Astrologia- ja muita ajatelmia vuodelle 2021 ja pidemmällekin

12.01.2021

Uuden vuoden päivän kanavoinnin yhteydessä astrologi Jukka Viertomanner teki astrologisen tulkinnan ilmiöistä ja tapahtumista menneisyydestä sekä tulevaisuudesta.

Taustaa

Elämme ja olemme eläneet poikkeuksellista aikaa jo pitkään. On ollut monenlaista muutosta meneillään samaan aikaan. Pitkiä aikakausia on päättymässä sekä uusia alkamassa. Puhutaan Vesimiehen ajasta, yksi merkittävistä ilmiöistä, joka on alkanut v. 2011 tienoilla. Tarkkaa aikaa on vaikea määrittää. Maapallon lähes kaikki astrologiset ajat, niin kuin Vesimiehen aikakin ovat saaneet alkunsa Lähi-Idästä. Lähi-Idässä on sodittu jo vuodesta 2010-2011 alkaen. Tähän samaan liittyy myös voimakkaita sääilmiöitä ja luonnonilmiöitä, mm. Japanin tsunami v. 2011, Yhdysvaltojen useat voimakkaat tornadot keväällä 2011. Pakolaisvirta alkoi voimistumaan v. 2011 alkaen. Viime vuosi 2020 oli monessa suhteessa uuden voimakkaan vaiheen alku.

Samalla on meneillään hieman vanhempi aikakausi 1800-luvun lopulla alkanut kultainen aikakausi eli Kulta-Aika, joka ei vielä ole päässyt edes kunnolla vauhtiin. Tähän aikaan liittyy ihmiskunnan sivistyminen, jolloin on mahdollista saavuttaa korkeampia "tuloksia" Kulta-ajan puitteissa. Nämä ovat n. 5000 vuoden aikakausia kokonaisuudessaan. Ne perustuvat hindulaisuuden edustamiin neljään aikakauteen eli yugaan: Kulta-, Hopea, Pronssi- ja Rauta-aika, yhteensä 10 000v. Rauta-aika eli Kali Yuga päättyi n. v. 1888 ja Kulta-aika alkoi.

On pitempiä aikakausia, joista harvat tietävät, esim. noin 350 000 vuotta kestänyt Luciferin aikakausi. Se on mainittu URANTIA-kirjassa. Tämä aikakausi on pikkuhiljaa päättymässä ja oletetaan loppuvan 2000- luvun alkupuolella, luultavasti 2030-luvun alussa. Tähän vaikuttaa tietysti ihmiskunnan omat asenteet ja toimenpiteet. Luciferin aikakausi liittyy käsitteeseen Luciferin kapina, jossa on kyseessä mm. maapallon vallankäytön ongelma. Kyseessä on niin pitkä aikakausi, että meillä ei ole tavanomaisen historiakäsityksen ja maailmankuvan puitteissa mitään mahdollisuuksia hahmottaa sitä. Lyhyesti voidaan sanoa nykyisen ihmiskunnan kehittyneen tämän aikakauden puitteissa. Sen ongelmana ovat olleet monenlaiset vääristymät paitsi vallankäytön suhteen, myös ihmis- ja maailmankuvan sekä tieteen alueilla, puhumattakaan sodista ja väkivallasta. Luciferin tullessa valtaan, maapallo eristettiin kosmisista yhteyksistään. Olemme eläneet täällä tietynlaisessa vankilassa. Nyt, aikakauden vihdoin päättyessä, nuo yhteydet tullaan palauttamaan entiselleen. Samalla ihmiskunta tulee vapautumaan useimmista rasitteistaan, liittyen mm. sairauksiin ja muinaisen geneettisen manipuloinnin seurauksiin sekä henkisen- ja kulttuurialueen epäterveisiin ilmiöihin. Muutos vie tietysti oman aikansa, mutta voi silti tapahtua historiallisessa mittakaavassa nopeastikin. Ihmiskunta joutuu yksilötasolla tekemään valinnan olla mukana muutoksessa tai jäädä vanhan vallankäytön piiriin. Voidaan sanoa, että maa tavallaan jakautuu silloin kahteen piiriin tai tasoon vastaten näitä kahta vaihtoehtoa.

Vesimiehen aikakausi tarkoittaa ihmiskunnan aikuistumisikää. Ihmiset alkavat tulla tietoiseksi siitä, että olemme "samassa veneessä" täällä, eli ihmiskunnan ykseyttä tullaan pitämään lähtökohtana. Ihmiset voivat yhdistyä monella tavoin tekemään yhteistyötä keskenään. Vesimiehen merkki tarkoittaa siis yhteistä tietoisuutta. Samalla siihen liittyy kaiken tiedon vapautuminen. Elämme internet- ja media-aikakautta, mutta kaikki tieto ei ole vapaata eikä kaikkien saatavilla, vaikka sen pitäisikin olla. Samanaikaisesti tähän liittyy yksilönvapausteema, vapautuminen, henkinen kehitys ja myös paljon puhuttu maapallon ylösnousemusprosessi (oletettu tapahtuvaksi 2030-luvulla, joidenkin mielestä jo aikaisemminkin). Maapallon ylösnousemusprosessilla tarkoitetaankin tietoisuuden tason nousua, joka tulee henkisen kasvun myötä. Kaikki tähtää siis yhteen ja samaan - ihmisten tietoisuuden tason nousuun. Esimerkkinä voidaan ottaa maapallon värähtelytason nousu ns. Jalkasen asteikolla n. 55 - 270 (v. 2020 aikana, "epävirallinen tieto"). Esko Jalkanen eläessään määritti silloisen Suomen keskimääräiseksi värähtelytasoksi luvun 10! Hyvinä päivinä saatetaan värähtelytaajuuden nousu tuntea jo fyysisestikin. Henkimaailman eri tahot ovat olleet mukana voimakkaasti tässä värähtelytaajuuden nousussa. Värähtelytaajuuden nousu saattaa aiheuttaa stressiä, lyhytaikaisia oireita ja muita tuntemuksia. Erilaiset tuntemukset johtuvatkin siitä, että elimistömme on tottunut matalaan värähtelytaajuuteen ja kun taajuutta nostetaan niin elimistö reagoi tähän. Ennen pitkää tulemmekin tottumaan korkeampaan värähtelytasoon.

Mennyt vuosi

Vuosi 2020 oli erittäin merkittävä vuosi, jonka tapahtumien kehitys alkoi jo vuoden 2019 puolella. Tähän liittyi astrologisesti poikkeuksellisen voimakkaita kuvioita. Vastaavanlaisia kuvioita on aiemmin ollut 1960-luvulla. Tämä tarkoittaa muutosvoimaa, joka vaikuttaa monella eri alalla, ei pelkästään koronapandemiaa. Muutosvoiman saattaa tuntea monella eri tavalla. Koronakaan ei ole luonnollinen ilmiö, vaan siinä on paljon tiettyjen tahojen vaikutusta, joka liittyy taas vallankäyttöongelmaan. Koronavirus on työkalu, jolla ihmisiä pyritään ohjailemaan ja hallitsemaan. Covid-19 on lähes tavallinen flunssa, niin kuin monet muutkin, kuten Sars, Mers ja sikainfluenssa. Näissä viruksissa voidaankin nähdä tietty yhdenmukaisuuden jatkumo. On hyvin selvää, että näitä viruksia tehtaillaan jossain päin maapalloa olevissa laboratorioissa. Odotettavissa ehkä onkin erilaisia mutaatioita tai "virusaaltoja" lisää. Voi olla, että kehitetään kokonaan uusi virus Covid-19:n pohjalta.

Vesimiehen ajan kannalta kyseessä on tiedon- välityksestä, -vapautumisesta sekä mediasta. On tärkeää huomata, miten voimakkaasti media meihin vaikuttaa. Tällä hetkellä voimme havaita tiedonvälitystä kahdenlaisena. Meillä on ns. "oikeaoppinen" tieto, valmiiksi pureskeltu, joka tulee virallisista kanavista ja medioista. Toisaalta meillä on vaihtoehtoinen tieto, joka on hyvin sekalaista ja tulee lukemattomista pienemmistä kanavista. Ihmiset ovatkin paljolti jo kyseenalaistaneet luotettavan median ja tiedon lähteet. Aiemmin olemme luottaneet niihin turvallisiin uutisiin, mitä olemme seuranneet. Pienemmät kanavat ovatkin alkaneet etsimään totuuden siementä omista lähteistään. On vaikeata tunnistaa "eri totuuksissa", myös näissä vaihtoehtoisissa näkemyksissä, piilevää disinformaatiota. Tuleva onkin aikaa, jolloin ihmiset itse tulevat selvittämään syvemmin asioita "penkomalla" ja opiskelemalla eri aiheita.

Viime vuosi on ollut myös myrskyn ja kaaoksen vuosi. Numerologisesti se ilmenee selvästi lukuna 20, joka on kaaoksen luku. Siihen liittyy myöskin ajoittainen sekä totaalinen pysähtyminen. Tämä on koettu vuonna 2020. Samaiseen lukuun 20 liittyy myöskin pelon käsite, ihmisiä on pyritty ja pyritään ohjailemaan pelon kautta, jonka mediasta selvästi huomaa. Vuodessa 2020 löytyy siis 2x20 luku, joka on todella voimallinen.

Ilmastomuutos

Kaiken lisäksi myös ilmastomuutos on asia, josta puhuttiin paljon ennen koronailmiötä. Ilmastomuutosilmiö on jäänyt täysin koronan varjoon. Sitä on käytetty myös samoin ihmiskunnan ohjailuun. Ilmastonmuutoksestakin on annettu aiemmin valheellista tietoa. Toki ilmastomuutoksiin liittyvät myös erilaiset kosmiset muutokset, esim. auringon aktiivisuus. Hiilidioksidipitoisuuden nousua ilmakehässä käytetään tekosyynä erilaisten normaalielämää haittaavien rajoitusten ja verojen määräämiseen. On hyvä kysyä, että mikä ilmiö tai mitkä ilmiöt todellisuudessa nostavat maapallon keskilämpötilaa. On havaittu lämpötilan nousua myös Mars-planeetalla. Ihmisen osuus lämpenemiseen jää monen tiedemiehen sekä tutkimuksenkin mukaan käytännössä olemattomaksi. Todellisempi syy olisi siten tietty muutos Auringon säteilyssä.

Tuleva

Tarkasteltaessa valtiolliselta kannalta mennyttä aikakautta, viimeiset 100 vuotta, niin nousee esiin Kiinan, Venäjän ja USA:n vaiheet. Tähän liittyy astrologiselta kannalta planeetta nimeltä Vulkanus, toiselta nimeltään Nemesis. Vulkanus löydettiin vuonna 1983 ja on auringon sisartähti, ns. Ruskea kääpiö. Vulkanuksen olemassa olo on julkisesti tabu tai salaisuus. Sen rata sijoittuu kauas aurinkokunnan laitamille, kiertoajan ollessa yli 5000v. Tämä onkin luultavasti tekemisissä hindujen 5000-vuotiskausien kanssa. Planeetta liittyy astrologisesti ja aikakautisesti jonkun tai joidenkin maiden huippukausiin, romahduksiin ja laskuihin. Planeetta liittyy myös koston jumalattareen. Viimeisen 100 vuoden aikana se on vaikuttanut etenkin Venäjän ja Kiinan vaiheisiin. 2020-luvulla planeetta Vulkanuksen vaikutus tulee muuttumaan yhä kriittisemmäksi näiden maiden osalta. Kyse on siis kollektiivisista, karmallisista asioista. Tulemme näkemään paljon tapahtumia vuosina 2020-2030, liittyen juuri Venäjään, Kiinaan. Edellisten vuosisatojen aikana Vulkanuksen vaikutukset ovat olleet nähtävissä myös Euroopan maissa. Mm. Espanjan, Ranskan, Britannian ja Saksan vaiheissa.

Vuosi 2021 tulee tuomaan uusia piirteitä tähän kaaoksen aikaan (luvut 20+21). Kaaos jatkuu, mutta ei ehkä näin voimakkaana. Luku 21 taas viittaa kurinpalautukseen tai palauttaa ihmiset tietynlaiseen ruotuun. Tästä esimerkkinä rokotevelvollisuus kaikelle toiminnalle. Ihmisiä ohjataan median kautta erittäin voimakkaasti. Virallisiin mediakanaviin ei tule kuitenkaan uskoa sinisilmäisesti. Virallisten kanavien kautta julkistetaan vain osatotuutta. Sensuuri ja oikeaoppisuus voimistuu. Luku 21 sisältää opettamisen ja tiedonvälityksen periaatteen, mutta ongelmana siinä on oikeaoppisuuden ja indoktrinaation taipumus. Vuosi 2021 tuleekin kärjistämään tiedonjaon kahtiajakoa, virallisen median ja vaihtoehtomedian välillä. Vuosi 2021 onkin monelle silmiä avaava vuosi, ymmärtäen taustalla olevia mekanismeja, jotka pyrkivät ohjailemaan ja hallitsemaan ihmisiä. Tähänkin liittyy oma astrologinen aikakautensa, joka on noin 250 vuotta. Sen alkupiste on vuodessa 1776 ja siihen liittyy planeetta Pluto, joka edustaa vallankäytön puolta. Tämän aikakauden päättyminen tapahtuukin noin vuonna 2024/2025. Aikakauden päättyminen on samalla jonkinasteinen kriittisyyden piste. Aikakaudessa on siis kysymyksessä tiettyjen (salaisten) hallinnollisten tahojen vaikutuksesta maapallon ja ihmiskunnan kehityksessä. On huomioitavaa, että vuosi 1776 on merkittävä muiltakin osilta. Amerikan Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus on samalta vuodelta 4. heinäkuuta. Samana vuonna on perustettu myös salaseura Illuminati (valaistuneet) Adam Weishauptin toimesta. Maailmantalouden ja politiikan taustalla onkin voimia, jotka pyrkivät pysymään piilossa sekä hallinnoimaan yksilövapauksia.

Alkava vuosi 2021 tuo siis tullessaan ohjasten kiristymistä otteen kovenemista. Positiivisina asioina pidettäköön ihmisten havahtumista vastarintaan, mikä tarkoittaa toisinajattelua - oman tahdon, ja oman totuuden ilmentämistä. Vuoteen liittyy myös kärsivällisyysteema, jossa asiat eivät tapahdukaan niin nopeasti, kuin ajatellaan. Monet tahot, jotka seuraavat internetissä tiettyjä avainhenkilöitä ja tahoja, ovat lupailleet salaisen vallan- ja väärinkäytön pikaista loppumista laajamittaisten pidätysten oikeudenkäyntien muodossa. Tässä asiassa on suuri vaara luisua disinformaation levittäjäksi.

Vuodessa 2021 on myös eräs tärkeä piirre: Henkiset tai hengelliset ihmiset alkavat hakeutua yhteen ja pyrkivät luomaan yhteistyötä erilaisten asioiden tiimoilla. On nähtävissä selkeästi, että syntyy ryhmittymiä, jossa henkisyyttä tullaan harjoittamaan. Tässä taas on mahdollista, että henkinen kehitys menee yksilötasolla ja heidän omilla poluillaan eteenpäin. Näitä taitoja todella tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessa entistä enemmän.

Härän vuosi alkaa helmikuussa 2021, joka painottaa toimeentuloa, taloutta, turvallisuutta ja työtä. Ihmiset tulevatkin enemmän tietoiseksi omassa elämässään näistä asioista. Vuosi on myös astrologisesti tulielementin vuosi, joka takaa toiminnallisuutta, kärjistämistä ja yksilöiden vaikutusta asioihin, maailmantalouden näytellessä voimakkaasti taustalla. Huolena onkin, miten oma talous tulee selviytymään pakotteista ja rajoitteista tulevina vuosina. Tähän liittyy myös maailmanvaltojen keskinäinen selvittely, kuka on määräävässä asemassa maailmantaloudessa. Tässä tarkoitetaan Kiinaa, Yhdysvaltoja sekä EU:ta. Maailmantalouteen ennustetaankin kokonaan uutta "järjestelmää". Tätä ajavat eteenpäin monikansalliset suuryhtiöt sekä pankit, joiden hallussa maailmantalous on tälläkin hetkellä. Vuosi 2021 enteilee mielenosoituksia ja jopa mellakoita myös Suomessa.

Yhdysvalloissa tapahtuu mahdollinen vallanvaihto alkuvuodesta 2021. Trump ehkä luopuu vallasta, toivon mukaan mitään radikaalia ei tapahdu. Maassa mahdollinen poikkeustila saattaa aiheuttaa lisävaikutuksia maan politiikkaan. Kaikissa vaaleissa, kaikissa maissa tapahtuu ja on tapahtunutkin mittavaakin vaalivilppiä, Suomessakin. Jos Trump:a ei valita uudelleen presidentiksi, niin hänestä saattaa tulla toisinajattelijoiden keulakuva. Mahdollisuus vaikuttaa virkaanastujaisiin on vielä olemassa, joskin vähäinen.

Kyseessähän tavallaan nykymaailmassa on käynnissä oleva kolmas maailmansota, jota käydään informaation eli totuuden esille tuomisen ehdoilla. Totuutta nähdään tällä hetkellä vain monelta eri kantilta. Kysymys onkin siitä, että, mitä pidetään totuutena? Henry Kissinger sanoi aikanaan, että sillä ei ole mitään merkitystä mikä on totuus, vaan sillä mitä pidetään totuutena. Tätä näkemystä voisi kutsua mielipiteiden manipuloinnin perusideaksi. Median omistaa aina joku. Jollain taholla on aina monopoliasema tiedonvälityksessä ja sen totuudesta. Se voi olla valtio tai jokin muu taho. G. Orwell kirjoitti aikoinaan kirjan nimeltä vuonna 1984, joka kertoo juuri tästä informaatiosodasta. Vuosi 2021 ja siitä eteenpäin tulevatkin olemaan informaatiosodankäynnin merkittävät vuodet.

Jukka Viertomanner on laatinut erilaisia maailmankarttoja tulevalle. Yhdessä versiossa lähi-idässä kärjistyy ensi vuonna tilanne ja jännitys on tiivistymässä, mikä luo alueelle epävarmuutta sekä epävakaisuutta. Saattaa tulla aseellinen konfliktikin. Samalla näyttää tulevan toimeentulo-ongelmia. Huhtikuussa näyttäisi olevan ajankohta, jolloin pakolaisongelma kärjistyisi uudelleen.

Koronarajoitukset tulevat jatkumaan ja ajoittain kiristymäänkin. Epävakaisuutta näyttää sijoittuvan myös kaukoitään sekä Euroopassa Ranskan, Espanjan ja Pohjois-italian alueille. Luonnonmullistuksia tulee tapahtumaan, jotka tulevat vaikuttamaan ihmisten asuinsijoihin. Tähän vaikuttavat mm. aurinko ja planetaariset ilmiöt. Ensimmäinen luonnonmullistustapahtuma oli Norjan maanvyöry alkuvuonna 2021. Tosin tämä luonnonmullistus oli melko pieni. Tulevaisuudessa onkin tapahtumassa erilaisia maanjäristyksiä sekä tsunameja tai vedenpaisumuksia. Koska ne alkavat, niin siitä ei ole täysin tarkkaa tietoa. On puhuttu myös asteroidista, joka on lähestymässä maapalloa. Tästä on tarkempaakin tietoa olemassa. Laskettu aika maapallon kohtaamiselle tai ohitukselle on tosin vasta vuonna 2029, huhtikuun 29. päivä. Osuessaan maapalloomme se voi aiheuttaa isommankin tsunamin tai maanjäristyksen.

Ensi vuosi mennään paljolti ulkoisen ohjauksen varassa ja paljonkin tapahtumia näyttäisi olevan. Positiivisemmalta kannalta katsoen ruohonjuuritasolla olevat ihmiset tulevat menemään omassa kehityksessään eteenpäin. Astrologisesti sitä edustaa planeetta Uranus, jonka asema voimistuu seuraavan 5 vuoden aikana. Tärkeä ajankohta on v. 2025, jolloin ilmeisesti olemme valmiit suurempaan hyppäykseen kehityksessämme.

Tarvitaan kärsivällisyyttä tilanteiden ymmärtämiseen sekä oikeiden päätösten tekemiseen. Ensi vuoden teema onkin herääminen. Emme voi olla enää välinpitämättömiä sen suhteen, mitä maailmalla tapahtuu. Tulee aika, jolloin tulee uskoa omiin havaintoihinsa sekä ajatteluunsa. Vuoteen 2022 liittyy se teema, että moni uskaltaa lähteä omille teillensä toteuttamaan itseänsä ja löytämään omaa polkuaan. Vuoden 2021 sekä 2022 aikana ja siitä eteenpäin tuleekin monelle työuran vaihto. Se tarkoittaa, että työn merkitys ja tarkoitus muuttuu yhä enemmän sydämen asiaksi.

Meneillään on maailmanhistoriassa ollut 2000 vuotta, myös 33,3 vuotinen esoteerinen sykli. Viimeisin sykli alkoi vuonna 2000 ja seuraava vuonna 2033. Tällöin asiat tulevat jo olemaan paremmalla kannalla. Maalliset muutokset tapahtuvat hitaasti, sielulliset asiat sen sijaan usein nopeammin. Suomen osalta kriittinen vuosi on 2026, jolloin henkisyys saattaa vihdoin ulottua politiikkaan saakka. Tapahtuu uusi ns. poliittinen inkarnaatio. Näen Suomen aseman positiivisessa valossa, toisin kuin muualla Euroopassa. Suomen varsinainen henkinen tehtävä avautuukin tuolloin nimeltään "Pohjolan valo".

Yleisö kysymyksiä

K: Miltä Suomen politiikka näyttää astrologisesti ajatellen?

V: Suomen tulee ottaa huomioon EU:n politiikka. Suomella ei juurikaan ole itsenäistä politiikkaa. Se tarkoittaa, että laahaudumme muiden mukana. Todennäköisesti määräykset tiukentuvat.

K: Mitä muita medioita tulisi seurata kuin valtamedioita?

V: Itseään kuunnellen. Toisinajattelijoita youtube-kanavista sekä muut lähteet. Mutta tietoon kannattaa suhtautua kriittisesti. Kukaan ei täysin tiedä mitä täällä on tapahtumassa pl. henkimaailma. Kannattaa valita medialähteet oman tunteen mukaisesti.

K: Mitä on tapahtumassa kryptovaluutassa?

V: Kryptovaluuttoja on monia ja niistä saattaa tulla sekamelska. Digitaaliseen rahayksikköön todennäköisesti olemme menossa. Onko se kryptovaluutta vai jokin muu?

K: Milloin päättyy Luciferin aikajakso ja mitä se tarkoittaa?

V: Se on niin pitkä aikajakso, ettei meillä ole mitään käsitystä siitä. Tämä ajanjakso on Urantia kirjassa mainittu asia. Ajanjakso mainitaan 350 000 vuotta pitkäksi. Se vastaa n. 12:tta suurta vuotta. Yksi suuri vuosi on n. 26 000 vuotta. Sen pitäisi tulla täyteen vuonna 2033. Luciferin kapinan jälkivaikutukset pitäisi päättyä silloin. Ihmiset itse saavat päättää kummalle puolelle sijoittuvat (negatiivinen energia vai positiivinen energia).