Universaalit lait ja elämänsuunnitelma

07.09.2020

Kuka johtaa sinun omaa elämääsi? Kuka elämästäsi vastaa? Kuka sen on suunnitellut vai onko sitä suunniteltu lainkaan etukäteen?

Tässä blogitekstissäni käsittelen asioita, jotka ovat osittain teoriaa universaaleista laeista, osa tekstiä on saatu kanavoituna sanomana. Kanavointi on tehty 3.9.2020.

Monet ihmiset ajattelevat tai kummastelevat miksi elämämme menee niin kuin se menee. Osa ihmisistä ajattelee, että kaikki menee niin kuin sen kuuluukin mennä. Mitkä sitten ovat asioita, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään?

Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka uskovat vaikuttavan omilla teoillaan tai ajatuksillaan elämänsä polkuun. Onhan se selvääkin, joissakin tapauksissa. Yleensä uskomukset ovat kuitenkin sellaisia, että omaan elämään ei voi vaikuttaa olennaisesti. Tähän itse vastaan, että höpö höpö. Maailmankaikkeudessa on monia universaaleja lakeja, joihin ihmiskunnan fyysisillä lailla ei ole mitään vaikutusta. Tunnetuimmat lait, joita varmaan kaikki ovat edes joskus kuulleet puhuttavan ovat karman laki ja vetovoiman laki. Mitäs ne sitten ovatkaan?

Karman laki on yksinkertaisuudessaan, että hyvällä saa hyvää ja paha saa palkkansa. Puhutaan syyn ja seurauksen laista. Jos teet ihmisille hyvää, ei voi pahaa seurata. Karman lakia pidetään hyvin tyypillisesti pahana. Jos elämä ei mene kuin on toivottu, niin voidaan todeta, että elämässä on huonoa karmaa. Muistettakoon että karmalla on aina kaksi puolta; "positiivinen" ja "negatiivinen". Meillä on olemassa tekojen pankki, johon tallennamme erilaisia tekoja ja sitä kautta seuraamuksia. Tulee aika, jolloin me itse henkisinä olentoina katsomme sitten tuota tekojen pankkitiliä, miltä se näyttää. Jos tili on jäänyt kovin miinukselle, tarkoittaa se maksun aikaa ja päinvastoin. On myös muistettava, että kun olemme "jääneet velkaa" eli kun on maksun aika, niin aina emme maksa sitä negatiivista negatiivisuudella. Voi olla, että tulemme maksamaan sitä positiivisuudella - esim. auttamalla ihmisiä.

Vetovoiman lain mukaan vedät puoleesi juuri sitä, mitä etupäässä ajattelet. Jos siis ajattelet enimmäkseen niitä asioita, joita elämääsi toivot, elämäsi kokemukset heijastavat näitä toiveita. Sama pätee myös toisin päin: jos ajatuksesi painottuvat siihen mitä et halua, elämäsi kokemukset heijastavat juuri sitä.

Mitä sitten ikinä ajatteletkaan, on kuin laatisit suunnitelmaa jostakin tulevasta tapahtumasta. Kun olet kiitollinen, teet suunnitelmaa. Jos olet huolissasi, teet suunnitelmaa. (Huolissaan oleminen on mielikuvituksesi käyttämistä sellaisen ajattelemiseen, mitä et halua.) Jokainen ajatus, jokainen idea, jokainen olento ja joka ikinen asia värähtelee omalla taajuudellaan. Kun siis keskität huomiosi johonkin, vaikkakin vain lyhyeksi aikaa, olemuksesi alkaa heijastaa samaa värähtelyä kuin huomiosi kohde. Mitä enemmän sitä ajattelet, sitä enemmän värähtelet samalla tavalla. Ja mitä enemmän värähtelet samoin, sitä enemmän vastaavasti vedät puoleesi kaikkea muutakin, mikä värähtelee samalla tavoin. Tuo vetovoiman laatu jatkuu ja vahvistuu aina siihen asti, kunnes ryhdyt lähettämään toisenlaista värähtelyä. Kun sitten tuot tarjolle erilaista värähtelyä, alat vetämään puoleesi asioita, jotka ovat harmoniassa tämän uuden värähtelyn kanssa.

Kun todella ymmärrät, mistä vetovoiman laissa on kysymys, kokemasi asiat eivät enää milloinkaan yllätä sinua. Ymmärrät, että olet aivan itse vetänyt nuo kokemukset puoleesi omalla ajatusprosessillasi. Elämässäsi ei voi tapahtua mitään sellaista mitä et ole ajatuksillasi siihen kutsunut.

Koska Vetovoiman lain mahtiin ei ole poikkeuksia, sen perinpohjainen ymmärtäminen on helppoa. Ja kun käsität, että todellakin saat sen mitä ajattelet, ja - mikä aivan yhtä tärkeää - kun olet tietoinen ajatuksistasi, olet vihdoin kykenevä hallitsemaan täysin omia kokemuksiasi. (www.taivaankaari.fi).

Vetovoiman lakia voi jokainen itse kokeilla sekä sen toimivuutta. Ajattelemalla voimakkaasti tiettyä asiaa, elää se ja katsoa mitä tapahtuu. Toden totta toimii. Varoitan teitä ymmärtämättä väärin sen toimivuutta: Näin korona-aikaan, kun virusta tarpeeksi paljon pelkää, tarttuu se myös. Ei pidä lähteä pelkoon mukaan. Toinen hyvä esimerkki ja harjoitus on se, että miettii itseään 10-20v. sitten. Mitä silloin on toivonut, että elämässä on ja/tai tapahtuu. Huomaatte hyvin nopeasti, että elämä on vienyt juuri sinne, minne on aiemmin toivonut. Tässäkin on varoittamisen paikka; Joku on voinut toivoa paljon rahaa, omaisuutta tai merkittävää työpaikkaa, mutta on unohtanut oman itsensä, hyvinvoinnin ja jopa terveyden. Universumi on tuonut juuri sen minkä on halunnut.

Miten karman laki ja vetovoiman laki liittyy oman elämän suunnitteluun? Oma elämämme on suunniteltu jo kauan aikaa ennen syntymistämme. Kyllä, me itse olemme sen suunnitelleet ja me itse siitä vastaamme. Me emme sitä välttämättä muista tai haluta muistaa. Meidän egomme kieltää kaiken tämän. Sielumme tietää totuuden ja koko sen suuren suunnitelman minkä me itse olemme laatineet. Kysykää itseltänne, mikä se on!

Meillä kaikilla on vapaa tahto olla täällä ja tehdä asioita. Karman laki määrittää siihen tietyt pelisäännöt, jolla voimme elämän peliä pelata. Ennen kuin tänne pallolle tulemme, teemme hyvinkin tarkat suunnitelmat siitä kuka tulemme olemaan ja miten me täällä olemme. Olemme etukäteen valinneet omat vanhempamme ja lapsemme. Olemme henkimaailmassa omien henkioppaidemme kanssa käyneet läpi tämän elämän oppiläksyt. Olemme katsoneet peiliin, edelliseen elämään, mitä karmallisia asioita sieltä tulee. Käymme läpi mahdolliset henkisen kasvun mahdollisuudet sekä puutteet. Todellisesti, emme ole tulleet tänne mitään oppimaan, vaan kokemaan. Sielun on saatava käydä läpi tietty kokemuksen kaari. Tuo kokemuksen kaari tallennetaan kollektiiviseen "pankkiin", josta muut sielut saavat yhtä lailla kokemuksia kuin sinäkin olet täällä saanut. Näin ollen pitää myös muistaa, että kun sielulla tällä taipaleella on karmallisia vastuita, niin on myös yhteisöllisiä karmoja. Näitä ovat sukukarmat, kansakunnankarmat, Äitimaan karma sekä universaali karma. Koska jokainen, joka kerryttää tuota universaalia "pankkia" kerryttää muidenkin karmaa.

Lyhykäisyydessään me itse olemme luoneet oman sielunsuunnitelma, toteutustavan sekä aikataulut kaikille. Älkäämme syyttäkö siitä muita. Ymmärtämällä tämän pääsemme itse huomattavasti helpommalla ja "kulutamme" karman nopeammin loppuun. Voimme itse vaikuttaa omaan elämänpolkuumme vetovoiman lailla, ajattelemalla positiivisesti sekä rakkaudellisesti. Rakkaus ei koskaan vahingoita ketään. Rakkaudella voimme vain voittaa ja saada hyvän puolellemme. Pimeys ei voi asua rakkauden kanssa.

Seuraava teksti on kanavoitu 3.9.2020 (sielunsuunnitelmasta, karmasta ja vetovoiman laista ):

Sielunsuunnitelma on suunnitelma, jossa te ihmiset olette itse katsoneet parhaaksenne tähän elämään olevat oppiläksyt. Oppiläksyjen tarkoitus ei ole olla helppoja, vaan jossain määrissä haastavia. Osalle teistä ihmisillä nämä sielunsuunnitelmaan kuuluvat kokemukset voivat aiheuttaa myös tuskaa, mutta haasteet vievät sielun kehitystä eteenpäin. Sielunsuunnitelma ja sen tarkoitus on ohjelmoitu syvälle sieluun ja sielu tietää tarkkaan suunnitelman. Usein sielunsuunnitelmat eivät koske ainoastaan yhtä sielua, vaan yhden sielun suunnitelma monesti koskee myöskin muitakin. Teillä kaikilla on vapaa tahto maailmassanne toteuttaa omaa suunnitelmaanne, mutta osa suunnitelmasta on karmallista, jota ei pääse karkuun. Osa ihmisistä on suunnitellut kohtuullisen kunniahimoisen suunnitelman ja varanneet kohtuullisen määrän oppiläksyjä, joihin haluaa tässä elämässä panostaa. Osalla ihmisiä on liian paljon häiriötekijöitä, jotta suunnitelmaa voisi noudattaa täysin. Häiriötekijät ovat itseaiheutettuja.

Sielunsuunnitelma koostuu isommista sekä pienimmistä asioista. Ne saattavat olla syvällisiä haasteita, jotka koskettavat syvälle sieluun. Tällaiset asiat puhdistavat sielusta pois entisistä elämistä kertynyttä "kuonaa". Tällainen asia voi olla esim. tässä elämässä toisten ihmisten pyyteetön auttaminen, jolla edellisen elämän negatiivisuuden energiaa saadaan purettua pois. Tässä tulee esiin dualistinen elämä maapallolla. Tässä korostuu ihmiselämä, jossa voidaan kokea kaikki ääripää, mitä mahtuu tunnekirjoon, mikä muualla ei ole mahdollista. Se saattaa olla raskasta, mutta se antaa paljon, kun ymmärtää tämän vastavuoroisuuden ja ymmärtää myös elämän hienouden. Tätä kautta myöskin sielu kehittyy ja pääsee eteenpäin omassa kierrossaan.

Pääsääntöisesti ihmissuhteiden tarkoituksena on opettaa teille jotakin kokemuksina. On tarkoitus tavata elämän aikana useampia ihmisiä. On tiettyjä asioita mitä toiset voivat peilata, joita itse ei voi yksin nähdä. On myös tarkoitus, että tiettyjen ihmisten kanssa vietetään ja rakennetaan elämää. Joskus ihmiset taistelevat sitä vastaan mitä on suunniteltu, tällöin elämä saattaa tuntua takkuiselta ja hankalalta. Kaikissa ihmissuhteissa on aina jokin opetus tai tarkoitus. Se voi olla, että toisen ihmisen tarkoitus on viedä toista ihmistä eteenpäin sielun kehityksessä. Tai kyseessä voi olla vain oppi tietyistä asioista. Ihmissuhteet ja eläinsuhteet ovat suurimpia ja tärkeimpiä asioita viemään sielun kehitystä eteenpäin.

Ihmissyntymä tähän maailmaan on laskettu sekunnin tarkkuudella. Samoin paikka mihin synnyt. Tämä vaikuttaa ihmisen persoonaan, millaisia asioita tulette kokemaan ja millaisia kokemuksia ihmiset tulevat kokemaan. Se vaikuttaa myöskin rooliin yhteiskunnassa ja yhteisössä missä elät, kuten perheessä. On vaikea selittää teille ihmisille kuinka hieno, tarkka ja laaja sielunsuunnitelma, verkosto ja se kokonaisuus on, mikä ihmissyntymässä on laskettu. Se ei vaikuta pelkästään yhden sielun elämään vaan koko kokonaisuuteen. Pienimmilläkin paloilla on tärkeä merkitys koko universumissa, jotta suuri suunnitelma menee oikeaan suuntaan. Te ihmiset eri puolilla maapalloa olette heränneet vääryyttä, korruptiota sekä orjuuttamista vastaan. Tässä huomaa hyvinkin sen pienen palasen voiman, jolla saadaan aikaan suurta. Tässä sen hienouden huomaa ja kaikki menee täysin suuren suunnitelman mukaan. Mikään ei ole sattumaa.

Ihmiskunta pystyy käyttämään vetovoiman lakia koko ihmiskunnan sekä maapallon karman vaimentamiseen. Kun tarpeeksi moni ihminen ajattelee positiivisesti, karma pienenee. Ihmiset eivät kaikki tajua sitä kuinka valtava voima ihmisillä on. Sisäinen mahtavuus ja jumaluus on teissä kaikissa. Teissä kaikissa asuu jumala ja luoja, te ette vain muista sitä. Raskaassa maan energiassa on vaikeampi manifestoida yhtä helposti kuin korkeimmissa värähtelyissä, mutta se on mahdollista. Sitä tulee harjoittaa samalla tavoin kuin lihastakin. Mitä useampia ihmisiä ajattelee samaa värähtelytaajuutta positiivisella tasolla, muuttaa se äiti maan karmaa, ihmiskunnan karmaa sekä jokaisen ihmisen yksittäistä karmaa, samalla vaikuttaen universumiin saakka. Positiivisuden energia kumoaa negatiivista energiaa. Positiivinen energia on voimakkaampaa kuin negatiivinen energia.

Maailma on menossa kohti valoa kovaa vauhtia. Nyt eletään positiivista aikaa, vaikka siltä ei aina tunnu ja näyttäydy. Suuri määrä ihmisiä on herännyt ja alkanut ajattelemaan itsenäisesti eri asioista. On tapahtunut suuri edistysaskel. Te elätte tällä hetkellä tyyntä myrskyn edellä, mutta pouta tulee sieltä. Uusi maailma on siten syntynyt. Maailma tulee olemaan todella erilainen kuin nykyinen, vanhaan ei ole enää paluuta, ettekä te haluakaan siihen. Ennen sitä tulee vielä paljon tapahtumaan. Tapahtumasarja on siis alkanut, puhdistus on alkanut. Te voitte tuntea sisäistä rauhaa tietäen, että kaikki menee suuren suunnitelman mukaisesti ja täydellisesti. Mikään ei mene niin kuin ei olisi kirjoitettu. Teidän ihmisten ei kannata hermostua eikä epäröidä sitä, etteikö tätä johdettaisi jumalalliselta tasolta. Vaikka tulee aikoja, jolloin epäröitte asioita, uskokaa. Pitäkää huolta omasta värähtelytaajuudesta. Älkää lähtekö mukaan pelkoenergioihin ja negatiivisuuteen mitä viljellään eri paikoissa. (tässä vaiheessa kysyin, kauanko tätä myrskyä tulee jatkumaan ennen poutasäätä; 2-3v. niin pahin on ohi. Senkin jälkeen jatkuvat vielä pienemmät myrskyt).

Omakohtainen sielunpolun tarina henkimaailman kertomana:

Niin kuin hyvin tiedätkin, olet Janne tullut tähän elämään maksamaan edellisen elämän karmallisia velkoja. Tämä toteutuu juuri ihmisten auttamisen kautta. Se on vain yksi pieni osa sinun sielunsuunnitelmaasi. Olet halunnut tulla myös auttamaan tätä kollektiivista karman purkua ja nimenomaan se, miksi olet tässä ajassa ja tässä roolissa, tulee hyvin pitkälti niistä kokemuksista mitä menneissä elämissä olet itsellesi kerryttänyt. Rooli soturina korostuu nyt, eteenpäin etujoukoissa menijä, joka raivaa tietä muille, että heillä olisi helpompi omaksua henkimaailman asioita. Menet myös sellaisille alueille, missä ei aiemmin ole oltu. Se on äärettömän kunnioitettava tehtävä mihin olet sitoutunut tässä elämässä. Se ei todellakaan ole helppo tehtävä, mihin olet lähtenyt, eturintamassa olevana. Siinä tulet kohtaamaan todella paljon vastustusta ja tämän olet tiennyt, kun olet suunnitellut omaa elämääsi. Vastustus korostuu varsinkin läheisten osalta. Olet saanut avuksi joukon sotilaita menneiltä ajoilta, jotka liittyvät "armeijaasi". Mitä Janne sinun joukko-osastosi tulee lopulta tekemään, emme voi vielä kertoa. Aika ei ole vielä valmis siihen mitä tulet tekemään. Janne on tärkeää, että ymmärrät yhden asian - se mitä nyt teet, sillä on jo valtava merkitys. Kaikki se mitä nyt teet, vaikuttaa monen ihmisen elämään. Yksi tärkein tehtäväsi on puhua massoille, kaventaa verhoa näkyvän maailman ja näkymättömän maailman välillä. Tuoda henkimaailmaa arkipäiväisemmäksi, muistuttaa ihmisiä heidän sisällään olevasta henkisestä olennosta. Tässä ei ole mitään hihhulia tai poppamiestaikoja. Tarkoitus on auttaa ihmisiä palaamaan alkulähteelle, omaan itseensä ja omaan sieluunsa. Se on yksi tärkeimmistä tehtävistä sinun sielunpolullasi.

Kiitos kaikille lukijoille. Oikein rauhaisaa, positiivista ja rakkaudellista syksyn alkua.