Yliluonnolliset ilmiöt ja -kyvyt

05.10.2020

Yliluonnollisia ilmiöitä voidaan myös kutsua paranormaaleiksi ilmiöiksi.

Yliluonnollinen tarkoittaa luonnonlakeja noudattamatonta, luonnontieteellistä selitystä vailla olevaa, normaalin tai luonnollisen rajat ylittävää. Sillä tarkoitetaan toisaalta myös selittämätöntä, outoa tai paranormaalia.

Vuonna 1882 perustettiin Englantiin Psyykkisen tutkimuksen seura, jonka ensimmäinen puheenjohtaja oli Cambridgen yliopiston moraalifilosofian professori Henry Sidgwick. Tämä tehtiin vastavetona 1800-luvulla syntyneeseen Charles Darwinin evoluutioteoriaan. Syyt yliluonnollisten tutkimukseen vaihtelivat, osa halusi osoittaa, että henki pystyi toimimaan irrallaan aineesta ja toisaalta uskottiin, että ainoastaan psyykkinen tutkimus voi pysäyttää materialismin etenemisen. Näin syntyi käsite parapsykologia, joka tarkoittaa tieteenalaa, joka tutkii yliluonnollisia ilmiöitä.

Parapsykologian peruskäsitteet ovat aistien ulkopuolinen aistiminen (ESP = extra sensory perception = yliaistillinen havainnointi) sekä psykokinesia (mielen vaikutus aineeseen).

Väitetyt parapsykologiset ilmiöt jaetaan useimmiten seuraaviin neljään ryhmään.

  • Telepatia (kr. tele = kaukana, pathos = tunteminen) eli ajatuksensiirto tarkoittaa viestin välittämistä ihmiseltä tai eläimeltä toiselle ilman, että tieto välittyy tunnettujen aistien tai tunnetun tekniikan avulla.
  • Selväaistiminen (ransk. clairvoyance, selvänäkeminen) tarkoittaa, että kohteesta saadaan tietoa ilman aistien tai tunnetun tekniikan välitystä.
  • Ennaltatietäminen (prekognitio) tarkoittaa, että henkilö voi ennustaa toisen henkilön tulevia ajatuksia tai tulevia tapahtumia käyttämättä olemassa olevaa tietoa.
    on myös olemassa retrokognitio eli menneisyyttä koskeva paranormaali tietäminen.
  • Psykokineesi (kr. psykhe = henki ja kinesis = liike) tarkoittaa, että henkilö voi vaikuttaa esineisiin, eliöihin ja tapahtumiin vaikuttaminen ilman tunnettuja keinoja ajatuksen tai/ja tahdonvoimalla.

(www.paramaailma2011.wordpress.com/yliluonnolliset-kyvyt)

Maailma on täynnä ihmisiä, jotka uskovat yliluonnollisiin asioihin ja ilmiöihin. Yliluonnolliset asiat ovat "uskonasioita", kunnes ihminen itse saa näistä kokemuksen. Tällöin usko muuttuu tiedoksi. Kuten aiemmin kirjoitin blogitekstin energiasta, niin kaikkialla on energiaa ja kaikki on energiaa. Atomissa 99,999% on energiaa, muu on kiinteää ainetta. Eli kaikki mikä meille on näkyvää ja kiinteää, on itse asiassa "näkymätöntä" energiaa, joka meille näyttäytyy fyysisenä ja kiinteänä aineena.

Yli sata vuotta sitten saksalainen lääkäri Robert Von Meyer (1814-1878) löysi energian ominaisuuden: energia ei voi kadota eikä syntyä uudelleen. Hän keksi siis energian säilymisen lain. Luonnossa olevista prosesseista, mitä havaitsemme, energia muuttuu muodosta toiseen, mutta ei häviä tai lisäänny lainkaan. Tämä vastaa aineen häviämättömyyden lakia - massa ei häviä, mutta voi vaihtaa muotoaan. Myöhemmin kuuluisa Albert Einstein yhdisti nämä kaksi lakia. Hänen suhteellisuusteoriansa tärkeänä tuloksena oli päätelmä, että massa ja energia ovat perustaltaan samoja ja tietyissä olosuhteissa voivat muuntua toisikseen. Massasta voi tulla energiaa ja energiasta voi tulla siis massaa, eli fyysistä ainetta. Tiede on myös todistanut, että maailmankaikkeus on täynnä energiaa, jopa meille "tyhjät" paikat kuten avaruus. Kysymys kuuluukin, mitä on se mitä emme pysty näkemään, tuntemaan tai havaitsemaan? Tiedekin siis sanoo, ettei energia katoa mihinkään, vaan se muuttaa muotoaan. Ihmisessä on sitä energiaa n. 99,99% niin on aika selvää, mitä tai mitä ei tapahdu kuoleman jälkeen. Olemme siis edelleen tässä ja nyt, mutta eri muodossa

On siis olemassa ihmisiä, jotka väittävät pystyvänsä ottamaan yhteyttä edesmenneisiin sukulaisiin, näkemään heitä ja keskustelemaan heidän kanssaan. Vielä ihmeellisemmältä kuulostaa, että joku kykenee keskustelemaan Universumin kanssa. Loppujen lopuksi, kun asiaa tarkemmin ajattelee, kyse ei todellakaan ole yliluonnollisesta ilmiöstä, vaan enemmän täysin normaalista luonnollisesta ilmiöstä. Koska kaikki on energiaa, niin tietyt ihmiset kykenevät vain havainnoimaan eri energiamuotoja, mitä ympärillämme on. Kuulostaako edelleen kummalta? Itse asiassa ei, koska se sama energia, mitä he kykenevät havainnoimaan, löytyy meistä itsestämme - se sama energia. Ihmiset, jotka pitävät asiaa yliluonnollisena käyttävät "normaaleja" maallisia aisteja. Tänä päivänä puhutaan erilaisista tiheyksistä missä elämme. Me näemme, kuulemme, maistamme, tunnemme ja haistamme. Silloin tällöin astuu peliin tuo ylimääräinen tunne intuitio, jolloin vain tiedämme asioita. Tämä onkin se ihmisen 6. aisti! Samoin joskus näemme unia, jotka sitten tapahtuvat. Itse kysyisin, miten on mahdollista, että aivomme, joka on hermosoluista koostuva, pystyy ennakoimaan tietyn tapahtuman? Jos uskotte vain sattumaan, niin laittakaa ihmeessä seuraavan kerran lotto vetämään. On suuri mahdollisuus, että voitatte päävoiton! Normaali maallinen tiheys mielletään 3D maailmaksi. Tästä ylöspäin mentäessä 4D:ssä ja 5D:ssä tulevat mukaan "muut" aistit, joilla kyetään havainnoimaan näkymätöntä energiaa.

Mainitsin yllä, että joku kykenee kommunikoimaan Universumin kanssa. Universumi on kaikki mitä on. Me itse, edesmenneet sukulaiset, eläimet, avaruus, planeetat- kaikki. Se, että kykenee kommunikoimaan edesmenneiden sukulaisten kanssa tarkoittaa siis kykyä kommunikoida kenen ja minkä kanssa tahansa. Siinä siis ei ole mitään ihmeellistä.

Mitä nämä (yli)luonnolliset kyvyt sitten ovat?

Ensinnäkin kaikilla on (yli)luonnollisia kykyjä. Ei ole olemassa tiettyä ihmisryhmää, tai tyyppiä, jolla nyt sitten vaan sattuu olemaan kykyjä. Ihmiset eivät vain muista sitä, että sellainen kyky on olemassa. Ihmiset eivät ole aktivoineet näitä kykyjä. Kaikki ovat kokeneet jotain sellaista, mitä ei osaa tai pysty selittämään. Tämän jälkeen se on vain pyyhitty pois, ei yksinkertaisesti haluta ajatella mahdollista yliluonnollista tapahtumaa. Kyky havainnoida näkymätöntä on kaikilla ihmisillä oleva aisti mitä me emme käytä. Ihmiset, joilla tällaisia kykyjä on, ovat vain avautuneet näiden ilmiöiden tuottamille kokemuksille ja värähtelylle. Ihmisen tulisi astua rajoitetun kokemuksen ulkopuolelle avarampaan maisemaan. Tällöin meillä on mahdollisuus saada yhteys ympärillä olevaan laajempaan totuuteen, kyky aistia erilaista ympäröivää energiaa. Nykyaikana pyrimme selittämään kaikki ihmeelliset asiat ja tapahtumat tieteen pohjalta, rationaalisesti tai teknisesti. Tiedekään ei tiedä kaikkea, itseasiassa todella vähän. Ei tarvitse mennä kuin muutama vuosisata taaksepäin, kun Intiaanit olivat hyvin henkisesti kehittyneitä. Heille erilaiset rituaalit ja henkien palvomiset olivat normaalia.

Edellytyksenä jokaiselle ympäröivään maailmaan kohdistuvalle paranormaalille teolle on siis tietoisuuden ja alitajunnan välisen yhteyden luominen.

Se, että "normaali" tietoisuutemme on hyvin rajoittunut, johtuu siitä, että:

- kaiken tulevan informaation on tultava kapean tietoisuuden läpi ja sen käsittelykyky on rajallinen

- tunteet heikentävät tai estävät jossakin määrin tietoisuutta toimimasta

- meillä ei ole suoraa pääsyä alitajuntamme sisältöön

Tietoisuutemme on täysin kuormitettu normaalilla rutiininomaisella ajatustoiminnalla ja yhteyksien luomisella ympäröivään maailmaan, siksi siellä ei ole kapasiteettia ottaa vastaan tietoa, mikä mielletään yliluonnolliseksi. Meillä on mahdollisuuksia laajentaa tietoisuutemme kapasiteettia. Meditaatioharjoitusten avulla voimme oppia kytkemään tunteet pois päältä joko merkittävissä määrin tai kokonaan, yleistää monia yksittäisiä tietoja informaatiokimpuista, jarruttaa ympäröivästä maailmasta ja kehon tilasta tietoisuuteen tulevaa tietotulvaa, kasvattaa tämän hetken kestoa sekä myös luoda yhteyksiä tietoisuuden ja alitajunnan välille. Meditoidessa voimme siis päästä tilaan missä keho on melkein unessa, mutta tietoinen mieli hereillä. Tällöin mielemme ja alitajunnan välillä ei ole verhoa.

Miten kehittää "yliluonnollisia" kykyjä?

Psyykkisten lihasten kehittäminen vaatii harjoittelua ja käyttöä. Siinä on tärkeää säännöllinen harjoittelu, niin kuin lihaksissakin. Ensimmäinen asia on, että tiedostetaan niiden olemassaolo. Osa ihmisistä kiistää ne tai eivät usko niihin. Jos näin on, ei varmasti koekaan niitä. Hyvänä ohjeena voisin antaa, että olkaa tarkkana, pitäkää silmät auki, korvat höröllään ja tunnustelkaa tunteita, miksi ajattelette joistakin asioista niin kuin ajattelette. Kirjoittakaa unia ylös, katsokaa mitä tapahtuu. Usein unilla on vahva symbolinen merkitys asioihin. Tarpeeksi kauan, kun on pitänyt "unikirjaa", voi alkaa huomata unilla ja tapahtumilla olevan yhteys.

Toimi intuition mukaan, älä yritä järkeillä asioita. Kun näin tekee se alkaa voimistumaan ja tukee itseäsi yhä vahvemmin. Suurin osa ihmisistä luottaa aivoihin ja järkeilyyn. Niin minäkin tein ennen, kunnes huomasin suuremman tietolähteen itsessäni - intuition, oman sieluni tunteen ja kuuloaistin. Se ei valehtele, petä eikä huijaa.

Sielu on ihmisen instrumentti, joka on riittävän herkkä aistimaan elämän hienoimmat värähtelyt, tuntemaan energiat, ottamaan vastaan sen kentän aallot ja tulkitsemaan ne. Aivot ja järki eivät siihen kykene. Aina kun ihminen ajattelee, lähettää se energiaa maailmankaikkeuteen. Ihmisen sielu ottaa tämän vastaan ja kykenee vain ilmoittamaan mitä se on. Kaikki ajatukset mitä ihminen on joskus ajatellut jää sielun "pankkiin" energian muistijälkeen ja sen herkkä "näkijä" pystyy ihmisessä lukemaan.

Tulevaisuuden näkeminen onkin hankalaa. Näkijä ei kykene ennustamaan tulevaisuutta, vaan hän pystyy ainoastaan näkemään vilauksen mahdollisista aikaikkuna-vaihtoehdoista, joita nykyhetken ikuisuudessa voi havaita. Koska ihmisillä on vapaus valita ja tätä me teemme kaiken aikaa, joka päivä erilaisia valintoja, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen, niin ennustaminen tarkkaan on hyvinkin vaikeata. Tietäjät ja ennustajat voivat kuvailla eri vaihtoehtoja, joita ihmiset voivat kulkea. Meillä kaikilla on mahdollisuus valita kaikki vaihtoehdot - kaikki on jo tapahtunut kaikella mahdollisella tavalla. Aikaa ei ole olemassa. On vain nykyhetki, joka sisältää menneisyyden sekä tulevaisuuden. Siksi meillä onkin mahdollisuus valita oman tiemme polku, tekemällä valintoja, päättämällä mitä haluamme, luomalla!

Kaikilla meillä kokemuksia henkimaailmasta. Se, että olemmeko ymmärtäneet mistä on ollut kyse, onkin aivan eri asia. Joka kerta kun ajattelette edesmennyttä sukulaista, pienikin ajatuksen jyvä, niin tuo hänen tietoisuutensa saman tien paikalle. Henkimaailma kuulee kaiken ja kun kutsu käy ovat he jo paikalla. He ovat kanssamme koko ajan. Ei ole sattumaa, että saattaa tuntea rakkaan ihmisen hajun, tai valokuva pöllähtää esiin jostain ihmeellisestä paikasta. Universumissa ei ole mitään sattumia. Tässä kaikessa ei ole mitään pelättävää, ei kerta kaikkiaan mitään. Henkimaailma toimii aina rakkaudesta käsin ja he haluavat vain hyvää. Henkimaailma itse asiassa haluaisi meidän tuntevan läsnäolonsa, koska kuolemaa ei ole olemassa. Pahuutta ei ole toisella puolella, on vain pyyteetön rakkaus. Ihmiset ovat keksineet pahat henget ja pahat voimat, saatanan ja muita negatiivisia asioita, paikkoja ja olioita. Pahuus ja kaikki paha on vain ihmisten mielessä, jota he toteuttavat eläessään. Näitä ei todellisuudessa ole eikä kukaan tee teille pahaa milloinkaan. Puhutaan, että jotkut ihmiset palvovat saatanaa tai jotain muuta mystistä pahaa. Se on täysin totta HEILLE. Saatana on heidän omassa päässään ja sen varjolla voivat sanoa ja tehdä sitä sun tätä. Mutta se saatana ei hyppää jostain pusikosta teidän päällenne ja ala kiusata teitä - EI KOSKAAN. Raamatussa on maininta erinäköisistä asioista. Se on juuri se suurin salaliitto ihmiskuntaa ja ihmisyyttä vastaan, mistä aiemmin kirjoitin. Tällä saadaan hallita ihmisiä - pelottelulla ja kiristyksellä.

Minulla on omakohtaisia kokemuksia näkemisestä. Avovaimoni näkee, kuulee, aistii sekä tuntee henkimaailman läsnäolon. Hän kykenee kommunikoimaan edesmenneiden sukulaisten sekä muiden henkiolentojen kanssa. Oma asuntomme on välillä kuin "punainen tori", jossa on näkymätöntä vilskettä ympäriinsä. Kaikki tämä on siis eri värähtelytaajuudella olevaa energiaa. Itselläni on taas kyky nähdä erilaisia asioita ja tapahtumia, jotka alkoivat keväällä 2019. Tämän jälkeen on tullut kyky havaita henkimaailman läsnäolo. Keskittymällä kykenen tuntemaan erilaista energiaa ympärilläni. Välillä se tuntuu kylmänviileältä tuulahdukselta, välillä tunnen erilasia kosketuksia kehossani. Meditaation aikana saatan nähdä "olentoja", edesmenneitä sukulaisia tai muuten matkustaa ajassa ja paikassa toiseen ulottuvuuteen. Tulen kirjoittamaan erillisen blogitekstin ajasta, jossa kerron tarkan esimerkin astraalimatkasta ajasta ja paikasta riippumatta.

Todellisuudessa emme näe sitä mitä katsomme. Aivot eivät ole älyn lähde. Aivot ovat pelkkä tiedonkäsittelylaite. Ne ottavat vastaan tietoa vastaanottimien kautta, joita sanotaan aisteiksi. Ne tulkitsevat muodon saaneen energian aikaisemman tietonsa perusteella. Ne kertovat, mitä näkevät, eivätkä sitä mikä todella on. Aivojen havaintojen perusteella kuvittelemme tietävämme totuuden jostakin, vaikka todellisuudessa emme tiedä siitä puoliakaan. Me luomme totuuden, minkä tiedämme. Esimerkkinä tästä ovat ns. valopallot/energiapallot. Kun kameralla ottaa kuvia missä vaan, niin siellä voi näkyä vaaleita pallomaisia esineitä. HUOM. Nämä eivät ole pölypalloja. Niitäkin voi näkyä. Olen tehnyt testin, niin että toinen ottaa valokuvia sarjassa ennen meditaatiota ja meditaation aikana. Ennen meditaatiota ei valopalloja välttämättä näy, mutta kun keskittyy esim. tiettyyn edesmenneeseen niin valopallot ilmestyvät kuviin. Siinä sitä voikin sitten katsella edesmennyttä mummoa tai sukulaista energian muodossa!

Kerron teille tässä seuraavan esimerkin meditaation aikaisesta näkemisestä:

11.6.2019 Meditaatio:

Meditaation aikana näin välähdyksen rallikisoista. Itse en ole kiinnostunut ralliautoilusta Enkä ole koskaan katsonut rallikisoja TV:stä. Rallikisojen "videopätkä" oli selkeä. Rallipätkä oli 8.EK, jonka näin. En tiennyt mistä rallikisoista välähdys oli. Näin selvästi videopätkän missä selostaja selosti ko. välähdystä: Kisaa johtava ...........( jota en muista) ajaa 8.EK:n pohja-ajan. Jari-Matti Latvala kolaroi autonsa jo 6.EK:lla jne.
Meditaation jälkeen menin internettiin katsomaan, onko mitään rallikisoja käynnissä. Ei ollut. Etsin, että oliko Jari-Matti Latvala keskeyttänyt jonkin rallin 6. EK:ssa tai 8. EK:ssa. En löytänyt vastausta tähän. Pari päivää myöhemmin menin katsomaan uudelleen, löytyisikö netistä vastauksia ko. asiaan, koska olin hyvin utelias asiaa kohtaan, että mitä todella näin. Huomasin että samana päivänä 13.6.2019 oli alkanut Sardinia ralli. Seuraavan päivän vilkuilin netistä tuloksia ja Latvalahan oli edelleen kisassa mukana. Unohdin koko asian ja ajattelin, että näky oli vaan jostain aiemmasta rallikisasta. Tuli sunnuntai ja ilta. Selasin tv-kanavoita ja ruutuun ilmestyi urheiluruutu. Urheiluruudusta tuli juuri se samainen rallipätkä, minkä siis näin tiistaina meditaation aikana. Tunnistin jopa selostajan äänenkin. Siinä sanottiin, että Latvala oli kaatanut autonsa 6. EK:ssa. Menin uudelleen internettiin ja etsimään vastauksia näylleni. Latvala oli toisiaan "kolaroinut" 6. EK:ssa. Ihmettelin miksi näin 8. EK:n. No siihenkin vastaus löytyi median valtavirrasta - 7. EK oli peruttu kokonaan katsojan tapaturman vuoksi. Tässä meditaatiossa nähty näky oli ensimmäinen todiste mahdollisuuksista nähdä tulevaan meidän ajanlaskumme mukaisesti. Tämä tosin ei ollut viimeinen eikä huikein!

Tietysti itse pohdin sitä, että miten kaikki tuo oli mahdollista. Aivoni ei ole pystynyt kuvittelemaan tuota kaikkea, eikä varmasti pysty ennustamaan tai ennakoimaan tätä. Tämä osaltaan vahvistaa sitä, että kaikki tapahtuu tässä ja nyt, aikaa ei ole olemassa. Meditaatiotilassa aistin tapahtuman energiat, jotka välittyivät aivoihini videopätkänä. Samalla tavoin kykenemme aistimaan näkymätöntä energiaa ja saamana se kuvana, puheena tai tuntemuksina.

Mitä tapahtuu loppuvuonna maailmassa? Sen me tiedämme, että tapahtumia tulee olemaan. Mitä tai koska? Sitä emme tiedä. Muutamat "näkijät" ovat sanoneet, että lokakuussa 2020 tulee olemaan jonkinasteinen isompi tapahtuma maapallolla. Astrologisesti peruuttava mars planeetta asettuu sulkeutuvaan neliöön Pluto planeetan kanssa 9.10.2020. 13.10 Mars on oppositiossa auringon kanssa ja tekee neliön jupiterin sekä pluton keskipisteelle (Seppo Tanhua). Maaplaneetan merkittävät tapahtumat saattaisivat asettua aikaväliin 8.10-14.10.2020. Saa nähdä tapahtuuko. On muitakin astrologisia päivämääriä loppuvuodeksi, jolloin tapahtumia saattaa tulla. Mars planeetta kuvastaa aktiivisuutta, energiaa, sotaa ja pluto kuvastaa uudelleen syntymistä, muodonmuutosta sekä kuolemaa. Kannattaa käydä lukemassa Seppo Tanhuan blogeja astro.fi sivulla.

Kaikkea hyvää ja rakkautta kaikille. Hyviä meditointihetkiä niille, jotka sitä tekevät. Itse kyllä kannustan kaikkia sitä tekemään, mitään kauheuksia eikä pahoja asioita ei koskaan tapahdu!