Galaktinen Federaatio

04.09.2023

                                                                                        Kuva; Elina Temmes

Viimeisten vuosien aikana taivaalla havaitut erikoiset ilmiöt, tapahtumat sekä valot ovat kasvaneet huimaa tahtia. Havaintojen sekä havaitsijoiden määrä on kasvanut ja ihmiset ovat uskaltautuneet puhumaan asioista. Havaintojahan on tavattu jo kautta aikojen, mutta sosiaalisen median myötä tapahtumia voidaan jakaa entistä enemmän ja nopeammin.

Olen huomannut, että ihmiset jakautuvat eri leireihin maan ulkopuolisen elämän suhteen. On ihmisiä, jotka tietävät näiden olemassaolon ja ovat saaneet omakohtaisia kokemuksiakin asioista. On ihmisiä, jotka uskovat tällaisen olemassaoloon, mutta eivät voi 100%:sti sanoa tietävänsä asiaa. Sitten on ihmisiä, jotka naureskelevat tälle, eivätkä usko lainkaan. Onhan planeettamme ainut paikka maailmankaikkeudessa, jossa elämää on. On olemassa siis teorioita ja "teorioita". Neuvoksi antaisinkin kaikille, että odottakaa tapahtumia ja katsokaa taivaalle.

Onko todisteita olemassa asiasta?

Nykypäivänä sosiaalinen media on mahdollistanut valtavan tiedon kulun nopeasti ympäri maailmaa. Se mitä tapahtuu maailman toisessa ääressä, on jo hetken päästä toisella laidalla. Nykyteknologia on myös mahdollistanut erilaisten "propagandojen" levittämisen, esim. vääristeltyjen "feikkien" kuvien kautta. Viimeisten vuosien aikana kuvat, videot ja erilaiset tiedot maan ulkopuolisesta elämästä on lisääntynyt hyvin voimakkaasti. Osa on todellisia ja osa todella feikkejä. Yhdysvaltojen kongressissa pidettiin UFO kuuleminen heinäkuun lopulla. Kongressin kuulemisessa kuultiin mitä huimempia todisteita asioista. Todisteita ei kuitenkaan tuotu kansakuntien nähtäväksi.

https://www.nbcnews.com/politics/congress/are-5-memorable-moments-congress-ufo-hearing-rcna96476


Itselläni on omakohtaisia kokemuksia maan ulkopuolisesta elämästä, niin alusten, kuin "olioidenkin" suhteen. Itse en todisteita tarvitse, enkä niitä tarvitse myöskään jakaa. Kaikkien ihmisten on syytä omakohtaisesti kokea asiat ja nähdä tulevaisuudessa todellisuus. Sen myös saatte. Älkäähän pelästykö, kun aika on.

Kirjoituksen lähtökohtana on, että maan ulkopuolista elämää on ja he ovat läsnä meidänkin keskuudessamme. Joillekin on täysin absurdia taikka scifiä, että olisi olemassa jonkinasteinen federaatio saatikka avaruusolioiden liitto kaiken takana. Todellako? Ensin täytyisi ymmärtää tietoisuutta, jotta voi ymmärtää mistään liitosta, taikka siitä mitä he ovat ja miksi he täällä ovat. Ei, he eivät ole ottamassa planeettaamme haltuun, tuhoamassa elämäämme eikä kaappaamassa yhtään mitään, vaan auttamassa ihmiskuntaa taipaleellamme tietoisuuden noustessa. Tämä on asia, jossa tulemme vielä tarvitsemaan avaruusystäviämme ja heidän taitojaan.


Galaktinen Federaatio / Galaktinen Liitto

Galaktinen planeettojen (liitto) on alun perin muodostettu valvomaan rauhaa aikana, jolloin galaksissa on käyty erilaisia sotia ja tehty luvattomia valloituksia. Tällaisia vastaavanlaisia liittoumia on ollut historiassa useitakin. Ensimmäinen maaplaneettaa valvomaan perustettu liittouma ei ollut muodoltaan aivan vastaavan, kuin mitä viimeisten vuosikymmenien aikana ihmiskunnan apuna toiminut liitto on. Galaktisen Federaation perustajajäseniä ovat olleet pääosin Andromedalaiset, Arkturuslaiset, Siriuslaiset ja Plejadit. Edustajia löytyy myös lukuisista muista paikoista ja lajeista. Toisin sanoen Galaktinen Federaatio koostuu useiden maan ulkopuolisten lajien edustajista ja sillä on kymmeniä tuhansia edustajia pelkästään maaplaneetan ilmakehän läheisyydessä jatkuvissa tehtävissä. Kaikki nämä lajit, jotka edustavat liittoa, ovat edistyneempiä lajeja, eli nk. positiivisia rotuja, joita kaikkia yhdistää hyvin edistynyt teknologinen osaaminen ja kalusto.

Alkujaan ihmiskunnan luomisvaiheessa maaplaneettaa asuttaneet maan ulkopuolelta tulleet lajit olivat vaikuttamassa perustavaa laatua olevalla tavalla ihmislajin vapaaseen tahtoon, sekä dna:han. Tuona muinaisen aikana, oli tärkeää estää todellisen "orjarodun" luominen, sillä se on universaalien lakien vastaista toimintaa. Verraten, kuten ihmislajilla on maan päällä useissa paikoissa olemassa rikollisjärjestöjä, mafioita, jotka pitävät hallinnassaan jopa kokonaisia alueita toiminnallaan, joka perustuu kiristykseen, uhkailuun ja väkivaltaan, oli ihmislajin luomiseen liittyvä toiminta epäeettistä ja ykseyden lakien vastaista.

Maaplaneetalla on kuitenkin ollut aikojen saatossa hyvin tärkeä asema galaksien välisessä matkailussa, samoin kun sen energeettinen kenttä erityinen ja sillä on tärkeä tehtävä yhdistää kvanttiverkoston matkustuspisteitä. Maaplaneetan monimuotoisuus elinympäristöltään tekee siitä myös erityislaatuisen. Galaksissa, jossa maaplaneetta sijaitsee, on useita nk. tasoja, jotka värähtelevät eri taajuutta. Osa on fyysisempiä, osassa tasoista ollaan energiakehossa, jossa ei siis olla enää ihmisenkaltaisessa fyysisessä muodossa. Tämä riippuu siitä, kuinka pitkälle tietoisuudentaso on kehittynyt. Galaksissa asuu satoja tuhansia rotuja, joista suurin osa kykenee tähtienväliseen matkaamiseen. Maaplaneetta on "yksi" planeetoista, jonka kokemuspiiriin kuuluu nk. dualistinen elämänkokemus, eli hyvä-paha-akselilla tapahtuva positiivisten ja negatiivisten elämänkokemusten vuorottelu ja tasapainoon pääsemisen tavoite.

Galaktinen Federaatio alkoi siis puolustamaan ja valvoa ihmiskuntaa. Maaplaneettaa ja sen asukkaita on tuhansien vuosien aikana autettu nostattamaan tietoisuuttaan, jotta vapaa tahto toteutuu planeetallamme. Negatiivisten lajien vaikutus on tuntunut pääosin sisältä käsin voimakkaasti vuoteen 2012 saakka. Siitä lähtien alkoivat asiat muuttua ja vapaaehtoisten maaplaneetalle ihmiskehoon syntyneiden läsnäolo vaikutti ihmiskunnan vapautumiseen hyvin merkittävällä tavalla.

Tämä ihmiskunnan luomiskertomus oli alkuperäinen syy Galaktisen liiton läsnäoloon. Lisäksi sen merkitys alkoi korostua uudelleen voimakkaasti ihmiskunnan ydinteknolgian alkuvaiheista 1800-luvun lopulta kulminoituen toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, kun ihmiskunta alkoi toden teolla käyttämään kehittämäänsä ydinteknologiaansa. Ihmiskunta oli muutamaankin otteeseen lähellä tuhota koko planeetan ydinteknologialla, jota ei täysin ole koskaan osattu hallita. Tähän on jouduttu Galaktisen Federaation taholta puuttumaan, sillä mikäli maaplaneetta päästettäisiin tuhoutumaan ydinräjähdysten sarjassa, vaikuttaisi se energiaverkostoja pitkin ympäri aurinkokuntaa, galaksia ja maailmankaikkeutta. Kerrannaisvaikutukset olisivat hyvin tuhoisat.

Galaktisen Federaation jäsenet huolehtivat tälläkin hetkellä liikenteen säätelystä (n. viimeisen 10 vuoden ajalta erityisen tarkasti) maaplaneetalle sen ulkopuolelta, jolloin vierailuja ei sallita tasapainottamisen ja uudistuksen aikana. Sen lisäksi maaplaneetan maaoperaatioihin osallistuu tarvittaessa aluksia, jotka tulevat juuri näiltä lähialueilta. Operaatioita ja kaikkea toimintaa ohjataan emäalukselta, joka on suurin kooltaan ja se sijaitsee niin ikään maaplaneetan läheisyydessä, omassa aurinkokunnassamme. Lähes kaikki alukset ovat kaiken aikaa värähtelytaajuudeltaan sellaisella taajuudella, ettei niitä kykene paljaalla silmällä maasta käsin erottamaan. Ihmiskunta ei ole ollut valmis kohtaamaan maan ulkopuolista elämää tai näkemään vieraita aluksia planeettamme ilmakehässä. Ihmiskuntaa on tarkoituksella peloteltu sisältä käsin, eli ihmisten itsensä toimesta niin paljon, että alusten näkeminen olisi aikaisemmin aiheuttanut valtavan järkytyksen ja paniikin.

Galaktisen Federaation tehtävänä on ollut myös koordinoida maaplaneetalla olevien yhteyshenkilöidensä toimintaa, sekä yhteyksiä aluksessa oleviin yhteistyökumppaneihin, kun yhteyksiä on ajan kanssa alkanut enenevässä määrin syntyä. Nämä yhteyshenkilöt ovat genetiikaltaan ihmisilajia, ihmiskehossa olevia, muualta alun perin tulleita sieluja. Galaktinen liitto on ollut ihmiskunnan edustajiin yhteydessä jo vuosikymmeniä, ja osa päättäjistä ovat olleet tietoisia liiton olemassaolosta. Osa on ollut yhteistyössä, osa taas ei ole. Mikäli toiminta on rikkonut "kansainvälisiä" ja universaaleja lakeja, on ryhdytty kiinniottoihin ja "siivoamaan" toimijoita pois. Tarkoituksena on vapauttaa ihmiskunta sisältä käsin ihmisten itsensä tehdessä työn, mutta saaden apua kriittisissä asioissa, kuten ydinteknologian valvonnassa ja vieraiden negatiivisten maan ulkopuolisten lajien edustajien pois saattamisessa maaplaneetalta galaktisen oikeuden eteen.

Galaktisen Federaation tarkoitus on aina ollut rauhanomainen ihmiskunnan auttaminen, eikä se osallistu ihmiskunnan järjestämiin sotiin, vaikka se ihmiskunnan näkökulmasta olisikin ollut tarpeellista ja suotavaa. Ihmiskunta on kuitenkin itse vastuussa tietoisuudentason kehittämisestä ja kehittymisestä ja se joutuu vaikeuksien kautta oivaltamaan itse, ettei sodat ole enää tulevaisuudessa tarpeellisia kokemuksena. Mikäli ulkopuolinen taho tulisi siivoamaan sotkut, jotka ihmiskunta on itse aiheuttanut, ei se opettaisi mitään eikä kasvua tapahtuisi. Lisäksi ihmiskunnan on tarpeen oppia myös sisäisen heräämisen ja tietoisuudentason kasvun kautta hallitsemaan omaa suunnattoman suurta luomisvoimaansa ja ennen kaikkea muistaa keitä he todellisuudessa ovat. Ihmiskunta on osa galaksia sekä galakseissa asuvien lajien perhekuntaa. Olemme olleet eristyksissä tuhansia vuosia muista, vähitellen unohtaen vääristetyn historiankirjoituksen takia oman alkuperämme.

Nyt alkaa olla aika, jolloin nämä yhteydet alkavat taas muistua ja tulla esiin. On pian aika, jolloin Galaktisen Federaationkin olemassaolo tuodaan esiin.

Ylhäällä oleva kuva on Elina Temmeksen ottama v. 2020. Alus on kuvattu Pohjois-Suomessa. Alus/ alusluokka on sama, minkä itse havaitsin Helsingissä marraskuussa 2020.

Tekstin on kirjoittanut Kati Hoffström (https://www.tuulentyttaret.fi/)

Galaktisesta federaatiosta ilmestyy kirja alkuvuodesta 2024. Kirjan lisätietoja löytyy:

(kirjan saa ainoastaan ennakkotilaamalla sen).

https://www.tuulentyttaret.fi/kirja/