Energiaa hoitomuotona

03.08.2021

Mitä Energia on? Onko se jotain mystistä ihmeainetta, jota emme näe, emmekä kykene haistamaan? Mitä energialla voidaan saada aikaan? Tiedämme, että fyysinen elimistömme toimii energialla - hiilihydraatilla, rasvoilla ja proteiineilla. Tiedämme varsin hyvin, että energiaa tarvitaan lämmittämään taloja ja asuntoja, valaisemaan teitä sekä autolla ajamiseen. Nämä vain sattuvat olemaan fyysisen elämän energia muotoja

Maailmankaikkeus on täynnä energiaa, Universumin energiaa. Tiedekin osaa sanoa jo, että Universumimme täyttyy pimeästä aineesta tai jostakin mystisestä energiasta, jota emme tunne lainkaan. Emme tiedä mitä se on, tai miten se loppujen lopuksi käyttäytyy. Todellisuudessa emme tiedä sitäkään, kuinka paljon sitä on.

On kuitenkin olemassa ihmisiä, jotka kykenevät tätä Universumin energiaa käyttämään hyväkseen. On paljon tapauksia, missä tiede tai ihmiset eivät yksinkertaisesti osaa selittää asioita maallisesta näkökannasta katsoen. Näitä kokemuksia on suurin osa ihmisistä kokenut, vaikkakin kieltävät tai yrittävät selittää asiat tieteen tai järjen näkökannasta. Maailmassa tapahtuu "ihmeitä" joka päivä. Mikä näitä voi selittää?

Loppujen lopuksi kaikki "ihmeet" eivät olekaan ihmeitä, todellakaan. Kun oppii tietämään ja tuntemaan Universumia, sen energiaa, mitä se on ja miten se "käyttäytyy", niin kaikki asiat ovatkin täysin loogisia ja jopa selitettävissä olevia ilmiöitä.

Energiahoito onkin kokonaisvaltaista hoitoa, joka tehdään asiakkaille lempeästi. Se perustuu juuri käsitykseen siitä, että kaikki on energiaa. Jotta ihminen voi hyvin kokonaisvaltaisesti, on energian virrattava vapaasti ja tasapainoisesti hänen omassa energiajärjestelmässään. Energiahoito tarkoittaa sitä, että hoitaja toimii välittäjänä universaalille elämänenergialle, ja välittää sitä hoidettavan energiakehoon. Energiahoidossa hoitaja ei siis välitä hoidettavalle omaa

energiaansa, vaan virtauttaa oman energiajärjestelmänsä kautta Universumin elämänenergiaa hoidettavalle.

Tässä artikkelissa on esittelyssä Sara Kangasniemi, joka henkisen heräämisen kautta löysi energiatyöskentelyn osana sieluntehtäväänsä.


Henkinen herääminen ja sieluntehtävän löytyminen Saran kertomana

"Olen ollut lapsesta saakka kiinnostunut henkisistä, yliluonnollisista ja "mystisistä" asioista. Muistan, kuinka lapsena olin valtavan kiinnostunut esimerkiksi ufoista sekä kaikesta muusta rajatiedon asioista. Luin kirjoja näistä asioista, mutta samalla olin myös peloissani. Nämä asiat nousivat pintaan elämässäni aina ajoittain, aikuisiälle saakka. Välillä luin paljonkin asioista ja otin selvää, mutta sitten pelko sai taas vallan, tai tuli jotain muuta ns. normaaliin elämään liittyvää (kuten opiskeluun tai työhön) ja nämä asiat unohtuivat. Lapsena ja nuorena minulla oli etiäiskokemuksia, eli saatoin aavistaa asioita tapahtuvaksi ennalta. Nämä olivat ainoita konkreettisia kokemuksia silloin, ennen kuin tapahtui niin kutsuttu syvempi henkinen herääminen. 

Henkinen heräämiseni tapahtui pari vuotta sitten. Olin jäänyt hoitamaan pientä lastani kotiin ja olin irtisanoutunut aiemmasta työstäni, olin ikään kuin tyhjiössä miettien, mitä elämältäni haluan. Olen aina ollut hyvin kiltti, suorittanut elämää pääosin muiden vaatimusten mukaisesti enkä juurikaan ole osannut kuunnella sitä, mikä minulle itselleni on tärkeää. Olin tuolloin pari vuotta sitten valtavan ahdistuksen vallassa, sillä koin ulkopuolista painetta palata työelämään mutta toisaalta palaaminen hektiseen työelämään  (jossa aiemmin olin jo lähes palanut loppuun) ei sydämessäni enää tuntunut oikealta.Siinä hetkessä koin jotain, jota edelleen kutsun henkimaailman ja valonauttajien väliintuloksi. Aloin taas kiinnostua henkisistä asioista, aloin katsoa videoita niihin liittyen sekä lukea näistä asioista. Ne tuntuivat niin valtavan kiinnostavilta ja yhtäkkiä sain aivan järisyttävän vahvan intuition mennä energiahoitoon. Se tunne oli niin vahva, että en voinut muuta, kuin seurata sitä. Samalla päätin, että jos tunnen tuossa etänä tehtävässä hoidossa jotain tuntemuksia, niin sitten uskon, että näitä asioita on olemassa. Ja niin kävi, että sain tuossa elämäni ensimmäisessä energiahoidossa todella vahvoja fyysisiä tuntemuksia, etteivät ne jättäneet enää sijaa epäilylle. Olin niin ihmeissäni siitä, että todella tunsin jotain ja siitä hetkestä lähti liikkeelle oma muutokseni. Ikään kuin "sallin" nämä asiat itselleni, ja syvä rauha täytti minut. Näin tämän kuuluukin mennä. Siitä lähti liikkeelle avautuminen henkimaailmalle ja valonauttajille sekä tietoisuuden laajentuminen. 

Sain vahvan intuitiivisen viestin opiskella itse energiahoitajaksi ja lähdin samalla opiskelemaan myös muille kursseille, joiden myötä käsitykseni näistä asioista syveni entisestään. Henkisten asioiden ja ilmiöiden kokemisesta tuli minulle arkipäivää. Entisten elämien muistoja alkoi nousta pintaan. Aloin nähdä "sisäisillä silmillä" erilaisia olentoja sekä valonauttajia, kuten edesmenneitä läheisiämme, enkeleitä sekä tähteläisiä. Menneiden elämien muistamisen kautta olen saanut kokonaisvaltaisemman käsityksen itsestäni tässä elämässä, miksi esimerkiksi olen toiminut tietyissä tilanteissa tietyillä tavoilla. Itseni ruoskiminen ja soimaaminenkin sai selityksen menneen elämän kautta. Samalla, kun tietoisuus on kasvanut, olen ymmärtänyt, että mitään pelättävää ei ole. Valonmaailma on puhdasta rakkautta ja valonauttajat haluavat aina vain meidän parastamme. 

Tänä päivänä teen työtä henkisenä valmentajana, energia- ja enkelihoitajana sekä intuitiivisena tulkitsijana, minulla on oma Sielun kipinä -niminen kevytyritys. Saan viestejä ja kokemuksia selvänäön, selväkuulon, selvätiedon ja selvätunnon kautta. Olen matkan varrella oppinut sen, että olen koko elämäni ollut erityisherkkä ja nyt olen pystynyt kääntämään tämän ominaisuuden itsessäni voimavarakseni sen sijaan, että kokisin sen taakkana. Erityisherkkyyden vuoksi minun on helpompi luoda energeettinen yhteys asiakkaaseen, kokea ja aistia erilaisia asioita, myös toisilta taajuuksilta. 

Voin sanoa, että henkinen herääminen on muuttanut radikaalisti koko elämäni. Samalla, kun upeita, ihania oman sielunperheeni jäseniä on alkanut saapua elämääni, on tullut aika myös päästää irti sellaisista asioista ja ihmissuhteista omassa elämässä, jotka eivät enää minua palvele. Olen saanut valtavan paljon ymmärrystä maailmasta ja itsestäni. Olen oivaltanut, että meillä jokaisella on mahdollisuus luoda omasta elämästämme juuri sellaista kuin itse tahdomme. Meillä on universumin luomisvoima itsessämme. Meitä ohjataan kovasti ulkopuolelta unohtamaan oma intuitiomme, sekä menemään elämässä eteenpäin valmiiksi annettua putkea myöten. Meitä ei juurikaan kannusteta kuuntelemaan omaa sieluamme, vaan päinvastoin meitä viedään siitä erilleen. Siksi paha olo ja ahdistus lisääntyy. Koen, että todellinen onnellisuus ja tyytyväisyys omassa elämässä lähtevät liikkeelle siitä, että uskallat kuunnella omaa sydäntäsi ja omaa totuuttasi.

Henkinen polku ei lopu koskaan, enkä voi koskaan sanoa olevani "valmis". Silti koen saaneeni henkisen heräämisen myötä enemmän rikkautta elämääni kuin koskaan aikaisemmin."

Energiahoitaminen


Millaisia kokemuksia asiakas saa energiahoidosta ja kuinka energiahoitaja kokee hoidon? Sara kertoo, kuinka hän hoidon aikana saa viestejä hoidettavalle myös korkeammilta taajuuksilta sekä valonauttajilta, kuten enkeleiltä, henkioppailta ja edesmenneiltä läheisiltä. Asiakkaalle hoito on aina yksilöllinen kokemus, ja tuntemukset voivat olla voimakkaitakin.

"Energiakehomme koostuu energiakentästä eli aurasta sekä energiakeskuksista eli chakroista. Chakrojen kohdalla energian virtaus on kaikkein voimakkaimmillaan. Energiajärjestelmäämme syntyy helposti tukoksia esim. Erilaisten tunnelukkojen seurauksena. Näitä tukoksia voidaan hoitaa energiahoidossa. Puhuttaessa erityisesti chakraenergiahoidosta hoidossa keskitytään nimenomaan päächakroihin ja niiden puhdistamiseen. Tehdessäni asiakkaalle chakrahoitoa avaan omat chakrani ja virittäydyn näin asiakkaani energiataajuudelle. Hänen energiansa kautta saan myös viestejä hänen tämänhetkiseen tilanteeseensa liittyen. Chakrahoidon aikana saan usein myös viestejä asiakkaan omilta valonauttajilta, kuten hänen enkeleiltään, henkioppailtaan sekä edesmenneiltä läheisiltään.

Energiahoito on hoidettavalle aina yksilöllinen kokemus. Useimmat asiakkaani kuvailevat sitä rauhoittavaksi, lempeäksi ja tunteita nostattavaksi kokemuksesi. Asiakkaiden kokemukset kuitenkin vaihtelevat, asiakas- ja hoitokohtaisesti. Sama asiakas saattaa kokea yhdessä hoidossa tiettyjä asioita, ja toisessa täysin toisenlaisia. Tyypillisiä tuntemuksia energiahoidon aikana ovat esim. Kylmät tai lämpimät virtaukset, paineen tunne chakrojen kohdalla, kihelmöinti, sekä tunteen purkaukset. Myös se, ettei saa hoidon aikana mitään tuntemuksia, on tavallista. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hoito olisi tullut perille. Joskus hoidettava saatetaan ikään kuin "nukuttaa" hoidon ajaksi, koska hänessä hoidetaan sellaisia asioita, joita hänen tietoinen mielensä ei vielä ole valmis käsittelemään. Energia vaikuttaa vastaanottajassa aina hänen korkeimmaksi parhaakseen ja myös hänen sen aikana saamansa tuntemukset ja kokemukset ovat juuri sellaisia, joita hänen täytyy siinä hetkessä saada. 

Energiahoidon vaikutukset saattavat ilmaantua vasta paljon hoidon jälkeen, esimerkiksi sydänyhteyden vahvistumisena, jolloin ihminen saattaa yhtäkkiä huomata suhtautuvansa sellaisiin asioihin rakkaudellisemmin ja myötä-tuntoisemmin, joita kohtaan hän ei aiemmin ole tällä tavoin tuntenut. Joskus jo yhdellä hoitokerralla voi olla syvät vaikutukset, joskus vaaditaan useamman hoidon "kuureja".

Ota yhteyttä:

www.facebook.com/sielunkipina

www.instagram.com/sielunkipina

www.sielunkipinä.fi