, ja hänen toinen veljensä Felix, "hyväntekijä", käytti omaisuutensa edistääkseen Globo-sionistisia asioita. (M.S King s.160)

NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) on tunnetuin amerikkalainen järjestö tummaihoisille. Sen perustajat olivat kaikki juutalaisia. Varhaisia juutalaisia perustajia olivat Julius Rosenwald, Lillian Wald, Rabbi Emil Hirsch ja Rabbi Steven Wise. W.E. Dubois oli NAACP:n keulakuva. Hän edisti kommunistisia arvoja. (vrt. Black lives matter). (M.S King s. 162).

Tänä päivänä on väitetty, että George Soros rahoittaisi BLM:ää ja näiden väkivaltaisia mellakoita USA.ssa. George Soroksen poika on naimisissa Robin Schiffin kanssa, joka on sukua Jacob Schiffille (NAACP:n perustaja).

Anti-Defamation League, Anti-Defamation League (ADL) on yhdysvaltalainen kansalaisjärjestö, joka toimii kansainvälisesti. Järjestö ilmoittaa taistelevansa antisemitismiä ja kaikenlaista kiihkoilua vastaan, puolustavansa demokraattisia ihanteita, suojelevansa kansalaisoikeuksia ja tukevansa Israelia.

War Industries Board oli Yhdysvaltain valtion virasto, joka perustettiin ensimmäisen maailmansodan aikana koordinoimaan sotatarvikkeiden hankintaa sotaministeriön välillä (armeijan ja laivaston välillä).

1913 Presidentti Wilson allekirjoittaa nopeasti lakialoitteen, jolla luodaan yksityisomistuksessa olevan Federal Reserve System (USA:n keskuspankki). Viikkoja aiemmin Wilson oli jo säätänyt maan ensimmäisen verolain, jossa pankeille tuli maksaa korkoa (piti maksaa korkoa pankkiireille sen jälkeen, kun he olivat perustaneet keskuspankkinsa). Keskuspankin jäsenpankit olivat Rothschild - Warburg - Schiff-akselin määräysvallassa. Keskuspankin johdossa on siitä lähtien ollut vahva juutalaisjohto. (M.S King s.180-185)

1900-luvun alussa eurooppalaiset suurvallat hallitsivat lähes koko maailmaa. Merkittävimmät näistä siirtomaavalloista olivat Britannia, Ranska, Saksa, Itävalta-Unkari ja Venäjä, jotka olivat kilpailijoita niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisestikin. Vuonna 1914 eurooppalaisten hallussa oli 85 % maapallosta. Erilaisten poliittisten-, taloudellisten- sekä alueellisten jännitteiden vuoksia Euroopassa alettiin valmistautua 1.maailmansotaan.

Lopuksi:

Mistä ajatus pyhästä maasta tulee ja miksi se olisi vain juutalaisten asuttama alue? Vastaus löytyy jälleen kerran raamatun historiasta:

Vanhan testamentin kertomusten mukaan Mooseksen vartuttua jo aikuiseksi Egyptissä Faaraon hovissa, meni hän kerran vierailemaan oman kansansa keskuudessa ja näki heidän työskentelyolosuhteensa. Nähtyään egyptiläisen työnjohtajan lyövän israelilaista miestä, tulistunut Mooses iski egyptiläisen hengiltä ja kätki tämän ruumiin hiekkaan. Asia ei tietenkään pysynyt salassa, vaan kantautui faaraonkin korviin. Kuultuaan tapahtuneesta faarao aikoi teloituttaa Mooseksen, mutta tämä pakeni faaraon kostoa midianilaisen papin suojiin.

Vanhan testamentin mukaan faarao kieltäytyi orjuutettujen israelilaisten vapauttamisesta, minkä seurauksena Jumala lähetti Egyptiin toisessa Mooseksen kirjassa kuvatut kymmenen vitsausta. Israelilaisten lopulta vapauduttua Mooses sai tehtäväkseen johdattaa heidät Egyptistä Luvattuun maahan. Juutalaisessa traditiossa tästä käytetään nimitystä Exodus. Vaelluksella sattui tarinan mukaan muun muassa tunnettu tapaus, jossa israelilaiset pääsivät ylittämään meren sen jakauduttua kahtia. Faaraon joukkojen pyrkiessä ylittämään aluetta, vesi palautui nopeasti ja hukutti miehet. Matkalla luvattuun maahan israelilaiset jäivät neljäksikymmeneksi vuodeksi harhailemaan aavikolle.

Israelilaiset vaelsivat Siinain autiomaassa 40 vuotta. Tämän ajan lopussa Mooses kutsui luokseen Joosuan ja sanoi hänelle kaikkien israelilaisten ollessa läsnä: Ole vahva ja rohkea. Sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra esi-isillemme vannomallaan valalla sille lupasi, ja sinä jaat sen maan israelilaisille perinnöksi. Mooses kuoli Moabin maassa, Nebon vuorella, Pisgan huipulla, vastapäätä Jerikoa.                                                         (Kuva: Alexander Laakso)


(Yli)luonnolliset ilmiöt ja -kyvyt 

(5.10.20)

Yliluonnollisia ilmiöitä voidaan myös kutsua paranormaaleiksi ilmiöiksi.

Yliluonnollinen tarkoittaa luonnonlakeja noudattamatonta, luonnontieteellistä selitystä vailla olevaa, normaalin tai luonnollisen rajat ylittävää. Sillä tarkoitetaan toisaalta myös selittämätöntä, outoa tai paranormaalia.

Vuonna 1882 perustettiin Englantiin Psyykkisen tutkimuksen seura, jonka ensimmäinen puheenjohtaja oli Cambridgen yliopiston moraalifilosofian professori Henry Sidgwick. Tämä tehtiin vastavetona 1800-luvulla syntyneeseen Charles Darwinin evoluutioteoriaan. Syyt yliluonnollisten tutkimukseen vaihtelivat, osa halusi osoittaa, että henki pystyi toimimaan irrallaan aineesta ja toisaalta uskottiin, että ainoastaan psyykkinen tutkimus voi pysäyttää materialismin etenemisen. Näin syntyi käsite parapsykologia, joka tarkoittaa tieteenalaa, joka tutkii yliluonnollisia ilmiöitä.

Parapsykologian peruskäsitteet ovat aistien ulkopuolinen aistiminen (ESP = extra sensory perception = yliaistillinen havainnointi) sekä psykokinesia (mielen vaikutus aineeseen).

Väitetyt parapsykologiset ilmiöt jaetaan useimmiten seuraaviin neljään ryhmään.

 • Telepatia (kr. tele = kaukana, pathos = tunteminen) eli ajatuksensiirto tarkoittaa viestin välittämistä ihmiseltä tai eläimeltä toiselle ilman, että tieto välittyy tunnettujen aistien tai tunnetun tekniikan avulla.
 • Selväaistiminen (ransk. clairvoyance, selvänäkeminen) tarkoittaa, että kohteesta saadaan tietoa ilman aistien tai tunnetun tekniikan välitystä.
 • Ennaltatietäminen (prekognitio) tarkoittaa, että henkilö voi ennustaa toisen henkilön tulevia ajatuksia tai tulevia tapahtumia käyttämättä olemassa olevaa tietoa.
  on myös olemassa retrokognitio eli menneisyyttä koskeva paranormaali tietäminen.
 • Psykokineesi (kr. psykhe = henki ja kinesis = liike) tarkoittaa, että henkilö voi vaikuttaa esineisiin, eliöihin ja tapahtumiin vaikuttaminen ilman tunnettuja keinoja ajatuksen tai/ja tahdonvoimalla.

(www.paramaailma2011.wordpress.com/yliluonnolliset-kyvyt)

Maailma on täynnä ihmisiä, jotka uskovat yliluonnollisiin asioihin ja ilmiöihin. Yliluonnolliset asiat ovat "uskonasioita", kunnes ihminen itse saa näistä kokemuksen. Tällöin usko muuttuu tiedoksi. Kuten aiemmin kirjoitin blogitekstin energiasta, niin kaikkialla on energiaa ja kaikki on energiaa. Atomissa 99,999% on energiaa, muu on kiinteää ainetta. Eli kaikki mikä meille on näkyvää ja kiinteää, on itse asiassa "näkymätöntä" energiaa, joka meille näyttäytyy fyysisenä ja kiinteänä aineena.

Yli sata vuotta sitten saksalainen lääkäri Robert Von Meyer (1814-1878) löysi energian ominaisuuden: energia ei voi kadota eikä syntyä uudelleen. Hän keksi siis energian säilymisen lain. Luonnossa olevista prosesseista, mitä havaitsemme, energia muuttuu muodosta toiseen, mutta ei häviä tai lisäänny lainkaan. Tämä vastaa aineen häviämättömyyden lakia - massa ei häviä, mutta voi vaihtaa muotoaan. Myöhemmin kuuluisa Albert Einstein yhdisti nämä kaksi lakia. Hänen suhteellisuusteoriansa tärkeänä tuloksena oli päätelmä, että massa ja energia ovat perustaltaan samoja ja tietyissä olosuhteissa voivat muuntua toisikseen. Massasta voi tulla energiaa ja energiasta voi tulla siis massaa, eli fyysistä ainetta. Tiede on myös todistanut, että maailmankaikkeus on täynnä energiaa, jopa meille "tyhjät" paikat kuten avaruus. Kysymys kuuluukin, mitä on se mitä emme pysty näkemään, tuntemaan tai havaitsemaan? Tiedekin siis sanoo, ettei energia katoa mihinkään, vaan se muuttaa muotoaan. Ihmisessä on sitä energiaa n. 99,99% niin on aika selvää, mitä tai mitä ei tapahdu kuoleman jälkeen. Olemme siis edelleen tässä ja nyt, mutta eri muodossa

On siis olemassa ihmisiä, jotka väittävät pystyvänsä ottamaan yhteyttä edesmenneisiin sukulaisiin, näkemään heitä ja keskustelemaan heidän kanssaan. Vielä ihmeellisemmältä kuulostaa, että joku kykenee keskustelemaan Universumin kanssa. Loppujen lopuksi, kun asiaa tarkemmin ajattelee, kyse ei todellakaan ole yliluonnollisesta ilmiöstä, vaan enemmän täysin normaalista luonnollisesta ilmiöstä. Koska kaikki on energiaa, niin tietyt ihmiset kykenevät vain havainnoimaan eri energiamuotoja, mitä ympärillämme on. Kuulostaako edelleen kummalta? Itse asiassa ei, koska se sama energia, mitä he kykenevät havainnoimaan, löytyy meistä itsestämme - se sama energia. Ihmiset, jotka pitävät asiaa yliluonnollisena käyttävät "normaaleja" maallisia aisteja. Tänä päivänä puhutaan erilaisista tiheyksistä missä elämme. Me näemme, kuulemme, maistamme, tunnemme ja haistamme. Silloin tällöin astuu peliin tuo ylimääräinen tunne intuitio, jolloin vain tiedämme asioita. Tämä onkin se ihmisen 6. aisti! Samoin joskus näemme unia, jotka sitten tapahtuvat. Itse kysyisin, miten on mahdollista, että aivomme, joka on hermosoluista koostuva, pystyy ennakoimaan tietyn tapahtuman? Jos uskotte vain sattumaan, niin laittakaa ihmeessä seuraavan kerran lotto vetämään. On suuri mahdollisuus, että voitatte päävoiton! Normaali maallinen tiheys mielletään 3D maailmaksi. Tästä ylöspäin mentäessä 4D:ssä ja 5D:ssä tulevat mukaan "muut" aistit, joilla kyetään havainnoimaan näkymätöntä energiaa.

Mainitsin yllä, että joku kykenee kommunikoimaan Universumin kanssa. Universumi on kaikki mitä on. Me itse, edesmenneet sukulaiset, eläimet, avaruus, planeetat- kaikki. Se, että kykenee kommunikoimaan edesmenneiden sukulaisten kanssa tarkoittaa siis kykyä kommunikoida kenen ja minkä kanssa tahansa. Siinä siis ei ole mitään ihmeellistä.

Mitä nämä (yli)luonnolliset kyvyt sitten ovat?

Ensinnäkin kaikilla on (yli)luonnollisia kykyjä. Ei ole olemassa tiettyä ihmisryhmää, tai tyyppiä, jolla nyt sitten vaan sattuu olemaan kykyjä. Ihmiset eivät vain muista sitä, että sellainen kyky on olemassa. Ihmiset eivät ole aktivoineet näitä kykyjä. Kaikki ovat kokeneet jotain sellaista, mitä ei osaa tai pysty selittämään. Tämän jälkeen se on vain pyyhitty pois, ei yksinkertaisesti haluta ajatella mahdollista yliluonnollista tapahtumaa. Kyky havainnoida näkymätöntä on kaikilla ihmisillä oleva aisti mitä me emme käytä. Ihmiset, joilla tällaisia kykyjä on, ovat vain avautuneet näiden ilmiöiden tuottamille kokemuksille ja värähtelylle. Ihmisen tulisi astua rajoitetun kokemuksen ulkopuolelle avarampaan maisemaan. Tällöin meillä on mahdollisuus saada yhteys ympärillä olevaan laajempaan totuuteen, kyky aistia erilaista ympäröivää energiaa. Nykyaikana pyrimme selittämään kaikki ihmeelliset asiat ja tapahtumat tieteen pohjalta, rationaalisesti tai teknisesti. Tiedekään ei tiedä kaikkea, itseasiassa todella vähän. Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosisata taaksepäin, kun Intiaanit olivat hyvin henkisesti kehittyneitä. Heille erilaiset rituaalit ja henkien palvomiset olivat normaalia.

Edellytyksenä jokaiselle ympäröivään maailmaan kohdistuvalle paranormaalille teolle on siis tietoisuuden ja alitajunnan välisen yhteyden luominen.

Se, että "normaali" tietoisuutemme on hyvin rajoittunut, johtuu siitä, että:

- kaiken tulevan informaation on tultava kapean tietoisuuden läpi ja sen käsittelykyky on rajallinen

- tunteet heikentävät tai estävät jossakin määrin tietoisuutta toimimasta

- meillä ei ole suoraa pääsyä alitajuntamme sisältöön

Tietoisuutemme on täysin kuormitettu normaalilla rutiininomaisella ajatustoiminnalla ja yhteyksien luomisella ympäröivään maailmaan, siksi siellä ei ole kapasiteettia ottaa vastaan tietoa, mikä mielletään yliluonnolliseksi. Meillä on mahdollisuuksia laajentaa tietoisuutemme kapasiteettia. Meditaatioharjoitusten avulla voimme oppia kytkemään tunteet pois päältä joko merkittävissä määrin tai kokonaan, yleistää monia yksittäisiä tietoja informaatiokimpuista, jarruttaa ympäröivästä maailmasta ja kehon tilasta tietoisuuteen tulevaa tietotulvaa, kasvattaa tämän hetken kestoa sekä myös luoda yhteyksiä tietoisuuden ja alitajunnan välille. Meditoidessa voimme siis päästä tilaan missä keho on melkein unessa, mutta tietoinen mieli hereillä. Tällöin mielemme ja alitajunnan välillä ei ole verhoa.

Miten kehittää "yliluonnollisia" kykyjä?

Psyykkisten lihasten kehittäminen vaatii harjoittelua ja käyttöä. Siinä on tärkeää säännöllinen harjoittelu, niin kuin lihaksissakin. Ensimmäinen asia on, että tiedostetaan niiden olemassaolo. Osa ihmisistä kiistää ne tai eivät usko niihin. Jos näin on, ei varmasti koekaan niitä. Hyvänä ohjeena voisin antaa, että olkaa tarkkana, pitäkää silmät auki, korvat höröllään ja tunnustelkaa tunteita, miksi ajattelette joistakin asioista niin kuin ajattelette. Kirjoittakaa unia ylös, katsokaa mitä tapahtuu. Usein unilla on vahva symbolinen merkitys asioihin. Tarpeeksi kauan, kun on pitänyt "unikirjaa", voi alkaa huomata unilla ja tapahtumilla olevan yhteys.

Toimi intuition mukaan, älä yritä järkeillä asioita. Kun näin tekee se alkaa voimistumaan ja tukee itseäsi yhä vahvemmin. Suurin osa ihmisistä luottaa aivoihin ja järkeilyyn. Niin minäkin tein ennen, kunnes huomasin suuremman tietolähteen itsessäni - intuition, oman sieluni tunteen ja kuuloaistin. Se ei valehtele, petä eikä huijaa.

Sielu on ihmisen instrumentti, joka on riittävän herkkä aistimaan elämän hienoimmat värähtelyt, tuntemaan energiat, ottamaan vastaan sen kentän aallot ja tulkitsemaan ne. Aivot ja järki eivät siihen kykene. Aina kun ihminen ajattelee, lähettää se energiaa maailmankaikkeuteen. Ihmisen sielu ottaa tämän vastaan ja kykenee vain ilmoittamaan mitä se on. Kaikki ajatukset mitä ihminen on joskus ajatellut jää sielun "pankkiin" energian muistijälkeen ja sen herkkä "näkijä" pystyy ihmisessä lukemaan.

Tulevaisuuden näkeminen onkin hankalaa. Näkijä ei kykene ennustamaan tulevaisuutta, vaan hän pystyy ainoastaan näkemään vilauksen mahdollisista aikaikkuna-vaihtoehdoista, joita nykyhetken ikuisuudessa voi havaita. Koska ihmisillä on vapaus valita ja tätä me teemme kaiken aikaa, joka päivä erilaisia valintoja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen, niin ennustaminen tarkkaan on hyvinkin vaikeata. Tietäjät ja ennustajat voivat kuvailla eri vaihtoehtoja, joita ihmiset voivat kulkea. Meillä kaikilla on mahdollisuus valita kaikki vaihtoehdot - kaikki on jo tapahtunut kaikella mahdollisella tavalla. Aikaa ei ole olemassa. On vain nykyhetki, joka sisältää menneisyyden sekä tulevaisuuden. Siksi meillä onkin mahdollisuus valita oman tiemme polku, tekemällä valintoja, päättämällä mitä haluamme, luomalla!

Kaikilla meillä kokemuksia henkimaailmasta. Se, että olemmeko ymmärtäneet mistä on ollut kyse, onkin aivan eri asia. Joka kerta kun ajattelette edesmennyttä sukulaista, pienikin ajatuksen jyvä, niin tuo hänen tietoisuutensa saman tien paikalle. Henkimaailma kuulee kaiken ja kun kutsu käy ovat he jo paikalla. He ovat kanssamme koko ajan. Ei ole sattumaa, että saattaa tuntea rakkaan ihmisen hajun, tai valokuva pöllähtää esiin jostain ihmeellisestä paikasta. Universumissa ei ole mitään sattumia. Tässä kaikessa ei ole mitään pelättävää, ei kerta kaikkiaan mitään. Henkimaailma toimii aina rakkaudesta käsin ja he haluavat vain hyvää. Henkimaailma itse asiassa haluaisi meidän tuntevan läsnäolonsa, koska kuolemaa ei ole olemassa. Pahuutta ei ole toisella puolella, on vain pyyteetön rakkaus. Ihmiset ovat keksineet pahat henget ja pahat voimat, saatanan ja muita negatiivisia asioita, paikkoja ja olioita. Pahuus ja kaikki paha on vain ihmisten mielessä, jota he toteuttavat eläessään. Näitä ei todellisuudessa ole eikä kukaan tee teille pahaa milloinkaan. Puhutaan, että jotkut ihmiset palvovat saatanaa tai jotain muuta mystistä pahaa. Se on täysin totta HEILLE. Saatana on heidän omassa päässään ja sen varjolla voivat sanoa ja tehdä sitä sun tätä. Mutta se saatana ei hyppää jostain pusikosta teidän päällenne ja ala kiusata teitä - EI KOSKAAN. Raamatussa on maininta erinäköisistä asioista. Se on juuri se suurin salaliitto ihmiskuntaa ja ihmisyyttä vastaan, mistä aiemmin kirjoitin. Tällä saadaan hallita ihmisiä - pelottelulla ja kiristyksellä.

Minulla on omakohtaisia kokemuksia näkemisestä. Avovaimoni näkee, kuulee, aistii sekä tuntee henkimaailman läsnäolon. Hän kykenee kommunikoimaan edesmenneiden sukulaisten sekä muiden henkiolentojen kanssa. Oma asuntomme on välillä kuin "punainen tori", jossa on näkymätöntä vilskettä ympäriinsä. Kaikki tämä on siis eri värähtelytaajuudella olevaa energiaa. Itselläni on taas kyky nähdä erilaisia asioita ja tapahtumia, jotka alkoivat keväällä 2019. Tämän jälkeen on tullut kyky havaita henkimaailman läsnäolo. Keskittymällä kykenen tuntemaan erilaista energiaa ympärilläni. Välillä se tuntuu kylmänviileältä tuulahdukselta, välillä tunnen erilasia kosketuksia kehossani. Meditaation aikana saatan nähdä "olentoja", edesmenneitä sukulaisia tai muuten matkustaa ajassa ja paikassa toiseen ulottuvuuteen. Tulen kirjoittamaan erillisen blogitekstin ajasta, jossa kerron tarkan esimerkin astraalimatkasta ajasta ja paikasta riippumatta.

Todellisuudessa emme näe sitä mitä katsomme. Aivot eivät ole älyn lähde. Aivot ovat pelkkä tiedonkäsittelylaite. Ne ottavat vastaan tietoa vastaanottimien kautta, joita sanotaan aisteiksi. Ne tulkitsevat muodon saaneen energian aikaisemman tietonsa perusteella. Ne kertovat, mitä näkevät, eivätkä sitä mikä todella on. Aivojen havaintojen perusteella kuvittelemme tietävämme totuuden jostakin, vaikka todellisuudessa emme tiedä siitä puoliakaan. Me luomme totuuden, minkä tiedämme. Esimerkkinä tästä ovat ns. valopallot/energiapallot. Kun kameralla ottaa kuvia missä vaan, niin siellä voi näkyä vaaleita pallomaisia esineitä. HUOM. Nämä eivät ole pölypalloja. Niitäkin voi näkyä. Olen tehnyt testin, niin että toinen ottaa valokuvia sarjassa ennen meditaatiota ja meditaation aikana. Ennen meditaatiota ei valopalloja välttämättä näy, mutta kun keskittyy esim. tiettyyn edesmenneeseen niin valopallot ilmestyvät kuviin. Siinä sitä voikin sitten katsella edesmennyttä mummoa tai sukulaista energian muodossa!

Kerron teille tässä seuraavan esimerkin meditaation aikaisesta näkemisestä:

11.6.2019 Meditaatio:

Meditaation aikana näin välähdyksen rallikisoista. Itse en ole kiinnostunut ralliautoilusta Enkä ole koskaan katsonut rallikisoja TV:stä. Rallikisojen "videopätkä" oli selkeä. Rallipätkä oli 8.EK, jonka näin. En tiennyt mistä rallikisoista välähdys oli. Näin selvästi videopätkän missä selostaja selosti ko. välähdystä: Kisaa johtava ...........( jota en muista) ajaa 8.EK:n pohja-ajan. Jari-Matti Latvala kolaroi autonsa jo 6.EK:lla jne.
Meditaation jälkeen menin internettiin katsomaan, onko mitään rallikisoja käynnissä. Ei ollut. Etsin, että oliko Jari-Matti Latvala keskeyttänyt jonkin rallin 6. EK:ssa tai 8. EK:ssa. En löytänyt vastausta tähän. Pari päivää myöhemmin menin katsomaan uudelleen, löytyisikö netistä vastauksia ko. asiaan, koska olin hyvin utelias asiaa kohtaan, että mitä todella näin. Huomasin että samana päivänä 13.6.2019 oli alkanut Sardinia ralli. Seuraavan päivän vilkuilin netistä tuloksia ja Latvalahan oli edelleen kisassa mukana. Unohdin koko asian ja ajattelin, että näky oli vaan jostain aiemmasta rallikisasta. Tuli sunnuntai ja ilta. Selasin tv-kanavoita ja ruutuun ilmestyi urheiluruutu. Urheiluruudusta tuli juuri se samainen rallipätkä, minkä siis näin tiistaina meditaation aikana. Tunnistin jopa selostajan äänenkin. Siinä sanottiin, että Latvala oli kaatanut autonsa 6. EK:ssa. Menin uudelleen internettiin ja etsimään vastauksia näylleni. Latvala oli toisiaan "kolaroinut" 6. EK:ssa. Ihmettelin miksi näin 8. EK:n. No siihenkin vastaus löytyi median valtavirrasta - 7. EK oli peruttu kokonaan katsojan tapaturman vuoksi. Tässä meditaatiossa nähty näky oli ensimmäinen todiste mahdollisuuksista nähdä tulevaan meidän ajanlaskumme mukaisesti. Tämä tosin ei ollut viimeinen eikä huikein!

Tietysti itse pohdin sitä, että miten kaikki tuo oli mahdollista. Aivoni ei ole pystynyt kuvittelemaan tuota kaikkea, eikä varmasti pysty ennustamaan tai ennakoimaan tätä. Tämä osaltaan vahvistaa sitä, että kaikki tapahtuu tässä ja nyt, aikaa ei ole olemassa. Meditaatiotilassa aistin tapahtuman energiat, jotka välittyivät aivoihini videopätkänä. Samalla tavoin kykenemme aistimaan näkymätöntä energiaa ja saamana se kuvana, puheena tai tuntemuksina.

Mitä tapahtuu loppuvuonna maailmassa? Sen me tiedämme, että tapahtumia tulee olemaan. Mitä tai koska? Sitä emme tiedä. Muutamat "näkijät" ovat sanoneet, että lokakuussa 2020 tulee olemaan jonkinasteinen isompi tapahtuma maapallolla. Astrologisesti peruuttava mars planeetta asettuu sulkeutuvaan neliöön Pluto planeetan kanssa 9.10.2020. 13.10 Mars on oppositiossa auringon kanssa ja tekee neliön jupiterin sekä pluton keskipisteelle (Seppo Tanhua). Maaplaneetan merkittävät tapahtumat saattaisivat asettua aikaväliin 8.10-14.10.2020. Saa nähdä tapahtuuko. On muitakin astrologisia päivämääriä loppuvuodeksi, jolloin tapahtumia saattaa tulla. Mars planeetta kuvastaa aktiivisuutta, energiaa, sotaa ja pluto kuvastaa uudelleen syntymistä, muodonmuutosta sekä kuolemaa. Kannattaa käydä lukemassa Seppo Tanhuan blogeja astro.fi sivulla.

Kaikkea hyvää ja rakkautta kaikille. Hyviä meditointihetkiä niille, jotka sitä tekevät. Itse kyllä kannustan kaikkia sitä tekemään, mitään kauheuksia eikä pahoja asioita ei koskaan tapahdu!                                                      (Kuva: Euroopan keskuspankki)

Rahaa vai pahaa

(30.9.20)

Mielenkiintoista huomata taas mitä syksy tuo tullessaan. Nyt syyskuussa hallitus alkaa taas puhumaan koronasta, johan kesä onkin oltu hiljaa. Syksy on tuonut tullessaan siis koronan takaisin. Sitähän povattiin jo koko kesän, että toinen aalto tulee. Hyvä että hallitus on täynnä ennustajia. Mitä muutahan siellä nähdään? 

Tässä aiemmin kesällä nähtiin episodi, jossa pääministeri Marin kävi antamassa Euroopalle 3,6 Mrd. €. Sehän on kiva. Suomella on jo muutenkin kohta 150Mrd.€ velkaa. Ja kenelle? Palataan kohta tähän. Olemme maailmassa, jossa toisia ihmisiä ja kansakuntia tulee auttaa ja avustaa myöskin rahallisesti. Sitä ihmettelen, kun alkaa tarkastelemaan mm. heidän kulta kantaansa. Kreikalla on kultaa 2,2 kertaa enemmän, Italialla ja Ranskalla 50 kertaa enemmän ja Saksalla 70 kertaa enemmän kuin Suomella (tilasto v. 2010). Jos Suomen oli pakko antaa rahaa EU:lle ja sitä kautta muille maille, niin miksi Suomi ei ostanut tätä kultaa muilta mailta, kerran sitä nyt sattuu olemaan? Ihmettelen suuresti poliittisia päättäjiä. Tiedän kyllä vastauksen tähän. Koska kukaan ei halua myydä sitä. Italia ja Saksa mm. ovat alkaneet kotiuttamaan kultavarantojaan maailmalta. Minkäköhän takia? Onko maailma siirtymässä kultakantaan takaisin ja on hyvä saada omat varannot omalle maaperälle vain varmuuden vuoksi. Nyt Suomi sitten jakaa tätä paperirahaa muille maille ilmaiseksi, toivoen että sitä saadaan joskus takaisin. Millä tätä rahaa sitten jaetaan? velalla, jota siis kohta on 150Mrd.€

Kenelle Suomi on velkaa? Suomi on velkaa lähinnä ulkomaisille sijoittajille. Kotimaiset raha- ja vakuutuslaitokset sekä työeläkeyhtiöt omistavat Suomen velkapapereista vain murto-osan. Velkapapereita on vaikea paikantaa. 

- Velka on pääosin ulkomaista. Suurimpia rahoittajia ovat ulkomaiset rahastot, eläke- ja vakuutusyhtiöt ja pankit, kertoo Valtiokonttorin apulaisjohtaja Anu Sammallahti Taloussanomille.

Tarkemmin velkakirjojen omistusta on hyvin vaikeaa arvioida. Lainapaperit vaihtavat omistajaa jatkuvasti jälkimarkkinoilla. 

- Täsmällistä tietoa lainapaperien sijainnista ei ole, velassa ei ole gps-paikannusta. Ulkomaisen velan osuus on liikkunut 80-90 prosentissa, Sammallahti toteaa.

Lukiessani ko. artikkelin niin siis Suomi ei tiedä kenelle olemme velkaa. Mielenkiintoista.

Tänään luin artikkelin Suomen Kuvalehdestä: Koronakriisin aikana valtalehtien avaamisesta tuli vastenmielistä - Arvostan tiedettä ja siksi olen korona-skeptikko.

Joku voi väittää, että olen salaliittoteoriitikko tai jotain muuta. Minua se ei haittaa. Mietitäänpä hetkenajan seuraavaa hypoteettista tilannetta:

Koronavirus ei olekaan lähtöisin lepakoista (niinkuin moni ajattelee). Koronaviruksen on joku taho valmistanut laboratorio olosuhteissa jossain. Jos näin on, niin varmaankin jollakin on jonkinlainen tarkoitusperä siihen. No mitä nyt sitten on tapahtunut? Pallo ja Suomikin on ajettu ahtaalle taloudellisesti. Kuinka monta tämän maan sulkua talous kestää ennekuin sen vaikutukset todella näkyvät yritysten konkursseissa, työttömyytenä, lomautuksina jne. Se heijastaa suoraan ihmisten henkilökohtaisiin varantoihin ja mahdollisiin konkursseihin. Eipä tässä tarvi olla kovin järjen jättiläinen kun voisi kysyä mites korot? Voiko olla mahdollista, että jos korona on luotu, niin voisiko takana olla myös rahoituslaitokset jollain lailla? Mitäs jos keskuspankit päättävätkin nostaa korkoja? Onko ihmisillä mahdollisuutta maksaa asuntovelkojen ja muiden velkojen korot kun Korona sulkee ovia? Itse olen kokenut 1990 luvun alkupuolella olevan laman ja eihän ne asiat silloin menneet ihan niin kuin oletetaan. Siellä pelattiin juuri tätä samaa peliä. Se sikseen. Toivon vain, että ihmiset käyttäisivät harkintakykyänsä tällä hetkellä monessa asiassa. Ihmisillä on valtava määrä velkaa siihen nähden paljonko rahaa oikeasti on. Samoin toivoisin ihmisiä oikeasti ajattelemaan Koronan suhteen, että voisiko tässä takana olla jotain muuta kuin lepakot. Saatte uskoa mihin haluatte, mutta miettikää asiaa. Pitäkää silmät auki ja katsokaa mitä tapahtuu. Kaikkea ei kannata uskoa mitä valtamedia syytää. Kirkko ja uskonto - suurin salaliitto ihmisyyttä ja ihmiskuntaa vastaan

(27.9.20)


Kiitos Kirkko ja Kaupunki lehdelle tämän aiheen kirjoittamisesta. Kirkko ja Kaupunki lehti julkaisi taannoin artikkelin salaliittoteorioista ja painotti etenkin yhtä tiettyä salaliittoteoriaa. Kirjoituksesta paistoi todella läpi pelko, pelko ja pelko. Mikä pelko? Onko kirkolla pelko siitä, että ihmiskunta herää todellisuuteen ja ihmiset alkavat tajuamaan kuinka asiat oikeasti ovat? Tällä tarkoitan sitä, miten kirkko määrittää uskontoa ja myös pitää ihmisiä "pihdeissään ja pelossa". Tänä päivänä kirkko on pelkkää politiikkaa ja valtaa. Heillä on kirkollisvaalit ja me maksamme kirkolle veroa, jotta se pysyisi pystyssä. Tästä on kyse, ei todellisesta uskosta oikeaan asiaan.

Eihän tästä ole kuin muutama vuosi, kun kirkosta alkoi joukkopako. Mitä kirkko teki? Kirkolta alkoi tulemaan erilaisia selityksiä lähes kaikkiin asioihin. Eikö vaan voi olla niin, että ihmiset saisivat uskoa mihin haluavat ja miten haluavat. Maapallolla on paljon ihmisiä, jotka uskovat eri tavoin ja suotakoon se heille. Vielä löytyy ihmisiä sademetsistä, joilla ei ole mitään uskontoa tai kirkkoa ja silti he uskovat johonkin - henkiin ja puihin.

Mielenkiintoista on, että kaikki maailman uskonnot, puhuvat samoista asioista ja suurimmalla osalla ihmisistä riippumatta uskonnosta, on sama pyrkimys.

Kaikki varmaan muistavat ajat lapsuudesta, kun vielä kävi kirkossa. Koulun päättäjäiskirkko, joulukirkko, konfirmaatio jne. Mitkä teidän muistot niiltä ajoilta ovat? Itselläni muistuu mieleen aina ne jumalanpalvelukset ja kohdat, missä alettiin puhumaan helvetistä, kadotuksesta, synneistä ja sun muista. Itseäni aina mietitytti, että elänkö elämääni niin, että en pääsekään taivaaseen? Miten minun tulisi elää, jotta Jumala olisi tyytyväinen minuun? Onko helvetissä oikeasti koko ajan tulta ja kuumaa? Olin, siis lapsi tai nuori! Näin jälkikäteen voin todeta, että todella aikaisin aletaan nuoria pelottelemaan eri asioista, joka itseasiassa kuulostaa todella pahalta. Sehän on henkistä väkivaltaa pahimmillaan. Toinen asia on, että kaikki musiikit ja tekstit ovat melankolisia. Hautajaiset ovat oiva esimerkki, missä tunnelma on jo valmiiksi surullinen, niin silloin sitä oikein synkistetään musiikilla ja puheilla. Voin sanoa käsi sydämellä, että syntymä on kuolemaa ja kuolema syntymää - sielulle. Kuolemassa päästään kotiin! Tätä me emme vaan muista.

Osa uskonnoista mainitsee taivaan, helvetin, kiirastulen, helvetin esikartanon, kuolemansynnit ja tavalliset synnit. Taivas on siis paikka, jonne päästään ainoastaan, jos elämme tietynlaisesti. Helvetti on paikka, jonne joudumme sellaisten tekojen johdosta, jota ei voi antaa anteeksi. Kiirastuli on olotila, jossa pelastuneen ihmisen sielu kuoleman jälkeen puhdistuu synneistä ennen taivaaseen pääsyä. Kuolemansynnit ovat pääsyntejä tavallisille synneille. Mitä vielä? Kuka on kehittänyt näinkin monimutkaisen järjestelmän? Jumala vai?

Sehän on ihmisten pelottelua, kiristämistä ja tuomitsemista. Se näköjään kuuluu uskontoon ja kirkkoon. Onko se todellista? Itse olen pohdiskellut paljon asioita, lukenut useita kirjoja ja vielä enemmän kokenut erilaisia asioita, jotka liittyvät henkisyyteen.

Mitä henkisyys on?

Tähän ei ole yhtä vastausta eikä tähän ole oikeaa vastausta. Meille kaikille henkisyys tarkoittaa eri asioita. Henkisyys lähtee aina omista lähtökohdista sekä omista kokemuksista. Ihminen muuttuu ajansaatossa ja niin muuttuu henkisyyden käsityskin. Moni liittää henkisyyden kuitenkin uskontoon. Itse en liitä sitä millään lailla. Omasta näkökannastani uskonto on kuin kultakala, joka uiskentelee akvaariossa ja sillä on hyvin tarkat rajat missä se saa uiskennella, syödä ja tehdä. Henkisyys on kuin kultakala valtameressä, jossa saa mennä minne vaan, tehdä mitä haluaa ja syödä mitä tekee mieli. Henkisyydelle ei ole rajoja, kukaan ei määritä mitään. Se on henkilökohtainen asia ja siihen liittyy vahvasti vapaus. Henkisyys on ymmärtämistä, rakkautta ja hyväksyntää koettua erilaisuutta, eri mielipiteitä ja uskontoja kohtaan, jossa jokainen meistä pohjimmiltaan haluaa, ehkä etsiikin ja pyrkii samoihin asioihin.

Miksi maailmassa on niin paljon "pahaa" ja mitä ihmisten pitäisi tehdä? Ei ole olemassa mitään "pitäisi" tai "ei pitäisi". Ihmiset saavat tehdä juuri niin kuin haluavat. Kaikella on kuitenkin merkityksensä. Kaikkien olisi hyvä muistaa aina universaalit lainalaisuudet, joita on mm. syyn ja seurauksen laki. Yksinkertaisuudessaan se tarkoittaa, että paha saa palkkansa. Ketään ei kuitenkaan tulisi tuomita, koska emme tiedä mitä tarkoitusta varten jokin asia tapahtuu. Kaikella "pahuudellakin" on oma merkityksensä. Ei voi kokea hyvää, ellei koe pahaa. Mitä suurempi "paha" tapahtuu, niin ehkä ihmiskunta herää siihen miksi me täällä olemme ja mikä kaiken tarkoitus on. Ihmisten tarkoitus on kokea juuri niitä asioita mitä haluaa - luoda itseään. Jos korkeampi voima kieltäisi tekemästä "väärää", olisi se estämistä. Estäminen on rajoittamista. Tällä rajoittamisella kiellettäisiin todella se mitä olemme, kiellettäisiin mahdollisuus, että voimme luoda ja kokea sen totuuden. Kirkko yrittää kaikilla keinoilla pelotella, uhkailla sekä kiristää tätä - meidän pitäisi olla tietynlainen.

Voiko helvettiin joutua? Helvettiä paikkana ei ole olemassa. Helvetti on ihmisen omassa mielessään luoma kokemus, jota he elävät. Se on seuraus meidän valinnoistamme. Se on ihmisen oma tuska. Kirkossa käydessä jumalanpalveluksessa puhutaan synneistä ja helvetistä. Jos ette elä näin tai noin joudutte ikuiseen kadotukseen, helvettiin. Tässä vaiheessa voisi kysyä mitä helvettiä? Suorastaan sairasta puhetta. Ensinnäkin kirkko lähtee ajatuksesta, että jumala on olemassa. Miksi jumalan tarvitsisi hakea jonkinlaista kostoa tai rangaistusta ihmisten epäonnistumisen takia? Jos kerta Jumala on meidät luonut ja ajattelee ettei tuosta tulekaan mitään, niin varmaankin hän kykenisi poistamaan meidät. Tarvitseeko ihmiskunta pelkoa ennen kuin osaamme toimia "oikein"? Pitääkö ihmiskuntaa uhkailla ennen kuin olemme "hyviä"? Ihmisille on annettu mahdollisuus valita mitä tehdä, Jumalan toimesta. Me saamme tehdä päivittäin asioita mitä itse haluamme. Me saamme valita tien, jossa olemme empaattisia, rakkaudellisia, välittäviä toisia kohtaan tai sitten täysin päinvastaisia. Kun aikamme tulee siirtyä seuraavaan kiertoon - henkimaailmaan, kukaan ei tule arvioimaan meitä, olimmeko "hyviä" tai "pahoja". Henkimaailmassa vallitsee ikuinen ja pyyteetön rakkaus. Me itse osaamme tuolloin tehdä johtopäätökset siitä, miten me onnistuimme maallisessa elämässä. Tuolloin myöskin me itse tiedostamme missä asioissa tarvitsemme lisää harjoitusta ja kokemusta, jotta pääsisimme eteenpäin omassa henkisessä kehityksessä. Siitä muodostuukin meidän seuraava matkamme kohti kokemuksia. Kaikissa valinnoissa onkin hyvä muistaa juuri tuo universaali laki: syyn ja seurauksen laki - karman laki.

Mitä tai mikä Jumala on? Jumalaa kuvataan monessa kuvauksissa partasuiseksi herraksi pilven reunalla. Miksi Jumala olisi mies tai nainen? Ensinnäkin henkimaailmassa ei ole miehiä tai naisia. He vain ovat. Kaikki on energiaa, kaikki, jopa ihminen muodostuu pelkästä energiasta, vaikka kuvittelemme jotain aivan muuta. Tiedekin on todennut moneen kertaan, että oli alkuräjähdys, jolloin maailmankaikkeus syntyi. Tiede on myös todennut, että maailmankaikkeus on luhistuva, jolloin kaikki, siis aivan kaikki maailmakaikkeudessa sulautuu yhteen, nuppineulankokoiseksi. Jumala on maailmankaikkeuden energiaa, joka on kaikkialla. Se sama energia löytyy pöydästä, lasista, puusta, eläimistä, ihmisistä ja kaikkialta. Ei ole mitään muuta kuin tuo sama energia kaikkialla. Tästä tuleekin sanonta, että kaikki on yhtä. On vain ykseys. Ihmiskunnan tulisikin ymmärtää, että me kaikki olemme veljiä ja siskoja, niin ihmisten kuin eläintenkin kesken. Jos satutamme toista ihmistä, eläintä tai kasvia, satutamme itseämme. On varmasti vaikea kuvitella, että kaikki on yhtä ja on vain ykseys. Järjellä kyllä, mutta kun alkaa oikeasti ajattelemaan asiaa niin ei se olekaan. Otetaanpa muutama esimerkki. Ensinnäkin maapallon alkuaineet. Kaikki rakentuu samoista alkuaineista niin ihminen kuin vesikin. Meissä kaikissa on sitä samaa ainetta. Ajatellaan vaikka jäävuorta. Kun jäävuoren laittaa pienemmäksi palaksi saamme suuren jäälohkareen. Kun jäälohkaretta pilkotaan vielä pienemmiksi paloiksi, saamme aikaan "jääpaloja". Jääpalat kun sulatetaan, saadaan kaiketi vettä. Kysymys kuuluukin; kuinka monta vesipisaraa on jäävuoressa. Niitä on ääretön määrä, koska voimme aina pilkkoa sen pienemmiksi paloiksi. Loppujen lopuksi, kun vielä keitämme veden, muuttuu se näkymättömäksi energiaksi vesihöyryksi, joka todellakaan ei ole hävinnyt mihinkään, mutta mitä me emme vaan pysty näkemään. Sama on maailmankaikkeuden energian kanssa. Näemme alkuaineista muodostuneet aineet yhdistettyinä toisiin aineisiin esineinä. Kaikkea emme näe tai kaikki eivät näe - henkimaailman energiaa. Toinen esimerkki on kallio. Kalliota kun tarpeeksi jauhetaan, saadaan hiekkaa. Kuinka monta hiekanjyvästä kallioista saadaan? Ihmiset näkevät toiset ihmiset kokonaisuutena. Näemme siis yhden ihmisen. Yksi ihminen koostuu monesta asiasta mm. soluista. Keskimäärin ihmisessä on 37 000 000 000 000 solua (37 biljoonaa). Jokainen solu voidaan jakaa ja taas jakaa jne. Niitä on käytännössä ääretön määrä ja ne uusiutuvat koko ajan. No nyt voidaan kirkolta taas kysyä, miksi jumala rankaisisi ihmisiä heidän teoistaan? Koska olemme yksi, niin silloinhan jumala rankaisisi itseään. Mitäs järkeä siinä olisi?

Osa uskonnoista sanoo, että olemme siinneet synnistä ja että olemme syntisiä syntymästä lähtöisin. Osa kirkoista mainitsee, että seksi on pahaa, ilo on pahaa ja jopa tanssiminen, musiikki ja elämästä nauttiminen on pahaa, ainakin tiettyinä aikoina. Ihmisistä tehdään pahoja alusta lähtien. Uskonnot ja kirkko haluavat, että me tuomitsemme itsemme ja elämme pelossa kaikesta tästä elämästä, mitä olemme tulleet kokemaan. Itse näen taas tuon vallan ja politiikan taustalla. Kirkko haluaa saada uskonnon kautta valtaa. Onhan se nyt nähty jo kautta historian, että kyse on vallasta. Katolilaisessa kirkossa tehdään synnintunnustus/ripitys papille. Mennään koppiin ja kerrotaan kaikki paha, mitä on tehty. Vuosisatoja tätä on käytetty kiristyksenä ihmisiä kohtaan. Hyvällä omallatunnolla voin sanoa, että tässä ei ole kysymyksessä millään lailla Jumaluudesta tai rakkaudesta. Toinen esimerkki on katolinen kirkko ja sen pedofilia. Kuinka monta pappia on joutunut eromaan kirkosta tapauksien johdosta. Wikipedia kertoo, että pedofiliaan osallistuneita pappeja ja kardinaaleja olisi 8 000. Nämä tapaukset tiedetään. Onko niitä loppujen lopuksi 80 000? Väittävätkö he, että he tekevät asioita rakkaudella ja saamaan aikaan puhuvat muille synneistä ja helvetistä?

https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases

https://vaticanhidespedophiles.com/VHP-portal.html

Mielenkiintoinen asia on, että kaikki tietävät, että Vatikaanissa asuu n. 1000 henkilöä. Käsittäisin, että suurin osa on Vatikaanivaltion palveluksessa. Vatikaanissa on todistetusti esiintynyt jossain määrin pedofiliaa niin kuin aiemmin mainitsin. Se mitä, itse ihmettelen, on seuraavaa: Vatikaanissa sijaitsee yksi Euroopan suurimmista lastensairaaloista The bambino Gesu - Paavin lasten sairaala. Sairaalassa on 29 000 sisäänkirjoitettua potilasta, 30 000 leikkausta ja 85 000 päiväkäyntiä vuosittain. Sairaala tekee mm. geeni- ja solututkimuksia sekä muita erilaisia tutkimuksia ja hoitoja lapsille. Onko lastensairaalan tarkoitus oikeasti hyvä vai piileekö siinä taustalla jotain hämärää? Me kaikki tiedämme lasten katoamisten lukumäärät ja olemme kuulleet pelastettavista tunnelilapsista. Me kaikki tiedämme, että Vatikaanin alla on yksi suurimmista tunneliverkoista. Itse en halua uskoa koko asiaan, enkä edes ajatella.

Osassa seurakunnissa ei hyväksytä esiaviollista seksiä ja/tai avosuhdetta. Mitäs sellaiset ihmiset, jotka eivät koskaan halua mennä naimisiin? Tai sellaiset ihmiset, jotka ovat olleet jo naimisissa eikä uskonnon mukaan saa ottaa enää ketään toista henkilöä elämään? Tai ei voi erota, koska ei voi olla kuin yksi avioliitto elämän aikana. Kuulostaa aikamoiselta. Kysymys kuuluu taas kerran, mihin tällä pyritään? Kaikki ihmiset tosiaan eivät halua mennä naimisiin, mutta haluavat harrastaa seksiä. Joutuvatko he nyt sitten ikuiseen kadotukseen tai helvettiin? Jos suhde ei toimikaan jonkun tietyn ihmisen kanssa, niin avioliitossa on pakko olla, kun pappi niin sanoo. Ihminen on seksuaalinen olento, jolle seksi kuuluu normaalisti. Ei ihmisessä olisi tiettyjä hormoneja, jos asioiden kuuluisi mennä niin kuin uskonnot määrittävät. On ihmisiä, jotka rakastuvat samaan sukupuoleen. Mikä uskonto tai kirkko on määrittämään sitä keneen tai mihin rakastuu? Antaa kaikkien kukkien kukkia tässä maailmassa. Nyt täytyy sanoa, että ihmiset herätkää todellisuuteen. Taas kerran oletus, että Jumala on olemassa näille uskontokunnille, niin haluaisiko jumala todella, että ihmisillä olisi paha olla? No ei haluaisi. Tässäkin huomaa sen, että kirkko haluaa jotain muuta kuin rakkautta ihmisille. Jumala on pyyteetön rakkaus.

Ai että 144 000 ihmistä pääsee taivaaseen erään uskonnon mukaan. Se onkin sitten varmaan täynnä ja ollut jo pitkän aikaa. Mitäs ne ihmiset, jotka koskaan eivät kuulleetkaan ko. uskomuksista esimerkiksi ihmiset sademetsissä. Jäävätkö he sinne? Täytyy sanoa, että jumalan valtakunta on kyllä pieni paikka, jos sinne ei mahdu kuin tietty määrä ihmisten sieluja.

Siitä päästääkin toiseen ja todelliseen aiheeseen. Monet uskonnot puhuvat, että ihmiset pääsevät taivaaseen. Mites on eläinten laita? Mitkä eläimet pääsevät? Pääseekö koirat, kissat, elefantit taivaaseen? Kuka määrittelee sen?

Linnunradassamme (milky way) on kaikkiaan 600 miljardia tähteä ja tämän lisäksi planeetat. Linnunratoja on tiedossamme olevassa maailmankaikkeudessa 2000 miljardia ja lisänä planeetat. Tiede tietää myöskin sen, että maailmankaikkeus laajenee koko ajan kovaa vauhtia ja uskoo, että on olemassa muitakin maailmankaikkeuksia kuin meidän tuntemamme. Eli tähtiä ja planeettoja on ääretön määrä. Kysymys kuuluukin, että onko maapallon ulkopuolella älyllistä elämää. Itse vastaan aina tähän, että onko maapallolla älyllistä elämää? Vastaus on siis, että on ja siitä on todisteetkin olemassa. Nyt herää sitten kysymys tuosta "taivaasta". Jos "taivaaseen" pääsee tietty määrä ihmisiä, niin eikö kukaan muu pääsekään muilta planeetoilta "taivaaseen". Voisin väittää, että muiden planeettojen oliot tai asukkaat ovat teknologisesti meitä edellä monessa asiassa, myöskin uskomuksiin liittyen. He tuskin pähkäilevät tällaisia asioita. Kirkolta voisikin kysyä: Kuka muiden planeettojen jumala on? Onko olemassa muita jumalia kuin meidän Jumala, vai onko heillä sama jumala? Jos planeetallemme eksyisi vieraan planeetan olio ja pääsisimme häntä haastattelemaan, hän varmaan ihmettelisi mitä hittoa te oikein palvotte? Hän tuskin on kuullut samoista asioista. Muistakaa - maailmankaikkeus on ääretön. Itse koen, että kirkon uskomukset ja väitteet erilaisista asioista alkaa saamaan loppunsa. Heidän teoriansa asioista ontuu aika lailla. He pelkäävät, että jos asioita alkaa oikeasti paljastumaan, niin mikä heidän tulevaisuutensa ja merkityksensä onkaan. On vain sääli, että ihmisiä pelotellaan ja kiristetään asioilla, joiden kuuluisi ilmentää ainoastaan ja vain rakkautta.

Mielenkiintoinen havainto on keväältä 2020. Väitetään, että pahimpaan koronavirus aikaan, kun oli matkustusrajoitukset päällä, niin lentotietojen mukaan Vatikaanista on lennetty useita koneellisia rahtia Yhdysvaltoihin. Mitä on lennätetty? Uskon itse vilpittömästi siihen, että Vatikaanissa on säilötty arkistossa mm. erilaisia todisteita kirkosta sekä uskonnoista. Onko mahdollista, että kirjallisista todisteista ilmenisi kirkon kehittäneen tiettyjä teorioita uskosta ja uskonnoista. Yhtenä päivänä tutkiskelin internetin syövereitä ja löysin videon missä Dr. Charlie Ward kertoi nimenomaan ko. asiasta. Videolle kerrotaan juuri koneista, jotka ovat käyneet tyhjentämässä Vatikaanin kultavarannot, jotka ovat "väärin" keinoin hankittu. Samoin Vatikaanista olisi takavarikoitu dokumentteja ja pidätetty kaikkiaan 350 henkilöä sekä myöskin itse Paavi. Tapahtumat ajoittuvat huhtikuulle 2020. Se tietysti selittäisi Paavin katoamisen sekä hologrammin. Sittemmin Paavi olisi päästetty kotiarestiin kesäasunnolleen. Tämä ja nämä tiedot vahvistivat myöskin kanavoidun viestin olevan totta. Toivon, että tällaiset tiedot ihmiskunnalle vielä julkistetaan. Mitä he ovat salanneet? Ongelmana on se, että jos Vatikaanilla on tietoa esim. uskontojen vääristelemisestä ja valehtelusta, niin miten maailma ja maailman uskonnot siihen reagoivat? Voiko olla niin, ettei niitä yksinkertaisesti voida paljastaa kaikkia samalla kertaa sotien syttymisten pelon vuoksi?

Raamatussa puhutaan: Jeesus sovitti ihmiskunnan synnit ja sai aikaan sovinnon Jumalan kanssa. Näin Hän toi uskoville pelastuksen, kun Kristuksen nimeen kastetut liitetään hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.

Mitkä synnit? Taas puhutaan siitä, että olemme pohjimmiltamme syntisiä. Minkä sovinnon Jumalan kanssa? Niin kuin kirjoitin, olemme yhtä ja on olemassa vain ykseys. Uskovaiset pelastuvat, kukaan muu ei pelastu? Mites taas ne sademetsien ihmiset, jotka koskaan ei ole kuullutkaan tietystä uskonnosta? Miten pienet lapset, jotka kuolevat esim. auto-onnettomuudessa, jotka eivät tiedä uskosta yhtään mitään tai ei ole ehtinyt ripittäytyä ennen onnettomuutta? Pitää muistaa, että raamattu on ihmisen kirjoittama teos. Uskon itse osaksi raamatun aikaisiin tapahtumiin, mutta pitää myös muistaa, että sitä on vuosisatojen saatossa muokattu sen mukaan, että ihmisiä kyettäisiin hallita paremmin. Aikojen alusta lähtien ihminen on ollut vallanhimoinen.

Jeesus oli ihmiskunnan historiassa tärkeä henkilö. Jeesus oli henkisyydeltään mestari, jolla oli tietty ja tärkeä tehtävä ajanlaskumme alussa. Jeesus tuli aloittamaan tietyn aikakauden, joka on itseasiassa huipentumassa tällä vuosikymmenellä. Sama tapahtuma, mitä n. 2000v. sitten oli, on tapahtumassa, mutta eri tavalla. Viimeisten 2000 vuoden aikana maan päällä on ollut useita mestareita, joista ei ole tullut samanlaista ilmiötä kuin Jeesuksesta. Jeesus puhui täysin samoja asioita, kuin tällä hetkellä moni ihminen puhuu. Miksi Jeesus sitten kuoli? Ei hän meidän syntiemme puolesta kuollut, vaan sen takia, että aika 2000 v. sitten ei ollut sellainen, että sitä olisi hyväksytty, mitä Jeesus teki tai puhui. Jeesusta yksinkertaisesti pelättiin. Nyt ihmiskunnan herääminen tarkoittaa miljoonia ihmisiä, eikä vaan kymmeniä, satoja tai tuhansia. Silloin oli kyse aivan samasta vallanhimosta mitä nytkin on. Raamattukin sanoo seuraavaa: Raamatun mukaan kuningas Herodes määräsi joukkosurman toteutettavaksi, jotta hän ei menettäisi valtaansa vasta­syntyneelle juutalaisten kuninkaalle, jonka itämaan tietäjät kertoivat syntyneen. Kyse oli vallasta jo 2000 v. sitten.

Uskonnot haluavat ihmisten oppivan toisten (uskovaisten) kokemuksista. Henkisyys kehottaa etsimään omia kokemuksia. Uskonto ei siedä henkisyyttä. Henkisyys saattaa johdattaa ihmisen toisenlaisiin johtopäätöksiin kuin ne, joita tietty uskonto tarjoaa. Sitä uskonto ei siedä. Uskonto kannustaa tutkimaan toisten ajatuksia ja hyväksymään ne omikseen. Henkisyys kehottaa hylkäämään toisten ajatukset ja keksimään omat tilalle.

Kerronpa teille lopuksi esimerkin helvettiin joutumisesta, tuomitsemisesta ja tapahtumasta, jonka lähes kaikki ihmiset tuomitsevat. Teksti on kirjasta keskusteluja Jumalan kanssa 3, kirjoittajana Neale Donald Walsch ja se menee suunnilleen seuraavasti:

Neale kysyy Jumalalta, että jos helvettiä ei ole olemassa niin minne Hitler joutui? Jumala vastaa tähän, että kukaan ei joudu minnekkään, etenkään helvettiin, koska sellaista paikkaa ei todellakaan ole olemassa. Neale on ihmeissään ja kysyy, että miten noin paha ja kauheaa tekevä ihminen voi päästä samaan paikkaan kuin hyvät ihmiset? Jumala vastaa tähän, ettei ole pahaa tai hyvää, on vain. Tällä Jumala tarkoittaa juuri sitä, että me ihmiset olemme kokemassa asioita - ei voi kokea hyvää, ellei koe pahaa. Toiseksi Jumala vertaa asiaa seuraavasti: Neale oliko Hitlerin teot sinusta kaikkein pahinta mitä toisen maailmansodan aikana on tapahtunut? Saiko yksi ihminen aikaan kaikkein pahimman teon toisessa maailmansodassa? Ensinnäkin Hitler ei tehnyt mitään yksin, vaan takanaan oma kansa. Toiseksi, kuinka kauhea teko oli se, että muu maailma ei tehnyt yhtään mitään estääkseen Hitlerin aikeet. Teot estettiin pakosta, vasta sitten kun se alkoi koskettaa muuta maailmaa.

Luettuani ko. tekstin muutama vuosi sitten, oma ajatteluni muuttui ja tuli hieman erilaisia näkökantoja kaikkiin asioihin. Lopulta ajatukseni ovat muuttuneet, kun tietää, että kaikki menee suuren suunnitelman mukaisesti, jonka Universumi, maailmankaikkeuden energia itse Jumala on luonut ja suunnitellut. Älkää pelätkö, peli on jo pelattu - hyvä voittaa. Nyt ja tulevilla tapahtumilla ihmiskuntaa herätellään ja sen jälkeen kuullaan loppuvihellys. Olemme viimeisen erän viimeisillä minuuteilla.

Toivon, että kirjoitus herätti kysymyksiä, ajatuksia sekä keskustelua. Itse olen hyvin henkinen ihminen, joka "kommunikoi" henkimaailman kanssa moninaisesti. Itselleni se ei ole uskoa vaan tietoa universumista sekä tuonpuoleisesta energiasta.

Rauhaisaa ja rakkaudellista syksyä kaikille 
Voimaa vai lihasvoimaa

(21.9.20)

Mikä on voimaa tai mitä lihasvoima on? Normaalisti kun puhutaan voimasta, tarkoitetaan maksimaalista kykyä nostaa tietty paino ylös yhden kerran. On myös voimaa, kun tietyllä painolla toistetaan monta kertaa peräkkäin sarjaa. Puhutaankin eri lihaskestävyyden kehittämisen tasoilla olevasta voimasta. On nopeusvoimaa, maksimivoimaa, kestovoimaa, räjähtävää voimaa, perusvoimaa jne. Lihasvoima sanana onkin huono sellaisenaan. Itse tarkoitan tässä tällä voimaa, millä lihas työstää tiettyä toimintaa monta kertaa peräkkäin väsymättä. Nimikkeillä sinänsä ei ole merkitystä. Ainoa merkitys on, että itse tiedämme, miten harjoitutamme lihaksiamme mahdollisimman oikein tavoitteisiin nähden.

Kirjoitin aiemmin tekstin hyvinvoinnista sekä ruokavaliosta. Muistetaan hyvin, että hyvinvointi koostui monesta eri asiasta. Fyysinen hyvinvointi on yksi osista. Tällä kertaa käsittelen fyysistä hyvinvointia kirjoittamalla kuntosaliharjoittelusta. Kuvasin myös aloittelijoille kuntosaliohjelman, jonka olen kirjoittanut auki tämän sivun lopulla. Kuntosaliohjelma sopii myös henkilöille, joilla on ollut taukoa kuntosaliharjoittelemisesta. Ohjelma perusvoimaharjoittelua, jolloin se sopii miehille ja aluksi myös naisille. Ennen kuin lähdet tekemään ko. harjoitteluohjelmaa, varmista paikalliselta kuntosaliohjaajalta tai personal trainerilta kaikkien liikkeiden oikeat tekniikat. Onkin tärkeää, että teet liikkeet oikeilla tekniikoilla, jotta loukkaantumisvaara pienenee sekä liikkeet tehdään oikeilla lihaksilla oikein.

Suurin osa ihmisistä, jotka käyvät kuntosalilla eivät treenaa tavoitteellisesti, eikä tarvitsekaan. Vaikka ei treenaisikaan tavoitteellisesti, niin kannattaa kysyä itseltään seuraavanlaisia asioita:

 • Miksi treenaan kuntosalilla painojen kanssa?
 • Haluaako todella voimakkaammaksi ja miksi?
 • Haluaako suuremmat lihakset ja miksi?
 • Haluaako polttaa rasvaa kehosta ja miksi?
 • Haluaako lihaksia parantaa toimintakykyisemmäksi ajatellen ehkä tulevia vuosia ja vanhuusikää?

Näitä asioita ei ehkä ajatella nuoruusvuosien aikana, mutta kun ikää alkaa kertymään, yhä enemmissä määrin kysymys kannattaa esittää itselleen. Mieti haluatko toiminnallisia muutoksia (voimaa), rakenteellisia muutoksia (lihaksia) vai terveydellisisä muutoksia (monipuolisuus)?

Tämä blogiteksti on kirjoitettu sillä ajattelumallilla, että ihmiset alkaisivat tekemään lihaskuntoharjoitteita osana monipuolista liikuntaa ja hyvinvointia. Lihaskuntoharjoittelun ansiosta saadaan lihakset parempaan toimintakykyyn, lihakset yksinkertaisesti voimistuvat. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sen enemmän lihasmassaa katoaan kropastamme. 50v. on kadonnut lihasmassaa n. 10% ja 70v. n. 40%. Siksi olisikin tärkeää harjoitella monipuolisesti kuntosalilla, jotta voimme pienentää tuota lihasmassan katoa. Lihasmassalla on muitakin positiivisia vaikutuksia - se lisää mm. aineenvaihduntaa. Yksi kilo lihasmassaa polttaa n. 20kcal/vrk. energiaa. Vuodessa se tekeekin jo aikamoisen määrän. Mitä enemmän meillä on lihasta, jaksetaan yksinkertaisesti toimia arkipäiväisissä askareissa vielä vanhempanakin. Rasvan vähentäminen kehosta helpottaa nivelten kuormitusta. Kehon suhteellinen voima kohentuu, kun rasvaa lähtee ja lihakset kasvavat. Vahvat lihakset tukevat myös paremmin niveliä ja ne kuormittuvat vähemmän.

Terveydellisistä lähestymistavassa on hyvä ottaa huomioon kuinka parantaa yleistä jaksamista arjessa. Tähän liittyy esim. työikäisten ihmisten niskahartia seudun kuntoutus/ylläpito, mahdollisten selkävaivojen kuntoutus sekä selän toimivuuden ylläpito. Samoin on hyvä muistaa, että kuntosaliharjoittelu voi vähentää elämästä stressiä ja parantaa aineenvaihduntaa. Nämäkin asiat voidaan ottaa huomioon, kun suunnitellaan kuntosaliharjoitteita.

Moni ihmisistä istuu ensin töissä 8h päivittäin ja tämän jälkeen tunteja tv:tä katsoen tai sosiaalista mediaa seuraten. Ihmisten arkiaktiivisuus korostuukin kaikilla. Olisikin hyvä tietyn harjoittelun osana tehdä arkiliikuntaa, jonka voi tehdä esim. työmatkat pyöräillen tai kävellen. Työaikana kannattaa harjoittaa taukoliikuntaa ja vapaa-aikaa viettää luonnossa liikkuen tai pihatöiden merkeissä.

Kaikissa harjoittelussa ja ohjelmissa tulee huomioida "kolminaatio": harjoittelu-lepo-ravinto. Tärkeää on sovittaa ravinnon saanti harjoitteluun ja sen kulutukseen. Samoin, jos ohjelmassa on kovia harjoitteita, on levolla äärimmäisen tärkeä rooli. Vaikka miettiikin kuntosaliharjoittelun aloittamista, kannattaa siihen aina liittää sekä aerobinen harjoittelu, lihashuolto ja liikkuvuus. Lihashuoltona kannattaa tehdä venyttelyharjoitus erikseen. Samoin hierojalla on hyvä käydä silloin tällöin. Kotioloissa huoltona kannattaa käyttää esim. saunaa. Liikkuvuutta voidaan myös parantaa erilaisten liikkeiden kautta. Hyvänä esimerkkinä liikkuvuusharjoittelusta ovat erilaiset ryhmäliikuntatunnit, joita monet kuntosalit tarjoavat. Aerobinen harjoittelu kannattaa jakaa vielä peruskunnon parantamiseen sekä kovempaan harjoitteluun. Tällä saadaan monipuolinen harjoite sydämelle, keuhkoille sekä verisuonille.

Kaikessa harjoittelussa on hyvä muistaa mistä hyvä kunto koostuu. Se on kokonaisuus, jonka kukin tietysti itse määrittää, mutta siinä voi olla mukana mm. kestävyyttä, lihaskuntoa, liikkuvuutta, liikehallintakykyä (tasapaino, koordinaatio), kehonkoostumus sekä muu hyvinvointi kuten psyykkiset tekijät. Tällä kokonaisuudella saadaan paras yhtälö aikaan.

On hyvä asettaa itselleen tiettyjä kysymyksiä ennen kuin oman harjoitteluohjelman laatii. Tällä tavoin saat itsellesi vastaukset mitä pitäisi tehdä ja miksi!

Kysymykset ennen treenaamisen alkamista:

 • Mikä on tavoitteeni?

Tavoitteita asetettaessa kannattaa tavoitteet olla kohtuullisen korkeat. Liian matalalle asetetut tavoitteet eivät välttämättä motivoi. Tavoitteita voi aina uudelleen korjata sen mukaan mikä elämän tilanne on.

 • Miksi haluan päästä tavoitteeseen?

Mitkä ovat todelliset motiivit harjoitella - onko se ego, joka ohjaa sitä vai onko kyse terveydellisistä syistä? Jos haluaa esim. ulkonäköperusteisen harjoitteluohjelman niin siinä ei ole mitään vikaa. Ohjelma kokonaisuudessaan tulee olla sellainen, että kroppaa pystytään muokkaamaan parhaiten.

 • Mitä asioita vaikuttaa tavoitteen pääsyyn?

Luettele asiat mitkä vaikuttavat tavoitteisiin pääsyyn. Mitä niille voi tehdä? Esim. jos on perhettä, niin miten parhaiten saan sovitettua liikunnan perheen ohjelmaan.

 • Kun tavoitteeseen pääsen mikä muuttuu?

On hyvä määrittää asioita mitkä muuttuvat, kun pääsee tavoitteeseen. Koska liikunnalla ja treenaamisella me haluamme joitain muutoksia tiettyihin asioihin. Määritä se etukäteen. Muista aina se, että onnea ei saada ihmisen ulkopuolelta.

 • Mitä menetän jos/kun asetan tavoitteet?

Tee ohjelmat siten, ettei mistään asiasta tarvitse luopua. Joitain asioita voi kenties vähentää.

 • Tarvitsenko jotain, että tavoitteeni toteutuu?

Hae apua, kysy asiantuntijoilta, miten tehdä tietyt asiat. Silloin pääset tavoitteisiin helpommin ja nopeammin. Ei kannata keksiä pyörää uudelleen. Treenaaminen ja tulokset eivät ole rakettitiedettä. Kaikkia ihme dieettejä ei kannata kokeilla eikä muitakaan "vippaskonsteja".

Kun tavoitteet on tehty ja harjoittelu on aloitettu, niin miten toimia, jotta tavoitteet todella saavutetaan? Sekin on aika yksinkertaista. Vaaditaan päättäväisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

 • Tee kaikki harjoitteet riittävällä intensiteetillä - tee ne riittävän kovaa, jotta elimistö joutuu työstämään lihaksia, keuhkoja, sydäntä, verisuonia jne.
 • Maailma on täynnä alan ammattilaisia. Kysy heiltä apua, ennen kuin itse alat tekemään pitkän aikavälin harjoitteluohjelmaa. Tällöin vältyt monilta vaivoilta ja teet oikeita asioita oikein.
 • Pyri viikoittain parantamaan suoritusta. Tarkastele kuntosaliharjoitteiden painoja ja varmista, että lisäät painoja viikoittain eri sarjoissa. Näin tiedät, että lihaksesi voimistuvat ja kasvavat. Elimistöllä on tapana tottua tiettyihin rutiineihin, myös harjoittelussa. Olisikin hyvä päivittää harjoitusohjelmaa 8-12 viikon välein, jotta kehitystä tapahtuisi.
 • Muista lepo, älä harjoittele liikaa, kuuntele elimistöäsi. Elimistö koostuu monesta eri palasesta. Vaikka harjoitamme lihaksia, niin elimistössä rasittuu moni muukin asia, kuten hermosto. Siksi on hyvä muistaa pitkäntähtäimensuunnitelma ja siihen liittyvät lepo ja lihashuolto. Tee töitä pitkäjänteisesti. Tee vaikka tavoitteet seuraavalle vuodelle ja siihen suunnitelma. Kuntoilu ei ole yhden viikon tai kuukauden juttu. Se on elämän juttu. Jos tulee taukoja eri syistä, älä hätkähdä ja heitä hanskoja roskiin. Jatka tauon jälkeen.
 • Tutki ja kokeile mitkä liikuntamuodot ja harjoitusohjelmat toimivat sinulle. Kuuntele itseäsi ja kroppaasi ja kysy neuvoa.

( Lähde: Timo Haikarainen Lihaskasvu & rasvanpoltto )


Harjoitusohjelma

Tekstin ohessa on kuntosaliharjoitusvideo, joka toimii ohjenuorana aloittelevalle treenaajalle tai sellaiselle, jolla on ollut jonkin aikaa taukoa harjoittelusta. Harjoitusohjelma on mahdollisimman yksinkertainen. Ohjelma on kokovartalo-ohjelma ja liikkeet ovat perusliikkeitä. Harjoitusohjelma perustuu Arnold Golden Six -ohjelmaan, jonka on siis luonut kuuluisa kehonrakentaja ja näyttelijä Arnold Schwarzenegger.

Tässä harjoitusohjelmassa pyrimme parantamaan perusvoimaa koko kropan päälihasryhmien osalta. Harjoitusohjelmaa tulisi tehdä n. 3vko:a, jonka jälkeen sitä kannattaa muuttaa. Ensimmäisen kolmen viikon tarkoituksena on totuttaa lihakset kuntosaliharjoitteluun. Tämän jälkeen ohjelmaan tulee mukaan toinen harjoitusohjelma, jota tehdään vuorotellen videon ohjelman kanssa. Harjoitusohjelmien toistomäärät muutetaan siten, että toisessa ohjelmassa pääpainoa siirretään enemmän voiman hankkimiseen ja toinen ohjelma taas painottuu enemmän voimakestävyyteen (lihakset). Tällöin saamme elimistön aktivoitua eri tavalla ja näin ollen kehityskin on taattua. Voimallisemman harjoituksen tarkoitus on taata voiman kehittyminen, jolloin taas voimakestävyysharjoittelussa voimme lisätä painoja. Tällöin saamme lihakset täysillä töihin. Tämä vaikuttaa lihaksen kasvuun ja samalla poltamme energiaa - rasvaa palaa elimistöstä enemmän. Pidemmillä toistomäärillä saadaan syke nousemaan, jolloin sydän, keuhkot ja verisuonet työskentelevät voimakkaammin.

Ennen kuin alat tekemään kuntosaliharjoitus, tee alkulämmittely n. 5-10 minuuttia. Tämä on tärkeä osa itse harjoitusta. Alkulämmittelyn merkitys on ennaltaehkäisy loukkaantumisiin sekä huoltavaa harjoittelua keholle. Alkulämmittelyllä avaa hiussuoniverkostoa, hapen hyväksikäyttö lihaksissa paranee, se ehkäisee kuona-aineiden kasaantumista, lämmittää kudoksia, herättää hermostoa, lihasten supistusnopeus paranee, mekaaninen teho paranee, lihaskoordinaatio paranee sekä loukkaantumisriski pienenee. Tee alkulämmittely kävellen tai pyöräillen. Hyvä alkulämmittely on esim. kävellä kuntosalille.

Kun kehon alkulämmittely on tehty, niin lämmittele lihakset erikseen. Lihakset saadaan paljon vastaanottavaisemmaksi itse harjoittelua ajatellen, kun käytettävät lihakset ovat lämpimät. Oheisella videolla on kuvattuna lihasten aktivoiva alkulämmittely.

Peruskuntosaliohjelma sopii sekä naisille että miehille. Ensimmäinen kuntosaliharjoittelujakso kestää 3-4 viikkoa. Tee ohjelmaa kaksi kertaa viikossa esim. ti ja pe tai ma ja to.

Kuntosaliharjoitus viikot 1-3:

 • Jalkakyykky tanko / jalkaprässi 3x10
 • Penkkipunnerrus tanko / laite 3x10
 • Ylätalja leveä 3x10
 • Pystypunnerrus tanko / laite 3x10
 • Hauiskääntö tanko/ talja 3x10

6a. Vatsarutistus / jalkojen nosto penkillä 2x10

6b. Yhdenjalan lantionnosto, selkä penkillä 2x10

Sarjapalautus on 60 sek. Liikkeet 6a ja 6b tehdään liikeparina (sarjapalautus 20 s.). Sarjapalautuksella tarkoitetaan taukoa sarjojen välillä. Itse kuntosaliharjoitus kestää n. 45min.

Harjoituksen jälkeen on hyvä tehdä loppujäähdyttely n.10min. Se kannattaa tehdä kävellen tai pyöräillen. Loppujäähdyttely pitää verisuonet avoimena, poistaa kuona-aineita, palauttaa hormonitoimintoja ja palauttaa hermostoa. Loppujäähdyttely voidaan tehdä esim. kävellen kuntosalilta kotiin.

Toinen kuntosaliharjoittelujakso viikot 4-7:

Treeni 1:

 • Jalkakyykky 3x6-8
 • Penkkipunnerrus tangolla 3x6-8
 • Ylätalja rusettikahva (kapea) 3x6-8
 • Pystypunnerrus tanko 3x6-8
 • Hauiskääntö tangolla 3x6-8

6a. Vatsarutistus/jalkojen nosto penkillä 2x10

6b. Takareiden koukistus laitteessa 2x10

Treeni 2:

 • Askelkyykky käsipainoilla paikoillaan 3x12-15/puoli
 • Penkkipunnerrus käsipainoilla 3x12-15
 • Ylätalja leveä 3x12-15
 • Vipunosto sivulle 3x12-15
 • Hauiskääntö vasaraotteella köydellä taljassa 3x12-15

6a. Lankku 2x1min

6b. Yhdenjalan lantionnosto selkä penkillä 2x12-15

Molemmissa harjoituksissa sarjapalautus on 60 s. Liikkeet 6a ja 6b tehdään liikeparina (sarjapalautus 20 s.).

Tee harjoitusohjelma vuorotahtiin. Treeni 1- treeni 2- treeni 1 jne.

Jos teet harjoitukset 3x viikko, niin esim. ma, ke, pe tai ti, to, la.

Harjoitusohjelmiin on hyvä lisätä kestävyysliikuntaa mukaan. Kävely on hyvä peruskestävyysharjoite. Tee kerran viikossa yksi 45 min. kävelylenkki. Sykkeen tulisi nousta hieman lenkin aikana. On kuitenkin hyvä huomioida, että harjoituksen aikana pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta (ppp). Silloin elimistö toimii peruskestävyysharjoitusalueella.

Toinen kuntoa parantava liikuntamuoto (kestoltaan n. 45min.) on hyvä tehdä harjoitusviikon aikana. Tässä harjoitteessa sykkeen on hyvä nousta jo korkeammalle. Se voi olla harjoite, jossa syke nostetaan/lasketaan koko harjoitteen aikana. Tällainen voi olla esim. pallopeli tai juoksulenkki, jossa voi välillä kävellä.

Kannattaa pitää kokonainen lepopäivä viikossa, jolloin ei ole mitään liikunta-aktiviteettia. Sunnuntait ovat parhaita päiviä, sillä harva on töissä silloin. Jos maanantai on viikon ensimmäinen harjoituspäivä, on hyvä levätä ennen harjoitusviikon alkua. Muista myös lihashuolto.

Esimerkki viikko-ohjelmasta:

Ma kuntosali

Ti kävely 45min.

Ke kuntosali

To Lepo/lihashuolto

Pe kuntosali

La juoksulenkki

Su Lepo

Muistakaa kysyä neuvoa liikunnan ammattilaisilta erilaisista ohjelmista ja ruokavalioista. Ennen kuin alatte harjoittelemaan kuntosalilla voimaharjoitteita, varmistakaa kuntosalin ohjaajalta tai personal trainerilta, että liiketekniikka on oikea.

4d Meditation & Wellness toivottaa hyviä hetkiä liikunnan parissa. Tehkää siitä itsellenne mukava hetki ja nauttikaa siitä. Nauttikaa myös saavutuksista. Oikein mukavaa syksyn alkua!Hän on Jumalan hengeksi tuleva

(16.9.20)

Nyt on haasteellinen otsake blogissa. Maailmassa, jossa vuosituhansien viisaimpien kauniit opetukset on väännetty palvelemaan uskonnollisia instituutioita (ei rakkautta), kaikki Jumalaan viittaava on vaikea ottaa vastaan. Se laukaisee voimakkaan uskomusjärjestelmän vastaanottajan päässä. On mahdollista, että joko vihaat, pelkäät, halveksit tai kumarrat arvottomana Jumalaa, riippuen siitä, miten uskonto on ajettu sinuun lapsena sisään. Minulle mikään näistä vaihtoehdoista ei tule Jumalasta. Minulle Jumala merkitsee alkuvoimaa, josta me kaikki tulemme. Jota me kaikki olemme. Jumala on rakkaus. Ja se ei koskaan tee muuta ihmiselle kuin kohottaa ja avaa. Se antaa turvaa ja ohjausta kulkea ihmisenä oudossa ihmisten maailmassa. Jumala ei ole mikään hahmo jossain, jota palvoa tai pelätä. Gurujen ja sen kaltaisen ajattelun aika meni jo ohi. Sinun on aika ottaa vastuu elämästäsi ja kaikesta yhteisestä tällä planeetalla ja tulla Jumalan kaltaiseksi. Rakkaudeksi.

Mutta miksi siis tällainen otsake blogissani. Suoraan sanottuna lauseen laajin tarkoitus avautuu tässä vasta itsellenikin, samalla kun sormet hyppivät jo näppäimillä. Oli vain pakko alkaa kirjoittaa. Kävi nimittäin niin, että koin poikkeuksellisen voimakkaan meditaation aamulla. Vähän niin kuin se kuuluisa Henki olisi tehnyt itsensä hyvin todeksi minussa, ollut erityisen läsnä, hajottaen mieleni ja puhutteli minua suoraan ilman välikappaleita sydämeeni. "Hän on Jumalan hengeksi tuleva". Tuo lause laskeutui päähäni, kun avasin silmäni päästääkseni kyynelkarpalot vapaaksi. Laskeutui kuin kaunein lumihiutale, hidastettuna, kaiken huomion keskipisteenä, kauneudessaan. Hiljentäen kaiken muun ympäriltään. Hän on Jumalan hengeksi tuleva. Jokainen sana kulki suonissani ympäri kehoani kuin rakkaus itse.

En ole saanut kristillistä kasvatusta ja olen elänyt aikuisuuteen enemmänkin ateistina. Tuonkaltaiset hyvin uskonnollisilta kuulostavat lauseet eivät siis ole lainkaan tapani ilmaista itseäni. Siksi nousin myöhemmin meditaatiosta hieman kummastellen. Mitä tuo lause tarkoitti? Näin siinä päällimmäisenä hyvin egoistisia aspekteja, niin kuin ehkä sinäkin. Kuka ylentää itsensä niin, että on suorastaan Jumalan hengen kantaja? Koska lause nyt kuitenkin tuupattiin minulle, tiesin ettei se ollut egoistinen vaan jotain ihan muuta. Tiedänhän myös, että me olemme osa Jumalaa, mutta se tarkoitti nyt jotain muuta. Annoin lauseen avautua sisälläni. Kuin jonkinlainen hoitava mantra se laajeni ja laajeni, kunnes sain kiinni ja ymmärsin. Ja itkin vielä lisää. Ja paljon.

"Hän" ei ole vain minä vaan Ihminen. Ja kaikki mitä täällä on. Sinä, minä, me kaikki. Jokainen vähänkin hereillä oleva on huomannut, että maailma ja ihminen voi aika hitsin huonosti. Kiihtyvään tahtiin maailmassa tulee paljon pahaa esiin. On korruptiota, väkivaltaisia mielenosoituksia, ihmisten eristämistä toisistaan, poliisiväkivaltaa, karanteeneissa perheväkivaltaa, lajit kuolevat, ihan kaikkea. Maailma näyttää sekavalta ja pahalta. Moni kysyy, missä on hyvä. Voittaako paha?

Tämä lause, jonka sain, oli minulle 100 -prosenttinen vahvistus sille, mitä on käynnissä. Koko maailman sekamelska on tulosta siitä, että Ihminen on prosessissa, jossa Jumalan henki laskeutuu meihin. Se laskeutuu KAIKKEEN. Kaikki, mikä ei ole hyvää, jumalaista, pyhää, on valaistu sillä hetkellä. Siksi me näemme sen. Se on kohdevalaistu. Seuraamme Jumalan hengen laskeutumista. Myös meissä itsessämme. Miten upeaa on se!!

Mitä siis tehdä? Anna hengen laskeutua. Kaikki etenee juuri niin kuin on hyvä ja tarkoitettu. Kaikki on hyvin. Haavakin parantuessaan menee läpi tulehduksen. Jos tulehdusta ei hoideta, haava mätänee. Me emme ole tehneet ihmiskunnnan tulehdustilalle mitään, vaan jatkaneet holtitonta menoamme. Olemme sulkeneet silmämme ja rakastamisen ja rakkaudellisten tekojen sijaan katsoneet realitya telkkarista, napsineet viiniä ja olutta, pelanneet nettipokeria - ja pornoa, shoppailleet, ostaneet isompaa ja isompaa autoa, kalliimpaa laukkua, kiloittain sokeria. Ihan mitä vain, ettei tarvitse katsoa tulehtuneisuutta sisällämme ja ympärillämme. Se mätä on ollut allamme vuosisatoja ja nyt se purskahtaa ulos.

Kaaoksen keskellä tunnen, että paraneminen on hyvässä vauhdissa. Syvimmätkin mätäpaiseet paljastuvat. Niihin on välillä iljettävää katsoa, mutta minä katson, jotta ymmärrän, mitä olen sallinnut valitessani katsoa muualle. Kun olen hyväksynyt maailman ja sen kylmän ohjelmoinnin sellaisena kuin se on. Enää en suostu kollektiiviseen sokeuteen ja teeskentelyyn. Seison valossa ja uskallan olla.

Se tarkoittaa myös, että annan rakkauden huuhtoa itseäni. Se tuo meidän jokaisen omatkin piilotetut kohdat esille. Oletko huomannut, miten ihmiset hajoilevat. Teeskentely ei enää onnistu, kun pyhyys laskeutuu tänne. Kuinka kaunista se oikeasti on. Ihmiset menevät kohti todellista itseään. Annan ja anna sinäkin tuon Alkuvoiman, Jumalan energian puhdistaa. Se tietää kaiken sinusta ja tasapainoisesta tilastasi, sillä se on sinä. Se on rajattoman kyvykäs. Se tarvitsee vain lupasi ja ennen kaikkea valintasi.

Tärkeintä, mitä voin tällä tekstillä välittää on tämä: On aika tehdä tietoinen valinta. Valitsetko avoimuuden, valon ja rakkauden? Kaikkien ei tarvitse. Toisessa vaakakupissa on tunnuksenomaisesti pelko ja erillisyys. Tee oma valintasi. Ja toimi parhaasi mukaan siitä kohdasta. Kutsu Rakkaus avuksi ihan joka aamu päivääsi. Ihminen on erehtyväinen ja tekee "virheitä". Se on ihan ok. Valinta on tärkein ja pyrkimys siihen. Kukin omalla tavallaan.

Jos valitset rakkauden, tämä on taattu: Sinä olet Jumalan hengeksi tuleva. Ja siinä onnen ja rakkauden kyyneleet ovat karpalon kokoisia. Ja kaikella kärsimyksellä, niin omalla kuin yhteisellä, näkyy silloin sen tarkoitus ja se on täytetty ja loppu.

Kirjoittanut: Kirsi Salo 

Source: kirsi.salo@me.fi
Koronavirus ja lapset

(9.9.20)

Kirjoitin jokin aika sitten blogissani Mitä täällä tapahtuu - mikä ihmeen kulta-aika? Kirjoituksessani käsittelin aiheita mitä vuosina 2012-2030 on tapahtuvan sekä mitä v. 2020 on jo tapahtunut, vaikka vuosi on vielä kesken.

Yksi aiheistani koski lapsia, joita on kaivettu ylös erinäisistä paikoista tämän vuoden aikana. Ohessa onkin linkki englanninkieliselle sivustolle, missä nyt sitten henkilöt kertovat suoraan mitä ovat kokeneet ja nähneet. Valtamediassa näitä uutisia ei näy, eikä tule näkymäänkään - koskaan! Näitä lapsia siis tosiaan kaivetaan tunneleista ja viedään suoraan telttasairaaloihin hoidettaviksi. Pelkästään Yhdysvalloissa ilmoitetaan kadonneita lapsia vuosittain n. 500 000. On vuosia, että kadonneiksi on ilmoitettu jopa lähes 800 000. Missä he ovat? Maailmalla pedofilia tapauksia ilmenee lisää koko ajan. On myös huhuttu että, ainakin osa maailman olevista lockdown:sta liittyisi juuri näihin lapsioperaatioihin. Melbournessahan on tällä hetkällä lockdown ja samalla hetkellä on käynnissä armeijan operaatio tunneleihin liittyen.

https://therealtruthnetworkcom.wordpress.com/2020/09/06/saving-the-children-from-the-d-u-m-b-s/?fbclid=IwAR2-dG4K6U7T6pcY6uRSgmkIYEbk0oYyn3Au483HnTMXtpU1jUbdlPVOjIA

Miten nämä operaatiot liittyvät sitten Koronavirukseen? Tunnelioperaatioiden takanahan on itse Presidentti Donald Trump. Asia mitä Trump tekee, ei varmaankaan miellytä kaikkia henkilöitä maailmalla. Se että maailmalla löytyy tuhansia ja tuhansia lapsia tunneleista ei varmaankaan ole paikallisten "ganstereiden" tekemisiä vaan maailmanlaajuisten organisaatioiden toimintaa, jota johdetaan korkealta. Ketä ne ovat, en tiedä enkä ala täällä arvailemaan. Se on varmaa, että ko. tahot eivät pidä siitä mitä Trump tekee ja haluavat hänet ulos tulevissa vaaleissa. Mikä olisikaan parempi keino, kun saada maapallo kiinni ja kaikki sekaisin? No tämä on vain arvailua ja spekulointia. Se on pommin varma asia, että jotain outoa tässä kaikessa kuitenkin on. Edelleen olen varma itse siitä, että tällainen virus ei lepakosta alkua saa, vaan laboratorio-olosuhteissa. Kuka sen takana on, niin kertokaapa te. (huom. Itse en ole politiikasta kiinnostunut enkä tue ketään poliittisesti. Itse haluan ainoastaan auttaa ihmisiä ja tuoda totuuksia esille. Toivoisinkin, ettei tällaisista asioista tarvitsisi edes kirjoittaa).

Miksi ympäri Eurooppaa edelleen hohkataan viruksesta ja sen kuolettavuudesta? Katsokaa itse kuolin luvut missä maassa tahansa. Suomessa on kuollut hieman yli 300 henkilöä 8kk:ssa. Normaalisti Suomessa kuolee vuosittain 500-1000 henkilöä influenssavirukseen. Ruotsin tilastotkaan eivät kerro sen kummempaa. Kun suhteutetaan väkilukuun luvut niin Ruotsin kuolin luvut ovat samaa luokkaa kuin edellisinäkin vuosina. Saksassa on kuollut koronaan n. 9 500 henkilöä. Vuosittain Saksassa kuolee influenssaan n. 25 000 ihmistä. On tietysti maita, jossa kuolinluvut ovat korkeammat kuin normaalisti, mutta pitävätkö ne paikkaansa. Sama asia on käynyt USA:ssa, jossa CDC on korjaillut tietojaan virheellisten ilmoitusten vuoksi.

Suomessa on maskihysteria, jota toitotetaan kaikkialla. Menet julkiseen liikenteeseen niin kaiuttimet huutaa koronaa ja koronaa. Osalla ihmisistä on maskit päällä ja räpläävät sitä edes takas naamalla...no eihän se toimi. Miksi siis edes käyttää? Olen tehnyt useaan kertaan havaintoja virantoimituksessa olevista henkilöistä kuten poliiseista, ambulanssikuskeista, vartijoista kauppakeskuksissa jne. Kukaan ei ole käyttänyt maskia, ei kukaan. Eikö viranomaisohjeen antajan edustajien kannattaisi käyttää? Uskooko siihen todellisuudessa kukaan? Jos maski antaa jollekulle turvaa ja varmuutta elämiseen, niin ehdottomasti kannattaa käyttää sitä.

Aiemmin oli hysteria siitä, kuinka moni on kuollut koronaan. Samoin siitä kuinka moni on sairaalassa tai tehohoidossa. Kun kuolin luvut pysyivät paikallaan, tuli huoli siitä kuinka moni on saanut itse koronatartunnan. Nyt kun korona ei juurikaan ole levinnyt, niin hysteriaa media tekee sillä, kuinka moni on altistunut sille. Totuushan on, että Suomessakin varauduttiin pahimpaan - tehtiin koronasairaala, joka käsittääkseni on ollut koko ajan lähestulkoon tyhjillään.

Mitä seuraavaksi tapahtuu? Tuleeko Suomeen totaalisulku? Tuleeko maskipakko?

Kuka tämän koko sopan on keittänyt ja miksi? Itse uskon, että taustalla on jotain suurta hämärää, jota nyt kaikella tällä touhaamisella yritetään vain peitellä, jotta oma napa ei kärähtäisi. Miksi uskon näin? 

Tehkää omat johtopäätöksenne seuraavasta tapahtumasta: 

Sunnuntaina 6.9.2020 sain linkit seuraaville Internet sivustoille:

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200

Kyseessä on organisaatio nimeltään WITS (world integrated trade solution). WITS on sivujensa mukaisesti:

The World Bank - in collaboration with the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and in consultation with organizations such as International Trade Center, United Nations Statistical Division (UNSD) and the World Trade Organization (WTO) - developed the World Integrated Trade Solution (WITS). This software allows users to access and retrieve information on trade and tariffs. Below is list of international organizations that compile this data:

The UNSD Commodity Trade (UN Comtrade) (UN Comtrade) database contains merchandise trade exports and imports by detailed commodity and partner country data. Values are recorded in U,S. dollars, along with a variety of quantity measures. The database includes information on more than 170 countries, and features statistics that have been reported to the United Nations since 1962. These statistics and data continue to be recorded according to internationally recognized trade and tariff classifications.

The UNCTAD Trade Analysis Information System (TRAINS) contains information on tariffs and non-tariff measures for more than 160 countries. The data on tariffs and non-tariff measures are recorded at the most detailed Commodity Description and Coding System (HS), at the National Tariff Line Level. Tariff information contains not only applied MFN tariff rates, but also to the extent possible, various preferential regimes including the Generalized System of Preferences (GSP), Regional Trade Agreements (RTAs) and other Preferential Trade Agreements (PTAs) rates including bilateral trade agreement tariff rates.

The WTO's Integrated Data Base (IDB) contains imports by commodity and partner countries and Most Favored Nation (MFN) applied and, where available, data on preferential tariffs at the most detailed commodity level of the national tariffs. The Consolidated Tariff Schedule Data Base (CTS) contains WTO-bound tariffs, Initial Negotiating Rights and other indicators. The CTS reflects the concessions made by countries during goods negotiations (e.g., the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations). The IDB and CTS are practical working tools and there are no implications as to the legal status of the information contained therein.

The World Bank and the Center for International Business, Tuck School of Business at Dartmouth College Global Preferential Trade Agreements Database provide information on preferential trade agreements (PTAs) around the world, including agreements that have not yet been notified to the World Trade Organization. This resource helps trade policy makers, research analysts, the academia, trade professionals and other individuals better understand and navigate the world of PTAs.

Omasta mielestäni organisaatio vaikuttaa luotettavalta taholta. Kun avasin sunnuntaina 6.9 linkit ko. sivuille, niin sieltä paljastui tuote nimellä Covid-19 test kits. Tuotteita oli myyty Suomeen vuosina 2017 ja 2018 isoja määriä, kuten myös muillekkin maille. Itse suomennan tuon tuotteen Covid-19 koronavirus testauslaitteet ja järjestelmät. Toinen asia on, että toisessa dokumentissa on vielä määritetty, koska pandemia loppuu (expected program closing date)- 31.3.2025.  Mitä tässä on siis ihmeellistä?

Käsittääkseni Covid-19 nimi on annettu WHO:n toimesta helmikuussa vuonna 2020?

Kiinan Wuhanissa joulukuussa 2019 alkaneen epidemian aiheuttaja on ihmiselle uusi koronavirus, jolle Maailman terveysjärjestö (WHO) antoi helmikuussa nimen COVID-19.

Taudin virallinen nimi COVID-19 tulee sanoista "corona", "virus" ja "disease". CO-rona-VI-rus-D-isease. Numerolla viitataan vuoteen, jolloin se havaittiin ensimmäisen kerran (2019).

Eli virus havaittiin joulukuussa 2019 Kiinassa ja sen testilaitteita myytiin miljoonilla v. 2017 ja v.2018. Itse en ymmärrä, miten se voi olla mahdollista? Se on mahdollista ainoastaan, jos joku on tiennyt asiasta ennen v. 2019, että sellainen virus on olemassa ja tulee aiheuttamaan vakavia ongelmia. Siis lepakkotarinan voi unohtaa.

Laitoin sunnuntai iltana 6.9.20 sähköpostikyselyn seuraaville tahoille: Yle, Valtioneuvosto, PS ( eduskunta), Valvira, THL. Ti 8.9 laitoin sähköpostikyselyn PS Jussi Halla-Aholle sekä Iltalehdelle. Kukaan ei ole vielä vastannut mitään ( 9.9.20 mennessä )

Kysyin lähinnä, että jos Suomeen on tällaisia laitteita hankittu vuosina 2017 ja 2018 kuka niiden hankinnan teki? Kuka tiesi Covid-19 test kits hankinnoista? Sillä se kuka hankinnan on suorittanut tietää Covid-19 tapauksesta enemmän kuin antaa ymmärtää. 

Laitoin siis su 6.9 sähköpostin eri tahoille. Maanantai aamuna 7.9.20 menin uudelleen katsomaan ko. linkkeja ja hupsista keikkaa, sinne olikin joku käynyt sattumalta päivittämässä WITS:n internet sivuja. Kyllä, jos avaatte ko. linkit näette tekstin Medical test kits. Se oli siis muutettu su 6.9-ma 7.9 välisenä yönä. No jo on aikamoinen sattuma. Nyt itseäni kiinnostaakin tietää kaksi asiaa:

 • Mikä on WITS sivuston merkitys (omien sanojensa mukaisesti maailman pankin ja YK:n alajärjestöjen yhteinen "datapankki")?
 • Onko sivusto oikea vai huijaussivusto? Jos se on huijaussivusto, miksi su-ma välisenä yönä tuli jollekkin kiire muuttaa Covid-19 test kits Medical test kits:ksi?
 • Mistä joku taho voi tietää päivämäärän, koska testit tai pandemia loppuu?

Alla kuvakaappaukset sunnuntailta Covid-19 test kit nimekkeellä.

Toisessa kuvassa on vielä ihmeellistä se, että "expected program closing date" on myöskin merkitty. Tarkoittaa tässä lähinnä, koska Covid-19 testaukset / Covid-19 pandemia on ohi. No sehän on 31.3.2025. On tässä jonkin verran vielä aikaa ihmetellä mitä täällä tapahtuu.

Toivon hartaasti, että elämämme maapallolla tulisi tasaantumaan ajan kuluessa. Seppo Tanhuan luento evoluutiohyppy kulta-aikaan merkitys kasvaa entisestään. Me todella elämme kulta-aikaa, jossa kaikki vanha tulee romuttumaan ja uusi, parempi aika odottaa meitä. Kun se koittaa emme halua todellakaan palata entiseen millään asteella. Keski-kesän kanavoinnissa 2020 sain kanavoituna tietona, että kaikki asiat tuodaan valoon ja totuudet selviävät. Uskon tuohon valoon ja Universumin voimaan. Kaikki kuuluu suureen suunnitelmaan.

Edesmennyt mummoni, joka poistui täältä 90-luvun alkupuolella käy luonani joka päivä. Mummoni sanoo melkein joka kerta saman asian: Janne, usko suunnitelmaan, se menee juuri niin kuin sen pitääkin. Joka kerta Mummoni nostaa minut ylös kyynelet silmissä....

Toivotan kaikille mukavaa ja turvallista syksyä 2020.


Universaalit lait ja elämämsuunnitelma

(4.9.20)

Kuka johtaa sinun omaa elämääsi? Kuka elämästäsi vastaa? Kuka sen on suunnitellut vai onko sitä suunniteltu lainkaan etukäteen?

Tässä blogitekstissäni käsittelen asioita, jotka ovat osittain teoriaa universaaleista laeista, osa tekstiä on saatu kanavoituna sanomana. Kanavointi on tehty 3.9.2020.

Monet ihmiset ajattelevat tai kummastelevat miksi elämämme menee niin kuin se menee. Osa ihmisistä ajattelee, että kaikki menee niin kuin sen kuuluukin mennä. Mitkä sitten ovat asioita, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään?

Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka uskovat vaikuttavan omilla teoillaan tai ajatuksillaan elämänsä polkuun. Onhan se selvääkin, joissakin tapauksissa. Yleensä uskomukset ovat kuitenkin sellaisia, että omaan elämään ei voi vaikuttaa olennaisesti. Tähän itse vastaan, että höpö höpö. Maailmankaikkeudessa on monia universaaleja lakeja, joihin ihmiskunnan fyysisillä lailla ei ole mitään vaikutusta. Tunnetuimmat lait, joita varmaan kaikki ovat edes joskus kuulleet puhuttavan ovat karman laki ja vetovoiman laki. Mitäs ne sitten ovatkaan?

Karman laki on yksinkertaisuudessaan, että hyvällä saa hyvää ja paha saa palkkansa. Puhutaan syyn ja seurauksen laista. Jos teet ihmisille hyvää, ei voi pahaa seurata. Karman lakia pidetään hyvin tyypillisesti pahana. Jos elämä ei mene kuin on toivottu, niin voidaan todeta, että elämässä on huonoa karmaa. Muistettakoon että karmalla on aina kaksi puolta; "positiivinen" ja "negatiivinen". Meillä on olemassa tekojen pankki, johon tallennamme erilaisia tekoja ja sitä kautta seuraamuksia. Tulee aika, jolloin me itse henkisinä olentoina katsomme sitten tuota tekojen pankkitiliä, miltä se näyttää. Jos tili on jäänyt kovin miinukselle, tarkoittaa se maksun aikaa ja päinvastoin. On myös muistettava, että kun olemme "jääneet velkaa" eli kun on maksun aika, niin aina emme maksa sitä negatiivista negatiivisuudella. Voi olla, että tulemme maksamaan sitä positiivisuudella - esim. auttamalla ihmisiä.

Vetovoiman lain mukaan vedät puoleesi juuri sitä, mitä etupäässä ajattelet. Jos siis ajattelet enimmäkseen niitä asioita, joita elämääsi toivot, elämäsi kokemukset heijastavat näitä toiveita. Sama pätee myös toisin päin: jos ajatuksesi painottuvat siihen mitä et halua, elämäsi kokemukset heijastavat juuri sitä.

Mitä sitten ikinä ajatteletkaan, on kuin laatisit suunnitelmaa jostakin tulevasta tapahtumasta. Kun olet kiitollinen, teet suunnitelmaa. Jos olet huolissasi, teet suunnitelmaa. (Huolissaan oleminen on mielikuvituksesi käyttämistä sellaisen ajattelemiseen, mitä et halua.) Jokainen ajatus, jokainen idea, jokainen olento ja joka ikinen asia värähtelee omalla taajuudellaan. Kun siis keskität huomiosi johonkin, vaikkakin vain lyhyeksi aikaa, olemuksesi alkaa heijastaa samaa värähtelyä kuin huomiosi kohde. Mitä enemmän sitä ajattelet, sitä enemmän värähtelet samalla tavalla. Ja mitä enemmän värähtelet samoin, sitä enemmän vastaavasti vedät puoleesi kaikkea muutakin, mikä värähtelee samalla tavoin. Tuo vetovoiman laatu jatkuu ja vahvistuu aina siihen asti, kunnes ryhdyt lähettämään toisenlaista värähtelyä. Kun sitten tuot tarjolle erilaista värähtelyä, alat vetämään puoleesi asioita, jotka ovat harmoniassa tämän uuden värähtelyn kanssa.

Kun todella ymmärrät, mistä vetovoiman laissa on kysymys, kokemasi asiat eivät enää milloinkaan yllätä sinua. Ymmärrät, että olet aivan itse vetänyt nuo kokemukset puoleesi omalla ajatusprosessillasi. Elämässäsi ei voi tapahtua mitään sellaista mitä et ole ajatuksillasi siihen kutsunut.

Koska Vetovoiman lain mahtiin ei ole poikkeuksia, sen perinpohjainen ymmärtäminen on helppoa. Ja kun käsität, että todellakin saat sen mitä ajattelet, ja - mikä aivan yhtä tärkeää - kun olet tietoinen ajatuksistasi, olet vihdoin kykenevä hallitsemaan täysin omia kokemuksiasi. (www.taivaankaari.fi).

Vetovoiman lakia voi jokainen itse kokeilla sekä sen toimivuutta. Ajattelemalla voimakkaasti tiettyä asiaa, elää se ja katsoa mitä tapahtuu. Toden totta toimii. Varoitan teitä ymmärtämättä väärin sen toimivuutta: Näin korona-aikaan, kun virusta tarpeeksi paljon pelkää, tarttuu se myös. Ei pidä lähteä pelkoon mukaan. Toinen hyvä esimerkki ja harjoitus on se, että miettii itseään 10-20v. sitten. Mitä silloin on toivonut, että elämässä on ja/tai tapahtuu. Huomaatte hyvin nopeasti, että elämä on vienyt juuri sinne, minne on aiemmin toivonut. Tässäkin on varoittamisen paikka; Joku on voinut toivoa paljon rahaa, omaisuutta tai merkittävää työpaikkaa, mutta on unohtanut oman itsensä, hyvinvoinnin ja jopa terveyden. Universumi on tuonut juuri sen minkä on halunnut.

Miten karman laki ja vetovoiman laki liittyy oman elämän suunnitteluun? Oma elämämme on suunniteltu jo kauan aikaa ennen syntymistämme. Kyllä, me itse olemme sen suunnitelleet ja me itse siitä vastaamme. Me emme sitä välttämättä muista tai haluta muistaa. Meidän egomme kieltää kaiken tämän. Sielumme tietää totuuden ja koko sen suuren suunnitelman minkä me itse olemme laatineet. Kysykää itseltänne, mikä se on!

Meillä kaikilla on vapaa tahto olla täällä ja tehdä asioita. Karman laki määrittää siihen tietyt pelisäännöt, jolla voimme elämän peliä pelata. Ennen kuin tänne pallolle tulemme, teemme hyvinkin tarkat suunnitelmat siitä kuka tulemme olemaan ja miten me täällä olemme. Olemme etukäteen valinneet omat vanhempamme ja lapsemme. Olemme henkimaailmassa omien henkioppaidemme kanssa käyneet läpi tämän elämän oppiläksyt. Olemme katsoneet peiliin, edelliseen elämään, mitä karmallisia asioita sieltä tulee. Käymme läpi mahdolliset henkisen kasvun mahdollisuudet sekä puutteet. Todellisesti, emme ole tulleet tänne mitään oppimaan, vaan kokemaan. Sielun on saatava käydä läpi tietty kokemuksen kaari. Tuo kokemuksen kaari tallennetaan kollektiiviseen "pankkiin", josta muut sielut saavat yhtä lailla kokemuksia kuin sinäkin olet täällä saanut. Näin ollen pitää myös muistaa, että kun sielulla tällä taipaleella on karmallisia vastuita, niin on myös yhteisöllisiä karmoja. Näitä ovat sukukarmat, kansakunnankarmat, Äitimaan karma sekä universaali karma. Koska jokainen, joka kerryttää tuota universaalia "pankkia" kerryttää muidenkin karmaa.

Lyhykäisyydessään me itse olemme luoneet oman sielunsuunnitelma, toteutustavan sekä aikataulut kaikille. Älkäämme syyttäkö siitä muita. Ymmärtämällä tämän pääsemme itse huomattavasti helpommalla ja "kulutamme" karman nopeammin loppuun. Voimme itse vaikuttaa omaan elämänpolkuumme vetovoiman lailla, ajattelemalla positiivisesti sekä rakkaudellisesti. Rakkaus ei koskaan vahingoita ketään. Rakkaudella voimme vain voittaa ja saada hyvän puolellemme. Pimeys ei voi asua rakkauden kanssa.

Seuraava teksti on kanavoitu 3.9.2020 (sielunsuunnitelmasta, karmasta ja vetovoiman laista ):

Sielunsuunnitelma on suunnitelma, jossa te ihmiset olette itse katsoneet parhaaksenne tähän elämään olevat oppiläksyt. Oppiläksyjen tarkoitus ei ole olla helppoja, vaan jossain määrissä haastavia. Osalle teistä ihmisillä nämä sielunsuunnitelmaan kuuluvat kokemukset voivat aiheuttaa myös tuskaa, mutta haasteet vievät sielun kehitystä eteenpäin. Sielunsuunnitelma ja sen tarkoitus on ohjelmoitu syvälle sieluun ja sielu tietää tarkkaan suunnitelman. Usein sielunsuunnitelmat eivät koske ainoastaan yhtä sielua, vaan yhden sielun suunnitelma monesti koskee myöskin muitakin. Teillä kaikilla on vapaa tahto maailmassanne toteuttaa omaa suunnitelmaanne, mutta osa suunnitelmasta on karmallista, jota ei pääse karkuun. Osa ihmisistä on suunnitellut kohtuullisen kunniahimoisen suunnitelman ja varanneet kohtuullisen määrän oppiläksyjä, joihin haluaa tässä elämässä panostaa. Osalla ihmisiä on liian paljon häiriötekijöitä, jotta suunnitelmaa voisi noudattaa täysin. Häiriötekijät ovat itseaiheutettuja.

Sielunsuunnitelma koostuu isommista sekä pienimmistä asioista. Ne saattavat olla syvällisiä haasteita, jotka koskettavat syvälle sieluun. Tällaiset asiat puhdistavat sielusta pois entisistä elämistä kertynyttä "kuonaa". Tällainen asia voi olla esim. tässä elämässä toisten ihmisten pyyteetön auttaminen, jolla edellisen elämän negatiivisuuden energiaa saadaan purettua pois. Tässä tulee esiin dualistinen elämä maapallolla. Tässä korostuu ihmiselämä, jossa voidaan kokea kaikki ääripää, mitä mahtuu tunnekirjoon, mikä muualla ei ole mahdollista. Se saattaa olla raskasta, mutta se antaa paljon, kun ymmärtää tämän vastavuoroisuuden ja ymmärtää myös elämän hienouden. Tätä kautta myöskin sielu kehittyy ja pääsee eteenpäin omassa kierrossaan.

Pääsääntöisesti ihmissuhteiden tarkoituksena on opettaa teille jotakin kokemuksina. On tarkoitus tavata elämän aikana useampia ihmisiä. On tiettyjä asioita mitä toiset voivat peilata, joita itse ei voi yksin nähdä. On myös tarkoitus, että tiettyjen ihmisten kanssa vietetään ja rakennetaan elämää. Joskus ihmiset taistelevat sitä vastaan mitä on suunniteltu, tällöin elämä saattaa tuntua takkuiselta ja hankalalta. Kaikissa ihmissuhteissa on aina jokin opetus tai tarkoitus. Se voi olla, että toisen ihmisen tarkoitus on viedä toista ihmistä eteenpäin sielun kehityksessä. Tai kyseessä voi olla vain oppi tietyistä asioista. Ihmissuhteet ja eläinsuhteet ovat suurimpia ja tärkeimpiä asioita viemään sielun kehitystä eteenpäin.

Ihmissyntymä tähän maailmaan on laskettu sekunnin tarkkuudella. Samoin paikka mihin synnyt. Tämä vaikuttaa ihmisen persoonaan, millaisia asioita tulette kokemaan ja millaisia kokemuksia ihmiset tulevat kokemaan. Se vaikuttaa myöskin rooliin yhteiskunnassa ja yhteisössä missä elät, kuten perheessä. On vaikea selittää teille ihmisille kuinka hieno, tarkka ja laaja sielunsuunnitelma, verkosto ja se kokonaisuus on, mikä ihmissyntymässä on laskettu. Se ei vaikuta pelkästään yhden sielun elämään vaan koko kokonaisuuteen. Pienimmilläkin paloilla on tärkeä merkitys koko universumissa, jotta suuri suunnitelma menee oikeaan suuntaan. Te ihmiset eri puolilla maapalloa olette heränneet vääryyttä, korruptiota sekä orjuuttamista vastaan. Tässä huomaa hyvinkin sen pienen palasen voiman, jolla saadaan aikaan suurta. Tässä sen hienouden huomaa ja kaikki menee täysin suuren suunnitelman mukaan. Mikään ei ole sattumaa.

Ihmiskunta pystyy käyttämään vetovoiman lakia koko ihmiskunnan sekä maapallon karman vaimentamiseen. Kun tarpeeksi moni ihminen ajattelee positiivisesti, karma pienenee. Ihmiset eivät kaikki tajua sitä kuinka valtava voima ihmisillä on. Sisäinen mahtavuus ja jumaluus on teissä kaikissa. Teissä kaikissa asuu jumala ja luoja, te ette vain muista sitä. Raskaassa maan energiassa on vaikeampi manifestoida yhtä helposti kuin korkeimmissa värähtelyissä, mutta se on mahdollista. Sitä tulee harjoittaa samalla tavoin kuin lihastakin. Mitä useampia ihmisiä ajattelee samaa värähtelytaajuutta positiivisella tasolla, muuttaa se äiti maan karmaa, ihmiskunnan karmaa sekä jokaisen ihmisen yksittäistä karmaa, samalla vaikuttaen universumiin saakka. Positiivisuden energia kumoaa negatiivista energiaa. Positiivinen energia on voimakkaampaa kuin negatiivinen energia.

Maailma on menossa kohti valoa kovaa vauhtia. Nyt eletään positiivista aikaa, vaikka siltä ei aina tunnu ja näyttäydy. Suuri määrä ihmisiä on herännyt ja alkanut ajattelemaan itsenäisesti eri asioista. On tapahtunut suuri edistysaskel. Te elätte tällä hetkellä tyyntä myrskyn edellä, mutta pouta tulee sieltä. Uusi maailma on siten syntynyt. Maailma tulee olemaan todella erilainen kuin nykyinen, vanhaan ei ole enää paluuta, ettekä te haluakaan siihen. Ennen sitä tulee vielä paljon tapahtumaan. Tapahtumasarja on siis alkanut, puhdistus on alkanut. Te voitte tuntea sisäistä rauhaa tietäen, että kaikki menee suuren suunnitelman mukaisesti ja täydellisesti. Mikään ei mene niin kuin ei olisi kirjoitettu. Teidän ihmisten ei kannata hermostua eikä epäröidä sitä, etteikö tätä johdettaisi jumalalliselta tasolta. Vaikka tulee aikoja, jolloin epäröitte asioita, uskokaa. Pitäkää huolta omasta värähtelytaajuudesta. Älkää lähtekö mukaan pelkoenergioihin ja negatiivisuuteen mitä viljellään eri paikoissa. (tässä vaiheessa kysyin, kauanko tätä myrskyä tulee jatkumaan ennen poutasäätä; 2-3v. niin pahin on ohi. Senkin jälkeen jatkuvat vielä pienemmät myrskyt).

Omakohtainen sielunpolun tarina henkimaailman kertomana:

Niin kuin hyvin tiedätkin, olet Janne tullut tähän elämään maksamaan edellisen elämän karmallisia velkoja. Tämä toteutuu juuri ihmisten auttamisen kautta. Se on vain yksi pieni osa sinun sielunsuunnitelmaasi. Olet halunnut tulla myös auttamaan tätä kollektiivista karman purkua ja nimenomaan se, miksi olet tässä ajassa ja tässä roolissa, tulee hyvin pitkälti niistä kokemuksista mitä menneissä elämissä olet itsellesi kerryttänyt. Rooli soturina korostuu nyt, eteenpäin etujoukoissa menijä, joka raivaa tietä muille, että heillä olisi helpompi omaksua henkimaailman asioita. Menet myös sellaisille alueille, missä ei aiemmin ole oltu. Se on äärettömän kunnioitettava tehtävä mihin olet sitoutunut tässä elämässä. Se ei todellakaan ole helppo tehtävä, mihin olet lähtenyt, eturintamassa olevana. Siinä tulet kohtaamaan todella paljon vastustusta ja tämän olet tiennyt, kun olet suunnitellut omaa elämääsi. Vastustus korostuu varsinkin läheisten osalta. Olet saanut avuksi joukon sotilaita menneiltä ajoilta, jotka liittyvät "armeijaasi". Mitä Janne sinun joukko-osastosi tulee lopulta tekemään, emme voi vielä kertoa. Aika ei ole vielä valmis siihen mitä tulet tekemään. Janne on tärkeää, että ymmärrät yhden asian - se mitä nyt teet, sillä on jo valtava merkitys. Kaikki se mitä nyt teet, vaikuttaa monen ihmisen elämään. Yksi tärkein tehtäväsi on puhua massoille, kaventaa verhoa näkyvän maailman ja näkymättömän maailman välillä. Tuoda henkimaailmaa arkipäiväisemmäksi, muistuttaa ihmisiä heidän sisällään olevasta henkisestä olennosta. Tässä ei ole mitään hihhulia tai poppamiestaikoja. Tarkoitus on auttaa ihmisiä palaamaan alkulähteelle, omaan itseensä ja omaan sieluunsa. Se on yksi tärkeimmistä tehtävistä sinun sielunpolullasi.

Kiitos kaikille lukijoille. Oikein rauhaisaa, positiivista ja rakkaudellista syksyn alkua.

t. Janne


Mitä täällä tapahtuu - mikä ihmeen kulta-aika?

(28.8.20)

Ennen kuin luet tämän blogitekstin, ehdotan että katsot Seppo Tanhuan luennon evoluutiohyppy kulta-aikaan. Luento järjestettiin syksyllä 2019 ja siinä on monta kohtaa, jotka liittyvät vuosiin 2012-2032. 

Kulta-aika on useiden eri kulttuurien mytologiassa esiintyvä käsite, jolla viitataan menneeseen ja tarunhohtoiseen suuruuden aikaan, jolloin elämä oli ylevämpää.

Käsite on peräisin antiikin ajoilta, ja se esiintyy muun muassa kreikkalaisissa ja roomalaisissa kirjoituksissa. Antiikin aikana vallinneen käsityksen mukaan kulta-aika oli ihmiskunnan ensimmäinen kausi, jolloin ihmiset elivät onnellisina ja vailla huolia. Työtä ei tarvinnut tehdä, eikä sairauksia, vanhenemista ja kuolemaa ollut. Kaikkialla vallitsi oikeus ja järjestys, eikä sotia käyty. Kulta-aikaa seurasivat hopea-, vaski- ja rauta-aika, joiden kuluessa sairaudet, työ ja jumalattomat tavat lisääntyivät. Samantapaisia näkemyksiä esiintyy myös Intian ja Lähi-Idän kulttuurien mytologioissa.

Kuten Seppo Tanhuan videolla evoluutiohyppy kulta-aikaa kerrotaan vuoden 2020 tulevista tapahtumista. Astrologien piireissä oltiin ihmetelty jo kauan mitä suurta ja ihmeellistä vuonna 2020 tulee tapahtumaan. Planetaarinen asetelma oli kaikkiaan sellainen, mitä kukaan ei aiemmin ollut kokemassa eikä näkemässä, ainenkaan ihmiset, jotka nyt elävät. Maaliskuussa 2020 astrologisesti katsottuna Mars planeetta teki yhtymää Jupiterille, Plutolle sekä Saturnukselle. Kaikki, jotka ovat vähääkään kiinnostuneita astrologiasta tietävät, että voimaa tuossa kuviossa on takana ja todella mystistä. Tuolloin vuonna 2019 ja aiemmin ei kukaan todellakaan osannut arvata mitä oli tulevan. No kaikki on jo sitten historiaa maaliskuun osalta - maapalloa kohtasi ns. virus. Kaikkiaan planeettojen asetelma on hiukan mystisempi ja monimutkaisempi kuin vain Mars planeetan osalta. ( videossa selvennetään asiaa tarkemmin ).

Nyt syksyn 2020 aikana Mars- planeetta tekee neliöt samoille planeetoille, eli jatkoa on luvassa. Tapahtumat saattavat olla jotain aivan muuta kuin virus. Osa tapahtumista voivat liittyä siihen. Kuten olemme huomanneet mitä maailmassa on tapahtunut ja on tapahtumassa - kesän aikana on alkanut ihmiskunnan vastaisku valtaa pitäville poliitikoille, korruptoituneelle eliitille sekä huomion on saanut ns. virus. Osa lääkärikunnasta sekä muusta terveydenhuollon ihmisistä on alkanut tuomaan julki todellista faktaa koronaviruksesta. Kun katsoo tilastoja niin kuolunluvut eivät olekaan noussut viime vuosista lainkaan. Sairaaloihin ovat joutuneet henkilöt, joiden keski-ikä on ollut yli 80v. Samoin ihmiset, jotka ovat menehtyneet, niin heillä on ollut yksi tai jopa kaksi pitkäaikaissairautta. Eli tilastot osoittavat täysin samaa kuin normaali influessa kaudellakin. Samoin monissa maissa ollaan huomattu, että tilastoja on väärennetty tai niitä ollaan tulkittu täysin väärin perustein. Tähän kansakunnat ovat heränneet.

ihmiskunta on herännyt siihen faktaan, että maailmassa häviää vuosittain miljoonia lapsia mitä ei vaan löydy. On tullut julki pedofilia tapauksia niin kuninkaallisten taholta mutta myös tavallisten ihmisten taholta.  Hollywoodissa on tuomittu ja osa superjulkkiksista on avannut suunsa ja kertonut avoimesti Hollywoodin pedofilia ongelmista. Aiemmin asioita pidettiin salaliittoteoriana, ei enää. Maailmalla mitä erikoisimpien tahojen mm. kirkon toimesta paljastuu näitä samoja asioita. Tämä on täyttä faktaa, surullista sellaista. Valitettavasti tämä pedofilia ei ole pelkästään yhden mantereen ongelma. Kyllä sitä Euroopassakin ja Suomessakin esiintyy. Tälläkin hetkellä on käynnissä laajoja poliisin tutkintoja aiheen tiimoilta.

Ihmiset ovat kokoontuneet eri maailman kaupunkeihin osoittamaan mieltä tästä kaikesta. Useissa kaupungeissa on ollut osanottajia satoja tuhansia ja parhaimmillaan miljoona. Mielenosoituksia alkaa olemaan viikoittaisia ympäri palloa. Miltä tämä kaikki kuulostaa? Alkaa kuulostamaan juuri siltä millä aloitin tämän aiheen kirjoituksen - KULTA-AIKA, IHMISET HERÄÄVÄT TIETTYIHIN ASIOIHIN, ENÄÄ EI SUVAITA KORRUPTIOTA EIKÄ MUUTAKAAN VÄÄRYYTTÄ.

Miksi sellainen kulta-aika olisi ylipäätänsä olemassa? Mikä tämän kaiken tarkoitus ja järki on tai olisi?

Itse olen henkistynyt muutama vuosi sitten ja olen ymmärtänyt elämän pelisäännöt sekä syyn miksi olemme täällä. Me synnymme maailmaan ihmisinä, vaikka olemmekin pohjimmiltamme henkisiä, kuolemattomia olentoja. Olentoina emme pysty kokemaan fyysisiä asioita, jotka keräämme kollegtiiviseen tietoisuuteen. Maapalolla pääsemme kokemaan aidoimmillaan dualistisen elämän. Ei ole hyvää, ellei ole pahaa - on vain. Miten voisimme kokea hyvää, jos emme tiedä mikä on pahaa? Miten osaisimme määrittää, onko joku kylmää vai kuumaa, ellemme kokisi niitä molempia? Tämä kaikki on dualismia! Näin ollen ihmiskunnan on käytävä läpi "paha" ennen kuin tajuamme mitä todellisuudessa on se hyvä. Me, jotka pääsemme sen nyt 2020 luvulla kokemaan, olemme etuoikeutettuja maailman historiassa. Kun kaikki "paha" tulee koettua, niin valo saapuu ja ihmiskunta pääsee elämään ilman orjuutusta, ilman korruptiota, ilman että lapsia katoaa maailmasta. Sotia ei selaisenaan enää ole, nälänhätää ei enää tunneta, uskonnot eivät enää ihmisiä pelottele. Kaikki on kirjoitettu suureen suunnitelmaan ja se menee juuri niin kuin pitää. Mikään ei tapahdu sattumalta eikä vahingossa. Sen me tiedämme vain sieluissamme emme aivoissamme, jota ego ohjaa niin vahvasti.

Mitä ihmisten sitten tulisi tehdä? Osa ihmisistä on kirjoittanut itselleen sielunsuunnitelman, että herääminen tapahtuu ja alamme tajuamaan mikä on leikin nimi ja elämän säännöt. Nämä ihmiset tulevat "siirtymään" eri ulottuvuuteen henkisellä tasolla. Puhutaan 4D:stä ja 5D:stä. Maapallo, missä nyt elämme on 3D mallia. Ihmisissä yksinkertaisesti herää lisää aisteja, millä pystymme kommunikoimaan maailmankaikkeuden energian kanssa. Se ei nytkään ole epätavallista, sillä onhan maassamme sekä maailmalla jo meedioita ja kanavoijia, jotka tähän pystyvät todistetusti. Ihmisten sinänsä ei tarvitse tehdä mitään. Kaikki on ohjattua ja antaa virran viedä, jos se vie. Ohjeena itse antaisin, että pitäkää silmät auki ja olkaa avoimia asioille. Toinen ohje on, että ihmisten kannattaisi ajatella hieman enemmän inhimillisesti toisista ihmistä, kun asioita alkaa tapahtumaan ja niitä varmasti tulee.

Minkälaisia tapahtumia on sitten luvassa?

On puhuttu siitä, että on alkamassa tietynlainen tapahtumasarja. Tuo tapahtumasarja on jo kylläkin alkanut koronaviruksen toimesta, joka sai aikaan pelon ja totaalisen laantumisen maailmaan. Seuraavaksi ihmiset alkavat vastustamaan tätä pelkoa sekä maapallon lamauttamista. Koronaviruksen aiheuttama pelko loppuu kun todisteet tuodaan esille, että kaikki oli totaalista huijausta. Osa ihmisistä ei siinä vaiheessakaan tule uskomaan, että kyse oli huijaus. Se suotakoon heille. Katsokaa mitä tapahtuu ja tehkää omat johtopäätökset.

Tärkeää on tässä ajassa, että pidämme huolta itsestämme sekä läheisistämme. Meidän tulee huolehtia omasta jaksamisesta sekä värähtelytaajuudestamme. Tämä tarkoittaa sitä, että emme lähde pelon tielle, olemme hermostuneita, tunnemme raivoa tai vihaa ketään kohtaan. Näillä oma värähtelytaajuutemme laskee ja samalla saamme aikaan solujen immunitehon laskun. Ihmisten tulisi nauttia olostaan ja tuntea kiitollisuutta, myötätuntoa, rakkautta sekä anteliaisuutta. Tällä saamme oman värähtelytaajuudemme nousemaan. Se lisää immuunitehoa sekä myöskin onnellisuutta omassa elämässämme.

( värähtelytaajuus - kaikki atomit, alkuaineet, kaikki värähtelevät tietyllä ominaisella taajuudella. )

Mikä auttaa meitä värähtelemään korkealle? Rakastaminen, hymyileminen, kiittäminen, leikkiminen, maalaaminen, laulaminen, tanssiminen, meditointi, jooga, Tai Chi, auringossa käveleminen, luonnosta nauttiminen.

Syökää puhdasta: siemeniä, jyviä, viljoja, hedelmiä, vihanneksia ja paljon vettä. Vedestähän se maapallokin on tehty.

Kaikki tapahtumat ovat siis tarkassa ohjauksessa. Nauttikaa asioista mitä itse teette, älkääkä lähtekö pelon tielle missään asiassa!

Seuraavat tekstit olen lainannut astrologi Seppo Tanhuan blogista. Seppo käsittelee täysin samoja asioita Kulta-ajasta ja tulevaisuuden tapahtumista kuin itsekin. Sepon Näkökulmassa on mukana Astrologia:

Kovat piipussa - Kunnioita levottomuutta

Kulta-aikaan siirtyminen ja muutostyöt eivät tosissaan tunnu juuri nyt helpoilta, kun Mars tekee tässä kuussa neliötä Jupiterille, Plutolle ja Saturnukselle tässä järjestyksessä. Tästä kuviosta ei voi sanoa muuta kuin, että kovat ovat piipussa niin valtioilla, ryhmittymillä kuin meillä tavallisilla ihmisillä. Elämme maailmassa, joka monimutkaistuu kuukausi kuukaudelta ja tulee yhä ennustamattomammaksi koko ajan.

Vapaustaistelu onkin elokuun suuri teema ja voimme yhdessä edistää maapallon ja ihmiskunnan kohoamista korkeampaan värähtelyyn pitämällä levollisesti ja ehdottoman tiukasti kiinni omasta päätösvallastamme päivittäisiin pieniin ja suuriin ratkaisuihin. Levottomuudesta ei tarvitse pyrkiä eroon, vaan kunnioittaa sen läsnäoloa ja tehokasta ohjausta jonnekin tai jostakin pois.

Sopeutuaksemme mahdollisimman joustavasti nyt meneillään oleviin muutoksiin ja olosuhteisiin meidän on syytä alkaa aktivoimaan oma sisäinen värähteemme eli korkeampi tietoisuutemme. Silloin pystymme kohtaamaan lähikuukausien ja vuosien muuttuvat asiat rauhallisesti ja osallistumaan uuden maailman rakentamiseen mielekkäällä tavalla olemana osa ihmiskunnan suurta muutosprosessia.

Lähestymme hitaasti mutta varmasti neljättä tiheyttä

Ihmisen evoluutio on kehittynyt huimasti viimeisen 40000 vuoden aikana. Ihmisen älykkyysosamäärä on noussut voimakkaasti ja nousee tänä päivänä entistäkin voimakkaammin. Viimeisen 10 vuoden sisään olemme ottaneet erityisen suuren kvanttihypyn tietoisuuden laajentamisessa. Tätä ajanjaksoa tietoisuuden kasvussa kutsumme kulta-ajan alkamiseksi. Kulta-ajan alkamiseen liittyy paljon henkisen kasvun osa-alueita ja valtakuvioihin liittyviä huomioita, joita olen tuonut viime aikoina vahvasti esiin blogeissani vaihtelevin vastaanotoin. Tämä kirjoitus käsittelee kokonaisvaltaista prosessia kulta-ajassa: mitä ihmistietoisuuden muutosprosessia kolmannesta tiheydestä neljänteen tiheyteen eli rakkauden ilmentymään todellisuudessa tapahtuu.

Maailmakaikkeus on yksi muuntuva elämänmuoto

Vaikka astrologiaa on tutkittu jo kauan, vain harvat tiedemiehet uskoivat, että planeettojen ja aurinkokuntamme liikkumisella energia vyöhykkeen läpi olisi mitään havaittavissa olevia vaikutuksia meihin ihmisiin painovoimaa ja valoa lukuun ottamatta. Kaikki olemassa oleva tietämys kuitenkin muuttuu, kun tarkastelemme venäläisen professori Simon Shnollín tutkimusten tuloksia. Hänen tutkimustuloksensa on julkaistu vuonna 2000 kesällä. Tutkittuaan asiaa yli 30 vuoden ajan Shnoll tuli hämmentävään johtopäätökseen. Kaikki ne perusreaktiot, joita tapahtuu biologiassa, kemiassa, kvanttaalifysiikassa ja radioaktiivisuuden alueella (prosessit jotka saavat aikaa liikettä ja / tai pitävät meitä elossa) ovat selkeästi altistettuja taivaankappaleiden liikkeille mukaan lukien päivän, kuukauden, vuoden ja liikkumisemme galaksin halki. Tämä tarkoittaa sitä, että me ihmiset ja kaikki luodut olemme alttiita energioille, joita säätelevät ympärillämme olevat eri taivaankappaleet. Ihminen värähtelee yhtälailla niin kuin kaikki muukin maailmankaikkeuden materiaalit. Tämä tutkimustulos auttaa ymmärtämään tänä päivänä tutkijoita paremmin sen, miksi astrologia on kautta aikojen toiminut niin hyvin elämänrytmien selkiinnyttäjänä.

Shnoll havaitsi tutkimuksissaan, että jos mitataan mitä tahansa biologista (B), kemiallista (C), atomitasolla tapahtuvaa (A) tai radioaktiivista (R) prosessia samanaikaisesti, niin kuviot muodostuivat eri käyriin. Testin tulokset osoittavat, että jokaisessa hetkessä on joku ulkopuolinen voima, joka saa elävät ja ei-elävät energiajärjestelmät reagoimaan tarkalleen aivan samalla tavalla. Tutkimukset antoivat selkeät todisteet kosmisesta yhteydestä ja kertovat sitä, että samat mallit toistuvat kaikissa 4 luokassa (-B, C, A tai R). Jos asemamme galaksissa vaikutta biologiaan, kemiaan, kvanttaalifysiikkaan ja radioaktiivisuuteen, niin silloin se vaikuttaa tietenkin myös kaikkeen tietoisuuteemme.

Alkemia on oppi maailmakaikkeuden jäsentämisestä

Shnollin tutkimukset vahvistavat historian tunnetuimman alkemistin Hermes Trigenmistoksen teesin: " Niin alhaalla kuin ylhäällä". Teesi muistuttaa meitä elämän ja maailmankaikkeuden täydellisestä järjestyksestä. Samat lain alaisuudet ovat voimassa kaikkialla maailmankaikkeudessa. Tällä Hermes tarkoittaa sitä, että taivaalla "yllä" vaikuttavat planeetta energiat ovat samat täällä "alla" eli maan päällä ja ihmisten elämässä. Ihminen on luotu samoista jumalaisista energioista, kuin planeetat ja universumi. Kuolemattomat sielumme kuuluvat Luojaan itseensä, kuten taivaan tähdet ja universumimmekin.

Planetaarinen ilmastonmuutos osana uuteen tiheyteen siirtymisessä

Kosmoksessa / Universumissa toteutuva värähtelytason muutos ilmentyy nyt kolmannen ja neljännen tason synkronoituessa kaikilla aurinkokuntamme planeetoilla ja koko maapallolla sekä tietysti meissä ihmisissä, jotka koostumme myös lopulta 100 prosenttisesti vain värähtelystä.

Koska koko aurinkokunta on siirtymässä korkeamman energiapitoisuuden alueelle, näkyy tämä luonnollisesti kaikilla aurinkokunnan planeetoilla, kaikissa elämänmuodoissa sekä etenkin itse Auringossa. Jos on viime vuosina tutkinut tieteellistä uutisointia aurinkokuntamme ja avaruuden ilmiöistä, on voinut havaita, että selittämättömät muutosvoimat ovat käynnissä ja alkavat nyt toistua entistä tiheämmin. Valtavirran tiede joutuu yhä useammin myöntämään, että se ei pysty millään selittämään uusia havaintoja tieteen perinteisillä paradigmoilla.

Meneillään oleva ilmastonmuutos ja tietoisuuden siirtyminen uuteen tiheyteen

Ilmastonmuutos jolla ensisijassa tarkoitetaan maapallon ilmaston lämpenemistä, ei ole pääasiallisesti seurausta ihmisen tuottamien kasvihuonepäästöjen kasvusta. "Ilmasto" on muuttumassa kaikilla aurinkokuntamme planeetoilla lämpimämmäksi ja kirkkaammaksi, mikä johtuu koko aurinkokunnan kulkeutumisesta galaksissamme sellaiselle alueelle, jossa on enemmän ja tiheämmin energiaa.

Toinen syy johtuu ihmiskunnan muutosprosessista aiheutuva epäharmonia, joka on siirtynyt nyt itse maa planeettaan. Osa ihmisistä on siirtymässä neljännen tason värähtelyyn eli korkeamman tietoisuuden pariin jo, kun osa on vielä jumissa kolmannella tasolla eli tiheydessä. Toisin sanoen maailmankaikkeuden värähtelytaajuus kasvaa kohti neljättä tasoa. Ihminen ei tätä kehitysprosessia luonnollisesti voi pysäyttää mitenkään. Sama prosessi on aina tapahtunut sykleittäin maailmankaikkeuden siirtyessä seuraavalle tasolle ja jatkaa etenemistään taas kohti seuraavaa tasoa.

Tulvat, hurrikaanit, tulivuorenpurkaukset, ukkosmyrskyt ja muut luonnonmullistukset ovat Maan tapoja purkaa negatiivista energiaa, joka siihen on varastoitunut. Jos Maa niin haluaisi, se voisi tuhota ihmiskunnan päältään yhdessä hetkessä esimerkiksi mannerlaattojaan uudelleen järjestelemällä. Maa on kuitenkin äärimmäisen rakastava entiteetti, joten se purkaa itseensä kohdistunutta stressiä pikku hiljaa niin vähin vaurioin kuin on mahdollista. Uuden maailman syntyminen on siis käynnissä, mutta siirtyminen seuraavalle tasolla syntyy ajallaan sitten kun sen on mahdollista.

Kosminen kello lyö täsmällisesti - Pelon aikakausi on päättymässä

Kuten yllämainituista prosesseista on nähtävissä niin maailmankaikkeuden energiat ovat jo kääntyneet peruuttamattomasti tukemaan maa planeetan muuttumista positiiviseksi 4D-ympäristöksi. Tämä muutos on tapahtunut Kulta-ajan alkaessa vuonna 2012, josta myös Maya-kalenterin päättyminen kertoi omaa tarinaansa. Massamittainen herääminen on saanut ihmiset ympäri maailman kyseenalaistamaan auktoriteetit, sotien mielekkyyden ja jatkuvan kilpailun. Massamedian levittämä propaganda alkaa menettää uskottavuutensa. Riittävän suuri määrä väestöstä aidosti haluaa toisenlaisen maailman ja työskentelee sen puolesta pelkäämättä seuraamuksista. Pelon aikakausi on väistymässä.

Miten itseä voi auttaa siirtymään kohti neljättä tiheyttä

Schumannin resonanssi on yhtä kuin Maan sähkömagneettikentän värähtelytaajuus. Schumanin resonanssi ei juurikaan vaihtele tuosta 7,5 hz taajuudesta. Olemme yhdistyneitä Schumanin resonanssi taajuuden kautta maapallon kollektiiviseen tietoisuuteen, kuten myös kaikki muutkin maapallon eläimet ja eliöt. Kosmoksella ja ympäröivällä universumilla on oma muuttuva värähtelytaajuutensa tai useampia sellaisia. Maapallo, eläimet ja ihmiset ovat kokonaisuus, joka sopeutuu muun avaruuden värähteisiin Shumanin resonanssin välityksellä.

Henkisinä olentoina ihmiskehossamme yhdistymme tietoisuuteen ja energiarakenteeseen. Pysyäksemme synkronissa planeettarakenteen ja nyt muuttuvien kosmisten taajuuksien kanssa, käytämme tiedostamatonta sisäistä korjausjärjestelmää, joka koko ajan kalibroituu uudistuvaan ympäristöönsä (maailmankaikkeus). Jotta ihminen voi selvitä meneillään olevan energeettisen planeettarakenteen ja maailmankaikkeuden muutoksesta, tulee meidän pystyä kohottamaan tietoisuuttamme eli lähestyä vähitellen korkeampaa tietoisuuttamme neljännelle tasolle eli Schumanin resonanssia.

Aiemmin puhuttu avaruuden eri lähteistä ja Auringosta tuleva nouseva värähtely suorastaan pakottaa ihmiskunnan kohoamaan uudelle tarvittavalle taajuudelle yhdessä ympäristönsä kanssa. Luonto ja eläimet sopeutuvat värähtelytason kohoamiseen täysin luonnollisesti ilman mitään paniikkia. Meille ihmiselle tämä sopeutuminen ei ole yhtä helppoa lähinnä siksi, että ihmiskunnalle luodut valtarakenteet ovat onnistuneet vaivuttamaan ihmisen lähes ikiuneen omista luontaisista rytmeistään ja omasta vaistonvaraisuudestaan, jota itse kutsun mieluummin sydäntietoisuudeksi.

Lisää tähän aiheeseen liittyvää materiaalia voi lukea sivulta: https://www.astro.fi/kulta-aika/ylosnousemustiede


Hyvinvointi - mitä se onkaan?

(20.8.20)

Miten määrittelet hyvinvoinnin? Mitä elämänasioita lokeroit hyvinvoinnin alle? Puhutaan ja luetaan paljon erilaisia artikkeleita hyvinvoinnista tai hyvinvoinnin valmennuksista. Mutta mitä se sitten onkaan? Lyhykäisyydessään hyvinvointi on, että voi hyvin. Se onkin toinen asia, että voiko hyvin, jos käy kuntosalilla kolme kertaa viikkossa ja syö terveellistä ruokaa. Riittääkö hyvinvointiin muutama juoksulenkkiä viikossa? Toki ne ovat osa hyvinvoinnin kokonaisuutta mitä kannattaa vaalia, mutta vain osa.

Tehdäänkö hyvinvointia todellisesta itsestä vai egosta lähtöisin? Moni valitettavasti tekee hyvinvointia pääosin egosta lähtöisin. Miksi? Koska meidät on pienestä pitäen opetettu uskomaan, että sillä mitä muut ihmiset ajattelevat meistä on suurempi merkitys kuin sillä mitä me itse ajattelemme itsestämme. Ihmiset etsivät itsensä ulkopuolelta vahvistusta omaan arvokkuuteensa. Tällöin ei todellisuudessa ole hyvä olla, vaan etsimme tapoja voidaksemme paremmin. Silloin hyvinvoinnista tulee pakkomielle, joka muokkaa elämää ja omia suhteita. Etsimme siis tapahtumaa tai asiaa itsemme ulkopuolelta tuomaan onnea ja tyytyväisyyttä. Tämä on vain ohikiitävää ja jäljelle jää loppujen lopuksi tyhjyys. Hyvinvointi tulisikin lähteä todellisesta itsestään. Tehdä siis asioita mitä todellisuudessa rakastaa kaikilta eri kanteilta.

Itselläni on kokemus tehdä hyvinvointia egosta lähtien. Vuosia tuli treenattua ja syötyä kuin olisi fitness-kisoihin lähdössä. Rasvaprosentin tuli olla alle sitä sun tätä. Lihasmassaa tuli olla maksimaalinen määrä painoon suhteutettuna. Treenejä viikossa ei voinut jättää väliin minkään syyn vuoksi. Katastrofi tuli, jos nuha yllätti eikä jaksanutkaan tehdään niitä 10 treeniä viikossa. En tuntenut sanaa lepo - en fyysistä enkä psyykkistä. Voimatreeneissä liikuttiin painoissa missä loukkaantumisvaarat olivat huipussaan. Tuli "musta yö" jos voimatasapainot olivat kadonneet tai seisahtuneet. Kaikki ruoka-aineet oli punnittu gramman tarkkuudella - kaikki ateriat, 6 päivää viikossa. Vaikka kroppa oli kireä kuin viulun kieli, mieli ei onneksi ollut. Yllättävää oli, että oli kuitenkin psyykkisesti hyvä olla. Mutta se hyvän olon ohjaus tuli egosta. Ego ohjasi ainoastaan ulkomuotoa eikä sisintä minääni - todellista minääni. Etsin juuri tuota yllä mainittua tapahtumaa tuomaan itselleni onnellisuutta ja tyytyväisyyttä- sitä ei tullut. Loppujen lopuksi itselläni ei ollut mitään - pois lukien egon tuottamaa ulkomuotoa. Sisimpäni kertoi lopulta - Janne sinulta puuttuu se kokonaisvaltainen hyväolo, eli hyvinvointi!

Näin jälkeä päin ajateltuna missään ei ollut mitään järkeä. Tein kaiken kuin robotti. Kaikki itseasiassa muuttui v. 2019 alkuvuonna, kun meditaation aikana kysyin sisimmältäni mitä minun tulee tehdä. Vastaus oli selkeä: Meditaation aikana ilmestyi eteeni tummaihoinen n. 30v. hyvin urheilullinen mieshenkilö, keltaisessa adidaksen verrytelyasussa rastahiuksineen. Hänen päänsä oli hieman vinossa ja katsoi minua silmiin. Samalla kun hän sanoi minulle, että kannattaa lopettaa kova treenaaminen ja keskittyä elämään hän hymyili kauniisti. Välittömästi tämän jälkeen hän poistui ja itse tulin meditatiivisesta tilasta pois.

Ennen tätä meditaatiota kroppani alkoi jo protestoimaan treenejäni. Kipuja oli niin yläselässä, alaselässä, käsissä ja jaloissa. Tuon meditaation jälkeen lopetin kovat treenit ja aloin elämään. Kivutkin ovat kaikki kadonneet ja supervoimat saan tällä hetkellä meditaatiosta, henkisestä hyvinvoinnista, sekä toisten auttamisesta. Edelleen kylläkin treenaan, mutta aivan eri tarkoituksella - Pääsen kosketukseen maaenergian kanssa sekä olemaan läsnä tässä hetkessä. Siihen se juoksu, kävely, kuntosalitreenit ja ulkona nauttiminen on parasta. Tällä hetkellä oloni onkin aivan eri luokkaa. Nyt ymmärränkin kohtuullisen paljon hyvinvoinnista.

Palataanpa aiheeseen takaisin. Hyvinvoinnissa on kyse siis kokonaisuudesta, ei pelkästään treenaamisesta eikä ruokavaliosta. Mitä kaikkea siihen kuuluukaan? Sen voi toki itse määrittää eikä sitä kukaan voi toiselle kertoakaan. Itse olen pohtinut seuraavanlaisia alueita ja miten se omaan hyvinvointiini vaikuttaa tai liittyy:

Fyysinen hyvinvointi:

Miten kannattaisi treenata, että kroppa voisi parhaiten?

Mikä ruokavalio olisi paras juuri itselleni?

Miten nukun paremmin?

Mikä vaikuttaa stressiin omassa elämässä?

Seksuaalisuuden merkitys omassa elämässä?


Sosiaalinen hyvinvointi:

Miten voisin auttaa ystäviäni parhaiten?

Oppia toisten ihmisten hyväksyminen.

Miten suhteutan perheenjäsenet omaan elämääni?


Henkinen hyvinvointi:

Mikä on elämän olemassaolon tarkoitus?

Miten löytää oman Itsensä sisäisen olemuksen?

Mikä merkitys elämän tapahtumilla on?


Emotiaalinen hyvinvointi:

Omien tunteiden ilmaiseminen - oman totuuden ilmaiseminen.

Oppia sanomaan mm. ei ilman mitään perusteita.


Ympäristön hyvinvointi:

Miten vaikuttaa omassa elämässä luonnon voimavaroihin?

Miten oma käyttäytyminen vaikuttaa mm. kierrätyksessä?

Luonnossa liikkumisen ihme, tarkkailla luontoa ja olla onnellinen, että meillä suomessa sitä vielä on.


Taloudellinen hyvinvointi:

Oman talouden käyttö ja suunnittelu.

Kohtuullisuus kuluttamisessa, tällöin myöskin rahan arvon merkitys vähenee.

Mikä on rahan merkitys ja tarkoitus omassa elämässä?


Ammatillinen hyvinvointi:

Mikä olisi motivoiva työ?

Mitä todellisuudessa haluaisin tehdä?

Miten saan parhaiten työn ja vapaa-ajan tasapainoon?

Mitkä ovat työn arvot ja mikä työnteon merkitys on?


Älyllinen hyvinvointi:

Mitkä asiakokonaisuudet motivoivat?

Minkälaiset opiskelumetodit sopisivat juuri minulle?

Missä asioissa olisi haasteellisuutta tarpeeksi ja missä liikaa?

Mikä on oma arvo opiskeluun - miksi opiskelisin?

Tässä on osa siitä kokonaisuudesta mistä hyvinvoinnissa on kysymys. Näitä asioita pohdiskelemalla sekä miettimällä pääsee pitkälle. Tähän kun yhdistää vielä oman sisimmän ja kysyy siltä samat kysymykset, niin tällä avautuvat mahdollisesti tie hyvinvointiin.

Ystäväni aikoinaan kertoi minulle hyvin mielenpainuvan ja koskettavan tarinan. Terhokodissa, siis saattokodissa aikoinaan kysyttiin henkilöiltä mitä he olisivat tehneet toisin elämässään, jos saisivat nyt sitä muuttaa? Kukaan ei maininnut sanaakaan rahasta eikä työnteosta. Kaikki puhuivat elämisen nauttimisesta sekä läheistensä kanssa vietetystä ajasta.

Kaikkien tulisikin muistaa ja miettiä seuraavaa asiaa: Aikaa ei ole, on vain nykyhetki olemassa. Emme voi muuttaa omaa menneisyyttä ja valita tulevaisuutta. Joten elä hetkessä, tee asioita rakkaudella ja nauti kaikesta mitä teet!

4D Meditation & Wellness ryhmäkoulutuksissa käydään juuri näitä asioita läpi. Pääpainona on fyysinen hyvinvointi sekä henkinen hyvinvointi. Osa-alueisiin on myös kehitetty erilaisia harjoituksia, joilla voidaan saada vastauksia kysymyksiin. Olemalla avoin asioille päästään parhaimpiin tuloksiin.


Läsnäolomeditaatio


Mitä meditaatio on ja mitkä sen hyödyt ovat? Tekeekö sitä muutkin kuin munkit tai hihhulit? Mikä ero on meditaatiolla ja läsnäolomeditaatiolla? Onko meditaatio jotain mystistä ja palvotaanko siinä jotain?

Lyhykäisyydessään vastaukset ovat yksinkertaiset. Ensinnäkin meditaatio on hiljentymistä. Siinä pyritään olemaan mahdollisimman läsnä hetkessä. Meditaatiossa ei palvota mitään. Meditaatiossa voidaan harjoittaa myös erilaisten tietoisuuden tilojen saavuttamista. Näitä erilaisia tietoisuuden tiloja voidaan saavuttaa esimerkiksi tyhjentämällä mieli. Ajatukseton olotila on tila, kun istumme "hiljaa" eikä mieleen tule minkäänlaisia mietteitä tai ajatuksia.

Munkit toki meditoivat ja ovat tehneet sitä vuosituhansia vuosia. Meditointi ei siis ole mikään uusi "harrastus". Meditaatiosta on tullut uusi harrastus tavallisten ihmisten keskuudessa. Maailmalla on tehty erilaisia tutkimuksia meditoinnin hyödyistä. Hyödyt ovat osoittautuneet erittäin hyviksi sekä urheilun, että liikemaailman parissa. Meditointi auttaa ajattelemaan selkeämmin, tekemään parempia ratkaisuja sekä olemaan luova. Urheilussa tuttua on flow-tilaan pääseminen ja sitä kautta pystyä tekemään parempia tuloksia. Flow-tilakin on verrattavissa meditointiin. Huippu-urheilussa käytetään erilaisia meditaatioharjoituksia, jotta päästään parempiin suorituksiin. Meille tavallisille "hepuille" meditoinnista on hyötyä tavallisiin päivän askareihin. Se edistää oppimista, lisää energisyyttä ja parantaa keskittymistä. Samoin meditointi auttaa ehkäisemään ahdistusta, unettomuutta ja väsymystä. Näillä kaikilla on taas vaikutusta vastustuskyvyn paranemiseen.

Meditoinnin aikana tapahtuu elimistössämme seuraavanlaisia fyysisiä muutoksia:

 • perusaineenvaihdunta hidastuu (enemmän kuin unessa!)
 • hengitysrytmi rauhoittuu huomattavasti
 • sydämen lyöntitiheys laskee
 • veressä oleva maitohappopitoisuus vähenee
 • aivojen virtaukset muuttuvat; isojen aivojen etuosiin ilmestyy harmonisia, 7 - 9 hertsin taajuudella olevia aaltoja

Näistä kaikista johtuvista syistä maailmalla opetetaankin meditaatiota kouluissa, suuryritysten johtajat ja johtoryhmät meditoivat sekä erilaisissa urheilulajeissa harjoituksina ovatkin meditaatiot yhtenä osana lajia.

Meditoinnin päämääränä voi olla saavuttaa jotain hyötyä, oppia tiedostamaan mielen sisältö ilman, että samaistuu siihen. Pelkkä harjoituskin voi olla jo päämäärä. Kun pystytään tyhjentämään mieli ajatuksista, olemalla läsnä nykyhetkessä pääsemme käsiksi sisimpäämme, jolloin "alkaa oikeasti tapahtumaan". Tällöin alamme saamaan vastauksia asioihin, joita mielemme ei kykene ratkaisemaan!

Syvämeditaatiotilassa on tavoitteena luoda yhteys alitajunnan ja tietoisuuden välille sekä oppia kytkemään tunteet pois päältä joko merkittävissä määrin tai kokonaan. Tavoitteena on erottaa monia yksittäisiä tietoja informaatiokimpuista, jarruttaa ympäröivästä maailmasta ja kehon tilasta tietoisuuteen tulevaa tietotulvaa sekä kasvattaa tämän hetken kestoa. Syvämeditaatiossa on mahdollisuus harmonisoida kehon värähtelytaajuutta.

Käy lukemassa blogini meditaatiokokemukset. Kyse on syvämeditaatiosta ja niistä saaduista kokemuksista.

Alla 4D Meditation & Wellness läsnäolomeditaatioharjoitus. 

Ohje: Kuuntele meditaatio ensin ja tee harjoitus tämän jälkeen ohjatuin neuvoin ilman ääntä! Käytä timeria 3x10min. Meditaatio on jaettu 3 osaan (1. Rentoutus ja hengitys 2. Läsnäolo 3. Vapaa tila).
Mindfulness Harjoitus


Mindfulness - Tietoisuustaito, tietoinen läsnäolo, tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista; mielen tyynnyttämistä ja kehon omien kokemusten uteliasta ja hyväksyvää havainnointia; oman olon kuuntelemista.

Mindfullness harjoitus auttaa mm. stressin hallintaan, keskittymiskyvyn parantamiseen, tunteiden hallintaan sekä moneen muuhun.

Kenen kannattaisi mindfulness-/meditaatioharjoituksia tehdä? Vastaus on yksinkertainen - Kaikkien. Kukapa ei haluaisi nukkua paremmin? Kukapa ei haluaisi parempaa immuniteettia sairauksia vastaan? Vahvempaa mieltä ja sitä kautta parempaa itsetuntoa?

Ohjattu 4D Meditation & Wellness Mindfulness harjoite on ensisijaisesti rentoutumisharjoitus. Harjoitus on suunnattu henkilöille, jotka eivät aiemmin ole mindfulness- tai meditaatioharjoituksia tehneet. Harjoituksen tavoitteena on olla läsnä ja tunnustella omia tunteitaan ympäröivään maailmaan. Anna omien ajatusten ja tunteiden tulla ja anna niiden mennä. Älä jää niihin kiinni. Tunnista ja hyväksy ne, mutta päästä niistä sitten irti. Parhaita aikoja tehdä harjoite on juuri ennen nukkumaanmeno tai aamulla heti herättyäsi. Sen voi toki tehdä keskellä päivääkin. Harjoitteen voi tehdä missä vain, kunhan on rauhallinen paikka ja saa rennon asennon. Parhaiten harjoitus saadaan tehtyä ulkona luonnon helmassa, paljain jaloin istuen kalliolla. 

Alla on 4D Meditation & Wellness ohjattu minfulnessharjoitus. Videolla on annettu kaikki ohjeet mitä sinun tarvitsee tietää ja tehdä. Pistä video pyörimään, kuuntele, rentoudu, ole läsnä ja nauti itsestäsi sekä omista tunteistasi. 


Ruokaa, ruokaa

(29.7.20)

Miten sinä syöt? Syötkö riittävästi vai liian vähän? Onko ruoka-annoksesi monipuolista, joka kattaa mahdollisimman paljon terveellisiä valintoja elimistösi optimaalisen toiminnan kannalta? Riittääkö energiamääräsi liikkumiseen? Haluatko pudottaa painoa vai muokata kroppaa siten, että se kiinteytyy?

Kuulostaa kovin monimutkaiselle ja tulee mieleen, että tässähän tarvitsee olla raketti-insinööri tietääkseen mitä tekee ruuan suhteen. No näin se ei ole. On muutamia lainalaisuuksia, jotka pätevät riittävän ja hyvän energian saannin tiimoilta. Oli sitten tavoitteena terveellinen elämä tai kehon muokkaus, niin ruokavalio ei ole ainoa asia mitä pitää ottaa huomioon. Kaikissa vaihtoehdoissa parhaimpaan lopputulokseen päästään kolme asiaa yhdistämällä:

 • Ruokavalio
 • Liikunta & lepo
 • Positiivinen mieli

Joku huomioi kohdan 3. Kyllä - elimistö on monimutkainen koneisto ja mitä positiivisempi mieli meillä on, niin sen paremmin se toimii myöskin erilaisten aineiden imeytymisessä sekä mm. rasvan poltossa. Stressi aiheuttaa kansankielessä mm. rasvanpolton pienenemistä tai jopa kokonaan sen loppumista.

Liikunnan merkitys taas on moninaisempi kuin kuvitellaan. Sen ansiosta voimme ehkäistä erilaisia sairauksia ja tapaturmia. Liikunnan myötä tunnemme itsemme paljon virkeämmiksi sekä itsetuntomme paranee.

Ruokavalion merkitys on huomattava. Ruokavaliolla pystymme ehkäisemään sairauksia sekä saamme siitä päivittäisen polttoaineen kehon eri elimille. Pelkästään rasvan polttamisessa kehosta, ruokavalion merkitys voi olla jopa 80%. Liikkuessa tai urheiltaessa ruokavalion osuus korostuu entisestään. Liikkuessa poltamme energiaa ja saamme sitä ruuasta. Tuskin kukaan yrittää ajaa autollakaan ilman polttoainetta. Kaikessa ruuassa on energiaa. Mitä rasvaisempi ruoka on, niin sitä enemmän siinä on energiaa. Oikeanlaisessa ruuassa taas löytyy sama energia ja paljon muutakin. Meidän täytyy muistaa myöskin, että energia voidaan jakaa proteiineihin, hiilihydraatteihin sekä rasvoihin. Nyt tuleekin kysymykseen oikeanlainen ruoka. On tärkeää, että syödään riittävästi, muttei liikaa. Liika syöminen varastoituu rasvaksi, joka ei pitkällä tähtäimellä ole terveellistä kehollemme. Se myös rasittaa sisäelimiämme sekä niveleitämme.

Ruoka-aineilla me pyöritämme oman kehomme toimintoja. Energiaa tarvitaan verenkiertoon, aivojen ja sydämen toimintaan sekä kaikkeen muuhun. Näillä toiminnoilla taas jaksamme päivittäisiä askareitamme, joka merkitsevät meille fyysistä hyvinvointia.

Kaikessa ruokailussa pohjana on, kuinka paljon me kulutamme energiaa päivittäin ja kuinka paljon meidän tulisi saada energiaa. Ei meidän tarvitse tietää tarkalleen kalorimääriä, mutta "mututuntuma" on hyväksi. Ongelmaksi saattaa syntyä tilanne, jossa lihomme salakavalasti vuosien ajan ja tästä alkaa ongelmat. Etenkin kun ihminen haluaa alkaa pudottamaan painoa. Ongelma on se, että se tuntuu liian vaikealta ja rankalta.

Otetaan matematiikka mukaan. Jos kulutus on suurempi kuin saatava energia, niin painomme laskee. Nyt täytyy vain muistaa se, ettei elintoimintoja voida jättää miinuskaloreille, jotta kehomme toimisi maksimaalisen hyvin. Tällöin meidän tuleekin laskea oma perusaineenvaihdunta, jolla päivittäiset askareet hoidetaan. Kaikki ylimääräinen poltetaan liikunnalla. Yhdistämällä liikunnan ja oikeanlaisen ruokavalion niin jaksamme paljon paremmin. Keho toimii ja mieli virkeä. Tämä taas vaikuttaa henkiseen jaksamiseen. Kaikki tietää tunteen, kun ruokaa syödään oikeassa suhteessa oikea määrä - ajatukset ovat selkeitä. Kun ajatukset ovat selkeitä, pystymme käsittelemään asioita paremmin, joka taas vähentää stressiä tai helpottaa sen hallintaa. Stressi taas vaikuttaa olennaisesti unen laatuun ja määrään. Ruokavaliolla on siis huomattavasti suurempi merkitys kuin ajatellaan tai kuvitellaan. Kaikki ovat myös varmasti kokeneet seisovan pöydän syndrooman - syödään itsemme ähkyyn ja sen jälkeen ei aivot toimi ja väsyttää todella paljon.

Kun ihminen harrastaa liikuntaa ja syö terveellisesti, niin me luomme itsellemme lisää elinvuosia. Kukapa tätä ei haluaisi? Nämä auttavat elimistöä jaksamaan paremmin erilaisia päivittäisiä toimintoja sekä varmistavat että kykenemme liikkumaan ja vahvistamaan lihaksiamme. Samalla kuin huomaamatta parannamme elimistön immuniteettia, jolloin emme sairastu niin helposti. Elimistö tulee yksinkertaisesti vahva soluiltaan.

Ihmiset pelkäävät rasvoja. Rasvat eivät ole se mikä lihottaa, vaan yksinkertaisesti liian suuret ruokamäärät ja epäterveellinen rasva. Epäterveellisestä rasvasta puhuttaessa tarkoitetaan rasvaa, jota löytyy rasvaisista lihoista, juustoista, viinereistä, piirakoista jne.

Rasvoilla kuitenkin on tärkeä vaikutus elimistössämme. Ne vaikuttavat mm. hermoston kehittymiseen ja haavojen paranemisiin. Myöskin vaikutukset ihoon on olemassa.

Elimistön polttoaineena ovat hiilihydraatit. Kun ihminen liikkuu tai tekee lihaskuntoharjoitteita, on yleensä polttoaineena hiilihydraatit. Jos harjoittelun aikana tulee voimattomuuden tunne tai todellinen väsymys, niin yleensä kyseessä on polttoaineen loppuminen. Hiilihydraateilla on myös suuri merkitys elimistön lämmönlähteenä sekä aineenvaihdunnassa. Aineenvaihdunnan merkitys tulee näkyväksi mm. rasvan poltossa.

Mikäs se proteiini sitten on? Proteiinit muodostavat uusia kudoksia kasvuaikoina ja kudosten uusiutuessa esim. lihasharjoittelija tarvitsee proteiineja lihasten voimistumiseen ja kasvamiseen. Proteiineilla on myös muitakin tärkeitä tehtäviä kehossamme. Ne toimivat immuunipuolustuksessa vasta-aineina, kuljettavat ravintoaineita veressä ja toimivat siis elimistön rakennusaineina.

Keho vaatii siis erilaisia aineita toimiakseen. Yllä on mainittu pääaineita mitä meidän kannattaa nauttia. Lisäksi jos tarkastelee omaa ruokavaliotaan, niin kannattaa muistaa erilaiset hivenaineet ja vitamiinit, että niitä saadaan riittävästi. Itse pidän tärkeänä c-vitamiinia sekä Suomessa etenkin d-vitamiinia kannattaa syödä niinä aikoina, kun aurinkoa saa hieman vähemmän. Suuri osa ihmisistä nauttii liian vähän nestettä vuorokauden aikana. Muistakaa, että kaikki elämä pitää sisällään vettä, ihminenkin koostuu pääasiassa vedestä, joten sitä kannattaa nauttia riittävästi.

Ohessa olen laatinut esimerkki ruokavalion. Nainen 40v., paino n.65kg., tekee toimistotyötä ja harrastaa jonkin verran liikuntaa vapaa-ajalla. Ruokavalio on suunniteltu niin, että nainen vahvistaisi lihaksiaan lihaskuntoharjoittelulla 2 x viikossa ja tekisi esim. 1-2kävelylenkkiä viikossa. Nainen haluaisi kiinteytyä.

Näillä tiedoilla arvioitu kokonaiskalorikulutus päivässä olisi n.2000-2200Kcal. Ruokavalio 1600-1800Kcal. Näin ollen rasvanpoltto olisi n. 200-400g./vko. Yksilökohtaisesti tulee aina laskea oma kalorinkulutus ja suhteuttaa ruokavaliota tähän.

Mitat ovat kuivapainoja (ennen paistamista tai keittämistä)

Aamiainen:

40g. kaurahiutale (1dl.)

80g. Raejuusto (n.1dl.)

100g. Marjoja

Lounas:

80g. Kanan rintafile

40g. Riisi/pasta (n1dl.)

Salaattia, kurkkua, tomaattia (syö niin paljon kun jaksat)

1 Rkl. Öljyä

(Voidaan nauttia esim. runsas kanasalaatti ja lisänä siihen moniviljasämpylä tms.)

Välipala:

1 Banaani

20g. pähkinöitä (n.15 kpl. Cashew pähkinöitä)

Päivällinen:

100g. Tonnikalaa öljyssä

150g. Tomaattikastiketta

3 Keskikokoista perunaa

250g. Parsakaalia/Broccoli

½ Avokado

Iltapala:

2 kananmunaa

1 viipale ruisleipää

1 viipale juustoa 5%

1 Omena

Oman ruokavalion suunnittelussa kannattaa huomioida kasvisten ja marjojen määrä. Näitä tulee nauttia vähintään 500g. päivä. Myöskin kannattaa osa vihreistä syödä kypsentämättöminä. Käytä mausteita oman mielesi mukaan. Nauti vettä jokaisella aterialla. Oheisessa ruokavaliossa on otettu nämä huomioon seuraavasti:

100g. marjoja

300g. salaattia, kurkkua, tomaattia

250g. pakaste broccoli

Lisänä hedelmiä 170g. (banaani, avokado)

Aterian yhteydessä vettä.


Keskikesän kanavointi 23.6.2020


Kiitos henkimaailmalle, että olemme saaneet vastaanottaa kanavoinnin koskien maailmalaajuisia yhteiskunnallisia asioita.

Kanavointi on tehty 23.6.2020. Aiheina ovat mm. koronavirus, luonnonmullistukset sekä värähtelytaajuuden nousu.

K: Kuka toimii tiedonvälittäjänä henkimaailmasta?

V: Voitte kutsua korkeammaksi entiteetiksi.

K: Onko kyseessä valontaajuudesta lähtöisin olevaa energiaa?

V: Olen korkeinta ja puhtainta energiaa, Jumalasta lähtöisin.

K: Koronavirus tuli ja ilmeisesti menikin jo ohi? Vai onko epidemia vielä ohi?

V: Viruksia on ollut niin kauan kuin ihmiskunta on maapallolla elänyt. Viruksia tulee olemaan myös jatkossakin aivan kuten tähänkin asti. Se, mitä ihmiskunta nyt on kokenut koronaviruksesta johtuen, ei ole kylläkään luonnosta lähtenyt virus sellaisenaan. Alun perin se kylläkin on luonnosta lähtöisin, mutta tietyt ihmiset tai ihmisryhmät ovat sitä manipuloineet ja saanut sen näyttämään ja kuulostamaan paljon vaarallisemmalta, kuin mitä se todellisuudessa on. Virusta tulee edelleenkin jatkossa esiintymään ja sen varjolla tietyt ihmiset tai tahot maapalolla saavat halutessaan aikaan pelkoa ja massahysteriaa. Kyseessä on kuitenkin aivan tavallinen, normaali virus, joka esiintyy luonnossa. Terveille ihmisille koronavirus ei ole yhtään sen vaarallisempi kuin normaali influenssaviruskaan.

K: Oliko tämä koronavirus vaarallisempi tietylle ihmisryhmälle vai oliko siitä tehty median kautta vaarallisemman kuuloinen, kuin todellisuudessa?

V: Riskiryhmät ovat aina vaarassa, olipa kyseessä mikä tahansa virus. Siinä mielessä tämä on oikeasti vaarallinen. Koronaviruksella oli myös toinen tarkoitus tässä ajassa. Se on tuotu näiden tiettyjen ihmisten kautta puhdistamaan maapallon energiaa ja ihmisten itsekkyyttä. Te ihmiset olette kohdelleet toisianne, Äitimaata, eläinkuntaa, kasvillisuutta ja vesistöjä epäkunnioittavasti. Kaikella tällä on myös vaikutuksia avaruuteen ja muihin planeettoihin. Värähtely ja säteily mitä maapallolta on lähtenyt, on vaikuttanut myös kaikkeen Äitimaan läheisyyteen. Kaikkea tätä korjataan parhaillaan. Tämä ei ole mikään pieni prosessi, mutta ihmiskunta on menossa oikeaan suuntaan koko ajan.

K: Koronaviruksella oli siis kaksi eri tarkoitusta. Toinen oli saada ihmiskunta miettimään toisia ihmisiä, luontoa, avaruutta ja tätä kautta nostamaan värähtelytaajuutta omalla planeetallamme. Toinen tarkoitus oli, että tietyt ihmiset tai ihmisryhmät halusivat saada aikaan pelkoa maapallolle?

V: Niin, ihmisiä on niin helppo hallita pelon kautta, jolloin saadaan aikaan paljon henkilökohtaista hyötyä. Nämä ihmiset, jotka viruksen ovat laittaneet liikkeelle ovat itse kirjoittaneet itselleen tällaisen sielunsuunnitelman ja toteuttavat sitä juuri niin kirjaimellisesti, kuin ovat suunnitelleet. Tässäkään ei voida nähdä hyvää tai huonoa, eikä nämä ihmiset ole hyviä tai pahoja. He toteuttavat täsmälleen sitä kosmista suunnitelmaa, myöskin mitä maapallon sielunsuunnitelmaan on kirjoitettu. Tässä mielessä tämä viruspandemia ei ole paha asia, vaan hyvä asia.

K: Eli ihmiset, jotka kuvittelevat tekevänsä "pahaa" ihmismielessä maapallolle ja sen asukkaille niin todellisuudessa he tekevät hyvää ihmiskunnalle ja ihmisyydelle?

V: Te ihmiset elätte siellä maapallolla elämää dualistisessa maailmassa. Siellä on aina sekä hyvä, että paha, niin kuin tässäkin asiassa. Kaikki tekeminen tulee sieluntasolta.

K: Onko Koronaviruksen vaikutus heikentynyt vai voiko odottaa jatkoa?

V: Itse koronavirus ei ole sen kummallisempi kuin mikään muukaan virus. Sitä toki tullaan jatkossakin hyödyntämään tiettyjen tahojen toimesta, jotta saadaan pelkoa aikaan ja sitä kautta hyötyä itselleen. Tähän tulee varautua.

K: Tullaanko henkilöt, jotka ovat manipuloineet koronavirusta, saamaan vastuuseen ja oikeuden eteen?

V: Heitä kaikki ei tulla saaman kiinni. Mutta ei ole mitään asiaa maapallolla tai universumissa, mikä ei tulisi julki. Kaikki tuodaan valoon. Asiat tullaan julkaisemaan. On asia erikseen, haluavatko ihmiset tähän uskoa. Se tulee osaltaan järkyttämään ihmisten todellisuutta ja omaa rajallista katsantokantaa tähän maailmaan, minkä he ovat itselleen luoneet. Asioiden julkitulo tulee olemaan tietyille ihmisille niin kova järkytys, että he tulevat kieltämään sen, vaikka todisteetkin tuodaan kaikkien nähtäville.

K: Ihmiskunta on aiheuttanut "pahaa" maaplaneetalle, eläinkunnalle, kasvillisuudelle jne., Miten Äitimaa reagoi tähän? Äitimaallakin on oma sielunsuunnitelma. Aikaisemmissa kanavoinneissa on mainittu erilaisista luonnonmullistuksista. Onko niitä mahdollisesti tulossa lähitulevaisuudessa?

V: Se, miten Äitimaa puhdistaa negatiivisesta energiasta sisältä käsin itseään, tapahtuu juurikin erilaisten luonnonmullistusten kautta. Tarkoituskin on tapahtua juuri näin, jotta te ihmiset ette pysty hallitsemaan sitä. Te ihmiset yritätte kahlita ja hallita kaikkea, mutta tämä on mahdotonta. Tällä tavoin maaplaneetan ihmiset huomaavat juuri sen oman pienuutensa tässä suuressa kokonaisuudessa. Samalla tulette myöskin huomaamaan, että jokainen pieni osa on hyvinkin tärkeä tässä isommassa kokonaisuudessa. Ilman toista ei toimi mikään, eikä kukaan pysty toimimaan yksin. Äitimaa tarvitsee teitä ja te tarvitsette Äitimaata. Ihmisten tulisi oppia elämään symbioosissa kaiken kanssa.

K: Minkälaisia luonnonmullistuksia on odotettavissa ja millä aikavälillä?

V: Kun maan sisältä alkaa purkautua energiaa, niin se näkyy tulivuorenpurkauksina, mannerlaattojen liikkumisina, jotka vaikuttavat maahan mutta myöskin valtameriin. Tämä vaikuttaa myöskin erilaisiin virtauksiin merissä. Se tulee vaikuttamaan ihmisten elinolosuhteisiin joissakin paikoissa maailmaa radikaalisesti. Voi olla, että elinolosuhteet, joihin olette tottuneet, tulevat radikaalisti muuttumaan, joka aiheuttaa osassa ihmisistä järkytystä. Samoin myös tiettyjä saaria tulee jäämään veden alle ja uusia saaria tulee syntymään. Tätä ei pidä nähdä pelkona, vaan uuden alkuna. Näiden tapahtumien myötä maapallon ja ihmiskunnan puhdistusprosessi on hyvässä vauhdissa. Maapallon ilmakehää korjataan tällä hetkellä koko ajan. Te ette sitä näe, ettekä tiedosta sitä. Tähän te olette saaneet apua muualta ja tulette saamaan jatkossakin. Maaplaneetan teknologialla te maan ihmiset ette koskaan pystyisi ilmakehäänne korjaamaan. Ihmiset ovat tehneet valtavasti hallaa omalla toiminnallaan ilmakehälle. Tämä on myös yksi syy, miksi luonto voi huonosti. Te ette tätä korjausoperaatiota vielä näe, mutta ajallaan se tullaan teille näyttämään.

Tämän vuoden puolella tulee vielä tapahtumaan erilaisia luonnonmullistuksia. Alkaa tietynlainen tapahtumasarja. Tämä tapahtumasarja toivottavasti tulee herättämään teitä niin, että teissä tapahtuu muutos, jottei tarvitse tapahtua radikaalimpaa herätystä.

K: Ketkä maapalloa ovat auttamassa ilmakehän korjauksessa?'

V: Eri kiteymistä tulevat eri lajin edustajat. Heitä on monia ja heillä kaikilla on omat tehtävänsä. He ovat halunneet tulla auttamaan maaplaneettaa, jotta elinolosuhteenne säilyisivät sellaisina, että voitte jatkaa elämäänne eteenpäin ihmiskuntana.

K: On paljon puhuttu ns. eliitistä tai deep statesta. Ilmeisesti tällainen on olemassa? Onko se levinnyt maailman joka kolkkaan vai onko se vain alueellista?

V: Sitä löytyy ihan joka paikasta, ei ole sellaista paikkaa maapallolla, jossa sitä ei olisi. Sen vaikutus kuitenkin vaihtelee alueittain. Joissakin alueilla se on syvemmällä valtarakenteissa ja toisissa se on pinnallisemmin, eikä sitä ole vielä päästetty syvälle valtarakenteisiin.

K: Värähtelytaajuuden noustessa ja erilaisten tapahtumasarjojen alkaessa, tuleeko tällainen eliitti /deep state loppumaan?

V: Ihmiskunnan värähtelytaajuuden muuttuessa, tulevat ihmiset vaatimaan muutosta. Normaali kansa ei suostu enää siihen orjuuttamiseen, mikä heitä tähän asti on hallinnut toisten toimesta. Ihmiset alkavat sydäntietoisuuden kautta heräämään siihen, että heillä on oikeus päättää omista asioistaan. Heillä on oikeus nauttia elämästään ja tehdä sellaista työtä, jolla on merkitys ja joka hyödyntää kaikkia ihmisiä eikä vaan tiettyä osaa ihmisiä. Tämä tulee olemaan suuri vallankumous maapallon historiassa. Se tulee olemaan yhden aikakauden loppu. Tämä tulee avartamaan aivan uudella tavalla näkemystä kuinka asioita tulee hoitaa ja toimia yhteiskunnassa.

K: Minkälainen merkitys on värähtelytaajuuden nousuun USA:n presidentin vaaleilla? Minkälainen merkitys USA:n presidentillä on liittyen tähän värähtelytaajuuden nousuun ja tämän eliitin /deep staten oikeuden eteen saattamiseen?

V: USA:n presidentinvaaleilla ja presidentillä on symbolinen vaikutus näihin, tässä aikakaudessa. Tämän hetkinen presidentti, jota pidetään kovana, kylmänä ja tunteettomana businessmiehenä, ajaa loppupeleissä oman kansan hyvinvointia eteenpäin ja haluaa parantaa oman maansa tilaa. USA on joutunut sekasortoiseen tilaan aikaisempien hallituskausien aikana. Pienen ryhmän on vaikea hyväksyä, että tämä kapitalismin keulakuva onkin kääntänyt kelkkansa ja haluaa jakaa hyvää kaikille. Tällä on ollut suuri symbolinen merkitys aikaisemmin ja tulee jatkossakin olemaan.

Korkeampi entiteetti ei halunnut ottaa kantaa, kuka seuraava USA:n presidentti tulee olemaan.

K: Minkälainen merkitys Suomella on nyt ja tulevaisuudessa värähtelytaajuuden nousuun maailmanlaajuisesti? Minkälainen merkitys suomalaisilla ihmisillä on värähtelytaajuuden nousun suhteen, vaikka olemmekin pieni kansa ihmisten mittapuussa katsottuna?

V: Suomella tulee olemaan suuri merkitys värähtelytaajuuden nousuun maailmanlaajuisesti. Suomi on malliesimerkki tasa-arvoisesta demokraattisesta valtiosta, jossa kansalaiset pääsevät periaatteessa päättämään omista asioistaan. Suomi on harvinaislaatuinen esimerkki, kun miettii historiaa, miten Suomi on säilynyt ja hoitanut asiansa. Suomi tulee näyttämään esimerkkiä ja täältä tullaan hakemaan malleja ja oppeja siitä, miten jatkossa tullaan muodostamaan tulevaisuudessa eri alueiden asioita, sitten kun aika on kypsä.

K: Miten ihmiset tulevat kokemaan värähtelytaajuuden nousun omassa kehossaan ja mielessään. On ihmisiä, jotka ovat jo heränneet ja on niitä, jotka eivät vielä ole. Ihmiset, jotka eivät ole vielä heränneet, mitä he tulevat kokemaan?

V: Kaikkien ihmisten ei ole tarvekaan herätä tälle "henkistymiselle". Heille tulee tietynlainen myötätunto toisia kohtaan, herää halu auttaa toisia ihmisiä, yrityksiä, lähimmäisiä myöskin valtion rajojen ulkopuolella. Syntyy yhteinen vastuunkanto asioista, sydäntietoisuuden herääminen, vaikka nämä ihmiset eivät tätä tunnistaisikaan. "Heränneet ihmiset" tulevat huomaamaan, että näiden "ei heränneiden ihmisten" sydäntietoisuus on auennut. Kaikki ihmiset kokevat tällä hetkellä fyysisiä tuntemuksia värähtelytaajuuden noususta johtuen. Ne voivat olla fyysisiä kipuja, joko hetkellisiä tai pidempiaikaisia. Ne voivat olla kokemuksia, että kalloa avataan, kolmatta silmää kihelmöi, sydämen kohdalla tuntuu omituisia tuntemuksia. Ihmiset, jotka ovat "heränneet", tuntevat erityisesti maaenergian hyvin vahvana. Huomaatte myös, miten Äitimaan energian puhdistuminen vaikuttaa maaenergian tuntemiseen. Yksi tärkeä tehtävä tällä hetkellä onkin lähettää Äitimaalle parantavaa energiaa, valoa ja rakkautta.

K: Ihmiskuntaan tarvitaan värähtelytaajuuden nousua. Ihmiset voivat huonosti. Mistä tämä ihmisten pahaolo todellisuudessa johtuu? Mitä he kokevat, mitä he ajattelevat, ettei oma elämä suju?

V: He huomaavat, että asiat mitkä aiemmin tuottivat iloa ja tyydytystä tuntuvat tällä hetkellä merkityksettömiltä tai voivat olla jopa vastenmielisiä. Se tyytymättömyys tähän oravanpyörään, mitä he ovat suorittaneet päivästä ja vuodesta toiseen kyseenalaistamatta mitään, alkaa purkautumaan kehollisina tuntemuksina. Samoin he alkavat tajuta, että elämässä on paljon muutakin kuin työnteko ja rahan saaminen sekä perustarpeiden tyydyttäminen. He alkavat ymmärtämään, että heissä on myös tämä toinenkin puoli; sielullinen ja henkinen. He tiedostamattaan alkavat kaivata sisältöä elämäänsä eri tavalla kuin aikaisemmin. Tämä voi aiheuttaa masennusta, ahdistuneisuutta sekä aggressioita. Saattaa myös alkaa purkautumaan ulos erilaisia tunteita, mitä aiemmin ei ole kokenut eikä pysty itsessään tunnistamaan. Ihmisistä puretaan myöskin vanhoja kokemuksia ja traumoja, niin edellisistä elämistä kuin nykyisestäkin elämästä. Tällä hetkellä puretaan monien sukupolvien aikaisia karmoja, sukujen karmoja. Nämä purkautuvat siten, että aletaan kyseenalaistamaan asioita mitä on ennen aina tehty, mitä on opetettu sekä halutaan muuttaa näitä, koska elämä ei voi jatkua näin. Tätä kautta puhdistautumistyö alkaa ihmisissä sisällä ja näin ollen oma energeettinen kenttä muuttuu sekä muuttaa ympärillä olevaa värähtelytaajuutta nostaen sitä.

K: Miten ihmisten kannattaisi keskittyä joka päiväisessä elämässä havainnoimaan ja ymmärtämään henkimaailmaa ja sen olemassaoloa?

V: Hiljentymällä

K: Mitä erilaisia kokemuksia voi hiljentymällä saavuttaa?

V: Paras keino on mennä luontoon, keskittyä, olla hiljaa ja tarkkailla luontoa, seurata mitä siellä tapahtuu, kuunnella ääniä, mitä siellä kuuluu. Voitte tunnustella maata, miltä se tuntuu, haistella eri tuoksuja, olla yhtä luonnon kanssa, olla yhtä äiti maan kanssa. Tätä kautta aukeaa jo paljon henkimaailmasta. Luonto on täynnä henkiä. Jokaisessa puussa ja kasvissa on henki. Mitä enemmän viettää aikaa luonnossa itsensä kanssa ja kokee yhtä luonnon kanssa, aukeaa henkimaailma. Tästä on hyvä aloittaa. Meditaatio on myös oikea keino ymmärtää ja kokea henkimaailmaa.

K: Mikä olisi korkeamman entiteetin ohje tai terveiset ihmiskunnalle tässä ajassa?

V: Iloitkaa. Te ihmiset olette liian vakavia, murehditte aivan liikaa asioista. Iloitkaa joka hetkestä ja kaikesta mitä teidän ympärillänne on. Nauttikaa asioista mitä teillä on. Katsokaa ja nähkää elämän hienous kaikessa. Ajatelkaa, että jokainen asia mikä täällä on elossa tai luotu, on teitä ja toisianne varten. Kunnioittakaa kaikkea elämää ja kaikkea luotua. Käyttäytykää sillä lailla, että kaikki mitä te näette, on ainutlaatuista, arvokasta ja ainutkertaista.

Te voitte tuntea tämän jumalaisen energian tuulessa, lehtien värinässä, linnun lauluna tai kukkien tuoksuna. Avatkaa silmänne sille ja uskaltakaa nähdä jumalainen läsnäolo kaikessa mikä teidän ympärillänne koko ajan on.

4D Meditation & WellnessKoronaa vai tarua?

(31.5.20)

Suomi ja lähes koko maapallo on elänyt viimeisten kuukausien ajan rajoitettua sekä sulkeutunutta elämää. Hallitukset ympäri palloa ovat sulkeneet rajansa sekä rajoittaneet ihmisten siirtymistä omissa maissaan sekä pyrkineet estämään ihmisten kokoontumisia. Maailmalla talous on notkahtanut "laman" myötä, ihmisiä on lomautettu, yrityksiä kaatunut ja on saatu kohtuullinen paniikki aikaan. Ihmiset kulkevat maskit naamalla kaupoissa ja joillakin on nähty jopa sotatilaa muistuttava kaasunaamari päässä autoa ajaessaan! Kaikki tämä alkaa muistuttaa toisaalta jo hupaisaa elokuvaa tai ihmisten käsittämätöntä sokeaa uskoa mediaa kohtaan. Tätä se media todella saa aikaan. Jos katsotaan viimeisten kuukausien ajan median kirjoittamia juttuja, niin missä on ollut pakolaisten pyrkiminen Eurooppaan Kreikan kautta? Missä on ollut Itämeren yllä uhkaavat ulkovaltojen lentokoneet, jotka loukkaavat ilmatilaa? Onko ilmasto kylmennyt, kun lämpenemisestä ei juurikaan puhuta? Nyt kyllä puhutaan ilmaston puhdistumisesta, joka todella on hyvä asia. Onko kaikki toden totta Koronaa vai onko tässä osa tarua? No media on kirjoittanut mitä on, mutta katsotaan hieman "faktaa" erilaisista asioista ja kaikki tehköön omat johtopäätöksensä asioista.

Ensinnäkin olen itse tehnyt empiiristä tutkimusta korona tartunnoista - kysyn aina kaikilta tutuilta, että onko heillä ollut tuttavia jotka olisivat sairastaneet koronan. Viimeisen kuukausien aikana yksi tuttava ilmoitti, että hänen tuttavalla oli ollut koronavirus. Entäs tietääkö kukaan, että onko jollakulla ollut kentien kausi-influenssa? No ei varmaan, kun siitähän kukaan ei ole puhunut yhtään mitään eikä sellaista varmaan ole ollut edes olemassakaan tänä aikana.....! Koronaan on Suomessa kuollut tällä hetkellä n. 300 ihmistä. Kuolleiden keski-ikä on ollut n. 80 vuotta, joilla todennäköisesti on ollut taustalla perussairauksia. Tosiasiassa Suomessa kuolee vuosittain 500-1000 ihmistä kausi-influenssaan. Kuinka monta koronaan kuolleista on kuollut tavalliseen influenssaan? Kuinka moni koronaan kuolleista on kuollut johonkin perussairauteen? Tästähän kukaan ei puhu halkaistua sanaa. Miksi? Miksi halutaan saada aikaan paniikki tappajaviruksesta? Mennäänpä hieman syvemmälle. Donald Trump pisti poikki kaiken rahoituksen WHO kanssa. Onko kyseessä oikuttelua vai onko taustalla jotain isompaa?

Viime syksynä Lokakuussa 2019 New Yorkissa ennen koronakriisiä kuului jo kummia. Suuryritykset sekä terveysalan vaikuttajat harjoittelivat mahdollisen pandemian varalle ja sen kriisistä selviytymistä event 201 pandemic exercise nimellä. Harjoituksen järjestäjänä toimi Bill Gates ( https://www.centerforhealthsecurity.org/event201 ). Samoin tietyt tahot valjastivat median mukaan harjoittamaan estämistä "väärän" tiedon levittämistä sosiaalisessa mediassa. Väärällä tiedolla tarkoitetaan tässä, että se mitä valtamedia välittää on vain totta ja oikeaa. Aikamoinen yhteensattuma ennen koronaepidemiaa!

Mikä agenda on niillä tahoilla, jotka ajavat pakkorokotetta? Onko Koronaviruksella jokin laajempi merkitys ihmiskunnalle? Halutaanko ihmisiin pistää jotain mitä emme tiedä? Kaikki tämä yhteensattuma on todella kummallista.

Ottakaa asioista itse selvää ja tehkää omat johtopäätökset kaikista asioista. Älkää uskoko kaikkea mitä valtamediassa kirjoitetaan, koska heidän intressi on saada myytyä juttuja. Toivon hartaasti, että jos koronaviruksessa on jotain outoa, niin asiat tulevat kaikilta osin julki. Jos tämän kaiken takana todella ovat lepakot, niin onko batmanin eli lepakkomiehen olemassaolo todellinen?