Kvanttihypnoosi

26.07.2021

Mikä ihmeen kvanttihypnoosi? Kaikki on varmaan kuullut sanan kvantti tai hypnoosi. Miten voikaan siis nämä kaksi erillistä sanaa yhdistää toisiinsa ja mitä siitä saadaankaan?

Meillä jokaisella on valtava tietopankki itsessämme, asia johon intutiokin perustuu ja tätä tietoa kvanttihypnoosi-istunnossa käytetään hyväksi. Ts. istunto etenee asiakkaan sisäisen viisauden johdattamana. Kun keho rentoutuu, mieli valpastuu vastaanottamaan tietoa käyttäen sisäisisä/henkisiä aisteja: kuvat, äänet emootiot, kehontuntemukset, selvätieto. Kvanttihypnoosihoitaja auttaa asiakasta luottamaan korkeimman tietoisuuden/rakkauden ohjaukseen ts. olemaan läsnä itselleen ja itsessään. Intentio istunnolle on, että niitä ohjaa rakkaus ja että niissä tapahtuu hoidettavan kerkein paras.

Yleensä asiakkaat kokevat eri aikakausien elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat tms.). Nämä Kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen asiakkaan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita, joita voi ajatella mahdollisina menneinä/tulevina tapahtumina tai "vain" tarinoina, henkilökohtaisina elokuvina. Ominaista niille on kuitenkin se, että ne nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti. Ne ovat myös vihjeitä siitä, mitä asiaa hoidossa työstetään. Nykyään on yhä enemmän tyypillistä myös se, että päädytään tyhjään tilaan ilman tarinaa tai tarvetta sellaisesta, jolloin kokemus voi olla enemmän kehollinen. Yhtä kaikki, aina tapahtuu irti päästämistä ja eheytymistä, jonka parhaiten huomaa istunnon jälkeisenä päivinä tai viikkoina elämän ja olotilan muutoksina.

Ero perinteiseen hypnoosiin

Kvanttihypnoosi poikkeaa perinteisestä hypnoosista, jossa hypnotisti / hypnoterapeutti antaa asiakkaalle suggestioita hypnoosin aikana. Näillä suggestioilla pyritään vaikuttamaan asiakkaan alitajuntaan, jotta saavutettaisiin toivottu tulos kuten tupakasta tai kivusta eroon pääseminen. Hypnotisoija ja asiakas ovat keskustelleet aluksi tavoitteista, joten hypnoosissa annetut suggestiot pohjautuvat tälle keskustelulle. Kvanttihypnoosi taas on energiahoitoa, jossa asiakas autetaan transsin avulla kääntymään sisäänpäin ja löytämään usein tiedostamattomat voimavaransa. Kvanttihypnoosi-istuntojen yksi tärkein tekijä on antautuminen, ts. luottaminen ja irti päästäminen kontrollista ja halusta määritellä kaikki kokemukset älyllisesti.

Ymmärrykseni mukaan, holistisesta näkökulmasta tarkasteltuna, perinteisellä hypnoosilla hoidetaan oiretta, kuten addiktio, neuroosi tai univaikeudet, jolloin ongelman alkuperä, oireen syy saattaa jäädä hoitamatta (näin ollen oire voi "siirtyä" kehossa muualle). Kvanttihypnoosi taas hoitaa ihmistä kokonaisuutena käyttäen hyväkseen tietoa, jota rationaalinen mieli ei useinkaan ymmärrä.

(https://www.saariniemi.com/)

Oma Kokemukseni

Itse kokeilin kvanttihypnoosia keväällä 2021. Kokemus oli todella positiivinen. Heli teki minulle Kvanttihypnoosi harjoitushoidon. Kokemus johti menneisyyteen ja entisiin elämiini. (Toki korkeinitseni / korkeintietoisuuteni /sisäinen ohjaukseni / sai päättää ja vaikuttaa, mihin olin menossa. Itse siis valitsin) menneisyyden ja tähän aikakauteen vaikuttavat ja liittyvät elämäni. Olen aina tiedostanut itsessäni syvän "transsitilan" tai "hypnoottisen" tilan, johon Heli vaivattomasti minut ohjasi, toki ammattitaidolla. Pääsin siis hyvinkin nopeasti erilaisiin maisemiin, joita kvanttihypnoosin aikana koin aivan samalla tavoin, kuin normi arkipäivänkin. Kaikki tunteet, teot, hajut ja tunnelma oli kuin eläisi näitä aikoja tässä ja nyt. No näinhän se tietysti onkin, koska aikaa ei ole olemassa.

Syvärentoutuneessa tilassa minut johdettiin maisemiin, jossa tunsin olevani kuin kotona. Ensimmäisenä olin Amerikan Yhdysvalloissa 1800-luvulla kaupungin pormestari, joka kitki pikkukaupungin rikollisuuden pois. Toisessa toimin taas Rooman armeijan sotapäällikkönä, jossa veroja käytiin keräämässä mm. Ranskan kuninkaalta Versailles linnasta. Kokemukset olivat siis todella huippuja, josta nauhoitteetkin löytyvät ja niitä voi sitten kuunnelle ja muistella vaikka vuosien päästä.

Jos kiinnostus heräsi, voit varata itsellesi kvanttihypnoosi harjoitushoidon Heliltä

(Kannattaa siis ehdottomasti kokeilla Helin Kvanttihypnoosia).

Tässä vielä Helin esittely;

Olen Heli, henkisentien kulkija, syntynyt erityisherkäksi. Luonto ja eläimet ovat lähellä sydäntäni. Olen opiskellut mm. henkiparannusta, healing- ja energiahoitojen tekemistä, mediaalisia taitoja ja helmikuussa kävin 2021 Kvanttihypnoosikurssin ihanan Marjut Saariniemen opettamana. Ennen Kvanttihypnoosi kurssille osallistumistani otin itselleni kvanttihypnoosi hoidon. Se oli voimallinen ja vahva kokemus. Koin saavani vastauksia mielessä pyörineisiin ajatuksiin ja vahvistusta aavistuksiini. Se oli kokonaisuudessaan kokemuksena huikea. Sain avaimia tunnelukkoihini ja uusia näkökulmia asioihin. Kvanttihypnoosi-istunnossa rationaalinen mieli on hiljaa ja sisäinen viisaus ohjaa, kuin henkilökohtaiseen elokuvaan/tarinaan, jossa on yhteys asiaan, johon hoito kohdistuu. Näillä tarinoilla on yhteys tässä elämässä kokemiisi haasteisiin, toistuviin teemoihin tai ongelmiin. Saat uusia oivalluksia ja voit päästä purkamaan niihin mahdollisesti liittyviä emootioita.

Kvanttihypnoosi on energiahoitoa, joka hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Se poikkeaa siis tavallisesta hypnoosista. Koen vahvasti, että kvanttihypnoosista voi löytää apuja moniin elämässään vaikeaksi koettaviin asioihin. Jos on halukas työskentelemään itsensä kanssa ja työstämään esiin tulleita asioita voi saavuttaa suuriakin muutoksia positiiviseen suuntaan elämässään. Toisin kuin regressiohoidossa kvanttihypnoosihoidoissa voi matkata, niin nykyhetkeen, tulevaan kuin menneisyyteenkin. Kvanttihypnoosissa asetetaan ennen hoitoon tuloa aihe tai asia mihin hoitoa tarvitsee tai haluaa. Koen, että hoito alkaa jo siitä hetkestä, kun päätät mihin hoitoa tarvitset tai haluat. Se voi olla myös yksinkertaisesti tavoite oppia tuntemaan itsensä paremmin.

Teen tällä hetkellä kvanttihypnoosi harjoitushoitojen ohella intuitiivisia tarot- ja oraakkelikorttitulkintoja, selvänäköisiä lukemuksia, valorunoja pyynnöistä eri tilanteisiin / vastauksena kysymyksiin.

(helinheijastus@elisanet.fi)