Uudenvuoden kanavointi

04.01.2021

Susan Hedman kanavoi uudenvuodenpäivänä valo-/henkimaailmaa. Tässä hänen kanavointinsa:

Susan, meitä on paljon läsnäolijoina tällä hetkellä, aivan niin kuin teitäkin siellä kuuntelemassa meitä. Me olemme tulleet sankoin joukoin tähän tilaisuuteen, kertomaan, että olemme läsnä maaplaneetan ja ihmiskunnan energioissa enemmän kuin koskaan aikaisemmin teidän elinaikananne.

On tapahtumassa suuri murroskausi, jossa ihmiskunta tullaan jakamaan ikään kuin kahtia. Voidaan puhua hyvin negatiivisesta, raskaasta, ahneesta ja vallanhimoisesta energiasta, jota ihmiskunnassa tällä hetkellä on. Samanaikaisesti voidaan puhua niistä ihmisistä, sieluista, jotka ovat puhtaassa valossa, joiden pyrkimyksensä on rakkauteen ja tietoisuuteen. Tuo vallanhimoinen joukko haluaa kaikin tavoin pysäyttää nämä tietoiset ihmiset, sielut. Täältä valontaajuudesta katsottuna, ihmiskunta on suuren muutoksen hetkessä, joka tapahtuu itseasiassa nopeasti ja samanaikaisesti hitaasti. On monta eri ulottuvuutta, ikään kuin kerrostumaa, jossa tämä kaikki tapahtuu. Ihminen ei pysty hahmottamaan tätä kaikkea yhtäaikaisesti, mutta voitte olla tietoisia siitä, te, jotka valitsette valon ja rakkauden, teitä autetaan täältä valon taajuudesta, monella eri tavalla. Tuo tahto, halu siirtyä rakkauden energiaan, meidän tarvitsee nähdä ja kuulla se, jotta me voimme auttaa teitä täältä valomaailmasta. Mikään ei muutu, mikäli ihminen ei tee tässä hetkessä valintoja ja osoita näitä valintoja ja olevansa näiden valintojen takana. Tässä ajassa tarvitaan tekoja. Te kaikki olette jo suunnattoman viisaita, ymmärrätte kaiken, mutta nyt tarvitaan tuota sydämen tietoisuuden käytäntöä, siten että toimitte sydämestä lähtöisesti jokaisessa päivässä, niin itseään kuin muita kohtaan.

Tuo raskas, melkeinpä pimeä taajuus, joka ihmiskunnassa tällä hetkellä vallitsee, on kuin imu, joka voi vie mennessään täysin huomaamatta. Me olemme siitä erittäin huolestuneita. Me pyydämme teitä nyt hyvin vakavasti tiedostamaan, että on kyse suurista, merkityksellisistä vaiheista, aikakaudesta, jota ihmiskunta juuri tällä hetkellä elää. Te olette juuri niitä, jotka olette valinneet elää juuri tässä aikakaudessa. Suurimman osaa teidän sielunsuunnitelmassanne on tietoisuus siitä, mitä tämä tuleva aika tulee pitämään sisällään. Te ette pelkää, te tiedätte, miten tulee toimia tällä hetkellä. Te olette valmiita kohtaamaan tuon vahvan voimakkaan negatiivisen energian. Te olette ikään kuin Jumalan valon sotureita, jotka taistelette tuota pimeyttä vastaan. Tuo pimeys ei ole mitään sellaista, mitä ihminen ehkä kuvittelee sen olevan. Se on yksinkertaisesti ihmisen negatiivista käyttäytymistä, ahneutta, oman edun tavoittelua, itsekeskeisyyttä, itsekkyyttä ja välinpitämättömyyttä muista. Se on kaikkea sellaista, joka tuo tullessaan melkoisen raskasta negatiivisuutta. Sitä on tietysti montaa eri tasoista. Ne, jotka pitävät valtaa maailmassanne, omaavat myös paljon tuota negatiivisuutta. Heidän vaikutuksensa on vahvempaa. Olkaa äärettömän tarkkoina siinä, mihin uskotte. Media vaikuttaa teihin voimakkaasti ja saa teidät tekemään asioita, joita ette ikinä tekisi, jos pystyisitte katsomaan hieman etäämmältä tätä kaikkea, jossa olette ja elätte. Voisimme verrata tätä menneiden sotien kauhuihin, jota ihmiset ovat tehneet, ikään kuin ymmärtämättä tehneensä niitä. Kyseenalaistakaa kaikki tieto, hyvin korkealtakin taholta tuleva tieto. Miettikää, mitä se tarkoittaa teille, miten se resonoi teidän sydämenne kanssa. Toteuttakaa omaa sydämenne toimintaa, taajuutta, välittämättä tuosta ulkoisesta niin paljon. On tahoja, jotka haluavat, että ihmiset riitaantuvat ja taistelevat keskenään. Nyt on juuri se aika, jolloin ihmisten tulisi yhdistyä, yhdistää voimansa ja toimia toinen toistensa vuoksi ja parhaaksi. Nyt on aika auttaa niitä, jotka ovat vaikeissa tilanteissa ja nostattaa tuota rakkauden värähdettä, tukemaan myös niitä, jotka eivät siihen yksin kykene. Nyt on se aika, jolloin teidän tulisi yhdistyä, kerätä jokainen ympärillänne joukkoja ja olla toinen toisianne varten. Ette tarvitse siihen mitään ammattitaitoa, tarvitsette siihen vain suuren sydämen ja kyvyn olla ihminen toiselle ihmiselle. Kyvyn olla rakkaus, sielu ja valo toiselle ihmiselle. Kun teette sitä yhdessä, kasvatatte sellaista energiaa, jota tuo pimeys ei voi millään rikkomaan eikä hajottamaan. On tärkeää ymmärtää, kuinka voimallinen tämä aika on, jota tällä hetkellä elätte. Kaikki ne teot, joita tällä hetkellä teette puhtaasta sydämestä, tuosta omasta sielun lähtökohdasta, niitä kannustetaan, tuetaan ja voimistetaan kaikella mahdollisella tavalla.

Me olemme täältä valon taajuudesta pyrkineet lisäämään valon auttajien määrää jokaisen sielun kohdalla, jotka tekevät tätä valon taajuuden työtä. On se sitten sitä, että olet auttamassa toista ihmistä tai kenties hoidat ihmisiä tai millä muulla tavalla tahansa ilmennät tuota sydämesi taajuutta. Edelleen nämä suuret valolohkareet ovat olemassa ympäri maaplaneettaa tällaisina valon taajuuden lähettiminä, jotka värähtelevät tuota korkeinta puhtainta mahdollista valoa, jotta ihmiskunnan energia kohoaisi ja muuntuisi tuolle rakkauden taajuudelle. Samanaikaisesti myös hyvin korkeasta avaruudellisesta energiasta olemme sijoittaneet ihmiskunnan keskuuteen paljon olentoja, jotka omalla olemuksellaan nostattavat värähtelytaajuutta. Tämä kaikki on oikeastaan sellaista, joista on hyvä olla tietoinen, mutta ei tarvitse tietää. Enemmän tulisi keskittää oma huomionsa jokapäiväiseen elämään, siihen, että sinä värähtelet puhdasta valoa ja rakkautta kaikissa tilanteissa, kaikille ihmisille.

On täysin inhimillistä olla väsynyt, vihainen ja ärtynyt. Kaikki tilat täytyy vain purkaa itsestään ja taas pystyä toiminaan hyvyydestä käsin, muita ihmisiä kohtaan. Joka ikisellä ajatuksella on merkitys, joka ikinen tunne, sana ja teko lähtee liikkeelle ajatuksesta. Ole tietoinen siitä, millä tavalla toimit, mikä on se millä lailla sinä voit hyvin ja voit levittää hyvää. Olkaa kriittisiä median kanssa, olkaa kriittisiä jokaisen salaliittoteorian kanssa. Tämä on aika, jolloin yksilöt voivat nousta egossaan suuriksi, pelottelemalla ja kertomalla ihmisille, miten asiat tulevat olemaan. Loppujen lopuksi yksikään ihminen ei tiedä, miten asiat oikeasti maaplaneetalla ovat. On tärkeää huolehtia ainoastaan ja vain omasta itsestään, läheisistä ja lähipiiristä. Voitte lähettää yhdessä rakkautta jokainen päivä, koko ihmiskunnalle. Yksi ajatus riittää ja kun teette sitä yhdessä, niin se on voimallista ja vahvaa.

Valitettavasti tämä tuleva vuosi ei tuo teille helpotusta, päinvastoin asiat kiristyvät ja vahvistuvat negatiivisuudessaan alkuunsa. Tähän me tarvitsemme teidän ihmisten apuanne. Me tarvitsemme teidän tietoisuuttanne avaamaan tätä raskasta, kiristyvää vallankäyttäjien energialla ihmistä kontrolloivaa voimaa. Älkää suostuko kaikkeen. Muistatte varmasti, kuinka näkyvästi ihmiset ovat olleet orjia aikaisemmin. Valitettavasti te olette orjia edelleen. Kun katsotte etäämmältä yhteiskuntaanne, näette, kuinka teitä pyritään hallitsemaan ja hallinta on tiukentumassa hyvin voimakkaasti. Kun yhdessä tiedostatte, että teillä jokaisella on itsemääräämisoikeus ja oikeus olla vapaa ihminen toimimaan omalla tavallaan, pystytte väistämään näitä pahoja rajoituksia, joita ihmisille ollaan asettamassa. Maailmamme supistuu tulevaisuudessa, vaikeudet lisääntyvät, ihmisten hätä lisääntyy. Siksi teidän tietoistenne täytyy nousta yhä enemmän tietoisemmiksi. Valitettavasti emme voi luvata helpotusta tähän tilanteeseen, mutta tiedostakaa, että mitä parempaa elämää, mitä paremmin sinun sisälläsi asiat ovat, mitä enemmän tasapainossa sinä olet, sen paremmin kykenet auttamaan ympärilläsi olevaa ja olevia.

Maa Äiti on kauniisti muuttanut kaiken raskaan ja negatiivisen puhtaaksi valoksi ja rakkaudeksi vuosituhansien ajan. Maa Äiti on hyvin kuormittunut ja sen takia tapahtuu mannerlaattojen liikkumista ja kun ne törmäävät tapahtuu maanpinnalla maanjäristyksiä ja vedenpaisumuksia. Tätä on myös ensi vuosi tuomassa tullessaan.

Kuunnelkaa itseänne, kuunnelkaa omaa totuuttanne. Toimikaa sydämestänne käsin. Kuunnelkaa miten rakkaus toimisi jokaisessa hetkessä. Silloin teillä ei ole mitään hätää. Tällä hetkellä me pyydämme teitä jokaista toimimaan toinen toistenne hyväksi, auttamaan niitä, jotka todella tarvitsevat apua. On se sitten läsnäoloa, kuuntelua, keskustelua tai aivan konkreettistakin apua. Se on juuri se, mitä tällä hetkellä tarvitaan.

Kysymyksiä yleisöltä:

K: Onko meillä turvallista olla täällä Suomessa?

V: Suomi on varmasti yksi parhaimpia ja turvallisempia paikkoja olla. Täällä meillä on myös mahdollisuus auttaa koko ihmiskuntaa ja maaplaneettaa. Täällä vain hallinta, valta-asetelmista saattaa olla liiankin rajua tai voimallista ja siihen tulisi löytyä ymmärrys puuttua ajoissa. Muutoin Suomessa on verrattain helpot oltavat, verrattuna monen muun maaplaneetan paikkaan.

K: Mihin paikkoihin mahdollinen vedenpaisumus on tulossa?

V: Maaplaneetalla on kaikkialla tulossa tulvia sekä vedenpaisumuksia erilaisina ajankohtina. Jos ajattelemme tästä vaikka 10 vuotta eteenpäin, se tulee olemaan hyvin yleistä. Myös maaplaneetan pinta-ala tulee pienenemään oleellisesti ja se tapahtuu tietyllä tavoin asteittain, mutta välillä hyvinkin nopeasti. Maaplaneetan napojen siirtymistä tulee myös tapahtumaan, joka tulee vaikuttamaan myös vesimassojen siirtymiseen voimakkaasti.

K: Kuinka ihmiskunnan kahtiajako näkyy käytännön elämässä?

V: Kahtiajakautumisella tarkoitamme sitä, että osa ihmisisitä tulee tietoiseksi hallinnasta ja siitä, miten heitä yritetään hallita. He pystyvät valitsemaan itse ja he yhdistyvät myös korkeampaan tietoisuutensa osaan ja löytävät sekä virittäytyvät toistensa taajuudelle ja muodostavat yhteisöjä, eläen yhdessä. Sitten ovat he, jotka eivät oikein täysin ymmärrä, vaan kulkevat kuin sopulilauma juuri sen mukaan, kuinka heitä ohjataan ja hallitaan. He myöskään eivät pysty katsomaan tulevaisuuteen vaan kokevat vaikeuksia, kärsimystä ja raskautta elämässään hyvin paljon. Heidät valtaa negatiivisuus sekä hyvinkin raskas olemus ja olotila. Tästä kaikesta tietysti löytyy välimuotojakin. Sanoisimme, että ei ole aikaa kuin muutama vuosi valita mihin suuntaan haluaa lähteä. Tämä valinnan mahdollisuus annetaan jokaiselle. Se on jokaisella yhtäläisesti. Kaikilla on mahdollisuus, ketään ei ole päätetty hyljätä. Kaikki valitsevat itse. Muistakaa, että jokaisella sielulla on oma sielunsuunnitelmansa ja jokaisella sielulla, jotka elävät tässä ajassa on täysin yhtäläiset mahdollisuudet valita, vaikka elinolosuhteet ovatkin hyvin erilaiset monessa paikassa. Maaplaneetalla on paljon energioita tällä hetkellä, jotka lietsovat ihmisiä sotaan. Tätä kuvaa pyörremyrsky, jonka keskuudessa ei kykene havainnoimaan, jossa tietoisuus katoaa.

K: Mikä koronarokote on?

V: Me täältä valon taajuudesta voimme sanoa, että tuo rokote on yksi vaihe, jossa ihminen ikään kuin valjastetaan tietoisuudeltaan. Tutkikaa tarkoin tuon rokotteen tarkoitusta ja merkitystä itsellenne, jos sen ottamista harkitsette.

K: Onko meillä Covid-19 virusta niin kuin meille kerrotaan?

V: Voisimme sanoa, että on ja ei ole. Tuo virus on olemassa, mutta ihmiset myös omilla uskomuksillaan kehittävät sitä. Ihmiset omilla peloillaan sairastuttavat itsensä ja sairastuneet ovat hyvin pitkälle niitä, joilla on jo jokin sairaus olemassa. Kyllä tällainen virus on levitetty ihmisten toimesta ja se myös toimii. Tässä on kuitenkin hyvin paljon valtaa pitäviltä pelottelua, jossa on informaatiota, joka ei lainkaan pidä paikkansa. Jos te lähdette elämään tuon mukaan, mitä media tai yhteiskunta teille kertoo, te joudutte supistamaan omaa elämäänne hyvin paljon. Silloin olette menettäneet tuo itsemääräämisoikeutenne. Sitä teidän kenenkään ei pitäisi antaa kenellekään ulkopuoliselle koskaan. Se on ikään kuin oman voiman menettäminen. Kun luotatte omaan tietoisuuteenne, luotatte omaan kykyyn parantaa kehonne täydellisesti, niin silloin kukaan ei pysty hallitsemaan teitä. On ollut vaikeita tapauksia, jossa ihmiset kuolevat tämän viruksen myötä, mutta melkein kaikilla on joko, iän tuoma ongelma tai muu sairaus pohjalla. Asiassa on hyvin paljon ristiriitaista tietoa ihmisten keskuudessa, jota halutaan tietyn taholta levittää. Muistakaa, että yksikään ihminen ei ole oikeassa tässä asiassa. Tämä on vain tilanne, joka vie ihmiset siihen ajankohtaan ja aikakauteen, jossa tämä valinta on tehtävä. Tämäkin on maaplaneetan sielunsuunnitelmaa täydellisesti. Tällöin voidaan ajatellakin, ettei mitään väärää ole tapahtumassa.

K: Mitä salaliittoteorioita on, joihin tulisi suhtautua kriittisesti?

V: Salaliittoteoriat ovat ihmisten kehittämiä. Ihminen kehittää niitä oman tietoisuuden perusteella, mutta niihin liittyy hyvin paljon tarve tuoda minä edellä esille, eli ego. Totuudessa kuitenkin koko ihmiskunnan tietoisuudessa on niin suunnattomasti erilaisia tietoisuuden ja olemuksen puolia, jota ihminen ei täysin ymmärrä. On lukemattomia kerrostumia ja ulottuvuuksia ja ihminen pystyy hyvin suppeasti näitä ymmärtämään. Jos olette jonkun tällaisen teorian pauloissa tai uskotte johonkin, niin uskaltakaa kyseenalaistaa se, ja katsokaa miten se toteutuu teidän jokapäiväisessä elämässänne. Kysykää, onko se aina totta? Silloin te pääsette kiinni omaan totuuteen. Yhdenkään ihmisen ei tulisi uskoa ketään muuta kuin itseään. Aivan niin kuin mekin puhumme nyt, tulisi teidän kyseenalaistaa, kaikki se, mitä tämän naisen kautta tulee. Jokainen ihminen ottaa vastaan tietoisuutta oman kokemusperänsä ja persoonansa kautta. Yhtäkään täydellisen puhdasta kanavaa maan päällä ei ole. Luottakaa ainoastaan ja vain täydellisesti itseenne. Kaikkea voi kuunnella ja keskustella sekä pohtia, mutta loppukädessä on tärkeää pitää oma voima itsellään ja tehdä omia valintojaan.

Susan Hedman

Olemus.fi

Suuri kiitos kanavoijalle Susan Hedmanille sekä valo-/henkimaailmalle tästä kanavoinnista.