Keskikesän kanavointi 2020

23.06.2020

Kiitos henkimaailmalle, että olemme saaneet vastaanottaa kanavoinnin koskien maailmalaajuisia yhteiskunnallisia asioita.

Kanavointi on tehty 23.6.2020. Aiheina ovat mm. koronavirus, luonnonmullistukset sekä värähtelytaajuuden nousu.

K: Kuka toimii tiedonvälittäjänä henkimaailmasta?

V: Voitte kutsua korkeammaksi entiteetiksi.

K: Onko kyseessä valontaajuudesta lähtöisin olevaa energiaa?

V: Olen korkeinta ja puhtainta energiaa, Jumalasta lähtöisin.

K: Koronavirus tuli ja ilmeisesti menikin jo ohi? Vai onko epidemia vielä ohi?

V: Viruksia on ollut niin kauan kuin ihmiskunta on maapallolla elänyt. Viruksia tulee olemaan myös jatkossakin aivan kuten tähänkin asti. Se, mitä ihmiskunta nyt on kokenut koronaviruksesta johtuen, ei ole kylläkään luonnosta lähtenyt virus sellaisenaan. Alun perin se kylläkin on luonnosta lähtöisin, mutta tietyt ihmiset tai ihmisryhmät ovat sitä manipuloineet ja saanut sen näyttämään ja kuulostamaan paljon vaarallisemmalta, kuin mitä se todellisuudessa on. Virusta tulee edelleenkin jatkossa esiintymään ja sen varjolla tietyt ihmiset tai tahot maapalolla saavat halutessaan aikaan pelkoa ja massahysteriaa. Kyseessä on kuitenkin aivan tavallinen, normaali virus, joka esiintyy luonnossa. Terveille ihmisille koronavirus ei ole yhtään sen vaarallisempi kuin normaali influenssaviruskaan.

K: Oliko tämä koronavirus vaarallisempi tietylle ihmisryhmälle vai oliko siitä tehty median kautta vaarallisemman kuuloinen, kuin todellisuudessa?

V: Riskiryhmät ovat aina vaarassa, olipa kyseessä mikä tahansa virus. Siinä mielessä tämä on oikeasti vaarallinen. Koronaviruksella oli myös toinen tarkoitus tässä ajassa. Se on tuotu näiden tiettyjen ihmisten kautta puhdistamaan maapallon energiaa ja ihmisten itsekkyyttä. Te ihmiset olette kohdelleet toisianne, Äitimaata, eläinkuntaa, kasvillisuutta ja vesistöjä epäkunnioittavasti. Kaikella tällä on myös vaikutuksia avaruuteen ja muihin planeettoihin. Värähtely ja säteily mitä maapallolta on lähtenyt, on vaikuttanut myös kaikkeen Äitimaan läheisyyteen. Kaikkea tätä korjataan parhaillaan. Tämä ei ole mikään pieni prosessi, mutta ihmiskunta on menossa oikeaan suuntaan koko ajan.

K: Koronaviruksella oli siis kaksi eri tarkoitusta. Toinen oli saada ihmiskunta miettimään toisia ihmisiä, luontoa, avaruutta ja tätä kautta nostamaan värähtelytaajuutta omalla planeetallamme. Toinen tarkoitus oli, että tietyt ihmiset tai ihmisryhmät halusivat saada aikaan pelkoa maapallolle?

V: Niin, ihmisiä on niin helppo hallita pelon kautta, jolloin saadaan aikaan paljon henkilökohtaista hyötyä. Nämä ihmiset, jotka viruksen ovat laittaneet liikkeelle ovat itse kirjoittaneet itselleen tällaisen sielunsuunnitelman ja toteuttavat sitä juuri niin kirjaimellisesti, kuin ovat suunnitelleet. Tässäkään ei voida nähdä hyvää tai huonoa, eikä nämä ihmiset ole hyviä tai pahoja. He toteuttavat täsmälleen sitä kosmista suunnitelmaa, myöskin mitä maapallon sielunsuunnitelmaan on kirjoitettu. Tässä mielessä tämä viruspandemia ei ole paha asia, vaan hyvä asia.

K: Eli ihmiset, jotka kuvittelevat tekevänsä "pahaa" ihmismielessä maapallolle ja sen asukkaille niin todellisuudessa he tekevät hyvää ihmiskunnalle ja ihmisyydelle?

V: Te ihmiset elätte siellä maapallolla elämää dualistisessa maailmassa. Siellä on aina sekä hyvä, että paha, niin kuin tässäkin asiassa. Kaikki tekeminen tulee sieluntasolta.

K: Onko Koronaviruksen vaikutus heikentynyt vai voiko odottaa jatkoa?

V: Itse koronavirus ei ole sen kummallisempi kuin mikään muukaan virus. Sitä toki tullaan jatkossakin hyödyntämään tiettyjen tahojen toimesta, jotta saadaan pelkoa aikaan ja sitä kautta hyötyä itselleen. Tähän tulee varautua.

K: Tullaanko henkilöt, jotka ovat manipuloineet koronavirusta, saamaan vastuuseen ja oikeuden eteen?

V: Heitä kaikki ei tulla saaman kiinni. Mutta ei ole mitään asiaa maapallolla tai universumissa, mikä ei tulisi julki. Kaikki tuodaan valoon. Asiat tullaan julkaisemaan. On asia erikseen, haluavatko ihmiset tähän uskoa. Se tulee osaltaan järkyttämään ihmisten todellisuutta ja omaa rajallista katsantokantaa tähän maailmaan, minkä he ovat itselleen luoneet. Asioiden julkitulo tulee olemaan tietyille ihmisille niin kova järkytys, että he tulevat kieltämään sen, vaikka todisteetkin tuodaan kaikkien nähtäville.

K: Ihmiskunta on aiheuttanut "pahaa" maaplaneetalle, eläinkunnalle, kasvillisuudelle jne., Miten Äitimaa reagoi tähän? Äitimaallakin on oma sielunsuunnitelma. Aikaisemmissa kanavoinneissa on mainittu erilaisista luonnonmullistuksista. Onko niitä mahdollisesti tulossa lähitulevaisuudessa?

V: Se, miten Äitimaa puhdistaa negatiivisesta energiasta sisältä käsin itseään, tapahtuu juurikin erilaisten luonnonmullistusten kautta. Tarkoituskin on tapahtua juuri näin, jotta te ihmiset ette pysty hallitsemaan sitä. Te ihmiset yritätte kahlita ja hallita kaikkea, mutta tämä on mahdotonta. Tällä tavoin maaplaneetan ihmiset huomaavat juuri sen oman pienuutensa tässä suuressa kokonaisuudessa. Samalla tulette myöskin huomaamaan, että jokainen pieni osa on hyvinkin tärkeä tässä isommassa kokonaisuudessa. Ilman toista ei toimi mikään, eikä kukaan pysty toimimaan yksin. Äitimaa tarvitsee teitä ja te tarvitsette Äitimaata. Ihmisten tulisi oppia elämään symbioosissa kaiken kanssa.

K: Minkälaisia luonnonmullistuksia on odotettavissa ja millä aikavälillä?

V: Kun maan sisältä alkaa purkautua energiaa, niin se näkyy tulivuorenpurkauksina, mannerlaattojen liikkumisina, jotka vaikuttavat maahan mutta myöskin valtameriin. Tämä vaikuttaa myöskin erilaisiin virtauksiin merissä. Se tulee vaikuttamaan ihmisten elinolosuhteisiin joissakin paikoissa maailmaa radikaalisesti. Voi olla, että elinolosuhteet, joihin olette tottuneet, tulevat radikaalisti muuttumaan, joka aiheuttaa osassa ihmisistä järkytystä. Samoin myös tiettyjä saaria tulee jäämään veden alle ja uusia saaria tulee syntymään. Tätä ei pidä nähdä pelkona, vaan uuden alkuna. Näiden tapahtumien myötä maapallon ja ihmiskunnan puhdistusprosessi on hyvässä vauhdissa. Maapallon ilmakehää korjataan tällä hetkellä koko ajan. Te ette sitä näe, ettekä tiedosta sitä. Tähän te olette saaneet apua muualta ja tulette saamaan jatkossakin. Maaplaneetan teknologialla te maan ihmiset ette koskaan pystyisi ilmakehäänne korjaamaan. Ihmiset ovat tehneet valtavasti hallaa omalla toiminnallaan ilmakehälle. Tämä on myös yksi syy, miksi luonto voi huonosti. Te ette tätä korjausoperaatiota vielä näe, mutta ajallaan se tullaan teille näyttämään.

Tämän vuoden puolella tulee vielä tapahtumaan erilaisia luonnonmullistuksia. Alkaa tietynlainen tapahtumasarja. Tämä tapahtumasarja toivottavasti tulee herättämään teitä niin, että teissä tapahtuu muutos, jottei tarvitse tapahtua radikaalimpaa herätystä.

K: Ketkä maapalloa ovat auttamassa ilmakehän korjauksessa?'

V: Eri kiteymistä tulevat eri lajin edustajat. Heitä on monia ja heillä kaikilla on omat tehtävänsä. He ovat halunneet tulla auttamaan maaplaneettaa, jotta elinolosuhteenne säilyisivät sellaisina, että voitte jatkaa elämäänne eteenpäin ihmiskuntana.

K: On paljon puhuttu ns. eliitistä tai deep statesta. Ilmeisesti tällainen on olemassa? Onko se levinnyt maailman joka kolkkaan vai onko se vain alueellista?

V: Sitä löytyy ihan joka paikasta, ei ole sellaista paikkaa maapallolla, jossa sitä ei olisi. Sen vaikutus kuitenkin vaihtelee alueittain. Joissakin alueilla se on syvemmällä valtarakenteissa ja toisissa se on pinnallisemmin, eikä sitä ole vielä päästetty syvälle valtarakenteisiin.

K: Värähtelytaajuuden noustessa ja erilaisten tapahtumasarjojen alkaessa, tuleeko tällainen eliitti /deep state loppumaan?

V: Ihmiskunnan värähtelytaajuuden muuttuessa, tulevat ihmiset vaatimaan muutosta. Normaali kansa ei suostu enää siihen orjuuttamiseen, mikä heitä tähän asti on hallinnut toisten toimesta. Ihmiset alkavat sydäntietoisuuden kautta heräämään siihen, että heillä on oikeus päättää omista asioistaan. Heillä on oikeus nauttia elämästään ja tehdä sellaista työtä, jolla on merkitys ja joka hyödyntää kaikkia ihmisiä eikä vaan tiettyä osaa ihmisiä. Tämä tulee olemaan suuri vallankumous maapallon historiassa. Se tulee olemaan yhden aikakauden loppu. Tämä tulee avartamaan aivan uudella tavalla näkemystä kuinka asioita tulee hoitaa ja toimia yhteiskunnassa.

K: Minkälainen merkitys on värähtelytaajuuden nousuun USA:n presidentin vaaleilla? Minkälainen merkitys USA:n presidentillä on liittyen tähän värähtelytaajuuden nousuun ja tämän eliitin /deep staten oikeuden eteen saattamiseen?

V: USA:n presidentinvaaleilla ja presidentillä on symbolinen vaikutus näihin, tässä aikakaudessa. Tämän hetkinen presidentti, jota pidetään kovana, kylmänä ja tunteettomana businessmiehenä, ajaa loppupeleissä oman kansan hyvinvointia eteenpäin ja haluaa parantaa oman maansa tilaa. USA on joutunut sekasortoiseen tilaan aikaisempien hallituskausien aikana. Pienen ryhmän on vaikea hyväksyä, että tämä kapitalismin keulakuva onkin kääntänyt kelkkansa ja haluaa jakaa hyvää kaikille. Tällä on ollut suuri symbolinen merkitys aikaisemmin ja tulee jatkossakin olemaan.

Korkeampi entiteetti ei halunnut ottaa kantaa, kuka seuraava USA:n presidentti tulee olemaan.

K: Minkälainen merkitys Suomella on nyt ja tulevaisuudessa värähtelytaajuuden nousuun maailmanlaajuisesti? Minkälainen merkitys suomalaisilla ihmisillä on värähtelytaajuuden nousun suhteen, vaikka olemmekin pieni kansa ihmisten mittapuussa katsottuna?

V: Suomella tulee olemaan suuri merkitys värähtelytaajuuden nousuun maailmanlaajuisesti. Suomi on malliesimerkki tasa-arvoisesta demokraattisesta valtiosta, jossa kansalaiset pääsevät periaatteessa päättämään omista asioistaan. Suomi on harvinaislaatuinen esimerkki, kun miettii historiaa, miten Suomi on säilynyt ja hoitanut asiansa. Suomi tulee näyttämään esimerkkiä ja täältä tullaan hakemaan malleja ja oppeja siitä, miten jatkossa tullaan muodostamaan tulevaisuudessa eri alueiden asioita, sitten kun aika on kypsä.

K: Miten ihmiset tulevat kokemaan värähtelytaajuuden nousun omassa kehossaan ja mielessään. On ihmisiä, jotka ovat jo heränneet ja on niitä, jotka eivät vielä ole. Ihmiset, jotka eivät ole vielä heränneet, mitä he tulevat kokemaan?

V: Kaikkien ihmisten ei ole tarvekaan herätä tälle "henkistymiselle". Heille tulee tietynlainen myötätunto toisia kohtaan, herää halu auttaa toisia ihmisiä, yrityksiä, lähimmäisiä myöskin valtion rajojen ulkopuolella. Syntyy yhteinen vastuunkanto asioista, sydäntietoisuuden herääminen, vaikka nämä ihmiset eivät tätä tunnistaisikaan. "Heränneet ihmiset" tulevat huomaamaan, että näiden "ei heränneiden ihmisten" sydäntietoisuus on auennut. Kaikki ihmiset kokevat tällä hetkellä fyysisiä tuntemuksia värähtelytaajuuden noususta johtuen. Ne voivat olla fyysisiä kipuja, joko hetkellisiä tai pidempiaikaisia. Ne voivat olla kokemuksia, että kalloa avataan, kolmatta silmää kihelmöi, sydämen kohdalla tuntuu omituisia tuntemuksia. Ihmiset, jotka ovat "heränneet", tuntevat erityisesti maaenergian hyvin vahvana. Huomaatte myös, miten Äitimaan energian puhdistuminen vaikuttaa maaenergian tuntemiseen. Yksi tärkeä tehtävä tällä hetkellä onkin lähettää Äitimaalle parantavaa energiaa, valoa ja rakkautta.

K: Ihmiskuntaan tarvitaan värähtelytaajuuden nousua. Ihmiset voivat huonosti. Mistä tämä ihmisten pahaolo todellisuudessa johtuu? Mitä he kokevat, mitä he ajattelevat, ettei oma elämä suju?

V: He huomaavat, että asiat mitkä aiemmin tuottivat iloa ja tyydytystä tuntuvat tällä hetkellä merkityksettömiltä tai voivat olla jopa vastenmielisiä. Se tyytymättömyys tähän oravanpyörään, mitä he ovat suorittaneet päivästä ja vuodesta toiseen kyseenalaistamatta mitään, alkaa purkautumaan kehollisina tuntemuksina. Samoin he alkavat tajuta, että elämässä on paljon muutakin kuin työnteko ja rahan saaminen sekä perustarpeiden tyydyttäminen. He alkavat ymmärtämään, että heissä on myös tämä toinenkin puoli; sielullinen ja henkinen. He tiedostamattaan alkavat kaivata sisältöä elämäänsä eri tavalla kuin aikaisemmin. Tämä voi aiheuttaa masennusta, ahdistuneisuutta sekä aggressioita. Saattaa myös alkaa purkautumaan ulos erilaisia tunteita, mitä aiemmin ei ole kokenut eikä pysty itsessään tunnistamaan. Ihmisistä puretaan myöskin vanhoja kokemuksia ja traumoja, niin edellisistä elämistä kuin nykyisestäkin elämästä. Tällä hetkellä puretaan monien sukupolvien aikaisia karmoja, sukujen karmoja. Nämä purkautuvat siten, että aletaan kyseenalaistamaan asioita mitä on ennen aina tehty, mitä on opetettu sekä halutaan muuttaa näitä, koska elämä ei voi jatkua näin. Tätä kautta puhdistautumistyö alkaa ihmisissä sisällä ja näin ollen oma energeettinen kenttä muuttuu sekä muuttaa ympärillä olevaa värähtelytaajuutta nostaen sitä.

K: Miten ihmisten kannattaisi keskittyä joka päiväisessä elämässä havainnoimaan ja ymmärtämään henkimaailmaa ja sen olemassaoloa?

V: Hiljentymällä

K: Mitä erilaisia kokemuksia voi hiljentymällä saavuttaa?

V: Paras keino on mennä luontoon, keskittyä, olla hiljaa ja tarkkailla luontoa, seurata mitä siellä tapahtuu, kuunnella ääniä, mitä siellä kuuluu. Voitte tunnustella maata, miltä se tuntuu, haistella eri tuoksuja, olla yhtä luonnon kanssa, olla yhtä äiti maan kanssa. Tätä kautta aukeaa jo paljon henkimaailmasta. Luonto on täynnä henkiä. Jokaisessa puussa ja kasvissa on henki. Mitä enemmän viettää aikaa luonnossa itsensä kanssa ja kokee yhtä luonnon kanssa, aukeaa henkimaailma. Tästä on hyvä aloittaa. Meditaatio on myös oikea keino ymmärtää ja kokea henkimaailmaa.

K: Mikä olisi korkeamman entiteetin ohje tai terveiset ihmiskunnalle tässä ajassa?

V: Iloitkaa. Te ihmiset olette liian vakavia, murehditte aivan liikaa asioista. Iloitkaa joka hetkestä ja kaikesta mitä teidän ympärillänne on. Nauttikaa asioista mitä teillä on. Katsokaa ja nähkää elämän hienous kaikessa. Ajatelkaa, että jokainen asia mikä täällä on elossa tai luotu, on teitä ja toisianne varten. Kunnioittakaa kaikkea elämää ja kaikkea luotua. Käyttäytykää sillä lailla, että kaikki mitä te näette, on ainutlaatuista, arvokasta ja ainutkertaista.

Te voitte tuntea tämän jumalaisen energian tuulessa, lehtien värinässä, linnun lauluna tai kukkien tuoksuna. Avatkaa silmänne sille ja uskaltakaa nähdä jumalainen läsnäolo kaikessa mikä teidän ympärillänne koko ajan on.

4D Meditation & Wellness