Valo tulee Pohjolasta

05.05.2023

Mikä meno, mikä boogie kysyi aikoinaan suomalainen hip hop – artisti Elastinen. Vuosi 2023 on alkanut ja ilmeisesti aika monella voimakkaan Pluto energian tahdittamana. Itselläni, omassa elämässäni vaikuttaa myös hyvin vahvasti Neptunuksen energia. Nämä kyllä tuntee, näkyy, maistaa ja haistaakin. Kuvaahan Pluto suuria muutosvoimia, uudelleen syntymistä, uudistumista ja muodonmuutosta. Itse kuvailisin Plutoa pöydän putsaajaksi, joka kyllä pyyhkii kaikki roskat ja pölyt pois. Samassa kun Neptunus heiluttaa kolmikärkeensä, niin muutos koskee henkisyyttä, universaalia rakkautta ja ykseyttä. Kuljemme siis sielun täydellisessä ohjauksessa. Itselleni nämä todella ovat näyttäneet alkuvuodesta 2023 täydellisesti tämän elämäni sieluntehtävän, joka kulkee omassa aikataulussaan ja täydellisessä harmoniassa eteenpäin. Uskoisin, että vielä suurempia suunnan muutoksia on näkyvissä viimeistään, kun Pluto siirtyy lopullisesti Vesimiehen tähtikuvioon. Me kaikki elämme siis todella mielenkiintoisia aikoja.

Alkuvuosi 2023

Kuten 29.11.2022 kirjoitin blogitekstin Valo nousee Pohjolasta, niin näin se todella on. Vai nouseeko? Kiitos silloisen kirjoituksen kommenteista, että ei se Valo täältä nouse tai ei se Pohjola Suomea tarkoita. Samoin oli kommentteja, ettei se Henkisiä ryhmiä koske jne. Sain sellaisenkin kommentin, että se koskee vain yhtä suomalaista henkilöä, mutta henkilöllisyys jäi jonnekin unholaan.

Niin nouseeko vai ei? Entäs jos se ei nousekaan vaan tulee Pohjolasta. Oliko sattumaa vai ei, että silloin kirjoitin viime vuoden lopulla kirjoituksen, että valo nousee Pohjolasta ja nyt Valo tulee Pohjolasta. Sattumia kun ei ole ja kaikella on hyvinkin tarkkaa tarkempi tarkoitus ja ajoitus.

Mitä ikinä se tarkoittaakin, että Valo tulee Pohjolasta, niin täältä se tulee aivan varmasti. Asiallehan on monia tarkoituksia ja moni liittää sen ilmiöön, jossa henkisyys nostaa päätään Pohjolasta ja nimenomaa Suomesta. Itse edelleen uskon, että kyse on ilmiöstä ja nimenomaan Suomesta ja muusta Pohjolasta (Pohjola voi käsittää Pohjois- Euroopaksi, Pohjoismaiksi jne.)

Liki heti Valo nousee Pohjolasta kirjoituksen jälkeen, otti minuun yhteyttä muutama henkilö. Saimme aikaan todella mielenkiintoiset keskustelut siitä, jos alkaisimme todella toteuttaa maassamme henkisyyden yhdistymistä. Asiat rullasivat eteenpäin kuin pikajuna ja tällainen päivä nähtiin Tampereen Vapausfesteillä 18.3.2023. Tuolloin julkaisimme uuden yhteenliittymän, Valo tulee Pohjolasta, Vapausfestit sekä Henkiset ryhmät yhdistivät voimansa ilmiön alle nimeltä Valo tulee Pohjolasta.

Yhteenliittymän tarkoituksena on yhdistää ihmisiä, yrityksiä, yhdistyksiä sekä erilaisia yhteisöjä ja luoda todella Pohjolaan yhtenäinen, voimakas ja voimaannuttava valopilari, joka häikäisee pimeyden. Sen me myös aiomme tehdä.


Mitä nämä yhdistyvät tahot/ryhmät oikein ovat?

Valo tulee Pohjolasta

Valo tulee Pohjolasta on uuden rakentamiseen keskittynyt yhteisö, jossa nähdään vahvasti se, mihin energian keskittää, niin se vahvistuu. Valo tulee Pohjolasta Facebook ryhmä ja Youtube- kanava luotiin lokakuussa 2019, jotta ne olisivat valmiina olemaan ihmisten tukena maaliskuussa 2020 alkunsa saaneissa maailman tapahtumissa ja niiden edetessä. Yhteisöllä on ollut merkitys muodostuessaan sosiaalisessa mediassa yhteiseksi, rakkaudelliseksi tilaksi ihmisille, jonne ei ole kuulunut negatiivinen arvostelu ja kommentointi, eivätkä menneisyyteen keskittyvät energiat ja jossa jokaisella on ollut lupa viihtyä ja saada tukea muilta. Vesimiehen aikaan astuttaessa sen tehtävä on ollut valmistella ihmisiä astumaan yhdessä vapaiksi, tuomalla heidät ensin rakkaudessa yhteen. Valo on luonnollisesti ollut myös tiedon ja informaation jakamista ja säännöllisesti sosiaalisen median kautta yhdessä, henkisten asioiden parissa, arjessa kulkemista. Vesimiehen ajalle tyypillisen verkoston ja yhteisön luominen tulee mahdolliseksi silloin kun olemme löytäneet ensin tasapainon, harmonian ja voiman itsestämme. Tällöin voimme tätä harmoniaa ilmentämällä luoda uudenlaisen yhteiskunnan, joka perustuu uudenlaisille, ennennäkemättömän oikeudenmukaisille arvoille.

https://www.valotuleepohjolasta.fi/tietoa-meista/

Vapausfestit

Vapausfestit syntyi vastaiskuna maailmantilanteen hulluudelle, jossa vallanpitäjät pyrkivät rajoittamaan ihmisten yhteen tulemista kaikin juridisin keinoin, mitä ikinä keksivätkään. Päätimme toisin. Päätimme ottaa kohtalomme omiin käsiimme.Saimme ajatuksen siitä, että meillä jokaisella on oikeus iloita toinen toisistamme ja voimistua yhdessä riippumatta siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Se on meidän jokaisen oikeutemme. Ymmärsimme, että maailma tarvitsee kipeästi voimaantuneita ihmisiä, joilla pää kurkottaa pilviin ja joilla juuret ovat syvällä maassa.Vapausfestit ryhtyi järjestämään voimaannuttavia tapahtumia ympäri Suomen tuoden ihmisiä yhteen siten, että jokainen henkilö toivotetaan avosylin vastaan. Lähdimme rakentamaan tapahtumia, jotka tarjoavat oven henkiselle kehitykselle rakkauden ja ilon kautta, ilman mielen luomaa kärsimysnäytelmää.Tapahtumien tavoitteena on kiihdyttää henkistä kehitystä, koska ihmisten kokoontuessa pyhällä intentiolla, pääsevät he kohtaamaan itsensä toisten kautta. Yhteisenä missiona on se, että kun pitkälle kehityksessään päässeet ihmiset alkavat luoda uutta maailmaa, siitä tulee uusi eikä toisinto vanhasta. Tässä uudessa maailmassa emme enää toistaa vanhoja virheitä eikä uuden luonti lähde vihasta, vaan se lähtee rakkaudesta. Vapausfestien ytimen voi kuvata hienosti Oliver Wendell Holmesin sanoin: "kaikki mikä tulee sydämestä sisältää synnyinpaikkansa lämmön ja värin." Sama koskee myös uutta yhteiskuntaa.

https://www.valotuleepohjolasta.fi/vapausfestit/

Henkisyys ryhmät

Ensimmäinen Henkisyys ryhmä perustettiin Mikkeliin kesällä 2022. Nyt ryhmiä on kaikkiaan n.40 eri paikkakunnilla. Suomen lisäksi Espanjassa sekä Ruotsissa.

Ajatus ryhmän perustamisesta tuli, että ihmiset kokoontuisivat fyysisesti yhdessä, tuoden ihmisille arkeen mahdollisuutta tutustua samanhenkisiin ihmisiin - luoda niin fyysinen- kuin henkinenkin verkosto ihmisille. Ryhmät toimivat sosiaalisessa mediassa, jossa tapaamisista ilmoitetaan.

Tapaamisten tarkoituksena on luoda paikkakunnittain verkosto, jossa voidaan vaihtaa tietotaitoa mm. kasvien kasvatuksesta, luonnonantimien ymmärtämisestä jne. Olemme järjestäneet mm. retriittejä, kanavointi-iltoja, astrologisia tulkintapäiviä ja vaikka mitä. Tärkein on kuitenkin ollut tuoda ihmiset yhteen.

Olemme pyrkineet saamaan jokaiselle tapaamiselle teeman. Vaikka teemaa ei olisikaan, niin kaikki tapaamiset muokkautuvat sen mukaisesti, missä tapaaminen järjestetään. Teemoina, mitä olemme järjestäneet ovat olleet mm. meditointi, kanavointi, oma varaisuus, henkinen kehitys jne. Kurssejakin järjestetään muutamilla paikkakunnilla. Tärkeintä on luoda yhteenkuuluvuutta ja mielekkäiden aiheiden parissa pohtimista, unohtamatta verkostoitumista. Ryhmät vetävät itse itseään ja kaikilla on mahdollisuus järjestää tapaamisia.

Kaikki toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Tapahtumiin saa tulla silloin kun siltä tuntuu. Maailmankaikkeudessa ei ole sattumia. Oikeat ihmiset löytävät oikean ryhmän ja paikan, oikeaan aikaan. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita ryhmiimme.

https://www.valotuleepohjolasta.fi/tapaamiset/

Tulevaisuus

Valo tulee Pohjolasta tuo uudenlaisen mallin yhdistää henkisyyttä Suomessa. Tähän asti suurin osa ryhmistä ja tahoista ovat tehneet asioitaan yksin omissa kuppikunnissaan, niin me emme näin tee. Me haluamme yhdistää niin ihmisiä, yrityksiä, yhteisöjä sekä yhdistyksiä monin eri tavoin. Tälläkin hetkellä käymme keskusteluja uusien "yhdistysten" yhdistämistä Valo tulee Pohjolasta ilmiön alle. Saattaa olla, että monille tulee vielä yllätyksenä millaisia toimintoja saatikka yhdistyksiä toimintaamme vielä liittyy. Näistä tulemme julkaisemaan nettisivuillamme, fb ryhmissämme sekä lähettävinä sähköposteina. Kannattaakin liittyä sekä postituslistallemme että henkisyys ryhmiin (facebook ryhmät), niin saatte tiedot varmasti etuajassa.

https://www.valotuleepohjolasta.fi/user-registration/

Tosiasiassa me emme tee ilmiötä Valo tulee Pohjolasta, vaan sen tekevät kaikki Pohjolassa asuvat ihmiset. Valon määrä lisääntyy koko ajan ja sitä kautta rakkaudellinen toiminta. Nämä rakkauden työntekijät ovat etupäässä viemässä tätä valoa eteenpäin. Näitä voidaankin kutsua valotyöntekijöiksi.

Toimitamme perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, eikä tähän liity liiketoimintaa. Valo tulee Pohjolasta yhdistää ihmisiä.

Liity mukaan

https://www.valotuleepohjolasta.fi/

Videotallenne yhdistymisestä:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=umszRGoaAV4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3LNDI5S2X_6bwV5mf1W-cEH5g8N5-Hfe2FYn0AvJQNDspwj5agPqCyzaQ